กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

83 items(1/9) 2 3 4 5 Next » Last »|

ประชุมแนวทางการติดตามและทำงานร่วมงานกองทุน ปี 62

โดย twoseadj on June,13 2018 15.30

วันที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา โดย ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ นายสมชาย ละอองพันธุ์ นายชัยยุทธ์ หลักเมือง จัดประชุมการนิเทศและติดตามประเมินผลกองทุนสุขภาพตำบล ในพื้นที่ เขต 12 สงขลา ร่วมกับตัวแทนพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล งานตรวจสอบภายใน งานหลักประกันสุขภ

สปสช.เขต 12 ติดตามกองทุนตำบล เขต อ.หาดใหญ่

โดย twoseadj on June,08 2018 15.32

วันที่ 8 มิถุนายน ที่ผ่านมา สปสช.เขต 12 สงขลา ได้จัดประชุมเพื่อติดตามผลงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื่องจากเป็นเขตอำเภอที่มีการสะสมของเงินกองทุนจำนวนมาก โดยทันตแพทย์ ดร.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 12 สงขลา ร่วมประชุม โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดช

สถานการณ์บริหารกองทุนตำบล พ.ค. 61

โดย twoseadj on May,23 2018 13.10

มีการใช้จ่ายเงินจากองทุนสุขภาพตำบลไปแล้ว 176 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55 ของรายรับปี 61 ส่งผลให้มีเงินสะสมจำนวน 600 ล้านบาท คิดเป็นเงินสะสมที่มาจากปี 60 จำนวน 42 ล้านบาท และเงินสะสมมากอ่นปี 60 อีกจำนวน 404 ล้านบาท หากวิเคราะห์สัดส่วนการใช้จ่ายเงินเป็นรายจังหวัด พบว่า มากที่สุด อันดับหนึ่ง จังหวัดพัทลุง

สปสช.เขต 12 ติดตามกองทุนฯจ.ปัตตานี

โดย twoseadj on May,11 2018 15.17

ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์ สปสช.เขต 12 สงขลา จัดประชุมเพื่อติดตามผลงานการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในะดับพื้นที่ จ.ปัตตานี วันที่ 9 พฤษภาคม ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิว อำเภอปัตตานี จังหวัดปัตตานี มีกองทุนที่มีผลงานการบริหารกองทุนต่ำกว่า ร้อยละ 60 มาร่วมเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการมีเงินสะสมจำนวนมาก

สปสช.เขต 12ติดตามกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ.ยะลา

โดย twoseadj on May,11 2018 15.13

ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์ สปสช.เขต 12 สงขลา จัดประชุมเพื่อติดตามผลงานการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในะดับพื้นที่ จ.ยะลา วันที่ 10 พฤษภาคม ณ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา มีกองทุนที่มีผลงานการบริหารกองทุนต่ำกว่า ร้อยละ 60 มาร่วมเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการมีเงินสะสมจำนวนมาก

สปสช.ลงติดตามกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล จ.นราธิวาส

โดย twoseadj on May,11 2018 14.36

คุณชัยยุทธ์ หลักเมือง งานกองทุน LTC และ ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์ หัวหน้างานประสานงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ สปสช.เขต 12 สงขลา ลงติดตามผลการบริหารงานกองทุนสุภาพตำบล พื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมีกองทุนฯซึ่งมีผลการดำเนินงานน้อยกว่า ร้อยละ 60 ของเงินรายรับ ปี 61 จำนวน 50 แห่ง มาร่วมให้ข้อมูลและ

พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ในพื้นที่ สปสช. เขต12

โดย Admin_กองทุนฯ on May,08 2018 15.46

พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ จากสุรา ยาสูบและยาเสพติดในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิว จังหวัดปัตตานีโดยมีผู้บริหารจาก 4 หน่วยงาน เข้าร่วมพิธีลงนาม- ท่านศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยก

ท้องถิ่นเรียนรู้ในการทำแผนงานอาหารและโภชนาการ

โดย Little Bear on April,28 2018 09.31

สจรส.ม.อ. ร่วมมือกับท้องถิ่น เทศบาล อบต. ในจังหวัดสงขลา เรียนรู้ในการทำแผนงานอาหารและโภชนาการ และการพัฒนาโครงการที่สอดคล้องกับแผนงาน ณ ห้องประชุม สจรส.ม.อ. ชั้น 14

สปสช.และ สจรส.มอ.หารือเลขา ศอบต.พัฒนาบัณฑิตอาสา เพื่อกองทุนตำบล

โดย twoseadj on April,26 2018 08.32

เมื่อวันที่24 เมษายน ที่ผ่านมา ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ อ.ซอฟียะห์ นิมะ คุณสิริมล สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ และ เภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์ หัวหน้างานกองทุนสุขภาพตำบล สปสช.เขต 12 สงขลา เข้าพบและหารือร่วมกับ ท่านศุภนัฐ เลขาศูนย์อำนวยการบริหารชายแดนภาคใต้ เรื่อง การพัฒนากลไกบัณฑิตอาสา เพื่

หนังสือเชิญประชุมติดตามกองทุนสุขภาพตำบล จ.สตูล

โดย twoseadj on April,17 2018 08.37

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้ติดตามผลงานการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจังหวัดสตูล พบว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพหน่วยงานท่านผลงานสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการ น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเงินรายรับปี ๒๕๖๑ ไม่เป็นตามเป้าหมายที่ สปสช.กำหนดไว้ในการนี้ สำนักงานหลักประ

83 items(1/9) 2 3 4 5 Next » Last »|