กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

63 items(1/7) 2 3 4 5 Next » Last »|

ลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมชี้แจงการลงข้อมูล กองทุนสุขภาพตำบล และ LTC ปี 2561

โดย twoseadj on January,03 2018 08.47

วันที่สถานที่ประชุมรายชื่อผู้ลงทะเบียนลงทะเบียน 16 มกราคม 2561 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส(รุ่น 1 รับ 88คน)ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน ลงทะเบียน 17

แจ้งการโอนเงินกองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 งวด 1 -61

โดย twoseadj on December,04 2017 14.23

สปสช.เขต 12 สงขลา ได้แจ้งยอดการจัดสรรเงินค่าเหมาจ่ายรายหัว ประเภทเงินสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P and P community) ประจำปี 2561 แก่ 617 กองทุน ขณะนี้ สปสช.ได้โอนเงินให้กับกองทุนสุขภาพตำบล งวดที่ 1 จำนวน 583 แห่ง และยกเลิกการโอน 1 แห่ง คือ อบต.คลองเปียะ อ.จะนะ จังหวัดสงขลา เนื่องจากแจ้งย

RDU-ผ่านกองทุนสุขภาพตำบล

โดย twoseadj on November,29 2017 09.39

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานหลักปกระกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ร่วมพูดคุยและหารือแนวทางการทำงาน การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ผ่านกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ มีเภสัชกรจาก 7 จังหวัดร่วมแลกเปลี่ยน บทเรียนการทำงานดีๆ

ภาพบรรยากาศงาน ประชุมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงกองทุน ปี 61

โดย Admin_กองทุนฯ on October,31 2017 10.51

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.อ. หาดใหญ่ จัดการประชุม สำหรับ พี่เลี้ยงกองทุน " เรื่อง การจัดทำแผนงานกองทุนสุขภาพฯ และแนวทางการเขียนโครงการด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2560 ณ.ห้องประชุม 1

เอกสารประกอบ งานประชุม พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยง ปี 61 (Coaching Team) 30-31 Oct 17

โดย Admin_กองทุนฯ on October,27 2017 21.58

เอกสารประกอบการประชุม พี่เลี้ยงกองทุน  ปี 61 เรื่อง "การจัดทำแผนงานกองทุนสุขภาพฯ  และแนวทางการเขียนโครงการด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ"
  วันที่ 30-31 ตุลาคม 2560  ณ.ห้องประชุม 1402 สถาบันการจัดการะบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.)

พี่เลี้ยง จ.ปัตตานี ถอดบทเรียนการทำงานปี 60

โดย twoseadj on September,27 2017 11.13

พี่เลี้ยง จ.ปัตตานี ถอดบทเรียนการทำงานสนับสนุนพื้นที่ กองทุนสุขภาพตำบล ปี 60 ที่ผ่าน และสะท้อนการทำงานร่วมปีต่อไป ณ ห้องขวัญจุฑา 1โรงแรมปาร์ควิว อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี ซึ่งกระบวนการประกอบด้วยการแบ่งกลุ่มของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสุขภาพตำบล เช่น ที่ปรึกษากองทุน ผอ.รพ.สต. เจ้าหน้าที่กองทุน ปลัดองค

สสอ.จะนะ จัดประชุม อปท.กำหนดทิศทางกองทุนตำบล

โดย twoseadj on September,25 2017 18.15

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ จัดประชุมเรื่อง แนวทางและทิศทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ปี 61 ณ อามาน่า แปซิฟิก รีสอร์ท อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

เทศบาลนครตรัง จัดอบรมการจัดทำโครงการกองทุนท้องถิ่นเทศบาลนครตรัง

โดย Admin_กองทุนฯ on September,22 2017 09.43

สจรส. ม.อ. + สปสช.เขต 12 ร่วมกับกองทุนสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลนครตรังจัดอบรมการจัดทำโครงการกองทุนท้องถิ่นเทศบาลนครตรัง (จัดทำแผนสุขภาพชุมชน) โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำทีมงาน ร่วมกับ สปสช.เขต 12 ลงพื้นที่ ช่วยจัดทำแผนกอ

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลา ปี 2560

โดย Admin_กองทุนฯ on August,04 2017 15.11

งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลา ปี 2560
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560- 1 สิงหาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดน พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สามารถดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม ด้านล่าง

การประชุมร่วมเขตสุขภาพภาคประชาชน เขต 11-12

โดย twoseadj on July,24 2017 14.56

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(สจรส.มอ.)ภายใต้โครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ภาคใต้ (ศวสต.)นำโดยผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยสถาบันฯ ได้จัดให้มีการประชุมเรื่องทิศทางการดำเนินงานร่วมกันในเขตสุขภาพที่ ๑๑-๑๒ การจัดประชุมในครั้งนี้เกิดจากสถานการณ์และผลการดำ

63 items(1/7) 2 3 4 5 Next » Last »|