กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลา ปี 2560

by Admin_กองทุนฯ @August,04 2017 15.11 ( IP : 202...133 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x670 pixel , 117,972 bytes.
 • photo , 1000x670 pixel , 106,816 bytes.
 • photo , 1000x670 pixel , 110,795 bytes.
 • photo , 1000x670 pixel , 82,244 bytes.
 • photo , 1000x670 pixel , 148,568 bytes.
 • photo , 1000x670 pixel , 131,124 bytes.
 • photo , 1000x634 pixel , 87,387 bytes.
 • photo , 1000x670 pixel , 114,018 bytes.
 • photo , 1000x670 pixel , 129,947 bytes.
 • photo , 1000x670 pixel , 117,972 bytes.
 • photo , 1000x670 pixel , 133,184 bytes.
 • photo , 1000x670 pixel , 140,269 bytes.
 • photo , 1000x670 pixel , 98,482 bytes.
 • photo , 1000x670 pixel , 150,259 bytes.
 • photo , 1000x670 pixel , 146,216 bytes.
 • photo , 1000x670 pixel , 147,492 bytes.
 • photo , 1000x670 pixel , 138,366 bytes.
 • photo , 1000x670 pixel , 132,900 bytes.
 • photo , 1000x670 pixel , 77,041 bytes.
 • photo , 1000x670 pixel , 151,339 bytes.
 • photo , 1000x670 pixel , 153,876 bytes.
 • photo , 1000x670 pixel , 127,238 bytes.
 • photo , 1000x670 pixel , 108,611 bytes.
 • photo , 1000x636 pixel , 61,357 bytes.
 • photo , 1000x650 pixel , 76,062 bytes.
 • photo , 1000x670 pixel , 128,094 bytes.
 • photo , 1000x684 pixel , 117,080 bytes.
 • photo , 1000x665 pixel , 109,394 bytes.
 • photo , 1000x670 pixel , 88,098 bytes.
 • photo , 1000x670 pixel , 121,966 bytes.
งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลา ปี 2560 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560- 1 สิงหาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดน พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สามารถดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม ด้านล่าง

เอกสาร ประกอบการประชุม "แลกเปลี่ยนเรียนรู้_กองทุนสุขภาพตำบล"

เอกสาร ประกอบการประชุม "การดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC)"

กำหนดการประชุมฯ