กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

แจ้งรายชื่อกองทุนเพื่อตรวจสอบการได้รับเงินจัดสรรปี 2565 และ กองทุนที่อาจไม่ได้รับจัดสรร

by wandee.s @15 ต.ค. 64 11:19 ( IP : 184...222 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 800x450 pixel , 87,316 bytes.

สปสช.เขต 12 สงขลา ได้ประมวลข้อมูลผลงานการเบิกจ่ายเงินกองทุนสุขภาพตำบล ในพื้นที่ เขต 12 ประจำปี 2564 กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงินกองทุนของท่านตามตารางเพื่อใช้ประกอบการจัดสรรงบปี 2565
หากพบข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้แจ้งกลับคุณวันดี แสงเจริญ 084-4390159
ทั้งนี้ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เพื่อจะได้เร่งจัดสรรต่อไป

การจัดสรรเงินจะยังคงไม่จัดสรรกองทุนฯ เงินเกิน 2 เท่า และจะนำเงินเพื่อปรับเกลี่ยแก่กองทุนฯที่มีผลงานเป็นไปตามตัวชี้วัด