กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

บทความ-หนังสือ

บทความ-หนังสือ

ผลการประเมินคุณภาพโครงการแบบเสริมพลังอำนาจกองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลา

โดย twoseadj on October,01 2018 09.39

สปสช.เขต 12 สงขลา ร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ) ดำเนินโครงการประเมินผลและติดตามแบบเสริมพลังกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา วัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพโครงการที่ขอรับการสนับสนุนผ่านกองทุน และเพื่อประเมินประสิทธิกลไกพี่เลี้ยงประจำกองทุน เป็นข้

ขยับเขยื้อนเคลื่อน PA

โดย Admin_กองทุนฯ on July,19 2018 22.13

ขยับเขยื้อนเคลื่อน PA

รวบข้อหารือทางกฎหมายกองทุนสุขภาพตำบล 59-60

โดย twoseadj on March,06 2017 14.22

ด้วยเป้าหมายในการบริหารเงินกองทุนสุขภาพตำบลในเขต 12 สงขลา จะต้องให้มีจำนวนเงินถูกใช้ในการดำเนินโครงการด้านการสร้างเสริม ป้องกันโรค ฟื้นฟูและการรักษาเชิงรุก ถูกใช้ไม่น้อยกว่า 650 ล้านบาท ตลอดเวลาที่ผ่านมามีความกังวลเรื่องประเด็นข้อกฎหมายว่า สามารถใช้เงินตรงตามวัตถุประสงค์กองทุนหรือไม่ สำนักระบบบริการ

E-book ที่น่าสนใจ จากงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 59

โดย Admin_กองทุนฯ on January,05 2017 18.08

E-book ที่น่าสนใจ  จากงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 59
หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://hsmi2.psu.ac.th/ebook

หนังสือ สู่ชุมชนสุขภาพดี

โดย Admin_กองทุนฯ on December,17 2016 15.44

หนังสือ สู่ชุมชนสุขภาพดี คู่มือการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

หนังสือสานพลัง กองทุนสุขภาพตำบล ภาคใต้ตอนล่าง ปี 2559

โดย twoseadj on August,30 2016 18.56

หนังสือสานพลัง กองทุนสุขภาพตำบล ภาคใต้ตอนล่าง ปี 2559 งานถอดบทเรียนเล็กๆแต่เปี่ยมไปด้วยพลังที่ผสานกับความตั้งใจของคณะทำงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น หรือที่เรียกกันติดปากชาวบ้านว่า โกองทุนสุขภาพตำบลโ หรือ โกองทุน สปสช.โ เป็นปณิธานสำคัญของ นายแพทย์สงวน นิตยารัมพงษ์ หมอห