กองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

53 items(1/6) 2 3 4 5 Next » Last »|

ดาว์นโหลดหนังสือเชิญประชุม พี่เลี้ยง จ.สงขลา

โดย twoseadj on March,24 2017 09.03

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้พัฒนาทีมพี่เลี้ยงประจำกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ของแต่ละจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาการดำเนินงานปรับแผนงานหรือโครงการและตลอดจนพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ นั้น เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกั

ดาว์นโหลดหนังสือเชิญ อปท.จังหวัดสงขลา เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น

โดย twoseadj on March,22 2017 09.43

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) กำหนดให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเ

ดาว์นโหลดหนังสือเชิญพี่เลี้ยง จ.พัทลุงประชุม

โดย twoseadj on March,21 2017 13.47

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้พัฒนาทีมพี่เลี้ยงประจำกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ของแต่ละจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาการดำเนินงานปรับแผนงานหรือโครงการและตลอดจนพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ นั้น เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกั

ดาว์นโหลดหนังสือขอให้พี่เลี้ยงลงพื้นที่กองทุนสุขภาพตำบล

โดย twoseadj on March,20 2017 16.33

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้พัฒนาทีมพี่เลี้ยงประจำกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ของแต่ละจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาการดำเนินงานปรับแผนงานหรือโครงการและตลอดจนพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ นั้น เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกั

หนังสือเชิญพี่เลี้ยง จ.ตรัง

โดย twoseadj on March,10 2017 09.20

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้พัฒนาทีมพี่เลี้ยงประจำกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ของแต่ละจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาการดำเนินงานปรับแผนงานหรือโครงการและตลอดจนพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ นั้น เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกั

หนังสือเชิญพี่เลี้ยง จ.ยะลา

โดย twoseadj on March,09 2017 10.53

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้พัฒนาทีมพี่เลี้ยงประจำกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ของแต่ละจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาการดำเนินงานปรับแผนงานหรือโครงการและตลอดจนพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ นั้น เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกั

สปสช.ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงกองทุนตำบล จ.ปัตตานี

โดย twoseadj on March,08 2017 18.57

วันที่ 8 มีนาคม ที่ผ่านมาเภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์ หัวหน้างานประสานงานกองทุนสุขภาพตำบล สปสช.เขต 12 สงขลา และนายสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน โปรแกรมเมอร์โปรแกรมสนับสนุนการบริหารกองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้ ประชุมร่วมกับทีมพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล จ.ปัตตานี มีจำนวน 17 คน เข้าร่วมการประชุมวางแผนการทำงานในพื้นที่เ

ประชุมร่วมพี่เลี้ยง จ.นราธิวาส

โดย twoseadj on March,07 2017 10.43

วันที่ 7 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา เภสัชกร สมชาย ละอองพันธุ์ หัวหน้างานประสานเครือข่ายกองทุนสุขภาพตำบล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา และนายสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับทีมพี่เลี้ยงประจำกองทุนสุขภาพจังหวัด นราธิวาส ณ องค์การบริหาร

รวบข้อหารือทางกฎหมายกองทุนสุขภาพตำบล 59-60

โดย twoseadj on March,06 2017 14.22

ด้วยเป้าหมายในการบริหารเงินกองทุนสุขภาพตำบลในเขต 12 สงขลา จะต้องให้มีจำนวนเงินถูกใช้ในการดำเนินโครงการด้านการสร้างเสริม ป้องกันโรค ฟื้นฟูและการรักษาเชิงรุก ถูกใช้ไม่น้อยกว่า 650 ล้านบาท ตลอดเวลาที่ผ่านมามีความกังวลเรื่องประเด็นข้อกฎหมายว่า สามารถใช้เงินตรงตามวัตถุประสงค์กองทุนหรือไม่ สำนักระบบบริการ

พี่เลี้ยงสตูลประชุมวางแผนทำงานครั้งที่ 2

โดย twoseadj on March,04 2017 10.30

วันที่ 4 มีนาคมที่ผ่าน คณะทำงานพี่เลี้ยง จ.สตูล นัดประชุมพูดคุยครั้งที่ 2 เรื่อง แนวทางการสนับสนุนและติดตามกองทุนสุขภาพตำบลในจังหวัดสตูล ณ อบต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล มีพี่เลี้ยงจำนวน 12 คน เข้าร่วมวางแผนแบ่งงานความรับผิดชอบในการลงสนับสนุน การใช้โปรแกรมติดตามออนไลน์กองทุนสุขภาพตำบล www.localfund.happyne

53 items(1/6) 2 3 4 5 Next » Last »|