กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

รายชื่อพัฒนาโครงการ 6,966 โครงการ

จังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreกิจกรรมงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 ยะลา โครงการอาบน้ำศพตามสุขลักษณะ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 32,550.00 5 มี.ค. 67 19 ก.ค. 67 14:39 น.
2 อุบลราชธานี ออกกำลังกายปั่นจักรยานปลูกป่า
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ศรีสุข
2 10,000.00 19 ก.ค. 67 19 ก.ค. 67 14:33 น.
3 ปัตตานี โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
โดย กองทุนตำบลบางเขา
1 96,750.00 15 ก.ค. 67 19 ก.ค. 67 14:09 น.
4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สูงวัยสุขภาพดี
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
4 35,000.00 10 เม.ย. 67 19 ก.ค. 67 13:32 น.
5 สงขลา คนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร
5 20,550.00 2 ก.พ. 67 19 ก.ค. 67 12:08 น.
6 ยะลา โครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 21,500.00 5 มี.ค. 67 19 ก.ค. 67 11:59 น.
7 ยะลา โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 23,000.00 5 มี.ค. 67 19 ก.ค. 67 11:47 น.
8 ยะลา โครงการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อภายในโรงเรียน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 22,500.00 5 มี.ค. 67 19 ก.ค. 67 11:35 น.
9 สงขลา โครงการท่าหมอไทรร่วมมือ ใส่ใจ ดูแลสุขภาพกายใจ ชีวีมีสุข
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร
6 26,095.00 1 ธ.ค. 66 18 ก.ค. 67 17:12 น.
10 สงขลา โครงการ สร้างครอบครัวอบอุ่น สร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัว
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร
5 26,805.00 1 ธ.ค. 66 18 ก.ค. 67 17:04 น.
11 โครงการบ้านน่าอยู่หมู่บ้านสะอาดลดขยะในชุมชน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
4 60,000.00 12 มิ.ย. 67 17 ก.ค. 67 13:58 น.
12 โครงการสร้างสุขภาพออกกำลังกายลดภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
5 66,000.00 13 มิ.ย. 67 17 ก.ค. 67 13:57 น.
13 ลำพูน โครงการหนูน้อยสมวัย ใส่ใจสุขภาพ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านแป้น
0 0.00 10 ก.ค. 67 16 ก.ค. 67 15:32 น.
14 ลำพูน โครงการรวมพลคนรักษ์สุขภาพ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านแป้น
5 35,000.00 10 ก.ค. 67 16 ก.ค. 67 15:09 น.
15 ตรัง โครงการสตรีไทยปลอดภัยจากมะเร็งปากมดลูก หมู่ที่ 11 บ้านไร่พรุ ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
4 3,157.00 21 มิ.ย. 67 15 ก.ค. 67 16:28 น.
16 ตรัง โครงการสตรีไทยปลอดภัยจากมะเร็งปากมดลูก หมู่ที่ 9 บ้านไสขุดหิน ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
4 3,382.00 21 มิ.ย. 67 15 ก.ค. 67 16:14 น.
17 ตรัง โครงการสตรีไทยปลอดภัยจากมะเร็งปากมดลูก หมู่ที่ 8 บ้านหนองห้าง ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
4 4,482.00 21 มิ.ย. 67 15 ก.ค. 67 15:54 น.
18 ตรัง โครงการสตรีไทยปลอดภัยจากมะเร็งปากมดลูก หมู่ที่ 6 บ้านปากห้วย ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
3 3,182.00 21 มิ.ย. 67 15 ก.ค. 67 15:37 น.
19 ตรัง โครงการสตรีไทยปลอดภัยจากมะเร็งปากมดลูก หมู่ที่ 4 บ้านไร่พรุ ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
4 3,707.00 21 มิ.ย. 67 15 ก.ค. 67 15:17 น.
20 ตรัง โครงการสตรีไทยปลอดภัยจากมะเร็งปากมดลูก หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเร็จ ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
3 4,357.00 28 มิ.ย. 67 15 ก.ค. 67 10:26 น.
21 ตรัง โครงการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคเลปโตสไป โรซีสในชุมชน ปีงบประมาณ 2567 (รพ.สต.น้ำผุด)
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
4 41,932.00 21 มิ.ย. 67 12 ก.ค. 67 16:09 น.
22 ตรัง โครงการเกษตรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
5 25,859.00 3 พ.ค. 67 12 ก.ค. 67 15:50 น.
23 อุบลราชธานี โครงการหนูน้อยเคลื่อนไหวใส่ใจสุขภาพ
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ก่อเอ้
6 35,000.00 5 ก.ค. 67 12 ก.ค. 67 14:36 น.
24 อุบลราชธานี โครงการบูรณาการน่าอยู่ เพื่่อรองรับสังคมสูงวัย
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ก่อเอ้
2 35,000.00 12 ก.ค. 67 12 ก.ค. 67 11:39 น.
25 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาวะ"ตำบลคนรักสุขภาพ"
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร
4 150,000.00 24 ม.ค. 67 11 ก.ค. 67 15:36 น.
26 ปัตตานี โครงการกิจกรรม ๕ ส “ Big Cleaning Day”
โดย กองทุนตำบลท่ากำชำ
1 10,859.00 10 ก.ค. 67 10 ก.ค. 67 21:24 น.
27 สงขลา โครงการผักยกแคร่ปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพที่ดี
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร
3 25,215.00 5 ก.ค. 67 10 ก.ค. 67 11:04 น.
28 สงขลา โครงการผักยกแคร่ปลอดสารพิษ เพื่อการบริโภคปลอดภัย
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร
3 25,015.00 5 ก.ค. 67 10 ก.ค. 67 10:46 น.
29 ตรัง โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำผุด ปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
3 13,350.00 5 ก.ค. 67 9 ก.ค. 67 14:56 น.
30 สงขลา โครงการสูงดี สมวัย สมส่วน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร
3 22,660.00 28 พ.ค. 67 9 ก.ค. 67 14:34 น.
31 สงขลา โครงการบ้านสะอาด ปราศจากโรค
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร
5 0.00 26 พ.ค. 67 9 ก.ค. 67 13:57 น.
32 ตรัง โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพและช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตายาว ในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
5 204,000.00 21 มิ.ย. 67 9 ก.ค. 67 11:49 น.
33 ตรัง โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการในผู้ป่วยเรื้อรัง รพ.สต.บ้านน้ำผุด ต.น้ำผุด
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
6 30,600.00 3 พ.ค. 67 9 ก.ค. 67 11:12 น.
34 สตูล โครงการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กำแพง
10 198,000.00 29 ส.ค. 66 9 ก.ค. 67 11:07 น.
35 โครงการอบรมการใช้ยาสามัญประจำบ้านอย่างปลอดภัย
โดย กองทุนตำบลปุโละปุโย
1 10,000.00 12 ม.ค. 67 9 ก.ค. 67 11:06 น.
36 ตรัง โครงการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน ปีงบประมาณ 2567(รพ.สต.บ้านน้ำผุด)
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
4 41,932.00 20 มิ.ย. 67 9 ก.ค. 67 10:55 น.
37 ตรัง โครงการสตรีไทยปลอดภัยจากมะเร็งปากมดลูก หมู่ที่ 12 ต.น้ำผุด ปี2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
6 3,482.00 3 พ.ค. 67 8 ก.ค. 67 16:27 น.
38 ตรัง โครงการสตรีไทยปลอดภัยจากมะเร็งปากมดลูก หมู่ที่ 10 ต.น้ำผุด ปี2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
6 4,232.00 3 พ.ค. 67 8 ก.ค. 67 16:09 น.
39 ตรัง โครงการสตรีไทยปลอดภัยจากมะเร็งปากมดลูก หมู่ที่ 7 ต.น้ำผุด ปี2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
6 4,232.00 3 พ.ค. 67 8 ก.ค. 67 15:50 น.
40 ตรัง โครงการสตรีไทยปลอดภัยจากมะเร็งปากมดลูก หมู่ที่ 5 ต.น้ำผุด ปี2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
6 4,232.00 3 พ.ค. 67 8 ก.ค. 67 15:37 น.
41 ตรัง โครงการสตรีไทยปลอดภัยจากมะเร็งปากมดลูก หมู่ที่ 2 ต.น้ำผุด ปี2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
0 0.00 3 พ.ค. 67 8 ก.ค. 67 14:43 น.
42 ตรัง โครงการสตรีไทยปลอดภัยจากมะเร็งปากมดลูก หมู่ที่ 1 ต.น้ำผุด ปี2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
1 500.00 3 พ.ค. 67 8 ก.ค. 67 14:14 น.
43 โครงการฮูลาฮูปเด็กวัยใสหัวใจกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายอิงคยุทธบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดย กองทุนตำบลบ่อทอง
4 19,700.00 6 ก.ค. 67 6 ก.ค. 67 14:30 น.
44 โครงการธาตุน้อยขยับตัว ห่างไกลออฟฟิศซินโดรม
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ธาตุน้อย
5 11,280.00 27 พ.ค. 67 5 ก.ค. 67 13:16 น.
45 โครงการสานฝันปันรัก
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเขื่องใน
5 2,656.00 5 ก.ค. 67 5 ก.ค. 67 13:12 น.
46 โครงการ ท่าไห workout on workday
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่าไห
3 20,000.00 27 พ.ค. 67 5 ก.ค. 67 12:53 น.
47 โครงการบ้านสวยเมืองสุข
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.แดงหม้อ
4 52,590.00 27 พ.ค. 67 5 ก.ค. 67 12:41 น.
48 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลางใหญ่ ร่วมกับชมรมรักสุขภาพตำบลกลางใหญ่
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.กลางใหญ่
5 10,000.00 13 พ.ค. 67 5 ก.ค. 67 12:38 น.
49 โครงการเสริมสร้างพัฒนาการทางกายเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเเดงหม้อ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.แดงหม้อ
5 7,300.00 14 มิ.ย. 67 5 ก.ค. 67 12:26 น.
50 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายที่เพียงพอ มีการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ และการอนุรักษ์เพิ่มพื้นที่ป่า ระดับประถม มัธยม ตำบลศรีสุข
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ศรีสุข
6 94,400.00 29 พ.ค. 67 5 ก.ค. 67 12:10 น.
51 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยไลน์แดนซ์และบาสโลบ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
5 16,700.00 19 มิ.ย. 67 5 ก.ค. 67 11:49 น.
52 ตรัง โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง หมู่ 12 บ้านเขาโหรง ปี2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
5 13,350.00 3 พ.ค. 67 5 ก.ค. 67 11:19 น.
53 ตรัง โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำผุด ปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
5 13,350.00 3 พ.ค. 67 5 ก.ค. 67 11:05 น.
54 ตรัง โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง หมู่ ที่ 7 ตำบลน้ำผุด ปี2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
5 13,350.00 3 พ.ค. 67 5 ก.ค. 67 10:48 น.
55 ตรัง โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงหมู่ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำผุดปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
3 13,350.00 3 พ.ค. 67 5 ก.ค. 67 10:34 น.
56 ตรัง โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงหมู่ 1 ตำบลน้ำผุด ปี2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
3 13,350.00 3 พ.ค. 67 5 ก.ค. 67 10:12 น.
57 โครงการสุขภาพแข็งแรง ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงร่วมใจ ด้วยมือของเรา
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ก่อเอ้
3 100,000.00 27 พ.ค. 67 5 ก.ค. 67 03:31 น.
58 สงขลา โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ เพื่อชุมชนสะอาด ปราศจากโรค
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
4 17,050.00 4 ก.ค. 67 4 ก.ค. 67 16:50 น.
59 ตรัง โครงการ รณรงค์ ควบคุม ป้องกัน โรคไข้เลือดออกหมู่ 12 ตำบลน้ำผุด ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
2 8,100.00 3 พ.ค. 67 4 ก.ค. 67 16:04 น.
60 ตรัง โครงการ รณรงค์ ควบคุม ป้องกัน โรคไข้เลือดออกหมู่ 7 ตำบลน้ำผุด ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
3 12,420.00 3 พ.ค. 67 4 ก.ค. 67 15:39 น.
61 สงขลา โครงการแก้ไขปัญหาภาวะสายตาผิดปกติในกลุ่มผู้สูงอายุหมู่ที่ 2,3,8 ตำบลบ้านนา
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
4 7,425.00 4 ก.ค. 67 4 ก.ค. 67 15:30 น.
62 สตูล โครงการ รณรงค์ ควบคุม ป้องกัน โรคไข้เลือดออก หมู่ 5 ตำบลน้ำผุด ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
4 12,100.00 4 ก.ค. 67 4 ก.ค. 67 15:20 น.
63 ตรัง โครงการ รณรงค์ ควบคุม ป้องกัน โรคไข้เลือดออกหมู่ 2 ตำบลน้ำผุด ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
3 12,100.00 3 พ.ค. 67 4 ก.ค. 67 14:35 น.
64 สงขลา โครงการสนับสนุนอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลบ้านนา ประจำปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
3 311,300.00 4 ก.ค. 67 4 ก.ค. 67 09:57 น.
65 โครงการสนับสนุนผ้าอ้อม สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.มะนังตายอ
0 0.00 3 ก.ค. 67 3 ก.ค. 67 20:43 น.
66 สตูล โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน หมู่ที่ 10 ตำบลปาล์มพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 15,000.00 1 พ.ย. 66 3 ก.ค. 67 12:59 น.
67 สตูล โครงการสถานีรักษ์สุขภาพชุมชน (Health Station) หมู่ที่ 1 ตำบลปาล์มพัฒนา ประจำปีงบประมาน 2567
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 15,000.00 1 พ.ย. 66 3 ก.ค. 67 12:48 น.
68 สตูล โครงการภูมิปัญญาไทยสู่ชุมชน ปี 2567
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 15,000.00 10 ม.ค. 67 3 ก.ค. 67 12:10 น.
69 สตูล โครงการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพดี
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 15,000.00 1 ธ.ค. 66 3 ก.ค. 67 11:59 น.
70 โครงการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดินจี่
1 15,000.00 26 ม.ค. 67 3 ก.ค. 67 10:20 น.
71 กาฬสินธุ์ คัดแยกขยะในหมู่บ้านโคกสนาม
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดินจี่
1 20,000.00 2 ต.ค. 66 3 ก.ค. 67 10:14 น.
72 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลปุโละปุโย
2 15,000.00 11 ม.ค. 67 3 ก.ค. 67 10:03 น.
73 สตูล โครงการ สร้างเสริมสุขภาพเด็กนักเรียนเครือข่ายตำบลปาล์มพัฒนา ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 77,945.00 1 ก.พ. 67 3 ก.ค. 67 09:03 น.
74 โครงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง ในชุมชน ตำบลบ้านกาศ ประจำปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกาศ
1 14,150.00 4 มิ.ย. 67 2 ก.ค. 67 13:46 น.
75 โครงการผู้สูงวัย พลานามัยสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกาศ
1 20,250.00 4 มิ.ย. 67 2 ก.ค. 67 13:37 น.
76 โครงการวัยรุ่นวัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกาศ
1 18,850.00 4 มิ.ย. 67 2 ก.ค. 67 13:35 น.
77 โครงการสูงวัยออกกำลังกายป้องกันภัยพลัดตกหกล้ม ตำบลบ้านกาศ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกาศ
1 9,150.00 4 มิ.ย. 67 2 ก.ค. 67 13:32 น.
78 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตำบลบ้านกาศ ประจำปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกาศ
1 13,625.00 4 มิ.ย. 67 2 ก.ค. 67 13:30 น.
79 โครงการพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในชุมชน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกาศ
1 18,000.00 4 มิ.ย. 67 2 ก.ค. 67 13:27 น.
80 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 0-5 ปี สูงสมส่วนดี มีพัฒนาการสมวัย ตำบลบ้านกาศ ประจำปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกาศ
1 16,325.00 4 มิ.ย. 67 2 ก.ค. 67 13:25 น.
81 โครงการชุมชนสุขภาพดี ลดป่วย ลดภาวะแทรกซ้อน จากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เวียงทอง
4 20,760.00 4 มิ.ย. 67 2 ก.ค. 67 13:18 น.
82 โครงการแกนนำเยาวชน ศูนย์เพื่อนใจ To Be Number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เวียงทอง
1 37,150.00 4 มิ.ย. 67 2 ก.ค. 67 13:17 น.
83 โครงการบริหารจัดการขยะเพื่อสุขภาพที่ดี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เวียงทอง
1 13,550.00 3 พ.ค. 67 2 ก.ค. 67 13:14 น.
84 โครงการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ประจำปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เวียงทอง
1 24,650.00 3 พ.ค. 67 1 ก.ค. 67 16:43 น.
85 แพร่ โครงการผู้สูงวัย ห่างไกลสมองเสื่อมปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวฝาย
2 13,860.00 1 มิ.ย. 67 1 ก.ค. 67 16:12 น.
86 แพร่ โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวฝาย
1 16,360.00 3 พ.ค. 67 1 ก.ค. 67 16:08 น.
87 แพร่ โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะในชุมชนหมู่ที 2
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.พระหลวง
1 8,125.00 1 มิ.ย. 67 1 ก.ค. 67 15:53 น.
