กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

สปสช.เขต 12 นิเทศกองทุนสุขภาพตำบล จ.ยะลา

by twoseadj @June,02 2017 20.30 ( IP : 183...60 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1706x960 pixel , 196,778 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 130,582 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 122,151 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 126,275 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 110,523 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 116,381 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 99,732 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 90,430 bytes.
 • photo , 1000x647 pixel , 105,681 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 121,330 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 116,529 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 118,821 bytes.
 • photo , 1000x634 pixel , 87,230 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 91,485 bytes.
 • photo , 1000x690 pixel , 91,004 bytes.
 • photo , 1000x611 pixel , 88,741 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 82,856 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 88,908 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 98,532 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 112,717 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 92,356 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 84,058 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 94,053 bytes.

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ เทศบาลนครยะลา เภสัชกรสมชาย ละอองพันธ์และคณะทำงานนิเทศและติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลา ลงพื้นที จ.ยะลาเพื่อติดตามกองทุนสุขภาพตำบลที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนด มีกองทุนสุขภาพตำบลใน จ.ยะลา จำนวน 30 แห่ง ร่วมให้ข้อมูล