กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

สมชาย และพี่เลี้ยง จ.สงขลา ติดตามความก้าวหน้าการทำงานของกองทุนตำบล อ.หาดใหญ่

สมชาย และพี่เลี้ยง จ.สงขลา ติดตามความก้าวหน้าการทำงานของกองทุนตำบล อ.หาดใหญ่

วัน พฤหัสบดี 16 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:30 น.

สถานที่ ห้องประชุม สปสช.สยามนครินทร์

โดย twoseadj เมื่อ 29 เม.ย. 62 08:54 น.