กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

เกี่ยวกับกองทุนสุขภาพตำบล
 • ภาพบรรยากาศงาน ประชุมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงกองทุน ปี 61

  @October,31 2017 10.51
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.อ. หาดใหญ่ จัดการประชุม สำหรับ พี่เลี้ยงกองทุน " เรื่อง การจัดทำแผนงานกองทุนสุขภาพฯ และแนวทางการเขียนโครงการด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2560 ณ.ห้องประชุม 1
 • เอกสารประกอบ งานประชุม พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยง ปี 61 (Coaching Team) 30-31 Oct 17

  @October,27 2017 21.58

  เอกสารประกอบการประชุม พี่เลี้ยงกองทุน  ปี 61 เรื่อง "การจัดทำแผนงานกองทุนสุขภาพฯ  และแนวทางการเขียนโครงการด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ"
    วันที่ 30-31 ตุลาคม 2560  ณ.ห้องประชุม 1402 สถาบันการจัดการะบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.)

 • พี่เลี้ยง จ.ปัตตานี ถอดบทเรียนการทำงานปี 60

  @September,27 2017 11.13
  พี่เลี้ยง จ.ปัตตานี ถอดบทเรียนการทำงานสนับสนุนพื้นที่ กองทุนสุขภาพตำบล ปี 60 ที่ผ่าน และสะท้อนการทำงานร่วมปีต่อไป ณ ห้องขวัญจุฑา 1โรงแรมปาร์ควิว อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี ซึ่งกระบวนการประกอบด้วยการแบ่งกลุ่มของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสุขภาพตำบล เช่น ที่ปรึกษากองทุน ผอ.รพ.สต. เจ้าหน้าที่กองทุน ปลัดองค
 • เทศบาลนครตรัง จัดอบรมการจัดทำโครงการกองทุนท้องถิ่นเทศบาลนครตรัง

  @September,22 2017 09.43
  สจรส. ม.อ. + สปสช.เขต 12 ร่วมกับกองทุนสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลนครตรังจัดอบรมการจัดทำโครงการกองทุนท้องถิ่นเทศบาลนครตรัง (จัดทำแผนสุขภาพชุมชน) โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำทีมงาน ร่วมกับ สปสช.เขต 12 ลงพื้นที่ ช่วยจัดทำแผนกอ
 • ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลา ปี 2560

  @August,04 2017 15.11

  งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลา ปี 2560
  วันที่ 31 กรกฎาคม 2560- 1 สิงหาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดน พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

  สามารถดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม ด้านล่าง

 • การประชุมร่วมเขตสุขภาพภาคประชาชน เขต 11-12

  @July,24 2017 14.56
  สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(สจรส.มอ.)ภายใต้โครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ภาคใต้ (ศวสต.)นำโดยผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยสถาบันฯ ได้จัดให้มีการประชุมเรื่องทิศทางการดำเนินงานร่วมกันในเขตสุขภาพที่ ๑๑-๑๒ การจัดประชุมในครั้งนี้เกิดจากสถานการณ์และผลการดำ


ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศงาน ประชุมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงกองทุน ปี 61

@October,31 2017 10.51
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.อ. หาดใหญ่ จัดการประชุม สำหรับ พี่เลี้ยงกองทุน " เรื่อง การจัดทำแผนงานกองทุนสุขภาพฯ และแนวทางการเขียนโครงการด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2560 ณ.ห้องประชุม 1

เอกสารประกอบ งานประชุม พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยง ปี 61 (Coaching Team) 30-31 Oct 17

@October,27 2017 21.58

เอกสารประกอบการประชุม พี่เลี้ยงกองทุน  ปี 61 เรื่อง "การจัดทำแผนงานกองทุนสุขภาพฯ  และแนวทางการเขียนโครงการด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ"
  วันที่ 30-31 ตุลาคม 2560  ณ.ห้องประชุม 1402 สถาบันการจัดการะบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.)

พี่เลี้ยง จ.ปัตตานี ถอดบทเรียนการทำงานปี 60

@September,27 2017 11.13
พี่เลี้ยง จ.ปัตตานี ถอดบทเรียนการทำงานสนับสนุนพื้นที่ กองทุนสุขภาพตำบล ปี 60 ที่ผ่าน และสะท้อนการทำงานร่วมปีต่อไป ณ ห้องขวัญจุฑา 1โรงแรมปาร์ควิว อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี ซึ่งกระบวนการประกอบด้วยการแบ่งกลุ่มของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสุขภาพตำบล เช่น ที่ปรึกษากองทุน ผอ.รพ.สต. เจ้าหน้าที่กองทุน ปลัดองค

สสอ.จะนะ จัดประชุม อปท.กำหนดทิศทางกองทุนตำบล

@September,25 2017 18.15
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ จัดประชุมเรื่อง แนวทางและทิศทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ปี 61 ณ อามาน่า แปซิฟิก รีสอร์ท อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

เทศบาลนครตรัง จัดอบรมการจัดทำโครงการกองทุนท้องถิ่นเทศบาลนครตรัง

@September,22 2017 09.43
สจรส. ม.อ. + สปสช.เขต 12 ร่วมกับกองทุนสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลนครตรังจัดอบรมการจัดทำโครงการกองทุนท้องถิ่นเทศบาลนครตรัง (จัดทำแผนสุขภาพชุมชน) โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำทีมงาน ร่วมกับ สปสช.เขต 12 ลงพื้นที่ ช่วยจัดทำแผนกอ

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลา ปี 2560

@August,04 2017 15.11

งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลา ปี 2560
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560- 1 สิงหาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดน พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สามารถดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม ด้านล่าง

หัวข้อทั้งหมด


ลิงก์