กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ผู้ทรง อปสข.เขต 12 ลงเยี่ยมกองทุนฯ คอกกระบือ นาเกต และเขาตูม

by twoseadj @11 ก.ย. 66 09:06 ( IP : 159...22 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
  • photo  , 1000x563 pixel , 85,678 bytes.
  • photo  , 1000x563 pixel , 93,373 bytes.
  • photo  , 1000x563 pixel , 114,733 bytes.
  • photo  , 1000x563 pixel , 99,360 bytes.
  • photo  , 1000x563 pixel , 86,445 bytes.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา นายแพทย์กำพล กาญจโนภาศ ผู้ทรงคูณวุฒิ คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา (อปสข.เขต 12 สงขลา) ลงเยี่ยมเสริมกำลังใจและรับฟังความเห็น การดำเนินงานกองทุน ฯ อบต.คอกกระบือ อ.ปานาเระ อบต.เขาตูม อ.ยะรัง และอบต.นาเกต อ.โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของแต่ละพื้นที่ ร่วมพูดคุยและเสนอปัญหาการดำเนินงานและบริหารกองทุนฯ

อบต.คอกกระบือ อ.ปานาเระ พบว่า มีปัญหาความเข้าใจการใช้ดำเนินโครงการตามประกาศ ฯ และความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเรื่องประกาศฯ
อบต.เขาตูม อ.ยะรัง พบว่า เริ่มดำเนินงานกองทุนฯโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ ชุดใหม่ แล้ว และจะขยับดำเนินการโครงการที่สามารถออกเงินได้ง่าย เช่น ผ้าอ้อมสำหรับผู้ที่มีปัญหากลั้นปัสสาวะ อุจจาระไม่ได้ เป็นต้น
อบต.นาเกต อ.โคกโพธิ์ มีความล่าช้าการส่งแผนการดูแลรายบุคคลหรือ  CP ของงาน LTC