กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

เชิญร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ จ.ปัตตานี

by fair_skl12 @1 ส.ค. 63 11:06 ( IP : 171...142 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 572x502 pixel , 67,725 bytes.

ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงจังหวัดปัตตานี ได้กำหนด จัดงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการด้านสุขภาพและจัดบริการสาธารณสุขดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ผ่านการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์และการนำเสนอผลงานเด่นในประเด็นต่างๆ รวมทั้งการเสวนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสุขภาพ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปัตตานีจำนวน ๑๑๓ แห่ง โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) จำนวนทั้งสิ้น ๒๕๐ คน และการมอบรางวัลการบริหารจัดการกองทุนฯดีเด่นระดับจังหวัดและอำเภอ                     ในการนี้สำนักงานฯ ขอเชิญ ท่าน , ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) จำนวน ไม่เกิน ๓ คนต่อกองทุน เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวันที่
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมฯ โรงแรมปาร์คอินทาวน์(ปาร์ควิว) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมฯ จากโครงการบริหารหรืองบบริหาร ๑๐(๔) ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมฯ ได้ที่ ลงทะเบียนที่นี่ ภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

Comment #1
ซาการียา มะบากอ (Not Member)
Posted @6 ส.ค. 63 11:03 ip : 182...219

ขอให้สปสช.ดูแลระดับตำบลตลอดไป

แสดงความคิดเห็น

« 4452
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง