กองทุนตำบลคืออะไร?

คำอธิบายภาพ : art_538324

......

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาว์นโหลดหนังสือเชิญงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2559 เครือข่าย สปสช.เขต 12 สงขลา

@September,20 2016 19.33

ด้วยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(สจรส.ม.อ.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) หน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่ายสุขภาพต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดกา

ขอเชิญร่วม งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2559 ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2559

@September,16 2016 12.42

ขอเชิญร่วม งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2559 ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2559และชมโขนฟรี วันที่ 3 ตุลาคม 2559 (เวลา 12.00 น.)ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

หนังสือสานพลัง กองทุนสุขภาพตำบล ภาคใต้ตอนล่าง ปี 2559

@August,30 2016 18.56

หนังสือสานพลัง กองทุนสุขภาพตำบล ภาคใต้ตอนล่าง ปี 2559 งานถอดบทเรียนเล็กๆแต่เปี่ยมไปด้วยพลังที่ผสานกับความตั้งใจของคณะทำงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น หรือที่เรียกกันติดปากชาวบ้านว่า โกองทุนสุขภาพตำบลโ หรือ โกองทุน สปสช.โ เป็นปณิธานสำคัญของ นายแพทย์สงวน นิตยารัมพงษ์ หมอห

ทีมคณะทำงานกลไกธุรกรรมการเงินเขต 12 จ.ตรัง จัดทบทวนงานกองทุน

@August,25 2016 09.14

คณะทำงานกลไกธุรกรรมทางการเงิน เขต 12 สงขลา ภาคส่วนจังหวัดตรัง จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องกับงานธุรกรรมทางการเงิน กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุม เทศบาลนครตรัง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคมที่ผ่านมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วม120 คน

ดาวน์โหลด หนังสือเชิญเป็น วิทยากรธุรกรรมการเงิน

@July,21 2016 09.57

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จัดตั้งคณะทำงานธุรกรรมการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เขต ๑๒ สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมกันจัดทำชุดความรู้เรื่อง เอกสารธุรกรรมการเงิน ระบบบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่เขต ๑๒ การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของกองทุนหลักปร

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ ประชุมและติดตามธุรกรรมฯกองทุน 7 จังหวัด

@July,13 2016 10.11

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลาได้แต่งตั้งคณะทำงานธุรกรรมทางการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา ซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาชุดความรู้เรื่อง เอกสารธุรกรรมทางการเงิน การนิเทศเพื่อให้คำแนะนำการจัดทำธุรกรรมการเงินที่ถูกต้องให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพรายละเอีย

พัฒนาศักยภาพคณะทำงานธุรกรรมการเงินกองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลา

@June,28 2016 10.50

VDO >>>สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดประชุมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานธุรกรรมการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เขต 12 ณ ห้องประชุม 1401 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส.มอ.) มีการบรรยาย เรื่อง ประกาศ ระเบียบปฏิบัติของกองทุนหลักประกันสุขภาพที่เกี่ยวข้อง โดย จ.อ.อนัน

วิดีโอ งานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมพลังอำนาจ (Empowerment) กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ประจำปี 2559 ( 2-14 มิถุนายน 2559)

@June,23 2016 09.17

ณ. ห้องประชุม 1402 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)

หนังสือส่งร่างการจัดตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ

@June,15 2016 12.58

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) มูลนิธิชุมชนสงขลาและภาคีเครือข่ายคณะทำงานสมัชชาสุขภาพ เขต 12 ร่วมกันดำเนินโครงการขยายพื้นที่การจัดทำนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพผ่านเครื่องมือธรรมนูญสุขภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการเรียนรู้แก่พ

ภาพบรรยากาศ การประชุม “การเสริมพลังอำนาจ (Empowerment) กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ประจำปี 2559 รุ่นที่ 4 " วันที่ 13-14 มิ.ย. 59

@June,14 2016 13.41

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเสริมพลังอำนาจ (Empowerment)กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ประจำปี 2559 รุ่นที่ 4 "กองทุนตำบล จ.สงขลาวันที่ 13-14 มิถุนายน 2559 ณ. ห้องประชุม 1402 สจรส. ม.อ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หัวข้อทั้งหมด