กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล


 • จัดพัฒนาแผนสุขภาพและโครงการ กองทุนจ.ยะลา

  @August,14 2018 13.22
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จัดทำกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและเขียนโครงการด้านสุขภาวะกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต ๑๒ ขึ้น ในพื้นที่ จังหวัดยะลาระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน
 • หนังสือเชิญเลขาและ จนท.กองทุน รับการนิเทศ จ.ตรัง 2-61

  @August,10 2018 15.05
  ตามที่หนังสือที่อ้างถึง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้พัฒนาคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ของแต่ละจังหวัดตรัง เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาการดำเนินงานปรับแผนงานหรือโครงการ และตลอดจนพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่นั้น เพื่อให้การดำเนินการบริหารจ
 • จัดประชุมจัดทำแผนและการเขียนโครงการ กองทุนสุขภาพตำบล จ.พัทลุง

  @August,07 2018 14.12
  เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 สปสช.เขต 12 สงขลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพและโครงการด้านสุขภาวะแก่กองทุน ปี 62 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่กองทุนสุขภาพตำบลจัดทำแผนสุขภาพและฝึกการเขียนโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ
 • ประชุมทำแผนสุขภาพและโครงการ กองทุน จ.สตูล

  @July,28 2018 20.03
  เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสตูล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดประชุมเรื่อง การจัดทำแผนสุขภาพกองทุน และโครงการด้านสุขภาพที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน โดยมีเภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์ ได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานกองทุน ปี 2562 ซึ่ง
 • พี่เลี้ยง จ.ยะลา พัฒนาปรับปรุงแผนและโครงการ PA และลดยาสูบ

  @July,17 2018 18.39
  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ จ.ยะลา นำโดย อ.สุวิทย์ หมาดอะดัม และนายประพันธ์ สุขมี จัดประชุม กองทุนหลักประกันสุขภาพ จ.ยะลา ประเภทกองทุนนำร่อง จำนวน 10 กองทุน เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงแผนสุขภาพ โครงการสุขภาพ ในประเด็น การเพิ่มการเคลื่อนไหวท
 • ลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและเขียนโครงการด้านสุขภาวะกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา

  @July,16 2018 10.36
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้จัดทำกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและเขียนโครงการด้านสุขภาวะกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต ๑๒ ขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทาง และเป้าหมายการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปี ๒๕๖๒ และฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนสุภาพและเขีย


ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดพัฒนาแผนสุขภาพและโครงการ กองทุนจ.ยะลา

@August,14 2018 13.22
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จัดทำกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและเขียนโครงการด้านสุขภาวะกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต ๑๒ ขึ้น ในพื้นที่ จังหวัดยะลาระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน

จัดประชุมจัดทำแผนและการเขียนโครงการ กองทุนสุขภาพตำบล จ.พัทลุง

@August,07 2018 14.12
เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 สปสช.เขต 12 สงขลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพและโครงการด้านสุขภาวะแก่กองทุน ปี 62 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่กองทุนสุขภาพตำบลจัดทำแผนสุขภาพและฝึกการเขียนโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ

ประชุมทำแผนสุขภาพและโครงการ กองทุน จ.สตูล

@July,28 2018 20.03
เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสตูล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดประชุมเรื่อง การจัดทำแผนสุขภาพกองทุน และโครงการด้านสุขภาพที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน โดยมีเภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์ ได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานกองทุน ปี 2562 ซึ่ง

พี่เลี้ยง จ.ยะลา พัฒนาปรับปรุงแผนและโครงการ PA และลดยาสูบ

@July,17 2018 18.39
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ จ.ยะลา นำโดย อ.สุวิทย์ หมาดอะดัม และนายประพันธ์ สุขมี จัดประชุม กองทุนหลักประกันสุขภาพ จ.ยะลา ประเภทกองทุนนำร่อง จำนวน 10 กองทุน เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงแผนสุขภาพ โครงการสุขภาพ ในประเด็น การเพิ่มการเคลื่อนไหวท

ลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและเขียนโครงการด้านสุขภาวะกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา

@July,16 2018 10.36
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้จัดทำกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและเขียนโครงการด้านสุขภาวะกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต ๑๒ ขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทาง และเป้าหมายการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปี ๒๕๖๒ และฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนสุภาพและเขีย

พี่เลี้ยงกองทุนนำร่องปรับปรุงข้อมูลโครงการ

@July,14 2018 14.50
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ จัดประชุมพี่เลี้ยงกองทุนนำร่องใน 5 จังหวัด เพื่อปรับปรุงแผนสุขภาพชุมชน ประเด็น แผนกิจกรรมทางกาย แผนบุหรี่ แผนเหล้า แผนสารเสพติด และแผนอาหารและโภชนาการ มีทีมพี่เลี้ยงเข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน โดยได้นำข้อมูลการมาปรับปรุงแผนสุขภาพ และช่วยพัฒนาโครงการที่ดีเพื่อ

หัวข้อทั้งหมด


ลิงก์