กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

หนังสือเชิญประชุม/แบบตอบรับ

หนังสือเชิญเลขานุการและ จนท.ประชุมติดตาม อ.สทิงพระ 4 พฤษภาคม 2560

by twoseadj @April,26 2017 11.03 ( IP : 122...12 ) | Tags : หนังสือเชิญประชุม/แบบตอบรับ
photo  , 1000x1581 pixel , 195,797 bytes.

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ได้พัฒนาคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา ของแต่ละจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาการดำเนินงานปรับแผนงานหรือโครงการและตลอดจนพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และเพื่อให้การดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 27 มกราคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย (1)

ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จึงขอเชิญเลขานุการกองทุนจำนวน 1 ท่าน และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลจำนวน 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน การป้อนข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน โครงการร่วมกับพี่เลี้ยงประจำกองทุนท่าน วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมห้องสมุด โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  ขอให้เตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคและไฟลน์เอกสารโครงการของกองทุน ฯ  โดยเบิกค่าเดินทางจากงบบริหารกองทุน ประเภท 7(4)

แสดงความคิดเห็น

« 7324
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง