กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

เชิญประชุมชี้แจง LTC สำหรับกองทุนสมัครใหม่

by Chaiyut48 @18 พ.ย. 62 23:07 ( IP : 180...121 ) | Tags : หนังสือเชิญประชุม/เอกสาร
photo  , 1280x720 pixel , 140,379 bytes.

ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จะจัดโครงการประชุมติดตามงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของหน่วยบริการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อทราบสถานการณ์และปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
      ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอประสานมายังท่าน เพื่อเชิญกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของหน่วยบริการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและ บุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงสำหรับกองทุนที่สมัครเข้าร่วมปีงบประมาณ ๒๕๖๓    ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมโรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา      ทั้งนี้สามารถทางลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทางเว็ปไซด์ภายในวันที่  ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
[ ลงทะเบียนที่นี้]    รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

แสดงความคิดเห็น

« 4715
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง