กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานกองทุนตำบล ปี2562 จ.พัทลุง

by fair_skl12 @27 พ.ย. 62 10:45 ( IP : 1...35 ) | Tags : หนังสือเชิญประชุม/เอกสาร
photo  , 601x430 pixel , 53,355 bytes.

ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และคณะทำงานสนับสนุนกองทุนฯ (Coaching Team) จังหวัดพัทลุง จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานกองทุนตำบล ปีงบประมาณ 2562 และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนตำบลและ LTC ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ และ LTC แนวทางการทำแผนสุขภาพตำบล แผนการเงิน รับ-จ่าย ประจำปี ตอบข้อซักถามปัญหาข้อสงสัยการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล และ LTC บทบาทพี่เลี้ยงต่อการสนับสนุนกองทุนฯ ปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมฯ ร้อยทองรีสอร์ท อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียน  คลิกที่นี้ ภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

แสดงความคิดเห็น

« 7125
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง