กองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

55 items(1/6) 2 3 4 5 Next » Last »|

ภาพ งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลา ปี 2560

โดย Admin_กองทุนฯ on August,04 2017 15.11

งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลา ปี 2560วันที่ 31 กรกฎาคม 2560- 1 สิงหาคม 2560ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดน พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลาดาวน์โหลด เอกสารได้ที่ เว็บ http://localfund.happynetwork.org/paper/10928

การประชุมร่วมเขตสุขภาพภาคประชาชน เขต 11-12

โดย twoseadj on July,24 2017 14.56

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(สจรส.มอ.)ภายใต้โครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ภาคใต้ (ศวสต.)นำโดยผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยสถาบันฯ ได้จัดให้มีการประชุมเรื่องทิศทางการดำเนินงานร่วมกันในเขตสุขภาพที่ ๑๑-๑๒ การจัดประชุมในครั้งนี้เกิดจากสถานการณ์และผลการดำ

พัฒนาศักยภาพจัดการอาหารกลางวันเพื่อแก้ปัญหาโภชนาการเด็ก รุ่น 2

โดย twoseadj on July,24 2017 14.49

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพสำหรับโรงเรียนของจังหวัดสงขลา รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 กลุ่มเป้าหมาย

พัฒนาศักยภาพจัดการอาหารกลางวันเพื่อแก้ปัญหาโภชนาการเด็ก รุ่น 1

โดย twoseadj on July,17 2017 23.25

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพสำหรับโรงเรียนของจังหวัดสงขลา รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 กลุ่มเป้าหมาย

ฝึกทักษะอาสาสมัครญาลันนันบารู ประเมินผลโครงการ

โดย twoseadj on July,10 2017 10.34

สถาบันการจัดกการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.เขต 12 สงขลา) จัดประชุมเรื่อง "การประเมินผลและติดตามโครงการ" โดยมีพี่เลี้ยงประจำกองทุนสุขภาพตำบลใน 4 จังหวัด และอาสาสมัครญาลันนันารู เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิว อ.เมือง จ.ปัตตานี

สปสช.เขต 12 นิเทศกองทุนสุขภาพตำบล จ.ยะลา

โดย twoseadj on June,02 2017 20.30

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ เทศบาลนครยะลา เภสัชกรสมชาย ละอองพันธ์และคณะทำงานนิเทศและติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลา ลงพื้นที จ.ยะลาเพื่อติดตามกองทุนสุขภาพตำบลที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนด มีกองทุนสุขภาพตำบลใน จ.ยะลา จำนวน 30 แห่ง ร่วมให้ข้อมูล

สปสช.เขต 12 สงขลา นิเทศกองทุนสุขภาพตำบล จ.ตรัง

โดย twoseadj on June,02 2017 20.19

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ที่ผ่านมา เภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์ หัวหน้างานประสานเครือข่ายกองทุนสุขภาพตำบล และคณะทำงานนิเทศกองทุนฯเขต 12 คือ นายชัยพร จันทร์หอม ตัวแทนอนุกรรมการควบคุมคุณภาพฯ นายมงคล สองทิศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังในฐานะเลขานุการพี่เลี้ยง จ.ตรัง อาจารย์ไพทูรย์ ทองสม และตัวแทนจากท้องถิ่นจ

สปสช.เขต 12 สงขลา จัดนิเทศฯกองทุนตำบล จ.ปัตตานี

โดย twoseadj on May,31 2017 09.36

วันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา จัดนิเทศกองทุนตำบลที่ไม่ขยับและเงินคงเหลือจำนวนมาก จำนวน 50 แห่ง ณ เทศบาลตำบลบ่อทอง จ.ปัตตานี มีการหารือแนวทางแก้ไขปัญหา

สปสช.เขต 12 นิเทศกองทุนสุขภาพตำบล จ.นราธิวาส

โดย twoseadj on May,29 2017 18.48

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สปสช.เขต 12 สงขลา จัดนิเทศกองทุนสุขภาพตำบลพื้นที่ จ.นราธิวาส สำหรับกองทุนสุขภาพตำบลที่มีเงินที่เหลือมากและในระบบของกองทุน จำนวน 32 แห่งใน จ.นราธิวาส เข้าร่วม จำนวน 20 แห่งจาก 32 พื้นที่ การนิเทศครั้งนี้มีคณะทำงานนิเทศ ประกอบด้วย คุณนิธินาถ ศิริเวช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำทีมศวสต. ม.อ. ลงพื้นที่ ร่วมกับ สปสช. เขต 12 ช่วยทีมจิตอาสา ญาลันนัน

โดย twoseadj on May,21 2017 20.51

ดร.เพ็ญ สุขมาก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำทีม ศวสต. ม.อ. ลงพื้นที่ ร่วมกับ สปสช. เขต 12 ช่วยทีมจิตอาสา ญาลันนันบารู และชุมชน พัฒนา/ปรับแก้ไขโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชนต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบล

55 items(1/6) 2 3 4 5 Next » Last »|