กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

สปสช.-ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา-สจรส.พัฒนาชุดโครงการบูรณาการด้านอาหารใน ศพด.

by twoseadj @February,16 2017 20.28 ( IP : 183...182 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
  • photo  , 1000x750 pixel , 91,400 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 80,244 bytes.

เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ที่ผ่าน ณ ห้องประชุม 1402 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ จัดประชุมเพื่อพิจารณาและปรับโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา โดยเป็นโครงการบูรณาการด้านอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของจังหวัดสงขลา  อันเป็นการมุ่งมันเพื่อแก้ปัญหาภาวะโภชนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยประกาศการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2557 กำหนดให้ต้องสนับสนุนการดำเนินโครงการด้านส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูและรักษาสุขภาพแบบเชิงรุกกับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15ของรายรับปีนั้น

ในการดำเนินการครั้งนี้เป็นการผลักดันเรื่อง ยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลา ที่เน้น 3 ประเด็น คือ งานความมั่นคงทางอาหาร ความปลอดภัยด้านอาหารและด้านโภชนาการสมวัย ซึ่งนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้ความสำคัญ ภายใต้การผลักดันของสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ ในการพิจารณาโครงการในครั้งนี้มีทีมพี่เลี้ยง สปสช.ร่วมดำเนินการให้คำแนะนำแก่ ศพด.ที่เขียนโครงการ หลังจากนี้ อปท.ที่เข้าร่วมจะต้องป้อนข้อมูลโครงการบูรณาการอาหารใน ศพด.เข้าไปในระบบเว็บไซต์บริหารกองทุนสุขภาพตำบล ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ นี้ แล้วรับงบดำเนินโครงการจากกองทุนสุขภาพตำบล กระบวนการพิจารณาโครงการจะแยกเป็น 2 วัน คือ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 โซนอำเภอระโนด สทิงพระ กระแสสินธ์ สิงหนคร เมืองสงขลา
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โซนอำเภอ หาดใหญ่ บางกล่ำ ควนเนียง สะเดา จะนะ นาทวี สะบ้าย้อย เทพา

แสดงความคิดเห็น

« 7324
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง