กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

134 items(1/14) 2 3 4 5 Next » Last »|

สปสช.นิเทศติดตามกองทุนสุขภาพตำบล ทต.ควนเนียง

โดย twoseadj on June,13 2019 20.38

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ที่ผ่านมา เภสัชกร สมชาย ละอองพันธุ์ หัวหน้างาน สปสช.เขต 12 สงขลา และคุณดวงดาว อุปสิทธิ์ พี่เลี้ยงประจำกองทุน ลงสนับสนุนการทำงานของกองทุนสุขภาพตำบลควนเนียง โดยมีประธานกองทุน(นายกเทศมนตรีตำบลควนเนียง) ร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

เทศบาลเมืองทุ่งสง ศึกษาดูงานกองทุนฯ ทน.สงขลา

โดย twoseadj on June,13 2019 14.48

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องแนวทางการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล ร่วมกับเทศบาลนครสงขลา

ลงทะเบียนการประชุมติดตามกองทุนตำบลและ LTC จ.พัทลุง

โดย twoseadj on May,21 2019 13.16

เนื่องด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้จัดตั้งคณะทำงาน ๓ กองทุนเพื่อสนับสนุนการทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ กองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดพัทลุง ขึ้น มีหน้าที่สนับสนุนและให้คำปรึกษาการทำงานเกี่ยวกับกองทุนฯขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมารถดำเนินง

ผลงานกองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลา

โดย twoseadj on May,21 2019 09.12

ผลงานการเบิกเงินล่าสุดของกองทุนตำบล เขต 12 สงขลา(ข้อมูล ณ 17/5/62) เบิกแล้ว 194 ล้านบาท คิดเป็น 76% ยังสะสมอีก 549 ล้านบาท(ของเดิม 493 ล้านบาท) และของใหม่ 56 ล้านบาท ผลงานการเบิกแยกรายจังหวัด เรียงตามลำดับการเบิกมากน้อย ลองเปรียบเทียบข้อมูล การเบิก 3 ปี คือ 60-62(ถึงเดือน พ.ค.) ...พบว่า อันดับ

สปสช.และพี่เลี้ยงลงติดตามกองทุนสุขภาพตำบล อ.รือเสาะ

โดย twoseadj on May,03 2019 10.06

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 และ นายเสรี เซะ นายมะกะตา ทีมพี่เลี้ยง จ.นราธิวาส ลงสนับสนุนและติตดามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ และกองทุน LTC พื้นที่ อ.รือเสาะ ณ ห้องประชุม อบต.สามัคคี

สปสช.จัดนำเสนอแผนบูรณาการด้านอาหารและโภชนาการ

โดย twoseadj on April,29 2019 08.36

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ สุไหง โก-ลก และอ.เบตง จัดนำเสนอแผนงานและโครงการด้านอาหารและโภชนาการของกองทุนสุขภาพตำบล ณ โรงแรมปาร์ควิว จังหวัดปัตตานี มีสาธารณสุขอำเภอ สุไหง โก-ลก และอ.เบตง เข้าร่วมและให้ข้อเสนอแนะ

ปรับโครงการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพญาลันนันบารู

โดย twoseadj on April,25 2019 19.51

เมื่อวันที่ 22-23 เมษายน ที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ และกองอำนวยการความมั่นคงภายใน กองทัพภาคที่ 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร จังหวัดปัตตานี จัดทบทวนและปรับโครงการแก้ปัญหาปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ(สุรา ยาสูบ และสารเสพติด) ของกลุ่มดาหลา หรือญ

พัฒนาศักยภาพ คกก.กองทุนสุขภาพตำบล บาโงยซิเน

โดย twoseadj on April,25 2019 11.51

เมื่อวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา เภสัชกร สมชาย ละอองพันธุ์ หัวหน้างาน ฯ เป็นวิทยากรพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาโงยซิเน อ.ยะหา จ.ยะลา ณ เทพาบีช รีสอร์ท มีคณะกรรมการฯและเจ้าหน้าที่กองทุน จำนวน 30 คน เข้าร่วมการจัดกิจกรรม ซึ่งมีการแลกปลี่ยนประเด็น ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ประก

หนังสือประสานการลงติดตามและสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล โดยพี่เลี้ยง 3 กองทุน จ.ตรัง

โดย twoseadj on April,17 2019 09.29

เนื่องด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้จัดตั้งคณะทำงาน ๓ กองทุนเพื่อสนับสนุนการทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ กองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และกองทุนดูแลสมรรถภาพผู้พิการระดับจังหวัดตรังขึ้น มีหน้าที่สนับสนุนและให้คำปรึกษาการทำงานเกี่ยวกับกองทุนฯขององค์กรปก

สปสช.และ สจรส.ม.อ.จัดพัฒนาแผนสุขภาพและโครงการอาหาร โภชนาการ อ.เบตง

โดย twoseadj on March,31 2019 16.46

เมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ จัดพัฒนาแผนสุขภาพ ประเด็น อาหารและโภชนาการ แก่กองทุนสุขภาพตำบล 5 แห่ง อ.เบตง ประกอบด้วย เทศบาลเมืองเบตง เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ อบต.ตาเนาะแมเราะ อบต.อัยเยอร์เวง อบต. ณ โรงแรมแกร

134 items(1/14) 2 3 4 5 Next » Last »|