กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

รายชื่อพัฒนาโครงการ 64 โครงการ

จังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreกิจกรรมงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพ สตรีสู่วัยทอง ประจำปี 2565
โดย ต.เกาะจัน อ.มายอ จ.ปัตตานี
0 0.00 22 มี.ค. 65 22 มี.ค. 65 18:50 น.
2 ยะลา คลีนิคเลิกยา(ติดตามผู้กลับจากบำบัดยาเสพติด)
โดย ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
0 0.00 11 พ.ย. 63 11 พ.ย. 63 12:18 น.
3 ยะลา ป้องกัน ลด ละ เลิกสูบ ก็เจอสุข บ้านคชศิลาต.บาละ
โดย ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา
3 24,620.00 1 ก.ย. 61 2 พ.ย. 63 10:49 น.
4 ปัตตานี เยาวชนลางาห่างไกลบุหรี่
โดย ต.ลางา อ.มายอ จ.ปัตตานี
6 16,600.00 1 ก.ย. 61 24 ส.ค. 63 22:13 น.
5 ปัตตานี โครงการครอบครัวสดใส ห่างไกลยาเสพติด
โดย ต.เกาะจัน อ.มายอ จ.ปัตตานี
1 26,925.00 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 62 16:19 น.
6 นราธิวาส โครงการพลังเยาวชนคนปูโยะ ลด ละ เลิกบุหรี่
โดย ต.ปุโยะ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส
4 19,970.00 2 ก.ย. 61 19 พ.ย. 62 11:03 น.
7 สงขลา โครงการดาหลาพาเลิกบุหรี่ ตำบลทุ่งพอ
โดย ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
4 22,564.00 1 ก.ย. 61 19 ส.ค. 62 14:45 น.
8 นราธิวาส ลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อสุขภาพชุมชนบ้านไอร์สะเตีย
โดย นางประพา นาวัง
3 9,390.00 17 ส.ค. 61 19 ส.ค. 62 09:00 น.
9 สงขลา ชุมชนเทือกเขาสันกาลาคีรี เยาวชนห่างไกลบุหรี่
โดย ต.บาโหย อ.สะบ้ายอย จ.สงขลา
3 24,800.00 2 ก.ย. 61 19 ส.ค. 62 08:32 น.
10 สงขลา โครงการล่องควนร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด
โดย ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
6 19,500.00 1 ก.ย. 61 18 ส.ค. 62 20:07 น.
11 นราธิวาส โครงการ : ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนบ้านชุมบก
โดย นายซูกุรมัน มูซอ
1 16,500.00 17 ส.ค. 61 18 ส.ค. 62 20:04 น.
12 นราธิวาส สายบริษัทรวมพลเป็นหนึ่งปลอดบุหรี่
โดย ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
1 17,000.00 2 ก.ย. 61 15 ส.ค. 62 16:01 น.
13 ปัตตานี เยาวชนบ้านกลางห่างไกลบุหรี่
โดย ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
1 14,400.00 1 ก.ย. 61 7 ส.ค. 62 15:57 น.
14 นราธิวาส ชุมชนสากอร่วมใจพัฒนาห่างไกลยาเสพติด
โดย ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
4 39,080.00 2 ก.ย. 61 15 ก.ค. 62 15:13 น.
15 ยะลา โครงการจิตอาสาสร้างเครื่อข่ายเยาวชนเรียนรู้สร้างภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันพิษภัยยาเสพติด ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
โดย ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
4 90,250.00 22 เม.ย. 62 9 ก.ค. 62 14:26 น.
16 นราธิวาส โครงการรวมพลังเยาวชน สร้างต้นแบบลดละเลิกบุหรี่ตำบลกายูคละ
โดย ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส
1 36,020.00 2 ก.ย. 61 30 มิ.ย. 62 18:12 น.
17 ยะลา ดาหลาท่าธงร่วมพลัง ลด ละ เลิกบุหรี่ บ้านโต๊ะพราน
โดย ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา
2 15,950.00 1 ก.ย. 61 27 มิ.ย. 62 09:08 น.
18 ยะลา บ้านลือมุปลอดยาเสพติด(ไร้ควันบุหรี่)
โดย ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
6 86,650.00 1 ก.ย. 61 18 มิ.ย. 62 18:25 น.
19 ยะลา เยาวชนปลอดภัยต้านภัยบุหรี่ตำบลเกะรอ
โดย ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา
3 25,000.00 1 ก.ย. 61 17 มิ.ย. 62 13:22 น.
20 สงขลา โครงการชุมชนบ้านนาหว้าสุขภาพดีห่างไกลยาเสพติด อ.จะนะ จ.สงขลา
โดย ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา
7 50,160.00 1 ก.ย. 61 12 มิ.ย. 62 16:15 น.
21 สงขลา กลุ่มดาหลาบ้านประกอบไร้ควันบุหรี่
โดย ต.ประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา
3 22,740.00 1 ก.ย. 61 12 มิ.ย. 62 16:04 น.
22 สงขลา โครงการดนตรีไทย เชื่อมคนสองวัย ห่างไกลยาเสพติด
โดย ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา
2 18,600.00 1 ก.ย. 61 12 มิ.ย. 62 16:02 น.
23 นราธิวาส โครงการเยาวชน ตือมายู สดใส พ้นภัยยาเสพติด
โดย ต.เอราวัณ อ.แว้ง จ.นราธิวาส
3 23,400.00 2 ก.ย. 61 12 มิ.ย. 62 15:05 น.
24 ปัตตานี หมู่บ้านลาเกาะรุ่นใหม่ห่างไกลจากบุหรี่
โดย ต.เกาะจัน อ.มายอ จ.ปัตตานี
3 20,000.00 1 ก.ย. 61 28 พ.ค. 62 12:24 น.
25 นราธิวาส สาวอรวมพลังเยาวชน ป้องกัน และ แก้ไขปัญหายาเสพติด
โดย ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
4 60,170.00 2 ก.ย. 61 22 พ.ค. 62 12:51 น.
26 ปัตตานี ตุยงใส่ใจ ห่างไกลบุหรี่
โดย ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
3 64,000.00 1 ก.ย. 61 30 เม.ย. 62 12:24 น.
27 นราธิวาส ป่าไผ่ล้อมรั้ว​ ห่างไกลยาเสพติด
โดย ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
3 30,100.00 2 ก.ย. 61 25 เม.ย. 62 14:10 น.
28 ยะลา เยาวชนลดละเลิกบุหรี่ในสถานศึกษาในตำบลบาโงยซิแน ปี 2562
โดย ต.บาโงยซิแนน อ.ยะหา จ.ยะลา
3 36,400.00 1 ก.ย. 61 24 เม.ย. 62 14:46 น.
29 นราธิวาส แม่ดงร่วมใจเป็นหนึ่งต้านภัยยาเสพติด
โดย ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส
3 29,700.00 2 ก.ย. 61 23 เม.ย. 62 14:32 น.
30 ปัตตานี โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลด ละ เลิกบุหรี่
โดย ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี
4 28,350.00 1 ก.ย. 61 23 เม.ย. 62 13:38 น.
31 นราธิวาส โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ หางไกลบุุหรี่ บ้านคลองเลย
โดย นายหย๊ะยา เปาะอาเดะ
5 23,800.00 17 ส.ค. 61 23 เม.ย. 62 13:26 น.
32 ปัตตานี โครงการเมล็ดพันธ์ใหม่รวมพลังต้านภัยบุหรี่ บ้านคางา
โดย ต.สะนอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
6 41,650.00 1 ก.ย. 61 23 เม.ย. 62 13:24 น.
33 สงขลา ชุมชนบ้านคลองตาหงาสร้างเมล็ดพันธ์ใหม่รวมพลังต้านภัยบุหรี่
โดย ต.บาโหย
7 36,100.00 23 เม.ย. 62 23 เม.ย. 62 13:09 น.
34 นราธิวาส สองพลังมือ รวมพลังคิด ไม่ใกล้ชิด...ยาเสพติด
โดย ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
8 101,426.00 2 ก.ย. 61 23 เม.ย. 62 10:23 น.
35 ยะลา เสริมสร้างเยาวชนบำบัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดย ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
3 99,900.00 22 เม.ย. 62 22 เม.ย. 62 14:16 น.
36 ปัตตานี เยาวชนต้นแบบตำบลบ่อทอง ลด ละ เลิก บุหรี่
โดย ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
2 29,600.00 1 ก.ย. 61 22 เม.ย. 62 14:00 น.
37 ยะลา บ้านกาตองปลอดควันบุหรี่
โดย ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา
2 49,350.00 1 ก.ย. 61 22 เม.ย. 62 13:57 น.
38 ยะลา ลดละเลิกบุหรี่ เด็กและเยาวชน โรงเรียนบ้านเปาะเส้ง
โดย ต.เปาะเส้ง อ.เมือง จ.ยะลา
5 38,375.00 1 ก.ย. 61 22 เม.ย. 62 13:43 น.
39 ยะลา ดาหลาช่วยน้องๆเลิกบุหรี่ บ้านกาลอ
โดย ต.กาลอ อ.รามัน จ.ยะลา
3 23,300.00 7 ก.ย. 61 22 เม.ย. 62 13:29 น.
40 ยะลา เยาวชนรุ่นใหม่ปลอดบุหรี่ตำบลปะแต
โดย ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
4 24,000.00 1 ก.ย. 61 22 เม.ย. 62 13:22 น.
41 ยะลา กลุ่มดาหลาตาเซะชวนเลิกบุหรี่ ลดโรค
โดย ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา
7 24,450.00 1 ก.ย. 61 22 เม.ย. 62 12:02 น.
42 ปัตตานี โครงการชุมชนบ้านบาเลาะร่วมใจลดบุหรี่ ปี 2562
โดย ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
4 39,900.00 1 ก.ย. 61 22 เม.ย. 62 11:44 น.
