กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

คณะทำงานธุรกรรมทางการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ เขต12

by Admin_กองทุนฯ @25 พ.ย. 59 16:43 ( IP : 202...26 )

รายชื่อ คณะทำงานธุรกรรมทางการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ เขต 12 ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล หน่วยงานตำแหน่งเบอร์ติดต่อ
นางนวรัตน์ ศรีไพบูลย์เทศบาลเมืองคอหงษ์ประธานคณะทำงาน086-489-5668
นางสาวณพัชญ์ปภา  เกรียงไกรศักดิ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ จ.ตรังคณะทำงาน-
นางสาวจารีพันธ์  ฝันนิมิตรองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง จ.ตรังคณะทำงาน075-203143 ต่อ 106
นางสาวดวงใจ  อ่อนแก้ว เทศบาลเมืองควนลังคณะทำงาน081-598-7906
นางรัตนา  ยั่งยืนเทศบาลเมืองคอหงษ์คณะทำงาน-
นายอับดุลกอแดร์ การีนา องค์การบริหารส่วนตำบลบานา  จ.ปัตตานีคณะทำงาน087-394-8919
นางแวรอปิซ๊ะ มะมิงองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุโบ๊ะ จ.ปัตตานีคณะทำงาน088-488-9704
นางประภัสสร ขวัญกะโผะองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ จ.ปัตตานีคณะทำงาน086-289-9147
ส.อ.สุทิน หมูดเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง จังหวัดสตูลคณะทำงาน087-858-6244
นางสาวสุมาลี โอมณีองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง จังหวัดสตูลคณะทำงาน086-963-8474
นางสาวน้องรัก พานิชองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง จังหวัดสตูลคณะทำงาน -
นายประเสริฐ จันทร์แดงเทศบาลตำบลเขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุงคณะทำงาน074-670520
นางจุฑามาศ รัตนอุบลเทศบาลตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุงคณะทำงาน081-8977394
นายนรงค์ คงนุ่มอบต.เกาะเต่า อ.ป่าพยอม จ.พัทลุงคณะทำงาน086-299-3573
นางวลัยพร ด้วงคงทต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุงคณะทำงาน086-297-4923
นางลัดดาวัลย์ ธรรมสกุลทต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุงคณะทำงาน088-7733401
นางไพริน ดวงจันทร์อบต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุงคณะทำงาน081-3264718
นายนัศรุดดีน    เจะแนอบต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาสคณะทำงาน086-297-4400
นางนงเยาว์ เกษกุลอบต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาสคณะทำงาน089-5991035
นางวาสนา การุณรักษ์อบต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาสคณะทำงาน-
นางสาวอิสรา รุ่งประเสริฐอบต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาสคณะทำงาน-
นางสุนีย์ แป้นวิเชียรทต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาสคณะทำงาน-
นางสาวพรรณพิไล พุ่มพวงอบต.สาคร  อ.ท่าแพ  จ.สตูลคณะทำงาน095-092-1908
นายวุฒิชัย  นิ่มดำอบต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุงคณะทำงาน084-748-6671
นางสาวอาซีซะ  กาเรงอบต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาสคณะทำงาน086-489-5668
นายสมชาย ละอองพันธุ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลาเลขาคณะทำงาน086-ุ694-0954

บทบาทและหน้าที่
1. ให้คำปรึกษาด้านการจัดทำบัญชีการเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินที่ถูกต้อง กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการทำงานกองทุนฯ
2. จัดทำชุดความรู้เรื่องธุรกรรมการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการทำงานกองทุนฯ

Comment #1คณะทำงานธุรกรรมทางการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ เข
นายฮาซัน ดือกะ (Not Member)
Posted @20 ธ.ค. 59 10:34 ip : 113...241

so good

Comment #2อยากให้มีการอบรมหลักสูตรการเบิกจ่ายงบ LTC แก่กองทุนฯ (จนท.)
Posted @18 ธ.ค. 60 15:43 ip : 101...40

อยากให้มีการอบรมหลักสูตรการเบิกจ่ายงบ LTC แก่กองทุนฯ (จนท.) เช่น หลักแนวทางในการเบิกจ่าย ผ่านหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ผ่านศูนย์พัฒนาและฟื้นฟู , ผ่าน รพ.สต. , ผ่านกองทุน เป็นต้น

Comment #3ทำยังไงให้เข้าสู่ระบบในโน้ตบุกได้
Posted @6 ก.ค. 61 10:02 ip : 113...155

ทำยังไงคับ

Comment #4ทำยังไงให้เข้าสู่ระบบในโน้ตบุกได้
Posted @6 ก.ค. 61 10:04 ip : 113...155

ลองเข้ารหัสดูแล้วคับก้อเข้าไม่ได้

แสดงความคิดเห็น

« 3161
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง