กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

โครงการฯ ตัวอย่าง

by Admin_กองทุนฯ @December,08 2016 14.48 ( IP : 223...207 )

โครงการ ตัวอย่าง

ไฟล์ประกอบเอกสาร
 1. Ex 01_ ประชุมกรรมการ_สบช - ดาวน์โหลด
 2. Ex 02_พัฒนาศักยภาพกรรมการ_สบช - ดาวน์โหลด
 3. Ex 03_ จัดซื้อครุภัณฑ์_สบช - ดาวน์โหลด
 4. Ex 04_จ้างลูกจ้างเหมาชั่วคราว_สบช - ดาวน์โหลด
 5. Ex 01_ ลูกน้อยเติบโตสมวัย_สบช. - ดาวน์โหลด
 6. Ex 02_การเข้าถึงบริการของหญิงตั้งครรภ์_สบช - ดาวน์โหลด
 7. Ex 04_เลี้ยงลูกด้วยนมแม่_สบช - ดาวน์โหลด
 8. Ex 05_ส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์เชิงรุก_สบช - ดาวน์โหลด
 9. Ex 03_เพิ่มการเข้าถึงบริการของหญิงตั้งครรภ์_สบช. - ดาวน์โหลด
 10. Ex_06_คัดกรองมะเร็งปากมดลูก_สบช - ดาวน์โหลด
 11. Ex 01_ ฟื้นฟูสมรรถภาพ(ผู้พิการ)_สบช - ดาวน์โหลด
 12. Ex 01_ ปก.ไข้เลือดออก(กลุ่มเสี่ยง)_สบช - ดาวน์โหลด
 13. Ex 02_ โครงการ CCA(กลุ่มเสี่ยง)_สบช - ดาวน์โหลด
 14. Ex 03_ ปลอดบุหรี่ในชุมชน(กลุ่มเสี่ยง)_สบช - ดาวน์โหลด
 15. Ex 01_ส่งเสริมป้องกันโรคแรงงานนอกระบบ(1)_สบช - ดาวน์โหลด
 16. Ex 02_ส่งเสริมป้องกันโรคแรงงานนอกระบบ(2)_สบช - ดาวน์โหลด
 17. Ex 03_ส่งเสริมป้องกันโรคแรงงานนอกระบบ(3)_สบช - ดาวน์โหลด
 18. Ex 04_ส่งเสริมป้องกันโรคแรงงานนอกระบบ(4)_สบช - ดาวน์โหลด
 19. Ex 05_ส่งเสริมป้องกันโรคช่องปากเชิงรุก(วัยทำงาน_สบช - ดาวน์โหลด
 20. Ex 06_คัดกรองมะเร็งปากมดลูก(วัยทำงาน)_สบช - ดาวน์โหลด
 21. Ex 01_เฝ้าระวังพัฒนาการ(เด็กเล็ก)_สบช - ดาวน์โหลด
 22. Ex 02_พัฒนาการเรียนรู้(เด็กเล็ก)_สบช - ดาวน์โหลด
 23. Ex 03_แก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการ(เด็กเล็ก)_สบช - ดาวน์โหลด
 24. Ex 04_ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก(เด็กเล็ก)_สบช - ดาวน์โหลด
 25. Ex 01_ ประเมินพัฒนาการเด็กเชิงรุก_สบช - ดาวน์โหลด
 26. Ex 02_ป้องกันและแก้ไขโรคโลหิตจาง(1)_สบช - ดาวน์โหลด
 27. Ex 03_ป้องกันและแก้ไขโรคโลหิตจาง(2)_สบช - ดาวน์โหลด
 28. Ex 04_คัดกรองการมองเห็น(เด็กวัยเรียน)_สบช - ดาวน์โหลด
 29. Ex 05_เครือข่ายเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ_สบช - ดาวน์โหลด
 30. Ex 06_ความฉลาดทางอารมณ์(เด็กวัยเรียน)_สบช - ดาวน์โหลด
 31. Ex 07_อสมจิ๋ว(เด็กวัยเรียน)_สบช - ดาวน์โหลด
 32. Ex 1ผู้สูงอายุ1_V2สบช. - ดาวน์โหลด
 33. Ex 2ผู้สูงอายุ2_V2สบช. - ดาวน์โหลด
 34. Ex 3ผู้สูงอายุ3_V2สบช. - ดาวน์โหลด
 35. Ex 4ผู้สูงอายุ4_V2สบช. - ดาวน์โหลด
 36. Ex 5วัยทำงาน_V2สบช. - ดาวน์โหลด
 37. Ex 6เด็กและเยาวชน1_V2สบช. - ดาวน์โหลด
 38. Ex 7เด็กและเยาวชน2_V2สบช. - ดาวน์โหลด
 39. Ex 8 เด็กและเยาวชน3_V2สบช. - ดาวน์โหลด
 40. Ex 9เด็กเล็กก่อนวัยเรียน1_V2สบช. - ดาวน์โหลด
 41. Ex10 ปชช.ทั่วไปกลุ่มเสี่ยง7(5)_V2สบช - ดาวน์โหลด
 42. ตัวอย่างโครงการ ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายมุสลิม - ดาวน์โหลด
 43. ตัวอย่างโครงการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง - ดาวน์โหลด
 44. ตัวอย่างโครงการป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน - ดาวน์โหลด
Comment #1ข้อ 43
Posted @March,14 2018 11.51 ip : 110...226

ข้อ43 เนื้อหาใน เป็นโครงการตรวจหาพยาธิ

แสดงความคิดเห็น

« 2518
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง