กองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้

เกี่ยวกับกองทุนสุขภาพตำบล


ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงจลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำทีมศวสต. ม.อ. ลงพื้นที่ ร่วมกับ สปสช. เขต 12 ช่วยทีมจิตอาสา ญาลันนัน

@May,21 2017 20.51
ดร.เพ็ญ สุขมาก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงจลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำทีมศวสต. ม.อ. ลงพื้นที่ ร่วมกับ สปสช. เขต 12 ช่วยทีมจิตอาสา ญาลันนันบารู และชุมชน พัฒนา/ปรับแก้ไขโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชน ต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบล

ลงทะเบียนนิเทศและแลกเปลี่ยนกองทุนสุขภาพตำบล ระหว่างวันที่ 29 พ.ค. - 8 มิ.ย. 2560

@May,19 2017 12.19
วันที่สถานที่ประชุมกลุ่มเป้าหมาย (คลิ๊กดูรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว)ลงทะเบียน29 พ.ค. 2560 เวลา 08:30-16:30 นณ.ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส กองทุน จ.นราธิวาส ลงทะเบ

สปสช.ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงกองทุนตำบล จ.ปัตตานี

@March,08 2017 18.57
วันที่ 8 มีนาคม ที่ผ่านมาเภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์ หัวหน้างานประสานงานกองทุนสุขภาพตำบล สปสช.เขต 12 สงขลา และนายสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน โปรแกรมเมอร์โปรแกรมสนับสนุนการบริหารกองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้ ประชุมร่วมกับทีมพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล จ.ปัตตานี มีจำนวน 17 คน เข้าร่วมการประชุมวางแผนการทำงานในพื้นที่เ

ประชุมร่วมพี่เลี้ยง จ.นราธิวาส

@March,07 2017 10.43
วันที่ 7 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา เภสัชกร สมชาย ละอองพันธุ์ หัวหน้างานประสานเครือข่ายกองทุนสุขภาพตำบล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา และนายสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับทีมพี่เลี้ยงประจำกองทุนสุขภาพจังหวัด นราธิวาส ณ องค์การบริหาร

พี่เลี้ยงสตูลประชุมวางแผนทำงานครั้งที่ 2

@March,04 2017 10.30
วันที่ 4 มีนาคมที่ผ่าน คณะทำงานพี่เลี้ยง จ.สตูล นัดประชุมพูดคุยครั้งที่ 2 เรื่อง แนวทางการสนับสนุนและติดตามกองทุนสุขภาพตำบลในจังหวัดสตูล ณ อบต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล มีพี่เลี้ยงจำนวน 12 คน เข้าร่วมวางแผนแบ่งงานความรับผิดชอบในการลงสนับสนุน การใช้โปรแกรมติดตามออนไลน์กองทุนสุขภาพตำบล www.localfund.happyne

ร่วมพัฒนาโครงการต้านยาเสพติดผ่านกองทุนสุขภาพตำบล

@February,28 2017 20.38
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) และกองทัพภาคที่4 จัดพัฒนาและพิจารณาโครงการต้านยาเสพติดในเขต 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา และ3 จังหวัดภาคใต้ ร่วมกับพี่เลี้ยงประจำกองทุนสุขภาพตำบล มีจำนวนหมู่บ้านเข้าร่วมจำนวน

หัวข้อทั้งหมด


ลิงก์