กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

243 items(1/25) 2 3 4 5 Next » Last »|

ผลักดันจัดซื้อวัคซีนผ่านกองทุนตำบล เขต 12 สงขลา

โดย twoseadj on 20 ก.ค. 64 16:18
8D1CF945-5D3E-4D3E-B025-B06E292F2886.jpeg

สปสช.เขต 12 สงขลา จัดประชุมทาง zoom เพื่อการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยให้ใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ตามที่มีตอบหนังสือหารือ สปสช.ไปยัง สปสช.เขต 13 กทม.เนื้อหาของหนังสือหารือ คือ ให้สามารถใช้เงินกองทุนสุขภาพตำบลจัดหาและฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับ ปชช.ที่ยังไม่ฉีดได้ศอ.บต.และคณะ

ขอเชิญ กปท.ซื้อวัคซีนผ่านกองทุนตำบล

โดย twoseadj on 19 ก.ค. 64 16:14
เชิญประชุมวัคซีน.jpeg

ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากมีการระบาดของโคโรน่าไวรัส (โควิด-๑๙) ค่อนข้างกว้างขวางและรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แนวทางแก้ไขเร่งด่วน คือ การเร่งจัดหาวัคซีนและฉีดวัค

แจ้งผลการดำเนินงาน 64 เพื่อจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2565

โดย fair_skl12 on 2 ก.ค. 64 15:20
ScreenHunter 728.png

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ได้กำหนดเกณฑ์ผลงานกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยใช้ข้อมูลการดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายเงิน ในปีงบประมาณ 2564เพื่อปรับเกลี่ยงบประมาณการจัดสรรเพิ่มเติม นั้นในการนี้ สำนักงานฯ ขอแจ้งข้อมูลผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ผลงานกองทุนสุข

ผลการดำเนินงานกองทุน 9 เดือน เขต 12 สงขลา

โดย twoseadj on 1 ก.ค. 64 09:45
ผลงาน 9 mon.jpeg

ผลงานเบิกจ่ายเงินกองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลา ณ 30 มิถุนายน 2564 เบิกจ่ายแล้ว 334.7 ล้านบาท หรือคิดเป็น 97.9% ของรายรับปี 64 หรือคิดเป็น 49.9 % หากเทียบกับรายรับทั้งหมด(รายรับ 64 รวมกับเงินสะสมยกมา) ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5.3 ล้านบาท(กำหนดเป้าหมายการเบิกเดือน มิ.ย. 340 ล้านบาท) จังหวัดที่ม

ผลการดำเนินงานกองทุน 8 เดือน เขต 12 สงขลา

โดย twoseadj on 19 พ.ค. 64 13:56
ผลงาน 8 เดือน.jpg

สถานการณ์เบิกจ่ายกองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลา มีการเบิกจ่ายไปแล้ว 272.3 ล้านบาท หรือคิดเป็น 82.8% ของรายรับ ปี 2564 หากเทียบกับเงินคงเหลือสะสมยกมาอีก 328.5 ล้านบาท คิดเป็นการจ่ายเงิน 41.1% จังหวัดที่เบิกจ่ายดี เรียงลำดับจากมากไปน้อย โดยเทียบกับจำนวนเงินรายรับปี 64 ของจังหวัดนั้นๆ พบว่า อันดับ 1 จัง

ด่วน!!!!แจ้งรายชื่อกองทุนที่ยังไม่บันทึกบัญชี (เงินจัดสรร/อุดหนุน/ดอกเบี้ย) ปีงบ 2564

โดย fair_skl12 on 18 พ.ค. 64 12:11
1486564179-finance-saving_81499.png

ตามที่ สปสช.เขต 12 สงขลาได้แจ้งการโอนเงินจัดสรร ประจำปี 2564 ไปแล้วนั้น พบว่ายังมีกองทุนที่ยังไม่ดำเนินการบันทึกบัญชีต่างๆ ดังรายชื่อแจ้งตามไฟล์แนบ ในการนี้ขอให้กองทุนตามรายชื่อที่แจ้งกรุณาเข้าไปบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง และหากกองทุนใดไม่ได้รับเงินจัดสรร และเงินอุดหนุน ให้บันทึกบัญชี เป็น 0 (ศูนย์บาท)

แจ้งการทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของกองทุนตำบล

โดย fair_skl12 on 9 พ.ค. 64 10:24
ScreenHunter 728.png

ด้วยสถานการณ์การแพร้ระบาดของโรค Covid-19 ที่มีความรุนแรงและเกิดการแพร่ระบาดทั่วประเทศไทย ทำให้มีผู้ป่วยติดเชื้อและกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องเฝ้าระวังมีจำนวนเพิ่มขึ้น การสนับสนุนงบประมาณกองทุนตำบลที่มีการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมในช่วงสถานการณ์ปกติอาจได้รับผลกระทบ ทำให้ไม่สามาถดำเนินก

สื่อรณรงค์ ช่วยกันสู้โควิด วิธีดูแลตัวเอง และ คู่มือวัคซีนสุ้โควิด ฉบับประชาชน

โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 7 พ.ค. 64 17:41
2021-05-07_165204.jpg

ชวนคนไทยการ์ดอย่าตก สสส ส่งสื่อรณรงค์คู่มือวัคซีนสุ้โควิด ฉบับประชาชน ช่วยกันสู้โควิด สู้ โควิด ไปด้วยกันวิธีดูแลตัวเอง-เพื่อรับมือไวรัสโคโรนา-19ที่ มา สสส

ขั้นตอนการแต่งตั้งประธานกองทุน หลังเลือกตั้งนายกและตัวแทนสภา ทำอย่างไร

โดย twoseadj on 6 พ.ค. 64 17:21
messageImage_1620352790194.jpg

ตอบ สำหรับเทศบาล คงผ่านการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับการรับเลือกมาไม่ว่า ....คนเก่า หรือ คนใหม่...ในส่วนกองทุนสุขภาพตำบลนั้น ผ่านมาปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี จะเป็นประธานกองทุน...ไม่ต้องออกคำสั่งแต่งตั้งใหม่ เน

กปท.เร่งทำโครงการฯโควิดระลอกใหม่

โดย twoseadj on 24 เม.ย. 64 14:12
aedngthaw.jpg

ตามที่มีสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ระหว่างเดือน เมษายนที่ผ่านมา ส่งผลให้มีการระบาดวงกว้างและมีแนวโน้มการป่วยมากขึ้น กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เป็นกลไกทางสุขภาพที่สำคัญในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยท่านสามารถเขียนโครงการฯรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วยนี้กระบวนการ คือ ให้พัฒนาโครงการ หรือเขียนโครงกา

243 items(1/25) 2 3 4 5 Next » Last »|