กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

233 items(1/24) 2 3 4 5 Next » Last »|

ผลการดำเนินงานกองทุน 6 เดือน เขต 12 สงขลา

โดย twoseadj on 9 เม.ย. 64 10:27
ตัวชี้วัดออกแบบจ่ายเงินเพิ่ม 65.jpg

ผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือ กองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลา ระยะเวลา 6 เดือน(ตุลาคม 63-มี.ค.64) พบว่าภาพรวมการเเบิกจ่ายเงิน 223 ล้านบาท มากกว่าปี 63 จำนวน 27 ล้านบาท เบิกจ่ายรายเดือนขยับมาเบิกมากขึ้น เดือน ม.ค.-มี.ค.64 เนื่องจากมีการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อจ่ายเพิ่ม สามารถกระตุ้น

แจ้งบันทึกจำนวนประชากรกลางปีเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณ ปี 65

โดย fair_skl12 on 5 เม.ย. 64 15:47
ScreenHunter 727.png

ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการจัดสรรค่าเหมาจ่ายรายหัว จำนวน ๔๕ บาทต่อประชากร และตั้งงบประมาณสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ากองทุนฯ สปสช.ขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้๑.ประ

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โดย จำรัส หวังมณีย์ on 1 เม.ย. 64 13:31

ประเด็นประชุม1. การพัฒนาโครงการ และการคีย์ข้อมูลลงเวปไซด์ ( https://localfund.happynetwork.org/)2. ระเบียบประกาศ 2.1 กองทุนสุขภาพตำบล > คณะกรรมการกองทุน >โครงการ 2.2 กองทุน LCT> คณะกรร

ปปช.ประชุมมาตรการป้องกันการทุจริตกองทุนตำบล อปท.สงขลา

โดย twoseadj on 26 มี.ค. 64 14:39
มาตรการป้องการการทุจริต.jpg

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสงขลา(ปปช.สงขลา) จัดประชุมการชี้แจงแนวทางและมาตรการป้องกันการทุจริตการใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ หรือ กองทุนสุขภาพตำบล แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา จำนวน 139 แห่ง ณ โรงแรมลีการ์เดนท์ พลาซ

อบต.ปากบางพัฒนาเขียนโครงการ

โดย twoseadj on 15 มี.ค. 64 20:32
774797DA-E436-4EBD-9846-2EA0FC4175E2.jpeg

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 ที่ผ่าน นายธนพนธ์ จรสุวรรณ พี่เลี้ยงประจำจังหวัดสงขลา จัดพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อให้เข้าใจการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและ การเขียนโครงการด้านสุขภาพผ่านออนไลน์ เพื่อรับการสนับสนุนจากกองทุน

ลงทะเบียนชี้แจง แนวทางป้องกันทุจริต (เฉพาะกองทุน จ.สงขลา)

โดย twoseadj on 12 มี.ค. 64 08:28
ประชุม ปปช..png

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสงขลา ( ปปช. จังหวัด) ร่วมกับ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภาค 15 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา (มาตรการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตในการบริหารจัดการงบประมาณโค

ขอความร่วมมือร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาบัตรทอง

โดย twoseadj on 4 มี.ค. 64 11:09
messageImage_1614830069120.jpg

สปสช.เขต 12 สงขลา ขอเชิญประชาชนสิทธิบัตรทอง หน่วยบริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วนในพื้นที่ 7 จังหวัดใต้ล่าง มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ ได้ที่รับฟังความคิดเห็นออนไลน์ ปี 2564โดยลงทะเบียนผ่านไลน์ เฟซบุ๊ก หรือ ลงทะเบียนได้โดยตรง ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564ข้

ประชุมร่วมพี่เลี้ยง และคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบลเกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา

โดย จำรัส หวังมณีย์ on 24 ก.พ. 64 21:31

ประเด็น1.ทบทวน สนันสนุนทำแผนด้านสุขภาพฯ สอดคล้องระเบียบกองทุน (สปสช.)2.การเข้าเวปไซด์กองทุนสุภาพตำบล ( https://localfund.happynetwork.org/) รหัสโครงการ การคีย์ข้อมูล การพัฒนาโครงการ (รพ.สต., ผู้สูงอายุ,ศ พด., กลุ่มองค์กรภาคประชาชน,การบริหารจัดการกองทุน และภัยพิบัติโรคระบาด)3. การใช้จ่

สมัครอบรมทบทวนโปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 จนท.ใหม่และจนท.สนใจทั่วไป

โดย twoseadj on 9 ก.พ. 64 15:15
สไลด์1.JPG

ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จัดประชุมเพื่อทบทวนการใช้โปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบล (www.localfund.happynetwork.org) เขต ๑๒ สงขลาเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ส่งผลให้ต้องพัฒนาศักยภาพเรื่องการใช้งาน

ประชุม ศพด.ส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการสมวัย

โดย twoseadj on 5 ก.พ. 64 09:37
171630.jpg

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการสมวัย รายจังหวัด โดยมีการนำเสนอสถานการณ์พัฒนาการเด็ก ภาวะโภชนาการ และทันตสุขภาพ โดยศูนย์อนามัยแม่และเด็กที่ 12 ยะลา พบว่า เด็กใน 7 จังหวัดมีพัฒนาการล่าช้า 30% และหายไปจากการกระตุ้นพัฒนาการ

233 items(1/24) 2 3 4 5 Next » Last »|