กองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

50 items(1/5) 2 3 4 5 Next » Last »|

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โดย Admin_กองทุนสุขภาพตำบล on June,09 2017 16.27

วันที่สำหรับพื้นที่อำเภอรายชื่อผู้ลงทะเบียนลงทะเบียนรุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐อำเภอระโนด สทิงพระกระแสสินธุ์ สิงหนคร ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน ลงทะเบียน ร

สปสช.เขต 12 นิเทศกองทุนสุขภาพตำบล จ.ยะลา

โดย twoseadj on June,02 2017 20.30

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ เทศบาลนครยะลา เภสัชกรสมชาย ละอองพันธ์และคณะทำงานนิเทศและติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลา ลงพื้นที จ.ยะลาเพื่อติดตามกองทุนสุขภาพตำบลที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนด มีกองทุนสุขภาพตำบลใน จ.ยะลา จำนวน 30 แห่ง ร่วมให้ข้อมูล

สปสช.เขต 12 สงขลา นิเทศกองทุนสุขภาพตำบล จ.ตรัง

โดย twoseadj on June,02 2017 20.19

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ที่ผ่านมา เภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์ หัวหน้างานประสานเครือข่ายกองทุนสุขภาพตำบล และคณะทำงานนิเทศกองทุนฯเขต 12 คือ นายชัยพร จันทร์หอม ตัวแทนอนุกรรมการควบคุมคุณภาพฯ นายมงคล สองทิศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังในฐานะเลขานุการพี่เลี้ยง จ.ตรัง อาจารย์ไพทูรย์ ทองสม และตัวแทนจากท้องถิ่นจ

สปสช.เขต 12 นิเทศกองทุนสุขภาพตำบล จ.นราธิวาส

โดย twoseadj on May,29 2017 18.48

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สปสช.เขต 12 สงขลา จัดนิเทศกองทุนสุขภาพตำบลพื้นที่ จ.นราธิวาส สำหรับกองทุนสุขภาพตำบลที่มีเงินที่เหลือมากและในระบบของกองทุน จำนวน 32 แห่งใน จ.นราธิวาส เข้าร่วม จำนวน 20 แห่งจาก 32 พื้นที่ การนิเทศครั้งนี้มีคณะทำงานนิเทศ ประกอบด้วย คุณนิธินาถ ศิริเวช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำทีมศวสต. ม.อ. ลงพื้นที่ ร่วมกับ สปสช. เขต 12 ช่วยทีมจิตอาสา ญาลันนัน

โดย twoseadj on May,21 2017 20.51

ดร.เพ็ญ สุขมาก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำทีม ศวสต. ม.อ. ลงพื้นที่ ร่วมกับ สปสช. เขต 12 ช่วยทีมจิตอาสา ญาลันนันบารู และชุมชน พัฒนา/ปรับแก้ไขโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชนต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบล

สปสช.ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงกองทุนตำบล จ.ปัตตานี

โดย twoseadj on March,08 2017 18.57

วันที่ 8 มีนาคม ที่ผ่านมาเภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์ หัวหน้างานประสานงานกองทุนสุขภาพตำบล สปสช.เขต 12 สงขลา และนายสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน โปรแกรมเมอร์โปรแกรมสนับสนุนการบริหารกองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้ ประชุมร่วมกับทีมพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล จ.ปัตตานี มีจำนวน 17 คน เข้าร่วมการประชุมวางแผนการทำงานในพื้นที่เ

ประชุมร่วมพี่เลี้ยง จ.นราธิวาส

โดย twoseadj on March,07 2017 10.43

วันที่ 7 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา เภสัชกร สมชาย ละอองพันธุ์ หัวหน้างานประสานเครือข่ายกองทุนสุขภาพตำบล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา และนายสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับทีมพี่เลี้ยงประจำกองทุนสุขภาพจังหวัด นราธิวาส ณ องค์การบริหาร

พี่เลี้ยงสตูลประชุมวางแผนทำงานครั้งที่ 2

โดย twoseadj on March,04 2017 10.30

วันที่ 4 มีนาคมที่ผ่าน คณะทำงานพี่เลี้ยง จ.สตูล นัดประชุมพูดคุยครั้งที่ 2 เรื่อง แนวทางการสนับสนุนและติดตามกองทุนสุขภาพตำบลในจังหวัดสตูล ณ อบต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล มีพี่เลี้ยงจำนวน 12 คน เข้าร่วมวางแผนแบ่งงานความรับผิดชอบในการลงสนับสนุน การใช้โปรแกรมติดตามออนไลน์กองทุนสุขภาพตำบล www.localfund.happyne

ร่วมพัฒนาโครงการต้านยาเสพติดผ่านกองทุนสุขภาพตำบล

โดย twoseadj on February,28 2017 20.38

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) และกองทัพภาคที่4 จัดพัฒนาและพิจารณาโครงการต้านยาเสพติดในเขต 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา และ3 จังหวัดภาคใต้ ร่วมกับพี่เลี้ยงประจำกองทุนสุขภาพตำบล มีจำนวนหมู่บ้านเข้าร่วมจำนวน

สปสช.เขต 12 จัดพัฒนาการลงโปรแกรมบริหารกองทุน พื้นที่น้ำท่วม

โดย twoseadj on February,22 2017 17.06

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่กองทุนสุขภาพตำบล เกี่ยวกับโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนใหม่ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนระโนด จ.สงขลา มีเจ้าหน้าที่จากอำเภอ ระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระและสิงหนครบางส่วนเข้าร่วม มีนายภาณุมาส นนทพันธ์ แ

50 items(1/5) 2 3 4 5 Next » Last »|