กองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้

บทความ-หนังสือ

บทความ-หนังสือ

E-book ที่น่าสนใจ จากงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 59

โดย Admin_กองทุนสุขภาพตำบล on January,05 2017 18.08

E-book ที่น่าสนใจ  จากงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 59
หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://hsmi.psu.ac.th/ebook

หนังสือ สู่ชุมชนสุขภาพดี

โดย Admin_กองทุนสุขภาพตำบล on December,17 2016 15.44

หนังสือ สู่ชุมชนสุขภาพดี คู่มือการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

หนังสือสานพลัง กองทุนสุขภาพตำบล ภาคใต้ตอนล่าง ปี 2559

โดย twoseadj on August,30 2016 18.56

หนังสือสานพลัง กองทุนสุขภาพตำบล ภาคใต้ตอนล่าง ปี 2559 งานถอดบทเรียนเล็กๆแต่เปี่ยมไปด้วยพลังที่ผสานกับความตั้งใจของคณะทำงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น หรือที่เรียกกันติดปากชาวบ้านว่า โกองทุนสุขภาพตำบลโ หรือ โกองทุน สปสช.โ เป็นปณิธานสำคัญของ นายแพทย์สงวน นิตยารัมพงษ์ หมอห