กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

R&D Team

by Admin_กองทุนฯ @November,04 2016 01.40 ( IP : 1...21 )

ระบบบริหารกองทุนตำบล ภาคใต้  (ผ่านหน้าเว็บไซต์) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ร่วมกับ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารกองทุนตำบล ภาคใต้ นี้ขึ้นมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ใช้ในการบริหารงานกองทุน  และติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบล

ติดต่อ/สอบถาม การใช้งานได้ที่..

                                         
ชื่อ-สกุลโทรศัพท์ e-mail
สุทธิพงษ์  อุสาหะพงษ์สิน (เอ๋) Line ID : 18182543 
08-1818-2543
sutthiphongu@softganz.com
ภาณุมาศ นนทพันธ์ (หมี)
08-6748-9360
webmaster@softganz.com
ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
08-9197-1917
pongthep.s@gmail.com

>> สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) <<
ชั้น 10 อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-282904  โทรสาร : 074-282901
พิกัด GPS  ( 7.006433, 100.498991 )
>>แผนที่<<

บริษัท เอ็ม แอนด์ อี เฮลท์ โปรโมชั่น คอนเซ้าท์ จำกัด


M&E Health Promotion Consult, Co.,Ltd.
ที่อยู่....
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา