กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนสุขภาพตำบลและทำโครงการบูรณาการสุขภาวะ จ.ปัตตานี

by tidarat2538 @5 พ.ย. 62 14:54 ( IP : 1...35 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 519x735 pixel , 118,285 bytes.

ด้วยที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) และสมาคมวิถีทางเลือกฯ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดทำโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ (บุหรี่ สุรา สารเสพติด การเพิ่มเคลื่อนไหวทางกาย อาหารและโภชนาการ และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง) เขต ๑๒ สงขลา ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำร่องพื้นที่ดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะผ่านกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ มีเป้าหมาย เพื่อให้เกิดกองทุนฯนำร่อง จำนวน ๒๐ แห่ง ที่มีการจัดทำแผนสุขภาพตำบล และโครงการเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสุขภาวะ(บุหรี่ สุรา สารเสพติด การเพิ่มการเคลื่อนไหวทางกาย อาหารและโภชนาการ และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง) และมีการสนับสนุนการดำเนินงานผ่านกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่

ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดหน่วยงานจำนวน ๒ ท่าน ประกอบด้วย  พี่เลี้ยงประจำกองทุน และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนสุขภาพและพัฒนาร่างโครงการ ผ่านเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล(www.localfund.happynetwork.org) ในวันที่ ๑๙-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โปรดเตรียมคอมพิวเตอร์โนตบุคมาด้วย กรุณาแจ้งชื่อมายังผู้ประสานงานหลัก นายมะรอกี เวาะเล็ง ๐๘๑-๙๙๐-๙๔๒๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว

แสดงความคิดเห็น

« 9352
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง