กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

197 items(1/20) 2 3 4 5 Next » Last »|

หนังสือลงประเมินผลกองทุน จ.ยะลา

โดย fair_skl12 on 29 พ.ค. 63 12:54

ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้พัฒนากลไกคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนสุขภาพและโครงการด้านสุขภาพ (coaching) ของกองทุนฯ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำนักงานฯ ได้กำหนดการประ

หนังสือลงประเมินกองทุน_อ.หนองจิก

โดย fair_skl12 on 28 พ.ค. 63 10:34

ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้พัฒนากลไกคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนสุขภาพและโครงการด้านสุขภาพ (coaching) ของกองทุนฯ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓สำนักงานฯ ได้กำหนดการประ

หนังสือลงประเมินกองทุน_อ.สะเดา

โดย fair_skl12 on 26 พ.ค. 63 12:23

ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้พัฒนากลไกคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนสุขภาพและโครงการด้านสุขภาพ (coaching) ของกองทุนฯ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓สำนักงานฯ ได้กำหนดการประ

หนังสือลงประเมินผลกองทุน จ.พัทลุง ครังที่ 1

โดย fair_skl12 on 21 พ.ค. 63 10:31

ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้พัฒนากลไกคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนสุขภาพและโครงการด้านสุขภาพ (coaching) ของกองทุนฯ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำนักงานฯ ได้กำหนดการประ

ประชุมผ่านzoomแนวทางทำแผนสุขภาพแก้ปัญหาโควิด-19

โดย twoseadj on 19 พ.ค. 63 09:29

เมื่อวันที่ 18 เมษายน ที่ผ่านมา ทางสถาบันนโยบายสาธารณะ (สถาบันการจัดการสุขภาพ-สจรส.เดิม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมเครือข่ายสุขภาพ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนสุขภาพ ประเด็น การแก้ปัญหาโควิด -19 ผ่านกองทุนสุขภาพตำบล เพื่อส่งเสริมให้ อปท.สามารถจัดทำโครงการแก้ปัญหาโควิด

แนวทางการทำงานกองทุนสุขภาพ ปี 64

โดย twoseadj on 8 พ.ค. 63 09:46

แนวโน้มการบริหารกองทุนสุขภาพตำบล ระดับประเทศ น่าจะมีการใช้จ่ายเงินสะสม เหลือไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ยังคงใช้ประกาศ ข้อ 23 คือ ไม่จัดสรรแก่กองทุนสุขภาพตำบลที่มีการเหลือไม่เกิน 2 เท่า การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส-19 ส่งผลให้ อปท.มีการใช้จ่ายเงินกองทุนสุขภาพตำบลในการแก้ปัญหามากขึ้นภาพรวมการบริหารกองทุนฯ

ผลงานการเบิกจ่ายกองทุนฯเขต 12 รายเดือน

โดย twoseadj on 1 พ.ค. 63 10:25

สถานการณ์การเบิกเงินกองทุนฯแก่ผู้รับทุน (ณ 1 พ.ค.63) แยกเป็นรายเดือนของ ปี 63 มีการเบิกมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ...กล่าวคือ เดือน มีนาคม 63 มีการเบิก 74.13 ล้านบาท และเดือน เมษายน 63 มีการเบิกจำนวน 58.96 ล้านบาท เนื่องจากการสนับสนุนเงินโครงการแก้ปัญหาโควิด...ยังมีเวลาอีก 5 เดือน...สำหรับการเบิกจ่ายเงิน

การดำเนินโครงการ covid-19 รายเขต

โดย twoseadj on 28 เม.ย. 63 10:56

เมื่อวันที่ 20 เมษายน ที่ผ่านมา ทาง สปสช.และสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดชี้แจงผ่าน facebooklive เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนสุขภาพตำบลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการระบาดของ โควิด-19ผู้ว่าการ สตง.ชี้การใช้จ่ายงบกองทุนสุขภาพระดับตำบลในภาวะเร่งด่วนวิกฤตโควิด-19 อาจมีข้อ

ผลงานการเบิกจ่ายเงินกองทุน เขต 12 เม.ย.

โดย twoseadj on 28 เม.ย. 63 09:47

สรุปการเบิกจ่ายเงินกองทุนสุขภาพตำบล เขต 12แต่ละจังหวัดจะมีเป้าหมายของตนเอง คือ ต้องเบิกเงินให้กับผู้รับทุน ไม่น้อยกว่า 80%ของเงินทั้งหมด(เงินะสะสมยกมา +รายรับปี 63) คือตัวเลขทางขวามือสุด เป็นจำนวนเงินที่ต้องใช้ภายในจังหวัด ผลงาน ณ 28/4/63พบว่า อันดับ 1 คือ สตูล เบิกมากที่สุด คือ 54.5% (จ่า

หนังสือแจ้ง อปท.กรอก ปชก.รับจัดสรรเงิน 64

โดย twoseadj on 16 เม.ย. 63 15:00

ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จัดเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการจัดสรรเงินค่าเหมาจ่ายรายหัว ๔๕ บาท/ประชากรแก่กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ โดย อปท.จะต้องกรอกข้อมูลจำนวนประชากรทุกสิทธิในพื้นที่ท่าน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ (ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓) หาก

197 items(1/20) 2 3 4 5 Next » Last »|