กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

139 items(1/14) 2 3 4 5 Next » Last »|

หนังสือเชิญกองทุน และพี่เลี้ยง ติดตามกองทุน จ.ตรัง ครั้งที่ 2

โดย twoseadj on August,13 2019 19.21

เนื่องด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้จัดตั้งคณะทำงาน ๓ กองทุนเพื่อสนับสนุนการทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ กองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และกองทุนดูแลสมรรถภาพผู้พิการระดับจังหวัดตรังขึ้น มีหน้าที่สนับสนุนและให้คำปรึกษาการทำงานเกี่ยวกับกองทุนฯขององค์กรปก

ประชุมเตรียมงานบูรณาการด้านสุขภาวะผ่านกองทุนตำบล

โดย twoseadj on August,11 2019 10.19

เมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคมที่ผ่านมา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้(สจรส.ม.อ.) จัดประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานฯระดับเขต เพื่อจัดทำโครงการบูรณาการด้านสุขภาวะผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ โดยมีตัวแทน พชอ.ดีเด่น และหัวหน้างานกองทุนฯสปสช.เขต ร่วมกันวางแผนออกแบบ ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี ผลการป

ประชุมร่วมการพัฒนากลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง ผ่านกองทุนตำบล

โดย twoseadj on August,03 2019 10.08

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา นพ.บุญชัย พิริยกิจกำจร รอง ผอ.สปสช.เขต 12 สงขลา ประชุมร่วมกับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ผ่านกองทุนสุขภาพตำบล ณ ทีเคพาเลส แจ้งวัฒนะ กทม. ซึ่งจะมีการพัฒนาให้เกิดการผลักดันกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง มีการจัดทำโครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้ประกอบ

สปสช.เขต 12 แลกเปลี่ยนรู้การบริหารงานกองทุน ต.หมู่บ้านสหกรณ์

โดย twoseadj on August,01 2019 09.07

เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่ สปสช.เขต 12 สงขลา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.หมู่บ้านสหกรณ์ อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่ เครือข่าย ร่วมแลกเปลี่ยนและนำเสนอการดำเนินงานกองทุนฯ

สปสช.รับฟังความเห็นระบบหลักประกันสุขภาพ

โดย twoseadj on July,02 2019 15.21

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีคุณสุนทรีย์ เซ่งกิ่ง ประธานอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นและคณะผู้บริหาร เข้าร่วมรับฟัง โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยจัดบริการสุขภาพ เช่น โรงพยาบาลศูนย์ รพ.ทั่วไป รพ.ชุมช

สปสช.นิเทศติดตามกองทุนสุขภาพตำบล ทต.ควนเนียง

โดย twoseadj on June,13 2019 20.38

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ที่ผ่านมา เภสัชกร สมชาย ละอองพันธุ์ หัวหน้างาน สปสช.เขต 12 สงขลา และคุณดวงดาว อุปสิทธิ์ พี่เลี้ยงประจำกองทุน ลงสนับสนุนการทำงานของกองทุนสุขภาพตำบลควนเนียง โดยมีประธานกองทุน(นายกเทศมนตรีตำบลควนเนียง) ร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

เทศบาลเมืองทุ่งสง ศึกษาดูงานกองทุนฯ ทน.สงขลา

โดย twoseadj on June,13 2019 14.48

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องแนวทางการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล ร่วมกับเทศบาลนครสงขลา

ลงทะเบียนการประชุมติดตามกองทุนตำบลและ LTC จ.พัทลุง

โดย twoseadj on May,21 2019 13.16

เนื่องด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้จัดตั้งคณะทำงาน ๓ กองทุนเพื่อสนับสนุนการทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ กองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดพัทลุง ขึ้น มีหน้าที่สนับสนุนและให้คำปรึกษาการทำงานเกี่ยวกับกองทุนฯขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมารถดำเนินง

ผลงานกองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลา

โดย twoseadj on May,21 2019 09.12

ผลงานการเบิกเงินล่าสุดของกองทุนตำบล เขต 12 สงขลา(ข้อมูล ณ 17/5/62) เบิกแล้ว 194 ล้านบาท คิดเป็น 76% ยังสะสมอีก 549 ล้านบาท(ของเดิม 493 ล้านบาท) และของใหม่ 56 ล้านบาท ผลงานการเบิกแยกรายจังหวัด เรียงตามลำดับการเบิกมากน้อย ลองเปรียบเทียบข้อมูล การเบิก 3 ปี คือ 60-62(ถึงเดือน พ.ค.) ...พบว่า อันดับ

สปสช.และพี่เลี้ยงลงติดตามกองทุนสุขภาพตำบล อ.รือเสาะ

โดย twoseadj on May,03 2019 10.06

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 และ นายเสรี เซะ นายมะกะตา ทีมพี่เลี้ยง จ.นราธิวาส ลงสนับสนุนและติตดามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ และกองทุน LTC พื้นที่ อ.รือเสาะ ณ ห้องประชุม อบต.สามัคคี

139 items(1/14) 2 3 4 5 Next » Last »|