กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ทำได้ จ่ายเป็น จ.ปัตตานี

by twoseadj @18 ก.ค. 66 11:46 ( IP : 223...49 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x750 pixel , 144,518 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 97,715 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 83,576 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 138,338 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 142,253 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 97,715 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 83,576 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 138,338 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 142,253 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 93,820 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 87,661 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 88,046 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 102,991 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 92,415 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 96,137 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 73,557 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 70,814 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 129,394 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 107,949 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 93,820 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 87,661 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 88,046 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 102,991 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 92,415 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 96,137 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 73,557 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 70,814 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 129,394 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 107,949 bytes.

สปสช.จัดกิจกรรมทได้จ่ายเป็น เบิกเงินกองทุนอย่างไร ฯ ให้ อปท.จังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมโรงแรมเซาเทิร์นวิว ปัตตานี มีกองทุนจำนวน 30 กว่าแห่ง