กองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้

เกี่ยวกับกองทุนสุขภาพตำบล
 • พัฒนาศักยภาพจัดการอาหารกลางวันเพื่อแก้ปัญหาโภชนาการเด็ก

  @July,17 2017 23.25
  สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพสำหรับโรงเรียนของจังหวัดสงขลา รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 กลุ่มเป้าหมาย
 • ประกาศ รับสมัครคณะทำงาน(พี่เลี้ยง) สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลาปี 2561

  @July,14 2017 12.07
  โปรดอ่าน รายละเอียดก่อนสมัคร นะครับคลิ๊กที่นี่...เพื่อกรอกใบสมัครเป็นพี่เลี้ยง สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เขต 12คุณสมบัติ1. เคยมีประสบการณ์ทำงานร่วมกับชุมชน หรือการทำงานเกี่ยวกับกองทุนสุขภาพตำบล หรือการทำโครงการด้านสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน2. สามารถลงทำงานในชุมชนได้3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เงื
 • ฝึกทักษะอาสาสมัครญาลันนันบารู ประเมินผลโครงการ

  @July,10 2017 10.34
  สถาบันการจัดกการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.เขต 12 สงขลา) จัดประชุมเรื่อง "การประเมินผลและติดตามโครงการ" โดยมีพี่เลี้ยงประจำกองทุนสุขภาพตำบลใน 4 จังหวัด และอาสาสมัครญาลันนันารู เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิว อ.เมือง จ.ปัตตานี
 • ลงทะเบียนและดาว์นโหลดหนังสือเชิญงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลา ปี 2560 (31ก.ค.-1 ส.ค.60)

  @July,04 2017 13.21
  สำหรับห้อง/หัวข้อรายชื่อผู้ลงทะเบียนลงทะเบียนกองทุนฯ (รับจำนวน 80 คน) ห้องที่ 1 : การจัดทำแผนงานสุขภาพตำบลและโครงการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ และทีมงานจากสถาบันการจัดกา
 • สปสช.เขต 12 นิเทศกองทุนสุขภาพตำบล จ.ยะลา

  @June,02 2017 20.30
  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ เทศบาลนครยะลา เภสัชกรสมชาย ละอองพันธ์และคณะทำงานนิเทศและติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลา ลงพื้นที จ.ยะลาเพื่อติดตามกองทุนสุขภาพตำบลที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนด มีกองทุนสุขภาพตำบลใน จ.ยะลา จำนวน 30 แห่ง ร่วมให้ข้อมูล
 • สปสช.เขต 12 สงขลา นิเทศกองทุนสุขภาพตำบล จ.ตรัง

  @June,02 2017 20.19
  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ที่ผ่านมา เภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์ หัวหน้างานประสานเครือข่ายกองทุนสุขภาพตำบล และคณะทำงานนิเทศกองทุนฯเขต 12 คือ นายชัยพร จันทร์หอม ตัวแทนอนุกรรมการควบคุมคุณภาพฯ นายมงคล สองทิศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังในฐานะเลขานุการพี่เลี้ยง จ.ตรัง อาจารย์ไพทูรย์ ทองสม และตัวแทนจากท้องถิ่นจ


ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาศักยภาพจัดการอาหารกลางวันเพื่อแก้ปัญหาโภชนาการเด็ก

@July,17 2017 23.25
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพสำหรับโรงเรียนของจังหวัดสงขลา รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 กลุ่มเป้าหมาย

ฝึกทักษะอาสาสมัครญาลันนันบารู ประเมินผลโครงการ

@July,10 2017 10.34
สถาบันการจัดกการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.เขต 12 สงขลา) จัดประชุมเรื่อง "การประเมินผลและติดตามโครงการ" โดยมีพี่เลี้ยงประจำกองทุนสุขภาพตำบลใน 4 จังหวัด และอาสาสมัครญาลันนันารู เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิว อ.เมือง จ.ปัตตานี