43 ยะลา โครงการ ป้องกัน ลดละเลิก สูบ ก็เจอสุข บ้านคชศิลา ต.บาละปี2
โดย ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา
0 0.00 22 เม.ย. 62 22 เม.ย. 62 10:34 น.
44 ปัตตานี เยาวชนลิปะสะโงปลอดควันบุหรี่
โดย ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
1 0.00 1 ก.ย. 61 19 เม.ย. 62 10:18 น.
45 ปัตตานี "ควนโนรีเป็นสุข ไร้ทุกข์จากควันบุหรี่"
โดย นายฮาซัน มอน๊อง
2 32,200.00 17 ส.ค. 61 21 มี.ค. 62 10:47 น.
46 นราธิวาส คนบ้านไอร์สะเตียร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
โดย ต.บูกิต อ.เจาะไอน้อง จ.นราธิวาส
6 12,470.00 2 ก.ย. 61 13 มี.ค. 62 16:26 น.
47 ปัตตานี การแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้หลักศาสนาเป็นหลัก
โดย ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
2 27,000.00 23 ก.พ. 62 24 ก.พ. 62 00:14 น.
48 ยะลา ลดละเลิกบุหรี่ เด็กและเยาวชนโรงเรียนอาสินศึกษา
โดย ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา
3 28,200.00 1 ก.ย. 61 23 ก.พ. 62 12:53 น.
49 นราธิวาส เยาวชนวัยใสห่างไกลบุหรี่
โดย ต.มูโนะ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส
2 29,750.00 1 ต.ค. 61 12 ก.พ. 62 14:58 น.
50 สงขลา ส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยวิธีแอโรบิคบ้านช้างคลอด ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา
โดย ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา
4 76,232.00 1 ก.ย. 61 12 ก.พ. 62 14:45 น.
51 นราธิวาส ผดุงมาตรสร้างสุข มีเกราะป้องกันยาเสพติด
โดย ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
5 64,762.00 2 ก.ย. 61 24 ม.ค. 62 15:59 น.
52 นราธิวาส โครงการเข้าค่ายป้องกันยาเสพติดบ้านสาเมาะ ตำบลดุซงญอ
โดย ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
4 15,184.00 2 ก.ย. 61 8 ม.ค. 62 14:18 น.
53 นราธิวาส โครงการรวมพลังชุมชนบ้านไอร์กรอสต่อต้านบุหริ่
โดย ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
3 52,702.00 2 ก.ย. 61 4 ธ.ค. 61 14:52 น.
54 นราธิวาส บาโงอาแซ ร่วมมือร่วมใจห่างไกลบุหรี่เพื่อชุมชนสุขภาพดี
โดย ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
3 43,382.00 2 ก.ย. 61 4 ธ.ค. 61 12:14 น.
55 นราธิวาส ร่วมพลังคนมาโมงพาเยาวชนปลอดยาเสพติด
โดย ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
2 23,462.00 2 ก.ย. 61 3 ธ.ค. 61 14:16 น.
56 นราธิวาส เกาะสะท้อนเข้มแข็งชุมชนปลอดบุหรี่ นำร่องบ้านตะเหลี่ยง
โดย ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
1 32,720.00 2 ก.ย. 61 3 ธ.ค. 61 13:57 น.
57 นราธิวาส สายบริษัทรวมพลเป็นหนึ่งปลอดบุหรี่
โดย ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
3 26,500.00 2 ก.ย. 61 3 ธ.ค. 61 12:12 น.
58 ยะลา ดาหลาร่วมใจใส่ใตสุขภาพชุมชนบ้านเขานํ้าตก
โดย ต.ตะลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
4 14,700.00 1 ก.ย. 61 30 พ.ย. 61 14:28 น.
59 ยะลา ชุมชนกายูบอเกาะลดละเลิศบุหรี่
โดย นางสาวอาดีละห์ เปาะวี
2 37,000.00 17 ส.ค. 61 30 พ.ย. 61 14:16 น.
60 ปัตตานี ชุมชนบ้านแม่โอนไร้ควันบุหรี่
โดย ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
2 18,400.00 1 ก.ย. 61 29 พ.ย. 61 15:23 น.
61 ยะลา ป้องกันนักสูบหน้าใหม่
โดย นางสาวรอกีเยาะ อาแยกาจิ
3 38,750.00 1 ก.ย. 61 12 พ.ย. 61 09:55 น.
62 สงขลา เครือข่ายป้องกันตนเองจากบุหรี่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนบ้านประกอบตก
โดย ต.ประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา
6 45,800.00 1 ก.ย. 61 15 ต.ค. 61 12:33 น.
63 ยะลา เยาวชนบือมังห่างบุหรี่พิษร้ายใกล้ตัว
โดย ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา
2 64,495.00 1 ก.ย. 61 12 ต.ค. 61 10:01 น.
64 ปัตตานี ชุมชน ปลอดบุหรี่ ตำบลบางเขา
โดย ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
2 16,150.00 1 ก.ย. 61 9 ต.ค. 61 14:48 น.