กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

โครงการอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ

โครงการอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ
สถานะ unfold_moreชื่อกองทุนอำเภอจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณ
(บาท)
กิจกรรมวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล ตัวอย่าง ตัวอย่าง_โครงการชุมชนบ้านร่องเหนือขับขี่ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย phanicha
25,010.00 4 14 พ.ย. 65 28 มี.ค. 66 22:43 น. พิมพ์
2 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล ตัวอย่าง โครงการพันวัน ครรภ์มีคุณภาพ ตำบลมณทิพย์
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนบ้านหนองหวาย(นายรุ่งอรุณ สวัสดิผล)
23,350.00 2 17 มี.ค. 64 28 มี.ค. 66 22:41 น. พิมพ์
3 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งค่าย ย่านตาขาว ตรัง โครงการอบรมเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลทุ่งค่าย
20,250.00 2 24 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 22:23 น. พิมพ์
4 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งค่าย ย่านตาขาว ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 11 บ้านเกาะเนียง ประจำปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลทุ่งค่าย
19,700.00 2 24 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 21:48 น. พิมพ์
5 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งค่าย ย่านตาขาว ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 8 บ้านตกเขา ประจำปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลทุ่งค่าย
19,700.00 1 27 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 21:41 น. พิมพ์
6 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งค่าย ย่านตาขาว ตรัง โครงการอบรมป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หมู่ที่ 10 บ้านท่าด่าน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลทุ่งค่าย
20,100.00 2 24 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 21:29 น. พิมพ์
7 กำลังพัฒนา ส่งเสริม ป้องกัน รู้ทันปัญหาสุขภาพจิต
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.ท่าไทร
0.00 0 28 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 21:15 น. พิมพ์
8 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งค่าย ย่านตาขาว ตรัง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 9 บ้านคลองลำเลียง ประจำปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลทุ่งค่าย
16,900.00 1 24 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 20:53 น. พิมพ์
9 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส โครงการ ส่งเสริมโภชนาการนักเรียนโรงเรียนบ้านบอเกาะ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนบ้านบอเกาะl2542-5627
37,800.00 1 28 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 20:36 น. พิมพ์
10 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มาโมง สุคิริน นราธิวาส โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ 5 กลุ่มวัย ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.สว.นอก
14,260.00 4 27 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 20:20 น. พิมพ์
11 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำสินธุ์ ศรีนครินทร์ พัทลุง โครงการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.บ้านลำสินธุ์
0.00 0 28 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 16:34 น. พิมพ์
12 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการครอบครัวชวนเดินวิ่ง สานรัก ปลูกผักกินเอง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลนาท่อม
16,000.00 6 25 พ.ย. 65 28 มี.ค. 66 16:21 น. พิมพ์
13 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำสินธุ์ ศรีนครินทร์ พัทลุง โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายแก่เด็ก เยาวชนในชุมชนด้วยการเล่นกีฬาฟุตซอล
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรมกีฬาตำบลลำสินธุ์
10,000.00 4 28 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 16:09 น. พิมพ์
14 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำภูรา ห้วยยอด ตรัง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่ ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลำภูรา
0.00 0 28 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 16:05 น. พิมพ์
15 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ละงู สตูล โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัยเด็กปฐมวัยปลอดโรค
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองศึกษา อบต.เขาขาว
31,200.00 1 14 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 16:05 น. พิมพ์
16 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาหม่อม นาหม่อม สงขลา โครงการวู้ดบอลสร้างสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาหม่อม
32,580.00 5 28 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 16:01 น. พิมพ์
17 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กายูคละ แว้ง นราธิวาส โครงการ สตรี สตรอง อารมณ์ดี ชีวีมีสุข ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลกายูคละ
62,700.00 1 27 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 15:59 น. พิมพ์
18 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง ป้องกันภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง รพ.สต.บ้านควนหมอทอง ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.บ้านควนหมอทอง
10,800.00 3 2 พ.ย. 65 28 มี.ค. 66 15:57 น. พิมพ์
19 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ละงู สตูล โครงการ ฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพแม่และเด็ก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองศึกษา อบต.เขาขาว
20,000.00 1 14 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 15:56 น. พิมพ์
20 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ละงู สตูล โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจให้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชนของโรงเรียนบ้านดาหลำ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนบ้านดาหลำ
23,650.00 1 31 ม.ค. 66 28 มี.ค. 66 15:51 น. พิมพ์
21 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กายูคละ แว้ง นราธิวาส โครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุตำบลกายูคละ ประจำปี 2565
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลกายูคละ
209,700.00 1 27 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 15:44 น. พิมพ์
22 กำลังพัฒนา ภาคีร่วมใจแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการและพัฒนาการในเด็กตำบลปุโรง ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้การดำเนินงานตำบลมหัสจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย สถานีอนมัยเฉลิมพระเกียรติบ้านโฉลง
41,000.00 5 28 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 15:43 น. พิมพ์
23 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี โครงการวัยรุ่นตะลุโบะสดใส ทักษะชีวิตดีมีอนาคต ประจำปี ๒๕๖๖
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลตะลุโบะ
0.00 0 28 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 15:42 น. พิมพ์
24 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ละงู สตูล โครงการรณรงค์การจัดการขยะในโรงเรียน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนบ้านดาหลำ
23,650.00 1 31 ม.ค. 66 28 มี.ค. 66 15:40 น. พิมพ์
25 กำลังพัฒนา โครงการพัฒนารูปแแบบการดูแลเฝ้าระวังป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในกลุ่มเสี่ยงปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากคลอง
4,323.00 3 6 ม.ค. 66 28 มี.ค. 66 15:36 น. พิมพ์
26 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปุยุด เมืองปัตตานี ปัตตานี โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคติดต่อ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต.ปูยุด
70,000.00 1 20 ก.พ. 66 28 มี.ค. 66 15:33 น. พิมพ์
27 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กายูคละ แว้ง นราธิวาส โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนศึกษาศาสตร์อิสลาม ประจำปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลกายูคละ
15,000.00 2 27 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 15:29 น. พิมพ์
28 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการเพิ่มการบริโภค/เพิ่มพื้นที่อาหารปลอดภัย(พืช ผัก ผลไม้) เพื่อการบริโภคของประชาชนตำบลนาท่อม
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลนาท่อม
19,200.00 4 16 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 15:26 น. พิมพ์
29 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านสวน ควนขนุน พัทลุง โครงการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง อายุ 35 ปีขึ้นไป ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.บ้านดอนศาลา
32,408.00 5 21 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 15:14 น. พิมพ์
30 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง เมืองสตูล สตูล โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแก่เด็กและเยาวชนตำบลเจ๊ะบิลัง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
0.00 0 7 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 15:11 น. พิมพ์
31 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กายูคละ แว้ง นราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิค ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลกายูคละ
34,400.00 2 27 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 15:09 น. พิมพ์
32 กำลังพัฒนา โครงการชาวปุโรง ใส่ใจสุขภาพฟัน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย สถานีอนมัยเฉลิมพระเกียรติบ้านโฉลง
37,050.00 3 28 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 15:07 น. พิมพ์
33 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองขุด เมืองสตูล สตูล โครงการน้ำดื่มน้ำใช้สะอาดปราศจากโรค
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด
34,160.00 2 28 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 15:03 น. พิมพ์
34 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ละงู สตูล โครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด หมู่ที่ 3 บ้านบ่อหิน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านบ่อหิน
20,000.00 3 22 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 14:56 น. พิมพ์
35 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) สำหรับแกนนำสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย อสม.รพ.สต.บ้านควนหมอทอง
13,250.00 2 15 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 14:55 น. พิมพ์
36 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี โครงการ"วัยรุ่นตะลุโบะยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต” ประจำปี ๒๕๖๖
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลตะลุโบะ
36,100.00 3 28 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 14:53 น. พิมพ์
37 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหากามองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรมผู้สูงอายุ
227,775.00 2 28 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 14:52 น. พิมพ์
38 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองขุด เมืองสตูล สตูล โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด
30,425.00 1 28 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 14:46 น. พิมพ์
39 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง โครงการขยับกาย ลดพุง ลดเอว ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนเทศบาลตำบลทะเลน้อย
46,500.00 1 28 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 14:45 น. พิมพ์
40 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กายูคละ แว้ง นราธิวาส โครงการขลิบฯเพื่อสุขภาพ ปลอดภัย ห่างไกลโรค ตำบลกายูคละ ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลกายูคละ
44,300.00 2 27 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 14:40 น. พิมพ์
41 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ละงู สตูล โครงการติดตามภาวะโภชนาการเด็ก 0-4 ปี หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเกาะปาบ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กลุ่ม อสม.หมู่ 6
6,025.00 3 16 ม.ค. 66 28 มี.ค. 66 14:38 น. พิมพ์
42 ได้รับการสนับสนุน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าชิง จะนะ สงขลา โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย อาสาสมัครเคลื่อนที่เร็วสายลม
24,980.00 3 23 ก.พ. 66 28 มี.ค. 66 14:37 น. พิมพ์
43 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ละงู สตูล โครงการติดตามภาวะโภชนาการเด็ก 0-4 ปี หมู่ที่ 5 บ้านดาหลำ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กลุ่ม อสม.หมู่ 5
3,500.00 3 14 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 14:36 น. พิมพ์
44 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ละงู สตูล โครงการติดตามภาวะโภชนาการเด็ก 0-4 ปี หมู่ที่ 3 บ้านบ่อหิน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กลุ่ม อสม.หมู่ 3
6,625.00 3 14 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 14:33 น. พิมพ์
45 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเด็กและเยาวชน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลนาประดู่
57,000.00 1 3 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 14:33 น. พิมพ์
46 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ละงู สตูล โครงการติดตามภาวะโภชนาการเด็ก 0-4 ปี หมู่ที่ 2 บ้านหาญ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กลุ่ม อสม.หมู่ 2
6,850.00 3 14 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 14:32 น. พิมพ์
47 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี โครงการ"ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ" ประจำปี2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลตะลุโบะ
28,550.00 2 28 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 14:30 น. พิมพ์
48 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ละงู สตูล โครงการติดตามภาวะโภชนาการเด็ก 0-4 ปี หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กลุ่ม อสม.หมู่ 1
3,650.00 3 14 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 14:27 น. พิมพ์
49 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองขุด เมืองสตูล สตูล โครงการเยาวชนคลองขุดร่วมใจป้องกันภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด
20,000.00 3 28 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 14:27 น. พิมพ์
50 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ละงู สตูล โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 7 บ้านนาข่าใต้
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กลุ่ม อสม.หมู่ 7
14,850.00 2 14 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 14:20 น. พิมพ์
51 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ละงู สตูล โครงการตรวจคัดกรองความดันและเบาหวาน หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเกาะปาบ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กลุ่ม อสม.หมู่ 6
19,025.00 2 6 ม.ค. 66 28 มี.ค. 66 14:19 น. พิมพ์
52 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ละงู สตูล โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 5 บ้านดาหลำ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กลุ่ม อสม.หมู่ 5
18,050.00 2 14 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 14:18 น. พิมพ์
53 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ละงู สตูล โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 4 บ้านนาข่าเหนือ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กลุ่ม อสม.หมู่ 4
17,875.00 2 14 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 14:17 น. พิมพ์
54 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ละงู สตูล โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 3 บ้านบ่อหิน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กลุ่ม อสม.หมู่ 3
18,625.00 2 14 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 14:14 น. พิมพ์
55 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ละงู สตูล โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 2 บ้านหาญ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กลุ่ม อสม.หมู่ 2
14,850.00 2 14 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 14:12 น. พิมพ์
56 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองขุด เมืองสตูล สตูล โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อโดยยุงลาย หมู่ที่ 4 บ้านคลองขุด ตำบลคลองขุด ประจำปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด
20,000.00 1 28 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 14:10 น. พิมพ์
57 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ละงู สตูล โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กลุ่ม อสม.หมู่ 1
18,100.00 2 14 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 14:10 น. พิมพ์
58 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ละงู สตูล โครงการคัดกรองความเสี่ยงสารเคมีในเกษตรกร ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กลุ่ม อสม.ตำบลเขาขาว
19,000.00 2 18 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 14:08 น. พิมพ์
59 กำลังพัฒนา โครงการส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ แบบบูรณาการ ตำบลโตนดด้วน ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรม อสม.ต.โตนดด้วน
65,064.00 4 3 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 14:08 น. พิมพ์
60 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สุไหง-โกลก นราธิวาส โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ตำบลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
67,900.00 4 25 ต.ค. 65 28 มี.ค. 66 14:04 น. พิมพ์
61 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองขุด เมืองสตูล สตูล โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อโดยยุงลาย หมู่ที่ 3 บ้านเกาะนก ตำบลคลองขุด ประจำปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด
20,000.00 1 28 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 14:01 น. พิมพ์
62 กำลังพัฒนา โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ในเขตพื้นที่ตำบลโตนดด้วน ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโตนดด้วน
78,780.00 4 24 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 13:57 น. พิมพ์
63 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ละงู สตูล โครงการหญิงเขาขาวปลอดภัยห่างไกลมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.เขาขาว 2
39,925.00 5 14 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 13:51 น. พิมพ์
64 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการเสียงเพลงเพื่อสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลนาท่อม
16,830.00 6 24 ก.พ. 66 28 มี.ค. 66 13:49 น. พิมพ์
65 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง เมืองสตูล สตูล โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยวิธีเต้นแอโรบิค
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
0.00 0 7 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 13:44 น. พิมพ์
66 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข เขตพื้นที่ รพ.สต.บ้านควนหมอทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย อสม.รพ.สต.บ้านควนหมอทอง
10,600.00 3 15 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 13:44 น. พิมพ์
67 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำพะยา เมืองยะลา ยะลา โครงการสมส่วน สมวัย ลำพะยาไร้พุง ปี 2565
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย อบต.ลำพะยา
51,395.00 3 21 พ.ค. 65 28 มี.ค. 66 13:39 น. พิมพ์
68 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ละงู สตูล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมห่างไกลโรคเรื้อรัง ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กลุ่ม อสม.ตำบลเขาขาว
30,500.00 2 9 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 13:34 น. พิมพ์
69 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง เมืองสตูล สตูล โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแก่เด็กและเยาวชนตำบลเจ๊ะบิลัง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
0.00 0 7 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 13:30 น. พิมพ์
70 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง เมืองสตูล สตูล โครงการเปตอง สร้างสุข ลดโรค
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
0.00 0 7 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 13:20 น. พิมพ์
71 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส โครงการเยาวชนคนดี หลีกหนียาเสพติด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รร.บ้านบาโงมาแย
12,250.00 2 28 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 13:02 น. พิมพ์
72 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส โครงการเยาวชนคนดี หลีกหนียาเสพติด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รร.บ้านไม้แก่น
37,175.00 3 28 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 12:55 น. พิมพ์
73 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส โครงการเยาวชนคนดี หลีกหนียาเสพติด โรงเรียนบ้านสากอ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนบ้านสากอl2542-5628
25,585.00 3 28 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 12:49 น. พิมพ์
74 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง เมืองสตูล สตูล โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
0.00 0 7 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 12:37 น. พิมพ์
75 กำลังพัฒนา โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านภาวะทุพโภชนาการปีที่ 2 ศูนย์ำพัฒนาเด็กเล็กบ้านกาแบง ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย child234 ศพด.ตำบลแหลมสน
9,895.00 4 28 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 12:33 น. พิมพ์
76 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง เมืองสตูล สตูล โครงการวัยรุ่น วัยใส รักปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
0.00 0 7 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 12:29 น. พิมพ์
77 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส โครงการเยาวชนคนดี หลีกหนียาเสพติด โรงเรียนบ้านบอเกาะ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนบ้านบอเกาะl2542-5627
12,296.00 3 28 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 12:28 น. พิมพ์
78 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชน ประชาชน สุขภาพดี ชีวีมีสุข
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นายอับดุลลาซิ ยีเจ๊ะสะมะ (ชมรผู้สูงอายุ)
33,200.00 2 20 ก.พ. 66 28 มี.ค. 66 12:23 น. พิมพ์
79 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง เมืองสตูล สตูล โครงการสตรีไทยใส่ใจป้องกันภัยโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ประจำปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
0.00 0 7 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 12:19 น. พิมพ์
80 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส โครงการส่งเสริมโภชนาการนักเรียนโรงเรียนบ้านสากอ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนบ้านสากอl2542-5628
67,500.00 1 28 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 12:14 น. พิมพ์
81 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส โครงการส่งเสริมโภชนาการนักเรียนโรงเรียนบ้านกลูบี
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนกลูบี l2542-5626
41,850.00 1 28 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 12:12 น. พิมพ์
82 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ขรี ตะโหมด พัทลุง โครงการเข้าสุนัตขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิมในเขตเทศบาลตำบลแม่ขรี
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ขรี
14,000.00 3 28 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 12:10 น. พิมพ์
83 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส โครงการส่งเสริมโภชนาการนักเรียนโรงเรียนบ้านบาโงมาแย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รร.บ้านบาโงมาแย
20,250.00 1 28 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 12:09 น. พิมพ์
84 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะหา ยะหา ยะลา โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเด็กและเยาวชนตำบลยะหา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย สถาเด็ก อบต.ยะหา
23,500.00 1 16 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 12:05 น. พิมพ์
85 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะหา ยะหา ยะลา โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์และส่งเสริมทักษะสมอง EF ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาโด
29,050.00 1 16 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 12:03 น. พิมพ์
86 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะหา ยะหา ยะลา โครงการส่งเสริมหนูน้อยรักสุขภาพ กินผักปลอดสารพิษ ประจำปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาโด
16,890.00 1 16 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 12:01 น. พิมพ์
87 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนทราย ควนขนุน พัทลุง โครงการพัฒนาศักยภาพทีมควบคุม ป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่และภัยสุขภาพ โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุุนตำบลดอนทราย อ.ควนขนุน
0.00 0 28 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 12:01 น. พิมพ์
88 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลืก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
30,000.00 1 28 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 11:59 น. พิมพ์
89 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะหา ยะหา ยะลา โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ด้วยกีฬาฟุตบอล เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นายอาซูวรรณ สะมะแอ
33,850.00 1 16 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 11:59 น. พิมพ์
90 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะหา ยะหา ยะลา โครงการนักเรียนตาดีกายุคใหม่รักษ์สะอาด ใส่ใจสุขภาพอย่างยั่งยืน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ยะหา
10,200.00 1 21 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 11:55 น. พิมพ์
91 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส โครงการ ส่งเสริมโภชนาการนักเรียนโรงเรียนบ้านไม้แก่น
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รร.บ้านไม้แก่น
33,750.00 1 28 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 11:53 น. พิมพ์
92 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะหา ยะหา ยะลา โครงการผู้นำวัคซีนเข้มแข็ง ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นางตอยยีบะห์ ลำเดาะ
15,000.00 1 17 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 11:53 น. พิมพ์
93 กำลังพัฒนา โครงการอาหารเช้าเพื่อน้องเพียงหลวง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย piangluang4
10,000.00 2 28 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 11:52 น. พิมพ์
94 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองขุด เมืองสตูล สตูล โครงการคัดกรองและติดตามพฤติกรรมลดภาวะโรคเรื้อรัง หมู่ที่ 2 บ้านท่าจีน ตำบลคลองขุด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด
13,322.00 2 28 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 11:51 น. พิมพ์
95 กำลังพัฒนา โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านภาวะทุพโภชนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสนกลาง ปประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย child234 ศพด.ตำบลแหลมสน
9,950.00 4 28 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 11:51 น. พิมพ์
96 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะหา ยะหา ยะลา โครงการเคลือบฟลูออไรด์ ฟันแข็งแรง ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นางตอยยีบะห์ ลำเดาะ
21,295.00 1 17 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 11:48 น. พิมพ์
97 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี ส่งเสริมโภชนาการและสุขอนามัยเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรายขาว
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทรายขาว
9.00 1 28 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 11:47 น. พิมพ์
98 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะหา ยะหา ยะลา โครงการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตในเด็กอายุ 0-5 ปี
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นางตอยยีบะห์ ลำเดาะ
38,825.00 1 17 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 11:42 น. พิมพ์
99 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะหา ยะหา ยะลา โครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นางตอยยีบะห์ ลำเดาะ
29,160.00 2 17 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 11:39 น. พิมพ์
100 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะหา ยะหา ยะลา โครงการครอบครัวอบอุ่น วัยรุ่นวัยใส เข้าใจเรื่องเพศเรียนรู้ป้องกันเอดส์ ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นางรอคายะ แก้วเกาะสบ้า
12,200.00 1 22 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 11:36 น. พิมพ์
101 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะหา ยะหา ยะลา โครงการคีตานปลอดภัยในเยาวชนมุสลิม ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นางรอคายะ แก้วเกาะสบ้า
11,682.00 1 22 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 11:32 น. พิมพ์
102 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่1 บ้านแบรอ ตำบลตะลุโบะ ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลตะลุโบะ
33,200.00 5 1 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 11:30 น. พิมพ์
103 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองเปียะ จะนะ สงขลา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย อสม.รพ.สต.ช่องเขา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรม อสม.รพสต.ช่องเขา
14,060.00 6 16 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 11:29 น. พิมพ์
104 กำลังพัฒนา โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านภาวะทุพโภชนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุโบย ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย child234 ศพด.ตำบลแหลมสน
9,525.00 4 26 ม.ค. 66 28 มี.ค. 66 11:28 น. พิมพ์
105 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะหา ยะหา ยะลา โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ซูราฮานี รร.บ้านพงกูแว
19,500.00 1 16 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 11:27 น. พิมพ์
106 ยกเลิก กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เหล่าบก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี โครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.เหล่าบก
0.00 0 28 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 11:26 น. พิมพ์
107 ได้รับการสนับสนุน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าชิง จะนะ สงขลา โครงการขลิบเพื่อสุขภาพ ปลอดภัย ห่างไกลโรค ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรมอีหม่าม คอเต็บ บิหลั่นตำบลป่าชิง
58,940.00 3 23 ก.พ. 66 28 มี.ค. 66 11:25 น. พิมพ์
108 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะสะบ้า เทพา สงขลา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะบ้า ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนสุขภาพอบต.เกาะสะบ้า
104,000.00 1 1 ต.ค. 65 28 มี.ค. 66 11:22 น. พิมพ์
109 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะหา ยะหา ยะลา โครงการพัฒนาทักษะสมอง (EF) ของเด็กปฐมวัยโดยใช้นิทาน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย อับดนอาซิด ขำนุรักษ์ ผอ.รร บ้านลากอ
36,200.00 1 16 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 11:22 น. พิมพ์
110 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี ส่งเสริมโภชนาการและสุขอนามัยเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควนลังงา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทรายขาว
0.00 0 28 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 11:20 น. พิมพ์
111 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองขุด เมืองสตูล สตูล โครงการคัดกรองและติดตามพฤติกรรมลดภาวะโรคเรื้อรัง หมู่ที่ 7 ตำบลคลองขุด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด
18,098.00 2 28 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 11:14 น. พิมพ์
112 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี โครงการตาดีกายุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลตะลุโบะ
21,500.00 1 27 ธ.ค. 65 28 มี.ค. 66 11:13 น. พิมพ์
113 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะหา ยะหา ยะลา โครงการคัดกรองภาวะซีดในกลุ่มเด็ก 6 เดือน ถึง 5 ปี และกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธ์ ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นางสาวอามาล มะแอ
82,400.00 2 17 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 11:08 น. พิมพ์
114 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะหา ยะหา ยะลา โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่มีแมลงเป็นพาหะในพื้นที่ตำบลยะหา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ยะหา
112,800.00 3 16 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 11:03 น. พิมพ์
115 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็ก ตะโกน โยน ยื่น ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรมผู้สูงอายุ
23,500.00 2 28 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 11:02 น. พิมพ์
116 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง เมืองสตูล สตูล โครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
0.00 0 7 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 10:58 น. พิมพ์
117 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสตูล เมืองสตูล สตูล โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายโดยใช้กีฬาบาสเกตบอล ประจำปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรมบาสเกสเกตบอล ทม.สตูล
29,000.00 2 5 ม.ค. 66 28 มี.ค. 66 10:58 น. พิมพ์
118 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะหา ยะหา ยะลา โครงการแกนนำจิตอาสานวดแผนไทย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ยะหา
57,170.00 1 16 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 10:48 น. พิมพ์
119 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง ห่างไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ตำบลทรายขาว
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทรายขาว
46,200.00 1 28 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 10:46 น. พิมพ์
120 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะหา ยะหา ยะลา โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นางสาวเจะอารีสา
33,400.00 1 13 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 10:45 น. พิมพ์
121 กำลังพัฒนา โครงการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ มีทักษะชีวิตที่ดีแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบุโบย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย banbubouy
10,000.00 1 28 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 10:45 น. พิมพ์
122 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปริก สะเดา สงขลา โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนเทศบาลตำบลปริก
74,300.00 3 27 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 10:44 น. พิมพ์
123 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะหา ยะหา ยะลา โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นางสาวเจะอารีสา
23,800.00 1 13 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 10:43 น. พิมพ์
124 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิมตำบลจวบ ประจำปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลจวบ
101,320.00 2 20 ม.ค. 66 28 มี.ค. 66 10:39 น. พิมพ์
125 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะหา ยะหา ยะลา โครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา”
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นางสาวเจะอารีสา
143,500.00 1 13 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 10:38 น. พิมพ์
126 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เหล่าบก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี โครงการโรงเรียนสงเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเหล่าบก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.เหล่าบก
30,000.00 1 28 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 10:32 น. พิมพ์
127 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองขุด เมืองสตูล สตูล โครงการคัดกรองและติดตามพฤติกรรมลดภาวะโรคเรื้อรัง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองขุด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด
10,028.00 2 28 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 10:30 น. พิมพ์
128 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสตูล เมืองสตูล สตูล โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโดยแมลง ประจำปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ซาฮีดา สะกานดา
0.00 0 28 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 09:59 น. พิมพ์
129 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี อบรมการดูแลสุขภาพและขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทรายขาว
48,700.00 2 28 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 09:47 น. พิมพ์
130 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กายูคละ แว้ง นราธิวาส โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนบ้านบาโง ประจำปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลกายูคละ
6,730.00 1 27 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 09:45 น. พิมพ์
131 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปูโยะ สุไหง-โกลก นราธิวาส โครงการชาวตำบลปูโยะสุขภาพดี ชีวีมีสุข ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นางนูรอยนี อูมา
84,200.00 2 27 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 09:44 น. พิมพ์
132 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาหมอศรี นาทวี สงขลา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาหมอศรี ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลนาหมอศรี
90,150.00 4 30 ม.ค. 66 28 มี.ค. 66 09:44 น. พิมพ์
133 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาหมอศรี นาทวี สงขลา โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ รู้พิษภัยบุหรี่
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลนาหมอศรี
7,700.00 4 28 ก.พ. 66 28 มี.ค. 66 09:31 น. พิมพ์
134 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาหมอศรี นาทวี สงขลา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและบริโภคอาหารที่ถูกต้อง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลนาหมอศรี
15,430.00 5 13 มี.ค. 66 28 มี.ค. 66 09:26 น. พิมพ์
135 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาหมอศรี นาทวี สงขลา โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรมอสม.ตำบลนาหมอศรี
10,400.00 5 28 ก.พ. 66 28 มี.ค. 66 09:25 น. พิมพ์
136 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาหมอศรี นาทวี สงขลา โครงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้เกิดการจัดการตัวเองสำหรับกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย อสม.นาหมอศรี
25,000.00 6 24 ก.พ. 66 28 มี.ค. 66 09:25 น. พิมพ์
137 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาหมอศรี นาทวี สงขลา โครงการฝึกอบรมการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพของชาวตำบลนาหมอศรี
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลนาหมอศรี
22,885.00 5 21 ก.พ. 66 28 มี.ค. 66 09:24 น. พิมพ์
138 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาหมอศรี นาทวี สงขลา โครงการปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าของกลุ่มแอโรบิคตำบลนาหมอศรี
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลนาหมอศรี
13,505.00 5 21 ก.พ. 66 28 มี.ค. 66 09:23 น. พิมพ์
139 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาหมอศรี นาทวี สงขลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ เพื่อดูแลสุขภาพและป้องกันโรค
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลนาหมอศรี
37,930.00 4 21 ก.พ. 66 28 มี.ค. 66 09:23 น. พิมพ์
140 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาหมอศรี นาทวี สงขลา โครงการมัสยิดปลอดบุหรี่
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลนาหมอศรี
10,275.00 4 15 ก.พ. 66 28 มี.ค. 66 09:23 น. พิมพ์
141 กำลังพัฒนา

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาหมอศรี นาทวี สงขลา โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในโรงเรียน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รร.บ้านโมย
20,000.00 6 8 ก.พ. 64 28 มี.ค. 66 09:21 น. พิมพ์
142 กำลังพัฒนา

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาหมอศรี นาทวี สงขลา โครงการ ชีวิตสดใส ห่างไกลยาเสพติด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รร.บ้านโมย
10,000.00 5 8 ก.พ. 64 28 มี.ค. 66 09:21 น. พิมพ์
143 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองคลองแห หาดใหญ่ สงขลา โครงการสุขภาพจิตดี สุขภาพกายดีตาม สังคมมีความสุข
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ณัฐพล
71,260.00 6 7 ธ.ค. 65 28 มี.ค. 66 09:15 น. พิมพ์
144 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองคลองแห หาดใหญ่ สงขลา โครงการสุขภาพที่ดี วิถีไทย ด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ณัฐพล
78,810.00 5 8 ธ.ค. 65 28 มี.ค. 66 09:09 น. พิมพ์
145 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองคลองแห หาดใหญ่ สงขลา โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายโดยการเต้นแอโรบิค ชมรมแอโรบิคชุมชนแก้วสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ณัฐพล
39,490.00 4 1 ก.พ. 66 28 มี.ค. 66 08:59 น. พิมพ์
146 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองคลองแห หาดใหญ่ สงขลา โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายโดยการเต้นไลน์แด๊น
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ณัฐพล
29,990.00 4 1 ก.พ. 66 28 มี.ค. 66 08:58 น. พิมพ์
147 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองคลองแห หาดใหญ่ สงขลา โครงการสุขภาพดีด้วย 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ณัฐพล
17,300.00 6 1 ก.พ. 66 28 มี.ค. 66 08:23 น. พิมพ์
148 กำลังพัฒนา โครงการขยับกายสบายชีวี
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย Kabang.school1
9,985.00 4 27 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 23:10 น. พิมพ์
149 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งค่าย ย่านตาขาว ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566 หมู่ที่ 6 บ้านควนเคี่ยม
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลทุ่งค่าย
19,700.00 2 27 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 21:59 น. พิมพ์
150 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งค่าย ย่านตาขาว ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5 บ้านควนยวน ประจำปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลทุ่งค่าย
19,700.00 2 24 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 21:40 น. พิมพ์
151 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งค่าย ย่านตาขาว ตรัง โครงการอบรมป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หมู่ที่7
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลทุ่งค่าย
18,250.00 2 24 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 21:20 น. พิมพ์
152 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาหม่อม นาหม่อม สงขลา โครงการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็ก(อ้วน-ผอม)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาหม่อม
8,960.00 4 27 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 17:58 น. พิมพ์
153 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปริก สะเดา สงขลา โครงการโรงเรียนบ้านปริก ลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนเทศบาลตำบลปริก
41,357.00 5 27 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 16:46 น. พิมพ์
154 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองคลองแห หาดใหญ่ สงขลา โครงการขลิบเพื่อสุขภาพ ปลอดภัย ห่างไกลโรค ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ณัฐพล
294,250.00 5 17 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 16:16 น. พิมพ์
155 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สุไหง-โกลก นราธิวาส โครงการสื่อสารความเสี่ยงต่อการจมน้ำในพื้นที่เสี่ยงในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย งานควบคุมโรคและระบาดวิทยา รพ.สก.
23,500.00 1 20 ต.ค. 65 27 มี.ค. 66 16:03 น. พิมพ์
156 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกงหรา กงหรา พัทลุง โครงการจัดตั้งสถานีสุขภาพชุมชน ตำบลกงหรา ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลกงหรา
46,000.00 3 15 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 15:58 น. พิมพ์
157 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปริก สะเดา สงขลา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแอโรบิคทุกช่วงชัย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนเทศบาลตำบลปริก
16,050.00 3 27 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 15:47 น. พิมพ์
158 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า จะนะ สงขลา โครงการสร้างเสริมทักษะในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับเด็กเล็ก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
13,800.00 4 27 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 15:46 น. พิมพ์
159 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี โครงการหนูน้อยสุขภาพดี ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลตะลุโบะ
28,930.00 3 27 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 15:42 น. พิมพ์
160 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สุไหง-โกลก นราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ (วันผู้สูงอายุ) ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
46,200.00 1 26 ต.ค. 65 27 มี.ค. 66 15:42 น. พิมพ์
161 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระเสาะ มายอ ปัตตานี โครงการเด็กน้อยสุขภาพดีได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลกระเสาะ
0.00 0 27 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 15:35 น. พิมพ์
162 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง เมืองสตูล สตูล โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคและสภาพแวดล้อมจากการประกอบอาชีพประมง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
0.00 0 7 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 15:33 น. พิมพ์
163 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สุไหง-โกลก นราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนตันหยงมะลิด้วยผ้าขาวม้า ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรมอสม.ตันหยงมะลิ
25,100.00 2 2 พ.ย. 65 27 มี.ค. 66 15:31 น. พิมพ์
164 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปริก สะเดา สงขลา โครงการชุมชนลดโรค บริโภคผักปลอดภัย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนเทศบาลตำบลปริก
30,750.00 6 27 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 15:23 น. พิมพ์
165 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าม่วง เทพา สงขลา โครงการกำจัดภัยไข้เลือดออก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.พรุชิง
116,590.00 5 6 ต.ค. 65 27 มี.ค. 66 15:15 น. พิมพ์
166 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา โครงการหนูน้อยฟันดีพัฒนาการสมวัย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
35,700.00 2 27 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 15:13 น. พิมพ์
167 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กายูคละ แว้ง นราธิวาส โครงการอาหารเช้าให้น้องแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียนบ้านศาลาอูมา ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลกายูคละ
15,020.00 2 27 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 15:07 น. พิมพ์
168 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะหา ยะหา ยะลา โครงการลด ละ เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ยะหา
43,700.00 2 16 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 15:01 น. พิมพ์
169 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระเสาะ มายอ ปัตตานี โครงการส่งเสริมเยาวชนร่วมใจรักสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลกระเสาะ
0.00 0 27 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 14:59 น. พิมพ์
170 กำลังพัฒนา โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียนอายุ 0-2 ปี ตำบลพิมาน อำเมือง จังหวัดสตูล
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กลุ่มงานทันตกรรม
25,210.00 2 27 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 14:58 น. พิมพ์
171 กำลังพัฒนา โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรมสำหรับเด็กวัยเรียน ในตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กลุ่มงานทันตกรรม
38,000.00 2 27 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 14:55 น. พิมพ์
172 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปริก สะเดา สงขลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศในเด็กและเยาวชนมุสลิมเพศชาย(เข้าสุนัต) ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนเทศบาลตำบลปริก
90,340.00 5 27 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 14:51 น. พิมพ์
173 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปริก สะเดา สงขลา โครงการฟันสวย ยิ้มใส ห่างไกลฟันผุ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนเทศบาลตำบลปริก
46,980.00 1 27 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 14:49 น. พิมพ์
174 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี โครงการวัณโรค รู้ทัน ป้องกันได้ ปี2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลตะลุโบะ
18,300.00 3 28 ก.พ. 66 27 มี.ค. 66 14:48 น. พิมพ์
175 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า จะนะ สงขลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเพื่อป้องกันโรคในเด็กและเยาวชนตำบลนาหว้า
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
55,430.00 4 27 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 14:47 น. พิมพ์
176 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา โครงการดูแล ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยติดบ้านเพื่อคุณภาพชีวิตดี สังคมเด่น พลังใจเข้มแข็ง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
24,100.00 2 27 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 14:39 น. พิมพ์
177 กำลังพัฒนา โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ ห่างไกลโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย สถานีอนมัยเฉลิมพระเกียรติบ้านโฉลง
21,350.00 3 27 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 14:36 น. พิมพ์
178 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลิดล เมืองยะลา ยะลา ไม่ระบุชื่อ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ลิดล
75,235.00 1 27 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 14:32 น. พิมพ์
179 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยง ยะหริ่ง ปัตตานี โครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศผด.ตันหยง
11,180.00 1 20 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 14:25 น. พิมพ์
180 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากบาง เทพา สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงหลังคลอดและทารกแรกเกิดบ้านตูหยง ม.2
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย L5191-0018
10,000.00 3 27 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 14:21 น. พิมพ์
181 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า จะนะ สงขลา โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
14,950.00 5 27 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 14:12 น. พิมพ์
182 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าม่วง เทพา สงขลา โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัยในชุมชน โรงเรียนและผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านชำ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.ท่าม่วง
26,000.00 2 7 ต.ค. 65 27 มี.ค. 66 14:10 น. พิมพ์
183 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากบาง เทพา สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงหลังคลอดและทารกแรกเกิดในชุมชนบ้านเกาะแลหนัง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย L5191-0018
10,000.00 3 24 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 14:07 น. พิมพ์
184 กำลังพัฒนา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปุโรง ประจำปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโรง
73,129.00 3 27 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 13:58 น. พิมพ์
185 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพ เทศบาลตำบลแหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง โครงการเพิ่มกิจกรรมทางกายด้วยการรปลูกผักปลอดสารพิษ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแหลมโตนด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศพด.วัดแหลมโตนด
6,905.00 3 13 ธ.ค. 65 27 มี.ค. 66 13:55 น. พิมพ์
186 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า จะนะ สงขลา โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
30,282.00 4 27 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 13:52 น. พิมพ์
187 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี โครงการรู้เท่าป้องกันได้ด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก HPV DNA Test ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลตะลุโบะ
13,540.00 3 27 ก.พ. 66 27 มี.ค. 66 13:45 น. พิมพ์
188 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ สุไหง-โกลก นราธิวาส โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.มูโนะ(นายนิฟัยรุส สมานกุลวงศ์)
17,200.00 1 9 ก.พ. 66 27 มี.ค. 66 13:23 น. พิมพ์
189 ปรับแก้

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง โครงการมหกรรมสุขภาพดี ชาวฝาละมียั่งยืน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย เจษฎาพร อบต.ฝาละมี
351,070.00 5 19 ม.ค. 66 27 มี.ค. 66 12:52 น. พิมพ์
190 กำลังพัฒนา โครงการส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านตันหยงละไน้
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย tanyonglanai
10,000.00 1 27 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 12:45 น. พิมพ์
191 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลิดล เมืองยะลา ยะลา โครงการสตรีตำบลลิดลรู้เท่าทันมะเร็ง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ลิดล
11,600.00 1 27 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 12:21 น. พิมพ์
192 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลกะรุบี
41,740.00 2 9 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 12:19 น. พิมพ์
193 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า จะนะ สงขลา โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายนักเรียนบ้านนาหว้า
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
10,400.00 5 27 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 12:09 น. พิมพ์
194 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ละงู สตูล โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาขาว
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.เขาขาว 2
20,000.00 1 24 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 12:09 น. พิมพ์
195 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลิดล เมืองยะลา ยะลา โครงการคุณแม่รุ่นใหม่ใส่ใจโภชนาการและพัฒนาการเด็ก ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ลิดล
49,000.00 1 27 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 12:07 น. พิมพ์
196 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา โครงการชุมชนปลอดภัยห่างไกลโรคไข้เลือดออก ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
24,900.00 1 27 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 12:05 น. พิมพ์
197 กำลังพัฒนา โครงการหนูน้อยศพด.ลาเกาะ Smart Kids
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองการศึกษา นูรลัยลา
30,700.00 2 9 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 12:03 น. พิมพ์
198 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลิดล เมืองยะลา ยะลา โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงตำบลลิดล ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ลิดล
55,644.00 1 27 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 11:53 น. พิมพ์
199 กำลังพัฒนา โครงการ อสม.ชวนเดินหมอชวนวิ่งอบต.ชวนออกกำลังกายรพ.สต.ทุ่งโดนต.ท่าม่วง อ.เทพา ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.ทุ่งโดน
0.00 0 24 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 11:47 น. พิมพ์
200 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในกลุ่มโรคกล้ามเนื้อและไหลเวียนเลือด ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลตะลุโบะ
26,160.00 1 27 ก.พ. 66 27 มี.ค. 66 11:44 น. พิมพ์
201 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลิดล เมืองยะลา ยะลา โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงโดยชุมชน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ลิดล
16,820.00 1 27 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 11:36 น. พิมพ์
202 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
25,000.00 2 27 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 11:34 น. พิมพ์
203 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสตูล เมืองสตูล สตูล โครงการส่งเสริมการเคลื่อนไหวทางกายด้วยแอโรบิคลานวัฒนธรรม หน้าคฤหาสน์กูเด็น
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรมแอโรบิคไลน์แดนซ์และโยคะลานวัฒนธรรม
29,750.00 5 31 ม.ค. 66 27 มี.ค. 66 11:25 น. พิมพ์
204 กำลังพัฒนา โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำมะลังไร้พุง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.ตำมะลัง
17,200.00 1 27 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 11:25 น. พิมพ์
205 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสตูล เมืองสตูล สตูล โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยแอโรบิคผสมไม้พลองเพื่อสุขภาพ ลานเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรมแอโรบิคผสมไม้พลองเพื่อสุขภาพดี ทม.สตูล
45,100.00 6 31 ม.ค. 66 27 มี.ค. 66 11:23 น. พิมพ์
206 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า จะนะ สงขลา โครงการแชมพูสมุนไพรกำจัดเหาจากใบน้อยหน่า
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
10,000.00 5 27 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 11:23 น. พิมพ์
207 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 0-5 ปี (พัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน วัคซีนครบ ไม่ซีด ฟันไม่ผุ) ตำบลตะลุโบะ ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลตะลุโบะ
39,450.00 2 27 ก.พ. 66 27 มี.ค. 66 11:19 น. พิมพ์
208 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กายูคละ แว้ง นราธิวาส โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนบ้านไม้ฝาด ประจำปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลกายูคละ
15,000.00 3 27 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 11:12 น. พิมพ์
209 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ละงู สตูล โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและรู้ทันภัย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนบ้านบ่อหิน
23,200.00 4 15 พ.ย. 65 27 มี.ค. 66 11:10 น. พิมพ์
210 กำลังพัฒนา โครงการ ห่วงใยสุขภาพตำบลหนองแรตคัดกรอง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCDs.) ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.หนองแรต
40,930.00 4 21 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 11:10 น. พิมพ์
211 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพ เทศบาลตำบลแหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง โครงการส่งเเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรม กอด กิน เล่น เล่า ศูนย์พัฒนเด็กเล็กบ้านกองเกวียน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศพด.บ้านกองเกวียน
17,067.00 3 6 ม.ค. 66 27 มี.ค. 66 11:09 น. พิมพ์
212 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า จะนะ สงขลา โครงการอบรมการคัดแยกขยะและการจัดการขยะในโรงเรียน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
12,800.00 5 27 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 11:09 น. พิมพ์
213 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนในเด็ก 0-5 ปี
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
13,700.00 1 24 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 11:06 น. พิมพ์
214 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ละงู สตูล โครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด หมู่ที่ 4 บ้านนาข่าเหนือ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านนาข่าเหนือ
20,000.00 3 22 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 11:05 น. พิมพ์
215 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ละงู สตูล โครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด หมู่ที่ 7 บ้านนาข่าใต้
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านนาข่าใต้
20,000.00 4 22 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 11:03 น. พิมพ์
216 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล ตัวอย่าง ตัวอย่าง_โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย wandee.s
0.00 6 21 ก.ค. 65 27 มี.ค. 66 10:58 น. พิมพ์
217 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ละงู สตูล โครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด หมู่ที่ 2 บ้านหาญ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหาญ
20,000.00 4 22 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 10:55 น. พิมพ์
218 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ เทพา สงขลา โครงการพัฒนาระบบบริการสำหรับผู้สูงอายุคนพิการและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลวังใหญ่ ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
83,050.00 3 3 ก.พ. 66 27 มี.ค. 66 10:44 น. พิมพ์
219 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสตูล เมืองสตูล สตูล โครงการกิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน ส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นส.ปารีดา หวันสู
20,500.00 3 14 ก.พ. 66 27 มี.ค. 66 10:43 น. พิมพ์
220 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาชี ยะหา ยะลา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
13,100.00 4 3 ต.ค. 65 27 มี.ค. 66 10:40 น. พิมพ์
221 กำลังพัฒนา โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุตำบลวังใหญ่ ด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย wangyai09498
66,798.00 3 3 ก.พ. 66 27 มี.ค. 66 10:39 น. พิมพ์
222 กำลังพัฒนา โครงการคัดกรองและค้นหาผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID -19)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนบ้านควนหมาก
43,800.00 1 15 มี.ค. 65 27 มี.ค. 66 10:36 น. พิมพ์
223 กำลังพัฒนา โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกคลอด – 5 ปี ประจำปี 2566 ในพื้นที่ตำบลวังใหญ่
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย wangyai09498
38,272.00 4 1 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 10:35 น. พิมพ์
224 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี โครงการอาหารปลอดภัยในเดือนรอมฎอนตำบลตะลุโบะ ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลตะลุโบะ
23,450.00 2 27 ก.พ. 66 27 มี.ค. 66 10:28 น. พิมพ์
225 ปรับแก้

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ละงู สตูล โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนบ้านบ่อหิน
34,600.00 5 22 ม.ค. 63 27 มี.ค. 66 10:28 น. พิมพ์
226 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ละงู สตูล โครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข
20,000.00 3 22 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 10:24 น. พิมพ์
227 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยง ยะหริ่ง ปัตตานี โครงการนักเรียนตาดีกาคัดแยกขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนเทศบาลตำบลตันหยง
29,515.00 4 23 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 10:23 น. พิมพ์
228 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กายูคละ แว้ง นราธิวาส โครงการอบรมนักเรียนและแกนนำ อย. น้อยคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียนบ้านสามแยก ประจำปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลกายูคละ
5,225.00 2 17 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 10:18 น. พิมพ์
229 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะหา ยะหา ยะลา โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ส่งเสริม ป้องกันสมาธิสั้น
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นางสาวฟาดีล๊ะห์ กะทิงหิแล
17,400.00 1 27 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 10:16 น. พิมพ์
230 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ละงู สตูล โครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเกาะปาบ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเกาะปาบ
20,000.00 3 22 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 09:50 น. พิมพ์
231 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะหา ยะหา ยะลา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลยะหา
25,110.00 1 18 พ.ย. 65 27 มี.ค. 66 09:42 น. พิมพ์
232 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ละงู สตูล โครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด หมู่ที่ 5 บ้านดาหลำ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านดาหลำ
20,000.00 3 22 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 09:39 น. พิมพ์
233 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหารเทา ปากพะยูน พัทลุง โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแกนนำสตรีมุสลิม บ้านม่วงทวน ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
29,100.00 4 27 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 09:38 น. พิมพ์
234 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กำแพง ละงู สตูล การส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กโรงเรียนบ้านปากปิง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนบ้านปากปิง l8010-032
25,980.00 6 20 ต.ค. 65 27 มี.ค. 66 09:38 น. พิมพ์
235 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากน้ำ ละงู สตูล โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลปากน้ำ
27,446.00 2 23 ก.พ. 66 27 มี.ค. 66 09:38 น. พิมพ์
236 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ร่มไทร สุคิริน นราธิวาส โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเด็กและเยาวชน (เข้าสุนัต) ประจำปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร
55,010.00 4 22 พ.ย. 65 27 มี.ค. 66 09:37 น. พิมพ์
237 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ สุไหง-โกลก นราธิวาส โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในโรงเรียน ตำบลมูโนะ ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.มูโนะ(น.ส.รัศมี อาแว)
55,120.00 1 13 ธ.ค. 65 27 มี.ค. 66 09:33 น. พิมพ์
238 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหารเทา ปากพะยูน พัทลุง โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม หมู่ที่ 3 บ้านม่วงทวน ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
24,200.00 3 22 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 09:20 น. พิมพ์
239 ผ่าน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี โครงการการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บานา ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กปท.ต.บานา
322,645.00 4 3 ต.ค. 65 27 มี.ค. 66 09:03 น. พิมพ์
240 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากบาง เทพา สงขลา โครงการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กบ้านบ่อเตย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย L5191-0011
21,180.00 4 2 ต.ค. 65 26 มี.ค. 66 21:25 น. พิมพ์
241 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ควนโดน ควนโดน สตูล โครงการสร้างเสริมสุขภาวะทุกกลุ่มวัยรอบรู้ด้านสุขภาพ ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.ควนโดน
80,000.00 6 26 มี.ค. 66 26 มี.ค. 66 20:13 น. พิมพ์
242 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ควนโดน ควนโดน สตูล โครงการ อสม.ออนไลน์ สุขภาพดีทุกกลุ่มวัยประจำปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรม อสม.ตำบลควนโดน
20,000.00 3 10 มี.ค. 66 26 มี.ค. 66 19:45 น. พิมพ์
243 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ควนโดน ควนโดน สตูล โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรม อสม.ตำบลควนโดน
20,000.00 2 26 มี.ค. 66 26 มี.ค. 66 19:13 น. พิมพ์
244 กำลังพัฒนา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ .......................
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย Tanapon jonsuwan
66,375.00 6 26 มี.ค. 66 26 มี.ค. 66 14:26 น. พิมพ์
245 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล ตัวอย่าง ตัวอย่าง_โครงการบริหารและพัฒนาประสิทธิภาพกองทุนสุขภาพ อบต.ตัวอย่าง ปี....
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย twoseadj
188,500.00 8 24 ก.ย. 61 26 มี.ค. 66 13:52 น. พิมพ์
246 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล ตัวอย่าง (ตัวอย่าง) โครงการเพิ่มกิจกรรมทางกายเด็กวัยใส บ้านนาคำ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตัวอย่าง
20,000.00 5 1 มิ.ย. 60 26 มี.ค. 66 13:17 น. พิมพ์
247 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล ตัวอย่าง ตัวอย่าง_โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน แบ่งปันน้ำใจ ใส่ใจคนพิการ คลองแห
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย twoseadj
20,000.00 5 25 มิ.ย. 65 26 มี.ค. 66 13:14 น. พิมพ์
248 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านสวน ควนขนุน พัทลุง โครงการมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพดีวิธีชุมชน ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กลุ่ม อสม.เทศบาลตำบลบ้านสวน
15,700.00 3 26 มี.ค. 66 26 มี.ค. 66 11:31 น. พิมพ์
249 กำลังพัฒนา โครงการปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อสุขภาพที่ดีกว่า
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย Tanapon jonsuwan
51,150.00 6 8 เม.ย. 64 26 มี.ค. 66 09:43 น. พิมพ์
250 กำลังพัฒนา โครงการ มาสร้างสุข ลดความทุกข์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า............(เอา)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย Tanapon jonsuwan
0.00 5 10 ต.ค. 63 26 มี.ค. 66 09:41 น. พิมพ์
251 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาหม่อม นาหม่อม สงขลา หมอฟันพบผู้ปกครองน้องเล็ก ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.นาหม่อม 66
24,460.00 2 15 มี.ค. 66 26 มี.ค. 66 08:17 น. พิมพ์
252 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาหม่อม นาหม่อม สงขลา โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมรพ.สต.นาหม่อม ปี2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.นาหม่อม 66
25,660.00 2 24 มี.ค. 66 26 มี.ค. 66 08:09 น. พิมพ์
253 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาหม่อม นาหม่อม สงขลา โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.นาหม่อม 66
32,500.00 6 22 มี.ค. 66 26 มี.ค. 66 08:07 น. พิมพ์
254 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล ตัวอย่าง ชุมชนขับขี่ปลอดภัย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย พี่เลี้ยง ทดสอบ
25,010.00 4 25 มี.ค. 66 25 มี.ค. 66 13:31 น. พิมพ์
255 กำลังพัฒนา โครงการขลิบเพื่อสุขภาพ ปลอดภัย ห่างไกลโรค ประจําปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโรง
70,500.00 3 24 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 21:26 น. พิมพ์
256 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาปะขอ
0.00 0 24 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 17:06 น. พิมพ์
257 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง โครงการรู้เร็ว รู้ทันโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาปะขอ
28,800.00 1 24 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 16:58 น. พิมพ์
258 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง โครงการการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาปะขอ
20,000.00 1 24 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 16:51 น. พิมพ์
259 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแพรกหา ควนขนุน พัทลุง โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุน สปสช.ตำบลแพรกหา
18,195.00 5 24 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 16:23 น. พิมพ์
260 กำลังพัฒนา โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero West school )เพื่อเพิ่มมูลค่าขยะในโรงเรียน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลแหลมโตนด
0.00 2 22 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 16:21 น. พิมพ์
261 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสตูล เมืองสตูล สตูล โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.สตูล
48,175.00 3 16 ธ.ค. 65 24 มี.ค. 66 16:14 น. พิมพ์
262 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งค่าย ย่านตาขาว ตรัง โครงการการอบรมป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หมู่ที่4 บ้านเขาไม้แก้ว
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลทุ่งค่าย
20,750.00 2 24 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 16:06 น. พิมพ์
263 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสตูล เมืองสตูล สตูล โครงการป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนเทศบาล2
29,200.00 2 31 ม.ค. 66 24 มี.ค. 66 16:05 น. พิมพ์
264 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสตูล เมืองสตูล สตูล โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โรงเรียนเทศบาล 4(บ้านศาลากันตง)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รร.เทศบาล4
11,170.00 2 31 ม.ค. 66 24 มี.ค. 66 16:03 น. พิมพ์
265 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านสวน ควนขนุน พัทลุง โครงการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ด้วยสื่อสุขภาพ ปิงปอง 7 สี
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.บ้านปากคลอง
37,248.00 4 22 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 16:00 น. พิมพ์
266 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสตูล เมืองสตูล สตูล โครงการขยับกายสบายชีวาเพื่อสุขภาพชุมชนพิมาน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรมแอโรบิคลานรวมน้ำใจ
25,050.00 1 31 ม.ค. 66 24 มี.ค. 66 15:55 น. พิมพ์
267 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองขุด เมืองสตูล สตูล โครงการคัดกรองและติดตามพฤติกรรมลดภาวะโรคเรื้อรัง หมู่ที่ 4 บ้านคลองขุด ตำบลคลองขุด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด
14,600.00 2 24 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 15:39 น. พิมพ์
268 กำลังพัฒนา โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ต่อระบบการจัดกระดูก เคลื่อนไหว ป้องกัน ต่อการเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุด้วยหลักแพทย์แผนไทย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย สถานีอนมัยเฉลิมพระเกียรติบ้านโฉลง
28,500.00 1 20 ก.พ. 66 24 มี.ค. 66 15:37 น. พิมพ์
269 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแพรกหา ควนขนุน พัทลุง โครงการสร้างนิสัยใส่ใจสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุน สปสช.ตำบลแพรกหา
26,310.00 2 24 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 15:26 น. พิมพ์
270 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองขุด เมืองสตูล สตูล โครงการคัดกรองและติดตามพฤติกรรมลดภาวะโรคเรื้อรัง หมู่ที่ 6 บ้านหน้าเมือง ตำบลคลองขุด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด
11,900.00 2 24 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 15:25 น. พิมพ์
271 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกงหรา กงหรา พัทลุง โครงการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน ตำบลกงหรา ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.บ้านกงหราใหม่
23,800.00 3 1 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 15:13 น. พิมพ์
272 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกงหรา กงหรา พัทลุง โครงการให้ความรู้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคความดันและโรคเบาหวาน ตำบลกงหรา ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.บ้านกงหราใหม่
6,200.00 3 24 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 15:09 น. พิมพ์
273 กำลังพัฒนา โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเชิงรุก งบปี ๒๕๖๖
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.หนองแรต
18,250.00 1 24 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 14:59 น. พิมพ์
274 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งค่าย ย่านตาขาว ตรัง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงประจำปีงบประมาณ 2566 หมู่ที่ 3 บ้านควนยาง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลทุ่งค่าย
19,700.00 1 24 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 14:48 น. พิมพ์
275 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากน้ำ ละงู สตูล โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชนบ้านท่ายาง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศิริวรรณ คลํ่าคง
50,800.00 4 10 ต.ค. 65 24 มี.ค. 66 14:44 น. พิมพ์
276 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแพรกหา ควนขนุน พัทลุง โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตำบลแพรกหา ประจำปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุน สปสช.ตำบลแพรกหา
28,538.00 2 24 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 14:41 น. พิมพ์
277 กำลังพัฒนา โครงการฝากครรภ์คุณภาพ เพื่อป้องกันการเกิดภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ ต่อเนื่อง งบปี ๒๕๖๖
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.หนองแรต
11,500.00 1 24 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 14:41 น. พิมพ์
278 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านสวน ควนขนุน พัทลุง โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษ ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กลุ่ม อสม.เทศบาลตำบลบ้านสวน
21,190.00 5 20 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 14:36 น. พิมพ์
279 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสตูล เมืองสตูล สตูล โครงการลดภาวะความเครียดหรือวิตกกังวลแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองสวัสดิการสังคม ทม.เมือง
38,360.00 6 13 ก.พ. 66 24 มี.ค. 66 14:26 น. พิมพ์
280 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะโหนง จะนะ สงขลา โครงการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวานในชุมชน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
0.00 0 23 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 13:50 น. พิมพ์
281 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งค่าย ย่านตาขาว ตรัง โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายลดเสี่ยงโรคเรื้อรัง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลทุ่งค่าย
19,550.00 2 24 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 13:07 น. พิมพ์
282 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตำมะลัง เมืองสตูล สตูล โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายมุสลิมปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง
26,250.00 1 17 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 12:30 น. พิมพ์
283 กำลังพัฒนา โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรมอสม.สากอ
26,550.00 2 24 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 12:03 น. พิมพ์
284 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพ เทศบาลตำบลแหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกองเกวียนปลอดโรค
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศพด.บ้านกองเกวียน
7,633.00 4 3 ม.ค. 66 24 มี.ค. 66 11:52 น. พิมพ์
285 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อโภชนาการที่ดีแก่นักเรียนโรงเรียนวัดทรายขาว
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทรายขาว
10,747.00 3 24 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 11:44 น. พิมพ์
286 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแพรกหา ควนขนุน พัทลุง โครงการผู้สูงอายุสดใส ห่างไกลโรคซึมเศร้า
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุน สปสช.ตำบลแพรกหา
17,900.00 1 22 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 11:42 น. พิมพ์
287 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ละงู สตูล โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กลุ่ม อสม.หมู่ 4
20,000.00 1 22 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 11:33 น. พิมพ์
288 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ละงู สตูล โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหิน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กลุ่ม อสม.หมู่ 3
20,000.00 1 22 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 11:27 น. พิมพ์
289 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ละงู สตูล โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ ๒ บ้านหาญ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กลุ่ม อสม.หมู่ 2
20,000.00 1 22 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 11:26 น. พิมพ์
290 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ละงู สตูล โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกหมูที่ ๗ บ้านนาข่าใต้
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กลุ่ม อสม.หมู่ 7
20,000.00 1 22 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 11:25 น. พิมพ์
291 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ละงู สตูล โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกหมูที่ ๑ บ้านสันติสุข
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กลุ่ม อสม.หมู่ 1
20,000.00 1 22 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 11:25 น. พิมพ์
292 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา จะนะ สงขลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
0.00 0 24 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 11:19 น. พิมพ์
293 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองมานิง เมืองปัตตานี ปัตตานี โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อจัดการควบคุมยาสูบในชุมชนตำบลคลองมานิง ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคลองมานิง
20,000.00 1 24 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 11:19 น. พิมพ์
294 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลตำนาน เมืองพัทลุง พัทลุง การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.ตำนาน เพื่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปี2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนเทศบาลตำบลตำนาน
112,300.00 5 23 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 11:13 น. พิมพ์
295 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ละงู สตูล โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งเกาะปาบ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กลุ่ม อสม.หมู่ 6
20,000.00 1 22 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 11:12 น. พิมพ์
296 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพ เทศบาลตำบลแหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากตำบลแหลมโตนดอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.แหลโตนด
74,940.00 6 14 พ.ย. 65 24 มี.ค. 66 11:03 น. พิมพ์
297 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี ผู้สูงวัย ห่างไกลสมองเสื่อม
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทรายขาว
7,650.00 2 24 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 10:59 น. พิมพ์
298 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ละงู สตูล โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ ๕ บ้านดาหลำ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กลุ่ม อสม.หมู่ 5
20,000.00 1 22 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 10:57 น. พิมพ์
299 กำลังพัฒนา โครงการส่งเสริมการป้องกันมะเร็งลำไส้ ตำบลโตนดด้วน ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโตนดด้วน
5,536.00 2 24 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 10:51 น. พิมพ์
300 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาลีอายร์ ยะหริ่ง ปัตตานี โครงการเยาวชนตาลีอายร์ห่างไกลบุหรี่
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลตาลีอายร์
12,050.00 2 24 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 10:50 น. พิมพ์
301 ปรับแก้

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่ากำชำ หนองจิก ปัตตานี โครงการเกาะหม้อแกง ปลอดบุหรี่
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
22,580.00 3 22 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 10:40 น. พิมพ์
302 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประสุขภาพ อบต.เชิงคีรี
10,000.00 1 8 ก.พ. 66 24 มี.ค. 66 10:25 น. พิมพ์
303 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตอหลัง ยะหริ่ง ปัตตานี โครงการรู้ทันพิษภัยบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และรณรงค์ป้องกันยาเสพติด เทศบาลตำบลตอหลัง ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนฯตำบลตอหลัง
39,100.00 1 24 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 10:25 น. พิมพ์
304 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี โครงการส่งเสริมการได้รับวัคซีนในเด็ก 0-5 ปี ครบตามเกณฑ์ ปี2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
20,500.00 6 21 ก.พ. 66 24 มี.ค. 66 10:24 น. พิมพ์
305 กำลังพัฒนา โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน ต.โตนดด้วน ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโตนดด้วน
9,432.00 2 24 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 10:20 น. พิมพ์
306 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะมิยอ เมืองปัตตานี ปัตตานี โครงการป้องกันและส่งเสริมภาวะสุขภาพเพื่อห่างไกลโรคติดต่ออุบัติใหม่
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกะมิยอ
30,000.00 1 24 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 10:19 น. พิมพ์
307 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะเปาะ หนองจิก ปัตตานี โครงการลด ละ บุหรี่ในชุมชนตำบลเกาะเปาะ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเปาะ
0.00 0 24 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 10:18 น. พิมพ์
308 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ตะโหมด พัทลุง ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิมในเขตเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
60,000.00 1 24 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 10:18 น. พิมพ์
309 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะหริ่ง ยะหริ่ง ปัตตานี โครงการเด็กกำพร้า สุขภาพใจ สุขภาพกายดี ชีวีมีสุข (3 อ.) ประจำปี พ.ศ.2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลยะหริ่ง
0.00 0 24 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 10:13 น. พิมพ์
310 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะหริ่ง ยะหริ่ง ปัตตานี โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยการสร้างพื้นที่และบุคคลต้นแบบด้านการจัดการควบคุมยาสูบในชุมชน ตำบลยามู ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลยะหริ่ง
27,200.00 2 24 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 10:10 น. พิมพ์
311 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ตะโหมด พัทลุง ควบคุมป้องกันอัมพฤกษ์ อัมพาต
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
10,000.00 1 24 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 10:10 น. พิมพ์
312 กำลังพัฒนา เครือข่ายร่วมใจ ยามูปลอดภัย ใช้ยาสมเหตุผล ชุมชนนอกค่าย ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย PCUยามู
30,000.00 3 17 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 10:08 น. พิมพ์
313 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี ปัตตานี โครงการดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงที่มีปัญหาการกลั้นอุจจาระ ปัสสาวะเข้าถึงชุดสิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมสำเร็จรูป
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลปะกาฮะรัง
0.00 1 24 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 10:07 น. พิมพ์
314 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลรูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี โครงการสานพลังชุมชนตำบลรูสะมิแล
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลรูสะมิแล
0.00 0 24 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 10:00 น. พิมพ์
315 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาราเฮาะ เมืองปัตตานี ปัตตานี โครงการเสริมสร้างมัสยิดสีขาวปลอดบุหรี่ ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ จ.ปัตตานี
30,000.00 2 24 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 09:59 น. พิมพ์
316 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลิปะสะโง หนองจิก ปัตตานี โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ (โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลลิปะสะโง
0.00 0 24 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 09:58 น. พิมพ์
317 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
20,000.00 2 22 ก.พ. 66 24 มี.ค. 66 09:54 น. พิมพ์
318 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพ เทศบาลตำบลแหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง ส่งเสริมสุขภาวะพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ โดยใช้โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นฐาน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลแหลมโตนด
50,000.00 4 25 ม.ค. 66 24 มี.ค. 66 09:34 น. พิมพ์
319 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ สุไหง-โกลก นราธิวาส โครงการคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี ผู้ประกอบอาชีพกลุ่มเสี่ยงในตำบลมูโนะ ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.มูโนะ
17,295.00 2 26 ม.ค. 66 24 มี.ค. 66 09:24 น. พิมพ์
320 ปรับแก้

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางตาวา หนองจิก ปัตตานี โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก HPV DNA Test และการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
12,700.00 5 27 ก.พ. 66 24 มี.ค. 66 09:06 น. พิมพ์
321 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา เด็กและเยาวชน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลขุนตัดหวาย
0.00 0 23 มี.ค. 66 23 มี.ค. 66 20:17 น. พิมพ์
322 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา โครงการเพิ่มทักษะชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉิน ศพด.มัสยิดบ้านโอน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลขุนตัดหวาย
10,000.00 5 17 ต.ค. 65 23 มี.ค. 66 20:13 น. พิมพ์
323 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ไพรวัน ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน
126,955.00 4 23 มี.ค. 66 23 มี.ค. 66 16:17 น. พิมพ์
324 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านสวน ควนขนุน พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ชะลอชรา ชีวายืนยาว ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรมส่งเสริมผู้สูงอายุ 15/42
18,250.00 5 23 มี.ค. 66 23 มี.ค. 66 16:09 น. พิมพ์
325 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ตะโหมด พัทลุง ชุมชนสะอาด ป้องกันไข้เลือดออก หมู่ที่ 10
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
13,000.00 1 23 มี.ค. 66 23 มี.ค. 66 15:55 น. พิมพ์
326 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะโหนง จะนะ สงขลา โครงการชุมชนก้าวไกลใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
0.00 0 23 มี.ค. 66 23 มี.ค. 66 15:19 น. พิมพ์
327 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะโหนง จะนะ สงขลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเพื่อการป้องกันโรค ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
57,600.00 2 22 มี.ค. 66 23 มี.ค. 66 15:19 น. พิมพ์
328 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปูยู เมืองสตูล สตูล โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อในสถานศึกษา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปูยู
11,230.00 1 23 มี.ค. 66 23 มี.ค. 66 14:57 น. พิมพ์
329 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสตูล เมืองสตูล สตูล โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลคนพิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทุกประเภท
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองสวัสดิการสังคม ทม.เมือง
21,410.00 4 14 มี.ค. 66 23 มี.ค. 66 14:52 น. พิมพ์
330 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โละจูด แว้ง นราธิวาส โครงการเฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย อสม.
10,000.00 1 14 มี.ค. 66 23 มี.ค. 66 14:50 น. พิมพ์
331 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาแกะ ยะหริ่ง ปัตตานี ช่วยเหลือและป้องกันกรณีเกิดโรคระบาดและภัยพิบัติ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาแกะ
30,000.00 1 23 มี.ค. 66 23 มี.ค. 66 14:46 น. พิมพ์
332 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปูยู เมืองสตูล สตูล โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานและกลุ่มเสี่ยง ม.๑ บ้านเกาะยาว ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปูยู
16,150.00 1 23 มี.ค. 66 23 มี.ค. 66 14:45 น. พิมพ์
333 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปูยู เมืองสตูล สตูล โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ชีวีมีสุข ม.๑ บ้านเกาะยาว ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปูยู
10,140.00 1 23 มี.ค. 66 23 มี.ค. 66 14:24 น. พิมพ์
334 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โละจูด แว้ง นราธิวาส โครงการ อสม.บ้านเจ๊ะเด็ง ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย อสม.
10,000.00 1 9 มี.ค. 66 23 มี.ค. 66 14:16 น. พิมพ์
335 กำลังพัฒนา โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.บ้านบูกิ๊ตจือแร
17,200.00 1 23 ธ.ค. 65 23 มี.ค. 66 14:11 น. พิมพ์
336 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โละจูด แว้ง นราธิวาส โครงการฝึกอบรมการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดูแล ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย อสม.
10,000.00 1 9 มี.ค. 66 23 มี.ค. 66 13:55 น. พิมพ์
337 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน ควนโดน สตูล โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก กิจกรรมการจัดการขยะเพื่อสุขภาวะที่ดีของชุมชน ทิ้งขยะให้ถูกที่ จัดการขยะให้ถูกทาง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย อสม.ตำบลวังประจัน
14,249.00 1 3 ต.ค. 65 23 มี.ค. 66 13:54 น. พิมพ์
338 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สุไหง-โกลก นราธิวาส โครงการพัฒนาต้นแบบเด็กไทยเท่ หุ่นดี แข็งแรง ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
16,970.00 3 21 ต.ค. 65 23 มี.ค. 66 13:45 น. พิมพ์
339 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โละจูด แว้ง นราธิวาส โครงการรู้ทันใส่ใจสุขภาพคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย อสม.
10,000.00 1 23 ก.พ. 66 23 มี.ค. 66 13:35 น. พิมพ์
340 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มาโมง สุคิริน นราธิวาส โครงการหนูน้อยปฐมวัยสวมหมวกนิรภัยมีวินัยจราจร
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศพด.พ.4
27,590.00 1 23 มี.ค. 66 23 มี.ค. 66 13:17 น. พิมพ์
341 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองเปียะ จะนะ สงขลา โครงการ อย.น้อย รพ.สต คลองเปียะ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเปียะ
5,250.00 3 17 มี.ค. 66 23 มี.ค. 66 13:13 น. พิมพ์
342 กำลังพัฒนา โครงการคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.ร่มเกล้าพยาบาล
9,150.00 3 23 มี.ค. 66 23 มี.ค. 66 13:06 น. พิมพ์
343 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านสวน ควนขนุน พัทลุง โครงการสานพลัง TO BE NUMBER ONE ร่วมสร้างชุมชน ปลอดยาเสพติด หมู่ที่ 6 บ้านสวน ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรม TO BE NUMBER ONE ม.6 บ้านสวน ต.มะกอกเหนือ
18,140.00 5 23 มี.ค. 66 23 มี.ค. 66 12:55 น. พิมพ์
344 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ตะโหมด พัทลุง การจัดการขยะมูลฝอยเพื่อสุขอนามัยที่ดี โรงเรียนมุสลิมวิทยามูลนิธิ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
10,000.00 1 23 มี.ค. 66 23 มี.ค. 66 12:06 น. พิมพ์
345 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองเปียะ จะนะ สงขลา โครงการกินผักปลอดภัยจากสารพิษ เพื่อชีวิตที่ยืนยาวบ้านควนหัวช้าง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 6
15,510.00 7 16 มี.ค. 66 23 มี.ค. 66 11:56 น. พิมพ์
346 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยง ยะหริ่ง ปัตตานี โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนเทศบาลตำบลตันหยง
20,813.00 4 9 มี.ค. 66 23 มี.ค. 66 11:49 น. พิมพ์
347 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โละจูด แว้ง นราธิวาส โครงการ ชาวสาวอห่างไกลโรคซึมเศร้า
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย อสม.
10,000.00 1 23 ก.พ. 66 23 มี.ค. 66 11:48 น. พิมพ์
348 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองเปียะ จะนะ สงขลา โครงการเพิ่มความกระฉับกระเฉงด้วยการออกกำลังกาย อสม. รพ.สต.คลองเปียะ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรม อสม.รพสต.คลองเปียะ
14,060.00 6 16 มี.ค. 66 23 มี.ค. 66 11:44 น. พิมพ์
349 กำลังพัฒนา สำรวจคัดกรองผู้สูงอายุรพ.สต.บ้านตัหยงละไน้
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย Ruslan
0.00 0 23 มี.ค. 66 23 มี.ค. 66 11:33 น. พิมพ์
350 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โละจูด แว้ง นราธิวาส โครงการผู้สูงอายุแจ่มใส ห่างไกลโรคซึมเศร้า
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย อสม.
10,000.00 1 23 ก.พ. 66 23 มี.ค. 66 11:32 น. พิมพ์
351 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ตะโหมด พัทลุง สายใยครอบครัวล้อมรั้วรักก่อนวัย ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
24,226.00 1 23 มี.ค. 66 23 มี.ค. 66 11:26 น. พิมพ์
352 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โละจูด แว้ง นราธิวาส โครงการจัดการขยะ ชุมชนสะอาด ปราศจากโรคภัย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย อสม.
10,000.00 1 23 ก.พ. 66 23 มี.ค. 66 11:20 น. พิมพ์
353 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โละจูด แว้ง นราธิวาส โครงการ อย.น้อย ควบคุมผู้บริโภคใส่ใจสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นางสาวสุดา ยะโกะ (รพ.สต.โละจูด)
10,000.00 1 23 ก.พ. 66 23 มี.ค. 66 11:07 น. พิมพ์
354 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
31,750.00 2 23 มี.ค. 66 23 มี.ค. 66 11:07 น. พิมพ์
355 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองพัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการผู้ดูแลช่วยชะลอไตวายในผู้ป่วยเบาหวาน/ ความดันโลหิตสูง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลพัทลุง
19,900.00 1 30 พ.ย. 61 23 มี.ค. 66 11:02 น. พิมพ์
356 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โละจูด แว้ง นราธิวาส โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นางสาวสุดา ยะโกะ (รพ.สต.โละจูด)
10,000.00 1 23 ก.พ. 66 23 มี.ค. 66 10:55 น. พิมพ์
357 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โละจูด แว้ง นราธิวาส โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นางสาวสุดา ยะโกะ (รพ.สต.โละจูด)
10,000.00 1 23 ก.พ. 66 23 มี.ค. 66 10:40 น. พิมพ์
358 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาทอน ทุ่งหว้า สตูล โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลนาทอน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
33,564.00 1 23 มี.ค. 66 23 มี.ค. 66 10:31 น. พิมพ์
359 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มาโมง สุคิริน นราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยหลัก 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศพด.บ้านราษฎร์พัฒนา
18,467.00 1 23 มี.ค. 66 23 มี.ค. 66 10:24 น. พิมพ์
360 กำลังพัฒนา โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.ร่มเกล้าพยาบาล
8,950.00 1 23 มี.ค. 66 23 มี.ค. 66 09:57 น. พิมพ์
361 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย เกศินี นิติภาค(โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง)
8,270.00 1 24 ม.ค. 66 23 มี.ค. 66 09:42 น. พิมพ์
362 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะแหน สะบ้าย้อย สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโอ๊ะ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลจะแหน
15,000.00 1 23 มี.ค. 66 23 มี.ค. 66 09:38 น. พิมพ์
363 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง โครงการสุขใจ สนุกสนานต้านโรค
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุน สปสช.เทศบาลตำบลบ้านพร้าว
25,950.00 2 22 มี.ค. 66 23 มี.ค. 66 08:52 น. พิมพ์
364 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง โครงการสูงวัย ใจพร้อม
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุน สปสช.เทศบาลตำบลบ้านพร้าว
8,750.00 2 22 มี.ค. 66 23 มี.ค. 66 08:42 น. พิมพ์
365 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดพุง ลดโรค
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุน สปสช.เทศบาลตำบลบ้านพร้าว
13,600.00 2 22 มี.ค. 66 23 มี.ค. 66 08:29 น. พิมพ์
366 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง โครงการคัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน (ชมรม อสม. หมู่ที่ 3)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุน สปสช.เทศบาลตำบลบ้านพร้าว
7,960.00 3 22 มี.ค. 66 23 มี.ค. 66 08:17 น. พิมพ์
367 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง สังคมใส่ใจ คนไทยสุขภาพดี (ชมรม อสม. หมู่ที่ 3)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุน สปสช.เทศบาลตำบลบ้านพร้าว
7,850.00 3 22 มี.ค. 66 23 มี.ค. 66 08:05 น. พิมพ์
368 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจะนะ จะนะ สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพและออกกำลังกายในโรงเรียน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลจะนะ
25,000.00 1 30 ก.ย. 65 22 มี.ค. 66 20:27 น. พิมพ์
369 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง โครงการตลิ่งชันร่วมใจคัดแยกขยะต้นทาง (ชมรม อสม. หมู่ที่ 2)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุน สปสช.เทศบาลตำบลบ้านพร้าว
11,250.00 2 22 มี.ค. 66 22 มี.ค. 66 18:41 น. พิมพ์
370 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง บ้านพร้าวรักสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ชมรม อสม.หมู่ที่ 1)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุน สปสช.เทศบาลตำบลบ้านพร้าว
10,100.00 2 22 มี.ค. 66 22 มี.ค. 66 18:00 น. พิมพ์
371 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านตลิ่งชัน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุน สปสช.เทศบาลตำบลบ้านพร้าว
13,700.00 2 22 มี.ค. 66 22 มี.ค. 66 17:22 น. พิมพ์
372 กำลังพัฒนา โครงการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ศพด.ทต.โคกหล่อ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย urai123
21,250.00 3 13 มี.ค. 66 22 มี.ค. 66 16:46 น. พิมพ์
373 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล โครงการสมุนไพรพื้นบ้านกับการรักษาโรค
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
13,000.00 1 10 พ.ย. 65 22 มี.ค. 66 16:41 น. พิมพ์
374 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร เพื่อสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
12,800.00 1 10 พ.ย. 65 22 มี.ค. 66 16:37 น. พิมพ์
375 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล โครงการรู้ทันโรคความดันและเบาหวานวันนี้ ชีวีปลอดโรค
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
15,371.00 1 10 พ.ย. 65 22 มี.ค. 66 16:33 น. พิมพ์
376 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล โครงการใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง หมู่ที่8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
15,000.00 1 10 พ.ย. 65 22 มี.ค. 66 16:29 น. พิมพ์
377 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล โครงการเตรียมตัวเตรียมใจสู้ภัยไข้เลือดออก หมู่ที่6 บ้านป่าพน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
15,000.00 1 10 พ.ย. 65 22 มี.ค. 66 16:26 น. พิมพ์
378 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลตะลุโบะ
91,100.00 2 27 ก.พ. 66 22 มี.ค. 66 16:24 น. พิมพ์
379 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองขุด เมืองสตูล สตูล โครงการคัดกรองและติดตามพฤติกรรมลดภาวะโรคเรื้อรัง หมู่ที่ 3 บ้านเกาะนก ตำบลคลองขุด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด
13,404.00 2 22 มี.ค. 66 22 มี.ค. 66 16:23 น. พิมพ์
380 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านสวน ควนขนุน พัทลุง โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.บ้านปากคลอง
42,398.00 4 20 มี.ค. 66 22 มี.ค. 66 16:21 น. พิมพ์
381 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ตะโหมด พัทลุง ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวช้าง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
14,100.00 1 22 มี.ค. 66 22 มี.ค. 66 16:20 น. พิมพ์
382 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล โครงการเฝ้าระวังและคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง หมู่ที่4 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
14,970.00 1 10 พ.ย. 65 22 มี.ค. 66 16:14 น. พิมพ์
383 กำลังพัฒนา โครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเรือนจำจังหวัดสตูล
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสตูล
155,500.00 1 7 ก.พ. 66 22 มี.ค. 66 16:11 น. พิมพ์
384 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส โครงการเกษตรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประสุขภาพ อบต.เชิงคีรี
30,000.00 1 8 ก.พ. 66 22 มี.ค. 66 16:11 น. พิมพ์
385 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการเพื่อลดภาวะฟันผูของเด็กวัยเรียน (2-6 ปี)ลง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปราง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลนาท่อม
5,662.00 2 25 พ.ย. 65 22 มี.ค. 66 16:11 น. พิมพ์
386 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล โครงการลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ปี2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
16,101.00 1 10 พ.ย. 65 22 มี.ค. 66 16:05 น. พิมพ์
387 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล โครงการร่วมใจตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 2 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
17,900.00 1 10 พ.ย. 65 22 มี.ค. 66 15:58 น. พิมพ์
388 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ตะโหมด พัทลุง สุขภาพเติมใจเติมออกซิเจนผู้สูงอายุและผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ ประจำปีงบประมาณ 2566 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนอินนอโม ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
25,000.00 1 22 มี.ค. 66 22 มี.ค. 66 15:57 น. พิมพ์
389 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองขุด เมืองสตูล สตูล โครงการคัดกรองและติดตามพฤติกรรมลดภาวะโรคเรื้อรัง หมู่ที่ 1 บ้านเขาจีนตำบลคลองขุด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด
9,860.00 1 22 มี.ค. 66 22 มี.ค. 66 15:56 น. พิมพ์
390 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล โครงการส่งเสริมและป้องกันภาวะซีดในเด็กอายุ 6เดือน-5ปี รพ.สต.บ้านมะนัง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
41,950.00 1 10 พ.ย. 65 22 มี.ค. 66 15:50 น. พิมพ์
391 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกตรี เมืองสตูล สตูล โครงการเติมสีสัน ให้ผ้าขาว (ป้องกันยาเสพติดในเด็ก)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลเกตรี
18,200.00 1 22 มี.ค. 66 22 มี.ค. 66 15:49 น. พิมพ์
392 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล โครงการส่งเสริมและป้องกันภาวะซีดในเด็กอายุ 6 เดือน - 5ปี เขตโรงพยาบาลมะนัง ปี2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
42,200.00 1 10 พ.ย. 65 22 มี.ค. 66 15:44 น. พิมพ์
393 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประสุขภาพ อบต.เชิงคีรี
29,960.00 1 8 ก.พ. 66 22 มี.ค. 66 15:44 น. พิมพ์
394 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล โครงการส่งเสริมและป้องกันภาวะซีดในเด็กอายุ 6 เดือน - 5ปี รพ.สต.ปาล์มพัฒนา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
42,200.00 1 10 พ.ย. 65 22 มี.ค. 66 15:39 น. พิมพ์
395 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปราง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลนาท่อม
13,850.00 4 25 พ.ย. 65 22 มี.ค. 66 15:33 น. พิมพ์
396 ได้รับการสนับสนุน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาแกะ ยะหริ่ง ปัตตานี ส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยเจิญพันธุ์และหญิงตั้งครรภ์
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาแกะ
6,120.00 1 22 มี.ค. 66 22 มี.ค. 66 15:15 น. พิมพ์
397 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกตรี เมืองสตูล สตูล โครงการน้ำมันทอดซ้ำ ภัยใกล้ตัว
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลเกตรี
22,359.00 1 22 มี.ค. 66 22 มี.ค. 66 15:02 น. พิมพ์