88 แพร่ โครงการส่งเสริมขยับกาย ลดเสี่ยง เลี่ยงอ้วน ฟันดีไม่มีผุ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ร่องกาศ
1 20,000.00 10 มิ.ย. 67 1 ก.ค. 67 15:44 น.
89 แพร่ โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ร่องกาศ
1 64,550.00 10 มิ.ย. 67 1 ก.ค. 67 15:38 น.
90 แพร่ โครงการค้นหาหญิงตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ไว สายใยรักเพื่อพัฒนาการสมวัย ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ร่องกาศ
1 26,200.00 10 พ.ค. 67 1 ก.ค. 67 15:31 น.
91 แพร่ โครงการเฝ้าระวังป้องกันภัย “พลัดตก หก ล้ม” สู่การส่งเสริมดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุระยะยาว ปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ร่องกาศ
1 26,660.00 10 พ.ค. 67 1 ก.ค. 67 15:25 น.
92 แพร่ โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ร่องกาศ
1 16,000.00 10 มิ.ย. 67 1 ก.ค. 67 14:47 น.
93 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ส่งเสริมสุขาภิบาลปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพในชุมชน ปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ร่องกาศ
1 24,850.00 6 พ.ค. 67 1 ก.ค. 67 14:45 น.
94 ยะลา โครงการพัฒนาครอบครัวห่างไกลยาเสพติด
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 16,300.00 5 มี.ค. 67 1 ก.ค. 67 11:30 น.
95 นครสวรรค์ โครงการป้องกันและสร้างความปลอดภัยจากการจมน้ำในเด็ก ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บางตาหงาย
1 18,590.00 28 มิ.ย. 67 28 มิ.ย. 67 16:24 น.
96 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการปฏิบัติธรรม
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดอนมูล
1 35,000.00 29 พ.ค. 67 28 มิ.ย. 67 13:44 น.
97 โครงการกิจกรรมการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอนมูล
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดอนมูล
1 50,000.00 29 พ.ค. 67 28 มิ.ย. 67 13:38 น.
98 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดอนมูล
2 10,000.00 29 พ.ค. 67 28 มิ.ย. 67 13:36 น.
99 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
โดย กองทุนตำบลท่ากำชำ
3 15,000.00 27 มิ.ย. 67 27 มิ.ย. 67 16:41 น.
100 โครงการเด็กบ้านปรังโภชนาการสมวัย สุขภาพดี
โดย กองทุนตำบลท่ากำชำ
3 15,000.00 27 มิ.ย. 67 27 มิ.ย. 67 13:53 น.
101 โครงการลดขยะเพื่อสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
โดย กองทุนตำบลท่ากำชำ
3 15,000.00 27 มิ.ย. 67 27 มิ.ย. 67 11:09 น.
102 โครงการหนูน้อยฟันสวย
โดย กองทุนตำบลท่ากำชำ
2 15,000.00 27 มิ.ย. 67 27 มิ.ย. 67 10:28 น.
103 สตูล โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย(พิธีเข้าสุนัต)เด็กมุสลิมชายตำบลละงู
โดย กองทุนฯตำบลละงู
5 147,502.00 21 มิ.ย. 67 26 มิ.ย. 67 11:38 น.
104 ยะลา โครงการการป้องกันโรคติดต่อภายในโรงเรียน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 24,265.00 5 มี.ค. 67 26 มิ.ย. 67 10:32 น.
105 โครงการ “ เด็กรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้ภัย ห่างไกลยาเสพติด”
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 26,635.00 25 มิ.ย. 67 25 มิ.ย. 67 15:53 น.
106 สงขลา โครงการตรตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงของชมรม อสม. บ้านน้ำเค็ม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
5 10,300.00 11 มิ.ย. 67 25 มิ.ย. 67 15:04 น.
107 สตูล โครการส่งเสริมการสร้างสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย
โดย กองทุนฯตำบลละงู
4 36,605.00 25 มิ.ย. 67 25 มิ.ย. 67 14:46 น.
108 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ม.3 ม.7 และม.13 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 60,175.00 25 มิ.ย. 67 25 มิ.ย. 67 14:45 น.
109 โครงการ พัฒนาระบบดูแลกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 12 บ้านบาเฆ็ง ตำบลสะเตงนอก ปี 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 19,750.00 25 มิ.ย. 67 25 มิ.ย. 67 14:28 น.
110 โครงการ พัฒนาระบบดูแลกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 10 บ้านตือเบาะ ตำบลสะเตงนอก ปี 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 19,750.00 25 มิ.ย. 67 25 มิ.ย. 67 11:27 น.
111 โครงการ พัฒนาระบบดูแลกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 9 บ้านกือแลหม๊ะ ตำบลสะเตงนอก ปี 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 19,750.00 25 มิ.ย. 67 25 มิ.ย. 67 10:55 น.
112 โครงการ พัฒนาระบบดูแลกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 6 บ้านตือโล๊ะกือบอ ตำบลสะเตงนอก ปี 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 19,750.00 25 มิ.ย. 67 25 มิ.ย. 67 09:58 น.
113 โครงการ พัฒนาระบบดูแลกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 4 บ้านนัดโต๊ะโมง ตำบลสะเตงนอก ปี 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 19,750.00 25 มิ.ย. 67 25 มิ.ย. 67 09:28 น.
114 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ่อทอง ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลบ่อทอง
4 31,320.00 31 ต.ค. 65 25 มิ.ย. 67 06:52 น.
115 โครงการพัฒนาระบบบริการระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) เทศบาลตำบลบ่อทองปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลบ่อทอง
4 62,510.00 6 พ.ย. 66 24 มิ.ย. 67 23:16 น.
116 โครงการเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการในเด็ก 12-72 เดือน ปี 2567 (ต่อเนื่อง)
โดย กองทุนตำบลบ่อทอง
2 31,700.00 25 ม.ค. 67 24 มิ.ย. 67 23:14 น.
117 โครงการชุมชนจัดการสุขภาพห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) หมู่ที่11 บ้านกำปงตือเง๊าะ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
3 20,000.00 24 มิ.ย. 67 24 มิ.ย. 67 16:19 น.
118 โครงการชุมชนจัดการสุขภาพห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) หมู่ที่8 บ้านกำปงบูเกะ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
3 20,000.00 24 มิ.ย. 67 24 มิ.ย. 67 16:02 น.
119 สงขลา โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลตำบลบ้านนา ประจำปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
3 144,769.00 24 มิ.ย. 67 24 มิ.ย. 67 12:00 น.
120 โครงการชุมชนจัดการสุขภาพห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) หมู่ที่5 บ้านบาโงยบาแด ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
3 20,000.00 24 มิ.ย. 67 24 มิ.ย. 67 11:13 น.
121 โครงการชุมชนจัดการสุขภาพห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) หมู่ที่2 บ้านหลักห้า ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
3 20,000.00 21 มิ.ย. 67 21 มิ.ย. 67 15:44 น.
122 โครงการชุมชนจัดการสุขภาพห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) หมู่ที่1 บ้านเบอเส้ง ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
3 20,000.00 21 มิ.ย. 67 21 มิ.ย. 67 14:15 น.
123 ปัตตานี โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
โดย กองทุนตำบลบางเขา
4 19,198.00 21 มิ.ย. 67 21 มิ.ย. 67 12:16 น.
124 ปัตตานี โครงการรณรงค์และป้องกันการเกิดมลพิษทางอากาศ ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลบางเขา
3 20,628.00 21 มิ.ย. 67 21 มิ.ย. 67 11:16 น.
125 โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตามผู้ป่วยวัณโรค ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 10,150.00 21 มิ.ย. 67 21 มิ.ย. 67 09:20 น.
126 โครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดอย่างมีคุณภาพ ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 24,800.00 20 มิ.ย. 67 20 มิ.ย. 67 15:08 น.
127 โครงการตาดีกาสะอาดด้วยมือเรา
โดย กองทุนตำบลปุโละปุโย
2 20,000.00 12 ม.ค. 67 20 มิ.ย. 67 13:59 น.
128 โครงการเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
โดย กองทุนตำบลปุโละปุโย
1 20,000.00 17 พ.ค. 67 20 มิ.ย. 67 13:14 น.
129 สงขลา โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานของชมรม อสม. บ้านน้ำเค็ม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
1 9,750.00 11 มิ.ย. 67 20 มิ.ย. 67 11:58 น.
130 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
6 106,000.00 12 ก.ย. 66 20 มิ.ย. 67 11:36 น.
131 โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการ และส่งเสริมพัฒนาการในเด็กอายุ 0-72 เดือน ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 55,050.00 20 มิ.ย. 67 20 มิ.ย. 67 11:15 น.
132 โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทย “ความรู้เรื่องสมุนไพร และกัญชาทางการแพทย์แผนไทย” ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 26,900.00 19 มิ.ย. 67 19 มิ.ย. 67 15:44 น.
133 สงขลา โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคของนักเรียนในสถานศึกษา
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
7 16,800.00 11 มิ.ย. 67 19 มิ.ย. 67 15:29 น.
134 โครงการชุมชนปลอดภัยห่างไกลโรคไข้เลือดออก ปี 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 16,600.00 19 มิ.ย. 67 19 มิ.ย. 67 15:20 น.
135 โครงการหนูน้อยปฐมวัย สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลลิปะสะโง
2 8,100.00 25 ม.ค. 67 19 มิ.ย. 67 15:06 น.
136 โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งลำไส้และมะเร็งเต้านม ปี 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 34,500.00 19 มิ.ย. 67 19 มิ.ย. 67 14:54 น.
137 โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนในเด็ก 0-5 ปี
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 14,750.00 19 มิ.ย. 67 19 มิ.ย. 67 10:22 น.
138 โครงการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 25,050.00 18 มิ.ย. 67 18 มิ.ย. 67 09:24 น.
139 สตูล โครงการส่งเสริมอนามัย ห่างไกลยาเสพติด โรงเรียนผังปาล์ม7
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 15,000.00 1 ม.ค. 67 17 มิ.ย. 67 16:48 น.
140 สตูล โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนผังปาล์ม2 (To Be Number One เราต้องชนะ)
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 15,000.00 1 ก.พ. 67 17 มิ.ย. 67 16:45 น.
141 สตูล โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนผังปาล์ม 3 (To Be Number One เราต้องชนะ)
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 15,000.00 1 ก.พ. 67 17 มิ.ย. 67 16:40 น.
142 สตูล โครงการสานพลัง ทูบีนัมเบอร์วัน ร่วมสร้างนักเรียนปาล์ม 4 ปลอดยาเสพติด
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 10,000.00 1 ก.พ. 67 17 มิ.ย. 67 16:34 น.
143 สตูล โครงการลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 15,000.00 1 ก.พ. 67 17 มิ.ย. 67 16:31 น.
144 สตูล โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนบ้านมะนัง (To Be Number One เราต้องชนะ)
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 10,000.00 1 ก.พ. 67 17 มิ.ย. 67 16:26 น.
145 สตูล โครงการผิวสวยหน้าใสปลอดภัยจากสารห้ามใช้ หมู่ที่ 8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 15,000.00 1 ม.ค. 67 17 มิ.ย. 67 16:20 น.
146 สตูล โครงการโภชนาการที่ดีในเด็กอายุ 0-5ปี ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลปาล์มพัฒนา
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 13,292.00 1 ม.ค. 67 17 มิ.ย. 67 16:13 น.
147 สตูล โครงการเด็ก 0-5ปี โภชนาการดีนำสู่พัฒนาการสมวัย หมู่ที่ 4 ตำบลปาล์มพัฒนา
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 14,062.00 1 ม.ค. 67 17 มิ.ย. 67 16:04 น.
148 สตูล โครงการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตในเด็กอายุ 0-5ปี ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลปาล์มพัฒนา
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 13,392.00 1 ม.ค. 67 17 มิ.ย. 67 15:55 น.
149 สตูล โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์ ปี 2567
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 8,708.00 1 ก.พ. 67 17 มิ.ย. 67 15:08 น.
150 อุบลราชธานี โครงการคลินิกเบาหวานใกล้บ้านใกล้ใจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
1 12,000.00 1 พ.ค. 66 17 มิ.ย. 67 14:05 น.
151 ขยับกายวันละนิด ชีวิตเเจ่มใส่
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.แดงหม้อ
4 3,000.00 16 มิ.ย. 67 17 มิ.ย. 67 12:00 น.
152 อุบลราชธานี โครงการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
1 20,000.00 1 ก.ค. 66 17 มิ.ย. 67 10:34 น.
153 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นสวนสาธารณะหนองเขื่อง เทศบาลตำบลเขื่องใน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเขื่องใน
5 35,000.00 27 พ.ค. 67 17 มิ.ย. 67 10:33 น.
154 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.แดงหม้อ
6 25,500.00 15 มิ.ย. 67 17 มิ.ย. 67 09:51 น.
155 โครงการปั่นจักรยาน เพื่อสุขภาพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.แดงหม้อ
4 5,050.00 16 มิ.ย. 67 17 มิ.ย. 67 05:43 น.
156 โครงการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รพ.สต.ยางขี้นก
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
4 20,000.00 28 เม.ย. 66 14 มิ.ย. 67 11:30 น.
157 อุบลราชธานี โครงการส่งเสริมประชาชนทุกกลุ่มวัยออกกำลังกาย บ้านก่อน้อย หมู่6
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
1 10,000.00 15 มี.ค. 66 14 มิ.ย. 67 09:53 น.
158 อุบลราชธานี โครงการขยับกาย หัวใจพร้อม บ้านโพนสิม หมู่ 5
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
1 10,000.00 15 พ.ย. 66 13 มิ.ย. 67 15:59 น.
159 ยะลา โครงการ ฟัน สวย ยิ้ม ใส ห่างไกล ฟัน ผุ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 17,986.00 5 มี.ค. 67 13 มิ.ย. 67 15:00 น.
160 ยะลา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาในโรงเรียน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 25,760.00 5 มี.ค. 67 13 มิ.ย. 67 14:20 น.
161 ยะลา โครงการอาหารเป็นยาชีวาแข็งแรง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
1 17,412.00 13 มิ.ย. 67 13 มิ.ย. 67 11:07 น.
162 อุบลราชธานี โครงการออกกำลังกาย สบายชีวี ด้วยวิถีแอโรบิก บ้านผักแว่น หมู่ 4
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
1 10,000.00 1 เม.ย. 66 13 มิ.ย. 67 11:01 น.
163 ยะลา โครงการชุมชนปลอดภัย ร่วมกันป้องกันการจมน้ำ เทศบาลเมืองเบตง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
1 70,510.00 8 พ.ค. 67 13 มิ.ย. 67 10:56 น.
164 ยะลา โครงการ หนูจ๋ารู้ไว้ปลอดภัยจากการจมน้ำ สำหรับเด็กประถม เทศบาลเมืองเบตง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
1 30,700.00 8 พ.ค. 67 13 มิ.ย. 67 10:47 น.
165 ยะลา โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
1 128,200.00 8 พ.ค. 67 13 มิ.ย. 67 10:31 น.
166 ยะลา โครงการฝึกอบรมอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
1 106,200.00 8 พ.ค. 67 13 มิ.ย. 67 10:11 น.
167 อุบลราชธานี โครงการออกกำลังกายสบายชีวีด้วยวิถีแอโรบิกบ้านผักแว่น หมู่3
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
1 10,000.00 14 ก.พ. 66 13 มิ.ย. 67 10:05 น.
168 ยะลา โครงการออกกำลังกายด้วยโยคะฝึกจิต แดนหญิงเรือนจำอำเภอเบตง 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
1 15,420.00 7 พ.ค. 67 12 มิ.ย. 67 16:55 น.
169 ยะลา โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็กนักเรียน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
1 73,205.00 7 พ.ค. 67 12 มิ.ย. 67 16:39 น.
170 โครงการส่งเสริม 5 ส. สู่หมู่บ้านสะอาดปลอดภัย ชุมชนร่วมใจเฝ้าระวังภัยโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ร่องกาศ
4 28,550.00 6 พ.ค. 67 12 มิ.ย. 67 16:34 น.
171 แพร่ โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะในชุมชนหมู่ที 1
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.พระหลวง
1 8,125.00 1 มิ.ย. 67 12 มิ.ย. 67 15:27 น.
172 แพร่ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพระหลวง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.พระหลวง
1 6,630.00 1 มี.ค. 67 12 มิ.ย. 67 15:26 น.
173 แพร่ โครงการสมวัย ใส่ใจ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.พระหลวง
1 17,050.00 1 มิ.ย. 67 12 มิ.ย. 67 15:24 น.
174 ยะลา โครงการอบรมการป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 10,075.00 5 มี.ค. 67 12 มิ.ย. 67 15:22 น.
175 ยะลา โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
1 58,170.00 7 พ.ค. 67 12 มิ.ย. 67 15:06 น.
176 ยะลา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 11,875.00 5 มี.ค. 67 12 มิ.ย. 67 14:53 น.
177 ยะลา โครงการ “บุหรี่ไฟฟ้า มหันตภัยใหม่ใกล้ตัวนักสูบรุ่นเยาว์” ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
1 24,966.00 7 พ.ค. 67 12 มิ.ย. 67 14:30 น.
178 ยะลา โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด บุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
1 39,868.00 7 พ.ค. 67 12 มิ.ย. 67 14:15 น.
179 ยะลา โครงการวัยรุ่นใส่ใจ รู้พิษภัยของยาเสพติด
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
1 43,805.00 7 พ.ค. 67 12 มิ.ย. 67 14:02 น.
180 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะ และสุขอนามัยในชุมชนบ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 9
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านเหล่า
3 8,700.00 7 พ.ค. 67 12 มิ.ย. 67 14:00 น.
181 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะ และสุขอนามัยในชุมชนบ้านเหล่าใต้ หมู่ที่ 8
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านเหล่า
3 8,700.00 7 พ.ค. 67 12 มิ.ย. 67 13:59 น.
182 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะ และสุขอนามัยในชุมชนบ้านเหล่าใต้ หมู่ที่ 7
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านเหล่า
3 8,700.00 7 พ.ค. 67 12 มิ.ย. 67 13:59 น.
183 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะ และสุขอนามัยในชุมชนบ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 6
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านเหล่า
3 8,700.00 7 พ.ค. 67 12 มิ.ย. 67 13:58 น.
184 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะ และสุขอนามัยในชุมชนบ้านเหล่าใต้ หมู่ที่ 5
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านเหล่า
3 8,700.00 7 พ.ค. 67 12 มิ.ย. 67 13:56 น.
185 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะ และสุขอนามัยในชุมชนบ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 4
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านเหล่า
3 8,700.00 7 พ.ค. 67 12 มิ.ย. 67 13:55 น.
186 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะ และสุขอนามัยในชุมชนบ้านน้ำฮอก หมู่ที่ 3
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านเหล่า
3 8,700.00 7 พ.ค. 67 12 มิ.ย. 67 13:54 น.
187 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะ และสุขอนามัยในชุมชนบ้านเหล่าใต้ หมู่ที่ 2
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านเหล่า
3 8,700.00 7 พ.ค. 67 12 มิ.ย. 67 13:52 น.
188 โครงการส่งเสริมการควบคุมและป้องกันมลพิษทางสิ่งแวดล้อมในชุมชน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านเหล่า
3 9,450.00 3 พ.ค. 67 12 มิ.ย. 67 13:48 น.
189 โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพโดย TaWai for Health
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดอนมูล
1 10,000.00 3 พ.ค. 67 12 มิ.ย. 67 10:51 น.
190 ยะลา “บุหรี่ไฟฟ้า มหันตภัยใกล้ตัวเรา”
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
1 32,435.00 7 พ.ค. 67 11 มิ.ย. 67 17:46 น.
191 ยะลา โครงการ คัดแยกและรวบรวมขยะอันตราย ส่งความสุขให้ชุมชน ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
1 38,450.00 3 พ.ค. 67 11 มิ.ย. 67 17:33 น.
192 ยะลา โครงการรวมใจเป็นหนึ่งป้องกันภัยร้ายโรคไข้เลือดออกในชุมชน ปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
1 46,465.00 3 พ.ค. 67 11 มิ.ย. 67 17:28 น.
193 ยะลา โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ในประชาชนอายุ 35 - 59 ปี ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน และผู้ดูแลผู้ป่วย ปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
1 35,955.00 3 พ.ค. 67 11 มิ.ย. 67 17:20 น.
194 ยะลา โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ป้องกันโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ชะลอไตเสื่อม
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
1 20,102.00 2 พ.ค. 67 11 มิ.ย. 67 17:10 น.
195 ยะลา โครงการ ขยับกาย สบายชีวีด้วยการเต้นแอโรบิค ประจำปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
1 32,700.00 2 พ.ค. 67 11 มิ.ย. 67 17:01 น.
196 ยะลา โครงการสุขกายสบายใจชีวีมีสุขด้วยวิถี บาสโลบปี67
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
1 31,220.00 2 พ.ค. 67 11 มิ.ย. 67 16:42 น.
197 ยะลา โครงการขยับกาย ออกกำลังกายแบบไทเก๊ก
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
1 23,400.00 1 พ.ค. 67 11 มิ.ย. 67 16:15 น.
198 ยะลา โครงการสุขกาย สบายใจ กับการออกกำลังกายแบบรำไทเก๊กตระกูลหยาง 24 ท่า
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
1 32,550.00 1 พ.ค. 67 11 มิ.ย. 67 16:14 น.
199 ยะลา โครงการชีวาผ่อนคลาย ออกกำลังกายด้วยรำมวยไทเก๊ก
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
1 33,390.00 1 พ.ค. 67 11 มิ.ย. 67 15:49 น.
200 ยะลา โครงการสุขภาพดีชีวิตมึสุข
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 18,600.00 5 มี.ค. 67 11 มิ.ย. 67 15:35 น.
201 ยะลา โครงการสุขภาพฟันดี มีสุข
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 18,400.00 5 มี.ค. 67 11 มิ.ย. 67 14:43 น.
202 โครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพในชุมชน บ้านโพนแพงหมู่ที่ 5 ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดินจี่
1 16,000.00 26 ม.ค. 67 10 มิ.ย. 67 16:42 น.
203 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีตำบลสบสาย ประจำปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สบสาย
1 13,600.00 3 พ.ค. 67 10 มิ.ย. 67 12:09 น.
204 แพร่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันปัญหายาเสพติดและอบายมุข ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.พระหลวง
1 17,000.00 29 มิ.ย. 67 10 มิ.ย. 67 11:47 น.
205 แพร่ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ขยับกาย สบายชีวาตำบลพระหลวง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.พระหลวง
2 15,850.00 1 มี.ค. 67 10 มิ.ย. 67 11:46 น.
206 โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพตำบลพระหลวง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.พระหลวง
3 13,950.00 3 พ.ค. 67 10 มิ.ย. 67 11:15 น.
207 โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต รพ.สต.ผักแว่น
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
1 18,000.00 27 เม.ย. 66 8 มิ.ย. 67 13:29 น.
208 อุบลราชธานี โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
1 20,000.00 8 มิ.ย. 67 8 มิ.ย. 67 12:59 น.
209 อุบลราชธานี โครงการผ้าอ้อมผู้ใหญ่
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
1 30,780.00 8 มิ.ย. 67 8 มิ.ย. 67 12:50 น.
210 อุบลราชธานี โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ผู้สูงวัยป้องกันภาวะสมองเสื่อม
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
1 20,000.00 8 มิ.ย. 67 8 มิ.ย. 67 12:28 น.
211 อุบลราชธานี โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
1 20,000.00 8 มิ.ย. 67 8 มิ.ย. 67 12:19 น.
212 อุบลราชธานี โครงการ โครงการ คัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
1 25,000.00 8 มิ.ย. 67 8 มิ.ย. 67 11:46 น.
213 อุบลราชธานี โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน( อสร.น้อย)
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
1 16,000.00 8 มิ.ย. 67 8 มิ.ย. 67 11:33 น.
214 อุบลราชธานี โครงการ To be number one ในสถานศึกษา
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
1 14,000.00 8 มิ.ย. 67 8 มิ.ย. 67 11:09 น.
215 อุบลราชธานี โครงการคัดกรองสุขภาพประชาชนอายุ15 ปีขึ้นไป
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
1 20,000.00 7 มิ.ย. 67 8 มิ.ย. 67 10:30 น.
216 ปัตตานี โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน
โดย กองทุนตำบลเกาะเปาะ
2 30,900.00 6 มิ.ย. 67 7 มิ.ย. 67 10:49 น.
217 โครงการเด็ก 0-5 ปี โภชนาการดี มีภูมิคุ้มกัน พัฒนาการตามวัย ปี2567
โดย กองทุนตำบลปุโละปุโย
10 40,000.00 12 ม.ค. 67 5 มิ.ย. 67 15:33 น.
218 ยะลา โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนคุรุชนพัฒนา (การแปรรูปสมุนไพรการทำลูกประคบ)
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 15,000.00 5 มี.ค. 67 5 มิ.ย. 67 15:13 น.
219 ยะลา โครงการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 14,425.00 5 มิ.ย. 67 5 มิ.ย. 67 14:11 น.
220 ยะลา โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 30,000.00 5 มี.ค. 67 4 มิ.ย. 67 13:23 น.
221 โครงการสามวัยสร้างสุขภาพดีด้วยกีฬาเปตอง
โดย กองทุนตำบลปุโละปุโย
1 10,000.00 20 พ.ค. 67 4 มิ.ย. 67 11:43 น.
222 โครงการ อสม.ชวนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี 2567
โดย กองทุนตำบลปุโละปุโย
4 20,000.00 11 ม.ค. 67 31 พ.ค. 67 16:09 น.
223 โครงการตำบลสะอาดป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สหธาตุ
1 48,900.00 27 เม.ย. 66 31 พ.ค. 67 10:47 น.
224 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โนนรัง
0 0.00 27 เม.ย. 66 31 พ.ค. 67 10:07 น.
225 โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านไทย
0 0.00 29 พ.ค. 66 31 พ.ค. 67 10:03 น.
226 โครงการส่งเสริมโภชนาการอนามัยแม่และเด็ก รพ.สต.ยางขี้นก
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
4 10,000.00 28 เม.ย. 66 30 พ.ค. 67 16:31 น.
227 โครงการคลินิกความดันโลหิตสูงใกล้บ้านใกล้ใจ รพ.สต.ยางขี้นก
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
4 12,000.00 27 เม.ย. 66 30 พ.ค. 67 16:26 น.
228 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยการออกกำลังกาย
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
5 45,000.00 29 พ.ค. 67 30 พ.ค. 67 15:38 น.
229 โครงการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายบ้านแขม หมู่ 11 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
4 6,000.00 16 มิ.ย. 66 30 พ.ค. 67 15:31 น.
230 โครงการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายบ้านเสียม หมู่ 10 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
4 6,000.00 16 มิ.ย. 66 30 พ.ค. 67 15:30 น.
231 โครงการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายบ้านวังอ้อ หมู่ 9 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
4 6,000.00 16 มิ.ย. 66 30 พ.ค. 67 15:29 น.
232 โครงการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายบ้านวังถ้ำ หมู่ 8 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
4 6,000.00 14 มิ.ย. 66 30 พ.ค. 67 15:25 น.
233 โครงการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายบ้านเสียม หมู่ 7 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
4 6,000.00 14 มิ.ย. 66 30 พ.ค. 67 15:23 น.
234 โครงการเด็กน้อยฟันสวย
โดย กองทุนตำบลปุโละปุโย
1 10,000.00 12 ม.ค. 67 30 พ.ค. 67 15:10 น.
235 โครงการสุขภาพฟันดี ชีวิตมีสุข
โดย กองทุนตำบลปุโละปุโย
2 39,997.00 11 ม.ค. 67 30 พ.ค. 67 14:56 น.
236 ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานฯกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดอนมูล
1 8,000.00 30 พ.ค. 67 30 พ.ค. 67 13:03 น.
237 ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดอนมูล
1 11,000.00 30 พ.ค. 67 30 พ.ค. 67 11:57 น.
238 ค่าอาหารว่างและน้ำดื่มในการประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดอนมูล
1 1,410.00 30 พ.ค. 67 30 พ.ค. 67 11:41 น.
239 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตด้วยการปฏิบัติธรรมวิถีใหม่
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดอนมูล
1 20,000.00 30 พ.ค. 67 30 พ.ค. 67 11:21 น.
240 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลดอนมูล (อสม.4.0) ประจำปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดอนมูล
1 25,000.00 30 พ.ค. 67 30 พ.ค. 67 11:09 น.
241 โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ประจำปีการศึกษา 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดอนมูล
2 21,500.00 30 พ.ค. 67 30 พ.ค. 67 10:55 น.
242 ยะลา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประชารัฐร่วมใจ ลดภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ในชุมชนตลาดเมืองใหม่
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
2 13,545.00 29 พ.ค. 67 29 พ.ค. 67 14:38 น.
243 ยะลา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรู้ก่อนปลอดภัยก่อน ห่างไกลโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง ชุมชนอยู่ดีมีสุข
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
1 16,445.00 29 พ.ค. 67 29 พ.ค. 67 14:12 น.
244 ยะลา โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันยาเสพติดในนักเรียนโรงเรียนยะลาบำรุงผดุงประชา
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
2 29,035.00 29 พ.ค. 67 29 พ.ค. 67 13:58 น.
245 ยะลา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานและปฐมพยาบาลเบื้องต้น เรือนจำกลางยะลา ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
1 16,345.00 29 พ.ค. 67 29 พ.ค. 67 13:42 น.
246 ยะลา โครงการส่งเสริม“สุขภาพจิต พิชิตโรคซึมเศร้า” แก่ผู้ต้องขังเรือนจำกลางยะลา
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
1 21,645.00 29 พ.ค. 67 29 พ.ค. 67 13:30 น.
247 ยะลา โครงการอบรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเรือนจำกลางยะลา
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
1 7,405.00 29 พ.ค. 67 29 พ.ค. 67 09:59 น.
248 ยะลา โครงการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
1 36,045.00 29 พ.ค. 67 29 พ.ค. 67 09:30 น.
249 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แก้ไขปัญหาทุพโภชนาการและทันตกรรมฟันดีในเด็กวัยเรียน ตำบลดอนมูล ปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดอนมูล
1 15,100.00 29 พ.ค. 67 29 พ.ค. 67 09:27 น.
250 โครงการอนามัยแม่และเด็ก ตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดอนมูล
3 28,150.00 24 พ.ค. 67 29 พ.ค. 67 09:08 น.
251 โครงการการขับขี่ปลอดภัย และวินัยจราจร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
3 36,000.00 28 พ.ค. 67 28 พ.ค. 67 14:56 น.
252 โครงการการขับขี่ปลอดภัย และวินัยจราจร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางตาวา
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
3 30,950.00 28 พ.ค. 67 28 พ.ค. 67 14:41 น.
253 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน (เต้นแอโรบิคแด๊น) ตำบลบางตาวา
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
4 30,590.00 28 พ.ค. 67 28 พ.ค. 67 14:10 น.
254 โครงการเยาวชนปากบางตาวาปลอดสารเสพติดของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลยาเสพติด
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
3 14,650.00 28 พ.ค. 67 28 พ.ค. 67 13:57 น.
255 โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและกรีฑาเพื่อห่างไกลยาเสพติดสู่เยาวชนต้นแบบ “นักกีฬาดี ศรีปากบางตาวา
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
3 14,180.00 27 พ.ค. 67 27 พ.ค. 67 16:22 น.
256 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero waste school โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนการ สร้างเสริมสุขภาพหรือการป้องกันโรค รุ่นที่ 2
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
3 26,770.00 27 พ.ค. 67 27 พ.ค. 67 16:12 น.
257 โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหลัก 3อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) 2ส. (สังคม สติปัญญา ของโรงเรียนบ้านปากบางตาวา)
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
4 21,240.00 27 พ.ค. 67 27 พ.ค. 67 16:01 น.
258 โครงการขยับกายขยับใจไทบ้านกอก
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านกอก
5 31,300.00 27 พ.ค. 67 27 พ.ค. 67 14:56 น.
259 แพร่ โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน ในด้านสุขภาพจิตชุมชนและการคัดกรองสุขภาพจิตประชาชนเขตตำบลน้ำชำ ปี2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.น้ำชำ
1 54,000.00 3 พ.ค. 67 27 พ.ค. 67 12:28 น.
260 สงขลา โครงการชมรมสูงวัย ใส่ใจสุขภาพ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร
3 29,752.00 3 ม.ค. 67 24 พ.ค. 67 15:40 น.
261 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในตำบลดอนมูล (ต่อเนื่อง) ประจำปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดอนมูล
1 15,000.00 24 พ.ค. 67 24 พ.ค. 67 13:29 น.
262 โครงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ประจำปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดอนมูล
2 33,000.00 24 พ.ค. 67 24 พ.ค. 67 13:10 น.
263 โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการ และ ผู้ด้อยดอกาสในชุมชนต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดอนมูล
2 28,750.00 24 พ.ค. 67 24 พ.ค. 67 11:44 น.
264 โครงการคัดกรองความผิดปกติทางสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุตำบลดอนมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดอนมูล
1 40,500.00 24 พ.ค. 67 24 พ.ค. 67 09:31 น.
265 โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสวะหรืออุจจาระไม่ได้ ตำบลดอนมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดอนมูล
1 48,950.00 24 พ.ค. 67 24 พ.ค. 67 09:11 น.
266 โครงการควบคุมป้องกันและค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน
3 12,500.00 19 พ.ค. 67 19 พ.ค. 67 02:22 น.
267 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน
3 11,500.00 19 พ.ค. 67 19 พ.ค. 67 02:00 น.
268 โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน
3 41,040.00 19 พ.ค. 67 19 พ.ค. 67 01:41 น.
269 โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน
3 20,000.00 19 พ.ค. 67 19 พ.ค. 67 01:18 น.
270 โครงการลดโรค ลดเสี่ยง ลดภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน
3 20,200.00 18 พ.ค. 67 19 พ.ค. 67 00:41 น.
271 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน
5 16,300.00 18 พ.ค. 67 18 พ.ค. 67 23:34 น.
272 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ขยับกาย สบายชีวา ตำบลหนองเหล่า ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน
4 44,000.00 18 พ.ค. 67 18 พ.ค. 67 22:53 น.
273 โครงการค่ายทักษะชีวิต กลุ่มเยาวชนตำบลหนองเหล่า ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน
3 9,500.00 18 พ.ค. 67 18 พ.ค. 67 22:23 น.
274 โครงการต้านภัยโรคพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดี ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน
3 10,000.00 18 พ.ค. 67 18 พ.ค. 67 22:21 น.
275 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะ และสุขอนามัยในชุมชนบ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 1
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านเหล่า
3 8,700.00 18 พ.ค. 67 18 พ.ค. 67 17:45 น.
276 โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านเหล่า
2 10,000.00 18 พ.ค. 67 18 พ.ค. 67 16:45 น.
277 โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันภัยยาเสพติด
โดย กองทุนตำบลปุโละปุโย
1 20,000.00 22 ก.พ. 66 17 พ.ค. 67 18:00 น.
278 โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ
โดย กองทุนตำบลปุโละปุโย
2 20,000.00 22 ก.พ. 66 17 พ.ค. 67 17:38 น.
279 ปัตตานี โครงการชุมชนบ้านท่ายามูคัดแยกขยะ
โดย กองทุนตำบลท่ากำชำ
1 13,000.00 17 พ.ค. 67 17 พ.ค. 67 15:27 น.
280 ปัตตานี โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
โดย กองทุนตำบลท่ากำชำ
3 15,000.00 17 พ.ค. 67 17 พ.ค. 67 14:53 น.
281 สงขลา โครงการหนูน้อย 0-5 ปี สุขภาพดี ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์
โดย กองทุนตำบลคู
2 14,930.00 17 พ.ค. 67 17 พ.ค. 67 11:45 น.
282 สงขลา โครงการ 0-5 ปี โภชนาการดี นำสู่พัฒนาการสมวัย
โดย กองทุนตำบลคู
1 17,840.00 17 พ.ค. 67 17 พ.ค. 67 11:19 น.
283 สงขลา โครงการเยี่ยมบ้านและดูแลหลังคลอด
โดย กองทุนตำบลคู
1 22,950.00 17 พ.ค. 67 17 พ.ค. 67 09:44 น.
284 สงขลา โครงการให้ความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวและป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
โดย กองทุนตำบลคู
1 9,440.00 16 พ.ค. 67 16 พ.ค. 67 16:15 น.
285 สงขลา โครงการคัดกรองหาสารเคมีจากยาปราบศัตรูพืชตกต้างในร่างกายของประชาชน
โดย กองทุนตำบลคู
3 5,482.00 16 พ.ค. 67 16 พ.ค. 67 15:30 น.
286 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยตำบลลิปะสะโง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลลิปะสะโง
2 26,929.00 8 ก.พ. 67 16 พ.ค. 67 14:47 น.
287 สงขลา โครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบที่ 2
โดย กองทุนตำบลคู
1 70,000.00 16 พ.ค. 67 16 พ.ค. 67 13:43 น.
288 การพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการจัดการขยะในชุมชน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สหธาตุ
0 0.00 15 พ.ค. 67 15 พ.ค. 67 11:33 น.
289 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions : EF ของเด็กปฐมวัยโดยเริ่มที่บ้าน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง
1 20,000.00 14 พ.ค. 67 15 พ.ค. 67 10:30 น.
290 โครงการเด็กสุขภาพดีที่มะต้อง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง
1 16,400.00 13 พ.ค. 67 15 พ.ค. 67 10:27 น.
291 โครงการ แกนนำ อสม. ชวนขยับ ออกกำลังกายสร้างสุขภาพลดโรค ในชุมชนตำบลมะต้อง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง
1 11,620.00 13 พ.ค. 67 15 พ.ค. 67 10:22 น.
292 โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมและเพิ่มทักษะความรู้การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตัวเอง ของสตรีกลุ่มเสี่ยงในกลุ่มชุมชน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง
1 14,000.00 14 พ.ค. 67 15 พ.ค. 67 10:20 น.
293 โครงการ ส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง
1 8,930.00 14 พ.ค. 67 15 พ.ค. 67 10:18 น.
294 โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุตำบลมะต้อง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง
1 238,050.00 14 พ.ค. 67 14 พ.ค. 67 14:13 น.
295 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน ตำบลมะต้อง ปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง
1 20,900.00 5 มี.ค. 67 13 พ.ค. 67 10:09 น.
296 โครงการเด็กสุขภาพดีที่มะต้อง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง
0 0.00 13 พ.ค. 67 13 พ.ค. 67 09:21 น.
297 สงขลา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
3 55,830.00 1 ต.ค. 66 9 พ.ค. 67 15:09 น.
298 สงขลา โครงการผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย ครัวเรือนต้นแบบบ้านคูนายสังข์
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
2 6,700.00 9 พ.ค. 67 9 พ.ค. 67 14:09 น.
299 สงขลา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยวอลเลย์บอล
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
6 17,565.00 9 พ.ค. 67 9 พ.ค. 67 13:46 น.
300 สงขลา โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเรื้อรังในประชาชนกลุ่มเสี่ยงตำบลแค
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
3 48,750.00 9 พ.ค. 67 9 พ.ค. 67 13:38 น.
301 สงขลา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยฟุตบอลและแชร์บอล
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
6 20,765.00 9 พ.ค. 67 9 พ.ค. 67 13:19 น.
302 สงขลา โครงการเด็กและเยาวชนตำบลแครุ่นใหม่รู้พิษภัยของบุหรี่
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
1 20,000.00 9 พ.ค. 67 9 พ.ค. 67 13:13 น.
303 สงขลา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อคนรักสุขภาพ ตำบลแค
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
4 15,600.00 9 พ.ค. 67 9 พ.ค. 67 11:41 น.
304 สงขลา โครงการส่งเสริมเด็กนักเรียนตาดีกาบ้านนนท์ ขับขี่ ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
5 7,545.00 9 พ.ค. 67 9 พ.ค. 67 11:25 น.
305 สงขลา โครงการเตรียมพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดโดยยุง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
2 50,000.00 9 พ.ค. 67 9 พ.ค. 67 10:46 น.
306 ปัตตานี โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลบางเขา
2 20,000.00 9 พ.ค. 67 9 พ.ค. 67 10:09 น.
307 สงขลา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อการมีสุขภาพที่ดี
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
6 23,150.00 8 พ.ค. 67 8 พ.ค. 67 17:17 น.
308 สงขลา โครงการเสริมสร้างทักษะเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤต “เด็กไทยไม่จมน้ำ”
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
5 80,982.00 8 พ.ค. 67 8 พ.ค. 67 16:34 น.
309 สงขลา โครงการป้องกันอุบัติภัยในการขับขี่
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
6 6,600.00 8 พ.ค. 67 8 พ.ค. 67 14:32 น.
310 สงขลา โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์ฯตาดีกา
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
6 11,970.00 8 พ.ค. 67 8 พ.ค. 67 13:46 น.
311 สงขลา โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยกีฬาฟุตบอล
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
6 13,425.00 8 พ.ค. 67 8 พ.ค. 67 10:49 น.
312 โครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ห่างไกลโรคความดัน/เบาหวาน ต.ลิปะสะโง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลลิปะสะโง
3 23,250.00 8 ก.พ. 67 8 พ.ค. 67 10:36 น.
313 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะ และสุขอนามัยในชุมชนบ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 1
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านเหล่า
3 8,700.00 7 พ.ค. 67 7 พ.ค. 67 14:56 น.
314 ปัตตานี โครงการโรงเรียนบ้านเกาะเปาะสุขใจต้านภัยบุหรี่
โดย กองทุนตำบลเกาะเปาะ
1 10,000.00 21 มี.ค. 67 7 พ.ค. 67 13:52 น.
315 โครงการธนาคารสร้างสุขชุมชน สนับสนุนอุปกรณ์ให้ยืมใช้เพื่อฟื้นฟูสุขภาพที่บ้าน
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 105,500.00 7 พ.ค. 67 7 พ.ค. 67 11:13 น.
316 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุและการกินอาหารให้เหมาะสมตามวัย
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ศรีสุข
0 0.00 7 พ.ค. 67 7 พ.ค. 67 11:02 น.
317 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลสูงเม่น
0 0.00 3 พ.ค. 67 7 พ.ค. 67 10:54 น.
318 โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ หรือแผ่นรองซับการขับถ่าย หรือแผ่นเสริมซึมซับ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะ หรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ตาขีด
0 0.00 24 ม.ค. 67 7 พ.ค. 67 10:34 น.
319 สงขลา โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
3 7,550.00 6 ต.ค. 66 7 พ.ค. 67 09:15 น.
320 โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลปุโละปุโย
1 40,000.00 23 ก.พ. 66 6 พ.ค. 67 15:23 น.
321 โครงการผู้ป่วยครอบครัวเเละชุมชนร่วมใจลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกวาง
0 0.00 3 พ.ค. 67 3 พ.ค. 67 12:59 น.
322 สงขลา โครงการกำจัดยุงด้วยสเปรย์สมุนไพรตะไคร้หอม
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
5 14,405.00 3 พ.ค. 67 3 พ.ค. 67 12:55 น.
323 โครงการผู้สูงวัยตำบลบ้านเหล่าสุขภาพดี “ไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวลำ”
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านเหล่า
3 10,050.00 3 พ.ค. 67 3 พ.ค. 67 12:51 น.
324 โครงการบูรณาการส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็กบ้านโตน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สูงเม่น
0 0.00 3 พ.ค. 67 3 พ.ค. 67 12:44 น.
325 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ไลน์แดนซ์ดอนมูล Line Dance
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดอนมูล
1 19,000.00 3 พ.ค. 67 3 พ.ค. 67 12:41 น.
326 โครงการออกกำลังกายแบบแอโรบิค
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดอนมูล
1 10,000.00 3 พ.ค. 67 3 พ.ค. 67 11:25 น.
327 โครงการอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี(ปี2)
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านเหล่า
4 10,700.00 3 พ.ค. 67 3 พ.ค. 67 11:17 น.
328 แพร่ โครงการสร้างเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยเสียงเพลง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวฝาย
1 12,060.00 3 พ.ค. 67 3 พ.ค. 67 11:03 น.
329 การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกาศ
0 0.00 3 พ.ค. 67 3 พ.ค. 67 10:59 น.
330 โครงการตรวจสุขภาพและให้ความรู้ผู้ต้องขังสูทกรรมเรือนจำกลางยะลา ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
2 37,880.00 20 ก.พ. 67 2 พ.ค. 67 13:17 น.
331 โครงการส่งเสริมทักษะด้าน EF (Executive Functions)ทักษะสมองที่สำคัญในเด็กปฐมวัย
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 47,320.00 30 เม.ย. 67 30 เม.ย. 67 15:17 น.
332 โครงการส่งเสริมสุขภาพเพิ่มการเคลื่อนไหว “รถขาไถของหนูน้อยปฐมวัย ในปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 50,825.00 30 เม.ย. 67 30 เม.ย. 67 14:40 น.
333 โครงการส่งเสริมสุขภาพเพิ่มการเคลื่อนไหว “รถขาไถของหนูน้อยปฐมวัย” ในปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 34,830.00 29 เม.ย. 67 29 เม.ย. 67 15:46 น.
334 โครงการส่งเสริมสุขภาพเพิ่มการเคลื่อนไหว “รถขาไถของหนูน้อยปฐมวัย” ในปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 34,830.00 29 เม.ย. 67 29 เม.ย. 67 15:02 น.
335 โครงการส่งเสริมสุขภาพเพิ่มการเคลื่อนไหว “รถขาไถของหนูน้อยปฐมวัย” ในปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 35,760.00 29 เม.ย. 67 29 เม.ย. 67 11:59 น.
336 โครงการส่งเสริมสุขภาพเพิ่มการเคลื่อนไหว “รถขาไถของหนูน้อยปฐมวัย ในปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 47,940.00 29 เม.ย. 67 29 เม.ย. 67 11:33 น.
337 โครงการพ่อแม่ห่วงใยใส่ใจสุขภาพหนูน้อยปฐมวัย
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 43,925.00 29 เม.ย. 67 29 เม.ย. 67 10:27 น.
338 กาฬสินธุ์ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าว (อบรมการผลิตเชื้อรากำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช)
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์
2 10,000.00 10 มิ.ย. 66 28 เม.ย. 67 10:56 น.
339 กาฬสินธุ์ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง บ้านดอนปอแดง หมู่ที่ 12
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์
2 5,000.00 9 ต.ค. 66 28 เม.ย. 67 10:13 น.
340 กาฬสินธุ์ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์
2 5,000.00 14 ส.ค. 66 28 เม.ย. 67 09:44 น.
341 โครงการเด็ก และเยาวชนตำบลบางตาวารู้ทัน ห่างไกลบุหรี่ ยาเสพติดและสิ่งอบายมุข
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
5 17,550.00 26 เม.ย. 67 26 เม.ย. 67 11:30 น.
342 โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้กับเด็กผู้พิการตำบลก่อเอ้
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ก่อเอ้
4 10,000.00 25 เม.ย. 67 25 เม.ย. 67 12:55 น.
343 สงขลา โครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบที่ 2
โดย กองทุนตำบลคู
1 70,000.00 19 เม.ย. 67 24 เม.ย. 67 15:30 น.
344 สงขลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย
โดย กองทุนตำบลคู
2 85,050.00 19 เม.ย. 67 24 เม.ย. 67 15:23 น.
345 โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเพื่อการป้องกันโรคและสุขภาวะที่ดีในเด็กและเยาวชนตำบลแค ประจำปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
2 31,000.00 24 เม.ย. 67 24 เม.ย. 67 12:48 น.
346 โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างสุขภาพด้วสุขบัญญัติ 10 ประการ ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองแขม
2 8,170.00 6 มี.ค. 67 24 เม.ย. 67 12:00 น.
347 ยะลา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอาบน้ำมัยยิต(ศพ)ตามหลักศาสนาและตามหลักสุขลักษณะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในชุมตำบลเนินงาม ประจำปี2567
โดย กองทุนตำบลเนินงาม
2 37,600.00 3 มี.ค. 66 24 เม.ย. 67 10:06 น.
348 โครงการคัดกรองสุขภาพประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไปและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง
2 47,620.00 5 มี.ค. 67 24 เม.ย. 67 09:42 น.
349 ยะลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 32,820.00 5 มี.ค. 67 22 เม.ย. 67 14:11 น.
350 สตูล โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบบูรณาการ ด้วยจักรยานขาไถ ( Balance Bike )
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 20,000.00 1 ม.ค. 67 22 เม.ย. 67 11:02 น.
351 สตูล โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในการดูแล และส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 50,000.00 1 พ.ย. 66 22 เม.ย. 67 06:25 น.
352 ยะลา โครงการปรับพฤติกรรม เปลี่ยนชีวิต พิชิตโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ตามวิถีชุมชน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 24,440.00 5 มี.ค. 67 18 เม.ย. 67 10:45 น.
353 สตูล โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค/บาสโลป
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 15,000.00 1 ม.ค. 67 18 เม.ย. 67 10:33 น.
354 ตรัง โครงการตรวจคัดกรองเพื่อประเมินกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง กลุ่มประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ตำบลท่างิ้ว
โดย กองทุนตำบลท่างิ้ว
5 39,400.00 10 เม.ย. 67 11 เม.ย. 67 09:48 น.
355 ตรัง โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มวัยในเขตเทศบาลตำบลท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ปี 2567
โดย กองทุนตำบลท่างิ้ว
7 24,470.00 10 เม.ย. 67 10 เม.ย. 67 15:31 น.
356 ตรัง โครงการพัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วนตำบลท่างิ้ว
โดย กองทุนตำบลท่างิ้ว
1 10,400.00 10 เม.ย. 67 10 เม.ย. 67 14:19 น.
357 ตรัง โครงการสวนสมุนไพรตัวอย่างส่งเสริมการใช้สมุนไพรในตำบลท่างิ้ว
โดย กองทุนตำบลท่างิ้ว
2 15,780.00 10 เม.ย. 67 10 เม.ย. 67 13:57 น.
358 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนด้วยการขยับกายและกินผัก
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
5 12,307.00 10 เม.ย. 67 10 เม.ย. 67 13:44 น.
359 ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพสังคมปลอดบุหรี่
โดย กองทุนตำบลท่างิ้ว
2 9,550.00 10 เม.ย. 67 10 เม.ย. 67 11:14 น.
360 โครงการชุมชนร่วมใจในการจัดการขยะ หมู่ที่ 2,3,5 ตำบลบ่อทอง
โดย กองทุนตำบลบ่อทอง
3 60,000.00 17 ม.ค. 67 9 เม.ย. 67 09:54 น.
361 โครงการส่งเสริมสุขภาพร่วมออกกำลังกายอารมณ์ดีทุกชีวีมีสุข
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
5 504,250.00 5 เม.ย. 67 5 เม.ย. 67 10:24 น.
362 ยะลา โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้
โดย กองทุนตำบลเนินงาม
2 19,850.00 4 เม.ย. 67 4 เม.ย. 67 11:26 น.
363 ปัตตานี โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
โดย กองทุนตำบลบางเขา
2 19,198.00 5 ก.ค. 66 4 เม.ย. 67 11:02 น.
364 โครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเต่า
2 31,050.00 2 เม.ย. 67 4 เม.ย. 67 09:47 น.
365 โครงการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ
โดย กองทุนตำบลปุโละปุโย
10 75,000.00 28 มี.ค. 67 4 เม.ย. 67 08:55 น.
366 ปัตตานี คลองรี ปลอดโรคขาดสารไอโอดีน ปี 67
โดย กองทุนตำบลตุยง
3 15,460.00 27 มี.ค. 67 3 เม.ย. 67 15:35 น.
367 โครงการคัดแยกขยะ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเต่า
3 14,390.00 3 เม.ย. 67 3 เม.ย. 67 13:57 น.
368 สงขลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเด็กและเยาวชนมุสลิม ตำบลนาทับ ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลนาทับ
3 283,700.00 6 ต.ค. 66 2 เม.ย. 67 15:11 น.
369 โครงการป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนวัดหนองเต่า
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเต่า
1 10,000.00 2 เม.ย. 67 2 เม.ย. 67 14:43 น.
370 โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเต่า
5 47,656.00 2 เม.ย. 67 2 เม.ย. 67 13:46 น.
371 โครงการควนคูหาต้นแบบร่วมใจในการจัดการขยะอย่างครบวงจร หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
โดย กองทุนตำบลบ่อทอง
7 60,000.00 2 เม.ย. 67 2 เม.ย. 67 11:24 น.
372 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเต่า
1 45,900.00 2 เม.ย. 67 2 เม.ย. 67 11:10 น.
373 โครงการส่งเสริมสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค ประจำปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเต่า
1 40,050.00 2 เม.ย. 67 2 เม.ย. 67 10:54 น.
374 สตูล โครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในพื้นที่ทุรกันดาร ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลปากน้ำ
1 46,600.00 8 ธ.ค. 66 2 เม.ย. 67 10:45 น.
375 โครงการการเข้าถึงบริการของผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าและมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย/ผู้ป่วยสุขภาพจิต ปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเต่า
4 23,620.00 1 เม.ย. 67 1 เม.ย. 67 15:48 น.
376 นครสวรรค์ โครงการ 5 กัลยาณมิตรตามติดผู้่ป่วยจิตเวช ปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเต่า
2 14,850.00 24 ม.ค. 67 1 เม.ย. 67 13:42 น.
377 ยะลา โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และใส้ตรงโดยวิธี Fit test
โดย กองทุนตำบลเนินงาม
2 26,735.00 1 เม.ย. 67 1 เม.ย. 67 11:43 น.
378 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
5 16,216.00 26 มี.ค. 67 1 เม.ย. 67 10:01 น.
379 โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายตามหลักการแพทย์เพื่อป้องกันการติดเชื้อในเด็กและเยาวชน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
4 42,370.00 26 มี.ค. 67 1 เม.ย. 67 09:53 น.
380 ยะลา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธีและการใช้ยาสามัญประจำบ้านอย่างถูกต้อง
โดย กองทุนตำบลเนินงาม
2 28,135.00 29 มี.ค. 67 1 เม.ย. 67 09:47 น.
381 สตูล โครงการส่งเสริมนวัตกรรมด้านสมุนไพรทำลูกประคบเพื่อลดอาการปวดเมื่อยในผู้พิการตำบลท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
2 6,827.00 26 มี.ค. 67 29 มี.ค. 67 12:01 น.
382 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตดดดดี วิถีคนเก้าเลี้ยว ตำบลเก้าเลี้ยว
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
2 18,100.00 17 ก.ค. 66 29 มี.ค. 67 11:39 น.
383 โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย(DSPM)
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
1 16,960.00 17 ก.ค. 66 29 มี.ค. 67 11:32 น.
384 สตูล โครงการนวัตกรรมหมอนสมุนไพรคลายเครียดในผู้สูงอายุตำบลท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
2 6,718.00 26 มี.ค. 67 29 มี.ค. 67 11:27 น.
385 สตูล โครงการอบรมและส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในกลุ่มเด็ก และเยาวชน ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
1 6,850.00 26 มี.ค. 67 29 มี.ค. 67 11:01 น.
386 สตูล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
2 33,660.00 26 มี.ค. 67 28 มี.ค. 67 14:47 น.
387 สตูล โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีสายตายาวตำบลท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
1 19,100.00 26 มี.ค. 67 28 มี.ค. 67 14:36 น.
388 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนชีวิตพิชิตโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ตามวิถีชุมชน ปี2567
โดย กองทุนตำบลปุโละปุโย
7 35,000.00 12 ม.ค. 67 28 มี.ค. 67 12:45 น.
389 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายแก่เยาวชนในชุมชนด้วยการเล่นกีฬาฟุตซอล
โดย กองทุนตำบลท่ากำชำ
1 25,000.00 26 มี.ค. 67 26 มี.ค. 67 14:41 น.
390 ปัตตานี โครงการกินอยู่อย่างไรช่วยชะลอไตเสื่อม
โดย กองทุนตำบลหนองจิก
6 12,940.00 4 ม.ค. 67 26 มี.ค. 67 09:39 น.
391 โครงการหนูน้อยสุขภาพดีได้รับวัคซีนครบตามวัย ปี 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 23,700.00 22 มี.ค. 67 22 มี.ค. 67 10:13 น.
392 โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด ปี2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
4 38,550.00 22 มี.ค. 67 22 มี.ค. 67 09:19 น.
393 สตูล โครงการมาสเตอร์เชฟปาล์มพัฒนา “กินผัก เมนูชูสุขภาพ” ปี2567
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 50,000.00 1 พ.ย. 66 22 มี.ค. 67 06:42 น.
394 สตูล โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพในชุมชน ปี 2567
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 29,872.00 18 ม.ค. 67 21 มี.ค. 67 20:07 น.
395 สตูล โครงการร่วมด้วยช่วยกันเพื่อฟันลูกรัก ปี 2567
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 50,010.00 1 ก.พ. 67 21 มี.ค. 67 15:01 น.
396 สตูล โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิมตำบลเขาขาวประจำปี 2567
โดย กองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
2 49,678.00 1 ต.ค. 66 21 มี.ค. 67 10:17 น.
397 สตูล โครงการสูงดีสมส่วน พัฒนาการสมวัยในเด็กอายุ 0-5ปี เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลมะนัง ปี2567
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 19,590.00 1 ก.พ. 67 21 มี.ค. 67 00:09 น.
398 สตูล โครงการส่งเสริมโภชนาการและการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลมะนัง ปี 2567
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 17,910.00 1 ก.พ. 67 21 มี.ค. 67 00:05 น.
399 สตูล โครงการแว่นตาใส สายตาดีใส่ใจผู้สูงอายุตำบลปาล์มพัฒนา ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
2 36,850.00 1 ก.พ. 67 20 มี.ค. 67 16:16 น.
400 สตูล โครงการปรับวิถี ชีวียืนยาว (ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง)
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 10,600.00 1 ม.ค. 67 20 มี.ค. 67 16:12 น.
401 สตูล โครงการชุมชนปลอดไข้เลือดออก ปี 2567
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
3 26,550.00 1 ม.ค. 67 20 มี.ค. 67 16:01 น.
402 สตูล โครงการส่งเสริมโภชนาการ คนในชุมชน เพื่อสุขภาพที่ดี
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 15,000.00 10 ม.ค. 67 20 มี.ค. 67 15:57 น.
403 สตูล โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน (To Be Number One เราต้องชนะ)
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
2 13,200.00 1 ธ.ค. 66 20 มี.ค. 67 15:48 น.
404 สตูล โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลปาล์มพัฒนา ปี 2567
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 50,000.00 1 ม.ค. 67 20 มี.ค. 67 15:38 น.
405 สุราษฎร์ธานี ส่งเสริมการการออกกำลังกาย ในกลุ่มเสี่ยง NCDs
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.น้ำพุ
5 35,000.00 27 ก.พ. 67 20 มี.ค. 67 10:35 น.
406 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ขยับกาย ชีวายั่งยืน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
4 18,582.00 17 มี.ค. 67 19 มี.ค. 67 11:52 น.
407 โครงการหนูน้อยฟันดี เริ่มที่ซี่แรก
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
5 23,832.00 17 มี.ค. 67 19 มี.ค. 67 11:17 น.
408 ตรัง โครงการ หมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย หมู่ที่ 9 บ้านไสขุดหิน ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
4 13,092.00 19 มี.ค. 67 19 มี.ค. 67 09:05 น.
409 ปัตตานี โครงการคนสามวัยตำบลยาบี ขยับกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2565
โดย กองทุนตำบลยาบี
4 48,125.00 14 ก.พ. 65 18 มี.ค. 67 16:21 น.
410 โครงการสูงวัย สุขใจ อย่างมีคุณค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โดย กองทุนตำบลเกาะเปาะ
0 0.00 18 มี.ค. 67 18 มี.ค. 67 15:14 น.
411 ปัตตานี โครงการเปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
โดย กองทุนตำบลเกาะเปาะ
4 12,320.00 18 มี.ค. 67 18 มี.ค. 67 14:07 น.
412 โครงการหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเร็จ ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
5 13,092.00 17 มี.ค. 67 17 มี.ค. 67 17:09 น.
413 โครงการหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย หมู่ที่ 4 บ้านไร่พรุ ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
4 13,092.00 17 มี.ค. 67 17 มี.ค. 67 16:53 น.
414 โครงการหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย หมู่ที่ 6 บ้านปากห้วย ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
5 13,092.00 17 มี.ค. 67 17 มี.ค. 67 16:40 น.
415 ตรัง โครงการปลอดลูกน้ำยุงลาย หมู่ที่ 11 บ้านไร่พรุ ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
4 13,092.00 17 มี.ค. 67 17 มี.ค. 67 16:13 น.
416 ตรัง โครงการหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย หมู่ที่ 8 บ้านหนองห้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
4 17,572.00 17 มี.ค. 67 17 มี.ค. 67 15:56 น.
417 ปัตตานี โครงการส่งเสริมโภชนาการเด็กเล็ก ศพด.อบต.เกาะเปาะ
โดย กองทุนตำบลเกาะเปาะ
2 22,950.00 14 มี.ค. 67 15 มี.ค. 67 15:33 น.
418 สงขลา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเล่นฟุตบอล ปี 2567
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
6 48,375.00 15 มี.ค. 67 15 มี.ค. 67 15:17 น.
419 สงขลา โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยกีฬามวยไทย
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
6 20,715.00 15 มี.ค. 67 15 มี.ค. 67 15:00 น.
420 สงขลา โครงการสุขภาพดี หุ่นสวย ด้วยโยคะ
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
6 14,375.00 15 มี.ค. 67 15 มี.ค. 67 14:44 น.
421 สงขลา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยวอลเลย์บอล
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
6 13,615.00 15 มี.ค. 67 15 มี.ค. 67 14:12 น.
422 สงขลา โครงการคัดแยกขยะเพื่อสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
5 21,650.00 14 มี.ค. 67 14 มี.ค. 67 14:11 น.
423 สงขลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ที่ถูกต้องตามหลักการแพทย์ ปี2567
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
5 175,015.00 14 มี.ค. 67 14 มี.ค. 67 13:27 น.
424 สงขลา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาเปตองเพื่อสุขภาพ
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
5 15,375.00 14 มี.ค. 67 14 มี.ค. 67 11:16 น.
425 สงขลา โครงการรณรงค์หนูน้อยปลอดภัยใส่หมวกกันน็อค ศพด.บ้านป่างาม
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
7 18,875.00 13 มี.ค. 67 13 มี.ค. 67 22:44 น.
426 สงขลา โครงการรณรงค์หนูน้อยปลอดภัยใส่หมวกกันน็อก ศพด.บ้านตลิ่งชัน
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
7 18,875.00 13 มี.ค. 67 13 มี.ค. 67 16:34 น.
427 สงขลา โครงการรณรงค์หนูน้อยปลอดภัยใส่หมวกกันน็อก ศพด.บ้านสุเหร่า
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
6 17,675.00 13 มี.ค. 67 13 มี.ค. 67 16:08 น.
428 ยะลา โครงการขลิบเพื่อสุขภาพ ปลอดภัย ห่างไกลโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โดย กองทุนตำบลเนินงาม
2 81,900.00 13 มี.ค. 67 13 มี.ค. 67 14:48 น.
429 สงขลา โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดโดยยุงในพื้นที่ตำบลแคปีงบประมาณ2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
1 60,000.00 1 ก.ย. 66 13 มี.ค. 67 14:13 น.
430 สงขลา โครงการแก้ไขปัญหาโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ องค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
6 172,110.00 12 ธ.ค. 66 13 มี.ค. 67 12:09 น.
431 สงขลา โครงการขยับกายด้วยยางยืด เพื่อสุขภาพ
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
6 26,075.00 13 มี.ค. 67 13 มี.ค. 67 09:56 น.
432 ปัตตานี โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในโรงเรียน
โดย กองทุนตำบลเกาะเปาะ
2 10,000.00 28 ก.พ. 67 12 มี.ค. 67 15:31 น.
433 ยะลา โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โดย กองทุนตำบลเนินงาม
1 56,160.00 12 มี.ค. 67 12 มี.ค. 67 14:56 น.
434 สงขลา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยแบดมินตัน
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
6 15,195.00 12 มี.ค. 67 12 มี.ค. 67 14:17 น.
435 สงขลา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮุป ลดเอว ลดพุง
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
6 17,375.00 12 มี.ค. 67 12 มี.ค. 67 10:37 น.
436 สงขลา โครงการออกกำลังกายรำกระบอง (ลดโรค ลดพุง)
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
6 13,425.00 12 มี.ค. 67 12 มี.ค. 67 10:25 น.
437 ตรัง โครงการลดขยะ ลดโรค บริโภคอย่างยั่งยืน
โดย กองทุนตำบลท่างิ้ว
4 9,585.00 11 มี.ค. 67 12 มี.ค. 67 09:55 น.
438 ส่งเสริมการออกกำลังกายใส่ใจผู้สูงอายุ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.น้ำพุ
4 35,000.00 21 ก.พ. 67 11 มี.ค. 67 17:13 น.
439 ตรัง โครงการวัยใส ไม่อ้วน ด้วยบาสโลบ โรงเรียนบ้านไสมะม่วง
โดย กองทุนตำบลท่างิ้ว
2 6,985.00 11 มี.ค. 67 11 มี.ค. 67 14:52 น.
440 โครงการตรวจสุขภาพคัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย ประจำปี2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 23,600.00 11 มี.ค. 67 11 มี.ค. 67 11:21 น.
441 โครงการเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียนใส่ใจสุขภาพ อย.น้อย
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 45,850.00 11 มี.ค. 67 11 มี.ค. 67 10:58 น.
442 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 69,000.00 11 มี.ค. 67 11 มี.ค. 67 10:27 น.
443 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 20,950.00 11 มี.ค. 67 11 มี.ค. 67 09:56 น.
444 สุราษฎร์ธานี โครงการป้องกันเด็กจมน้ำช่วงปิดเทอม หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ชุมชนเพิ่มพูนทรัพย์
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เพิ่มพูนทรัพย์
3 33,100.00 28 ธ.ค. 60 8 มี.ค. 67 14:05 น.
445 โครงการสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 91,700.00 7 มี.ค. 67 7 มี.ค. 67 15:09 น.
446 โครงการรักปลอดภัย ห่างไกลเอชไอวี/เอดส์ ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 31,039.00 7 มี.ค. 67 7 มี.ค. 67 14:52 น.
447 โครงการสร้างสุขให้ผู้สูงวัย ด้วยสมุนไพรและหลักโภชนาการ
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 74,965.00 6 มี.ค. 67 6 มี.ค. 67 16:08 น.
448 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและสันทนาการสำหรับผู้สูงวัย
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
3 59,850.00 6 มี.ค. 67 6 มี.ค. 67 15:46 น.
449 โครงการเด็กไทย 0-5ปี สูงดีสมส่วนและพัฒนาการสมวัย
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะตูม
2 22,890.00 5 มี.ค. 67 5 มี.ค. 67 15:43 น.
450 โครงการใส่ใจสุขภาพห่างไกลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงชมรม อสม.ตำบลมะตูม
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะตูม
2 60,890.00 29 ม.ค. 67 5 มี.ค. 67 15:39 น.
451 ตรัง โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้
โดย กองทุนตำบลท่างิ้ว
1 85,500.00 1 มี.ค. 67 1 มี.ค. 67 14:18 น.
452 ตรัง ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ ลดโรค ลดขยะในชุมชน
โดย กองทุนตำบลท่างิ้ว
1 26,100.00 16 ก.พ. 67 1 มี.ค. 67 10:43 น.
453 ตรัง ขยับกายสบายขีวี สุขภาพจิตดี สุขภาพกายแข็งแรง
โดย กองทุนตำบลท่างิ้ว
1 19,175.00 16 ก.พ. 67 1 มี.ค. 67 10:09 น.
454 ตรัง โครงการวัยรุ่นวัยใส ไม่ตั้งท้องก่อนวัยอันควร
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
2 24,882.00 29 ก.พ. 67 29 ก.พ. 67 15:48 น.
455 ตรัง โครงการรณรงค์คัดกรองโรคความดันโลหิตและโรคเบาหวาน รพ.สต.น้ำผุด ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
4 206,592.00 8 ม.ค. 67 29 ก.พ. 67 15:27 น.
456 ปัตตานี โครงการเสริมภูมิคุ้มกันให้ลูกรัก ปลอดภัยห่างไกลโรคปี 2567
โดย กองทุนตำบลเกาะเปาะ
4 27,150.00 20 ก.พ. 67 28 ก.พ. 67 14:38 น.
457 สงขลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนในเขตเทศบาลตำบล บ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
2 99,890.00 21 ก.พ. 67 28 ก.พ. 67 11:02 น.
458 ตรัง โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยแอโรบิค
โดย กองทุนตำบลท่างิ้ว
2 17,750.00 16 ก.พ. 67 27 ก.พ. 67 16:38 น.
459 ตรัง โครงการ Stop teem mom หยุดโรค หยุดการตั้งครรภ์ในวัยเรียน
โดย กองทุนตำบลท่างิ้ว
3 25,900.00 16 ก.พ. 67 27 ก.พ. 67 15:30 น.
460 โครงการแว่นตาใส ห่วงใยดวงตาผู้สูงอายุตำบลบางตาวา
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
4 51,600.00 27 ก.พ. 67 27 ก.พ. 67 15:19 น.
461 กาฬสินธุ์ โครงการผู้สูงอายุ ตำบลทุ่งคลองสุขภาพดี จิตดี สมองดี ชีวีมีสุข
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
1 10,000.00 27 ก.พ. 67 27 ก.พ. 67 15:17 น.
462 กาฬสินธุ์ โครงการตำบลทุ่งคลองร่วมใจ การเฝ้าระวัง ป้องกันพยาธิใบไม้ตับ ปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
1 10,000.00 27 ก.พ. 67 27 ก.พ. 67 15:03 น.
463 โครงการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
4 32,445.00 27 ก.พ. 67 27 ก.พ. 67 14:50 น.
464 ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยกีฬาฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด
โดย กองทุนตำบลท่างิ้ว
2 37,150.00 16 ก.พ. 67 27 ก.พ. 67 14:42 น.
465 กาฬสินธุ์ โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลอง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
1 50,000.00 27 ก.พ. 67 27 ก.พ. 67 14:39 น.
466 กาฬสินธุ์ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุรภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชน ด้วยกลไลการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
1 10,000.00 27 ก.พ. 67 27 ก.พ. 67 14:09 น.
467 โครงการวัยรุ่น วัยใส รู้จักปฏิเสธต่อเพศตรงข้าม
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
1 11,840.00 25 ม.ค. 67 27 ก.พ. 67 14:07 น.
468 โครงการเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการในเด็ก 0-72 เดือน
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
3 25,505.00 27 ก.พ. 67 27 ก.พ. 67 13:52 น.
469 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง ข้อเข่าเสื่อม ด้วยวิถีแพทย์แผนไทย
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
1 11,420.00 27 ก.พ. 67 27 ก.พ. 67 12:26 น.
470 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
3 32,500.00 26 ม.ค. 67 27 ก.พ. 67 12:03 น.
471 โครงการส่งเสริมการได้รับวัคซีนในเด็ก 0-5 ปี ครบตามเกณฑ์
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
3 24,775.00 25 ม.ค. 67 27 ก.พ. 67 11:24 น.
472 โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก HPV self-samplingทางเลือกใหม่ ลดกลัว ลดอาย ทำได้ด้วยตัวเอง
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
4 15,125.00 25 ม.ค. 67 27 ก.พ. 67 10:34 น.
473 โครงการตลาดนัดรอมฎอนน่าซื้อ
โดย กองทุนตำบลบ่อทอง
2 30,000.00 27 ก.พ. 67 27 ก.พ. 67 10:16 น.
474 กาฬสินธุ์ โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
1 25,000.00 26 ก.พ. 67 26 ก.พ. 67 22:51 น.
475 กาฬสินธุ์ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายตำบลดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
4 35,000.00 26 ก.พ. 67 26 ก.พ. 67 22:38 น.
476 กาฬสินธุ์ โครงการเฝ้าระวังโภชนาการและพัฒนาการบูรณาการเรื่องปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กตำบลทุ่งคลอง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
1 7,400.00 26 ก.พ. 67 26 ก.พ. 67 21:53 น.
477 กาฬสินธุ์ โครงการเครือข่ายตำบลทุ่งคลอง เฝ้าระวังภัยสุขภาพและโรคระบาดทุกกลุ่มวัย ปี2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
2 20,000.00 26 ก.พ. 67 26 ก.พ. 67 21:53 น.
478 กาฬสินธุ์ โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและทีม SRRT การใช้เครื่องพ่นหมอกควันภาคทฤษฎ๊และภาคปฏิบัติ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
1 5,000.00 23 ก.พ. 67 23 ก.พ. 67 16:12 น.
479 กาฬสินธุ์ โครงการคัดแยกขยะในชุมชน บ้านคำพิมูล หมู่ที่ 3
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
1 20,000.00 23 ก.พ. 67 23 ก.พ. 67 15:48 น.
480 กาฬสินธุ์ โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล บ้านเก่าเดื่อ หมู่ที่ 6
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
2 17,900.00 23 ก.พ. 67 23 ก.พ. 67 15:28 น.
481 กาฬสินธุ์ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังในชุมชน บ้านทุ่งคลอง หมู่ 12
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
1 19,000.00 21 ส.ค. 66 23 ก.พ. 67 15:07 น.
482 กาฬสินธุ์ โครงการคัดแยกขยะในชุมชน บ้านคำพิมูล หมู่ที่ 11 ปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
4 15,500.00 18 ส.ค. 66 23 ก.พ. 67 15:02 น.
483 กาฬสินธุ์ โครงการออกกำลังกาย โดย SKT ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง บ้านทุ่งคลอง หมู่ที่ 1
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
2 15,900.00 18 ส.ค. 66 23 ก.พ. 67 14:48 น.
484 โครงการแยกขยะลดมลพิษเพื่อชีวิตที่ยืนยาว บ้านโนนสะอาด หมู่ 2
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
1 19,100.00 23 ก.พ. 67 23 ก.พ. 67 14:12 น.
485 กาฬสินธุ์ โครงการคัดกรองการใช้สารเคมีในกระแสเลือด บ้านเก่าเดื่อ หมู่ที่ 7
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
1 17,200.00 18 ส.ค. 66 23 ก.พ. 67 11:15 น.
486 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปุโละปุโย
โดย กองทุนตำบลปุโละปุโย
4 113,000.00 20 ก.พ. 67 22 ก.พ. 67 16:22 น.
487 ปัตตานี โครงการร่วมใจ คัดแยกขยะ เพื่อลดโรค โดยกรรมการธนาคารขยะชุมชนริมคลอง ปี67
โดย กองทุนตำบลหนองจิก
5 15,000.00 4 ธ.ค. 66 21 ก.พ. 67 15:05 น.
488 ปัตตานี โครงการร่วมใจ คัดแยกขยะ เพื่อลดโรค โดยกรรมการธนาคารขยะชุมชนโคกจันทน์ ปี67
โดย กองทุนตำบลหนองจิก
5 15,000.00 4 ธ.ค. 66 21 ก.พ. 67 13:53 น.
489 ปัตตานี โครงการร่วมใจ คัดแยกขยะ เพื่อลดโรค โดยกรรมการธนาคารขยะชุมชนวัดมุจลินทวาปีวิหาร ปี67
โดย กองทุนตำบลหนองจิก
5 15,000.00 4 ธ.ค. 66 21 ก.พ. 67 11:21 น.
490 สงขลา โครงการส่งเสริมการปลูกปลอดสารพิษเพื่อเพื่อความปลอดภัยในกาสรบริโภคของนักเรียนในสถานศึกษา
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
4 15,000.00 21 ก.พ. 67 21 ก.พ. 67 10:54 น.
491 ปัตตานี โครงการร่วมใจ คัดแยกขยะ เพื่อลดโรค โดยกรรมการธนาคารขยะชุมชนท่ายาลอ ปี67
โดย กองทุนตำบลหนองจิก
5 15,000.00 22 พ.ย. 66 21 ก.พ. 67 10:42 น.
492 สงขลา โครงการขยับกาย ขยายสมอง สุขภาพน้องแข็งแรง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
4 10,000.00 21 ก.พ. 67 21 ก.พ. 67 10:21 น.
493 ปัตตานี โครงการร่วมใจ คัดแยกขยะ เพื่อลดโรค โดยกรรมการธนาคารขยะชุมชนกลูแป ปี67
โดย กองทุนตำบลหนองจิก
5 15,000.00 22 พ.ย. 66 21 ก.พ. 67 10:18 น.
494 สงขลา โครงการโรงเรียนรุ่งโรจน์สะอาดปลอดขยะปลอดโรคไข้เลือดออก
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
2 20,000.00 21 ก.พ. 67 21 ก.พ. 67 09:43 น.
495 โครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจ เยาวชนตำบลปุโละปุโย
โดย กองทุนตำบลปุโละปุโย
2 60,000.00 11 ม.ค. 67 20 ก.พ. 67 11:12 น.
496 ปัตตานี โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลบางเขา
2 20,530.00 22 ม.ค. 67 20 ก.พ. 67 10:12 น.
497 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำนักศึกษาในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
2 36,265.00 20 ก.พ. 67 20 ก.พ. 67 10:01 น.
498 ปัตตานี โครงการร่วมใจ คัดแยกขยะ เพื่อลดโรค โดยกรรมการธนาคารขยะชุมชนย่านมัสยิด ปี67
โดย กองทุนตำบลหนองจิก
5 15,000.00 4 ธ.ค. 66 19 ก.พ. 67 16:16 น.
499 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการศพตามหลักสุขลักษณะลดการแพร่กระจายเชื้อโรค
โดย กองทุนตำบลปุโละปุโย
2 40,000.00 11 ม.ค. 67 19 ก.พ. 67 15:18 น.
500 ปัตตานี โครงการร่วมใจ คัดแยกขยะ เพื่อลดโรค โดยกรรมการธนาคารขยะชุมชนริมน้ำ ปี67
โดย กองทุนตำบลหนองจิก
5 15,000.00 4 ธ.ค. 66 19 ก.พ. 67 15:02 น.
501 ปัตตานี โครงการลดภาวะเสี่ยงภัยคุกคามสุขภาพในเด็กวัยเรียน หมู่ 6 บ้านสายหมอ ปี 67
โดย กองทุนตำบลบางเขา
3 21,856.00 14 ก.พ. 67 19 ก.พ. 67 13:22 น.
502 ปัตตานี โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลท่ากำชำ
โดย กองทุนตำบลท่ากำชำ
4 44,895.00 16 ก.พ. 67 16 ก.พ. 67 13:25 น.
503 ปัตตานี โครงการธนาคารขยะบ้านบางราพา
โดย กองทุนตำบลท่ากำชำ
4 15,270.00 16 ก.พ. 67 16 ก.พ. 67 12:53 น.
504 ปัตตานี โครงการธนาคารขยะบ้านเกาะหม้อแกง
โดย กองทุนตำบลท่ากำชำ
4 15,270.00 16 ก.พ. 67 16 ก.พ. 67 12:23 น.
505 กาฬสินธุ์ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง (หมู่ 9)
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 15 ก.พ. 67 15 ก.พ. 67 14:46 น.
506 โครงการดูแลบุคคลผู้มีภาวะพึ่งพิงที่มีปัญหาการกลั้นอุจจาระเข้าถึงชุดสิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมสำเร็จรูป
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
0 0.00 15 ก.พ. 67 15 ก.พ. 67 13:57 น.
507 โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและแผ่นเสริมซึมซับ
โดย กองทุนตำบลปุโละปุโย
2 30,000.00 11 ม.ค. 67 15 ก.พ. 67 12:03 น.
508 กาฬสินธุ์ โครงการพัฒนาเครือข่ายสร้างสุขภาวะเด็กตำบลนาทัน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาทัน
1 116,400.00 15 ก.พ. 67 15 ก.พ. 67 10:15 น.
509 นราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและสังคม
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
2 34,700.00 31 ม.ค. 67 14 ก.พ. 67 16:21 น.
510 นราธิวาส โครงการโภชนาการสมวัยเด็กปฐมวัย
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 26,600.00 31 ม.ค. 67 14 ก.พ. 67 16:19 น.
511 นราธิวาส โครงการส่งเสริมโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 26,700.00 31 ม.ค. 67 14 ก.พ. 67 16:18 น.
512 นราธิวาส โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 38,200.00 31 ม.ค. 67 14 ก.พ. 67 16:17 น.
513 นราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านกำปงบารู
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 29,500.00 31 ม.ค. 67 14 ก.พ. 67 16:14 น.
514 กาฬสินธุ์ โครงการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ และสุขภาพและฟันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเนินยาง ปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 14 ก.พ. 67 14 ก.พ. 67 11:23 น.
515 กาฬสินธุ์ โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและทีม SRRT การใช้เครื่องพ่นหมอกควันภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติระดับตำบล ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 14 ก.พ. 67 14 ก.พ. 67 10:51 น.
516 กาฬสินธุ์ โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชน ด้วยกลไกลการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 13 ก.พ. 67 14 ก.พ. 67 10:29 น.
517 กาฬสินธุ์ โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 14 ก.พ. 67 14 ก.พ. 67 10:16 น.
518 โครงการชุมชนร่วมใจในการจัดการขยะ หมู่ที่ 4,6,7 ตำบลบ่อทอง
โดย กองทุนตำบลบ่อทอง
4 30,000.00 13 ก.พ. 67 13 ก.พ. 67 15:32 น.
519 กาฬสินธุ์ โครงการบ้านสูงเนิน ร่วมใจต้านไข้เลือดออก (หมู่ 10)
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 31 ม.ค. 67 13 ก.พ. 67 14:39 น.
520 กาฬสินธุ์ โครงการชุมชนร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก หมู่ 8
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 31 ม.ค. 67 13 ก.พ. 67 14:38 น.
521 ปัตตานี โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการสำหรับเด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก ประจำปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
1 15,000.00 5 ก.พ. 67 13 ก.พ. 67 14:37 น.
522 กาฬสินธุ์ โครงการหนองยางคำห่างไกลปลอดภัยไข้เลือดออก (หมู่ 7)
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 31 ม.ค. 67 13 ก.พ. 67 14:35 น.
523 กาฬสินธุ์ โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก บ้านหนองยางเหนือ หมู่ 4
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 31 ม.ค. 67 13 ก.พ. 67 14:34 น.
524 กาฬสินธุ์ โครงการหนองม่วงหมู่ 2 ร่วมใจห่างไกลโรคไข้เลือดออก
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 31 ม.ค. 67 13 ก.พ. 67 14:33 น.
525 กาฬสินธุ์ โครงการชุมชนหนองยางใต้ ร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก (หมู่1)
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 30 ม.ค. 67 13 ก.พ. 67 14:30 น.
526 ปัตตานี โครงการคัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
3 47,500.00 25 ม.ค. 67 13 ก.พ. 67 12:25 น.
527 นราธิวาส โครงการใส่ใจดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
2 21,075.00 31 ม.ค. 67 13 ก.พ. 67 11:28 น.
528 นราธิวาส โครงการสูงวัยสุขภาพดี ชีวิตมีสุข ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
3 102,875.00 31 ม.ค. 67 13 ก.พ. 67 11:24 น.
529 นราธิวาส อบรมให้ความรู้ด้านการปลูกพืชผักสมุนไพร สร้างสูงวัยสุขภาพดี
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 17,800.00 31 ม.ค. 67 13 ก.พ. 67 11:22 น.
530 โครงการชุมชนหมู่ที่ 8,9 ต.บ่อทองและหมู่ 4 ต.บางเขา ร่วมใจในการจัดการขยะ
โดย กองทุนตำบลบ่อทอง
4 60,000.00 13 ก.พ. 67 13 ก.พ. 67 11:12 น.
531 กาฬสินธุ์ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กายดี จิตดี สมองดี ชีวีมีสุข ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 13 ก.พ. 67 13 ก.พ. 67 09:39 น.
532 กาฬสินธุ์ โครงการผู้พิการยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 12 ก.พ. 67 12 ก.พ. 67 16:39 น.
533 กาฬสินธุ์ โครงการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ เพื่อลด ละ เลิก
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 12 ก.พ. 67 12 ก.พ. 67 16:23 น.
534 กาฬสินธุ์ โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 12 ก.พ. 67 12 ก.พ. 67 16:06 น.
535 กาฬสินธุ์ โครงการสุขภาพจิตดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 12 ก.พ. 67 12 ก.พ. 67 15:54 น.
536 กาฬสินธุ์ โครงการเสริมสร้างและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ ปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 31 ม.ค. 67 12 ก.พ. 67 11:45 น.
537 กาฬสินธุ์ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเรื้อรังชุมชนบ้านโคก หมู่ 6
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 31 ม.ค. 67 12 ก.พ. 67 11:21 น.
538 กาฬสินธุ์ โครงการสูงเนินใต้ หมู่ 3 ขัดขยะให้ถูกวิธี สุขภาพดีปลอดภัย
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 31 ม.ค. 67 12 ก.พ. 67 11:10 น.
539 กาฬสินธุ์ โครงการการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ลดการเกิดโรคแทรกซ้อน ตำบลเนินยาง ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 6 ก.พ. 67 12 ก.พ. 67 10:47 น.
540 กาฬสินธุ์ โครงการพัฒนาศักยภาพตำบลควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน รพ.สต.บ้านสูงเนิน ปี2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 12 ก.พ. 67 12 ก.พ. 67 10:35 น.
541 กาฬสินธุ์ โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี รพ.สต.บ้านสูงเนิน ปี2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 12 ก.พ. 67 12 ก.พ. 67 10:30 น.
542 กาฬสินธุ์ โครงการคัดแยกขยะในชุมชนเขตพื้นที่ตำบเนินยาง ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 12 ก.พ. 67 12 ก.พ. 67 09:56 น.
543 นราธิวาส โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 72,817.00 31 ม.ค. 67 9 ก.พ. 67 13:35 น.
544 ปัตตานี โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
1 15,000.00 28 ธ.ค. 66 9 ก.พ. 67 12:01 น.
545 นราธิวาส โครงการยาเสพติดเยาวชนต้องรู้แต่ไม่ต้องลอง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 39,060.00 31 ม.ค. 67 9 ก.พ. 67 11:59 น.
546 นราธิวาส โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตำบลศรีสาครประจำปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 30,000.00 31 ม.ค. 67 9 ก.พ. 67 11:59 น.
547 นราธิวาส โครงการหนูน้อยฟันสวย
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 14,700.00 31 ม.ค. 67 9 ก.พ. 67 11:58 น.
548 นราธิวาส โครงการ อสม.ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกันโรคที่สำคัญในพื้นที่ ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
2 55,250.00 31 ม.ค. 67 9 ก.พ. 67 11:51 น.
549 นราธิวาส โครงการปรับพฤติกรรม เปลี่ยนชีวิต พิชิตโรคความดัน เบาหวาน หัวใจ และโรคหลอดเลือดเชิงรุกในชุมชน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 25,000.00 31 ม.ค. 67 9 ก.พ. 67 11:43 น.
550 นราธิวาส โครงการส่งเสริมโภชนาการในเด็กเล็กและก่อนวัยเรียน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 40,275.00 31 ม.ค. 67 9 ก.พ. 67 11:26 น.
551 ปัตตานี โครงการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานให้แก่ประชาชน
โดย กองทุนตำบลบางเขา
2 24,510.00 8 ธ.ค. 66 9 ก.พ. 67 11:01 น.
552 ปัตตานี โครงการ Physical health กายดี มีสุข ส่งเสริมสุขภาพชุมชน ประจำปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
2 15,000.00 5 ก.พ. 67 9 ก.พ. 67 10:41 น.
553 นราธิวาส โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อห่างไกลยาเสพติด
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 24,500.00 31 ม.ค. 67 9 ก.พ. 67 10:27 น.
554 นราธิวาส โครงการวัยรุ่น วัยเรียน รู้เท่าทันเพศศึกษา
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 28,820.00 31 ม.ค. 67 9 ก.พ. 67 10:16 น.
555 นราธิวาส โครงการมหกรรมสร้างสุขภาพดี วิถีเชิงรุกแบบบูรณาการ ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาร 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
2 118,000.00 31 ม.ค. 67 8 ก.พ. 67 15:45 น.
556 โครงการ LIPASANGO SMART KIDS ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลลิปะสะโง
3 33,750.00 25 ม.ค. 67 8 ก.พ. 67 15:32 น.
557 นราธิวาส โครงการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมสุขภาพผู้พิการและทุพพลภาพในชุมชน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 25,000.00 31 ม.ค. 67 8 ก.พ. 67 15:31 น.
558 นราธิวาส โครงการมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านมและมะเร็งลำไส้ ป้องกันได้ด้วยการใส่ใจการตรวจคัดกรอง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 25,000.00 31 ม.ค. 67 8 ก.พ. 67 15:12 น.
559 นราธิวาส โครงการส่งเสริม การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในเด็กและผู้ใหญ่เชิงรุกในชุมชน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 25,000.00 31 ม.ค. 67 8 ก.พ. 67 15:09 น.
560 นราธิวาส โครงการส่งเสริมแม่ เฝ้าระวังลูก เพื่อดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 25,000.00 31 ม.ค. 67 8 ก.พ. 67 15:06 น.
561 โครงการตรวจคัดกรองโรคตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางการมองเห็นในผู้สูงอายุ และประชาชนกลุ่มเสี่ยงในตำบลสะเตงนอก ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 176,950.00 8 ก.พ. 67 8 ก.พ. 67 14:49 น.
562 โครงการหนูน้อยวัยใสใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
3 20,000.00 8 ก.พ. 67 8 ก.พ. 67 14:04 น.
563 โครงการรู้ทันภัยบุหรี่ สุขภาพดี ช่องปากดี
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลลิปะสะโง
2 13,730.00 25 ม.ค. 67 8 ก.พ. 67 13:49 น.
564 โครงการ อสม.ชวนขยับ ลดพุง ลดโรค ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลลิปะสะโง
3 15,750.00 8 ก.พ. 67 8 ก.พ. 67 13:43 น.
565 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
3 20,000.00 8 ก.พ. 67 8 ก.พ. 67 13:38 น.
566 โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในโรงเรียน
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 64,200.00 8 ก.พ. 67 8 ก.พ. 67 11:47 น.
567 โครงการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับ และ โรคมะเร็งท่อน้ำดี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาทัน
1 17,000.00 8 ก.พ. 67 8 ก.พ. 67 09:43 น.
568 โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชน
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 76,425.00 7 ก.พ. 67 7 ก.พ. 67 16:14 น.
569 สงขลา โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำขาว
3 45,000.00 24 ต.ค. 66 7 ก.พ. 67 15:55 น.
570 สตูล โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด เขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแป-ระใต้ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
6 9,000.00 5 ก.พ. 67 7 ก.พ. 67 14:57 น.
571 สงขลา ส่งเสริมสุขภาพช่องปากนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
5 23,450.00 7 ก.พ. 67 7 ก.พ. 67 13:41 น.
572 สงขลา โครงการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ตลิ่งชัน
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
10 157,000.00 7 ก.พ. 67 7 ก.พ. 67 12:44 น.
573 สตูล โครงการรณรงค์อาหารปลอดภัย ห่วงใยผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพง
3 96,800.00 1 ก.พ. 67 6 ก.พ. 67 15:53 น.
574 โครงการสูงวัยหัวใจแกร่งเข้มแข็งด้วยการออกกำลังกาย
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
1 14,100.00 3 ก.ย. 66 6 ก.พ. 67 14:42 น.
575 ปัตตานี โครงการขับขี่ปลอดภัย ชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลหนองจิก
4 20,000.00 6 ธ.ค. 66 6 ก.พ. 67 14:23 น.
576 กาฬสินธุ์ โครงการสุขภาพจิต ส่งเสริมสุขภาพจิตหมู่ 5
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 6 ก.พ. 67 6 ก.พ. 67 14:14 น.
577 โครงการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วย โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
2 37,750.00 6 ก.พ. 67 6 ก.พ. 67 12:48 น.
578 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
2 24,950.00 6 ก.พ. 67 6 ก.พ. 67 12:22 น.
579 โครงการบัณฑิต ชวน กระโดดเชือกเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
3 20,030.00 6 ก.พ. 67 6 ก.พ. 67 11:47 น.
580 สตูล โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดในพื้นที่ตำบลท่าเรือประจำปีงบประมาณ 256๗ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแป-ระใต้
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
8 6,010.00 5 ก.พ. 67 6 ก.พ. 67 11:40 น.
581 สตูล โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงในวัยทำงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแป-ระใต้ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูลปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
4 12,300.00 5 ก.พ. 67 6 ก.พ. 67 11:18 น.
582 สตูล โครงการท่าเรือสูงวัยใส่ใจรักสุขภาพปี ๒๕๖๗ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแป-ระใต้ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
5 12,700.00 5 ก.พ. 67 6 ก.พ. 67 11:13 น.
583 โครงการป้องกันการมั่วสุมอบายมุขและการใช้สารเสพติดให้โทษในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
3 31,990.00 6 ก.พ. 67 6 ก.พ. 67 11:04 น.
584 สตูล โครงการชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปี ๒๕๖๗ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแป-ระใต้ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
3 12,700.00 5 ก.พ. 67 6 ก.พ. 67 10:59 น.
585 สตูล โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนด้วยสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
9 15,860.00 5 ก.พ. 67 6 ก.พ. 67 10:32 น.
586 โครงการโรงเรียนตาดีกาสร้างสุขนิสัย รักษ์สะอาด สุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
2 34,905.00 6 ก.พ. 67 6 ก.พ. 67 10:27 น.
587 สตูล โครงการ อย.น้อยคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567 โรงเรียนบ้านวังปริง ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
2 6,600.00 5 ก.พ. 67 6 ก.พ. 67 10:15 น.
588 สตูล โครงการส่งเสริมการฝึกและเพิ่มทักษะการว่ายน้ำเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดี ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแป-ระใต้ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
6 8,950.00 5 ก.พ. 67 6 ก.พ. 67 10:04 น.
589 สตูล โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการกิจการและผู้สัมผัสอาหารและเผยแพร่ให้ความรู้ประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชน
โดย กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพง
2 67,000.00 6 พ.ย. 66 6 ก.พ. 67 09:30 น.
590 กาฬสินธุ์ โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกาย สบายชีวี ด้วยแอโรบิค
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาทัน
1 24,850.00 26 ม.ค. 67 5 ก.พ. 67 20:20 น.
591 สตูล โครงการวัยเรียน ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 โรงเรียนบ้านไร่ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
6 6,475.00 5 ก.พ. 67 5 ก.พ. 67 16:08 น.
592 ปัตตานี โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเชิงรุกในเด็ก 0-5 ปี
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
4 26,300.00 28 ธ.ค. 66 5 ก.พ. 67 15:58 น.
593 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยใช้หลักธรรมคำสอนของศาสนา
โดย กองทุนตำบลเกาะเปาะ
1 4,800.00 5 ก.พ. 67 5 ก.พ. 67 15:47 น.
594 ปัตตานี โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
3 19,500.00 28 ธ.ค. 66 5 ก.พ. 67 15:34 น.
595 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยใช้หลักธรรมคำสอนของศาสนา
โดย กองทุนตำบลเกาะเปาะ
1 4,800.00 5 ก.พ. 67 5 ก.พ. 67 15:32 น.
596 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยใช้หลักธรรมคำสอนของศาสนา
โดย กองทุนตำบลเกาะเปาะ
1 4,800.00 5 ก.พ. 67 5 ก.พ. 67 15:14 น.
597 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยใช้หลักธรรมคำสอนของศาสนา
โดย กองทุนตำบลเกาะเปาะ
1 4,800.00 25 ม.ค. 67 5 ก.พ. 67 14:39 น.
598 โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม ประจำปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองนราธิวาส
2 159,752.00 20 พ.ย. 66 5 ก.พ. 67 10:46 น.
599 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
2 16,390.00 29 ม.ค. 67 1 ก.พ. 67 13:06 น.
600 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 10,060.00 29 ม.ค. 67 1 ก.พ. 67 12:44 น.
601 โครงการออกกำลังกาย สบาย สบาย สไตล์แอโรบิค
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 7,450.00 29 ม.ค. 67 1 ก.พ. 67 12:29 น.
602 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กายดี จิตดี สมองดี ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 5,000.00 29 ม.ค. 67 1 ก.พ. 67 12:25 น.
603 โครงการส่งเสริมสุขภาพ สูงวัย ม่วนใจ ผู้สูงวัยตำบลนาบอน ประจำปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
3 22,050.00 29 ม.ค. 67 1 ก.พ. 67 12:20 น.
604 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ (H6 A1C 7-8)
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 8,250.00 1 ก.พ. 67 1 ก.พ. 67 11:47 น.
605 โครงการอบรมวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 7,250.00 30 ม.ค. 67 1 ก.พ. 67 11:30 น.
606 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารดี สุขภาพดี ฟันสวยฟันดี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 9,040.00 1 ก.พ. 67 1 ก.พ. 67 11:23 น.
607 โครงการฟันสวยยิ้มใส
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 11,220.00 1 ก.พ. 67 1 ก.พ. 67 11:20 น.
608 ปัตตานี โครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน หมู่ที่ 5
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
2 11,150.00 1 ก.พ. 67 1 ก.พ. 67 10:55 น.
609 ปัตตานี โครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน หมู่ที่ 4
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
2 11,180.00 1 ก.พ. 67 1 ก.พ. 67 10:42 น.
610 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษในเด็กก่อนวัยเรียน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 7,450.00 1 ก.พ. 67 1 ก.พ. 67 10:39 น.
611 ปัตตานี โครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน หมู่ที่ 3
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
2 10,010.00 1 ก.พ. 67 1 ก.พ. 67 10:32 น.
612 ปัตตานี โครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน หมู่ที่ 2
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
2 11,210.00 1 ก.พ. 67 1 ก.พ. 67 10:17 น.
613 โครงการเกษตรเพื่อสุขภาพ ผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 8,400.00 1 ก.พ. 67 1 ก.พ. 67 10:14 น.
614 ปัตตานี โครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน หมู่ที่ 1
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
2 12,800.00 1 ก.พ. 67 1 ก.พ. 67 09:47 น.
615 ปัตตานี โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและเคลือบฟลูออไรด์วานิชป้องกันฟันผุ ในเด็ก 0-4 ปี
โดย กองทุนตำบลบางเขา
2 25,000.00 3 ม.ค. 67 31 ม.ค. 67 16:32 น.
616 ปัตตานี โครงการส่งเสริมภาวะสุขภาพในผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
5 20,400.00 31 ม.ค. 67 31 ม.ค. 67 15:51 น.
617 ปัตตานี โครงการลูกรักโภชนาการดี รับวัคซีนครบตามเกณฑ์
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
6 28,950.00 21 ธ.ค. 66 31 ม.ค. 67 15:09 น.
618 ปัตตานี โครงการใช้ยาอย่างมีสติ ลดอันตรายต่อชีวิต
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
4 12,600.00 21 ธ.ค. 66 31 ม.ค. 67 14:57 น.
619 ปัตตานี โครงการรู้รอดปลอดเด็กจมน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียะ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
3 17,570.00 2 พ.ย. 66 31 ม.ค. 67 14:53 น.
620 ปัตตานี โครงการอาหารเช้าเสริมพัฒนาการสมวัย เด็กไทยสุขภาพดี
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
5 37,500.00 7 ธ.ค. 66 31 ม.ค. 67 14:34 น.
621 ปัตตานี โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง โรงเรียนบ้านโคกหมัก
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
5 36,720.00 7 ธ.ค. 66 31 ม.ค. 67 14:28 น.
622 ปัตตานี โครงการอาหารเช้าอิ่มนี้เพื่อน้องวัยใส โรงเรียนบ้านเปียะ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
5 37,500.00 7 ธ.ค. 66 31 ม.ค. 67 14:25 น.
623 กาฬสินธุ์ โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 31 ม.ค. 67 31 ม.ค. 67 13:57 น.
624 กาฬสินธุ์ โครงการ รณรงค์สวมหมวกนิรภัย
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
0 0.00 31 ม.ค. 67 31 ม.ค. 67 13:34 น.
625 ปัตตานี โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิมตำบลดอนรัก ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
3 52,600.00 6 พ.ย. 66 31 ม.ค. 67 11:53 น.
626 ปัตตานี โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติดตำบลดอนรัก ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
2 30,400.00 18 ม.ค. 67 31 ม.ค. 67 11:36 น.
627 โครงการแว่นตาใส ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
4 343,635.00 18 ธ.ค. 66 31 ม.ค. 67 11:01 น.
628 ปัตตานี ต่อยอดตำบลมหัศจรรย์ 2500 วัน ปี 2567
โดย กองทุนตำบลตุยง
4 21,450.00 12 ม.ค. 67 31 ม.ค. 67 10:57 น.
629 ปัตตานี โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา งดเสี่ยง สร้างบุญ ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
2 14,950.00 25 ม.ค. 67 31 ม.ค. 67 10:43 น.
630 ปัตตานี ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาการของนักเรียน ปี 67
โดย กองทุนตำบลตุยง
4 23,720.00 10 ม.ค. 67 31 ม.ค. 67 10:21 น.
631 โครงการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ
โดย กองทุนตำบลปุโละปุโย
10 75,000.00 11 ม.ค. 67 31 ม.ค. 67 10:06 น.
632 ปัตตานี ส่งเสริมสุขภาพทางสายตาผู้สูงอายุ ตำบลตุยง ปี 67
โดย กองทุนตำบลตุยง
4 33,645.00 10 ม.ค. 67 31 ม.ค. 67 10:05 น.
633 ปัตตานี บางปลาหมอ สุขภาพจิตดี ปี 67
โดย กองทุนตำบลตุยง
5 15,770.00 15 ม.ค. 67 31 ม.ค. 67 09:45 น.
634 ปัตตานี ส่งเสริมสุขภาพจิต เพิ่มพูนอีหม่าน บ้านปะกาลือสง ปี 67
โดย กองทุนตำบลตุยง
5 16,120.00 15 ม.ค. 67 31 ม.ค. 67 09:24 น.
635 ปัตตานี สุขภาพดีวิถีบากง ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี 2567
โดย กองทุนตำบลตุยง
5 17,940.00 15 ม.ค. 67 30 ม.ค. 67 17:34 น.
636 ปัตตานี ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ศูนย์ตาดีกาบางปลาหมอ ปี 67
โดย กองทุนตำบลตุยง
4 17,000.00 16 ม.ค. 67 30 ม.ค. 67 17:10 น.
637 ปัตตานี โครงการสุขภาพดีด้วยการงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
2 14,950.00 25 ม.ค. 67 30 ม.ค. 67 15:53 น.
638 ปัตตานี โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกายสบายชีวี” หมู่ที่ 6 ตำบลดอนรัก ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
2 14,900.00 30 ม.ค. 67 30 ม.ค. 67 15:35 น.
639 ปัตตานี โครงการฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลเพื่อห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
2 15,250.00 30 ม.ค. 67 30 ม.ค. 67 14:13 น.
640 ปัตตานี เยาวชนเข้มแข็ง พัฒนาสุขภาพ คลองรี ปี 67
โดย กองทุนตำบลตุยง
4 16,900.00 17 ม.ค. 67 30 ม.ค. 67 12:54 น.
641 โครงการรรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 8,250.00 30 ม.ค. 67 30 ม.ค. 67 10:51 น.
642 โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 8,250.00 30 ม.ค. 67 30 ม.ค. 67 10:40 น.
643 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันจากผู้ป่วยจิตเวช
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 8,500.00 29 ม.ค. 67 29 ม.ค. 67 15:48 น.
644 โครงการป้องกันและลดปัญหายาเสพติด/ยาสูบ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 8,250.00 29 ม.ค. 67 29 ม.ค. 67 15:38 น.
645 โครงการควบคุมและป้องกันโรคอุบัติใหม่ในชุมชน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 8,250.00 29 ม.ค. 67 29 ม.ค. 67 15:26 น.
646 ปัตตานี ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน บากง ปี 67
โดย กองทุนตำบลตุยง
4 15,500.00 16 ม.ค. 67 29 ม.ค. 67 15:25 น.
647 โครงการงดเหล้าเพื่อสุขภาพ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 9,750.00 29 ม.ค. 67 29 ม.ค. 67 12:40 น.
648 โครงการอบรมการคัดแยกขยะและจัดทำถังขยะเปียก
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
2 11,250.00 29 ม.ค. 67 29 ม.ค. 67 11:56 น.
649 โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะและจัดทำขยะเปียกในชุมชน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
2 11,250.00 26 ม.ค. 67 29 ม.ค. 67 11:37 น.
650 โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะและจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
2 11,250.00 29 ม.ค. 67 29 ม.ค. 67 11:34 น.
651 ปัตตานี โครงการสุขภาพจิตพิชิตสุขภาพใจ ลดช่องว่างระหว่างวัย เพิ่มความเข้าใจในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลบางเขา
3 29,430.00 22 ม.ค. 67 29 ม.ค. 67 10:17 น.
652 สตูล โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ ประจำปี2567
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 60,000.00 26 ธ.ค. 66 28 ม.ค. 67 11:11 น.
653 สตูล โครงการส่งเสริมสุขภาพการขลิบอวัยวะเพศชาย ประจำปี2567
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 80,000.00 1 ส.ค. 66 28 ม.ค. 67 10:58 น.
654 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ตำบลหอกลอง ปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หอกลอง
7 15,000.00 25 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 14:37 น.
655 ส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคำม่วง
1 2,500.00 26 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 11:07 น.
656 ปัตตานี โครงการปลอดโรค ปลอดภัย บริโภคผักปลอดสารพิษ
โดย กองทุนตำบลท่ากำชำ
3 13,500.00 26 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 11:05 น.
657 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกาย สบายชีวี ด้วยแอโรบิค
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาทัน
1 24,850.00 26 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 10:59 น.
658 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 8,250.00 26 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 10:56 น.
659 ปัตตานี โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม
โดย กองทุนตำบลท่ากำชำ
2 57,290.00 26 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 10:55 น.
660 ปัตตานี โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลลิปะสะโง
2 20,050.00 26 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 10:51 น.
661 กาฬสินธุ์ โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกาย สบายชีวี ด้วยแอโรบิค
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาทัน
0 0.00 26 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 10:50 น.
662 โครงการจัดการขยะครบวงจร
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคำม่วง
1 12,000.00 26 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 10:44 น.
663 ยะลา โครงการตำบลเปาะเส้ง ปลอดไข้เลือดออก ปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
2 99,850.00 20 ธ.ค. 66 26 ม.ค. 67 10:44 น.
664 กาฬสินธุ์ โครงการสร้างเสริมพื้นที่สุขภาวะในชุมชน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 10,000.00 21 ธ.ค. 61 26 ม.ค. 67 10:42 น.
665 โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า สู่วัยชราอย่างมีความสุข (โรงเรียนผู้สูงอายุ)
โดย กองทุนตำบลท่ากำชำ
8 50,000.00 26 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 10:25 น.
666 กาฬสินธุ์ สูงวัยใส่ใจสุขภาพ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 15,000.00 21 ธ.ค. 61 26 ม.ค. 67 10:23 น.
667 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำลด ละ เลิก บุหรี่ สุรา และวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
0 0.00 26 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 10:16 น.
668 โครงการรณรงค์ ป้องกัน อันตรายจากบุหรี่ สุรา และสารเสพติดในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
4 12,450.00 26 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 10:09 น.
669 ปัตตานี โครงการรู้เท่าทันโรคที่มากับน้ำท่วม
โดย กองทุนตำบลท่ากำชำ
3 10,575.00 26 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 10:07 น.
670 โครงการเยาวชนปลอดเหล้า
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
4 28,370.00 24 ต.ค. 66 26 ม.ค. 67 09:55 น.
671 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยใช้หลักธรรมคำสอนของศาสนา
โดย กองทุนตำบลเกาะเปาะ
1 4,800.00 25 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 09:53 น.
672 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำในชุมชน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
2 16,820.00 26 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 09:52 น.
673 ปัตตานี โครงการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงเชิงรุก
โดย กองทุนตำบลบางเขา
2 21,800.00 14 ก.ค. 66 26 ม.ค. 67 09:52 น.
674 โครงการการคัดกรอง ตรวจประเมิน และติดตามพัฒนาการเด็กเล็ก
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
3 10,100.00 25 ม.ค. 67 26 ม.ค. 67 09:42 น.
675 ปัตตานี โครงการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการดุจญาติมิตร สุขภาพจิตดีมีกำลังใจ ปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
3 40,400.00 25 ม.ค. 67 25 ม.ค. 67 21:35 น.
676 ปัตตานี โครงการตรวจคัดกรองและแก้ไขปัญหาสายตาในผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลลิปะสะโง
2 30,950.00 25 ม.ค. 67 25 ม.ค. 67 17:28 น.
677 พิษณุโลก โครงการอสม.รู้ตน ลดเสี่ยงลดโรค
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หอกลอง
3 20,300.00 25 ม.ค. 67 25 ม.ค. 67 14:50 น.
678 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำในตำบลลิปะสะโง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลลิปะสะโง
0 0.00 25 ม.ค. 67 25 ม.ค. 67 09:49 น.
679 สงขลา โครงการชุมชนก้าวไกลใส่ใจคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพปี2567
โดย กองทุนตำบลขุนตัดหวาย
5 17,690.00 15 ก.ย. 66 24 ม.ค. 67 16:30 น.
680 สงขลา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จะโหนง ประจำปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
5 105,630.00 29 ก.ย. 66 24 ม.ค. 67 14:55 น.
681 นครสวรรค์ โครงการหนูน้อยปลอดภัย
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดง
4 53,000.00 24 ม.ค. 67 24 ม.ค. 67 11:36 น.
682 นครสวรรค์ โครงการนวดฝ่าเท้าลดภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทในผู้ป่วยเบาหวาน ปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ตาขีด
6 32,100.00 24 ม.ค. 67 24 ม.ค. 67 11:36 น.
683 นครสวรรค์ โครงการสุงวัย อย่างสุขใจ ตำบลบางตาหงาย ปี2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บางตาหงาย
1 87,840.00 24 ม.ค. 67 24 ม.ค. 67 11:16 น.
684 นครสวรรค์ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ตาสัง
0 0.00 24 ม.ค. 67 24 ม.ค. 67 10:54 น.
685 ปัตตานี โครงการสานพลังครอบครัว ลด ละ เลิกบุหรี่สู่ชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลบางเขา
2 17,546.00 8 ธ.ค. 66 23 ม.ค. 67 09:24 น.
686 สงขลา โครงการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาด
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
2 103,600.00 15 ม.ค. 67 21 ม.ค. 67 15:05 น.
687 สงขลา แก้ไขปัญหาการเจริญเติบโตของนักเรียนในโรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
6 43,167.00 8 ธ.ค. 66 19 ม.ค. 67 15:24 น.
688 สงขลา โครงการ อย.น้อย ในโรงเรียน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
4 14,310.00 8 ธ.ค. 66 19 ม.ค. 67 14:42 น.
689 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
โดย กองทุนตำบลปุโละปุโย
0 0.00 11 ม.ค. 67 19 ม.ค. 67 11:24 น.
690 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ อบต.กำแพง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กำแพง
0 0.00 18 ม.ค. 67 18 ม.ค. 67 14:36 น.
691 ปัตตานี โครงการใส่ใจสุขภาพจิตป้องกันภาวะเครียดและซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลหนองจิก
3 30,000.00 16 มิ.ย. 66 18 ม.ค. 67 11:24 น.
692 สตูล โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านไสใหญ่
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กำแพง
6 58,380.00 16 ม.ค. 62 17 ม.ค. 67 14:47 น.
693 ปัตตานี โครงการหนูน้อย SMART KIDS รพ.สต.บ้านโคกโตนด
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
3 15,025.00 17 ม.ค. 67 17 ม.ค. 67 14:08 น.
694 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพสายตาในผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
โดย กองทุนตำบลหนองจิก
3 32,200.00 8 ธ.ค. 66 16 ม.ค. 67 14:26 น.
695 นราธิวาส โครงการสุขภาพจิตดี สู่ชุมชนมีสุข หมู่ที่ 4 บ้านกูแบสาลอ
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 14,350.00 21 พ.ย. 66 16 ม.ค. 67 13:50 น.
696 นราธิวาส โครงการสุขภาพจิตดี สู่ชุมชนมีสุข หมู่ที่ 3 บ้านบาโย
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 14,350.00 20 พ.ย. 66 16 ม.ค. 67 13:45 น.
697 นราธิวาส โครงการสุขภาพจิตดี สู่ชุมชนมีสุข หมู่ที่ 3 บ้านกาเเนะ
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 14,350.00 21 พ.ย. 66 16 ม.ค. 67 13:37 น.
698 นราธิวาส โครงการสุขภาพจิตดี สู่ชุมชนมีสุข หมู่ที่ 1 บ้านบาโงเเคเเละ
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 14,350.00 20 พ.ย. 66 16 ม.ค. 67 09:37 น.
699 นราธิวาส โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 14,575.00 17 พ.ย. 66 16 ม.ค. 67 09:21 น.
700 ปัตตานี โครงการพนักงาน อบต.คอลอตันหยง ขยับกาย สบายกาย คลายโรค ด้วยการเต้นแอโรบิก ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
4 5,000.00 15 ม.ค. 67 15 ม.ค. 67 15:40 น.
701 ปัตตานี โครงการรณรงค์ ป้องกัน อันตรายจากบุหรี่ สุรา และสารเสพติดในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
4 10,437.00 15 ม.ค. 67 15 ม.ค. 67 15:00 น.
702 ปัตตานี โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดของหญิงตั้งครรภ์ ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
4 10,000.00 15 ม.ค. 67 15 ม.ค. 67 13:34 น.
703 โครงการลดขยะลดโรค (ขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยต้นทางของเทศบาลเมืองสะเตงนอก) ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 153,410.00 15 ม.ค. 67 15 ม.ค. 67 11:50 น.
704 ปัตตานี โครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในตำบลคอลอตันหยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
5 19,050.00 15 ม.ค. 67 15 ม.ค. 67 11:15 น.
705 สตูล โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
6 83,000.00 20 ก.ย. 66 13 ม.ค. 67 21:22 น.
706 ยะลา โครงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ประจำปี 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
5 75,735.00 2 ต.ค. 66 11 ม.ค. 67 15:37 น.
707 ปัตตานี โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขา ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลบางเขา
6 111,290.00 16 พ.ย. 66 11 ม.ค. 67 11:49 น.
708 ตรัง โครงการ ส่งเสริมการเล่นกีฬา ลดอ้วน ปลอดโรค พาชีวิตมีความสุข
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
5 25,024.00 8 ธ.ค. 66 11 ม.ค. 67 11:06 น.
709 ตรัง โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ลด ความอ้วน สุขภาพแข็งแรง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
3 19,742.00 8 ธ.ค. 66 11 ม.ค. 67 10:22 น.
710 ปัตตานี เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลตุยง
4 10,720.00 9 ม.ค. 67 10 ม.ค. 67 11:13 น.
711 ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพ หนูน้อยวัยใสหัวใจ Line Dance
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
6 13,182.00 8 ธ.ค. 66 9 ม.ค. 67 10:41 น.
712 ปัตตานี ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ตามหลักปลอดเชื้อ ปี 2567
โดย กองทุนตำบลตุยง
3 78,830.00 8 ม.ค. 67 8 ม.ค. 67 15:46 น.
713 ปัตตานี โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมเด็กสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้
โดย กองทุนตำบลท่ากำชำ
3 55,776.00 8 ม.ค. 67 8 ม.ค. 67 10:50 น.
714 ยะลา สุขกาย สุขใจ สูงวัยมีสุข
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
2 64,630.00 6 ธ.ค. 66 8 ม.ค. 67 09:46 น.
715 ยะลา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยหลัก 5 อ. นำชีวีมีความสุข
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
2 215,880.00 6 ธ.ค. 66 8 ม.ค. 67 09:09 น.
716 ยะลา โครงการ คลินิกกิจกรรมผู้สูงอายุ (Day care center) เทศบาลเมืองเบตง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
1 180,940.00 7 ธ.ค. 66 6 ม.ค. 67 19:47 น.
717 ยะลา โครงการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนเบตง ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
2 34,340.00 14 ธ.ค. 66 6 ม.ค. 67 19:07 น.
718 ยะลา ประชุมให้ความรู้ เรื่อง “โรคมะเร็ง ป้องกันได้” ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
1 116,000.00 8 ธ.ค. 66 6 ม.ค. 67 18:29 น.
719 ยะลา โครงการจัดหาอุปกรณ์เสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
1 254,030.00 1 ก.พ. 67 5 ม.ค. 67 16:21 น.
720 ยะลา “บุหรี่ไฟฟ้า มหันตภัยใหม่ใกล้ตัวนักสูบรุ่นเยาว์”
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
1 34,710.00 1 ก.พ. 67 5 ม.ค. 67 16:11 น.
721 ยะลา โครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพคัดกรองมะเร็งผู้ต้องขังทุกคนเรือนจำอำเภอเบตง 2567
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
1 11,000.00 2 ม.ค. 67 5 ม.ค. 67 15:29 น.
722 โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนและส่งเสริมพัฒนาการในเด็กอายุ 0-5 ปี ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 38,300.00 4 ม.ค. 67 4 ม.ค. 67 10:44 น.
723 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพื่อป้องกันและชะลอภาวะไตเสื่อม ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 39,300.00 4 ม.ค. 67 4 ม.ค. 67 10:24 น.
724 สตูล โครงการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลปากน้ำ
1 100,000.00 12 ธ.ค. 66 3 ม.ค. 67 15:16 น.
725 โครงการหนูน้อยฟันดีพัฒนาการสมวัย
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 41,600.00 28 ธ.ค. 66 28 ธ.ค. 66 11:41 น.
726 โครงการรณรงค์คัดกรองความดันโลหิตและเบาหวานในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 78,000.00 28 ธ.ค. 66 28 ธ.ค. 66 11:20 น.
727 สตูล โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย สังคม อารมณ์-จิตใจ และสติปัญญา อายุ ๒-๕ ขวบ ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
1 6,810.00 22 ธ.ค. 66 28 ธ.ค. 66 10:59 น.
728 โครงการส่งเสริมหญิงตั้งครรภ์ในการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดที่ถูกต้อง
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
3 31,450.00 28 ธ.ค. 66 28 ธ.ค. 66 10:52 น.
729 สตูล โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ การผลิตสื่อนวัตกรรมสร้างสรรค์จากกระป๋อง เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2567
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
1 8,000.00 22 ธ.ค. 66 28 ธ.ค. 66 10:43 น.
730 ปัตตานี โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิมตำบลเกาะเปาะ ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลเกาะเปาะ
1 32,620.00 26 ธ.ค. 66 27 ธ.ค. 66 11:27 น.
731 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 18 ต.ค. 66 26 ธ.ค. 66 15:42 น.
732 ยะลา โครงการแก้ปัญหาสาธารณสุขจากอุทกภัย อบต.เนินงาม ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลเนินงาม
1 49,665.00 26 ธ.ค. 66 26 ธ.ค. 66 14:52 น.
733 สตูล โครงการการป้องกันอุบัติภัยในเด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 2 – 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
1 8,030.00 22 ธ.ค. 66 22 ธ.ค. 66 11:52 น.
734 นราธิวาส โครงการส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
1 50,000.00 22 ธ.ค. 66 22 ธ.ค. 66 11:03 น.
735 โครงการชุมชนปลอดบุหรี่ : ต