กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ผู้ดูแลและพัฒนาระบบ

ระบบบริหารกองทุนตำบล (ผ่านหน้าเว็บไซต์) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) เขต 12 สงขลา ร่วมกับ สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารกองทุนตำบล  นี้ขึ้นมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ใช้ในการบริหารงานกองทุน  และติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบล
ติดต่อ/สอบถาม การใช้งานได้ที่..

                                               
ชื่อ-สกุลโทรศัพท์ e-mail
สุทธิพงษ์  อุสาหะพงษ์สิน (เอ๋)
Line ID : 18182543 
08-1818-2543
sutthiphongu@gmail.com
ภาณุมาศ นนทพันธ์ (หมี)
08-6748-9360
softganz@yahoo.com

>> สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.) <<
ชั้น 10 อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-282904  โทรสาร : 074-282901
พิกัด GPS  ( 7.006433, 100.498991 )
placeแผนที่

บริษัท เอ็ม แอนด์ อี เฮลท์ โปรโมชั่น คอนเซ้าท์ จำกัด


M&E Health Promotion Consult, Co.,Ltd.
23/2 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองแห
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110