กองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้

R&D team

by Admin_กองทุนสุขภาพตำบล @November,04 2016 01.40 ( IP : 1...21 )

>> สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) <<
ชั้น 10 อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-282904  โทรสาร : 074-282901

ติดต่อ/สอบถาม การใช้งานได้ที่..

                         
                         
ชื่อ-สกุลโทรศัพท์ e-mail
สุทธิพงษ์  อุสาหะพงษ์สิน (เอ๋) Line ID : 18182543 
08-1818-2543
sutthiphongu@gmail.com
สิริมนต์  ชีวะอิสระกุล (แหม่ม)
074-282900-2
smc752@gmail.com
ภาณุมาศ นนทพันธ์ (หมี)
08-6748-9360
webmaster@softganz.com
สุไหลมาน เบ็ญดูสะ (ไล)
08-4058-1724
mac898@gmail.com
ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
08-9197-1917
pongthep.s@gmail.com

แผนที่ สจรส. ม.อ.