กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

แผนงานจำนวนแผนงานโครงการที่พัฒนาโครงการที่ติดตามงบประมาณ(บาท)
แผนงานเหล้า 436 421 969 35,226,044.00
แผนงานบุหรี่ 593 769 1445 47,918,945.73
แผนงานสารเสพติด 595 769 1845 74,532,825.92
แผนงานอาหารและโภชนาการ 888 1675 3337 110,509,811.25
แผนงานกิจกรรมทางกาย 774 1731 4066 127,219,771.24
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล 707 792 2538 190,312,630.33
แผนงานโรคเรื้อรัง 521 1304 3902 117,776,442.64
แผนงานอุบัติเหตุ 217 193 658 22,731,866.00
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก 412 676 2511 78,709,392.95
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว 483 1912 6569 186,368,452.64
แผนงานผู้สูงอายุ 525 1109 3711 151,759,700.85
แผนงานสิ่งแวดล้อม 393 615 2020 77,581,184.50
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด 501 933 2735 149,125,599.25
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง 461 1695 6665 228,015,024.77
แผนงานคนพิการ 247 240 786 30,945,564.00
แผนงานแรงงานนอกระบบ 132 124 102 2,573,860.00
7,885 14,958 43,859 1,631,307,116.07

Last 50 Plans

แผนงานassessmentstarจังหวัดวันที่สร้างแผนงาน
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะลุรู check_circle_outline star นราธิวาส 2020-04-07 14:15:19
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สนามชัย star สงขลา 2020-04-07 10:19:42
แผนงานผู้สูงอายุ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สนามชัย star สงขลา 2020-04-07 09:53:45
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สนามชัย star สงขลา 2020-04-07 09:53:14
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สนามชัย star สงขลา 2020-04-07 09:52:17
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะใหญ่ check_circle_outline star สงขลา 2020-04-07 09:51:42
แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สนามชัย star สงขลา 2020-04-07 09:50:13
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ในควน star ตรัง 2020-04-03 15:43:42
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยลึก check_circle_outline star สงขลา 2020-04-03 11:59:18
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกสะบ้า check_circle_outline star ตรัง 2020-04-03 09:21:51
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำสินธุ์ star พัทลุง 2020-04-02 14:28:08
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ช้างให้ตก check_circle_outline star ปัตตานี 2020-04-02 14:21:52
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทำนบ check_circle_outline star สงขลา 2020-04-02 13:54:37
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าชิง check_circle_outline star สงขลา 2020-04-02 12:56:07
แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาเระใต้ check_circle_outline star นราธิวาส 2020-04-02 12:38:28
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพงเพชร check_circle_outline star สงขลา 2020-04-02 12:28:53
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาเระใต้ check_circle_outline star นราธิวาส 2020-04-02 12:11:28
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางปอ star นราธิวาส 2020-04-02 12:03:00
แผนงานผู้สูงอายุ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางปอ check_circle_outline star นราธิวาส 2020-04-02 12:01:40
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางปอ star นราธิวาส 2020-04-02 11:59:57
แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า star สงขลา 2020-04-02 11:39:55
แผนงานสารเสพติด ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาลูปัง check_circle_outline star ยะลา 2020-04-02 10:19:38
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาโหย check_circle_outline star สงขลา 2020-04-01 15:35:08
แผนงานผู้สูงอายุ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาโหย check_circle_outline star สงขลา 2020-04-01 15:23:17
แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะลุรู check_circle_outline star นราธิวาส 2020-04-01 12:53:55
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาเกตุ check_circle_outline star ปัตตานี 2020-04-01 12:20:50
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา star สงขลา 2020-03-31 16:17:34
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำผุด star ตรัง 2020-03-31 16:00:58
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแว้ง check_circle_outline star นราธิวาส 2020-03-31 15:54:53
แผนงานสิ่งแวดล้อม ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาลูปัง check_circle_outline star ยะลา 2020-03-31 14:35:17
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่หวาด check_circle_outline star ยะลา 2020-03-31 09:50:24
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่ลาน check_circle_outline star ปัตตานี 2020-03-31 09:23:18
แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาลูปัง star ยะลา 2020-03-30 14:38:38
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พร่อน check_circle_outline star นราธิวาส 2020-03-30 14:11:37
แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านน้ำบ่อ star ปัตตานี 2020-03-27 15:18:58
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านน้ำบ่อ star ปัตตานี 2020-03-27 15:18:23
แผนงานผู้สูงอายุ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านน้ำบ่อ star ปัตตานี 2020-03-27 15:17:32
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านน้ำบ่อ star ปัตตานี 2020-03-27 15:16:59
แผนงานสารเสพติด ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านน้ำบ่อ star ปัตตานี 2020-03-27 15:16:08
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านน้ำบ่อ star ปัตตานี 2020-03-27 15:15:46
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านน้ำบ่อ check_circle_outline star ปัตตานี 2020-03-27 15:15:31
แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านน้ำบ่อ star ปัตตานี 2020-03-27 15:14:56
แผนงานบุหรี่ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านน้ำบ่อ star ปัตตานี 2020-03-27 15:13:47
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านน้ำบ่อ check_circle_outline star ปัตตานี 2020-03-27 14:56:49
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปิตูมุดี check_circle_outline star ปัตตานี 2020-03-27 13:31:42
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปะนาเระ star ปัตตานี 2020-03-27 11:42:27
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาลิซา star นราธิวาส 2020-03-27 11:28:56
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาลิซา star นราธิวาส 2020-03-27 11:27:33
แผนงานผู้สูงอายุ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองลุ star ตรัง 2020-03-26 16:03:44
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองลุ star ตรัง 2020-03-26 16:01:49