กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

หนังสือเชิญประชุม/แบบตอบรับ

หนังสือเชิญ อปท.จังหวัดสงขลา เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

by twoseadj @March,22 2017 09.43 ( IP : 122...12 ) | Tags : หนังสือเชิญประชุม/แบบตอบรับ
photo  , 1000x703 pixel , 107,822 bytes.

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) กำหนดให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพื้นที่จังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อพัฒนาข้อเสนอนโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการทำงานร่วมกันกับองค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น

ในการนี้  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเกาะแต้ว จำนวน ๑ ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว ในวันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ พลาซ่า    อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้สำนักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ เบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม

ท่านสามารถดาว์นโหลด
๑. หนังสือเชิญ อปท.ในจังหวัดสงขลา จำนวน 51 แห่ง
๒. กำหนดการประชุม
๓. หนังสือตอบรับการประชุม
๔.รายชื่อ อปท.จำนวน ๕๑ แห่ง

แสดงความคิดเห็น

« 0164
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง