กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

โครงการอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ

โครงการอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ
สถานะ unfold_moreชื่อกองทุนอำเภอจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณ
(บาท)
กิจกรรมวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส โครงการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย และมีวินัยจราจร ศดม.รูแตบาตู(รอตันบาตู) ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรอตันบาตู
15,050.00 2 20 พ.ย. 66 09:58 น. พิมพ์
2 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส โครงการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย และมีวินัยจราจร ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านกูแบสาลอ ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกูแบสาลอ
11,770.00 2 16 พ.ย. 66 09:45 น. พิมพ์
3 กำลังพัฒนา รู้เร็ว รู้ไวป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง(stroke)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต บ้านในเมือง
8,550.00 2 4 มิ.ย. 67 22 มิ.ย. 67 22:07 น. พิมพ์
4 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาขยาด ควนขนุน พัทลุง โครงการส่งเสริมโภชนาการและอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลนาขยาด
9,340.00 3 21 มิ.ย. 67 22 มิ.ย. 67 21:39 น. พิมพ์
5 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละงู ละงู สตูล โครงการคัดกรอง ค้นหาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน รพ.สต. บ้านห้วยไทร ปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.บ้านห้วยไทร
55,235.00 4 16 พ.ค. 67 22 มิ.ย. 67 20:51 น. พิมพ์
6 กำลังพัฒนา โครงการค้นหาผู้ป่วยความดัน เบาหวานรายใหม่ รพ.สต.บ้านในเมือง ปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต บ้านในเมือง
40,800.00 3 22 มิ.ย. 67 22 มิ.ย. 67 16:03 น. พิมพ์
7 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายด้วยการเต้นแอโรบิค โรงเรียนบ้านขัน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลชุมพล
20,000.00 1 31 ม.ค. 67 22 มิ.ย. 67 11:32 น. พิมพ์
8 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสตูล เมืองสตูล สตูล โครงการแอโรบิคลานวัฒนธรรม
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กลุ่มออกกำลังกายยามเย็นลานวัฒนธรรม(รวมกลุ่ม)
0.00 4 21 มิ.ย. 67 21 มิ.ย. 67 19:09 น. พิมพ์
9 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำดำ ทุ่งยางแดง ปัตตานี โครงการใส่ใจเพื่อหญิงตั้งครรภ์ปลอดภัยและลูกสุขภาพดี
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำดำ
19,150.00 1 21 มิ.ย. 67 21 มิ.ย. 67 16:10 น. พิมพ์
10 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละงู ละงู สตูล โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย(พิธีเข้าสุนัต)เด็กมุสลิมชายตำบลละงู
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนฯตำบลละงู
148,742.00 4 21 มิ.ย. 67 21 มิ.ย. 67 16:08 น. พิมพ์
11 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากน้ำ ละงู สตูล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอาบน้ำมัยยิด(ศพ)ตามหลักศาสนาและตามหลักสุขลักษณะเพื่อป้องกันการแพร่กระจ่ายเชื้อในชุมชน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ม.6 บ้านท่ามาลัย
55,600.00 3 23 ก.ย. 66 21 มิ.ย. 67 16:04 น. พิมพ์
12 กำลังพัฒนา โครงการ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนผ่านการเล่นการเคลื่อนไหว(จักรยานขาไถ Balance Bike)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเอราวัณ
30,000.00 2 21 มิ.ย. 67 21 มิ.ย. 67 15:48 น. พิมพ์
13 กำลังพัฒนา โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ประจำปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ซาฮีดา สะกานดา
0.00 0 23 พ.ค. 67 21 มิ.ย. 67 15:47 น. พิมพ์
14 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา โครงการชุมชนจัดการสุขภาพห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) หมู่ที่2 บ้านหลักห้า ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
20,000.00 3 21 มิ.ย. 67 21 มิ.ย. 67 15:44 น. พิมพ์
15 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำดำ ทุ่งยางแดง ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตดี ลดบูลลี่ด้วยวิถีอิสลาม
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำดำ
25,000.00 1 21 มิ.ย. 67 21 มิ.ย. 67 15:43 น. พิมพ์
16 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละงู ละงู สตูล ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองขุด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองขุด
87,067.00 5 10 มิ.ย. 67 21 มิ.ย. 67 15:41 น. พิมพ์
17 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละงู ละงู สตูล ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านนาพญา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาพญา
17,832.00 6 10 มิ.ย. 67 21 มิ.ย. 67 15:38 น. พิมพ์
18 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปิตูมุดี ยะรัง ปัตตานี โครงการชุมชนปลอดภัยห่างไกลเอดส์ ตำบลปิตูมุดี ปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลปิตูมุดี
20,000.00 1 21 มิ.ย. 67 21 มิ.ย. 67 15:30 น. พิมพ์
19 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำดำ ทุ่งยางแดง ปัตตานี โครงการวัยเรียนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำดำ
25,000.00 1 18 เม.ย. 67 21 มิ.ย. 67 15:22 น. พิมพ์
20 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง โครงการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงต่อเมตาบอลิกซินโดรม
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาปะขอ
29,600.00 2 20 มิ.ย. 67 21 มิ.ย. 67 15:20 น. พิมพ์
21 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนทราย ปากพะยูน พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพเพิ่มการเคลื่อนไหว ด้วยกิจกรรมจักรยานขาไถของหนูน้อยปฐมวัย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลดอนทราย อ.ปากพะยูน
15,000.00 1 21 มิ.ย. 67 21 มิ.ย. 67 15:20 น. พิมพ์
22 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางปู ยะหริ่ง ปัตตานี โครงการชุมชนบาลาดูวอรวมใจตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงลดเสี่ยง ลดโรค ประจำปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางปู
16,335.00 2 21 มิ.ย. 67 21 มิ.ย. 67 15:15 น. พิมพ์
23 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในสารคัดหลั่งจากการจัดการศพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กปท.ต.บานา
30,885.00 1 5 มิ.ย. 67 21 มิ.ย. 67 15:14 น. พิมพ์
24 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางปู ยะหริ่ง ปัตตานี โครงการวัยเรียน วัยใส รักอย่างไร ไม่ให้เสี่ยง เขตเทศบาลตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางปู
50,850.00 1 21 มิ.ย. 67 21 มิ.ย. 67 14:44 น. พิมพ์
25 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา โครงการชุมชนจัดการสุขภาพห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) หมู่ที่1 บ้านเบอเส้ง ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
20,000.00 3 21 มิ.ย. 67 21 มิ.ย. 67 14:15 น. พิมพ์
26 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองน่าน เมืองน่าน น่าน ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ จังหวัดน่าน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน เทศบาลเมืองน่าน
0.00 0 20 มิ.ย. 67 21 มิ.ย. 67 14:13 น. พิมพ์
27 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง โครงการสร้างสุขผู้สูงวัยตำบลฝาละมี
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
120,200.00 4 18 ธ.ค. 66 21 มิ.ย. 67 14:07 น. พิมพ์
28 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางปู ยะหริ่ง ปัตตานี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมของชุมชนในการควบคุมโรคติดต่อ เทศบาลตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางปู
70,100.00 3 21 มิ.ย. 67 21 มิ.ย. 67 14:06 น. พิมพ์
29 ปรับแก้

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองจิก หนองจิก ปัตตานี โครงการวัยใสรู้ภัย ไม่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร (หลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่ ร่วมหลักสูตรเพศวิถีศึกษา) ปีงบประมาณ2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย พรพิมล แก้วบุญทอง
15,000.00 3 4 มิ.ย. 67 21 มิ.ย. 67 13:23 น. พิมพ์
30 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางเขา หนองจิก ปัตตานี โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลบางเขา
19,198.00 4 21 มิ.ย. 67 21 มิ.ย. 67 12:16 น. พิมพ์
31 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพะตง หาดใหญ่ สงขลา โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชากรวัยทำงาน ลดอัตราการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนเทศบาลตำบลพะตง
98,770.00 8 21 มิ.ย. 67 21 มิ.ย. 67 11:24 น. พิมพ์
32 ปรับแก้

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางเขา หนองจิก ปัตตานี โครงการรณรงค์และป้องกันการเกิดมลพิษทางอากาศ ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลบางเขา
20,628.00 3 21 มิ.ย. 67 21 มิ.ย. 67 11:16 น. พิมพ์
33 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เอราวัณ แว้ง นราธิวาส โครงการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.บ้านตอแล
22,350.00 1 20 มิ.ย. 67 21 มิ.ย. 67 11:06 น. พิมพ์
34 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เอราวัณ แว้ง นราธิวาส โครงการฟื้นฟูพัฒนาและติดตามผู้ป่วยจิตเวชแบบบูรณาการโดยเครือข่ายตำบลเอราวัณ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.บ้านตอแล
20,400.00 2 20 มิ.ย. 67 21 มิ.ย. 67 11:06 น. พิมพ์
35 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เอราวัณ แว้ง นราธิวาส โครงการรณรงค์ฝากครรภ์เร็ว แม่ปลอดภัย ลูกน้อยสุขภาพดีที่ตำบลเอราวัณ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.บ้านตอแล
18,550.00 1 20 มิ.ย. 67 21 มิ.ย. 67 11:05 น. พิมพ์
36 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เอราวัณ แว้ง นราธิวาส โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในชุมชนตำบลเอราวัณ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.บ้านตอแล
22,600.00 2 20 มิ.ย. 67 21 มิ.ย. 67 10:56 น. พิมพ์
37 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านใหม่ เมืองพะเยา พะเยา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกายและจิต
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน เทศบาลตำบลบ้านใหม่
10,000.00 5 21 มิ.ย. 67 21 มิ.ย. 67 10:32 น. พิมพ์
38 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดและโรคติดต่อในเด็ก อายุ 2 -5 ปีแก่ครู บุคคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งหว้า
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งหว้า
17,350.00 1 21 มิ.ย. 67 21 มิ.ย. 67 09:46 น. พิมพ์
39 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล โครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องโทษจากเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งหว้า
30,000.00 1 3 พ.ค. 67 21 มิ.ย. 67 09:29 น. พิมพ์
40 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตามผู้ป่วยวัณโรค ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
10,150.00 1 21 มิ.ย. 67 21 มิ.ย. 67 09:20 น. พิมพ์
41 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเค็งใหญ่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ โครงการลดพุงขยับกายใส่ใจสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน เทศบาลตำบลเค็งใหญ่
6,800.00 5 28 พ.ค. 67 21 มิ.ย. 67 09:12 น. พิมพ์
42 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสติดและการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนสุไหงอุเปประจำปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งหว้า
19,000.00 1 5 เม.ย. 67 21 มิ.ย. 67 09:07 น. พิมพ์
43 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง โครงการคัดกรองสารเคมีในเลือดเกษตรกร ในเขตรพ.สต.บ้านป่าบาก ปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.บ้านป่าบาก
13,510.00 2 8 พ.ย. 66 21 มิ.ย. 67 08:45 น. พิมพ์
44 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยกีฬา เด็กและเยาวชน บ้านยางขาคีม
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนบ้านยางขาคีม
17,000.00 3 29 ก.พ. 67 21 มิ.ย. 67 08:19 น. พิมพ์
45 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ หัวตะพาน อำนาจเจริญ โครงการส่งเสริมสุขภาพเพิ่มการเคลื่อนไหวของหนูน้อยวัยใส
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน เทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ
40,000.00 1 28 พ.ค. 67 21 มิ.ย. 67 06:08 น. พิมพ์
46 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ "ตาราง 9 ช่อง"
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.สร้างถ่อน้อย
30,000.00 3 28 พ.ค. 67 21 มิ.ย. 67 06:02 น. พิมพ์
47 กำลังพัฒนา โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านทุ่งนารี ปี2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นายนพพล กองเอียด
18,750.00 4 19 มิ.ย. 67 21 มิ.ย. 67 01:05 น. พิมพ์
48 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน ส่งเเสริมกิจกรรมทางกายผู้สูงอายุบ้านดู่ใต้
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน เทศบาลตำบลดู่ใต้
33,000.00 3 20 มิ.ย. 67 20 มิ.ย. 67 22:23 น. พิมพ์
49 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตันหยงดาลอ ยะหริ่ง ปัตตานี โครงการหนูน้อยสวมหมวกนิรภัยมีวินัยจราจร ศพด.มัสยิดตันหยงดาลอ ประจำปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตันหยงดาลอ
11,200.00 3 8 มี.ค. 67 20 มิ.ย. 67 16:39 น. พิมพ์
50 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง โครงการผ้าอ้อม ปันสุข ทุ่งนารี
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลทุ่งนารี
0.00 0 20 มิ.ย. 67 20 มิ.ย. 67 16:33 น. พิมพ์
51 ปรับแก้

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปิยามุมัง ยะหริ่ง ปัตตานี โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการและซีดในเด็กก่อนวัยเรียน ตำบลปิยามุมัง ปีงบประมาณ 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลปิยามุมัง
109,731.00 5 27 เม.ย. 66 20 มิ.ย. 67 16:11 น. พิมพ์
52 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส โครงการ บุหรี่ไฟฟ้ามีพิษ เสพติดอันตราย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนบ้านบูกิต
20,160.00 2 3 พ.ค. 67 20 มิ.ย. 67 16:11 น. พิมพ์
53 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพะตง หาดใหญ่ สงขลา โครงการป้องกันและชะลอภาวะไตวายเรื้อรังอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนเทศบาลตำบลพะตง
20,000.00 4 20 มิ.ย. 67 20 มิ.ย. 67 16:01 น. พิมพ์
54 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พิจิตร นาหม่อม สงขลา โครงการฝึกอบรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการรำวงมาตรฐาน ในวัยผู้สูงอายุ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลพิจิตร
0.00 0 20 มิ.ย. 67 20 มิ.ย. 67 15:58 น. พิมพ์
55 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางปู ยะหริ่ง ปัตตานี โครงการเครือข่าย อสม. ชุมชนบือเจาะรวมใจตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางปู
16,785.00 2 10 มิ.ย. 67 20 มิ.ย. 67 15:43 น. พิมพ์
56 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พิจิตร นาหม่อม สงขลา โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน หมู่ที่ 1 บ้านเนินพิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลพิจิตร
18,850.00 4 20 มิ.ย. 67 20 มิ.ย. 67 15:40 น. พิมพ์
57 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง โครงการครอบครัวรอบรู้สุขภาพและพัฒนาการเด็ก ปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.บ้านป่าบาก
13,725.00 6 8 พ.ย. 66 20 มิ.ย. 67 15:38 น. พิมพ์
58 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา โครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดอย่างมีคุณภาพ ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
24,800.00 1 20 มิ.ย. 67 20 มิ.ย. 67 15:08 น. พิมพ์
59 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางปู ยะหริ่ง ปัตตานี โครงการเครือข่าย อสม. ชุมชนโต๊ะโสมรวมใจตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางปู
16,335.00 2 10 มิ.ย. 67 20 มิ.ย. 67 14:54 น. พิมพ์
60 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พิจิตร นาหม่อม สงขลา โครงการชะลอเสื่อมและป้องกันพลัดตกหกล้มผู้สูงอายุ ตำบลพิจิตร ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลพิจิตร
30,600.00 5 20 มิ.ย. 67 20 มิ.ย. 67 14:36 น. พิมพ์
61 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระวะ ระโนด สงขลา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลระวะ
49,000.00 1 20 มิ.ย. 67 20 มิ.ย. 67 14:11 น. พิมพ์
62 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี โครงการตาดีกาสะอาดด้วยมือเรา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลปุโละปุโย
20,000.00 2 12 ม.ค. 67 20 มิ.ย. 67 13:59 น. พิมพ์
63 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะกอม จะนะ สงขลา โครงการแอร์โรบิคเพื่อสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนบ้านสะกอม
20,000.00 2 25 ก.ย. 66 20 มิ.ย. 67 13:36 น. พิมพ์
64 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พิจิตร นาหม่อม สงขลา โครงการให้ความรู้และคัดกรองตาต้อกระจกในผู้สูงอายุตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ปี2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลพิจิตร
19,420.00 2 20 มิ.ย. 67 20 มิ.ย. 67 13:33 น. พิมพ์
65 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส โครงการรักครอบครัว รักสุขภาพ ต.ศาลาใหม่ ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่
44,600.00 3 20 มิ.ย. 67 20 มิ.ย. 67 13:26 น. พิมพ์
66 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน "เยาวชนคน Gen Z"
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลเขามีเกียรติ
17,500.00 1 19 มิ.ย. 67 20 มิ.ย. 67 13:18 น. พิมพ์
67 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี โครงการเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลปุโละปุโย
20,000.00 1 17 พ.ค. 67 20 มิ.ย. 67 13:14 น. พิมพ์
68 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา จะนะ สงขลา โครงการตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงของชมรม อสม. บ้านน้ำเค็ม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
0.00 0 11 มิ.ย. 67 20 มิ.ย. 67 12:08 น. พิมพ์
69 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะกอม จะนะ สงขลา การคัดแยกขยะในโรงเรียนบ้านบ่อโชน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนบ้านบ่อโชน
27,643.00 4 22 ก.ย. 66 20 มิ.ย. 67 12:06 น. พิมพ์
70 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี โครงการชุมชนบ้านกูวิงปลอดยาเสพติด (หมู่ที่ 5)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กปท.ต.บานา
22,460.00 4 18 มิ.ย. 67 20 มิ.ย. 67 12:03 น. พิมพ์
71 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองปาง รัษฏา ตรัง โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาเปตอง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลคลองปาง
10,485.00 2 30 เม.ย. 67 20 มิ.ย. 67 12:02 น. พิมพ์
72 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา จะนะ สงขลา โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานของชมรม อสม. บ้านน้ำเค็ม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
9,750.00 1 11 มิ.ย. 67 20 มิ.ย. 67 11:58 น. พิมพ์
73 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน ส่งเสริมกิจกรรมทางกายเด็กปฐมวัยตำบลดู่ใต้
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน เทศบาลตำบลดู่ใต้
33,100.00 4 20 มิ.ย. 67 20 มิ.ย. 67 11:57 น. พิมพ์
74 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้หลักศาสนานำ (หมู่ที่ 2)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กปท.ต.บานา
34,000.00 3 18 มิ.ย. 67 20 มิ.ย. 67 11:54 น. พิมพ์
75 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยกีฬา (หมู่ที่2)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กปท.ต.บานา
31,370.00 2 20 มิ.ย. 67 20 มิ.ย. 67 11:37 น. พิมพ์
76 ผ่าน

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า จะนะ สงขลา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
106,000.00 6 12 ก.ย. 66 20 มิ.ย. 67 11:36 น. พิมพ์
77 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการ และส่งเสริมพัฒนาการในเด็กอายุ 0-72 เดือน ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
55,050.00 1 20 มิ.ย. 67 20 มิ.ย. 67 11:15 น. พิมพ์
78 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา คนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร
29,175.00 4 2 ก.พ. 67 20 มิ.ย. 67 11:13 น. พิมพ์
79 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พิจิตร นาหม่อม สงขลา โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลพิจิตร ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลพิจิตร
56,184.00 4 20 มิ.ย. 67 20 มิ.ย. 67 11:12 น. พิมพ์
80 กำลังพัฒนา โครงการหนองสาหร่ายร่วมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.ตาแปด
47,005.00 5 5 เม.ย. 67 20 มิ.ย. 67 11:09 น. พิมพ์
81 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะกอม จะนะ สงขลา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีชีวีมีสุข สำหรับประชาชนตำบลสะกอม
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กลุ่มรักษ์สุขภาพตำบลสะกอม
14,806.00 4 9 ก.พ. 67 20 มิ.ย. 67 11:09 น. พิมพ์
82 กำลังพัฒนา โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.ตาแปด
17,450.00 3 8 เม.ย. 67 20 มิ.ย. 67 11:08 น. พิมพ์
83 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสตูล เมืองสตูล สตูล โครงการจัดการขยะด้วยพลังชุมชน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย คณะกรรมการชุมชนจงหัว
35,375.00 3 2 มิ.ย. 67 20 มิ.ย. 67 10:55 น. พิมพ์
84 กำลังพัฒนา โครงการการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเคลื่อนที่ ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.ตาแปด
43,700.00 5 8 เม.ย. 67 20 มิ.ย. 67 10:46 น. พิมพ์
85 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา ผักยกแคร่ปลอดสารพิษ เพื่อการบริโภคปลอดภัย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร
42,400.00 3 27 พ.ค. 67 20 มิ.ย. 67 10:42 น. พิมพ์
86 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของนักเรียน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร
31,920.00 3 28 พ.ค. 67 20 มิ.ย. 67 10:02 น. พิมพ์
87 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลรูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี โครงการ RDU ร้านชำปลอดภัยจากยาอันตราย ปีงบประมาณ 25567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลรูสะมิแล
19,916.00 1 13 มิ.ย. 67 20 มิ.ย. 67 09:20 น. พิมพ์
88 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนสำราญ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยแบบบูรณาการตำบลโนนสำราญ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุน อบต.โนนสำราญ
11,500.00 2 19 มิ.ย. 67 20 มิ.ย. 67 09:15 น. พิมพ์
89 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนสำราญ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุน อบต.โนนสำราญ
96,300.00 1 17 มิ.ย. 67 20 มิ.ย. 67 09:11 น. พิมพ์
90 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนสำราญ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุน อบต.โนนสำราญ
44,000.00 2 19 มิ.ย. 67 20 มิ.ย. 67 09:08 น. พิมพ์
91 กำลังพัฒนา โครงการส่งเสริมป้องกันและคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ปี ๒๕๖๗ ( รพสตบ้านในเมือง )
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต บ้านในเมือง
24,650.00 2 5 มิ.ย. 67 19 มิ.ย. 67 16:18 น. พิมพ์
92 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พิจิตร นาหม่อม สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลพิจิตร
18,400.00 2 19 มิ.ย. 67 19 มิ.ย. 67 16:10 น. พิมพ์
93 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทย “ความรู้เรื่องสมุนไพร และกัญชาทางการแพทย์แผนไทย” ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
26,900.00 1 19 มิ.ย. 67 19 มิ.ย. 67 15:44 น. พิมพ์
94 กำลังพัฒนา หนูน้อยปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยเสริมสร้างวินัยจราจร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละงู
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละงู
86,697.00 7 10 มิ.ย. 67 19 มิ.ย. 67 15:35 น. พิมพ์
95 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา จะนะ สงขลา โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคของนักเรียนในสถานศึกษา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
16,800.00 7 11 มิ.ย. 67 19 มิ.ย. 67 15:29 น. พิมพ์
96 กำลังพัฒนา โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยห่างไกลโรค
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย L3327-0011 ศพด.บ้านโหล๊ะบ้า
19,980.00 3 2 ก.พ. 67 19 มิ.ย. 67 15:26 น. พิมพ์
97 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา โครงการชุมชนปลอดภัยห่างไกลโรคไข้เลือดออก ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
16,600.00 1 19 มิ.ย. 67 19 มิ.ย. 67 15:20 น. พิมพ์
98 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พิจิตร นาหม่อม สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยสุขบัญญัติ 10 ประการ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลพิจิตร
20,000.00 2 19 มิ.ย. 67 19 มิ.ย. 67 15:09 น. พิมพ์
99 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลิปะสะโง หนองจิก ปัตตานี โครงการหนูน้อยปฐมวัย สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลลิปะสะโง
8,100.00 2 25 ม.ค. 67 19 มิ.ย. 67 15:06 น. พิมพ์
100 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า จะนะ สงขลา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยไลน์แดนซ์และบาสโลบ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
17,350.00 5 19 มิ.ย. 67 19 มิ.ย. 67 15:03 น. พิมพ์
101 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและการป้องกันยาเสพติดในชุมชนท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งหว้า
19,000.00 1 5 เม.ย. 67 19 มิ.ย. 67 14:54 น. พิมพ์
102 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งลำไส้และมะเร็งเต้านม ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
34,500.00 1 19 มิ.ย. 67 19 มิ.ย. 67 14:54 น. พิมพ์
103 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา โครงการมหกรรมสุขภาพตำบลท่าหมอไทร
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร
120,015.00 5 24 ม.ค. 67 19 มิ.ย. 67 14:53 น. พิมพ์
104 กำลังพัฒนา โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปุโละปุโย
15,000.00 2 19 มิ.ย. 67 19 มิ.ย. 67 14:48 น. พิมพ์
105 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พิจิตร นาหม่อม สงขลา โครงการ อสม. ร่วมใจ ลดพุงลดโรค ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลพิจิตร
25,400.00 5 19 มิ.ย. 67 19 มิ.ย. 67 14:48 น. พิมพ์
106 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากน้ำ ละงู สตูล โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชุมชนบ้านท่ามาลัย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย Annita Aman
52,650.00 5 18 เม.ย. 67 19 มิ.ย. 67 14:41 น. พิมพ์
107 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนสำราญ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ นวดฟื้นฟูและแช่เท้าด้วยสมุนไพรในผู้ป่วยเบาหวาน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุน อบต.โนนสำราญ
16,240.00 2 19 มิ.ย. 67 19 มิ.ย. 67 14:40 น. พิมพ์
108 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนสำราญ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ คัดกรองเบาหวานความดันโลหิต
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุน อบต.โนนสำราญ
15,350.00 2 18 มิ.ย. 67 19 มิ.ย. 67 14:39 น. พิมพ์
109 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชนท่าอ้อย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งหว้า
19,000.00 1 19 มิ.ย. 67 19 มิ.ย. 67 14:24 น. พิมพ์
110 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพและออกกำลังกายโดยผ่านกีฬาเปตอง ตำบลชุมพล
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลชุมพล
25,000.00 3 19 มิ.ย. 67 19 มิ.ย. 67 14:22 น. พิมพ์
111 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง อิ่มท้อง สมองแจ่มใส
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร
60,000.00 4 27 พ.ค. 67 19 มิ.ย. 67 14:17 น. พิมพ์
112 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพ เทศบาลตำบลแหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง โครงการธนาคารขยะ เพื่อชุมชนต้นแบบ เทศบาลตำบลแหลมโตนด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลแหลมโตนด
17,475.00 4 8 พ.ค. 67 19 มิ.ย. 67 14:11 น. พิมพ์
113 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ชุมชนบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งหว้า
19,000.00 1 5 เม.ย. 67 19 มิ.ย. 67 14:06 น. พิมพ์
114 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนเมา รัษฏา ตรัง ร่วมใจ ลด ละ เลิก บุหรี่ เพื่อชีวีมีสุข
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลควนเมา
5,200.00 2 19 มิ.ย. 67 19 มิ.ย. 67 13:49 น. พิมพ์
115 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พิจิตร นาหม่อม สงขลา โครงการเฝ้าระวัง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรตำบลพิจิตร ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลพิจิตร
25,500.00 3 19 มิ.ย. 67 19 มิ.ย. 67 13:38 น. พิมพ์
116 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล โครงการรณรงค์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนทุ่งปรือ ประจำปีงบประมาณ2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งหว้า
20,000.00 1 26 เม.ย. 67 19 มิ.ย. 67 13:37 น. พิมพ์
117 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนเมา รัษฏา ตรัง ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กอายุ 0 – 5 ปี
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลควนเมา
16,542.00 2 19 มิ.ย. 67 19 มิ.ย. 67 13:14 น. พิมพ์
118 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สุไหง-โกลก นราธิวาส โครงการกองทุนสุขภาพ คนสามวัย ใส่ใจสุขภาพป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ชุมชนโก-ลกวินเลจ ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชุมชนโก-ลกวิลเลจ
16,100.00 1 31 ต.ค. 66 19 มิ.ย. 67 13:14 น. พิมพ์
119 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหัวตะพาน หัวตะพาน อำนาจเจริญ โครงการเต้นแอโรบิด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน เทศบาลตำบลหัวตะพาน
35,000.00 1 19 มิ.ย. 67 19 มิ.ย. 67 12:48 น. พิมพ์
120 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สุไหง-โกลก นราธิวาส โครงการสถานีสุขภาพสัญจร ปลอดโรค Stroke ไตวาย และหัวใจ ชุมชนเจริญสุข ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรม อสม. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
15,800.00 2 15 พ.ย. 66 19 มิ.ย. 67 12:02 น. พิมพ์
121 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สุไหง-โกลก นราธิวาส โครงการสถานีสุขภาพสัญจร ปลอดโรค Stroke ไตวาย และหัวใจ ชุมชนโต๊ะลือเบ ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
15,800.00 2 23 พ.ย. 66 19 มิ.ย. 67 12:01 น. พิมพ์
122 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สุไหง-โกลก นราธิวาส โครงการสถานีสุขภาพสัญจร ปลอดโรค Stroke ไตวาย และหัวใจ ชุมชนโปฮงยามู ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
15,800.00 2 23 พ.ย. 66 19 มิ.ย. 67 11:58 น. พิมพ์
123 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปุยุด เมืองปัตตานี ปัตตานี โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ งบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต.ปูยุด
54,000.00 1 31 พ.ค. 67 19 มิ.ย. 67 11:52 น. พิมพ์
124 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปุยุด เมืองปัตตานี ปัตตานี โครงการ Care Giver รายใหม่ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต.ปูยุด
21,315.00 1 20 พ.ค. 67 19 มิ.ย. 67 11:41 น. พิมพ์
125 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พิจิตร นาหม่อม สงขลา โครงการ อสม. ยุคใหม่ รอบรู้ด้านสุขภาพ ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลพิจิตร
20,220.00 3 19 มิ.ย. 67 19 มิ.ย. 67 11:26 น. พิมพ์
126 กำลังพัฒนา โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเมือง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเมือง
80,621.00 6 10 มิ.ย. 67 19 มิ.ย. 67 11:23 น. พิมพ์
127 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (To Be Number One)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย มุสลีวรรณ สติรักษ์(โรงเรียนธัญธารวิทยา)
20,960.00 2 14 ธ.ค. 66 19 มิ.ย. 67 10:53 น. พิมพ์
128 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส โครงการส่งเสริมวินัยจราจรในโรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย อรณิชา สุวาโร(โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา)
29,010.00 3 14 ธ.ค. 66 19 มิ.ย. 67 10:40 น. พิมพ์
129 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนในเด็ก 0-5 ปี
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
14,750.00 1 19 มิ.ย. 67 19 มิ.ย. 67 10:22 น. พิมพ์
130 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส โครงการ ชุมชน ม.6 คัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย อสม.หมู่6
23,520.00 2 25 พ.ค. 67 19 มิ.ย. 67 10:21 น. พิมพ์
131 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา โครงการปลอดเหา เบาหัว ด้วยสมุนไพร
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์
38,347.00 3 21 พ.ย. 66 19 มิ.ย. 67 10:18 น. พิมพ์
132 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส โครงการหนูน้อยปลอดภัย ใส่ใจสวมหมวกนิรภัย ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศพด.บ้านป่าหวาย (ครูฉาย ไชยแดง)
12,420.00 2 4 มี.ค. 67 19 มิ.ย. 67 09:14 น. พิมพ์
133 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านสวน ควนขนุน พัทลุง โครงการดูแลบุคคลมีภาวะพึ่งพิง ที่มีปัญหาการกลั้นอุจจาระ,ปัสสาวะ เข้าถึงชุดสิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมสำเร็จรูปและแผ่นรองซับการขับถ่าย ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนเทศบาลตำบลบ้านสวน
37,410.00 2 14 มิ.ย. 67 19 มิ.ย. 67 06:54 น. พิมพ์
134 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 4 ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน เทศบาลตำบลท่าวังทอง
10,000.00 3 18 มิ.ย. 67 18 มิ.ย. 67 16:10 น. พิมพ์
135 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 5 ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน เทศบาลตำบลท่าวังทอง
5,000.00 4 18 มิ.ย. 67 18 มิ.ย. 67 16:07 น. พิมพ์
136 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 2 ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน เทศบาลตำบลท่าวังทอง
5,000.00 4 18 มิ.ย. 67 18 มิ.ย. 67 15:39 น. พิมพ์
137 ผ่าน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการรำไทเก็ก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลบ้านพรุ
31,420.00 5 13 ก.พ. 67 18 มิ.ย. 67 15:38 น. พิมพ์
138 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านสวน ควนขนุน พัทลุง โครงการผ้าอ้อมเพื่อผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงที่กลั่นอุจาระและปัสาวะไม่อยู่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รพ.สต.บ้านปากคลอง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนเทศบาลตำบลบ้านสวน
21,860.00 2 14 มิ.ย. 67 18 มิ.ย. 67 15:35 น. พิมพ์
139 ปรับแก้

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง โครงการไสกล้วยร่วมใจต้านภัยโรคเรื้อรัง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุน สปสช.เทศบาลตำบลบ้านพร้าว
15,500.00 2 1 พ.ค. 67 18 มิ.ย. 67 14:56 น. พิมพ์
140 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลควนมะพร้าว
15,157.00 1 17 มิ.ย. 67 18 มิ.ย. 67 14:11 น. พิมพ์
141 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางเป้า กันตัง ตรัง โครงการเตรียมความพร้อมผู้สูงวัย ห่างไกลอัลไซเมอร์
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลบางเป้า
28,750.00 1 18 มิ.ย. 67 18 มิ.ย. 67 13:59 น. พิมพ์
142 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางเป้า กันตัง ตรัง โครงการใส่ใจ ดูแล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลบางเป้า
21,050.00 1 18 มิ.ย. 67 18 มิ.ย. 67 13:53 น. พิมพ์
143 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางเป้า กันตัง ตรัง โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลบางเป้า
19,159.00 1 18 มิ.ย. 67 18 มิ.ย. 67 13:46 น. พิมพ์
144 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางเป้า กันตัง ตรัง โครงการใส่ใจ ดูแล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลบางเป้า
19,050.00 1 18 มิ.ย. 67 18 มิ.ย. 67 13:39 น. พิมพ์
145 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางเป้า กันตัง ตรัง โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลบางเป้า
24,406.00 1 18 มิ.ย. 67 18 มิ.ย. 67 13:22 น. พิมพ์
146 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางเป้า กันตัง ตรัง โครงการใส่ใจ ดูแล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลบางเป้า
21,050.00 1 18 มิ.ย. 67 18 มิ.ย. 67 13:15 น. พิมพ์
147 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางเป้า กันตัง ตรัง โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลบางเป้า
24,850.00 1 18 มิ.ย. 67 18 มิ.ย. 67 13:06 น. พิมพ์
148 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ หนูน้อยปลอดภัย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.สุไหงปาดี
14,100.00 4 14 ธ.ค. 66 18 มิ.ย. 67 12:31 น. พิมพ์
149 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส โครงการหนูน้อยปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศพด.บ้านใหม่ (ปิยนันท์ รักชน)
15,495.00 2 14 ธ.ค. 66 18 มิ.ย. 67 12:18 น. พิมพ์
150 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสตูล เมืองสตูล สตูล โครงการชุมชนร่วมใจห่วงใยสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ชุมชนสี่แยกคอกเป็ด ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชุมชนสี่แยกคอกเป็ด
30,600.00 5 14 มิ.ย. 67 18 มิ.ย. 67 12:05 น. พิมพ์
151 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางเป้า กันตัง ตรัง โครงการใส่ใจ ดูแล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลบางเป้า
23,000.00 1 18 มิ.ย. 67 18 มิ.ย. 67 11:59 น. พิมพ์
152 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางเป้า กันตัง ตรัง โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลบางเป้า
18,229.00 1 18 มิ.ย. 67 18 มิ.ย. 67 11:51 น. พิมพ์
153 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางเป้า กันตัง ตรัง โครงการใส่ใจ ดูแล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลบางเป้า
21,050.00 1 18 มิ.ย. 67 18 มิ.ย. 67 11:42 น. พิมพ์
154 ผ่าน

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองคลองแห หาดใหญ่ สงขลา โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสาธารณสุข เทศบาลเมืองคลองแห ประจำปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ณัฐพล
478,800.00 5 26 ก.พ. 67 18 มิ.ย. 67 11:40 น. พิมพ์
155 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส โครงการหนูน้อยปลอดภัย ใส่ใจสวมหมวกนิรภัย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศพด.ไอกูบู (นางสาวนิรมล หะยีตาเย๊ะ)
17,070.00 2 14 ธ.ค. 66 18 มิ.ย. 67 11:37 น. พิมพ์
156 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางเป้า กันตัง ตรัง โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลบางเป้า
19,386.00 1 18 มิ.ย. 67 18 มิ.ย. 67 11:21 น. พิมพ์
157 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สงเปือย คำเขื่อนแก้ว ยโสธร โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม หน้าบ้าน น่ามอง กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.สงเปือย
35,170.00 3 17 มิ.ย. 67 18 มิ.ย. 67 11:01 น. พิมพ์
158 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กลางใหญ่ เขื่องใน อุบลราชธานี โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลางใหญ่ ร่วมกับชมรมรักสุขภาพตำบลกลางใหญ่
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.กลางใหญ่
10,000.00 5 13 พ.ค. 67 18 มิ.ย. 67 10:50 น. พิมพ์
159 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สงเปือย คำเขื่อนแก้ว ยโสธร โครงการชะลอไตเสื่อม
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.สงเปือย
19,000.00 4 17 มิ.ย. 67 18 มิ.ย. 67 09:54 น. พิมพ์
160 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สงเปือย คำเขื่อนแก้ว ยโสธร โครงการควบคุมป้องกันโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.สงเปือย
18,500.00 4 17 มิ.ย. 67 18 มิ.ย. 67 09:39 น. พิมพ์
161 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สงเปือย คำเขื่อนแก้ว ยโสธร โครงการห่วงหัว ห่วงใยลูกหลานรณรงค์เด็ก เยาวชนและประชาชนสวมหมวกนิรภัย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.สงเปือย
10,000.00 1 16 พ.ค. 67 18 มิ.ย. 67 09:28 น. พิมพ์
162 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา โครงการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
25,050.00 2 18 มิ.ย. 67 18 มิ.ย. 67 09:24 น. พิมพ์
163 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สงเปือย คำเขื่อนแก้ว ยโสธร โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพ ออกกำลังกายสายใยชุมชนด้วยบาสโลบ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.สงเปือย
20,000.00 3 17 มิ.ย. 67 17 มิ.ย. 67 23:45 น. พิมพ์
164 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สงเปือย คำเขื่อนแก้ว ยโสธร โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลสงเปือย(3 ชุมชนนำร่อง)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.สงเปือย
10,000.00 6 11 ก.พ. 65 17 มิ.ย. 67 23:43 น. พิมพ์
165 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สงเปือย คำเขื่อนแก้ว ยโสธร โครงการส่งเสริมพัฒนาการและส่งเสริมสุขภาพการเคลื่อนไหวขาไถหนูน้อยเด็กเล็ก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.สงเปือย
10,000.00 4 16 พ.ค. 67 17 มิ.ย. 67 22:30 น. พิมพ์
166 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สงเปือย คำเขื่อนแก้ว ยโสธร โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.สงเปือย
20,000.00 5 17 มิ.ย. 67 17 มิ.ย. 67 22:01 น. พิมพ์
167 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สงเปือย คำเขื่อนแก้ว ยโสธร โครงการใกล้บ้าน ใกล้ใจ ห่วงใยสุขภาพจิต
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.สงเปือย
10,000.00 4 15 พ.ค. 67 17 มิ.ย. 67 18:44 น. พิมพ์
168 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล โครงการส่งเสริมอนามัย ห่างไกลยาเสพติด โรงเรียนผังปาล์ม7
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
15,000.00 1 1 ม.ค. 67 17 มิ.ย. 67 16:48 น. พิมพ์
169 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนผังปาล์ม2 (To Be Number One เราต้องชนะ)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
15,000.00 1 1 ก.พ. 67 17 มิ.ย. 67 16:45 น. พิมพ์
170 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนผังปาล์ม 3 (To Be Number One เราต้องชนะ)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
15,000.00 1 1 ก.พ. 67 17 มิ.ย. 67 16:40 น. พิมพ์
171 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล โครงการสานพลัง ทูบีนัมเบอร์วัน ร่วมสร้างชาวปาล์ม 4 ปลอดยาเสพติด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
10,000.00 1 1 ก.พ. 67 17 มิ.ย. 67 16:34 น. พิมพ์
172 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล โครงการลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
15,000.00 1 1 ก.พ. 67 17 มิ.ย. 67 16:31 น. พิมพ์
173 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนบ้านมะนัง (To Be Number One เราต้องชนะ)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
10,000.00 1 1 ก.พ. 67 17 มิ.ย. 67 16:26 น. พิมพ์
174 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล โครงการผิวสวยหน้าใสปลอดภัยจากสารห้ามใช้ หมู่ที่ 8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
15,000.00 1 1 ม.ค. 67 17 มิ.ย. 67 16:20 น. พิมพ์
175 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล โครงการโภชนาการที่ดีในเด็กอายุ 0-5ปี ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลปาล์มพัฒนา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
13,292.00 1 1 ม.ค. 67 17 มิ.ย. 67 16:13 น. พิมพ์
176 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล โครงการเด็ก 0-5ปี โภชนาการดีนำสู่พัฒนาการสมวัย หมู่ที่ 4 ตำบลปาล์มพัฒนา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
14,062.00 1 1 ม.ค. 67 17 มิ.ย. 67 16:04 น. พิมพ์
177 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพ เทศบาลตำบลแหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero West school )เพื่อเพิ่มมูลค่าขยะในโรงเรียน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนวัดแหลมโตนด
30,000.00 3 17 มิ.ย. 67 17 มิ.ย. 67 16:04 น. พิมพ์
178 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล โครงการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตในเด็กอายุ 0-5ปี ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลปาล์มพัฒนา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
13,392.00 1 1 ม.ค. 67 17 มิ.ย. 67 15:55 น. พิมพ์
179 กำลังพัฒนา โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต บ้านในเมือง
24,750.00 2 14 มิ.ย. 67 17 มิ.ย. 67 15:54 น. พิมพ์
180 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนสำราญ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ หมู่บ้านสะอาด ปราศจากมลพิษ พิชิตโรค หมู่ที่ 1-11
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุน อบต.โนนสำราญ
110,000.00 2 17 มิ.ย. 67 17 มิ.ย. 67 15:53 น. พิมพ์
181 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสวนกล้วย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาศ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ทต.สวนกล้วย 2
15,000.00 1 17 มิ.ย. 67 17 มิ.ย. 67 15:41 น. พิมพ์
182 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์ ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
8,708.00 1 1 ก.พ. 67 17 มิ.ย. 67 15:08 น. พิมพ์
183 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสวนกล้วย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ทต.สวนกล้วย 2
67,800.00 1 17 มิ.ย. 67 17 มิ.ย. 67 14:51 น. พิมพ์
184 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลชุมพล
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลชุมพล
20,000.00 1 17 มิ.ย. 67 17 มิ.ย. 67 14:25 น. พิมพ์
185 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี โครงการคลินิกเบาหวานใกล้บ้านใกล้ใจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
12,000.00 1 1 พ.ค. 66 17 มิ.ย. 67 14:05 น. พิมพ์
186 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาคำใหญ่ เขื่องใน อุบลราชธานี โครการปั่นชมชี
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาคำใหญ่
14,800.00 3 17 มิ.ย. 67 17 มิ.ย. 67 13:56 น. พิมพ์
187 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แดงหม้อ เขื่องใน อุบลราชธานี ขยับกายวันละนิด ชีวิตเเจ่มใส่
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.แดงหม้อ
3,000.00 4 16 มิ.ย. 67 17 มิ.ย. 67 12:00 น. พิมพ์
188 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แดงหม้อ เขื่องใน อุบลราชธานี โครงการบ้านสวยเมืองสุข
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.แดงหม้อ
52,590.00 4 27 พ.ค. 67 17 มิ.ย. 67 11:37 น. พิมพ์
189 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี สุขภาพแข็งแรง ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงร่วมใจ ด้วยมือของเรา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ก่อเอ้
100,000.00 3 27 พ.ค. 67 17 มิ.ย. 67 11:25 น. พิมพ์
190 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรคเบาหวาน รพ.สต.บ้านบางขวน ปีงบประมาณ2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.บ้านบางขวน
10,250.00 3 10 พ.ค. 67 17 มิ.ย. 67 11:16 น. พิมพ์
191 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาคำใหญ่ เขื่องใน อุบลราชธานี โครงการขยับวันละนิดจิตเบิกบาน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาคำใหญ่
7,550.00 3 27 พ.ค. 67 17 มิ.ย. 67 11:00 น. พิมพ์
192 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาคำใหญ่ เขื่องใน อุบลราชธานี ขยับกายสบายชีวีบ้านนาคำใหญ่
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาคำใหญ่
31,000.00 2 8 ม.ค. 61 17 มิ.ย. 67 10:40 น. พิมพ์
193 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี โครงการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
20,000.00 1 1 ก.ค. 66 17 มิ.ย. 67 10:34 น. พิมพ์
194 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นสวนสาธารณะหนองเขื่อง เทศบาลตำบลเขื่องใน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเขื่องใน
35,000.00 5 27 พ.ค. 67 17 มิ.ย. 67 10:33 น. พิมพ์
195 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองทรายขาว กงหรา พัทลุง โครงการจัดการขยะในชุมชนเพื่อป้องกันโรคติดต่อ หมู่ที 8 บ้านหน้าวัง ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย อสม. หมู่ที่ 8 บ้านหน้าวัง
10,000.00 5 19 ธ.ค. 66 17 มิ.ย. 67 10:20 น. พิมพ์
196 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แดงหม้อ เขื่องใน อุบลราชธานี โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.แดงหม้อ
25,500.00 6 15 มิ.ย. 67 17 มิ.ย. 67 09:51 น. พิมพ์
197 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสวนกล้วย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ โครงการส่งเสริมชาวสวนกล้วยออกกำลังกาย "ดูดีสมวัย ใส่ใจสุขภาพ"
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ทต.สวนกล้วย 2
9,400.00 1 17 มิ.ย. 67 17 มิ.ย. 67 09:32 น. พิมพ์
198 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แดงหม้อ เขื่องใน อุบลราชธานี โครงการปั่นจักรยาน เพื่อสุขภาพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.แดงหม้อ
5,050.00 4 16 มิ.ย. 67 17 มิ.ย. 67 05:43 น. พิมพ์
199 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แดงหม้อ เขื่องใน อุบลราชธานี โครงการหนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.แดงหม้อ
7,880.00 5 14 มิ.ย. 67 16 มิ.ย. 67 21:22 น. พิมพ์
200 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง โครงการลดโรค ลดเสี่ยงโรคเบาหวาน รพ.สต.บ้านบางขวน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.บ้านบางขวน
18,000.00 5 11 พ.ย. 65 14 มิ.ย. 67 17:28 น. พิมพ์
201 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสวนกล้วย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ทต.สวนกล้วย 2
42,750.00 1 14 มิ.ย. 67 14 มิ.ย. 67 16:29 น. พิมพ์
202 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสวนกล้วย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ หนูน้อยปฐมวัยสวมหมวก นิรภัยมีวินัยจราจร
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ทต.สวนกล้วย 2
66,300.00 2 14 มิ.ย. 67 14 มิ.ย. 67 15:42 น. พิมพ์
203 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉาง นาทวี สงขลา โครงการป้องกันและเเก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลฉาง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลฉาง
49,400.00 4 15 พ.ย. 66 14 มิ.ย. 67 15:10 น. พิมพ์
204 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุโสะ ปะเหลียน ตรัง โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สุโสะ ปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ
0.00 0 2 ต.ค. 66 14 มิ.ย. 67 14:48 น. พิมพ์
205 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ควนโพธิ์ เมืองสตูล สตูล โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 2-6 ปี ให้มีพัฒนาการสมวัย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ซีตีฮาหยาด ศรียาน
30,000.00 5 12 มิ.ย. 67 14 มิ.ย. 67 14:37 น. พิมพ์
206 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองทรายขาว กงหรา พัทลุง โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพในประชาชนทั่วไป หมู่ที่ 1 บ้านคลองหวะหลัง ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กลุ่มสตรีหมู่ที่ 1 บ้านคลองหวะหลัง
10,000.00 4 22 ธ.ค. 66 14 มิ.ย. 67 14:24 น. พิมพ์
207 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี โครงการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รพ.สต.ยางขี้นก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
20,000.00 4 28 เม.ย. 66 14 มิ.ย. 67 11:30 น. พิมพ์
208 กำลังพัฒนา

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละ ยะหริ่ง ปัตตานี ตรวจคัดกรองสารเคมีในเลือดเกษตรกรและกลุ่มเสี่ยง ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.ปุลากง
21,110.00 1 27 พ.ค. 67 14 มิ.ย. 67 11:18 น. พิมพ์
209 ยกเลิก กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง โครงการจัดการสิ่งแวดเพื่อควบคุมโรคติดต่อของตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน
19,200.00 1 11 เม.ย. 67 14 มิ.ย. 67 11:16 น. พิมพ์
210 กำลังพัฒนา

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละ ยะหริ่ง ปัตตานี โครงการอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นายอับดุลฮาเล็ม เบ็ญราซัค
59,250.00 2 7 มี.ค. 67 14 มิ.ย. 67 10:36 น. พิมพ์
211 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละ ยะหริ่ง ปัตตานี โครงการเด็กตะโละฟันดี ด้วยสองมือแม่ ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นายอับดุลฮาเล็ม เบ็ญราซัค
22,060.00 3 14 มี.ค. 67 14 มิ.ย. 67 10:30 น. พิมพ์
212 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละ ยะหริ่ง ปัตตานี เด็กนักเรียนปุลากงฟันสวยยิ้มสดใส 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.ปุลากง
60,280.00 1 27 พ.ค. 67 14 มิ.ย. 67 10:18 น. พิมพ์
213 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง ตะลุยชุมชน ค้นอาหารปลอดภัย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย แหลงเรื่องชุมชนตำบลนาโหนด
20,100.00 2 13 มิ.ย. 67 14 มิ.ย. 67 10:13 น. พิมพ์
214 ปรับแก้

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคอหงส์
28,160.00 1 5 ม.ค. 67 14 มิ.ย. 67 10:11 น. พิมพ์
215 ปรับแก้

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคอหงส์
179,160.00 2 5 ม.ค. 67 14 มิ.ย. 67 10:09 น. พิมพ์
216 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี โครงการส่งเสริมประชาชนทุกกลุ่มวัยออกกำลังกาย บ้านก่อน้อย หมู่6
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
10,000.00 1 15 มี.ค. 66 14 มิ.ย. 67 09:53 น. พิมพ์
217 กำลังพัฒนา สุขภาพฟันดี ชีวีมีสุข 67
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย L3045-0004 (โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม)
0.00 2 13 มิ.ย. 67 14 มิ.ย. 67 09:37 น. พิมพ์
218 กำลังพัฒนา จะโหนงรักษ์ฟัน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.จะโหนง
0.00 0 14 มิ.ย. 67 14 มิ.ย. 67 09:35 น. พิมพ์
219 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ละงู สตูล โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ตำบลเขาขาว
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กลุ่ม อสม.ตำบลเขาขาว
18,250.00 3 19 พ.ค. 67 14 มิ.ย. 67 08:59 น. พิมพ์
220 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส โครงการบริหารจัดการงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สุไหงปาดี และพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสุไหงปาดี
109,698.00 13 10 ต.ค. 66 13 มิ.ย. 67 21:48 น. พิมพ์
221 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส โครงการอบรมเพิ่มความรู้สร้างครอบครัวสุขภาพดี อบต.บูกิต ประจำปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต
89,550.00 4 7 มิ.ย. 67 13 มิ.ย. 67 16:23 น. พิมพ์
222 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี โครงการขยับกาย หัวใจพร้อม บ้านโพนสิม หมู่ 5
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
10,000.00 1 15 พ.ย. 66 13 มิ.ย. 67 15:59 น. พิมพ์
223 กำลังพัฒนา ส่งเสริมอาหารปลอดภัยในโรงเรียนด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย L3045-0004 (โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม)
29,930.00 3 13 มิ.ย. 67 13 มิ.ย. 67 15:41 น. พิมพ์
224 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สุไหง-โกลก นราธิวาส โครงการอบรมและสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อเด็กและเยาวชนริมคลองรักฟุตบอล ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
39,500.00 2 17 พ.ย. 66 13 มิ.ย. 67 15:23 น. พิมพ์
225 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลรูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี โครงการวัคซีน "แลกไข่ ปีที่ 2" ปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลรูสะมิแล
6,750.00 1 13 มิ.ย. 67 13 มิ.ย. 67 15:18 น. พิมพ์
226 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา โครงการ ฟัน สวย ยิ้ม ใส ห่างไกล ฟัน ผุ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
17,986.00 1 5 มี.ค. 67 13 มิ.ย. 67 15:00 น. พิมพ์
227 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลรูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี โครงการวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดี มีอนาคต ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลรูสะมิแล
25,350.00 1 13 มิ.ย. 67 13 มิ.ย. 67 14:53 น. พิมพ์
228 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาในโรงเรียน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
25,760.00 1 5 มี.ค. 67 13 มิ.ย. 67 14:20 น. พิมพ์
229 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลรูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี โครงการศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลรูสะมิแล
119,475.00 5 13 มิ.ย. 67 13 มิ.ย. 67 14:16 น. พิมพ์
230 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองทรายขาว กงหรา พัทลุง โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพในประชาชน หมู่ที่ 5 บ้านทอนตรน ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองทรายขาว
15,000.00 2 12 ก.พ. 67 13 มิ.ย. 67 13:48 น. พิมพ์
231 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตะโหมด ตะโหมด พัทลุง โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพห่างไกลโรค
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลตะโหมด
13,540.00 2 13 มิ.ย. 67 13 มิ.ย. 67 13:44 น. พิมพ์
232 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสตูล เมืองสตูล สตูล โครงการ save heart เพื่อคุณออกกำลังกายอย่างปลอดภัย ชมรมแอโรบิคลานวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กลุ่มออกกำลังกายยามเย็นลานวัฒนธรรม(รวมกลุ่ม)
12,950.00 3 12 มิ.ย. 67 13 มิ.ย. 67 13:44 น. พิมพ์
233 กำลังพัฒนา โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ รู้เท่าทันสื่อ เด็กเยาวชนฟืนฟูการละเล่นพื้นบ้าน ตำบลกรงปินัง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย Air.yala
14,000.00 2 4 ม.ค. 66 13 มิ.ย. 67 12:17 น. พิมพ์
234 กำลังพัฒนา โครงการส่งเสริมการคัดกรองปากมดลูกด้วย HPV DNA Test และสอนการตรวจมะเร็งเต้านมเชิงรุก โดยชุมชน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.ตาแปด
19,450.00 2 13 มิ.ย. 67 13 มิ.ย. 67 11:55 น. พิมพ์
235 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา โครงการการป้องกันโรคติดต่อภายในโรงเรียน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
23,915.00 1 5 มี.ค. 67 13 มิ.ย. 67 11:53 น. พิมพ์
236 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองทรายขาว กงหรา พัทลุง โครงการติดตามเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงจากการคัดกรอง ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองทรายขาว
25,000.00 5 13 มิ.ย. 67 13 มิ.ย. 67 11:35 น. พิมพ์
237 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสตูล เมืองสตูล สตูล โครงการเฝ้าระวังคุ้มครองสุขภาพประชาชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสตูล ปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย งานอนามัยสิ่งแวดล้อม สธ. ทม.
20,000.00 5 27 ต.ค. 66 13 มิ.ย. 67 11:33 น. พิมพ์
238 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ละงู สตูล โครงการตาดีกายุคใหม่ รักษ์สะอาด ใส่ใจสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย มัสยิดนูรุลมูบีน
10,080.00 3 9 ม.ค. 67 13 มิ.ย. 67 11:25 น. พิมพ์
239 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเบตง เบตง ยะลา โครงการอาหารเป็นยาชีวาแข็งแรง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
17,412.00 1 13 มิ.ย. 67 13 มิ.ย. 67 11:07 น. พิมพ์
240 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี โครงการบ้านน่าอยู่หมู่บ้านสะอาดลดขยะในชุมชน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
60,000.00 4 12 มิ.ย. 67 13 มิ.ย. 67 11:05 น. พิมพ์
241 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี โครงการสร้างสุขภาพออกกำลังกายลดภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
66,000.00 5 13 มิ.ย. 67 13 มิ.ย. 67 11:03 น. พิมพ์
242 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละ ยะหริ่ง ปัตตานี โครงการสุขภาพจิต พิชิตสุขภาพใจ ปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.ปุลากง
30,500.00 1 27 พ.ค. 67 13 มิ.ย. 67 11:01 น. พิมพ์
243 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี โครงการออกกำลังกาย สบายชีวี ด้วยวิถีแอโรบิก บ้านผักแว่น หมู่ 4
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
10,000.00 1 1 เม.ย. 66 13 มิ.ย. 67 11:01 น. พิมพ์
244 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สุไหง-โกลก นราธิวาส โครงการศรีอามาน หน้าบ้าน น่ามอง รอบบ้านกินได้ ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชุมชนศรีอามาน
22,050.00 2 14 พ.ย. 66 13 มิ.ย. 67 10:59 น. พิมพ์
245 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเบตง เบตง ยะลา โครงการชุมชนปลอดภัย ร่วมกันป้องกันการจมน้ำ เทศบาลเมืองเบตง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
70,510.00 1 8 พ.ค. 67 13 มิ.ย. 67 10:56 น. พิมพ์
246 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเบตง เบตง ยะลา โครงการ หนูจ๋ารู้ไว้ปลอดภัยจากการจมน้ำ สำหรับเด็กประถม เทศบาลเมืองเบตง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
30,700.00 1 8 พ.ค. 67 13 มิ.ย. 67 10:47 น. พิมพ์
247 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเบตง เบตง ยะลา โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
128,200.00 1 8 พ.ค. 67 13 มิ.ย. 67 10:31 น. พิมพ์
248 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเบตง เบตง ยะลา โครงการฝึกอบรมอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
106,200.00 1 8 พ.ค. 67 13 มิ.ย. 67 10:11 น. พิมพ์
249 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี โครงการออกกำลังกายสบายชีวีด้วยวิถีแอโรบิกบ้านผักแว่น หมู่3
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
10,000.00 1 14 ก.พ. 66 13 มิ.ย. 67 10:05 น. พิมพ์
250 กำลังพัฒนา โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย 1000 วันครรภ์ คุณภาพ สู่พัฒนาการสมวัย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.ตาแปด
20,350.00 2 12 มิ.ย. 67 13 มิ.ย. 67 09:16 น. พิมพ์
251 กำลังพัฒนา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในคนทุกกลุ่มวัยบ้านปากบารา ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นางสาวสุมัยย๊ะ กุกามา
115,700.00 4 12 มิ.ย. 67 12 มิ.ย. 67 22:35 น. พิมพ์
252 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ควนโพธิ์ เมืองสตูล สตูล โครงการ อสม.รักษ์ท้องถิ่น รักษ์โลก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรม อสม.
0.00 0 12 มิ.ย. 67 12 มิ.ย. 67 21:33 น. พิมพ์
253 กำลังพัฒนา โครงการร่วมมือร่วมใจชวนกันไป Big cleaning ตำบลปิยามุมังปลอดโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลปิยามุมัง
12,090.00 4 11 มิ.ย. 67 12 มิ.ย. 67 20:35 น. พิมพ์
254 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระแว้ง ยะรัง ปัตตานี โครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดเด็กนักเรียนและเยาวชนในโรงเรียนบ้านระแว้ง ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลระแว้ง
30,000.00 9 24 พ.ค. 67 12 มิ.ย. 67 16:58 น. พิมพ์
255 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเบตง เบตง ยะลา โครงการออกกำลังกายด้วยโยคะฝึกจิต แดนหญิงเรือนจำอำเภอเบตง 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
15,420.00 1 7 พ.ค. 67 12 มิ.ย. 67 16:55 น. พิมพ์
256 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเบตง เบตง ยะลา โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็กนักเรียน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
73,205.00 1 7 พ.ค. 67 12 มิ.ย. 67 16:39 น. พิมพ์
257 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ร่องกาศ สูงเม่น แพร่ โครงการส่งเสริม 5 ส. สู่หมู่บ้านสะอาดปลอดภัย ชุมชนร่วมใจเฝ้าระวังภัยโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ร่องกาศ
28,550.00 4 6 พ.ค. 67 12 มิ.ย. 67 16:34 น. พิมพ์
258 กำลังพัฒนา โครงการ TO BE NUMBER ONE
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลระแว้ง
0.00 0 12 มิ.ย. 67 12 มิ.ย. 67 16:09 น. พิมพ์
259 กำลังพัฒนา โครงการเพิ่มการเข้าถึงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลปิยามุมัง
14,750.00 2 11 มิ.ย. 67 12 มิ.ย. 67 16:07 น. พิมพ์
260 กำลังพัฒนา โครงการแก้ปัญหาโรคเรื้อรังในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านคลองขุด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.ตาแปด
26,800.00 2 12 มิ.ย. 67 12 มิ.ย. 67 15:45 น. พิมพ์
261 กำลังพัฒนา ตาม(ยา) ไต By อสม.ยามู
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชุมชนนอกค่าย
37,350.00 4 9 มิ.ย. 67 12 มิ.ย. 67 15:34 น. พิมพ์
262 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พระหลวง สูงเม่น แพร่ โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะในชุมชนหมู่ที 1
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.พระหลวง
8,125.00 1 1 มิ.ย. 67 12 มิ.ย. 67 15:27 น. พิมพ์
263 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พระหลวง สูงเม่น แพร่ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพระหลวง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.พระหลวง
6,630.00 1 1 มี.ค. 67 12 มิ.ย. 67 15:26 น. พิมพ์
264 กำลังพัฒนา โครงการแก้ปัญหาโรคเรื้อรังในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านควนตีหมุน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.ตาแปด
26,800.00 2 12 มิ.ย. 67 12 มิ.ย. 67 15:24 น. พิมพ์
265 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พระหลวง สูงเม่น แพร่ โครงการสมวัย ใส่ใจ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.พระหลวง
17,050.00 1 1 มิ.ย. 67 12 มิ.ย. 67 15:24 น. พิมพ์
266 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา โครงการอบรมการป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
10,075.00 1 5 มี.ค. 67 12 มิ.ย. 67 15:22 น. พิมพ์
267 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเบตง เบตง ยะลา โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
58,170.00 1 7 พ.ค. 67 12 มิ.ย. 67 15:06 น. พิมพ์
268 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
11,875.00 1 5 มี.ค. 67 12 มิ.ย. 67 14:53 น. พิมพ์
269 กำลังพัฒนา โครงการแก้ปัญหาโรคเรื้อรังในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านตาแปด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.ตาแปด
26,800.00 2 12 มิ.ย. 67 12 มิ.ย. 67 14:37 น. พิมพ์
270 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพทะเล โพทะเล พิจิตร โครงการเฝ้าระวังโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.โพทะเล
15,450.00 5 7 เม.ย. 66 12 มิ.ย. 67 14:30 น. พิมพ์
271 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเบตง เบตง ยะลา โครงการ “บุหรี่ไฟฟ้า มหันตภัยใหม่ใกล้ตัวนักสูบรุ่นเยาว์” ปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
24,966.00 1 7 พ.ค. 67 12 มิ.ย. 67 14:30 น. พิมพ์
272 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเบตง เบตง ยะลา โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด บุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
39,868.00 1 7 พ.ค. 67 12 มิ.ย. 67 14:15 น. พิมพ์
273 กำลังพัฒนา โครงการเฝ้าระวังและคัดกรองวัณโรคโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในชุมชน รพ.สต.บ้านในเมือง ปีงบประมาณ2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต บ้านในเมือง
0.00 0 12 มิ.ย. 67 12 มิ.ย. 67 14:13 น. พิมพ์
274 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเบตง เบตง ยะลา โครงการวัยรุ่นใส่ใจ รู้พิษภัยของยาเสพติด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
43,805.00 1 7 พ.ค. 67 12 มิ.ย. 67 14:02 น. พิมพ์
275 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่ โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะ และสุขอนามัยในชุมชนบ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 9
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านเหล่า
8,700.00 3 7 พ.ค. 67 12 มิ.ย. 67 14:00 น. พิมพ์
276 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่ โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะ และสุขอนามัยในชุมชนบ้านเหล่าใต้ หมู่ที่ 8
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านเหล่า
8,700.00 3 7 พ.ค. 67 12 มิ.ย. 67 13:59 น. พิมพ์
277 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่ โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะ และสุขอนามัยในชุมชนบ้านเหล่าใต้ หมู่ที่ 7
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านเหล่า
8,700.00 3 7 พ.ค. 67 12 มิ.ย. 67 13:59 น. พิมพ์
278 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่ โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะ และสุขอนามัยในชุมชนบ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 6
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านเหล่า
8,700.00 3 7 พ.ค. 67 12 มิ.ย. 67 13:58 น. พิมพ์
279 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่ โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะ และสุขอนามัยในชุมชนบ้านเหล่าใต้ หมู่ที่ 5
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านเหล่า
8,700.00 3 7 พ.ค. 67 12 มิ.ย. 67 13:56 น. พิมพ์
280 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่ โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะ และสุขอนามัยในชุมชนบ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 4
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านเหล่า
8,700.00 3 7 พ.ค. 67 12 มิ.ย. 67 13:55 น. พิมพ์
281 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่ โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะ และสุขอนามัยในชุมชนบ้านน้ำฮอก หมู่ที่ 3
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านเหล่า
8,700.00 3 7 พ.ค. 67 12 มิ.ย. 67 13:54 น. พิมพ์
282 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่ โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะ และสุขอนามัยในชุมชนบ้านเหล่าใต้ หมู่ที่ 2
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านเหล่า
8,700.00 3 7 พ.ค. 67 12 มิ.ย. 67 13:52 น. พิมพ์
283 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะเครียะ ระโนด สงขลา โครงการพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคในกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะเครียะ
51,000.00 1 27 มี.ค. 67 12 มิ.ย. 67 13:48 น. พิมพ์
284 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่ โครงการส่งเสริมการควบคุมและป้องกันมลพิษทางสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านเหล่า
9,450.00 3 3 พ.ค. 67 12 มิ.ย. 67 13:48 น. พิมพ์
285 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ควนโพธิ์ เมืองสตูล สตูล โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในเด็กและเยาวชนโดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย L5302-0005
52,200.00 3 6 มิ.ย. 67 12 มิ.ย. 67 13:21 น. พิมพ์
286 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคูเต่า หาดใหญ่ สงขลา สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลคูเต่า
109,000.00 1 4 มิ.ย. 67 12 มิ.ย. 67 12:12 น. พิมพ์
287 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละ ยะหริ่ง ปัตตานี โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.ปุลากง
24,850.00 2 27 พ.ค. 67 12 มิ.ย. 67 11:47 น. พิมพ์
288 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพทะเล โพทะเล พิจิตร โครงการ To Be Number One รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.โพทะเล
20,600.00 5 31 มี.ค. 66 12 มิ.ย. 67 11:31 น. พิมพ์
289 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนมูล สูงเม่น แพร่ โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพโดย TaWai for Health
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดอนมูล
10,000.00 1 3 พ.ค. 67 12 มิ.ย. 67 10:51 น. พิมพ์
290 กำลังพัฒนา

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพทะเล โพทะเล พิจิตร โครงการวัยทำงานสดใสใส่ใจสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.โพทะเล
14,500.00 1 1 ก.ย. 66 12 มิ.ย. 67 10:44 น. พิมพ์
291 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพทะเล โพทะเล พิจิตร โครงการ To Be Number One รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.โพทะเล
10,800.00 5 15 มี.ค. 67 12 มิ.ย. 67 10:27 น. พิมพ์
292 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง โครงการ อย.น้อย สุขภาพดีเริ่มที่โรงเรียนเครือข่าย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลย่านตาขาว
17,276.00 2 12 มิ.ย. 67 12 มิ.ย. 67 10:23 น. พิมพ์
293 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาทวีนอก นาทวี สงขลา ป้องกันและแก้ไขปัญหาบุหรี่ไฟฟ้า โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย อะหมัด หลีขาหรี
27,000.00 6 29 พ.ค. 67 12 มิ.ย. 67 09:49 น. พิมพ์
294 กำลังพัฒนา ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ยุทธพล อุพรม
15,000.00 1 12 มิ.ย. 67 12 มิ.ย. 67 09:00 น. พิมพ์
295 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ละงู สตูล โครงการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการนักเรียน โรงเรียนบ้านนาข่า
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนบ้านนาข่า
10,160.00 1 12 ม.ค. 67 12 มิ.ย. 67 08:52 น. พิมพ์
296 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลรูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี โครงการถนนอาหารปลอดภัย อำเภอเมือง ประจำปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลรูสะมิแล
126,600.00 4 10 มิ.ย. 67 12 มิ.ย. 67 08:50 น. พิมพ์
297 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนาโหนด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนบ้านนาโหนด
21,345.00 3 16 ต.ค. 66 12 มิ.ย. 67 08:45 น. พิมพ์
298 กำลังพัฒนา โครงการภาคีเครือข่ายใส่ใจดูแลผู้ป่วยจิตเวช ตำบลปิยามุมัง ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรม อสม.ตำบลปิยามุมัง
9,850.00 3 11 มิ.ย. 67 11 มิ.ย. 67 20:15 น. พิมพ์
299 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.ท่าบัว
23,500.00 1 11 มิ.ย. 67 11 มิ.ย. 67 18:00 น. พิมพ์
300 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเบตง เบตง ยะลา “บุหรี่ไฟฟ้า มหันตภัยใกล้ตัวเรา”
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
32,435.00 1 7 พ.ค. 67 11 มิ.ย. 67 17:46 น. พิมพ์
301 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเบตง เบตง ยะลา โครงการ คัดแยกและรวบรวมขยะอันตราย ส่งความสุขให้ชุมชน ปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
38,450.00 1 3 พ.ค. 67 11 มิ.ย. 67 17:33 น. พิมพ์
302 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเบตง เบตง ยะลา โครงการรวมใจเป็นหนึ่งป้องกันภัยร้ายโรคไข้เลือดออกในชุมชน ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
46,465.00 1 3 พ.ค. 67 11 มิ.ย. 67 17:28 น. พิมพ์
303 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเบตง เบตง ยะลา โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ในประชาชนอายุ 35 - 59 ปี ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน และผู้ดูแลผู้ป่วย ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
35,955.00 1 3 พ.ค. 67 11 มิ.ย. 67 17:20 น. พิมพ์
304 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเบตง เบตง ยะลา โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ป้องกันโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ชะลอไตเสื่อม
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
20,102.00 1 2 พ.ค. 67 11 มิ.ย. 67 17:10 น. พิมพ์
305 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเบตง เบตง ยะลา โครงการ ขยับกาย สบายชีวีด้วยการเต้นแอโรบิค ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
32,700.00 1 2 พ.ค. 67 11 มิ.ย. 67 17:01 น. พิมพ์
306 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเบตง เบตง ยะลา โครงการสุขกายสบายใจชีวีมีสุขด้วยวิถี บาสโลบปี67
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
31,220.00 1 2 พ.ค. 67 11 มิ.ย. 67 16:42 น. พิมพ์
307 ปรับแก้

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา โครงการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากหมอกควัน รวมทั้งฝุ่น PM 2.5 และโรคระบาดเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคอหงส์
41,000.00 1 29 ก.พ. 67 11 มิ.ย. 67 16:16 น. พิมพ์
308 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเบตง เบตง ยะลา โครงการขยับกาย ออกกำลังกายแบบไทเก๊ก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
23,400.00 1 1 พ.ค. 67 11 มิ.ย. 67 16:15 น. พิมพ์
309 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเบตง เบตง ยะลา โครงการสุขกาย สบายใจ กับการออกกำลังกายแบบรำไทเก๊กตระกูลหยาง 24 ท่า
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
32,550.00 1 1 พ.ค. 67 11 มิ.ย. 67 16:14 น. พิมพ์
310 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแว้ง แว้ง นราธิวาส โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดเราะห์มานียะห์
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดเราะห์มานียะห์
15,000.00 1 11 มี.ค. 67 11 มิ.ย. 67 16:07 น. พิมพ์
311 ผ่าน

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กปท.ต.บานา
32,750.00 1 4 พ.ย. 65 11 มิ.ย. 67 15:55 น. พิมพ์
312 กำลังพัฒนา กีฬาสร้างสัมพันธ์ชุมชน เพื่อสุขภาพที่ดี
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนบ้านแพร้ว
36,000.00 3 27 พ.ย. 66 11 มิ.ย. 67 15:50 น. พิมพ์
313 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเบตง เบตง ยะลา โครงการชีวาผ่อนคลาย ออกกำลังกายด้วยรำมวยไทเก๊ก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
33,390.00 1 1 พ.ค. 67 11 มิ.ย. 67 15:49 น. พิมพ์
314 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา โครงการสุขภาพดีชีวิตมึสุข
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
18,600.00 1 5 มี.ค. 67 11 มิ.ย. 67 15:35 น. พิมพ์
315 ผ่าน

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี โครงการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารด้านสุขภาวะของเด็กและวัยรุ่น
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กปท.ต.บานา
65,400.00 4 24 พ.ค. 66 11 มิ.ย. 67 15:34 น. พิมพ์
316 กำลังพัฒนา โครงการงานศพปลอดเหล้า
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม
0.00 0 11 มิ.ย. 67 11 มิ.ย. 67 15:22 น. พิมพ์
317 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี โครงการลดขยะในชุมชน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม
0.00 0 11 มิ.ย. 67 11 มิ.ย. 67 15:19 น. พิมพ์
318 กำลังพัฒนา สุขภาพเยาวชน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย tonklapanmai12345
0.00 0 11 มิ.ย. 67 11 มิ.ย. 67 14:53 น. พิมพ์
319 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา โครงการสุขภาพฟันดี มีสุข
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
18,400.00 1 5 มี.ค. 67 11 มิ.ย. 67 14:43 น. พิมพ์
320 ผ่าน

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี โครงการป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กปท.ต.บานา
72,410.00 1 10 ต.ค. 62 11 มิ.ย. 67 14:41 น. พิมพ์
321 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย L4050-0005
0.00 0 1 ต.ค. 66 11 มิ.ย. 67 14:35 น. พิมพ์
322 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร โครงการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นของประชาชนด้วยสถานีตรวจสุุขภาพในชุมชน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน เทศบาลตำบลดงแคนใหญ่
21,460.00 1 18 พ.ค. 67 11 มิ.ย. 67 14:34 น. พิมพ์
323 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะนางคำ ปากพะยูน พัทลุง ส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน ห่างไกลยาเสพติด โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ ปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลเกาะนางคำ
10,000.00 6 11 มิ.ย. 67 11 มิ.ย. 67 14:02 น. พิมพ์
324 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ละงู สตูล โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไข้เลือดออก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนบ้านบ่อหิน
15,000.00 3 1 ก.ย. 66 11 มิ.ย. 67 13:59 น. พิมพ์
325 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาคำ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.นาคำ
16,694.00 2 12 ต.ค. 66 11 มิ.ย. 67 13:47 น. พิมพ์
326 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาคำ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.นาคำ
3,300.00 1 11 ต.ค. 66 11 มิ.ย. 67 13:46 น. พิมพ์
327 ผ่าน

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองคลองแห หาดใหญ่ สงขลา โครงการกิจกรรมส่งเสริมทางกายโดยการเต้นบาสโลบ คลองแห
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ณัฐพล
42,075.00 4 18 ก.พ. 67 11 มิ.ย. 67 13:43 น. พิมพ์
328 ผ่าน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพ เทศบาลตำบลแหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง โครงการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย สร้างวินัยสวมใส่หมวกนิรภัยในเด็กเล็ก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศพด.บ้านกองเกวียน
7,400.00 6 4 ม.ค. 67 11 มิ.ย. 67 13:37 น. พิมพ์
329 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาคำ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร โครงการขยับกายสบายชีวีด้วยวิธีไม้พอง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.นาคำ
11,900.00 2 11 ต.ค. 66 11 มิ.ย. 67 13:35 น. พิมพ์
330 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะแนะ จะแนะ นราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยเพื่อมีพัฒนาการสมวัย ฟันไม่มีผุ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลจะแนะ
74,630.00 1 11 มิ.ย. 67 11 มิ.ย. 67 12:29 น. พิมพ์
331 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาคำ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.นาคำ
18,000.00 2 11 ต.ค. 66 11 มิ.ย. 67 12:06 น. พิมพ์
332 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาคำ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร โครงการรณรงค์และะให้ความรู้เกี่ยวกับการลด ละ เลิกบุหรี่ ให้กับประชาชน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.นาคำ
10,000.00 3 9 ต.ค. 66 11 มิ.ย. 67 11:59 น. พิมพ์
333 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะแนะ จะแนะ นราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก เพื่อลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย ตำบลจะแนะ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลจะแนะ
51,525.00 1 20 พ.ค. 67 11 มิ.ย. 67 11:58 น. พิมพ์
334 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาคำ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร โครงการหนูน้อยปฐมวัยสวมหมวกนิรภัยมีวินัยจราจร
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.นาคำ
15,000.00 3 28 เม.ย. 66 11 มิ.ย. 67 11:39 น. พิมพ์
335 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาคำ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.นาคำ
36,000.00 3 28 เม.ย. 66 11 มิ.ย. 67 11:30 น. พิมพ์
336 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.รุง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ กิจกรรมทางกาย ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.รุง
20,000.00 1 14 ธ.ค. 64 11 มิ.ย. 67 11:01 น. พิมพ์
337 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปิยามุมัง ยะหริ่ง ปัตตานี โครงการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2567 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปิยามุมัง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลปิยามุมัง
0.00 0 11 มิ.ย. 67 11 มิ.ย. 67 10:55 น. พิมพ์
338 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.รุง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ โครงการปั่นจักรยานเยี่ยมบ้านผู้ป่วย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.บ้านโดนเอาว์
12,500.00 1 14 ธ.ค. 64 11 มิ.ย. 67 10:54 น. พิมพ์
339 กำลังพัฒนา โครงการตำบลมหัศจรรย์ 2,500 วัน รพ.สต บ้านในเมือง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต บ้านในเมือง
0.00 0 11 มิ.ย. 67 11 มิ.ย. 67 10:52 น. พิมพ์
340 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสวนกล้วย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ โครงการใส่ใจลดพฤติกรรมเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนสร้างความปลอดภัยในชุมชน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน เทศบาลตำบลสวนกล้วย
6,700.00 2 31 ก.ค. 66 11 มิ.ย. 67 10:40 น. พิมพ์
341 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะนังดาลำ สายบุรี ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะนังดาลำ
20,520.00 1 3 พ.ค. 67 11 มิ.ย. 67 10:39 น. พิมพ์
342 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยง ตำบลบ้านโหนด ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลบ้านโหนด
145,097.00 1 11 มิ.ย. 67 11 มิ.ย. 67 09:52 น. พิมพ์
343 กำลังพัฒนา ผักยกแคร่ปลอดสารพิษ เพื่อการบริโภคปลอดภัย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนบ้านแพร้ว
42,400.00 3 27 พ.ย. 66 11 มิ.ย. 67 09:50 น. พิมพ์
344 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลรูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี โครงการเด็กไทยใส่ใจสุขภาพ อย. น้อย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลรูสะมิแล
60,500.00 1 10 มิ.ย. 67 10 มิ.ย. 67 23:01 น. พิมพ์
345 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลรูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลรูสะมิแล
69,621.00 1 10 มิ.ย. 67 10 มิ.ย. 67 21:40 น. พิมพ์
346 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดินจี่ คำม่วง กาฬสินธุ์ โครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพในชุมชน บ้านโพนแพงหมู่ที่ 5 ปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดินจี่
16,000.00 1 26 ม.ค. 67 10 มิ.ย. 67 16:42 น. พิมพ์
347 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ร่องกาศ สูงเม่น แพร่ โครงการเฝ้าระวังป้องกันภัย “พลัดตก หก ล้ม” สู่การส่งเสริมดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุระยะยาว ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ร่องกาศ
26,660.00 1 10 พ.ค. 67 10 มิ.ย. 67 16:18 น. พิมพ์
348 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ร่องกาศ สูงเม่น แพร่ โครงการส่งเสริมขยับกาย ลดเสี่ยง เลี่ยงอ้วน ฟันดีไม่มีผุ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ร่องกาศ
20,000.00 1 10 มิ.ย. 67 10 มิ.ย. 67 16:13 น. พิมพ์
349 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลรูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพ เยาวชนรุ่นใหม่ เรียนรู้ ใส่ใจสุขภาพตนเอง ปีที่ 2 (Self Care)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลรูสะมิแล
33,500.00 1 6 ก.พ. 67 10 มิ.ย. 67 16:12 น. พิมพ์
350 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลรูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลรูสะมิแล
35,591.00 1 10 มิ.ย. 67 10 มิ.ย. 67 16:09 น. พิมพ์
351 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ร่องกาศ สูงเม่น แพร่ โครงการค้นหาหญิงตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ไว สายใยรักเพื่อพัฒนาการสมวัย ประจำปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ร่องกาศ
26,200.00 1 10 พ.ค. 67 10 มิ.ย. 67 15:56 น. พิมพ์
352 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ร่องกาศ สูงเม่น แพร่ โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ร่องกาศ
64,550.00 1 10 มิ.ย. 67 10 มิ.ย. 67 15:50 น. พิมพ์
353 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ร่องกาศ สูงเม่น แพร่ โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ร่องกาศ
16,000.00 1 10 มิ.ย. 67 10 มิ.ย. 67 15:31 น. พิมพ์
354 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลรูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้สูงอายุที่มีภาวะติดบ้าน (วิถีมุสลิม) ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลรูสะมิแล
349,850.00 2 10 มิ.ย. 67 10 มิ.ย. 67 15:15 น. พิมพ์
355 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่กา เมืองพะเยา พะเยา โครงการพัฒนาส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพกาย ใจ ผู้สูงอายุบ้านห้วยเคียน ชีวายืนยาว
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน เทศบาลตำบลแม่กา
22,830.00 5 9 พ.ค. 67 10 มิ.ย. 67 14:53 น. พิมพ์
356 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะนังดาลำ สายบุรี ปัตตานี โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองแบบ HPV Self Sampling DNA
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะนังดาลำ
16,990.00 1 3 พ.ค. 67 10 มิ.ย. 67 14:38 น. พิมพ์
357 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะนังดาลำ สายบุรี ปัตตานี โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะนังดาลำ
49,660.00 1 3 พ.ค. 67 10 มิ.ย. 67 14:27 น. พิมพ์
358 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสมหวัง กงหรา พัทลุง โครงการการป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็ก ปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลสมหวัง
16,190.00 5 31 ม.ค. 67 10 มิ.ย. 67 13:17 น. พิมพ์
359 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสตูล เมืองสตูล สตูล โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสตูล
18,200.00 4 3 มี.ค. 67 10 มิ.ย. 67 13:02 น. พิมพ์
360 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านใหม่ เมืองพะเยา พะเยา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย รำวง 3 ส. (รำวงสนุก สุขภาพดี ชีวีสดใส).
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน เทศบาลตำบลบ้านใหม่
8,600.00 5 9 พ.ค. 67 10 มิ.ย. 67 12:19 น. พิมพ์
361 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านใหม่ เมืองพะเยา พะเยา โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สุขภาพดี ชีวีมีสุข
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน เทศบาลตำบลบ้านใหม่
9,900.00 4 9 พ.ค. 67 10 มิ.ย. 67 12:17 น. พิมพ์
362 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สบสาย สูงเม่น แพร่ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีตำบลสบสาย ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สบสาย
13,600.00 1 3 พ.ค. 67 10 มิ.ย. 67 12:09 น. พิมพ์
363 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสตูล เมืองสตูล สตูล โครงการ รู้เท่าทันผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอสม.อย.ชุมชนจงหัว
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย อสม.ชุมชนจงหัว
29,750.00 3 31 พ.ค. 67 10 มิ.ย. 67 11:47 น. พิมพ์
364 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พระหลวง สูงเม่น แพร่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันปัญหายาเสพติดและอบายมุข ปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.พระหลวง
17,000.00 1 29 มิ.ย. 67 10 มิ.ย. 67 11:47 น. พิมพ์
365 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พระหลวง สูงเม่น แพร่ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ขยับกาย สบายชีวาตำบลพระหลวง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.พระหลวง
15,850.00 2 1 มี.ค. 67 10 มิ.ย. 67 11:46 น. พิมพ์
366 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พระหลวง สูงเม่น แพร่ โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพตำบลพระหลวง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.พระหลวง
13,950.00 3 3 พ.ค. 67 10 มิ.ย. 67 11:15 น. พิมพ์
367 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ประจำปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บาเจาะ
51,460.00 1 26 ธ.ค. 66 10 มิ.ย. 67 11:06 น. พิมพ์
368 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสตูล เมืองสตูล สตูล โครงการชุมชนร่วมใจห่วงใยผู้สูงอายุ อสม.ชุมชนสี่แยกคอกเป็ด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย อสม ชุมชนคอกเป็ด
20,000.00 1 27 มี.ค. 67 10 มิ.ย. 67 10:52 น. พิมพ์
369 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มวัยทำงาน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรมผู้สูงอายุ
34,000.00 3 4 มิ.ย. 67 10 มิ.ย. 67 10:13 น. พิมพ์
370 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล โครงการอสม.น้อยควบคุมโรคโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งหว้า
20,000.00 1 26 เม.ย. 67 10 มิ.ย. 67 09:26 น. พิมพ์
371 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต รพ.สต.ผักแว่น
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
18,000.00 1 27 เม.ย. 66 8 มิ.ย. 67 13:29 น. พิมพ์
372 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
20,000.00 1 8 มิ.ย. 67 8 มิ.ย. 67 12:59 น. พิมพ์
373 ผ่าน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระแว้ง ยะรัง ปัตตานี โครงการเยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด ตาดีกา สุเหร่ามาปะ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลระแว้ง
38,785.00 1 8 มิ.ย. 67 8 มิ.ย. 67 12:59 น. พิมพ์
374 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี โครงการผ้าอ้อมผู้ใหญ่
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
30,780.00 1 8 มิ.ย. 67 8 มิ.ย. 67 12:50 น. พิมพ์
375 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ผู้สูงวัยป้องกันภาวะสมองเสื่อม
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
20,000.00 1 8 มิ.ย. 67 8 มิ.ย. 67 12:28 น. พิมพ์
376 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
20,000.00 1 8 มิ.ย. 67 8 มิ.ย. 67 12:19 น. พิมพ์
377 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี โครงการ โครงการ คัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
25,000.00 1 8 มิ.ย. 67 8 มิ.ย. 67 11:46 น. พิมพ์
378 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน( อสร.น้อย)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
16,000.00 1 8 มิ.ย. 67 8 มิ.ย. 67 11:33 น. พิมพ์
379 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี โครงการ To be number one ในสถานศึกษา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
14,000.00 1 8 มิ.ย. 67 8 มิ.ย. 67 11:09 น. พิมพ์
380 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี โครงการคัดกรองสุขภาพประชาชนอายุ15 ปีขึ้นไป
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
20,000.00 1 7 มิ.ย. 67 8 มิ.ย. 67 10:30 น. พิมพ์
381 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส โครงการเด็กโภชนาการดี นำสู่พัฒนาการสมวัย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บาเจาะ
27,990.00 2 24 เม.ย. 67 7 มิ.ย. 67 16:14 น. พิมพ์
382 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส โครงการส่งเสริมการรณรงค์เด็กปฐมวัยปลอดภัยถ้าใส่หมวกนิรภัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือเจ๊าะ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บาเจาะ
29,100.00 1 24 เม.ย. 67 7 มิ.ย. 67 16:13 น. พิมพ์
383 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาทับ จะนะ สงขลา โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย เด็กปฐมวัยปลอดโรค
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองการศึกษา
200,000.00 6 27 มี.ค. 67 7 มิ.ย. 67 16:11 น. พิมพ์
384 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส โครงการทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บาเจาะ
23,550.00 1 24 เม.ย. 67 7 มิ.ย. 67 15:59 น. พิมพ์
385 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บาเจาะ
25,750.00 2 24 เม.ย. 67 7 มิ.ย. 67 15:54 น. พิมพ์
386 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ละงู สตูล โครงการคัดกรองและตรวจประเมินพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ๒-๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองศึกษา อบต.เขาขาว
15,000.00 3 16 ม.ค. 67 7 มิ.ย. 67 15:30 น. พิมพ์
387 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ละงู สตูล ตาดีการ่วมใจ ใส่ใจสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนตาดีกามัสยิดบ้านเกาะแกล
10,010.00 1 10 ก.พ. 67 7 มิ.ย. 67 15:23 น. พิมพ์
388 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก เขตพื้นที่บริการ รพ.สต.บ้านเกาะทองสม ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย อสม.รพ.สต.บ้านเกาะทองสม
17,300.00 3 4 มิ.ย. 67 7 มิ.ย. 67 15:10 น. พิมพ์
389 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ละงู สตูล เด็กดาหลำสุขภาพดี 4 มิติ(Healthy Society)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนบ้านดาหลำ
15,600.00 2 28 ก.พ. 67 7 มิ.ย. 67 14:30 น. พิมพ์
390 กำลังพัฒนา

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะเปาะ หนองจิก ปัตตานี โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลเกาะเปาะ
30,900.00 2 6 มิ.ย. 67 7 มิ.ย. 67 10:49 น. พิมพ์
391 กำลังพัฒนา โครงการสานพลังชุมชนปอดใสไร้ควันบุหรี่
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรม อสม. ม.7
23,655.00 2 28 พ.ค. 67 7 มิ.ย. 67 10:21 น. พิมพ์
392 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะแหน สะบ้าย้อย สงขลา โครงการส่งเสริมวินัยจราจรและรณรงค์การสวมหมวกกันน็อค ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจะแหน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลจะแหน
9,965.00 1 7 มิ.ย. 67 7 มิ.ย. 67 10:19 น. พิมพ์
393 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะแหน สะบ้าย้อย สงขลา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาในโรงเรียน โรงเรียนบ้านนาจะแหน ตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลจะแหน
10,000.00 1 7 มิ.ย. 67 7 มิ.ย. 67 09:13 น. พิมพ์
394 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะแหน สะบ้าย้อย สงขลา โครงการควบคุมและป้องกันการแพร่เชื้อจากศพ (การจัดการมัยยิดที่ถูกต้อง) ปีงบประมาณ ๒๕67
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลจะแหน
40,000.00 1 7 มิ.ย. 67 7 มิ.ย. 67 08:54 น. พิมพ์
395 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาวง ห้วยยอด ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาวง
10,150.00 3 7 มิ.ย. 67 7 มิ.ย. 67 05:26 น. พิมพ์
396 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาวง ห้วยยอด ตรัง โครงการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการเด็กอ้วน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาวง
13,000.00 3 7 มิ.ย. 67 7 มิ.ย. 67 01:31 น. พิมพ์
397 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาวง ห้วยยอด ตรัง โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาวง
15,000.00 2 7 มิ.ย. 67 7 มิ.ย. 67 01:07 น. พิมพ์
398 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาวง ห้วยยอด ตรัง โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลสารเสพติด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาวง
13,300.00 2 6 มิ.ย. 67 7 มิ.ย. 67 00:48 น. พิมพ์
399 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ควนโพธิ์ เมืองสตูล สตูล มัสยิดห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตำบลควนโพธิ์
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย L5302-0005
83,720.00 5 4 มิ.ย. 67 6 มิ.ย. 67 22:27 น. พิมพ์
400 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ขรี ตะโหมด พัทลุง โครงการนวัตกรรมธงสามสีควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนต้นแบบปี2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ขรี
14,700.00 3 4 มี.ค. 67 6 มิ.ย. 67 20:33 น. พิมพ์
401 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ขรี ตะโหมด พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพของผู้นำ/คณะกรรมการศาสนสถาน และตัวแทนภาคประชาชนในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลแม่ขรี
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ขรี
3,325.00 3 4 มี.ค. 67 6 มิ.ย. 67 20:16 น. พิมพ์
402 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ขรี ตะโหมด พัทลุง โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านการจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ขรี
15,850.00 3 4 มี.ค. 67 6 มิ.ย. 67 20:05 น. พิมพ์
403 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ขรี ตะโหมด พัทลุง โครงการติดตามภาวะทุพโภชนาการเด็กปฐมวัย ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ขรี
6,470.00 3 4 มี.ค. 67 6 มิ.ย. 67 19:50 น. พิมพ์
404 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตันหยงดาลอ ยะหริ่ง ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกายของชมรมแอโรบิค หมู่ที่ 3 ตำบลตันหยงดาลอ ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรมแอโรบิก หมู่ 3
13,250.00 3 15 มี.ค. 67 6 มิ.ย. 67 16:42 น. พิมพ์
405 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าม่วง เทพา สงขลา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
15,000.00 3 24 เม.ย. 67 6 มิ.ย. 67 16:19 น. พิมพ์
406 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส โครงการหมู่บ้านจัดการขยะ ปลอดโรค ลดโรคร้อน ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลุโบะสาวอ
17,125.00 1 6 มิ.ย. 67 6 มิ.ย. 67 14:06 น. พิมพ์
407 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส ปฐมวัยปลอดภัยไว้ก่อน ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลุโบะสาวอ
25,900.00 1 6 มิ.ย. 67 6 มิ.ย. 67 13:49 น. พิมพ์
408 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง โครงการ อย.น้อย แก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียนมัธยมโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลย่านตาขาว
23,600.00 1 6 มิ.ย. 67 6 มิ.ย. 67 13:25 น. พิมพ์
409 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง โครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและป้องกันภัยโรคไข้เลือดออกปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลย่านตาขาว
33,192.00 2 6 มิ.ย. 67 6 มิ.ย. 67 13:11 น. พิมพ์
410 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงเด็กจมน้ำ ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลย่านตาขาว
10,000.00 1 6 มิ.ย. 67 6 มิ.ย. 67 12:52 น. พิมพ์
411 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง โครงการชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลย่านตาขาว
13,650.00 3 6 มิ.ย. 67 6 มิ.ย. 67 12:19 น. พิมพ์
412 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส ส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลประจำตำบลลุโบะสาวอ ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลุโบะสาวอ
30,700.00 1 6 มิ.ย. 67 6 มิ.ย. 67 12:19 น. พิมพ์
413 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง โครงการชุมชนฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพในช่องปาก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลย่านตาขาว
14,330.00 3 6 มิ.ย. 67 6 มิ.ย. 67 11:44 น. พิมพ์
414 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปุโรง กรงปินัง ยะลา โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลปุโรง
9,300.00 5 13 ก.ค. 66 6 มิ.ย. 67 11:40 น. พิมพ์
415 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง โครงการเยาวชนวัยใส เข้าใจเรื่องเพศ เรียนรู้ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลย่านตาขาว
38,280.00 1 6 มิ.ย. 67 6 มิ.ย. 67 11:06 น. พิมพ์
416 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลย่านตาขาว ประจำปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลย่านตาขาว
103,707.00 5 6 มิ.ย. 67 6 มิ.ย. 67 10:55 น. พิมพ์
417 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปิตูมุดี ยะรัง ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพและทันตกรรมป้องกันในโรงเรียน "การสร้างเสริมหรือป้องกันโรค"
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลปิตูมุดี
25,000.00 1 4 มิ.ย. 67 6 มิ.ย. 67 10:42 น. พิมพ์
418 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปิตูมุดี ยะรัง ปัตตานี โครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดเด็กนักเรียนและเยาวชนในโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ ตำบลปิตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลปิตูมุดี
13,500.00 10 5 มิ.ย. 67 6 มิ.ย. 67 10:27 น. พิมพ์
419 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พิจิตร นาหม่อม สงขลา โครงการ"ถนนกินได้-ปลูกพืชผักปลอดสารเคมี" สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลพิจิตร
17,100.00 3 5 มิ.ย. 67 6 มิ.ย. 67 09:42 น. พิมพ์
420 กำลังพัฒนา โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย misani
21,500.00 1 30 พ.ค. 67 5 มิ.ย. 67 16:42 น. พิมพ์
421 กำลังพัฒนา โครงการค่ายแกนนำและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย misani
21,500.00 1 26 พ.ค. 67 5 มิ.ย. 67 16:35 น. พิมพ์
422 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการขับขี่ปลอดภัย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลนาโหนด
22,218.00 1 5 มิ.ย. 67 5 มิ.ย. 67 16:18 น. พิมพ์
423 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลย่านตาขาว
26,732.00 1 5 มิ.ย. 67 5 มิ.ย. 67 16:13 น. พิมพ์
424 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลย่านตาขาว
30,100.00 2 5 มิ.ย. 67 5 มิ.ย. 67 15:57 น. พิมพ์
425 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ขนุน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคลดเบาหวาน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.ขนุน
13,000.00 1 5 มิ.ย. 67 5 มิ.ย. 67 15:54 น. พิมพ์
426 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการรำไทเก๊กและการรำพัดกังฟู ชุดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลย่านตาขาว
36,450.00 2 5 มิ.ย. 67 5 มิ.ย. 67 15:53 น. พิมพ์
427 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ตำบลฝาละมี ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
60,000.00 4 14 ก.พ. 67 5 มิ.ย. 67 15:49 น. พิมพ์
428 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแบบแอโรบิกและไลน์แดนซ์เพื่อสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลย่านตาขาว
30,100.00 2 5 มิ.ย. 67 5 มิ.ย. 67 15:41 น. พิมพ์
429 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี โครงการเด็ก 0-5 ปี โภชนาการดี มีภูมิคุ้มกัน พัฒนาการตามวัย ปี2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลปุโละปุโย
40,000.00 10 12 ม.ค. 67 5 มิ.ย. 67 15:33 น. พิมพ์
430 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแบบบาสโลบเพื่อสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลย่านตาขาว
40,100.00 2 5 มิ.ย. 67 5 มิ.ย. 67 15:30 น. พิมพ์
431 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนคุรุชนพัฒนา (การแปรรูปสมุนไพรการทำลูกประคบ)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
15,000.00 1 5 มี.ค. 67 5 มิ.ย. 67 15:13 น. พิมพ์
432 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน เทศบาลตำบลท่าวังทอง
5,000.00 4 9 พ.ค. 67 5 มิ.ย. 67 15:07 น. พิมพ์
433 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เมืองพะเยา พะเยา โครงการชุมชนปลอดขยะ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
11,200.00 2 19 พ.ย. 66 5 มิ.ย. 67 15:04 น. พิมพ์
434 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เมืองพะเยา พะเยา โครงการณรงค์เลิกเหล้า เลิกบุหรี
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
11,100.00 2 19 พ.ย. 66 5 มิ.ย. 67 15:03 น. พิมพ์
435 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ขนุน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ โครงการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.ขนุน
18,000.00 1 5 มิ.ย. 67 5 มิ.ย. 67 14:55 น. พิมพ์
436 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลย่านตาขาว
15,632.00 2 5 มิ.ย. 67 5 มิ.ย. 67 14:54 น. พิมพ์
437 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา ส่งเสริมการออกกำลังกาย(แก้ไขปัญหายาเสพติดและฝึกทักษะพื้นฐานการเล่นฟุตบอล หมู่ที่10)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน เทศบาลตำบลแม่ปืม
26,760.00 1 17 พ.ค. 65 5 มิ.ย. 67 14:50 น. พิมพ์
438 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา ส่งเสริมสุขภาพด้วยคีตะมวยไทย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน เทศบาลตำบลแม่ปืม
10,640.00 1 17 พ.ค. 65 5 มิ.ย. 67 14:49 น. พิมพ์
439 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง โครงการส่งเสริมดูแลสุขอนามัยในช่องปากทุกกลุ่มวัย ตำบลฝาละมี ปี2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
59,500.00 3 1 มี.ค. 67 5 มิ.ย. 67 14:46 น. พิมพ์
440 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พระหลวง สูงเม่น แพร่ โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะในชุมชนหมู่ที 2
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.พระหลวง
0.00 0 1 มิ.ย. 67 5 มิ.ย. 67 14:36 น. พิมพ์
441 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคมะเร็ง บ้านแม่นาเรือปง ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.แม่นาเรือ
11,660.00 1 1 ก.ย. 66 5 มิ.ย. 67 14:20 น. พิมพ์
442 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา โครงการรู้ทันภัยสุราและสารเสพติด บ้านสันป่าสัก ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.แม่นาเรือ
11,660.00 1 1 ก.ย. 66 5 มิ.ย. 67 14:12 น. พิมพ์
443 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา โครงการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
14,425.00 1 5 มิ.ย. 67 5 มิ.ย. 67 14:11 น. พิมพ์
444 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา โครงการส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังป้องกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้และบ้านไร่
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.แม่นาเรือ
25,310.00 1 1 ก.ย. 66 5 มิ.ย. 67 14:06 น. พิมพ์
445 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา โครงการรู้ทันภัยสุราและสารเสพติด บ้านสันขี้เหล็ก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.แม่นาเรือ
12,260.00 1 25 ส.ค. 66 5 มิ.ย. 67 14:03 น. พิมพ์
446 กำลังพัฒนา

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา โครงการรู้ทันภัยสุรา สารเสพติด บ้านสันป่างิ้ว ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.แม่นาเรือ
11,660.00 1 25 ส.ค. 66 5 มิ.ย. 67 13:58 น. พิมพ์
447 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ มารดาและเด็กหลังคลอด ปี 2566
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.แม่นาเรือ
6,260.00 1 25 ส.ค. 66 5 มิ.ย. 67 13:50 น. พิมพ์
448 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.แม่นาเรือ
5,540.00 1 25 ส.ค. 66 5 มิ.ย. 67 13:47 น. พิมพ์
449 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งน้อย โพทะเล พิจิตร โครงการรณรงค์สร้างความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน เทศบาลตำบลทุ่งน้อย
8,500.00 1 24 ม.ค. 67 5 มิ.ย. 67 13:38 น. พิมพ์
450 ผ่าน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางปู ยะหริ่ง ปัตตานี โครงการ healthy aumahak takwa สร้างสุขภาพคุณภาพเพื่อคนบางปู ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางปู
34,125.00 3 1 ก.พ. 67 5 มิ.ย. 67 13:19 น. พิมพ์
451 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแว้ง แว้ง นราธิวาส โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแว้ง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแว้ง
20,000.00 1 11 มี.ค. 67 5 มิ.ย. 67 12:29 น. พิมพ์
452 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร โครงการยกระดับมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 D
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.ท่าบัว
6,327.00 1 5 มิ.ย. 67 5 มิ.ย. 67 11:03 น. พิมพ์
453 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าจำปี เมืองพะเยา พะเยา โครงการ อสม. ม.7 สร้างความเข้มแข็งให้ใจ แก้ไขปัญหาสุขภาพจิต
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน เทศบาลตำบลท่าจำปี
10,400.00 1 24 พ.ค. 67 5 มิ.ย. 67 10:55 น. พิมพ์
454 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าจำปี เมืองพะเยา พะเยา โครงการบ้านสันรวมใจ แก้ไขปัญหาสุขภาพจิต
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน เทศบาลตำบลท่าจำปี
10,400.00 1 16 พ.ค. 67 5 มิ.ย. 67 10:53 น. พิมพ์
455 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าจำปี เมืองพะเยา พะเยา โครงการแกนนำสร้างความเข้มแข็งทางใจ เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน เทศบาลตำบลท่าจำปี
18,330.00 1 16 พ.ค. 67 5 มิ.ย. 67 10:51 น. พิมพ์
456 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าจำปี เมืองพะเยา พะเยา โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน เทศบาลตำบลท่าจำปี
15,600.00 1 15 พ.ค. 67 5 มิ.ย. 67 10:49 น. พิมพ์
457 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าจำปี เมืองพะเยา พะเยา โครงการอาหารสะอาด ร้านค้าปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน เทศบาลตำบลท่าจำปี
4,550.00 1 15 พ.ค. 67 5 มิ.ย. 67 10:47 น. พิมพ์
458 กำลังพัฒนา โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก เขตพื้นที่บริการ รพ.สต.บ้านเกาะทองสม ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.บ้านเกาะทองสม
17,300.00 3 20 ก.พ. 67 5 มิ.ย. 67 10:47 น. พิมพ์
459 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าจำปี เมืองพะเยา พะเยา ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน เทศบาลตำบลท่าจำปี
29,515.00 6 9 พ.ค. 67 5 มิ.ย. 67 10:39 น. พิมพ์
460 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งน้อย โพทะเล พิจิตร โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ "ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย"
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน เทศบาลตำบลทุ่งน้อย
16,520.00 1 16 ก.พ. 67 5 มิ.ย. 67 10:29 น. พิมพ์
461 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยและปัจจัยเสี่ยงด้านอาหาร
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.ท่าบัว
31,645.00 1 5 มิ.ย. 67 5 มิ.ย. 67 10:06 น. พิมพ์
462 ผ่าน

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี โครงการหนูน้อยแกนนำทันตสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กปท.ต.บานา
36,820.00 2 16 พ.ค. 67 5 มิ.ย. 67 09:26 น. พิมพ์
463 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำไพล เทพา สงขลา โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.ลำไพล
32,040.00 5 21 พ.ย. 66 4 มิ.ย. 67 17:33 น. พิมพ์
464 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โละจูด แว้ง นราธิวาส โครงการ เฝ้าระวังภาวะซึมเศร้าในชุมชนบ้านราษฎร์
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กลุ่มรักษ์สุขภาพ
10,000.00 1 24 พ.ค. 67 4 มิ.ย. 67 17:23 น. พิมพ์
465 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โละจูด แว้ง นราธิวาส โครงการเสริมสร้างพลังใจ เฝ้าระวัง ลดเสี่ยงภาวะซึมเศร้า
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กลุ่มรักษ์สุขภาพ
10,000.00 1 24 พ.ค. 67 4 มิ.ย. 67 17:03 น. พิมพ์
466 กำลังพัฒนา

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพทะเล โพทะเล พิจิตร โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย อายุ 0-5 ปี
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.โพทะเล
23,110.00 3 15 มี.ค. 67 4 มิ.ย. 67 16:47 น. พิมพ์
467 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โละจูด แว้ง นราธิวาส โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กลุ่มรักษ์สุขภาพ
20,000.00 2 24 พ.ค. 67 4 มิ.ย. 67 16:40 น. พิมพ์
468 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำไพล เทพา สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียนและวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนเทศบาลตำบลลำไพล จังหวัดสงขลา
94,985.00 5 2 พ.ค. 67 4 มิ.ย. 67 16:32 น. พิมพ์
469 กำลังพัฒนา

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพทะเล โพทะเล พิจิตร โครงการดูแลเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.โพทะเล
26,300.00 5 15 มี.ค. 67 4 มิ.ย. 67 16:31 น. พิมพ์
470 กำลังพัฒนา

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพทะเล โพทะเล พิจิตร โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุติดสังคม
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.โพทะเล
35,600.00 2 15 มี.ค. 67 4 มิ.ย. 67 16:24 น. พิมพ์
471 กำลังพัฒนา

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพทะเล โพทะเล พิจิตร โครงการ To Be Number One รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.โพทะเล
10,800.00 4 15 มี.ค. 67 4 มิ.ย. 67 16:22 น. พิมพ์
472 กำลังพัฒนา

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพทะเล โพทะเล พิจิตร โครงการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการในเด็ก 0-5 ปี ขึ้นไปให้สมวัย ในเขต อบต.โพทะเล
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.โพทะเล
23,260.00 6 15 มี.ค. 67 4 มิ.ย. 67 16:20 น. พิมพ์
473 กำลังพัฒนา

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพทะเล โพทะเล พิจิตร โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.โพทะเล
75,660.00 2 24 ม.ค. 67 4 มิ.ย. 67 16:17 น. พิมพ์
474 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โละจูด แว้ง นราธิวาส โครงการการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย อสม.
10,000.00 1 24 พ.ค. 67 4 มิ.ย. 67 16:10 น. พิมพ์
475 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เวียงทอง สูงเม่น แพร่ โครงการชุมชนสุขภาพดี ลดป่วย ลดภาวะแทรกซ้อน จากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เวียงทอง
20,760.00 4 4 มิ.ย. 67 4 มิ.ย. 67 15:51 น. พิมพ์
476 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โละจูด แว้ง นราธิวาส โครงการรู้ทันโรควัยทำงาน พิชิตออฟฟิตซินโดรม
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กลุ่มรักษ์สุขภาพ
20,000.00 1 20 พ.ค. 67 4 มิ.ย. 67 15:42 น. พิมพ์
477 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาชี ยะหา ยะลา โครงการศูนย์เด็กเล็กใส่ใจ หนูน้อยเดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย (ต่อยอด)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
4,200.00 1 4 มิ.ย. 67 4 มิ.ย. 67 15:05 น. พิมพ์
478 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โละจูด แว้ง นราธิวาส โครงการลดเสี่ยง ลดโรค ห่างไกล Stroke
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย อสม.
10,000.00 1 15 พ.ค. 67 4 มิ.ย. 67 15:03 น. พิมพ์
479 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านกาศ สูงเม่น แพร่ โครงการผู้สูงวัย พลานามัยสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกาศ
20,250.00 1 4 มิ.ย. 67 4 มิ.ย. 67 15:01 น. พิมพ์
480 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี ปัตตานี โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ตันหยงลุโละ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลตันหยงลุโละ
32,250.00 2 4 มิ.ย. 67 4 มิ.ย. 67 14:58 น. พิมพ์
481 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เวียงทอง สูงเม่น แพร่ โครงการแกนนำเยาวชน ศูนย์เพื่อนใจ To Be Number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เวียงทอง
37,150.00 1 4 มิ.ย. 67 4 มิ.ย. 67 14:58 น. พิมพ์
482 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านกาศ สูงเม่น แพร่ โครงการวัยรุ่นวัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกาศ
18,850.00 1 4 มิ.ย. 67 4 มิ.ย. 67 14:53 น. พิมพ์
483 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาชี ยะหา ยะลา โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยกิจกรรมจักรยานขาไถ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
11,826.00 1 4 มิ.ย. 67 4 มิ.ย. 67 14:53 น. พิมพ์
484 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านกาศ สูงเม่น แพร่ โครงการสูงวัยออกกำลังกายป้องกันภัยพลัดตกหกล้ม ตำบลบ้านกาศ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกาศ
9,150.00 1 4 มิ.ย. 67 4 มิ.ย. 67 14:48 น. พิมพ์
485 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งปอด มะเร็งตับและมะเน๋งช่องปาก ปี2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.ท่าเสา
10,600.00 7 30 พ.ย. 66 4 มิ.ย. 67 14:41 น. พิมพ์
486 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านกาศ สูงเม่น แพร่ โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตำบลบ้านกาศ ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกาศ
13,625.00 1 4 มิ.ย. 67 4 มิ.ย. 67 14:39 น. พิมพ์
487 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านกาศ สูงเม่น แพร่ โครงการพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในชุมชน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกาศ
18,000.00 1 4 มิ.ย. 67 4 มิ.ย. 67 14:34 น. พิมพ์
488 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส โครงการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (ต่ำกว่าเกณฑ์) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ดารุลเราะห์มะห์-011
45,000.00 1 28 พ.ค. 67 4 มิ.ย. 67 14:29 น. พิมพ์
489 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านกาศ สูงเม่น แพร่ โครงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง ในชุมชน ตำบลบ้านกาศ ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกาศ
14,150.00 1 4 มิ.ย. 67 4 มิ.ย. 67 14:26 น. พิมพ์
490 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ควนโพธิ์ เมืองสตูล สตูล โครงการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ ตำบลควนโพธิ์
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นายสอด บูเก็ม
41,380.00 3 4 มิ.ย. 67 4 มิ.ย. 67 13:48 น. พิมพ์
491 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
30,000.00 1 5 มี.ค. 67 4 มิ.ย. 67 13:23 น. พิมพ์
492 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี โครงการสามวัยสร้างสุขภาพดีด้วยกีฬาเปตอง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลปุโละปุโย
10,000.00 1 20 พ.ค. 67 4 มิ.ย. 67 11:43 น. พิมพ์
493 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส โครงการเกษตรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประสุขภาพ อบต.เชิงคีรี
20,000.00 1 31 พ.ค. 67 4 มิ.ย. 67 11:36 น. พิมพ์
494 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา แว้ง นราธิวาส โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตตามวิถีอิสลาม
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา
46,000.00 4 14 พ.ค. 67 4 มิ.ย. 67 11:30 น. พิมพ์
495 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะรัง ยะรัง ปัตตานี โครงการ TO BE NUMBER ONE
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยะรัง
30,000.00 4 4 มิ.ย. 67 4 มิ.ย. 67 11:28 น. พิมพ์
496 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส โครงการตรวจคัดกรองสารเคมีในเลือดเกษตรกรและกลุ่มเสี่ยง ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประสุขภาพ อบต.เชิงคีรี
20,000.00 1 31 พ.ค. 67 4 มิ.ย. 67 11:26 น. พิมพ์
497 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาชี ยะหา ยะลา โครงการเสริมสร้างสุขภาพนักเรียนผู้สูงอายุ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
8,750.00 1 4 มิ.ย. 67 4 มิ.ย. 67 10:35 น. พิมพ์
498 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลโคกม่วง ปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติมครั้งที่1)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.โคกม่วง
27,000.00 3 31 พ.ค. 67 4 มิ.ย. 67 10:26 น. พิมพ์
499 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา กีฬาสร้างสัมพันธ์ชุมชน เพื่อสุขภาพที่ดี
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร
36,000.00 3 27 พ.ค. 67 4 มิ.ย. 67 10:17 น. พิมพ์
500 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาชี ยะหา ยะลา โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายภาพเด็กปฐมวัย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
13,623.00 3 4 มิ.ย. 67 4 มิ.ย. 67 09:59 น. พิมพ์
501 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าม่วง เทพา สงขลา โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจการป้องกันภัยและซ้อมแผนเผชิญเหตุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุทธนิมิต
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศพด.บ้านพุทธนิมิต
19,635.00 6 30 เม.ย. 67 4 มิ.ย. 67 09:54 น. พิมพ์
502 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองพัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการอบรมแกนนำให้ความรู้ประชาชนที่มีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย งานพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลพัทลุง
10,600.00 3 24 เม.ย. 67 4 มิ.ย. 67 09:51 น. พิมพ์
503 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กำแพง ละงู สตูล โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากห่างไกลโรคฟันผุโรงเรียนบ้านอุไร
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนบ้านอุไร L8010-008
41,290.00 4 22 ม.ค. 67 4 มิ.ย. 67 09:43 น. พิมพ์
504 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง โครงการ YC (Youth Counselor) เพื่อนที่ปรึกษา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนตะแพนพิทยา
10,000.00 1 29 พ.ค. 67 4 มิ.ย. 67 09:36 น. พิมพ์
505 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง ส่งเสริมและป้องกันสุขภาพช่องปากในเด็กวัยเรียน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย โรงเรียนบ้านสวนโหนด
10,000.00 1 3 มิ.ย. 67 4 มิ.ย. 67 09:34 น. พิมพ์
506 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะนังดาลำ สายบุรี ปัตตานี โครงการประชาสัมพันธ์ คัดแยกขยะ ลดขยะ ในชุมชน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะนังดาลำ
46,240.00 1 23 พ.ย. 66 4 มิ.ย. 67 09:25 น. พิมพ์
507 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านกาศ สูงเม่น แพร่ โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 0-5 ปี สูงสมส่วนดี มีพัฒนาการสมวัย ตำบลบ้านกาศ ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกาศ
16,325.00 1 4 มิ.ย. 67 4 มิ.ย. 67 09:22 น. พิมพ์
508 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าม่วง เทพา สงขลา โครงการหมอครอบครัว ดูแลผู้ป่วยติดเตียงและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.ทุ่งโดน
58,100.00 3 18 มี.ค. 67 3 มิ.ย. 67 23:38 น. พิมพ์
509 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าม่วง เทพา สงขลา โครงการหนูน้อยสุขภาพดี อารมณ์สุนทรีย์ พัฒนาการดีสมวัย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
7,660.00 3 24 เม.ย. 67 3 มิ.ย. 67 13:29 น. พิมพ์
510 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าม่วง เทพา สงขลา โครงการอาหารดี โภชนาการดี ชีวีมีสุข
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
25,000.00 3 24 เม.ย. 67 3 มิ.ย. 67 13:12 น. พิมพ์
511 กำลังพัฒนา โครงการอาหารดี โภชนาการดี ชีวีมีสุข
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
25,000.00 3 3 มิ.ย. 67 3 มิ.ย. 67 12:51 น. พิมพ์
512 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาขยาด ควนขนุน พัทลุง โครงการสุขภาพดี ชีวีสดใส สูงวัยอย่างมีคุณค่า หมู่ที่1 ตำบลนาขยาด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1
11,740.00 3 26 ม.ค. 67 1 มิ.ย. 67 17:59 น. พิมพ์
513 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาขยาด ควนขนุน พัทลุง โครงการการจัดการขยะในชุมชน (หมู่ที่ ๑ ตำบลนาขยาด )
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1
10,010.00 3 3 เม.ย. 67 1 มิ.ย. 67 17:56 น. พิมพ์
514 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาขยาด ควนขนุน พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสุขภาพดีด้วยการทำใช้ปฺุยหมักอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ที่ 10 ตำบลนาขยาด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลนาขยาด
10,290.00 3 20 ก.พ. 67 1 มิ.ย. 67 16:36 น. พิมพ์
515 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาขยาด ควนขนุน พัทลุง โครงการผู้สูงวัย สดใส ใส่ใจสุขภาพดี ชีวีมีสุข หมู่ที่ 11ตำบลนาขยาด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลนาขยาด
10,350.00 3 20 ก.พ. 67 1 มิ.ย. 67 16:15 น. พิมพ์
516 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาขยาด ควนขนุน พัทลุง โครงการขยับกายสบายใจ ผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ หมู่ที่ ๒ตำบลนาขยาด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1
11,890.00 3 19 มี.ค. 67 1 มิ.ย. 67 16:11 น. พิมพ์
517 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาขยาด ควนขนุน พัทลุง โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย หมู่ที่ ๕ตำบลนาขยาด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1
11,490.00 3 19 มี.ค. 67 1 มิ.ย. 67 15:07 น. พิมพ์
518 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาขยาด ควนขนุน พัทลุง โครงการอยู่อย่างปลอดภัยในวัยสูงอายุ หมู่ที่ ๙ตำบลนาขยาด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1
8,340.00 3 20 มี.ค. 67 1 มิ.ย. 67 14:51 น. พิมพ์
519 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาขยาด ควนขนุน พัทลุง โครงการสร้างสุขผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ หมู่ที่ ๔ตำบลนาขยาด
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1
11,890.00 3 20 มี.ค. 67 1 มิ.ย. 67 14:44 น. พิมพ์
520 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หัวฝาย สูงเม่น แพร่ โครงการผู้สูงวัย ห่างไกลสมองเสื่อมปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวฝาย
13,860.00 2 1 มิ.ย. 67 1 มิ.ย. 67 12:28 น. พิมพ์
521 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองพัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการอบรมแกนนำการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองในชุมชน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย งานพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลพัทลุง
14,000.00 2 29 มี.ค. 67 31 พ.ค. 67 20:00 น. พิมพ์
522 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตอหลัง ยะหริ่ง ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพการดูแลรักษาฟันและช่องปากของนักเรียน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนฯตำบลตอหลัง
21,240.00 4 31 พ.ค. 67 31 พ.ค. 67 19:26 น. พิมพ์
523 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนสตอ ควนโดน สตูล โครงการสุขภาพจิต พิชิตสุขภาพใจ ปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ
11,200.00 1 31 พ.ค. 67 31 พ.ค. 67 16:16 น. พิมพ์
524 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี โครงการ อสม.ชวนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลปุโละปุโย
20,000.00 4 11 ม.ค. 67 31 พ.ค. 67 16:09 น. พิมพ์
525 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพดี เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.คำพระ
12,800.00 4 31 พ.ค. 67 31 พ.ค. 67 16:07 น. พิมพ์
526 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ (เก้าอี้วีลแชร์) ประจำปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว
40,000.00 1 21 มี.ค. 67 31 พ.ค. 67 15:58 น. พิมพ์
527 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ โครงการสร้างสุขภาพดีด้วยการเล่นกีฬา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.คำพระ
22,800.00 5 31 พ.ค. 67 31 พ.ค. 67 15:24 น. พิมพ์
528 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฆอเลาะ แว้ง นราธิวาส โครงการอบรมให้ความรู้ การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดย อสม.ปี2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.บางขุด (นางอานีซะห์ บินสะอิ)
26.00 1 19 มี.ค. 67 31 พ.ค. 67 15:22 น. พิมพ์
529 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาโลย ยะหริ่ง ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลบาโลย
43,950.00 2 19 ม.ค. 67 31 พ.ค. 67 15:18 น. พิมพ์
530 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนเมา รัษฏา ตรัง การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและแก้ปัญหาภาวะโลหิตจางเพื่อมารดาและทารกสุขภาพดี
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลควนเมา
32,550.00 2 31 พ.ค. 67 31 พ.ค. 67 15:00 น. พิมพ์
531 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนเมา รัษฏา ตรัง พัฒนาความรอบรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลควนเมา
11,435.00 3 31 พ.ค. 67 31 พ.ค. 67 14:46 น. พิมพ์
532 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลโคกม่วง ปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกม่วง แห่งที่ 1
25,000.00 3 26 เม.ย. 67 31 พ.ค. 67 14:39 น. พิมพ์
533 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ โครงการอ้วนสลายได้ด้วยการออกกำลังกาย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.คำพระ
5,700.00 6 31 พ.ค. 67 31 พ.ค. 67 14:27 น. พิมพ์
534 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ โครงการส่งเสริมพัฒนาการทางกายและสานสัมพันธ์ลูกน้อยกับครอบครัว
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย จนท.กองทุน อบต.คำพระ
7,000.00 3 31 พ.ค. 67 31 พ.ค. 67 13:55 น. พิมพ์
535 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต พิชิตใจ ชาวบูกิ๊ต
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นางรอปีอ๊ะ กุเวกามา
13,150.00 3 29 พ.ค. 67 31 พ.ค. 67 13:46 น. พิมพ์
536 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองพัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย งานพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลพัทลุง
7,350.00 2 14 พ.ย. 66 31 พ.ค. 67 13:43 น. พิมพ์
537 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาโลย ยะหริ่ง ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตประชาชนตำบลบาโลย ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลบาโลย
18,750.00 2 8 ก.พ. 67 31 พ.ค. 67 13:43 น. พิมพ์
538 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง โครงการส่งเสริมพัฒนาการ IQ/EQ ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลโคกม่วง ปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกม่วง แห่งที่ 2
25,000.00 3 26 เม.ย. 67 31 พ.ค. 67 13:38 น. พิมพ์
539 กำลังพัฒนา อบรมเยาววชนตำบลบูกิต ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นางสาวรอกีเยาะ สาเมาะ
14,405.00 1 22 พ.ค. 67 31 พ.ค. 67 11:56 น. พิมพ์
540 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี โครงการตำบลสะอาดป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สหธาตุ
48,900.00 1 27 เม.ย. 66 31 พ.ค. 67 10:47 น. พิมพ์
541 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สุไหง-โกลก นราธิวาส โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR)แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมือสุไหงโก-ลก ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
20,300.00 1 16 พ.ย. 66 31 พ.ค. 67 10:23 น. พิมพ์
542 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาทวีนอก นาทวี สงขลา โครงการธนาคารขยะบ้านซองเหนือ ลดขยะ ลดโรค สู่สุขภาพอนามัยดี
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนเทศบาลตำบลนาทวีนอก
34,170.00 3 28 พ.ค. 67 31 พ.ค. 67 10:22 น. พิมพ์
543 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สุไหง-โกลก นราธิวาส โครงการอบรมป้องกันเยาวชน ลด ละ เลิกบุหรี่ และ สารเสพติด ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
94,960.00 1 16 พ.ย. 66 31 พ.ค. 67 10:21 น. พิมพ์
544 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สุไหง-โกลก นราธิวาส โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค อสม. 4.0ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรม อสม. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
65,740.00 3 17 พ.ย. 66 31 พ.ค. 67 10:20 น. พิมพ์
545 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สุไหง-โกลก นราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและใจ อสม.ห่างไกลภาวะซึมเศร้า ประจำปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรม อสม. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
55,240.00 1 16 พ.ย. 66 31 พ.ค. 67 10:19 น. พิมพ์
546 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนรัง เขื่องใน อุบลราชธานี โครงรณรงค์ตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นางสาวตติยา บุญแท้
30,000.00 1 15 ก.พ. 67 31 พ.ค. 67 10:11 น. พิมพ์
547 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนรัง เขื่องใน อุบลราชธานี โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดหวานลดมันลดเค็ม ปี2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นางสาวตติยา บุญแท้
15,000.00 1 15 ก.พ. 67 31 พ.ค. 67 10:09 น. พิมพ์
548 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนรัง เขื่องใน อุบลราชธานี โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โนนรัง
0.00 0 27 เม.ย. 66 31 พ.ค. 67 10:07 น. พิมพ์
549 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านไทย
0.00 0 29 พ.ค. 66 31 พ.ค. 67 10:03 น. พิมพ์
550 ผ่าน

