กองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

แจ้งผลการจัดสรรเงินกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2560

by twoseadj @January,09 2017 20.49 ( IP : 14...77 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 960x720 pixel , 99,468 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 90,166 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 81,642 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 94,867 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 87,519 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 74,791 bytes.

ตามที่ สปสช.เขต 12 สงขลา ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จำนวน 617 แห่ง ซึ่งเข้าร่วมดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับแห่งชาติ บัดนี้ทาง สปสช.เขต 12 สงขลา ขอแจ้งจำนวนเงินที่กองทุนสุขภาพตำบลจะได้รับโอนเงินเข้ากองทุนของท่าน ให้ท่านดำเนินการดังนี้

1.จำนวนเงินจะโอนเข้าสู่บัญชีกองทุนสุขภาพตำบล น่าจะภายใน 15 วันนับจากวันส่งเบิก คาดการณ์ว่าเงินจาก สปสช.จะโอนเข้ากองทุนภายใน วันที่ 15 มกราคม 2560 นี้
2.เข้าไปตรวจสอบจำนวนเงินโอนจากระบบตรวจสอบการโอนเงินใน obt.nhso.go.th โดยท่านป้อนรหัสกองทุนที่ขึ้นต้นด้วย Lxxxx เพื่อตรวจสอบจำนวนเงินและดาว์นโหลดเอกสารประกอบการโอน
3.นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เซ็นต์รับเงินในเอกสารแสดงการโอนเงินและใบตอบรับการโอนเงิน
4.กองทุนสุขภาพตำบล ออกใบเสร็จรับเงิน จากกองทุนสุขภาพตำบล แสดงว่าได้รับเงินแล้ว
5.ลงข้อมูลส่วน "การเงิน"  เพื่อลงรายรับประเภท เงินโอนจาก สปสช. ในระบบบริหารจัดการกองทุน
6.สแกนเอกสารการตอบรับ การรับเงินจาก สปสช. และใบเสร็จรับเงิน แนบ (attach) เข้าในระบบโปรแกรมบริหารจัดการกองทุน ไม่ต้องส่งไปที่ สปสช.ส่วนกลางหรือ สปสช.เขต 12 อีกแล้ว
7.กองทุนสุขภาพตำบล จะต้องโอนเงินสมทบโดยเร็วที่สุด(ภายใน 1 เดือนนับจากได้รับการโอนเงิน) และให้ส่วนของข้อมูล "การเงิน" ของระบบริหารจัดการกองทุนฯ  หากจำนวนเงินสมทบจาก อปท.น้อยกว่าหลักเกณฑ์ ตัวอักษรที่แสดงจะปรากฎเป็น สีแดง ขอให้ท่านสมทบเพิ่มตามจำนวนที่ถูกต้องตามประกาศ
8.กองทุนสุขภาพตำบล ออกใบเสร็จรับเงิน ในนามกองทุน และแนบ (attach) เอกสารเข้าสู่ระบบ โดยทาง สปสช.จะแสดงรายชื่อกองทุนสุขภาพตำบลที่ยังไม่โอนสมทบและแนบเอกสารประกอบการสมทบ

กรณีท่านได้รับเงินโอนไม่ตรงกับที่ สปสช.แจ้งการจัดสรร กรุณาแจ้งมาที่ ภก.สมชาย ละอองพันธุ์ 086-6940954

แสดงความคิดเห็น

« 7228
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง