กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

273 items(1/28) 2 3 4 5 Next » Last »|

ขั้นตอนการแต่งตั้งประธานกองทุน หลังเลือกตั้งนายกและตัวแทนสภา ทำอย่างไร?

โดย twoseadj on 6 พ.ค. 64 17:21
messageImage_1620352790194.jpg

ตอบ สำหรับเทศบาลและ อบต. คงผ่านการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล นายก อบต.และสมาชิก อบต.มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับการรับเลือกมาไม่ว่า ....คนเก่า หรือ คนใหม่...ในส่วนกองทุนสุขภาพตำบลนั้น ผ่านมาปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี จะเป็นประธานกองทุน..

วิธีการตรวจสอบเงินโอนกองทุนสุขภาพตำบล จาก สปสช. ปี 2565

โดย twoseadj on 9 ม.ค. 60 20:49

ตามที่ สปสช.เขต 12 สงขลา ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จำนวน 617 แห่ง ซึ่งเข้าร่วมดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับแห่งชาติ บัดนี้ทาง สปสช.เขต 12 สงขลา ขอแจ้งจำนวนเงินที่กองทุนสุขภาพตำบลจะได้รับโอนเงินเข้ากองทุนของท่าน ให้ท่านดำเนินการดังนี้1.จำนวนเงินจะโอ

ขอเชิญ อปท.ร่วมรับฟังความเห็นต่อบัตรทอง

โดย twoseadj on 19 พ.ค. 65 12:20
49892.jpg

ตาม พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 18 (13) กำหนดให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดกระบวนการฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุง

กองทุนเบ่งบาน ณ ตันหยงลุโละ

โดย twoseadj on 7 พ.ค. 65 13:42
562D480D-AEC4-427B-B755-A43E3ECAEC9E.jpeg

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโละ นำโดยนายอีลียะห์ลาเตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโละ ในฐานะประธานกองทุนฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโละ มีคณะกรรมการเข้าร่วมประ

แจ้ง ประชากรรอรับจัดสรร งบ 2566

โดย twoseadj on 20 เม.ย. 65 14:53
หนังสือแจ้ง ประชากรกลางปี.jpg

ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการจัดสรรค่าเหมาจ่ายรายหัว จำนวน 45 บาทต่อประชากร และตั้งงบประมาณสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ากองทุนฯ สปสช.ขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้1.ประ

ข้อให้ลงบันทึกบัญชีเงิน สมทบ จัดสรร และดอกเบี้ย

โดย twoseadj on 19 เม.ย. 65 15:28
บันทึกการเงิน.jpeg

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ได้ประมวลข้อมูลการลงบัญชีการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ประเภทการลงบัญชีเงินจัดสรร 45 บาท/ประชาการ จาก สปสช. และเงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดอกเบี้ยเดือน มีนาคม เข้ากองทุนฯ จากเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล(https://loc

ยกร่างแผน PA พชอ.กงหรา บูรณาการกองทุนตำบล

โดย twoseadj on 11 เม.ย. 65 12:26
C5D05010-D4A1-44AA-86D2-536865D2472C.jpeg

คณะทำงานสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพกองทุนสุขภาพตำบล จังหวัดพัทลุง (พี่เลี้ยงกองทุนฯ) สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา ร่วมกับ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(สนส.ม.อ.) ภายใต้การสนับสนุนจาก สนง.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินโครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่

อบต.คลองเปียะร่วมดำเนินงานกองทุน

โดย twoseadj on 5 เม.ย. 65 11:09
59DE725D-C2C9-4791-889B-B13858221AAD.jpeg

นายแพทย์วีระพันธ์ ลีธนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลาและทีมงาน ลงพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อลงนามในข้อตกลงดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) กับ นายจำรอง บุญวรรณ

ขอเชิญท้องถิ่น ร่วมแสดงความเห็นบัตรทอง

โดย twoseadj on 29 มี.ค. 65 10:18
รับฟังความเห็น UC-65.jpg

สปสช.เขต 12 สงขลา เปิดรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย เข้าผ่านลิงค์ https://hearing.nhso.go.th/Hearing/OpinionDetail?q=dG9waWNfaWQ9NjUtMDE4NTg=หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง

สปสช.เขต 12 จัดชี้แจง กปท พัทลุง

โดย twoseadj on 24 ก.พ. 65 11:02
E89187DD-3FB8-4F92-B8F6-246F24D521D7.jpeg

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ปี 2565 จ.พัทลุง ขึ้น ณ โรงศิวารอยัล อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัพัทลุง จำนวน 80 คน เข้าร่วม พร้อมในงานดังกล่าว มีการมอบประ

ทำแผนสุขภาพและโครงการ กองทุน ทม. ปากพูน

โดย twoseadj on 16 ก.พ. 65 10:05
469A8CDD-815A-402E-B3F0-FD17DE330E20.jpeg

เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายธนพนธ์ จรสุวรรณ นายสมนึก นุ่นด้วง ปลัดธมล มงคลสินธ์ ทีมพี่เลี้ยง สปสช.เขต 12 จัดกระบวนการจัดทำแผนสุขภาพประเด็น อาหารและโภชนาการ การพัฒนาโครงการด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อขอรับงบประมาณดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทม.ปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้แทน อา

ปปช.สงขลาลงพื้นที่ปิดช่องว่าง สร้างความโปร่งใส กองทุนสุขภาพตำบล จ.สงขลา

โดย twoseadj on 14 ก.พ. 65 10:03
5D56BEEA-1C14-4D7B-8043-846F988E0209.jpeg

กลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสงขลา หรือ ปปช.สงขลา ลงพื้นที่ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา เพื่อติดตามและให้คำแนะนำการบริหาร เบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ หรือ กองทุนสุขภาพตำบล จำนวน 12 แห่ง ในความดูแลขององค์กรปกครองส

273 items(1/28) 2 3 4 5 Next » Last »|