398 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาหมอศรี นาทวี สงขลา โครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพของชุมชน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลนาหมอศรี
36,285.00 5 31 ม.ค. 66 22 มี.ค. 66 14:30 น. พิมพ์
399 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกงหรา กงหรา พัทลุง โครงการเสพติดกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรมกีฬาตำบลกงหรา
20,000.00 1 2 มี.ค. 66 22 มี.ค. 66 14:29 น. พิมพ์
400 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ช้างซ้าย พระพรหม นครศรีธรรมราช คัดกรองโรคเบาหวานในชุมชน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.ช้างซ้าย
14,590.00 6 22 มี.ค. 66 22 มี.ค. 66 14:04 น. พิมพ์
401 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท้ายสำเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช ลดกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานตำบลท้ายสำเภา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.ท้ายสำเภา
29,575.00 6 22 มี.ค. 66 22 มี.ค. 66 14:02 น. พิมพ์
402 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ที่ไม่สามารถควบคุมได้และเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.นาพรุ
38,650.00 6 22 มี.ค. 66 22 มี.ค. 66 14:01 น. พิมพ์
403 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแบบแอโรบิค
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกโพธิ์
10,000.00 1 22 มี.ค. 66 22 มี.ค. 66 14:01 น. พิมพ์
404 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช โครงการการใช้แพทย์แผนไทยเพื่อการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน หมู่ที่ 2
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน เทศบาลตำบลนาสาร
70,250.00 6 22 มี.ค. 66 22 มี.ค. 66 13:59 น. พิมพ์
405 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านควน เมืองสตูล สตูล โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือนเพื่อสุขภาพที่ดีของชาวบ้านสุไหงมาตี ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กลุ่มจัดการขยะ หมู่ที่ 4
26,800.00 2 13 ก.พ. 66 22 มี.ค. 66 13:54 น. พิมพ์
406 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านควน เมืองสตูล สตูล โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือนเพื่อสุขภาพที่ดีของชาวบ้านโคกทราย ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย คณะทำงานจัดการขยะมูลฝอยชุมชนหมู่ที่ 3 บ้านโคกทราย
26,800.00 2 13 ก.พ. 66 22 มี.ค. 66 13:52 น. พิมพ์
407 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านควน เมืองสตูล สตูล โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือนเพื่อสุขภาพที่ดีของชาวบ้านลูโบ๊ะการายี
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กลุ่มจัดการขยะ หมู่ที่ 7
30,050.00 2 15 ก.พ. 66 22 มี.ค. 66 13:49 น. พิมพ์
408 กำลังพัฒนา โครงการขลิบเพื่อสุขภาพ ปลอดภัย ห่างไกลโรค ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลหนองแรต
48,300.00 2 21 มี.ค. 66 22 มี.ค. 66 11:59 น. พิมพ์
409 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแพรกหา ควนขนุน พัทลุง โครงการดูแลโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุตำบลแพรกหา ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุน สปสช.ตำบลแพรกหา
19,700.00 1 22 มี.ค. 66 22 มี.ค. 66 11:57 น. พิมพ์
410 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหารเทา ปากพะยูน พัทลุง โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการ "ชะลอไต ชะลอวัย" ในกลุ่มเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
48,400.00 2 3 พ.ย. 65 22 มี.ค. 66 11:53 น. พิมพ์
411 ปรับแก้

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส โครงการชะลอไตเสื่อม ร่วมมือกันดูแล ปี ๒๕๖๓
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพสต.สุไหงปาดี (สุภาพร วรพิพัฒน์สกุล)
20,020.00 3 19 พ.ย. 62 22 มี.ค. 66 11:44 น. พิมพ์
412 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองโรง หนองแค สระบุรี โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะไตเสื่อม(ชะลอไตเสื่อม)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.หนองโรง
30,150.00 4 21 ก.พ. 63 22 มี.ค. 66 11:41 น. พิมพ์
413 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแพรกหา ควนขนุน พัทลุง โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลแพรกหา ประจำปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุน สปสช.ตำบลแพรกหา
28,320.00 1 9 มี.ค. 66 22 มี.ค. 66 11:19 น. พิมพ์
414 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแพรกหา ควนขนุน พัทลุง โครงป้องกันเฝ้าระวังโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุน สปสช.ตำบลแพรกหา
11,862.00 1 20 มี.ค. 66 22 มี.ค. 66 11:13 น. พิมพ์
415 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแพรกหา ควนขนุน พัทลุง โครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา(Covid 19)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุน สปสช.ตำบลแพรกหา
10,560.00 1 20 มี.ค. 66 22 มี.ค. 66 11:03 น. พิมพ์
416 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง โครงการหนูน้อยฟันสวย ยิ้มใสใส่ใจฟันดี
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาปะขอ
17,000.00 1 22 มี.ค. 66 22 มี.ค. 66 09:35 น. พิมพ์
417 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ตะโหมด พัทลุง ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งลำไส้ใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนอินนอโม ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
15,000.00 1 22 มี.ค. 66 22 มี.ค. 66 09:32 น. พิมพ์
418 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ตะโหมด พัทลุง รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก รพ.สต.บ้านคลองนุ้ย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
40,740.00 1 22 มี.ค. 66 22 มี.ค. 66 09:05 น. พิมพ์
419 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังคีรี ห้วยยอด ตรัง โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี ประจำปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี
40,000.00 1 22 ธ.ค. 65 21 มี.ค. 66 21:15 น. พิมพ์
420 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากบาง เทพา สงขลา โครงการดูแลผู้สูงอายุใส่ใจดูแลตนเอง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย L5191-0011
10,850.00 2 21 มี.ค. 66 21 มี.ค. 66 17:55 น. พิมพ์
421 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากบาง เทพา สงขลา โครงการฝากครรภ์มีคุณภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย L5191-0007
11,300.00 1 21 มี.ค. 66 21 มี.ค. 66 17:36 น. พิมพ์
422 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากบาง เทพา สงขลา โครงการควบคุมโรคที่เกิดจากวัคซีน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย L5191-0011
19,450.00 2 21 มี.ค. 66 21 มี.ค. 66 17:31 น. พิมพ์
423 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ตะโหมด พัทลุง เยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอด ปี 2566 รพ.สต.บ้านคลองนุ้ย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
11,000.00 1 20 มี.ค. 66 21 มี.ค. 66 17:00 น. พิมพ์
424 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ตะโหมด พัทลุง คัดกรองโรคความดันโลหิตสูง ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
9,300.00 1 21 มี.ค. 66 21 มี.ค. 66 16:50 น. พิมพ์
425 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี โครงการวัยเรียน ใส่ใจเพศศึกษา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนเทศบาลเมืองตะลุบัน
15,358.00 1 21 มี.ค. 66 21 มี.ค. 66 16:49 น. พิมพ์
426 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากบาง เทพา สงขลา โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย L5191-0007
10,220.00 1 21 มี.ค. 66 21 มี.ค. 66 16:34 น. พิมพ์
427 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ตะโหมด พัทลุง คัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ปี 2566 รพ.สต.บ้านคลองนุ้ย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
16,650.00 1 21 มี.ค. 66 21 มี.ค. 66 16:32 น. พิมพ์
428 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ตะโหมด พัทลุง ร่วมใจปลอดภัยโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 8
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
13,000.00 1 21 มี.ค. 66 21 มี.ค. 66 16:10 น. พิมพ์
429 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ตะโหมด พัทลุง ชุมชนเรียนรู้ ป้องกัน ไข้เลือดออกหมู่ 7
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
14,100.00 1 21 มี.ค. 66 21 มี.ค. 66 15:59 น. พิมพ์
430 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะแนะ จะแนะ นราธิวาส โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อป้องกันโรคในชุมชน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลจะแนะ
268,020.00 1 20 มี.ค. 66 21 มี.ค. 66 15:57 น. พิมพ์
431 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ ประจำปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ
144,923.00 7 21 มี.ค. 66 21 มี.ค. 66 15:55 น. พิมพ์
432 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ตะโหมด พัทลุง ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
13,000.00 1 21 มี.ค. 66 21 มี.ค. 66 15:46 น. พิมพ์
433 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจ เยาวชนตำบลปุโละปุโย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย สภาเด็กและเยาวชน อบต.ปุโละปุโย
60,000.00 2 16 มี.ค. 66 21 มี.ค. 66 15:33 น. พิมพ์
434 กำลังพัฒนา ผักสีเขียวเพื่อสุขถาพ ปะกาลือสง ปี 66
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย l3065-0024
17,965.00 3 20 ก.ย. 65 21 มี.ค. 66 15:31 น. พิมพ์
435 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ
23,904.00 1 21 มี.ค. 66 21 มี.ค. 66 15:28 น. พิมพ์
436 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ตะโหมด พัทลุง กำจัดขยะ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรค เพื่อคนคลองนุ้ยสุขภาพดี
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
11,500.00 1 21 มี.ค. 66 21 มี.ค. 66 15:25 น. พิมพ์
437 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาราเฮาะ เมืองปัตตานี ปัตตานี โครงการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ จ.ปัตตานี
95,000.00 1 21 ก.ย. 65 21 มี.ค. 66 15:24 น. พิมพ์
438 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพง ละงู สตูล โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายไทเก๊ก เพื่อสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพง
28,575.00 2 1 ก.พ. 66 21 มี.ค. 66 15:15 น. พิมพ์
439 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สุไหง-โกลก นราธิวาส โครงการอบรมเสริมทักษะการเลี้ยงดู ประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของครูและผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
66,200.00 1 28 ต.ค. 65 21 มี.ค. 66 15:11 น. พิมพ์
440 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโล๊ะหะลอ รามัน ยะลา โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในเด็กตาดีกามูอาซาวันอิสลามมูดีนาหมู่ที่ 3
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ตะโละหะลอ
21,900.00 2 21 มี.ค. 66 21 มี.ค. 66 14:56 น. พิมพ์
441 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองเปียะ จะนะ สงขลา โครงการสูงวัยสุขกายสุขใจร่าเริงแจ่มใสตำบลคลองเปียะ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปียะ
23,765.00 7 13 มี.ค. 66 21 มี.ค. 66 14:52 น. พิมพ์
442 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ตะโหมด พัทลุง กำจัดขยะ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรค เพื่อคนหัวช้างสุขภาพดี
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
11,500.00 1 21 มี.ค. 66 21 มี.ค. 66 14:51 น. พิมพ์
443 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองเปียะ จะนะ สงขลา โครงการกินผักปลอดภัยใส่ใจสารเคมีตกค้างบ้านไทรขึง ตำบลคลองเปียะ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปียะ
15,550.00 6 14 มี.ค. 66 21 มี.ค. 66 14:46 น. พิมพ์
444 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.บ้านทรายขาว (นางพรรณฤพร พิเศษ)
28,500.00 2 7 ก.พ. 66 21 มี.ค. 66 14:45 น. พิมพ์
445 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองเปียะ จะนะ สงขลา โครงการพ่อแม่เปิดใจลูกหลานปลอดภัย รพ.สต.คลองเปียะ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเปียะ
5,955.00 4 16 มี.ค. 66 21 มี.ค. 66 14:39 น. พิมพ์
446 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาพสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 1 บ้านจาเราะ ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.บ้านทรายขาว (นางพรรณฤพร พิเศษ)
17,250.00 2 8 ก.พ. 66 21 มี.ค. 66 14:37 น. พิมพ์
447 กำลังพัฒนา โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนบ้านหาญ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนบ้านหาญ
32,600.00 1 6 พ.ค. 65 21 มี.ค. 66 14:28 น. พิมพ์
448 กำลังพัฒนา

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนทราย ควนขนุน พัทลุง โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนทราย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุุนตำบลดอนทราย อ.ควนขนุน
80,000.00 9 10 ม.ค. 66 21 มี.ค. 66 14:21 น. พิมพ์
449 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองเปียะ จะนะ สงขลา โครงการลดบุหรี่ด้วยลูกอมหญ้าดอกขาว โดยแพทย์แผนไทย รพ.สต.คลองเปียะ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเปียะ
18,645.00 6 17 มี.ค. 66 21 มี.ค. 66 14:13 น. พิมพ์
450 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ละงู สตูล โครงการจัดการขยะ และการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย โรงเรียนบ้านบ่อหิน (โรงเรียนปลอดขยะ ปลอดโรค)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนบ้านบ่อหิน
23,900.00 3 1 ก.พ. 66 21 มี.ค. 66 14:11 น. พิมพ์
451 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ละงู สตูล โครงการครัวปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนบ้านบ่อหิน
18,000.00 3 1 ก.พ. 66 21 มี.ค. 66 14:08 น. พิมพ์
452 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ละงู สตูล โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย มัสยิดยามิอุฎฏอยยีบีน
14,400.00 1 16 ก.พ. 66 21 มี.ค. 66 14:05 น. พิมพ์
453 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี ร้านชำคุณภาพ ได้มาตรฐานปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กปท.ต.บานา
24,780.00 3 7 มี.ค. 66 21 มี.ค. 66 13:58 น. พิมพ์
454 กำลังพัฒนา โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ตำบลบลโตนดด้วน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรม อสม.ต.โตนดด้วน
62,603.00 7 26 ก.พ. 66 21 มี.ค. 66 13:52 น. พิมพ์
455 กำลังพัฒนา โครงการ สตรีใส่ใจป้องกันภัยมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ตำบลโตนดด้วน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรม อสม.ต.โตนดด้วน
38,660.00 1 16 มี.ค. 66 21 มี.ค. 66 13:51 น. พิมพ์
456 กำลังพัฒนา โครงการสุขใจ ไร้พุง(คลินิก DPAC)ตำบลโตนดด้วน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรม อสม.ต.โตนดด้วน
6,350.00 3 17 มี.ค. 66 21 มี.ค. 66 13:45 น. พิมพ์
457 กำลังพัฒนา โครงการให้ความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก,มะเร็งเต้านม
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.ภูเขาทอง
12,300.00 1 10 มี.ค. 66 21 มี.ค. 66 13:43 น. พิมพ์
458 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ละงู สตูล โครงการติดตามภาวะโภชนาการเด็ก 0-4 ปี หมู่ที่ 4 บ้านนาข่าเหนือ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กลุ่ม อสม.หมู่ 4
7,525.00 3 14 มี.ค. 66 21 มี.ค. 66 13:35 น. พิมพ์
459 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ละงู สตูล โครงการติดตามภาวะโภชนาการเด็ก 0-4 ปี หมู่ที่ 7 บ้านนาข่าใต้
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กลุ่ม อสม.หมู่ 7
5,950.00 3 14 มี.ค. 66 21 มี.ค. 66 13:34 น. พิมพ์
460 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายของครู บุคลากร นักเรียน ประชาชน ด้วยการเต้นแอโรบิค
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนเทศบาลเมืองตะลุบัน
37,900.00 3 21 มี.ค. 66 21 มี.ค. 66 12:49 น. พิมพ์
461 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โละจูด แว้ง นราธิวาส โครงการ ฟันสะอาดด้วยทักษะการแปรงฟัน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นางสาวสุดา ยะโกะ (รพ.สต.โละจูด)
10,000.00 1 23 ก.พ. 66 21 มี.ค. 66 12:03 น. พิมพ์
462 กำลังพัฒนา โครงการคัดกรองโรคเรื้อรัง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรม อสม.สอน.ไอปาโจ
17,675.00 1 14 มี.ค. 66 21 มี.ค. 66 12:00 น. พิมพ์
463 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี โครงการร่วมใจ สูงวัย ฟันดี
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนเทศบาลเมืองตะลุบัน
26,191.00 2 21 มี.ค. 66 21 มี.ค. 66 11:44 น. พิมพ์
464 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง โครงการยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาปะขอ
10,735.00 1 21 มี.ค. 66 21 มี.ค. 66 11:35 น. พิมพ์
465 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โละจูด แว้ง นราธิวาส โครงการการเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าในหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโละจูด ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นางสาวสุดา ยะโกะ (รพ.สต.โละจูด)
15,000.00 1 23 ก.พ. 66 21 มี.ค. 66 11:34 น. พิมพ์
466 กำลังพัฒนา โครงการฟื้นฟูศักยภาพชมรมผู้สูงอายุภายใต้"ผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ" ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรมผู้สูงอายุ สอน.ไอปาโจ
20,100.00 1 13 มี.ค. 66 21 มี.ค. 66 11:28 น. พิมพ์
467 กำลังพัฒนา โครงการส่งเสริมความรู้ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรม อสม.รพสต.บ้านปากประ
13,450.00 1 16 ม.ค. 66 21 มี.ค. 66 11:16 น. พิมพ์
468 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โละจูด แว้ง นราธิวาส โครงการเกษตรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นางสาวสุดา ยะโกะ (รพ.สต.โละจูด)
15,000.00 1 23 ก.พ. 66 21 มี.ค. 66 11:08 น. พิมพ์
469 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาทับ จะนะ สงขลา โครงการลด ละเลิกบุหรี่เพื่อตัวคุณและคนที่คุณรัก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.นาเสมียน
50,000.00 3 16 มี.ค. 66 21 มี.ค. 66 11:00 น. พิมพ์
470 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพะวง เมืองสงขลา สงขลา อบรมผู้นำนักเรียนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย pcu128
79,550.00 1 21 มี.ค. 66 21 มี.ค. 66 10:43 น. พิมพ์
471 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะหา ยะหา ยะลา โครงการชุมชนปลอดโรคด้วยการกำจัดขยะ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลยะหา
36,120.00 2 21 พ.ย. 65 21 มี.ค. 66 10:34 น. พิมพ์
472 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากบาง เทพา สงขลา โครงการขลิบเพื่อสุขภาพ ปลอดภัย ห่างไกลโรค ประจำปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง
165,200.00 2 15 มี.ค. 66 21 มี.ค. 66 09:31 น. พิมพ์
473 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองเปียะ จะนะ สงขลา โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียนบ้านควนหัวช้าง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนควนหัวช้าง
9,000.00 4 16 มี.ค. 66 20 มี.ค. 66 20:06 น. พิมพ์
474 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองเปียะ จะนะ สงขลา โครงการคัดแยกขยะ เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนชุมชนวัดควนมีด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนวัดควนมีด
9,000.00 3 16 มี.ค. 66 20 มี.ค. 66 20:02 น. พิมพ์
475 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองเปียะ จะนะ สงขลา โครงการคัดแยกขยะและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนวัดช่องเขา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนวัดช่องเขา
9,000.00 4 16 มี.ค. 66 20 มี.ค. 66 19:59 น. พิมพ์
476 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สุไหง-โกลก นราธิวาส โครงการบูรณาการความรู้สู่ชุมชนในส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคไตเรื้อรัง และการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
33,420.00 4 10 ต.ค. 65 20 มี.ค. 66 17:06 น. พิมพ์
477 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส โครงการฟันสวย ยิ้มสดใส ในโรงเรียน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย เกศินี นิติภาค(โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง)
14,770.00 2 24 ม.ค. 66 20 มี.ค. 66 16:12 น. พิมพ์
478 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน ควนโดน สตูล โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง สมองพร้อมเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังประจัน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังประจัน
45,000.00 2 17 พ.ย. 65 20 มี.ค. 66 15:56 น. พิมพ์
479 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส ผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยลูกประคบสมุนไพร
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย พลังเยาวชน ตาเซะ (ตายูดิง ดอเลาะห์)
26,670.00 2 26 ธ.ค. 65 20 มี.ค. 66 15:43 น. พิมพ์
480 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านขาว ระโนด สงขลา โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข ในโรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านขาว
20,900.00 2 20 มี.ค. 66 20 มี.ค. 66 15:43 น. พิมพ์
481 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลบ้านพร้าว โดยใช้หลัก 3 อ.(อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) ประจำปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุน สปสช.เทศบาลตำบลบ้านพร้าว
9,050.00 1 20 มี.ค. 66 20 มี.ค. 66 15:39 น. พิมพ์
482 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส สุขภาวะทางเพศ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กลุ่มฉัตรวาริน (นางยาตี มามะนอ)
26,220.00 4 14 ธ.ค. 65 20 มี.ค. 66 15:37 น. พิมพ์
483 ผ่าน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านขาว ระโนด สงขลา โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข ในโรงเรียนวัดคูวา (เลื่อนประชาสฤษฏ์)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านขาว
23,000.00 2 20 มี.ค. 66 20 มี.ค. 66 15:22 น. พิมพ์
484 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเซะเหนือ ม.5 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ปี 2566 (อบรมผู้ปกครองดูแลเด็ก)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศพด.บ้านตาเซะเหนือ (ไซตง ทองรมย์)
15,280.00 2 6 ธ.ค. 65 20 มี.ค. 66 15:18 น. พิมพ์
485 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน ควนโดน สตูล โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กตำบล วังประจัน 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย อสม.ตำบลวังประจัน
15,000.00 4 3 พ.ย. 65 20 มี.ค. 66 15:11 น. พิมพ์
486 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพ เทศบาลตำบลแหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง โครงการแช่เท้าด้วยสมุนไพรในผู้ป่วยเบาหวานด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.แหลโตนด
13,000.00 2 15 พ.ย. 65 20 มี.ค. 66 14:52 น. พิมพ์
487 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพ เทศบาลตำบลแหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง โครงการคัดกรองและควบคุมป้องกันโรคเบาหวาน ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.แหลโตนด
21,440.00 4 21 พ.ย. 65 20 มี.ค. 66 14:44 น. พิมพ์
488 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละดือรามัน กะพ้อ ปัตตานี โครงการส่งเสริมโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตะโละดือรามัน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละดือรามัน
25,480.00 3 7 ธ.ค. 65 20 มี.ค. 66 14:38 น. พิมพ์
489 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพ เทศบาลตำบลแหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลแหลมโตนด ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.แหลโตนด
45,600.00 1 22 พ.ย. 65 20 มี.ค. 66 14:37 น. พิมพ์
490 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน ควนโดน สตูล โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพนักเรียนตำบลวังประจัน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.วังประจัน
31,900.00 3 25 ต.ค. 65 20 มี.ค. 66 14:19 น. พิมพ์
491 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง โครงการสนับสนุนคุณภาพชีวิตสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลตำบลบ้านพร้าว
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุน สปสช.เทศบาลตำบลบ้านพร้าว
77,160.00 2 15 มี.ค. 66 20 มี.ค. 66 14:18 น. พิมพ์
492 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแพรกหา ควนขนุน พัทลุง โครงการตรวจคัดกรองและให้ความรู้โรคความดันโลหิตสูง และเบาหวาน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย สมนึก
38,150.00 1 7 มี.ค. 66 20 มี.ค. 66 14:11 น. พิมพ์
493 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง โครงการมหกรรมสุขภาพชีวิตสดใส ชะลอไตยืนยาว
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุน สปสช.เทศบาลตำบลบ้านพร้าว
28,600.00 1 15 มี.ค. 66 20 มี.ค. 66 14:07 น. พิมพ์
494 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงไตวาย ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุน สปสช.เทศบาลตำบลบ้านพร้าว
22,050.00 2 15 มี.ค. 66 20 มี.ค. 66 13:54 น. พิมพ์
495 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพ เทศบาลตำบลแหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง โครงการส่งเสริมการวัดความดันโลหิตที่บ้านในกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงหมู่ที่ 1 ตำบลแหลมโตนด ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลแหลมโตนด
7,500.00 1 15 มี.ค. 66 20 มี.ค. 66 13:52 น. พิมพ์
496 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพ เทศบาลตำบลแหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง โครงการส่งเสริมการวัดความดันโลหิตที่บ้านในกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงหมู่ที่ 2 ตำบลแหลมโตนด ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลแหลมโตนด
7,500.00 1 15 มี.ค. 66 20 มี.ค. 66 13:50 น. พิมพ์
497 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน ควนโดน สตูล โครงการเสริมสร้างความผาสุขแก่ผู้สูงอายุ แบบองค์รวม ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.วังประจัน
21,600.00 3 31 ต.ค. 65 20 มี.ค. 66 13:47 น. พิมพ์
498 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละดือรามัน กะพ้อ ปัตตานี โครงการเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตะโละดือรามัน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละดือรามัน
15,520.00 1 1 ก.พ. 66 20 มี.ค. 66 13:47 น. พิมพ์
499 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพ เทศบาลตำบลแหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง โครงการส่งเสริมการวัดความดันโลหิตที่บ้านในกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงหมู่ที่ 3 ตำบลแหลมโตนด ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลแหลมโตนด
7,500.00 1 15 มี.ค. 66 20 มี.ค. 66 13:46 น. พิมพ์
500 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สุไหง-โกลก นราธิวาส โครงการอสม.ร่วมใจรณรงค์กวาดล้างลูกน้ำยุงลายเชิงรุกในชุมชน ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย งานส่งเสริม รพ.สก.
89,000.00 3 25 ต.ค. 65 20 มี.ค. 66 13:46 น. พิมพ์
501 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพ เทศบาลตำบลแหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง โครงการส่งเสริมการวัดความดันโลหิตที่บ้านในกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงหมู่ที่ 5 ตำบลแหลมโตนด ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลแหลมโตนด
7,500.00 1 17 มี.ค. 66 20 มี.ค. 66 13:43 น. พิมพ์
502 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุน สปสช.เทศบาลตำบลบ้านพร้าว
15,050.00 1 15 มี.ค. 66 20 มี.ค. 66 13:41 น. พิมพ์
503 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปราง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลนาท่อม
14,532.00 2 25 พ.ย. 65 20 มี.ค. 66 13:41 น. พิมพ์
504 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพ เทศบาลตำบลแหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง โครงการส่งเสริมการวัดความดันโลหิตที่บ้านในกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงหมู่ที่ 6 ตำบลแหลมโตนด ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลแหลมโตนด
7,500.00 1 17 มี.ค. 66 20 มี.ค. 66 13:21 น. พิมพ์
505 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก รพ.สต.บ้านตลิ่งชัน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุน สปสช.เทศบาลตำบลบ้านพร้าว
18,250.00 5 16 มี.ค. 66 20 มี.ค. 66 13:16 น. พิมพ์
506 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านขาว ระโนด สงขลา โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านขาว
75,735.00 3 22 ก.พ. 66 20 มี.ค. 66 13:09 น. พิมพ์
507 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง โครงการส่งเสริมความปลอดภัย การป้องกันการจมน้ำ รพ.สต.บ้านตลิ่งชัน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุน สปสช.เทศบาลตำบลบ้านพร้าว
10,850.00 2 15 มี.ค. 66 20 มี.ค. 66 13:01 น. พิมพ์
508 กำลังพัฒนา โครงการคัดกรองเฝ้าระวังดูแลใส่ใจห่างไกลมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านม ปรับแก้ไข***
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องเขา
8,950.00 2 17 มี.ค. 66 20 มี.ค. 66 12:30 น. พิมพ์
509 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแพรกหา ควนขนุน พัทลุง โครงการดูแลโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุตำบลแพรกหหหา ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุน สปสช.ตำบลแพรกหา
0.00 0 20 มี.ค. 66 20 มี.ค. 66 12:17 น. พิมพ์
510 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะแหน สะบ้าย้อย สงขลา โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในตำบล ประจำปี ๒๕๖๖
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลจะแหน
30,000.00 1 20 มี.ค. 66 20 มี.ค. 66 12:15 น. พิมพ์
511 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพ เทศบาลตำบลแหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง โครงการส่งเสริมการวัดความดันโลหิตที่บ้านในกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงหมู่ที่ 7 ตำบลแหลมโตนด ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลแหลมโตนด
7,500.00 1 17 มี.ค. 66 20 มี.ค. 66 12:06 น. พิมพ์
512 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพ เทศบาลตำบลแหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง โครงการส่งเสริมการวัดความดันโลหิตที่บ้านในกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงหมู่ที่ 8 ตำบลแหลมโตนด ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลแหลมโตนด
7,500.00 1 17 มี.ค. 66 20 มี.ค. 66 12:03 น. พิมพ์
513 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะแหน สะบ้าย้อย สงขลา โครงการ “ภูมิคุ้มกันดี มีชัยไปกว่าครึ่ง ปะจำปี ๒๕๖๖”
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลจะแหน
50,000.00 3 20 มี.ค. 66 20 มี.ค. 66 12:00 น. พิมพ์
514 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองเปียะ จะนะ สงขลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเพื่อการป้องกันโรคในเด็กและเยาวชนตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย Tanapon jonsuwan
26,610.00 4 21 ก.พ. 66 20 มี.ค. 66 11:52 น. พิมพ์
515 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพ เทศบาลตำบลแหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง โครงการส่งเสริมการวัดความดันโลหิตที่บ้านในกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงหมู่ที่ 9 ตำบลแหลมโตนด ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลแหลมโตนด
7,500.00 1 17 มี.ค. 66 20 มี.ค. 66 11:37 น. พิมพ์
516 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาทอน ทุ่งหว้า สตูล โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย เนติมา ไกรทอง
45,000.00 1 13 ก.พ. 66 20 มี.ค. 66 11:35 น. พิมพ์
517 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เมาะมาวี ยะรัง ปัตตานี โครงการดูแลบุคคลมีภาวะพึ่งพิงที่มีปัญหาการกลั้นอุจจาระเข้าถึงชุดสิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมสำเร็จรูป/แผ่นรองซับ ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลเมาะมาวี
49,860.00 3 16 ก.พ. 66 20 มี.ค. 66 11:24 น. พิมพ์
518 กำลังพัฒนา โครงการวัยใส ใจสะอาด ก้าวทันยุคไอที
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย aleena20
20,000.00 1 21 ธ.ค. 65 20 มี.ค. 66 11:10 น. พิมพ์
519 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน ควนโดน สตูล โครงการรวมพลัง ต้านภัยโรคเรื้อรัง ตำบลวังประจัน ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.วังประจัน
18,780.00 3 25 ต.ค. 65 20 มี.ค. 66 10:57 น. พิมพ์
520 ปรับแก้ กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยง ยะหริ่ง ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศผด.ตันหยง
14,920.00 1 20 มี.ค. 66 20 มี.ค. 66 10:39 น. พิมพ์
521 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปรางหมู่ เมืองพัทลุง พัทลุง คนปรางหมู่ไม่อ้วนไม่หวาน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรม อสม.
