กองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้

เกี่ยวกับกองทุนสุขภาพตำบล


ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

@June,09 2017 16.27
วันที่สำหรับพื้นที่อำเภอรายชื่อผู้ลงทะเบียนลงทะเบียนรุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐อำเภอระโนด สทิงพระกระแสสินธุ์ สิงหนคร ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน ลงทะเบียน ร

สปสช.เขต 12 นิเทศกองทุนสุขภาพตำบล จ.ยะลา

@June,02 2017 20.30
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ เทศบาลนครยะลา เภสัชกรสมชาย ละอองพันธ์และคณะทำงานนิเทศและติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลา ลงพื้นที จ.ยะลาเพื่อติดตามกองทุนสุขภาพตำบลที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนด มีกองทุนสุขภาพตำบลใน จ.ยะลา จำนวน 30 แห่ง ร่วมให้ข้อมูล

สปสช.เขต 12 สงขลา นิเทศกองทุนสุขภาพตำบล จ.ตรัง

@June,02 2017 20.19
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ที่ผ่านมา เภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์ หัวหน้างานประสานเครือข่ายกองทุนสุขภาพตำบล และคณะทำงานนิเทศกองทุนฯเขต 12 คือ นายชัยพร จันทร์หอม ตัวแทนอนุกรรมการควบคุมคุณภาพฯ นายมงคล สองทิศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังในฐานะเลขานุการพี่เลี้ยง จ.ตรัง อาจารย์ไพทูรย์ ทองสม และตัวแทนจากท้องถิ่นจ

สปสช.เขต 12 นิเทศกองทุนสุขภาพตำบล จ.นราธิวาส

@May,29 2017 18.48
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สปสช.เขต 12 สงขลา จัดนิเทศกองทุนสุขภาพตำบลพื้นที่ จ.นราธิวาส สำหรับกองทุนสุขภาพตำบลที่มีเงินที่เหลือมากและในระบบของกองทุน จำนวน 32 แห่งใน จ.นราธิวาส เข้าร่วม จำนวน 20 แห่งจาก 32 พื้นที่ การนิเทศครั้งนี้มีคณะทำงานนิเทศ ประกอบด้วย คุณนิธินาถ ศิริเวช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำทีมศวสต. ม.อ. ลงพื้นที่ ร่วมกับ สปสช. เขต 12 ช่วยทีมจิตอาสา ญาลันนัน

@May,21 2017 20.51
ดร.เพ็ญ สุขมาก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำทีม ศวสต. ม.อ. ลงพื้นที่ ร่วมกับ สปสช. เขต 12 ช่วยทีมจิตอาสา ญาลันนันบารู และชุมชน พัฒนา/ปรับแก้ไขโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชนต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบล

สปสช.ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงกองทุนตำบล จ.ปัตตานี

@March,08 2017 18.57
วันที่ 8 มีนาคม ที่ผ่านมาเภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์ หัวหน้างานประสานงานกองทุนสุขภาพตำบล สปสช.เขต 12 สงขลา และนายสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน โปรแกรมเมอร์โปรแกรมสนับสนุนการบริหารกองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้ ประชุมร่วมกับทีมพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล จ.ปัตตานี มีจำนวน 17 คน เข้าร่วมการประชุมวางแผนการทำงานในพื้นที่เ

ประชุมร่วมพี่เลี้ยง จ.นราธิวาส

@March,07 2017 10.43
วันที่ 7 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา เภสัชกร สมชาย ละอองพันธุ์ หัวหน้างานประสานเครือข่ายกองทุนสุขภาพตำบล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา และนายสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับทีมพี่เลี้ยงประจำกองทุนสุขภาพจังหวัด นราธิวาส ณ องค์การบริหาร

พี่เลี้ยงสตูลประชุมวางแผนทำงานครั้งที่ 2

@March,04 2017 10.30
วันที่ 4 มีนาคมที่ผ่าน คณะทำงานพี่เลี้ยง จ.สตูล นัดประชุมพูดคุยครั้งที่ 2 เรื่อง แนวทางการสนับสนุนและติดตามกองทุนสุขภาพตำบลในจังหวัดสตูล ณ อบต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล มีพี่เลี้ยงจำนวน 12 คน เข้าร่วมวางแผนแบ่งงานความรับผิดชอบในการลงสนับสนุน การใช้โปรแกรมติดตามออนไลน์กองทุนสุขภาพตำบล www.localfund.happyne

ร่วมพัฒนาโครงการต้านยาเสพติดผ่านกองทุนสุขภาพตำบล

@February,28 2017 20.38
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) และกองทัพภาคที่4 จัดพัฒนาและพิจารณาโครงการต้านยาเสพติดในเขต 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา และ3 จังหวัดภาคใต้ ร่วมกับพี่เลี้ยงประจำกองทุนสุขภาพตำบล มีจำนวนหมู่บ้านเข้าร่วมจำนวน

หัวข้อทั้งหมด


ลิงก์