กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

315 items(1/32) 2 3 4 5 Next » Last »|

ขั้นตอนการแต่งตั้งประธานกองทุน หลังเลือกตั้งนายกและตัวแทนสภา ทำอย่างไร?

โดย twoseadj on 6 พ.ค. 64 17:21
messageImage_1620352790194.jpg

ตอบ สำหรับเทศบาลและ อบต. คงผ่านการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล นายก อบต.และสมาชิก อบต.มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับการรับเลือกมาไม่ว่า ....คนเก่า หรือ คนใหม่...ในส่วนกองทุนสุขภาพตำบลนั้น ผ่านมาปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี จะเป็นประธานกองทุน..

วิธีการตรวจสอบเงินโอนกองทุนสุขภาพตำบล จาก สปสช. ปี 2565

โดย twoseadj on 9 ม.ค. 60 20:49

ตามที่ สปสช.เขต 12 สงขลา ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จำนวน 617 แห่ง ซึ่งเข้าร่วมดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับแห่งชาติ บัดนี้ทาง สปสช.เขต 12 สงขลา ขอแจ้งจำนวนเงินที่กองทุนสุขภาพตำบลจะได้รับโอนเงินเข้ากองทุนของท่าน ให้ท่านดำเนินการดังนี้1.จำนวนเงินจะโอ

หนังสือเชิญประชุมกองทุน อ.ปะเหลียน-ย่านตาขาว

โดย twoseadj on 30 ม.ค. 66 11:35
รัษฎา-ห้วยยอด.png

ตามแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2566 กำหนดให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเมื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อนุมัติแผนการเงินประจำปี 2566 และบัดนี้กองทุนฯ ส่วนใหญ่ได้จัดทำแผนก

ขอเชิญ กองทุน อ.รัษฎาและห้วยยอด ประชุม

โดย twoseadj on 30 ม.ค. 66 11:29
รัษฎา-ห้วยยอด.png

ตามแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2566 กำหนดให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเมื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อนุมัติแผนการเงินประจำปี 2566 และบัดนี้กองทุนฯ ส่วนใหญ่ได้จัดทำแผนก

หนังสือเชิญกองทุน อ.รามัน ประชุม 15 ก.พ.

โดย twoseadj on 30 ม.ค. 66 11:08
หนังสือเชิญ กองทุน อ.รามัน.png

ตามแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2566 กำหนดให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเมื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อนุมัติแผนการเงินประจำปี 2566 และบัดนี้กองทุนฯ ส่วนใหญ่ได้จัดทำแผนก

หนังสือเชิญประชุมกองทุน อ.บันนังสตาและธารโต

โดย twoseadj on 30 ม.ค. 66 10:52
ธารโต-บันนังสตา.png

ตามแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2566 กำหนดให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเมื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อนุมัติแผนการเงินประจำปี 2566 และบัดนี้กองทุนฯ ส่วนใหญ่ได้จัดทำแผนก

หนังสือเชิญกองทุน อ.เมืองปัตตานี ประชุม 7 ก.พ.66

โดย twoseadj on 26 ม.ค. 66 15:44
หนังสือเชิญกองทุน อ.นาทวี.png

ตามแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2566 กำหนดให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเมื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อนุมัติแผนการเงินประจำปี 2566 และบัดนี้กองทุนฯ ส่วนใหญ่ได้จัดทำแผนก

หนังสือเชิญกองทุนตำบลและ LTC อ.เมืองสตูล ประชุม 2 ก.พ.

โดย twoseadj on 26 ม.ค. 66 15:32
หนังสือเชิญกองทุน อ.นาทวี.png

ตามแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2566 กำหนดให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเมื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อนุมัติแผนการเงินประจำปี 2566 และบัดนี้กองทุนฯ ส่วนใหญ่ได้จัดทำแผนก

57กองทุนฯ เร่งจัดทำและอนุมัติแผนการเงินด่วน เพื่อโอนเงิน ปี 66

โดย twoseadj on 20 ม.ค. 66 13:36
5 อย่างเปลี่ยนแปลงไป.png

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ขอแจ้งผลการประมวลข้อมูลการจัดทำและอนุมัติแผนการเงิน กองทุน ประกอบการโอนเงินกองทุน ปี 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2566) มีจำนวน 57 แห่งตามที่มติคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา (อปสข.12 ) ได้พิจารณากำหนดให้ กองทุนสุขภาพตำ

ขอให้ยืนยันประชากรสิทธิบัตรทอง เพื่อประกอบการจัดสรร กองทุนตำบล ปี 66

โดย twoseadj on 13 ม.ค. 66 11:58
uc-pop.png

ทุก อปท.แจ้งยืนยันประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพ(บัตรทอง 1 เม.ย.65) 2566 ด้วยมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566ครั้งที่ 12/2565 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565

หนังสือแจ้งรายชื่อผู้แทน 12(7) กรรมการ จ.พัทลุง

โดย twoseadj on 14 ธ.ค. 65 10:20
หนังสือแจ้งรายชื่อ 12(7) จ.พัทลุง.png

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 ข้อ 12 เรื่ององค์ประกอบคณะกรรมการ ข้อ13 ให้กรรมการตามข้อ 12(2) (3) (4) (5) (6) และ (7) มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปีนับวั

315 items(1/32) 2 3 4 5 Next » Last »|