กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

พัฒนาศักยภาพจัดการอาหารกลางวันเพื่อแก้ปัญหาโภชนาการเด็ก รุ่น 1

by twoseadj @July,17 2017 23.25 ( IP : 183...201 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
  • photo  , 1000x750 pixel , 119,446 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 94,315 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 87,116 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 49,567 bytes.

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพสำหรับโรงเรียนของจังหวัดสงขลา รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมได้แก่ครูผู้กำหนดเมนูอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลุ่มอำเภอเมืองสงขลา หาดใหญ่ รัตภูมิ ควนเนียง สะเดา และนาหม่อมรวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้าอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนผู้เข้าอบรม 130 คน วิทยากรโดย ผศ.ดร.ลักษณา ไชยมงคล และดร.ศิวพร ปิ่นแก้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย ความรู้ในการจัดการสำรับอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการ การเฝ้าระวังทางโภชนาการ และการใช้โปรแกรม INMU-School Lunch ในการกำหนดเมนูอาหารกลางวัน

แสดงความคิดเห็น

« 1576
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง