กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ท้องถิ่นเรียนรู้ในการทำแผนงานอาหารและโภชนาการ

by Little Bear @28 เม.ย. 61 09:31 ( IP : 113...218 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
  • photo  , 1000x750 pixel , 77,959 bytes.
  • photo  , 1000x500 pixel , 89,843 bytes.
  • photo  , 1000x500 pixel , 58,457 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 75,887 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 58,328 bytes.

สจรส.ม.อ. ร่วมมือกับท้องถิ่น เทศบาล อบต. ในจังหวัดสงขลา เรียนรู้ในการทำแผนงานอาหารและโภชนาการ และการพัฒนาโครงการที่สอดคล้องกับแผนงาน ณ ห้องประชุม สจรส.ม.อ. ชั้น 14