กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

หนังสือเชิญประชุม/แบบตอบรับ

ลงทะเบียนนิเทศและแลกเปลี่ยนกองทุนสุขภาพตำบล ระหว่างวันที่ 29 พ.ค. - 8 มิ.ย. 2560

by Admin_กองทุนฯ @May,19 2017 12.19 ( IP : 113...206 ) | Tags : หนังสือเชิญประชุม/แบบตอบรับ
                             
                                                         
วันที่สถานที่ประชุมกลุ่มเป้าหมาย (คลิ๊กดูรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว)ลงทะเบียน
29 พ.ค. 2560 เวลา 08:30-16:30 น
ณ.ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
กองทุน จ.นราธิวาส
-
30 พ.ค. 2560 เวลา 08:30-16:30 น
ณ.ห้องประชุม เทศบาลเมืองยะลา จ.ยะลา
กองทุนฯ จ.ยะลา
-
31 พ.ค. 2560 เวลา 08:30-16:30 น
ณ.ห้องประชุม เทศบาลตำบลบ่อทอง จ.ปัตตานี
กองทุนฯ จ.ปัตตานี
-
2 มิ.ย. 2560  เวลา 08:30-16:30 น
ณ.ห้องประชุม เทศบาลนครตรัง  จ.ตรัง
กองทุนฯ จ.ตรัง
-
5 มิ.ย. 2560  เวลา 08:30-16:30 น
ณ.ห้องประชุม เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จ.สงขลา
กองทุนฯ จ.สงขลา (โซน1)
ลงทะเบียน
6 มิ.ย. 2560  เวลา 08:30-16:30 น
ณ.ห้องประชุม เทศบาลเมืองพัทลุง  จ.พัทลุง (ย้ายมาประชุม สสอ.เมืองพัทลุง ใกล้กัน)
กองทุนฯ จ.พัทลุง
ลงทะเบียน
7 มิ.ย. 2560  เวลา 08:30-16:30 น
ณ.ห้องประชุม เทศบาลเมืองสตูล  จ.สตูล
กองทุนฯ จ.สตูล
ลงทะเบียน
8 มิ.ย. 2560  เวลา 08:30-16:30 น
ณ.ห้องประชุม เทศบาลตำบลบ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา
กองทุนฯ จ.สงขลา (โซน2)
ลงทะเบียน

รายละเอียด

ตามที่  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จัดนิเทศและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่
เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล ตลอดจนร่วมหาแนวทางแก้ปัญหาการดำเนินงานกองทุนฯ

ดังนั้น ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑๒ สงขลา
จึงเชิญเลขานุการกองทุน หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพตำบล จำนวน ๑ คนเท่านั้น
โดยเบิกค่าเดินทางประชุมและเบี้ยเลี้ยง จากงบบริหารจัดการ ๗ (๔) กองทุนสุขภาพตำบลฯ  โดยแจ้งลงทะเบียนเข้าร่วม ตามตารางเวลา

หมายเหตุ 
- เลขานุการกองทุน หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพตำบล จำนวน ๑ คนเท่านั้น
- เบิกค่าเดินทางประชุมและเบี้ยเลี้ยง จากงบบริหารจัดการ ๗ (๔) กองทุนสุขภาพตำบลฯ

 คำอธิบายภาพ : Slide1  คำอธิบายภาพ : Slide2  คำอธิบายภาพ : pic59265d549a4165926  คำอธิบายภาพ : pic59265d549e3a35926  คำอธิบายภาพ : pic5926799b1b95a5926  คำอธิบายภาพ : pic59265d549f1f25926  คำอธิบายภาพ : pic59265d549f91b5926  คำอธิบายภาพ : pic59265d54a00a95926