กองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

47 items(1/5) 2 3 4 5 Next » Last »|

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงจลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำทีมศวสต. ม.อ. ลงพื้นที่ ร่วมกับ สปสช. เขต 12 ช่วยทีมจิตอาสา ญาลันนัน

โดย twoseadj on May,21 2017 20.51

ดร.เพ็ญ สุขมาก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงจลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำทีมศวสต. ม.อ. ลงพื้นที่ ร่วมกับ สปสช. เขต 12 ช่วยทีมจิตอาสา ญาลันนันบารู และชุมชน พัฒนา/ปรับแก้ไขโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชน ต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบล

ลงทะเบียนนิเทศและแลกเปลี่ยนกองทุนสุขภาพตำบล ระหว่างวันที่ 29 พ.ค. - 8 มิ.ย. 2560

โดย Admin_กองทุนสุขภาพตำบล on May,19 2017 12.19

วันที่สถานที่ประชุมกลุ่มเป้าหมาย (คลิ๊กดูรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว)ลงทะเบียน29 พ.ค. 2560 เวลา 08:30-16:30 นณ.ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส กองทุน จ.นราธิวาส ลงทะเบ

สปสช.ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงกองทุนตำบล จ.ปัตตานี

โดย twoseadj on March,08 2017 18.57

วันที่ 8 มีนาคม ที่ผ่านมาเภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์ หัวหน้างานประสานงานกองทุนสุขภาพตำบล สปสช.เขต 12 สงขลา และนายสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน โปรแกรมเมอร์โปรแกรมสนับสนุนการบริหารกองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้ ประชุมร่วมกับทีมพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล จ.ปัตตานี มีจำนวน 17 คน เข้าร่วมการประชุมวางแผนการทำงานในพื้นที่เ

ประชุมร่วมพี่เลี้ยง จ.นราธิวาส

โดย twoseadj on March,07 2017 10.43

วันที่ 7 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา เภสัชกร สมชาย ละอองพันธุ์ หัวหน้างานประสานเครือข่ายกองทุนสุขภาพตำบล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา และนายสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับทีมพี่เลี้ยงประจำกองทุนสุขภาพจังหวัด นราธิวาส ณ องค์การบริหาร

พี่เลี้ยงสตูลประชุมวางแผนทำงานครั้งที่ 2

โดย twoseadj on March,04 2017 10.30

วันที่ 4 มีนาคมที่ผ่าน คณะทำงานพี่เลี้ยง จ.สตูล นัดประชุมพูดคุยครั้งที่ 2 เรื่อง แนวทางการสนับสนุนและติดตามกองทุนสุขภาพตำบลในจังหวัดสตูล ณ อบต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล มีพี่เลี้ยงจำนวน 12 คน เข้าร่วมวางแผนแบ่งงานความรับผิดชอบในการลงสนับสนุน การใช้โปรแกรมติดตามออนไลน์กองทุนสุขภาพตำบล www.localfund.happyne

ร่วมพัฒนาโครงการต้านยาเสพติดผ่านกองทุนสุขภาพตำบล

โดย twoseadj on February,28 2017 20.38

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) และกองทัพภาคที่4 จัดพัฒนาและพิจารณาโครงการต้านยาเสพติดในเขต 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา และ3 จังหวัดภาคใต้ ร่วมกับพี่เลี้ยงประจำกองทุนสุขภาพตำบล มีจำนวนหมู่บ้านเข้าร่วมจำนวน

สปสช.เขต 12 จัดพัฒนาการลงโปรแกรมบริหารกองทุน พื้นที่น้ำท่วม

โดย twoseadj on February,22 2017 17.06

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่กองทุนสุขภาพตำบล เกี่ยวกับโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนใหม่ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนระโนด จ.สงขลา มีเจ้าหน้าที่จากอำเภอ ระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระและสิงหนครบางส่วนเข้าร่วม มีนายภาณุมาส นนทพันธ์ แ

สปสช.-ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา-สจรส.พัฒนาชุดโครงการบูรณาการด้านอาหารใน ศพด.

โดย twoseadj on February,16 2017 20.28

เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ที่ผ่าน ณ ห้องประชุม 1402 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ จัดประชุมเพื่อพิจารณาและปรับโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา โดยเป็นโครงการบูรณาการด้านอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของจังหวัดสงขลา อันเป็นการมุ่งมันเพื่อแก้ปัญหาภาวะโภชนาการของเด็กในศู

สปสช.ประชุมชี้แจงเสริมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล

โดย twoseadj on February,16 2017 09.49

ตามที่ สำนักการเงินและบัญชีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกลุ่มภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่และการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ปีงบประมา

ขั้นตอนการเบิกรับ จ่ายเงินจากกองทุนสุขภาพตำบล

โดย twoseadj on February,14 2017 08.48

สำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน ขอแจ้งเวียน Flow รับ-จ่ายเงินกองทุนตำบล เพื่อสปสช. เขต ได้ใช้ประโยชน์ และโปรดประสานแจ้งกองทุนในพื้นที่ความรับผิดชอบของท่านทราบ เพื่อใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องและจะได้นำขึ้นเว็บไซต์กองทุนตำบล ทางเจ้าหน้าที่ผู้ทำงานเกี่ยวกับกองทุนสามารถนำเอกสารฉบับนี้ไว้อ้างอิงก

47 items(1/5) 2 3 4 5 Next » Last »|