กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

Topic List

Submitted by Pawint Saeku on 20 ก.ค. 64 11:17

แบบประเมินศักยภาพโครงการบูรณาการassignment 1. แบบประเมินศักยภาพผู้ประสานงานเขตassignment 2. แบบประเมินศักยภาพพี่เลี้ยงassignment 3. แบบประเมินศักยภาพกรรมการกองทุนassignment 4. แบบประเมินศักยภาพผู้รับผิดชอบกองทุนassignment 5. แบบประเมินศักยภาพผู้เสนอขอการสนับสนุนโครงการ.bet-ul-list ul {p

Submitted by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 17 พ.ค. 62 16:06

Submitted by twoseadj on 1 ต.ค. 61 09:39

สปสช.เขต 12 สงขลา ร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ) ดำเนินโครงการประเมินผลและติดตามแบบเสริมพลังกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา วัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพโครงการที่ขอรับการสนับสนุนผ่านกองทุน และเพื่อประเมินประสิทธิกลไกพี่เลี้ยงประจำกองทุน เป็นข้

Submitted by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 19 ก.ค. 61 22:13

ขยับเขยื้อนเคลื่อน PA

Submitted by twoseadj on 6 มี.ค. 60 14:22

ด้วยเป้าหมายในการบริหารเงินกองทุนสุขภาพตำบลในเขต 12 สงขลา จะต้องให้มีจำนวนเงินถูกใช้ในการดำเนินโครงการด้านการสร้างเสริม ป้องกันโรค ฟื้นฟูและการรักษาเชิงรุก ถูกใช้ไม่น้อยกว่า 650 ล้านบาท ตลอดเวลาที่ผ่านมามีความกังวลเรื่องประเด็นข้อกฎหมายว่า สามารถใช้เงินตรงตามวัตถุประสงค์กองทุนหรือไม่ สำนักระบบบริการ

Submitted by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 5 ม.ค. 60 18:08

E-book ที่น่าสนใจ  จากงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 59
หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://hsmi2.psu.ac.th/ebook

Submitted by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 17 ธ.ค. 59 15:44

หนังสือ สู่ชุมชนสุขภาพดี คู่มือการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

Submitted by twoseadj on 30 ส.ค. 59 18:56

หนังสือสานพลัง กองทุนสุขภาพตำบล ภาคใต้ตอนล่าง ปี 2559 งานถอดบทเรียนเล็กๆแต่เปี่ยมไปด้วยพลังที่ผสานกับความตั้งใจของคณะทำงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น หรือที่เรียกกันติดปากชาวบ้านว่า โกองทุนสุขภาพตำบลโ หรือ โกองทุน สปสช.โ เป็นปณิธานสำคัญของ นายแพทย์สงวน นิตยารัมพงษ์ หมอห