โครงการติดตาม

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองคลองแห หาดใหญ่ สงขลา โครงการนวดและแช่เท้าด้วยสมุนไพร ป้องกันและบรรเทาโรคเรื้อรังในชุมชนอัมพวัน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ณัฐพล
67,975.00 4 21 ก.พ. 67 31 พ.ค. 67 10:00 น. พิมพ์
551 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาทวีนอก นาทวี สงขลา โครงการรณรงค์ลูกน้อยสุขภาพดี ด้วยวัคซีนครบชุด ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนเทศบาลตำบลนาทวีนอก
22,940.00 7 28 พ.ค. 67 31 พ.ค. 67 09:47 น. พิมพ์
552 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี โครงการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพ.สต.ปุโละปุโย
20,000.00 3 20 พ.ค. 67 31 พ.ค. 67 09:08 น. พิมพ์
553 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะหริ่ง ยะหริ่ง ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคในชมรมสุขภาพหน้าวัง โดยการปลูกผักปลอดสารพิษ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชุมชนหน้าวัง
36,650.00 4 28 พ.ค. 67 31 พ.ค. 67 09:07 น. พิมพ์
554 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะหริ่ง ยะหริ่ง ปัตตานี การจัดการสิ่งแวดล้อม(ขยะ/ชุมชน)ให้น่าอยู่
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชุมชนบ้านกลาง
30,230.00 2 21 พ.ค. 67 31 พ.ค. 67 09:02 น. พิมพ์
555 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี โครงการส่งเสริมโภชนาการอนามัยแม่และเด็ก รพ.สต.ยางขี้นก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
10,000.00 4 28 เม.ย. 66 30 พ.ค. 67 16:31 น. พิมพ์
556 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พิจิตร นาหม่อม สงขลา โครงการฝึกอบรมการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาวู้ดบอลในวัยผู้สูงอายุ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลพิจิตร
21,600.00 1 30 พ.ค. 67 30 พ.ค. 67 16:27 น. พิมพ์
557 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี โครงการคลินิกความดันโลหิตสูงใกล้บ้านใกล้ใจ รพ.สต.ยางขี้นก
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
12,000.00 4 27 เม.ย. 66 30 พ.ค. 67 16:26 น. พิมพ์
558 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาทวีนอก นาทวี สงขลา โครงการรณรงค์ป้องกันโรคที่เกิดจากยุงในชุมชนโดยชุมชน รพ.สต.ลำลอง
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนเทศบาลตำบลนาทวีนอก
21,040.00 3 28 พ.ค. 67 30 พ.ค. 67 16:15 น. พิมพ์
559 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยการออกกำลังกาย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
45,000.00 5 29 พ.ค. 67 30 พ.ค. 67 15:38 น. พิมพ์
560 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี โครงการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายบ้านแขม หมู่ 11 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
6,000.00 4 16 มิ.ย. 66 30 พ.ค. 67 15:31 น. พิมพ์
561 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี โครงการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายบ้านเสียม หมู่ 10 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
6,000.00 4 16 มิ.ย. 66 30 พ.ค. 67 15:30 น. พิมพ์
562 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี โครงการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายบ้านวังอ้อ หมู่ 9 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
6,000.00 4 16 มิ.ย. 66 30 พ.ค. 67 15:29 น. พิมพ์
563 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี โครงการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายบ้านวังถ้ำ หมู่ 8 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
6,000.00 4 14 มิ.ย. 66 30 พ.ค. 67 15:25 น. พิมพ์
564 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี โครงการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายบ้านเสียม หมู่ 7 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
6,000.00 4 14 มิ.ย. 66 30 พ.ค. 67 15:23 น. พิมพ์
565 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี ปัตตานี โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเชิงรุกโดยอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลตันหยงลุโละ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลตันหยงลุโละ
0.00 0 30 พ.ค. 67 30 พ.ค. 67 15:18 น. พิมพ์
566 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยง ยะหริ่ง ปัตตานี โครงการให้ความรู้ผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพเด็กเบื้องต้น
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ศผด.ตันหยง
10,900.00 3 13 พ.ค. 67 30 พ.ค. 67 15:14 น. พิมพ์
567 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี โครงการเด็กน้อยฟันสวย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลปุโละปุโย
10,000.00 1 12 ม.ค. 67 30 พ.ค. 67 15:10 น. พิมพ์
568 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา แว้ง นราธิวาส โครงการส่งเสริมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกายและจิต
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา
12,000.00 2 13 พ.ค. 67 30 พ.ค. 67 15:07 น. พิมพ์
569 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี โครงการสุขภาพฟันดี ชีวิตมีสุข
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลปุโละปุโย
39,997.00 2 11 ม.ค. 67 30 พ.ค. 67 14:56 น. พิมพ์
570 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาโลย ยะหริ่ง ปัตตานี โครงการพื้นที่ปลอดภัยจากไข้เลือดออกตำบลบาโลย ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลบาโลย
36,200.00 3 9 ก.พ. 67 30 พ.ค. 67 14:26 น. พิมพ์
571 กำลังพัฒนา อ่างทองปลอดโรค คนปลอดภัย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอ่างทอง
7,000.00 1 30 พ.ค. 67 30 พ.ค. 67 14:24 น. พิมพ์
572 กำลังพัฒนา โครงการพื้นที่ปลอดภัยจากไข้เลือดออกตำบลบาโลย ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรม อสม.ต.บาโลย
36,200.00 3 9 ม.ค. 67 30 พ.ค. 67 14:23 น. พิมพ์
573 กำลังพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพ ขยับกายวันละนิด ชีวิตสดใส
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลตันหยงลุโละ
20,000.00 4 30 พ.ค. 67 30 พ.ค. 67 14:18 น. พิมพ์
574 กำลังพัฒนา ตาโมงฟันยิ้มสวย
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย misani
21,500.00 1 30 พ.ค. 67 30 พ.ค. 67 14:08 น. พิมพ์
575 กำลังพัฒนา โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตประชาชนตำบลบาโลย ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย รพสต.บาโลย
18,750.00 2 9 ม.ค. 67 30 พ.ค. 67 14:08 น. พิมพ์
576 กำลังพัฒนา โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานชุมชนบ้านไอร์กูเล็ง ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย usman10186
15,100.00 1 30 พ.ค. 67 30 พ.ค. 67 13:58 น. พิมพ์
577 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส โครงการรู้เท่าทัน ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง (STROKE)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย นายนิอาดิ แวอาลี
13,150.00 2 30 พ.ค. 67 30 พ.ค. 67 13:30 น. พิมพ์
578 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน (โรงเรียนบ้านบลูกา)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลรือเสาะออก
10,000.00 1 19 ก.พ. 67 30 พ.ค. 67 13:26 น. พิมพ์
579 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนมูล สูงเม่น แพร่ ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานฯกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดอนมูล
8,000.00 1 30 พ.ค. 67 30 พ.ค. 67 13:03 น. พิมพ์
580 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ถนน มายอ ปัตตานี โครงการแว่นตาใสใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ระยะที่ 1
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลถนน
91,900.00 3 30 พ.ค. 67 30 พ.ค. 67 12:21 น. พิมพ์
581 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้แก่ อสม.ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลลาโละ
27,860.00 2 26 มี.ค. 67 30 พ.ค. 67 12:19 น. พิมพ์
582 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน (โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลรือเสาะออก
10,000.00 1 19 ก.พ. 67 30 พ.ค. 67 12:04 น. พิมพ์
583 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนมูล สูงเม่น แพร่ ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดอนมูล
11,000.00 1 30 พ.ค. 67 30 พ.ค. 67 11:57 น. พิมพ์
584 กำลังพัฒนา โครงการส่งเสริมและดูแลสุขภาพช่องปาก และฟันผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านไอสะเตียร์ ปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย usman10186
15,100.00 1 30 พ.ค. 67 30 พ.ค. 67 11:51 น. พิมพ์
585 ผ่าน กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยง ยะหริ่ง ปัตตานี โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหาร ร้านและแผงลอยจำหน่ายอาหาร ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนเทศบาลตำบลตันหยง
36,060.00 3 22 เม.ย. 67 30 พ.ค. 67 11:45 น. พิมพ์
586 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนมูล สูงเม่น แพร่ ค่าอาหารว่างและน้ำดื่มในการประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดอนมูล
1,410.00 1 30 พ.ค. 67 30 พ.ค. 67 11:41 น. พิมพ์
587 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ถนน มายอ ปัตตานี โครงการรถจักรยานขาไถ Balance Bike ประจำปีงบประมาณ 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลถนน
20,000.00 1 1 เม.ย. 67 30 พ.ค. 67 11:37 น. พิมพ์
588 กำลังพัฒนา โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยในโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย ชมรม อสม.ต.บาโลย
21,150.00 2 9 ม.ค. 67 30 พ.ค. 67 11:37 น. พิมพ์
589 กำลังพัฒนา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาโลย ยะหริ่ง ปัตตานี โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยในโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปี 2567
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลบาโลย
21,150.00 2 8 ก.พ. 67 30 พ.ค. 67 11:37 น. พิมพ์
590 ได้รับการสนับสนุน

โครงการติดตาม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนเมา รัษฏา ตรัง โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี HPV DNA TEST หมู่ที่ 1,6 ตำบลควนเมา
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย กองทุนตำบลควนเมา
5,470.00 2 30 พ.ค. 67 30 พ.ค. 67 11:36 น. พิมพ์
591 กำลังพัฒนา โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตดี หลีกเลี่ยงโรคซึมเศร้า (Mental wellbeing, Avoid depression)
ชุดโครงการ
รหัสโครงการ :
โดย KMP โกโก้เพื่อสุขภาพ
12,200.00 2 26 พ.ค. 67 30 พ.ค. 67 11:24 น. พิมพ์