26,475.00 7 16 มี.ค. 66 20 มี.ค. 66 10:39 น. พิมพ์
522 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน ควนโดน สตูล โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.วังประจัน
17,560.00 2 31 ต.ค. 65 20 มี.ค. 66 10:29 น. พิมพ์
523 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโล๊ะหะลอ รามัน ยะลา ตะโละหะลอห่างภัยโรคไข้เลือดออก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ตะโละหะลอ
60,600.00 3 15 มี.ค. 66 20 มี.ค. 66 10:05 น. พิมพ์
524 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี การดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยโดยการเผายาสมุนไพร
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพสต.บานา
28,055.00 1 18 มี.ค. 66 20 มี.ค. 66 10:03 น. พิมพ์
525 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บือมัง รามัน ยะลา โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเด็ก เยาวชนและผู้ปกครองศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดนูรุลอีมาน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นางสาวไซนับ โมงสะอะ (ศูนย์การศึกษา(ตาดีกา)นูรุลอีมาน บ้านปีแย๊ะ)
31,982.00 5 8 มี.ค. 66 20 มี.ค. 66 09:52 น. พิมพ์
526 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สุไหง-โกลก นราธิวาส โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรีมุสลิมเทศบาลเมือง อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กลุ่มสตรีเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
24,600.00 2 25 ต.ค. 65 20 มี.ค. 66 09:24 น. พิมพ์
527 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพสต.บานา
91,915.00 3 17 มี.ค. 66 20 มี.ค. 66 09:23 น. พิมพ์
528 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สุไหง-โกลก นราธิวาส โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีชุมชนบือเร็งใน เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กลุ่มสตรีบือเร็งใน
21,800.00 2 25 ต.ค. 65 20 มี.ค. 66 09:22 น. พิมพ์
529 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส โครงการหนูน้อยสวนหมวกนิรภัยมีวินัยจราจร (ศพด.ละหาน)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศพด.ละหาน (ฟาตีฮา บือราเอง)
13,356.00 2 27 ก.พ. 66 20 มี.ค. 66 09:11 น. พิมพ์
530 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองเปียะ จะนะ สงขลา โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรค เพื่อสุขภาพดีด้วยตัวเรา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ผู้ขอโครงการ
9,500.00 6 13 มี.ค. 66 18 มี.ค. 66 21:56 น. พิมพ์
531 กำลังพัฒนา โครงการหนูน้อยช่องเขาพัฒนาการสมวัย ปรับแก้ไข ***
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรม อสม.รพสต.ช่องเขา
6,675.00 3 17 มี.ค. 66 18 มี.ค. 66 15:37 น. พิมพ์
532 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุน สปสช.เทศบาลตำบลบ้านพร้าว
24,550.00 3 15 มี.ค. 66 17 มี.ค. 66 17:17 น. พิมพ์
533 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะลุรู (ผู้ปกครองของนักเรียน)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะลุรู
15,570.00 3 15 ก.พ. 66 17 มี.ค. 66 17:00 น. พิมพ์
534 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง โครงการเฝ้าระวังป้องกันสตรีจากมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก รพ.สต.บ้านตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุน สปสช.เทศบาลตำบลบ้านพร้าว
22,800.00 2 15 มี.ค. 66 17 มี.ค. 66 16:56 น. พิมพ์
535 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง โครงการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุน สปสช.เทศบาลตำบลบ้านพร้าว
92,510.00 2 15 มี.ค. 66 17 มี.ค. 66 16:46 น. พิมพ์
536 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส โครงการส่งเสริมโภชนาการสมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอเนาะ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศพด.ปอเนาะ(โนรี บินนุ)
11,410.00 2 22 ก.พ. 66 17 มี.ค. 66 16:42 น. พิมพ์
537 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง โครงการพัฒนาความรู้การดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบตำบลบ้านพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุน สปสช.เทศบาลตำบลบ้านพร้าว
3,250.00 1 17 มี.ค. 66 17 มี.ค. 66 16:33 น. พิมพ์
538 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดของหญิงวัยเจริญพันธุ์
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุน สปสช.เทศบาลตำบลบ้านพร้าว
11,700.00 3 17 มี.ค. 66 17 มี.ค. 66 16:15 น. พิมพ์
539 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาทอน ทุ่งหว้า สตูล นาทอนสูงวัย สดใส ห่างไกลโรค
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย เนติมา ไกรทอง
28,400.00 2 30 ม.ค. 66 17 มี.ค. 66 16:11 น. พิมพ์
540 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง โครงการโภชนาการสมวัย เด็กก่อนวัยเรียนสุขภาพดี
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุน สปสช.เทศบาลตำบลบ้านพร้าว
10,250.00 2 15 มี.ค. 66 17 มี.ค. 66 16:03 น. พิมพ์
541 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูโบ๊ะบาตู
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศพด.ลูโบ๊ะบาตู(นูรีดา ซือนิ)
16,270.00 2 26 ก.พ. 66 17 มี.ค. 66 15:58 น. พิมพ์
542 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส โครงการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กละหาน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศพด.ละหาน (ฟาตีฮา บือราเอง)
11,060.00 2 27 ก.พ. 66 17 มี.ค. 66 15:52 น. พิมพ์
543 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างวัคซีนกายใจแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุน สปสช.เทศบาลตำบลบ้านพร้าว
20,082.00 1 17 มี.ค. 66 17 มี.ค. 66 15:49 น. พิมพ์
544 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส โครงการส่งเสริมโภชนาการสมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละหาน (66)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศพด.ละหาน (ฟาตีฮา บือราเอง)
14,260.00 2 15 ก.พ. 66 17 มี.ค. 66 15:49 น. พิมพ์
545 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตสู่ความเป็นพลเมืองวิถีพุทธอย่างยั่งยืน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุน สปสช.เทศบาลตำบลบ้านพร้าว
38,082.00 1 17 มี.ค. 66 17 มี.ค. 66 15:32 น. พิมพ์
546 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุน สปสช.เทศบาลตำบลบ้านพร้าว
10,450.00 2 15 มี.ค. 66 17 มี.ค. 66 15:18 น. พิมพ์
547 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส โครงการสตรีหมู่ 12ร่วมใจให้ความรู้ ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย อสม.หมู่12 (นางอัมพร นุเคราะห์ชน)
12,265.00 2 25 ม.ค. 66 17 มี.ค. 66 15:07 น. พิมพ์
548 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส โครงการให้ความรู้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นในวัยเรียน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย เกศินี นิติภาค(โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง)
5,815.00 1 25 ม.ค. 66 17 มี.ค. 66 15:05 น. พิมพ์
549 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง โครงการควบคุมและป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุน สปสช.เทศบาลตำบลบ้านพร้าว
58,350.00 2 15 มี.ค. 66 17 มี.ค. 66 14:52 น. พิมพ์
550 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาลูปัง รามัน ยะลา โครงการดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมสำเร็จรูป
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกาลูปัง
22,148.94 1 31 ม.ค. 66 17 มี.ค. 66 13:48 น. พิมพ์
551 กำลังพัฒนา โครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ขวบ และผู้ปกครอง โดยใช้การละเล่นพื้นบ้าน และฟุตบอล
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย dah07092526
19,355.00 3 31 ม.ค. 66 17 มี.ค. 66 13:48 น. พิมพ์
552 กำลังพัฒนา โครงการฟันสวยสุขภาพดีหนูน้อยอ่อนหวาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกงหรา
5,000.00 1 9 ม.ค. 66 17 มี.ค. 66 13:44 น. พิมพ์
553 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกงหรา กงหรา พัทลุง โครงการศูนย์เด็กปลอดโรค ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกงหรา
10,000.00 1 10 ม.ค. 66 17 มี.ค. 66 13:38 น. พิมพ์
554 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกงหรา กงหรา พัทลุง โครงการครอบครัวมีสุขสร้างเกราะป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกงหรา
10,000.00 1 10 ม.ค. 66 17 มี.ค. 66 13:29 น. พิมพ์
555 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา โครงการคนทุ่งตำเสา สุขภาพดี ใส่ใจการบริโภค ลดโรค NCDs ด้วยวิถี บวร.ร
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
59,690.00 4 17 มี.ค. 66 17 มี.ค. 66 13:17 น. พิมพ์
556 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนตำบลกะรุบี ประจำปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลกะรุบี
13,700.00 2 9 มี.ค. 66 17 มี.ค. 66 13:00 น. พิมพ์
557 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกงหรา กงหรา พัทลุง โครงการส่งเสริมการป้องกันการจมน้ำในเด็กปฐมวัยศพด.ทต.กงหรา ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกงหรา
5,000.00 1 10 ม.ค. 66 17 มี.ค. 66 12:55 น. พิมพ์
558 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองเปียะ จะนะ สงขลา โครงการจัดการขยะเพื่อสุขภาพที่ดี ลดโรคร้าย บ้านควนหัวช้าง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 6
11,275.00 4 16 มี.ค. 66 17 มี.ค. 66 12:50 น. พิมพ์
559 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองคลองแห หาดใหญ่ สงขลา โครงการขลิบเพื่อสุขภาพ ปลอดภัย ห่างไกลโรค เทศบาลเมืองคลองแห ประจำปี2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ณัฐพล
276,250.00 5 12 มี.ค. 66 17 มี.ค. 66 12:16 น. พิมพ์
560 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะรัง ยะหริ่ง ปัตตานี โครงการเตรียมความพร้อมวัยเรียนสู่วัยรุ่นอย่างสดใส ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบล อบต.จะรัง
15,725.00 1 17 มี.ค. 66 17 มี.ค. 66 12:09 น. พิมพ์
561 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส โครงการอบเท้าสมุนไพรพิชิตอาการชา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย สอน.ไอปาโจ
17,180.00 3 14 มี.ค. 66 17 มี.ค. 66 11:47 น. พิมพ์
562 กำลังพัฒนา โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ใส่ใจข้อเข่า ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลาไม
28,770.00 2 15 มี.ค. 66 17 มี.ค. 66 11:03 น. พิมพ์
563 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนเมา รัษฏา ตรัง คัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 7 บ้านกลางเหนือ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลควนเมา
9,900.00 3 17 มี.ค. 66 17 มี.ค. 66 10:53 น. พิมพ์
564 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูโบ๊ะบาตู(ผู้ปกครองนักเรียน)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศพด.ลูโบ๊ะบาตู(นูรีดา ซือนิ)
28,160.00 3 15 ก.พ. 66 17 มี.ค. 66 10:15 น. พิมพ์
565 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการลดอ้วน ลดหวาน คนควนพร้าว
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรม อสม.
32,400.00 7 17 มี.ค. 66 17 มี.ค. 66 10:07 น. พิมพ์
566 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะลุรู
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะลุรู
8,810.00 2 26 ก.พ. 66 17 มี.ค. 66 10:07 น. พิมพ์
567 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส โครงการส่งเสริมโภชนาการสมวัยใน ศพด.บ้านลูโบ๊ะบาตู
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศพด.ลูโบ๊ะบาตู(นูรีดา ซือนิ)
19,774.00 2 20 ก.พ. 66 17 มี.ค. 66 10:00 น. พิมพ์
568 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส แยกขยะ จากต้นทางสู่ปลายทาง (ต่อเนื่อง) ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย พลังเยาวชน ตาเซะ (ตายูดิง ดอเลาะห์)
16,110.00 2 16 ม.ค. 66 17 มี.ค. 66 09:57 น. พิมพ์
569 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ปะเหลียน ตรัง โครงการป้องกันและควบคุมโรคในโรงเรียน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลบ้านนา
8,875.00 2 20 ม.ค. 66 17 มี.ค. 66 09:55 น. พิมพ์
570 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส โครงการส่งเสริมโภชนาการสมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะลุรู
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะลุรู
11,796.00 2 22 ก.พ. 66 17 มี.ค. 66 09:51 น. พิมพ์
571 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองคลองแห หาดใหญ่ สงขลา โครงการ SMART อสม.ต้นแบบ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในการดูแลสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ณัฐพล
448,800.00 6 2 ก.พ. 66 17 มี.ค. 66 01:15 น. พิมพ์
572 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากน้ำ ละงู สตูล โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นางจัลวาตีย์ มามะ
15,600.00 1 6 ก.พ. 66 16 มี.ค. 66 16:52 น. พิมพ์
573 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในชุมชนเพื่อสุขภาวะที่ดีชุมชนบ้านศาลามะปราง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย t9332
0.00 2 2 ก.พ. 66 16 มี.ค. 66 16:31 น. พิมพ์
574 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง รพ.สต.บ้านศาลามะปราง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย t9332
27,850.00 4 2 ก.พ. 66 16 มี.ค. 66 16:27 น. พิมพ์
575 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาทับ จะนะ สงขลา โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ปี2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.นาเสมียน
154,660.00 2 15 มี.ค. 66 16 มี.ค. 66 16:12 น. พิมพ์
576 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง รพ.สต.สุไหงปาดี
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพสต.สุไหงปาดี (สุภาพร วรพิพัฒน์สกุล)
18,120.00 3 4 พ.ย. 65 16 มี.ค. 66 16:00 น. พิมพ์
577 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส โครงการผมสะอาดปราศจากเหา (โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ (นายสมพร เวทมาหะ)
8,234.00 3 22 ก.พ. 66 16 มี.ค. 66 15:57 น. พิมพ์
578 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กายูคละ แว้ง นราธิวาส โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กประถมศึกษาในโรงเรียนบ้านสามแยก ประจำปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลกายูคละ
9,775.00 2 16 มี.ค. 66 16 มี.ค. 66 15:56 น. พิมพ์
579 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สุไหง-โกลก นราธิวาส โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย งานควบคุมโรคและระบาดวิทยา รพ.สก.
21,100.00 1 20 ต.ค. 65 16 มี.ค. 66 15:51 น. พิมพ์
580 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส ฟันดี ฟันสวย ปากสะอาด ในโรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ (นายสมพร เวทมาหะ)
15,150.00 3 22 ก.พ. 66 16 มี.ค. 66 15:36 น. พิมพ์
581 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส โครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฏจราจร (โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ (นายสมพร เวทมาหะ)
18,985.00 2 22 ก.พ. 66 16 มี.ค. 66 15:18 น. พิมพ์
582 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
76,425.00 2 16 มี.ค. 66 16 มี.ค. 66 15:07 น. พิมพ์
583 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนเมา รัษฏา ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพสูงวัย ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลควนเมา
11,900.00 2 16 มี.ค. 66 16 มี.ค. 66 15:00 น. พิมพ์
584 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในโรงเรียน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนราชภักดี (อนิตา เจ๊ะฮะ)
5,815.00 1 3 ก.พ. 66 16 มี.ค. 66 14:54 น. พิมพ์
585 กำลังพัฒนา ลดหวานคนท่าแค
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย phasawan
9.75 3 16 มี.ค. 66 16 มี.ค. 66 14:45 น. พิมพ์
586 กำลังพัฒนา โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดหวาน ลดอ้วน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลควนมะพร้าว
1,515.00 7 16 มี.ค. 66 16 มี.ค. 66 14:34 น. พิมพ์
587 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการลดอ้วน ลดหวาน คนนาโหนด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลนาโหนด
33,200.00 7 16 มี.ค. 66 16 มี.ค. 66 14:34 น. พิมพ์
588 กำลังพัฒนา โครงการพิชิตอ้วน พิชิตพุง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลนาโหนด
35,400.00 7 16 มี.ค. 66 16 มี.ค. 66 14:34 น. พิมพ์
589 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลตำนาน เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการลดอ้วน ลดหวาน คนตำนาน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนเทศบาลตำบลตำนาน
32,275.00 7 16 ม.ค. 66 16 มี.ค. 66 14:34 น. พิมพ์
590 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการเด็กโคกชะงายไม่อ้วน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลโคกชะงาย
32,750.00 6 16 มี.ค. 66 16 มี.ค. 66 14:33 น. พิมพ์
591 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองพัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการลดหวานของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพัทลุง
35,500.00 7 16 มี.ค. 66 16 มี.ค. 66 14:31 น. พิมพ์
592 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนราชภักดี (อนิตา เจ๊ะฮะ)
8,715.00 1 3 ก.พ. 66 16 มี.ค. 66 14:29 น. พิมพ์
593 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สุไหง-โกลก นราธิวาส โครงการ ท. ๓ สุขภาพดี สมส่วน ห่างไกลโรค ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนเทศบาล3
25,870.00 1 24 ต.ค. 65 16 มี.ค. 66 14:27 น. พิมพ์
594 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนราชภักดี (อนิตา เจ๊ะฮะ)
7,645.00 2 3 ก.พ. 66 16 มี.ค. 66 14:10 น. พิมพ์
595 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส โครงการร่วมใจ ห่วงใย ผู้ป่วยจิตเวชและผู้ดูแลปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นางรอปีอ๊ะ กุเวกามา
16,950.00 1 28 พ.ย. 65 16 มี.ค. 66 13:52 น. พิมพ์
596 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการส่งเสริมผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มผลผลิตอาหารปลอดภัยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านหูยาน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลนาท่อม
23,950.00 3 25 พ.ย. 65 16 มี.ค. 66 13:32 น. พิมพ์
597 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงโป เมืองสตูล สตูล โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงโป
0.00 0 16 มี.ค. 66 16 มี.ค. 66 12:18 น. พิมพ์
598 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส โครงการผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพึง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสุไหงปาดี
121,500.00 2 2 ก.พ. 66 16 มี.ค. 66 12:03 น. พิมพ์
599 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส โครงการฟันดี ด้วยมือเรา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนราชภักดี (อนิตา เจ๊ะฮะ)
7,620.00 2 1 ก.พ. 66 16 มี.ค. 66 11:46 น. พิมพ์
600 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส โครงการโมบายคลินิกคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกายสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส
21,000.00 1 16 มี.ค. 66 16 มี.ค. 66 11:27 น. พิมพ์
601 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส โครงการอบรมและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนวัดประชุมชลธารา (ทิพย์สุคล จันทร์เพ็ญ)
7,565.00 1 26 ม.ค. 66 16 มี.ค. 66 11:27 น. พิมพ์
602 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะหริ่ง ยะหริ่ง ปัตตานี โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลยะหริ่ง
25,925.00 2 14 มี.ค. 66 16 มี.ค. 66 11:15 น. พิมพ์
603 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส โครงการฟันสวย ยิ้มใส ห่างไกลฟันผุ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนวัดประชุมชลธารา (ทิพย์สุคล จันทร์เพ็ญ)
15,270.00 1 26 ม.ค. 66 16 มี.ค. 66 11:14 น. พิมพ์
604 กำลังพัฒนา โครงการลดหวาน คนท่าแค
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย สมนึก
0.00 0 16 มี.ค. 66 16 มี.ค. 66 11:10 น. พิมพ์
605 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตำมะลัง เมืองสตูล สตูล โครงการ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียนโรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง
23,050.00 2 21 ก.พ. 66 16 มี.ค. 66 11:05 น. พิมพ์
606 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาท่ามเหนือ เมืองตรัง ตรัง โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลนาท่ามเหนือ
27,890.00 1 14 มี.ค. 66 16 มี.ค. 66 11:01 น. พิมพ์
607 กำลังพัฒนา โครงการลดหวาน ลดโรค คนโคกชะงาย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นายเอนก กลิ่นรส
0.00 0 16 มี.ค. 66 16 มี.ค. 66 10:59 น. พิมพ์
608 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส โครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนวัดประชุมชลธารา (ทิพย์สุคล จันทร์เพ็ญ)
18,025.00 1 26 ม.ค. 66 16 มี.ค. 66 10:59 น. พิมพ์
609 กำลังพัฒนา โครงการลดหวาน คนท่าแค
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย สมนึก
0.00 0 16 มี.ค. 66 16 มี.ค. 66 10:49 น. พิมพ์
610 กำลังพัฒนา โครงการลดหวานคนตำนาน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.บ้านโตระ
0.00 0 16 มี.ค. 66 16 มี.ค. 66 10:47 น. พิมพ์
611 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการพิชิตอ้วน พิชิตพุง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลนาโหนด
0.00 0 16 มี.ค. 66 16 มี.ค. 66 10:30 น. พิมพ์
612 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนเมา รัษฏา ตรัง คัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 2 บ้านกลาง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลควนเมา
9,900.00 3 21 ธ.ค. 65 16 มี.ค. 66 10:23 น. พิมพ์
613 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชะมวง ควนขนุน พัทลุง โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลเฝ้าระวังป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย รพ.สต.บ้านศาลาตำเสา ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.บ้านศาลาตำเสา
4,400.00 4 31 ต.ค. 65 16 มี.ค. 66 10:22 น. พิมพ์
614 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชะมวง ควนขนุน พัทลุง โครงการพัฒนาระบบบูรณาการป้องกันและจัดการโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน รพ.สต.บ้านศาลาตำเสา ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.บ้านศาลาตำเสา
46,445.00 7 29 ต.ค. 65 16 มี.ค. 66 10:16 น. พิมพ์
615 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส โครงการวัยใส ขับขี่ปลอดภัย เข้าใจกฎจราจร
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย เกศินี นิติภาค(โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง)
5,965.00 1 25 ม.ค. 66 16 มี.ค. 66 10:11 น. พิมพ์
616 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลควนมะพร้าว
0.00 0 16 มี.ค. 66 16 มี.ค. 66 10:05 น. พิมพ์
617 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนเมา รัษฏา ตรัง คัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 5 บ้านไสแต
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชื่อกองทุนตำบลควนเมา
9,900.00 3 16 มี.ค. 66 16 มี.ค. 66 09:55 น. พิมพ์
618 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง โครงการ ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและเต้านม ประจำปี 2566 รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร
ชุดโครงการ