กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

เวทีแลกเปลี่ยนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ปี 2563

จังหวัด วันที่ สถานที่ประชุม ลงทะเบียน หมายเหตุ
พัทลุง
24 กรกฎาคม 2563
โรงแรมร้อยทองรีสอร์ท อ.ควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ลงทะเบียน
หนังสือเชิญ และกำหนดการเวที จังหวัดพัทลุง
ตรัง
5 สิงหาคม 2563
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง
ลงทะเบียน
-
ยะลา
5 สิงหาคม 2563
โรงแรมปาร์ควิว จังหวัดยะลา
ลงทะเบียน
-
สงขลา
7 สิงหาคม 2563
โรงแรมคริสตัล จังหวัดสงขลา
ลงทะเบียน
-
สตูล
10 สิงหาคม 2563
ห้องประชุม ม.ราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล อ.ละงู จังหวัดสตูล
ลงทะเบียน
-
ปัตตานี
11 สิงหาคม 2563
โรงแรมปาร์คอินทาว์น (ปาร์ควิว เดิม) จังหวัดปัตตานี
ลงทะเบียน
-
นราธิวาส
18 สิงหาคม 2563
โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมือง จ.นราธิวาส
ลงทะเบียน
-