กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

58 items(1/6) 2 3 4 5 Next » Last »|

พี่เลี้ยง จ.ปัตตานี ถอดบทเรียนการทำงานปี 60

โดย twoseadj on September,27 2017 11.13

พี่เลี้ยง จ.ปัตตานี ถอดบทเรียนการทำงานสนับสนุนพื้นที่ กองทุนสุขภาพตำบล ปี 60 ที่ผ่าน และสะท้อนการทำงานร่วมปีต่อไป ณ ห้องขวัญจุฑา 1โรงแรมปาร์ควิว อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี ซึ่งกระบวนการประกอบด้วยการแบ่งกลุ่มของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสุขภาพตำบล เช่น ที่ปรึกษากองทุน ผอ.รพ.สต. เจ้าหน้าที่กองทุน ปลัดองค

สสอ.จะนะ จัดประชุม อปท.กำหนดทิศทางกองทุนตำบล

โดย twoseadj on September,25 2017 18.15

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ จัดประชุมเรื่อง แนวทางและทิศทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ปี 61 ณ อามาน่า แปซิฟิก รีสอร์ท อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

เทศบาลนครตรัง จัดอบรมการจัดทำโครงการกองทุนท้องถิ่นเทศบาลนครตรัง

โดย Admin_กองทุนฯ on September,22 2017 09.43

สจรส. ม.อ. + สปสช.เขต 12 ร่วมกับกองทุนสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลนครตรังจัดอบรมการจัดทำโครงการกองทุนท้องถิ่นเทศบาลนครตรัง (จัดทำแผนสุขภาพชุมชน) โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำทีมงาน ร่วมกับ สปสช.เขต 12 ลงพื้นที่ ช่วยจัดทำแผนกอ

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลา ปี 2560

โดย Admin_กองทุนฯ on August,04 2017 15.11

งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลา ปี 2560
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560- 1 สิงหาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดน พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สามารถดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม ด้านล่าง

การประชุมร่วมเขตสุขภาพภาคประชาชน เขต 11-12

โดย twoseadj on July,24 2017 14.56

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(สจรส.มอ.)ภายใต้โครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ภาคใต้ (ศวสต.)นำโดยผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยสถาบันฯ ได้จัดให้มีการประชุมเรื่องทิศทางการดำเนินงานร่วมกันในเขตสุขภาพที่ ๑๑-๑๒ การจัดประชุมในครั้งนี้เกิดจากสถานการณ์และผลการดำ

พัฒนาศักยภาพจัดการอาหารกลางวันเพื่อแก้ปัญหาโภชนาการเด็ก รุ่น 2

โดย twoseadj on July,24 2017 14.49

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพสำหรับโรงเรียนของจังหวัดสงขลา รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 กลุ่มเป้าหมาย

พัฒนาศักยภาพจัดการอาหารกลางวันเพื่อแก้ปัญหาโภชนาการเด็ก รุ่น 1

โดย twoseadj on July,17 2017 23.25

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพสำหรับโรงเรียนของจังหวัดสงขลา รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 กลุ่มเป้าหมาย

ฝึกทักษะอาสาสมัครญาลันนันบารู ประเมินผลโครงการ

โดย twoseadj on July,10 2017 10.34

สถาบันการจัดกการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.เขต 12 สงขลา) จัดประชุมเรื่อง "การประเมินผลและติดตามโครงการ" โดยมีพี่เลี้ยงประจำกองทุนสุขภาพตำบลใน 4 จังหวัด และอาสาสมัครญาลันนันารู เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิว อ.เมือง จ.ปัตตานี

สปสช.เขต 12 นิเทศกองทุนสุขภาพตำบล จ.ยะลา

โดย twoseadj on June,02 2017 20.30

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ เทศบาลนครยะลา เภสัชกรสมชาย ละอองพันธ์และคณะทำงานนิเทศและติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลา ลงพื้นที จ.ยะลาเพื่อติดตามกองทุนสุขภาพตำบลที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนด มีกองทุนสุขภาพตำบลใน จ.ยะลา จำนวน 30 แห่ง ร่วมให้ข้อมูล

สปสช.เขต 12 สงขลา นิเทศกองทุนสุขภาพตำบล จ.ตรัง

โดย twoseadj on June,02 2017 20.19

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ที่ผ่านมา เภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์ หัวหน้างานประสานเครือข่ายกองทุนสุขภาพตำบล และคณะทำงานนิเทศกองทุนฯเขต 12 คือ นายชัยพร จันทร์หอม ตัวแทนอนุกรรมการควบคุมคุณภาพฯ นายมงคล สองทิศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังในฐานะเลขานุการพี่เลี้ยง จ.ตรัง อาจารย์ไพทูรย์ ทองสม และตัวแทนจากท้องถิ่นจ

58 items(1/6) 2 3 4 5 Next » Last »|