กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

หนังสือเชิญประชุม/แบบตอบรับ

หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมพี่เลี้ยง 3 กองทุน ปี 62(ที่สมัคร)

by twoseadj @October,16 2018 13.23 ( IP : 122...12 ) | Tags : หนังสือเชิญประชุม/แบบตอบรับ
photo , 684x538 pixel , 98,107 bytes.

ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จัดอบรมพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูคนพิการ และกลไกระดับจังหวัดผ่านสาธารณสุขจังหวัด เป้าหมายเพื่อจัดตั้งคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ของแต่ละจังหวัดและกลไกสนับสนุนระดับจังหวัดผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาการดำเนินงานปรับแผนงานหรือโครงการ และตลอดจนพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่นั้นส่งผลให้การบริหารกองทุนฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ รายละเอียดตามกำหนดการสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ขอเชิญบุคลากรในสังกัดหน่วยงานท่าน/ท่าน เข้าร่วมประชุม
รุ่นที่ ๑ :จังหวัดสงขลา และสตูล ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
รุ่นที่ ๒ :จังหวัดปัตตานี นราธิวาสและยะลา วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเซาเทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
รุ่นที่ ๓: จังหวัดตรังและพัทลุง วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงแรมศิวารอยัล อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

โดยเบิกค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการประชุมจากผู้จัดงาน กรุณานำคอมพิวเตอร์โนตบุคมาด้วย

ไฟล์ประกอบเอกสาร
 1. หนังสือเชิญพี่เลี้ยง รุ่น 1 -สข.-สต.ประชุม 24-10-61 - ดาวน์โหลด
 2. หนังสือเชิญพี่เลี้ยง รุ่น 3 -ตง.-พท.ประชุม 26-10-61 - ดาวน์โหลด
 3. หนังสือเชิญพี่เลี้ยง รุ่น 2 -ปต.-ยล.-นธ-ประชุม 25-10-61 - ดาวน์โหลด
 4. กำหนดการประชุมอบรมพี่เลี้ยง รุ่น 2:ปัตตานี-ยะลา-นรา 25-10-61 - ดาวน์โหลด
 5. กำหนดการประชุมอบรมพี่เลี้ยง รุ่น 1:สงขลา-สตูล-24-10-61 - ดาวน์โหลด
 6. รายชื่อพี่เลี้ยง จ.ตรัง ปี 62 - ดาวน์โหลด
 7. รายชื่อพี่เลี้ยง จ.นราธิวาส ปี 62 - ดาวน์โหลด
 8. รายชื่อพี่เลี้ยง จ.ปัตตานี ปี 62 - ดาวน์โหลด
 9. รายชื่อพี่เลี้ยง จ.พัทลุง ปี 62 - ดาวน์โหลด
 10. รายชื่อพี่เลี้ยง จ.ยะลา ปี 62 - ดาวน์โหลด
 11. รายชื่อพี่เลี้ยง จ.สงขลา ปี 62 - ดาวน์โหลด
 12. รายชื่อพี่เลี้ยง จ.สตูล ปี 62 - ดาวน์โหลด
 13. กำหนดการประชุมอบรมพี่เลี้ยง รุ่น 3:พท.-ตง- 26-10-61 - ดาวน์โหลด

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 4653
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง