กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

223 items(1/23) 2 3 4 5 Next » Last »|

ลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการ ศพด.ส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการสมวัยรายจังหวัด

โดย Admin_กองทุนฯ on 5 ม.ค. 64 09:15
2021-01-05_100834.jpg

ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการสมวัยผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เนื่องด้วยที่ผ่านมา พบว่า เด็กซึ่งได้รับการคัดกรองพัฒนาการไม่สามารถเข้าถึงบริการหรือแก้ไขพัฒนาการล่าช้า นอกจากนี้ในพื้นที่ภาคใต้มีเด็กมีภาวะท

แจ้งการโอนเงินจัดสรรเหมาจ่ายรายหัวและเร่งการสมทบพร้อมดำเนินงานโครงการ

โดย fair_skl12 on 23 ธ.ค. 63 09:10
ScreenHunter 687.png

ตามที่สำนักสนับสนุนระบบบริกรสุขภาพชุมชน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดสรรค่าเหมาจ่ายรายหัว (45 บาท/ประชากร) ประจำปีงบประมาณ 2564 เข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จำนวน 560 กองทุน(ข้อมูลการจัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เรียบร้อยแล้วนั้นในการนี

สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดสงขลา 1 ธันวาคม 2563

โดย จำรัส หวังมณีย์ on 1 ธ.ค. 63 15:44

ฝนตกหนักและต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 23.00น. ของวันที่31 พฤศจิกายน 2563 ตกอย่างต่อเนื่องถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 15.40 น.ตามประกาศเตือนจากกรมอุตุฯคาดฝนยังตกไปถึงวันที่ 4ธันวาคม 2563 ส่งผลให้หลายๆพื้นที่ในจังหวัดสงขลา ประสบกับน้ำท่วมอยู่ขณะนี้ เช่น ถนนกาญจนวนิช(สายเก่า) สงขลา-หาดใหญ่&

สปสช.ชี้แจง อปท. จ.สงขลา 2-12-63

โดย twoseadj on 30 พ.ย. 63 10:51
86CF06C8-E780-4768-A432-EEE85A07C23E.jpeg

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ที่ผ่านมา นายสมชาย ละอองพันธุ์ หัวหน้างานกองทุนฯ นำเสนอแนวทางป้องกันการทุจริตฯ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัด อปท.

หนังสือประสานเพิ่มเติมกรรมการ 12(7) ตรัง

โดย twoseadj on 23 พ.ย. 63 11:05
หนังสือประสานการแต่งตั้งภาค ปชช..jpg

ด้วยที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้รับการประสานจากศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดตรัง ๕๐(๕) เพื่อให้ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในพื้นที่จังหวัดตรัง แต่งตั้งเพิ่มเติมตัวแทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน เป็น กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ

หนังสือเชิญประเมินติดตามโครงการ อ.ควนขนุน

โดย twoseadj on 23 พ.ย. 63 09:36
หนังสือเชิญ อ.ควนขนุน.jpg

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดทำโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ (บุหรี่ สุรา สารเสพติด การเพิ่มเคลื่อนไหวทางกาย อาหารและโภชนาการ

สปสช.จัดชี้แจงกองทุนท้องถิ่น จ.ยะลา

โดย twoseadj on 10 พ.ย. 63 09:58
36564649-840B-4A5D-AED7-5EE42F654976.jpeg

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา จัดประชุมเพื่อชี้แจงทิศทางการทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อันประกอบด้วย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล และกองทุนดูแลระยะยาวบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง

สปสช.เขต 12ชี้แจงกองทุน จ.สงขลา

โดย twoseadj on 6 พ.ย. 63 08:59
C0F66012-CD52-43F1-84D0-D1248CFB4FC8.jpeg

วันที่ 6 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดประชุมชี้แจงเรื่องทิศทางดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น จ.สงขลา ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สปสช.จัดประชุมชี้แจงกองทุน จ.ปัตตานี

โดย twoseadj on 5 พ.ย. 63 10:22
D52F399B-049C-455F-AFCE-934606B27BBE.jpeg

สปสช.เขต 12 สงขลา จัดประชุมชี้แจงทิศทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น จ.ปัตตานี โรงแรมเซาเทอร์นวิวปัตตานี เน้น เรื่อง แนวทางการดำเนินงาน LTCและกองทุนสุขภาพตำบล

สปสช.ประชุมชี้แจงทิศทางกองทุนฯ จ.นราธิวาส

โดย twoseadj on 3 พ.ย. 63 09:43
36623E07-F86A-4E1B-885B-E64D1AAB203A.jpeg

สปสช.เขต 12 สงขลา จัดประชุมทิศทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น จ.นราธิวาส ณ โรงแรมมารีนา จ.นราธิวาส มี จนท.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 200 คน เข้าร่วม เนื้อหาการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกองทุน LTC คือ ปี 2564 ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม LTC จะเพิ่มเป็น 6000 บาท ไม่มีการจัดสรรแก่โรงพยาบาลอ

223 items(1/23) 2 3 4 5 Next » Last »|