กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

128 items(1/13) 2 3 4 5 Next » Last »|

ปรับโครงการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพญาลันนันบารู

โดย twoseadj on April,25 2019 19.51

เมื่อวันที่ 22-23 เมษายน ที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ และกองอำนวยการความมั่นคงภายใน กองทัพภาคที่ 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร จังหวัดปัตตานี จัดทบทวนและปรับโครงการแก้ปัญหาปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ(สุรา ยาสูบ และสารเสพติด) ของกลุ่มดาหลา หรือญ

พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล บาโงยซิเน

โดย twoseadj on April,25 2019 11.51

เมื่อวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา เภสัชกร สมชาย ละอองพันธุ์ หัวหน้างาน ฯ เป็นวิทยากรพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาโงยซิเน อ.ยะหา จ.ยะลา ณ เทพาบีช รีสอร์ท มีคณะกรรมการฯและเจ้าหน้าที่กองทุน จำนวน 30 คน เข้าร่วมการจัดกิจกรรม ซึ่งมีการแลกปลี่ยนประเด็น ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ประก

หนังสือประสานการลงติดตามและสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล โดยพี่เลี้ยง 3 กองทุน จ.ตรัง

โดย twoseadj on April,17 2019 09.29

เนื่องด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้จัดตั้งคณะทำงาน ๓ กองทุนเพื่อสนับสนุนการทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ กองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และกองทุนดูแลสมรรถภาพผู้พิการระดับจังหวัดตรังขึ้น มีหน้าที่สนับสนุนและให้คำปรึกษาการทำงานเกี่ยวกับกองทุนฯขององค์กรปก

สปสช.และ สจรส.ม.อ.จัดพัฒนาแผนสุขภาพและโครงการอาหาร โภชนาการ อ.เบตง

โดย twoseadj on March,31 2019 16.46

เมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ จัดพัฒนาแผนสุขภาพ ประเด็น อาหารและโภชนาการ แก่กองทุนสุขภาพตำบล 5 แห่ง อ.เบตง ประกอบด้วย เทศบาลเมืองเบตง เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ อบต.ตาเนาะแมเราะ อบต.อัยเยอร์เวง อบต. ณ โรงแรมแกร

สปสช.จัดทำแผนบูรณาการด้านอาหาร พชอ.สุไหง โก-ลก

โดย twoseadj on March,21 2019 11.46

เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมกรีนวิวบูติก อ.สุไหง โก-ลก จ.นราธิวาส สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ร่วมกับ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพประเด็น อาหารและโภชนาการ ผ่านกองทุนสุขภาพตำบลในเขต อ.สุไหง โก-ลก จำนวน 4 แ

กองทุนตำบล อ.ปากพะยูน หารือการเข้าถึงบริการลอกตาต้อกระจก

โดย twoseadj on March,13 2019 14.23

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลปากพะยูน ทาง ผู้รับผิดชอบงาน รพ.ปากพะยูน ได้จัดประชุมหารือร่วม การจัดทำโครงการคัดกรองและผ่าตัดตาต้อกระจกประชาชนทุกสิทธิ์ของ อ.ปากพะยูน ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน นี้ โดยจะมีการคัดกรองตาต้อกระจกโดย อสม.และรพ.สต. การตรวจ VA ยืนยัน โดยจักษะแพทย์ การผ

4 ตระกูล ส.ประชุมพัฒนากลไกความร่วมมือพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนผ่าน พชอ.และกองทุนตำบล

โดย twoseadj on March,10 2019 09.34

เมื่อวันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ได้จัดการประชุมหารือ แนวทางการพัฒนากลไกความร่วมมือแก้ปัญหาสุขภาพผ่าน พชอ.และกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ (กองทุนตำบล) โดยมี ผู้แทนจากเขตบริการสุขภาพทั

สปสช.ประชุมพัฒนาความร่วมมือแก้ปัญหาสุขภาพ ผ่าน พชอ.นำร่อง

โดย twoseadj on March,10 2019 09.28

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ที่ผ่านมา สปสช.เขต 12 สงขลา จัดประชุมพัฒนาความร่วมมือแก้ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ ผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอนำร่อง คือ พชอ.สุไหง โก-ลก จังหวัดนราธิวาส และเบตง จังหวัดยะลา มีดร.เพ็ญ สุขมาก จากสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) และ อาจารย์ สุวิทย์

สจรส.ม.อ.และสปสช. จัดถอดบทเรียนโครงการแก้ปัญหาปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพผ่านกองทุนตำบล

โดย twoseadj on February,14 2019 20.42

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา และ 11 สุราษฎร์ธานี จัดประชุมถอดบทเรียน การพัฒนากลไกอาสาสมัครเพื่อการแก้ปัญหาปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ สุรา ยาสูบ และสารเสพติด และการเพิ่มการเคลื่อนไหวทางกาย มีทีมพี่เลี้

ลงทะเบียน อบรมโปรแกรม LTC(เฉพาะกองทุนที่ดำเนินงานเท่านั้น)

โดย twoseadj on February,13 2019 09.08

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ที่รับผิดชอบเป็น CM เพื่อใช้โปรแกรมบริหารกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ตามรายจังหวัดและรุ่นเท่านั้น เนื่องจากมีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนจำกัด รายละ

128 items(1/13) 2 3 4 5 Next » Last »|