กองทุนตำบลคืออะไร?

คำอธิบายภาพ : art_538324

กองทุนตำบลคือ......

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมคณะทำงานกลไกธุรกรรมการเงินเขต 12 จ.ตรัง จัดทบทวนงานกองทุน

@August,25 2016 09.14

คณะทำงานกลไกธุรกรรมทางการเงิน เขต 12 สงขลา ภาคส่วนจังหวัดตรัง จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องกับงานธุรกรรมทางการเงิน กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุม เทศบาลนครตรัง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคมที่ผ่านมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วม120 คน

ดาวน์โหลด หนังสือเชิญเป็น วิทยากรธุรกรรมการเงิน

@July,21 2016 09.57

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จัดตั้งคณะทำงานธุรกรรมการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เขต ๑๒ สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมกันจัดทำชุดความรู้เรื่อง เอกสารธุรกรรมการเงิน ระบบบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่เขต ๑๒ การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของกองทุนหลักปร

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ ประชุมและติดตามธุรกรรมฯกองทุน 7 จังหวัด

@July,13 2016 10.11

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลาได้แต่งตั้งคณะทำงานธุรกรรมทางการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา ซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาชุดความรู้เรื่อง เอกสารธุรกรรมทางการเงิน การนิเทศเพื่อให้คำแนะนำการจัดทำธุรกรรมการเงินที่ถูกต้องให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพรายละเอีย

พัฒนาศักยภาพคณะทำงานธุรกรรมการเงินกองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลา

@June,28 2016 10.50

VDO >>>สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดประชุมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานธุรกรรมการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เขต 12 ณ ห้องประชุม 1401 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส.มอ.) มีการบรรยาย เรื่อง ประกาศ ระเบียบปฏิบัติของกองทุนหลักประกันสุขภาพที่เกี่ยวข้อง โดย จ.อ.อนัน

วิดีโอ งานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมพลังอำนาจ (Empowerment) กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ประจำปี 2559 ( 2-14 มิถุนายน 2559)

@June,23 2016 09.17

ณ. ห้องประชุม 1402 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)

หนังสือส่งร่างการจัดตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ

@June,15 2016 12.58

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) มูลนิธิชุมชนสงขลาและภาคีเครือข่ายคณะทำงานสมัชชาสุขภาพ เขต 12 ร่วมกันดำเนินโครงการขยายพื้นที่การจัดทำนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพผ่านเครื่องมือธรรมนูญสุขภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการเรียนรู้แก่พ

ภาพบรรยากาศ การประชุม “การเสริมพลังอำนาจ (Empowerment) กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ประจำปี 2559 รุ่นที่ 4 " วันที่ 13-14 มิ.ย. 59

@June,14 2016 13.41

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเสริมพลังอำนาจ (Empowerment)กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ประจำปี 2559 รุ่นที่ 4 "กองทุนตำบล จ.สงขลาวันที่ 13-14 มิถุนายน 2559 ณ. ห้องประชุม 1402 สจรส. ม.อ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาพบรรยากาศ การประชุม “การเสริมพลังอำนาจ (Empowerment) กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ประจำปี 2559 รุ่นที่ 2" วันที่ 6-7 มิ.ย. 59

@June,14 2016 13.03

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเสริมพลังอำนาจ (Empowerment)กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ประจำปี 2559 รุ่นที่ 2"วันที่ 6-7 มิถุนายน 2559 ณ. ห้องประชุม 1402 สจรส. ม.อ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาพบรรยากาศ การประชุม “การเสริมพลังอำนาจ (Empowerment) กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ประจำปี 2559 รุ่นที่ 1" วันที่ 2-3 มิ.ย. 59

@June,02 2016 12.30

การประชุมเชิงปฏิบัติการ โการเสริมพลังอำนาจ (Empowerment)กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ประจำปี 2559 รุ่นที่ 1วันที่ 2-3 มิถุนายน 2559 ณ. ห้องประชุม 1402 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ รายการด้านล่าง

หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเสริมพลังอำนาจ(empowerment) กองทุนสุขภาพตำบล รุ่น 1-4

@May,27 2016 12.35

ตามหนังสือที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้เชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเสริมพลังอำนาจ(empowerment) กองทุนหลักประกันสุขภาพในท้องถิ่นหรือระดับพื้นที่ เขต ๑๒ สงขลา จำนวน ๔ รุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำ(Coaching)กองทุนให้มีความเข้า

หัวข้อทั้งหมด