กองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้

รายชื่อโครงการ ปี 2560 (จำนวน 4526 โครงการ)

  • ปี 2560
  • ปี 2559
4526 items(1/46) 2 3 4 5 Next » Last »|
ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 60-L2522-1-02
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแว้ง โครงการขลิบเพื่อสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแว้ง เมื่อ 31 มี.ค. 60 00:34 น. 2 - กำลังดำเนินโครงการ
2 60-L2522-3-01
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแว้ง โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพและปลอดโรคกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแว้ง เมื่อ 31 มี.ค. 60 00:12 น. 3 - กำลังดำเนินโครงการ
3 60-L2522-2-11
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแว้ง โครงการชุมชนอุ่นใจ ห่างไกลโรคติดต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแว้ง เมื่อ 30 มี.ค. 60 23:49 น. 3 - กำลังดำเนินโครงการ
4 003022560
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสาคร โครงการชุมชนร่วมใจจัดการสิ่งแวดล้อมป้องกันภัยก่อนเกิดโรคติดต่อหมู่5-8กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สาคร เมื่อ 30 มี.ค. 60 23:47 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
5 60-L2522-2-10
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแว้ง โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแว้ง เมื่อ 30 มี.ค. 60 23:29 น. 3 - กำลังดำเนินโครงการ
6 60-L2522-2-09
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแว้ง โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธุ์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแว้ง เมื่อ 30 มี.ค. 60 23:00 น. 2 - กำลังดำเนินโครงการ
7 60-L2522-2-08
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแว้ง โครงการอนามัยหญิงมีครรภ์ หญิงหลังคลอด และเด็กแรกเกิดกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแว้ง เมื่อ 30 มี.ค. 60 22:43 น. 2 - กำลังดำเนินโครงการ
8 60-L2522-2-07
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแว้ง โครงการรณรงค์โฟเลตในหญิงวัยเจริญพันธุ์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแว้ง เมื่อ 30 มี.ค. 60 22:22 น. 2 - กำลังดำเนินโครงการ
9 60-L4132-1-05
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตาเซะ โครงการมหกรรมสุขภาพ "อาหารเพื่อผู้สูงวัย"ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ หมู่ที่ 2 ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลากองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาเซะ เมื่อ 30 มี.ค. 60 15:58 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
10 60-L2523-2-5
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลเอราวัณ โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ประจำปีงบประมาณ2560กองทุนสุขภาพตำบลเอราวัณ เมื่อ 30 มี.ค. 60 15:49 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
11 60-L2523-2-4
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลเอราวัณ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กอายุ 0-5 ปีกองทุนสุขภาพตำบลเอราวัณ เมื่อ 30 มี.ค. 60 15:48 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
12 60-L2523-2-3
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลเอราวัณ โครงการสร้างสุขกายใจ ผู้สูงวัยอายุยืน ประจำปี 2560กองทุนสุขภาพตำบลเอราวัณ เมื่อ 30 มี.ค. 60 15:45 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
13 60-L2523-2-2
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลเอราวัณ โครงการขลิบเพื่อสุขภาพ ปลอดภัยห่างไกลโรค ประจำปีงบประมาณ2560กองทุนสุขภาพตำบลเอราวัณ เมื่อ 30 มี.ค. 60 15:38 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
14 60-L2523-3-1
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลเอราวัณ โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเอราวัณกองทุนสุขภาพตำบลเอราวัณ เมื่อ 30 มี.ค. 60 15:36 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
15 60-L2523-1-3
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลเอราวัณ โครงการรณรงค์หญิงตั้งครรภ์ให้มาฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์กองทุนสุขภาพตำบลเอราวัณ เมื่อ 30 มี.ค. 60 15:35 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
16 60-L2523-1-2
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลเอราวัณ โครงการตำบลเอราวัณเข้มแข็ง ภาคีร่วมใจ ห่างไกลโรคติดต่ออย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ2560กองทุนสุขภาพตำบลเอราวัณ เมื่อ 30 มี.ค. 60 15:32 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
17 60-L2523-1-1
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลเอราวัณ โครงการชุมชนร่วมใจ ใส่ใจโรคเรื้อรังตำบลเอราวัณ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาสกองทุนสุขภาพตำบลเอราวัณ เมื่อ 30 มี.ค. 60 15:29 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
18 60-L2523-2-1
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลเอราวัณ โครงการรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ประจำปีงบประมาณ 2560กองทุนสุขภาพตำบลเอราวัณ เมื่อ 30 มี.ค. 60 15:25 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
19 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลควนโนรี โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฟันสวยยิ้มใสกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนโนรี เมื่อ 30 มี.ค. 60 15:14 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
20 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลพญาขัน โครงการตรวจคัดกรองเชิงรุกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง และโรคอ้วนลงพุงกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพญาขัน เมื่อ 30 มี.ค. 60 15:11 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
21 2560-L8412-7(2)-04
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าสาป พัฒนาศักยภาพคณะทำงานโรคหลอดเลือดสมองและจิตอาสาพยาบาลชุมชนตำบลท่าสาปตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลากองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าสาป เมื่อ 30 มี.ค. 60 15:09 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
22 60-L6961-02-14
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ชมรม อสม. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ปี 60กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เมื่อ 30 มี.ค. 60 15:03 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
23 60-L4132-1-04
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตาเซะ ห่วงใย ใส่ใจ ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ หมู่ที่ 2 ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลากองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาเซะ เมื่อ 30 มี.ค. 60 14:53 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
24 60-L4132-2-03
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตาเซะ โครงการห่วงใยสุขภาพ เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนในผู้สูงอายุบ้านทุ่งยออาคารเอนกประสงค์บ้านทุ่งยอ หมู่ที่ 5 ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลากองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาเซะ เมื่อ 30 มี.ค. 60 14:51 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
25 60-5221-1-003
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลท่าบอน โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปี 2560กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าบอน เมื่อ 30 มี.ค. 60 14:04 น. 1 - กำลังดำเนินโครงการ
26 60-L6961-02-13
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โครงการ อบรมให้ความรู้ผู้ประกอบอาหาร ผู้ช่วยประกอบอาหาร และ ผู้รับผิดชอบใน ศพด. ทั้ง 4 ศูนย์ ฯ ปี 60กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เมื่อ 30 มี.ค. 60 13:43 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
27 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลพญาขัน โครงการควบคุมป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพญาขัน เมื่อ 30 มี.ค. 60 13:37 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
28 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลควนเสาธง โครงการดูแลสุขภาพกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลควนเสาธง เมื่อ 30 มี.ค. 60 13:26 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
29 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลควนเสาธง โครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจ ห่วงใยผู้สูงอายุกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลควนเสาธง เมื่อ 30 มี.ค. 60 13:18 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
30 ???
(โครงการ)
กองทุนตำบลควนเสาธง โครงการวัยใสห่างไกลยาเสพติดกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลควนเสาธง เมื่อ 30 มี.ค. 60 13:12 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
31 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตันหยงลิมอ การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตันหยงลิมอกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตันหยงลิมอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 12:35 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
32 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 12:15 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
33 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ อาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 12:14 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
34 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ คัดกรองมะเร็งปากมดลูกกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 12:13 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
35 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ คัดกรองผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 12:12 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
36 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ อบรมผู้ปกครองปฐมวัยกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 12:11 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
37 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ แอรอบิคเพื่อสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 12:10 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
38 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ อบรมยาเสพติดกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 12:09 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
39 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ อบรมผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 12:08 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
40 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ อบรมผู้ฝึกสอนทักษะกีฬาฟุตบอลกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 12:07 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
41 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ อบรมผู้ปกครองปฐมวัยกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 12:07 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
42 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ แอรอบิคเพื่อสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 12:06 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
43 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ อบรมยาเสพติดกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 12:05 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
44 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ อบรมผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 12:04 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
45 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ อบรมผู้ฝึกสอนทักษะกีฬาฟุตบอลกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 12:03 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
46 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ อบรมผู้ปกครองปฐมวัยกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 12:02 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
47 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ แอรอบิคเพื่อสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 12:01 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
48 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ อบรมยาเสพติดกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 12:00 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
49 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ อบรมผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:59 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
50 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ อบรมผู้ฝึกสอนทักษะกีฬาฟุตบอลกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:58 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
51 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ โรงเรียนสีขาวกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:56 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
52 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ ส่งเสริมกิจกรรมความฉลาดในอารมณ์กองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:55 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
53 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ ส่งเสริมสุขภาพช่องปากกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:54 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
54 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ ส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:53 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
55 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ ส่งเสริมพัฒนาเด็กในวัยเรียนกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:52 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
56 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ สนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาแก่เด็กวัยเรียนกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:50 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
57 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ ส่งเสริมภาวะโภชนาการที่ดีและแก้ปัญหาทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียนกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:48 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
58 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:47 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
59 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ โครงการป้องกันทันตสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:46 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
60 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นฯกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:45 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
61 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ โครงการโภชนาการสมวัยกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:44 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
62 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ โครงการอบรมป้องกันแก้ไขโรคในวัยเด็กกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:42 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
63 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ โครงการอบรมป้องกันปัญหายาเสพติดกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:41 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
64 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ โครงการรณรงค์ยาเสพติดกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:40 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
65 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ โครงการฝากครรภ์กองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:39 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
66 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ โครงการอบรมสอนงานสุขศึกษากองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:38 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
67 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ โครงการอบรมคลีนิควัยใสกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:37 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
68 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก/เต้านมกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:36 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
69 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ โครงการอบรมให้ความรู้ในการฉีดวัคซีนกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:35 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
70 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ โครงการอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:34 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
71 60-L4135-1-18
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลบุดี โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม (รพ.สต.บ้านบุดี)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุดี ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลากองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบุดี เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:34 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
72 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ โครงการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:33 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
73 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:32 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
74 ???
(โครงการ)
กองทุนเทศบาลตำบลปริก โครงการเข้าสุนัตเด็กเยาวชนมุสลิมและให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ปี 2560กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลปริก เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:31 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
75 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:31 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
76 60-L4135-1-17
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลบุดี โครงการส่งเสริมสุขภาพมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก (รพ.สต.บ้านบุดี)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุดี ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลากองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบุดี เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:30 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
77 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:30 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
78 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ โครงการมาตรฐาน GMPกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:28 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
79 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ โครงการภูมิปัญญาไทยกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:27 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
80 60-L6961-01-8
(โครงการ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โครงการ ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน การเฝ้าระวังปัญหา IQ และ EQ ในวัยเรียน ปี 60กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:26 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
81 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:26 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
82 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและพิการกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:25 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
83 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ กีฬาสัภายในโรงเรียนกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:24 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
84 60-L4135-1-16
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลบุดี โครงการผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ (รพ.สต.บ้านบุดี)กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบุดี เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:24 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
85 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ โรงเรียนสีขาวกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:23 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
86 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:22 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
87 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ โครงการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่ออาหารกลางวันกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:22 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
88 60-L4135-1-15
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลบุดี โครงการรวมพลังชุมชน พิชิตไขเลือดออก 2560 (รพ.สต.บ้านบุดี)ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลากองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบุดี เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:20 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
89 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:20 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
90 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ โครงการพืชไร้ดินกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:19 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
91 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ การพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:18 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
92 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ โครงการเยาวชนคนดีหลีกหนียาเสพติดกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:17 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
93 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ โครงการอาหารปลอดภัยกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:16 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
94 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ โครงการขลิบอวัยวะฯกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:15 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
95 60-L4150-3-31
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลยะหา โครงการ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาโดกองทุนสุขภาพตำบลยะหา เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:14 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
96 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ โครงการเยี่ยมบ้านให้ความรู้ผู้ป่วยเรื้อรังกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:14 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
97 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ โครงการวัดและคัดกรองความบกพร่องทางการมองเห็นกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:13 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
98 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ โครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:12 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
99 60-L4135-1-14
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลบุดี โครงการคุ้มครองผู้บริโภค อาหารปลอดภัย ปี 2560 (รพ.สต.บ้านบุดี)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุดี ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลากองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบุดี เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:09 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
100 ???
(โครงการ)
ชื่อกองทุนตำบลสากอ โครงการส่งเสริมการเกษตรปลอดสารเคมีและลดการใช้สารเคมีกองทุนสุขภาพตำบลสากอ เมื่อ 30 มี.ค. 60 11:09 น. - - กำลังดำเนินโครงการ
4526 items(1/46) 2 3 4 5 Next » Last »|

รวมทั้งสิ้น 4526 โครงการ