ลงทะเบียนและดาว์นโหลดหนังสือเชิญงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลา ปี 2560 (31ก.ค.-1 ส.ค.60)

@July,04 2017 13.21
สำหรับห้อง/หัวข้อรายชื่อผู้ลงทะเบียนลงทะเบียนกองทุนฯ (รับจำนวน 80 คน) ห้องที่ 1 : การจัดทำแผนงานสุขภาพตำบลและโครงการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ และทีมงานจากสถาบันการจัดกา

สปสช.เขต 12 นิเทศกองทุนสุขภาพตำบล จ.ยะลา

@June,02 2017 20.30
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ เทศบาลนครยะลา เภสัชกรสมชาย ละอองพันธ์และคณะทำงานนิเทศและติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลา ลงพื้นที จ.ยะลาเพื่อติดตามกองทุนสุขภาพตำบลที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนด มีกองทุนสุขภาพตำบลใน จ.ยะลา จำนวน 30 แห่ง ร่วมให้ข้อมูล

สปสช.เขต 12 สงขลา นิเทศกองทุนสุขภาพตำบล จ.ตรัง

@June,02 2017 20.19
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ที่ผ่านมา เภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์ หัวหน้างานประสานเครือข่ายกองทุนสุขภาพตำบล และคณะทำงานนิเทศกองทุนฯเขต 12 คือ นายชัยพร จันทร์หอม ตัวแทนอนุกรรมการควบคุมคุณภาพฯ นายมงคล สองทิศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังในฐานะเลขานุการพี่เลี้ยง จ.ตรัง อาจารย์ไพทูรย์ ทองสม และตัวแทนจากท้องถิ่นจ

สปสช.เขต 12 สงขลา จัดนิเทศฯกองทุนตำบล จ.ปัตตานี

@May,31 2017 09.36
วันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา จัดนิเทศกองทุนตำบลที่ไม่ขยับและเงินคงเหลือจำนวนมาก จำนวน 50 แห่ง ณ เทศบาลตำบลบ่อทอง จ.ปัตตานี มีการหารือแนวทางแก้ไขปัญหา

สปสช.เขต 12 นิเทศกองทุนสุขภาพตำบล จ.นราธิวาส

@May,29 2017 18.48
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สปสช.เขต 12 สงขลา จัดนิเทศกองทุนสุขภาพตำบลพื้นที่ จ.นราธิวาส สำหรับกองทุนสุขภาพตำบลที่มีเงินที่เหลือมากและในระบบของกองทุน จำนวน 32 แห่งใน จ.นราธิวาส เข้าร่วม จำนวน 20 แห่งจาก 32 พื้นที่ การนิเทศครั้งนี้มีคณะทำงานนิเทศ ประกอบด้วย คุณนิธินาถ ศิริเวช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำทีมศวสต. ม.อ. ลงพื้นที่ ร่วมกับ สปสช. เขต 12 ช่วยทีมจิตอาสา ญาลันนัน

@May,21 2017 20.51
ดร.เพ็ญ สุขมาก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำทีม ศวสต. ม.อ. ลงพื้นที่ ร่วมกับ สปสช. เขต 12 ช่วยทีมจิตอาสา ญาลันนันบารู และชุมชน พัฒนา/ปรับแก้ไขโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชนต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบล

สปสช.ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงกองทุนตำบล จ.ปัตตานี

@March,08 2017 18.57
วันที่ 8 มีนาคม ที่ผ่านมาเภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์ หัวหน้างานประสานงานกองทุนสุขภาพตำบล สปสช.เขต 12 สงขลา และนายสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน โปรแกรมเมอร์โปรแกรมสนับสนุนการบริหารกองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้ ประชุมร่วมกับทีมพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล จ.ปัตตานี มีจำนวน 17 คน เข้าร่วมการประชุมวางแผนการทำงานในพื้นที่เ

หัวข้อทั้งหมด


ลิงก์