กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ฝึกทักษะอาสาสมัครญาลันนันบารู ประเมินผลโครงการ

by twoseadj @July,10 2017 10.34 ( IP : 223...110 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x750 pixel , 104,460 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 115,703 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 114,163 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 112,738 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 103,542 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 114,073 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 85,852 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 125,424 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 117,482 bytes.

สถาบันการจัดกการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.เขต 12 สงขลา) จัดประชุมเรื่อง "การประเมินผลและติดตามโครงการ" โดยมีพี่เลี้ยงประจำกองทุนสุขภาพตำบลใน 4 จังหวัด และอาสาสมัครญาลันนันารู เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิว อ.เมือง จ.ปัตตานี