กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการเบิกรับ จ่ายเงินจากกองทุนสุขภาพตำบล

by twoseadj @February,14 2017 08.48 ( IP : 122...12 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 1000x1414 pixel , 146,501 bytes.

สำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน ขอแจ้งเวียน Flow รับ-จ่ายเงินกองทุนตำบล เพื่อสปสช. เขต ได้ใช้ประโยชน์ และโปรดประสานแจ้งกองทุนในพื้นที่ ความรับผิดชอบของท่านทราบ เพื่อใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องและจะได้นำขึ้นเว็บไซต์กองทุนตำบล ทางเจ้าหน้าที่ผู้ทำงานเกี่ยวกับกองทุนสามารถนำเอกสารฉบับนี้ไว้อ้างอิงกระบวนการทางการเงิน เบิก รับ จ่ายเงินจากกองทุนสุขภาพตำบล

*** การบันทึกโครงการของผู้ขอสนับสนุนต้องบันทึกในเว็บไซต์www.localfund.happynetwork.org และออกใบฎีกาและบันทึกการทำกิจกรรมผ่านเว็บไซต์

แสดงความคิดเห็น

« 7324
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง