กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

รายชื่อพัฒนาโครงการ 339 โครงการ

จังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreกิจกรรมงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่บ้านดอนไฟ หมู่ที่ ๖
โดย นางสาวณัฐพร อิสโร
0 0.00 19 ก.ค. 66 19 ก.ค. 66 20:29 น.
2 สงขลา โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขเชิงรุก อ.บ.ต.ป่าชิง หมู่ที่ 6 บ้านดอนไฟ
โดย นางสาวณัฐพร อิสโร
2 2,950.00 10 มิ.ย. 64 19 ก.ค. 66 20:01 น.
3 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาวอลเลย์บอล
โดย นางสาวณัฐพร อิสโร
0 0.00 19 ก.ค. 66 19 ก.ค. 66 16:34 น.
4 ยะลา โครงการบัณฑิตอาสานำพาชุมชนปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาพตำบลเนินงาม
โดย นางสาวสารีย๊ะ มะรียาแม
6 35,750.00 6 ต.ค. 64 11 เม.ย. 66 11:24 น.
5 สตูล โครงการอบรมเยาวชนท่าแลหลาห่างไกลสิ่งเสพติด
โดย   นางสาวจรรยา ชายเกตุ
6 55,300.00 19 ก.ค. 63 16 ธ.ค. 65 12:57 น.
6 สตูล โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกายสบายชีวีด้วยวิธีเต้นแอโรบิค” ม.5 บ้านพรุ ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
โดย นายอำนวย ชื่นช่วย
6 53,600.00 19 ก.ค. 63 14 ก.ค. 65 13:02 น.
7 นราธิวาส โครงการ ส่งเสริมการละเล่นพื้นบ้านให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลโต๊ะเด็ง
โดย นางสาวรอฮานี เจ๊ะมะ
4 25,305.00 18 ม.ค. 64 18 เม.ย. 65 12:46 น.
8 ปัตตานี โครงการบัณฑิตอาสาฯตำบลคอลอตันหยง ชวนเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565
โดย นางสาวมารีเย๊าะ มะสะ
4 20,000.00 16 ก.ค. 63 11 ก.พ. 65 11:56 น.
9 ปัตตานี โครงการเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจกลุ่มเปราะบาง
โดย นางสาวโสรยา ดาโอะ
4 15,000.00 16 ก.ค. 63 8 ก.พ. 65 12:01 น.
10 นราธิวาส โครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในกลุ่มวัยทำงาน โดยใช้แอโรบิค บ้านจาแบปะ
โดย นางสาวฮัยยาตี ตวนบอสู
4 26,970.00 13 ก.ค. 63 17 ม.ค. 65 10:20 น.
11 ปัตตานี ลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อคนรอบข้างและเงินในกระเป๋า ตำบลตะลุโบะ ปี2564
โดย นางสาวแวอามีเนาะ แวสะแลแม
4 24,650.00 16 ก.ค. 63 8 พ.ย. 64 11:01 น.
12 ยะลา โครงการ"ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่เศร้า กินข้าวอร่อย" ผู้สูงอายุชุมชนหน้าถ้ำ
โดย นางสาวอานีซะห์ หาแว
7 18,650.00 13 ก.ค. 63 28 ต.ค. 64 15:02 น.
13 ปัตตานี โครงการชาวตอหลังร่วมใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามวิถีชุมชน เพื่อลดภาวะเสี่ยงโรคเรื้อรัง ปี2564
โดย นางสาวนูรอีซะห์ ปะด้อ
4 25,300.00 16 ก.ค. 63 27 ต.ค. 64 10:11 น.
14 ปัตตานี ตำบลปุโละปุโย ห่วงใยสุขภาพห่างไกลเบาหวาน
โดย นายบุญยัน เตาวตู
4 35,050.00 16 ก.ค. 63 19 ต.ค. 64 12:10 น.
15 สงขลา สะพานไม้แก่นตกปลอดควันบุหรี่
โดย นางพัฒน์ธิดา นวลติ้ง
5 20,050.00 19 ก.ค. 63 12 ต.ค. 64 21:35 น.
16 ปัตตานี โครงการ ออกกำลัง เพื่อสุขภาพแห่งบ้านรูสะมิแล
โดย นางสาวแวนูรไอนี อุสมันบาฮา
4 21,650.00 16 ก.ค. 63 11 ต.ค. 64 15:33 น.
17 สตูล โครงการคลองขุดร่วมใจ ใส่ใจการบริโภค
โดย นายกฤษณ์กัณฑ์รวี สุวรรณ์
6 39,090.00 19 ก.ค. 63 7 ต.ค. 64 13:40 น.
18 สตูล โครงการออกแรงลดพุงบ้านบากันเคย
โดย นางสาวฝารีด๊ะ ยุเหล่
6 29,610.00 19 ก.ค. 63 7 ต.ค. 64 13:32 น.
19 สตูล โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพชุมชนบ้านใหม่
โดย นายบาดล หลงกอหราบ
5 50,950.00 20 ม.ค. 64 7 ต.ค. 64 13:21 น.
20 สตูล โครงการลดโรคเรื้อรังเขตองค์การบริหารตำบลเจ๊ะบิลัง
โดย นายมานะ เรืองจรูญศรี
4 35,625.00 19 ก.ค. 63 7 ต.ค. 64 13:16 น.
21 สงขลา โครงการชาวธารคีรี ร่วมใจห่างไกลยาเสพติดปี 2565
โดย นายมาหะมุด กายียุ
10 57,540.00 19 ก.ค. 63 7 ต.ค. 64 11:58 น.
22 สตูล โครงการบัณฑิตอาสา ต.ควนขัน ห่วงใยใส่ใจ ปลอดบุหรี่
โดย นางณัฐกมล หวั่นเส้ง
5 21,400.00 19 ก.ค. 63 7 ต.ค. 64 11:28 น.
23 สงขลา โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเองในผู้สูงอายุ ตำบลเปียน
โดย นางสาววรรณี มณีประวัติ
10 38,090.00 23 ก.ค. 63 7 ต.ค. 64 11:26 น.
24 สงขลา โครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในกลุ่มวัยทำงานโดยใฃ้เปตอง
โดย นายยาแมล กาเซ็ง
5 13,625.00 6 ก.พ. 64 7 ต.ค. 64 11:13 น.
25 สตูล โครงการบ้านเกาะสาหร่ายร่วมใจ ลด ละเลิก บุหรี่
โดย นายนัสรี หลงกอหราบ
5 22,350.00 19 ก.ค. 63 7 ต.ค. 64 11:02 น.
26 สงขลา โครงการ ขยับกาย เพื่อสุขภาพ ชุมชนบ้านซองเหนือ
โดย นายสบรี มัสอูดสาเล็ม
7 27,280.00 19 ก.ค. 63 7 ต.ค. 64 10:43 น.
27 ยะลา โครงการบ้านสีคงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันใส่ใจสุขภาพ
โดย นางสาวนิตยา บุญส่งค์
5 24,675.00 13 ก.ค. 63 5 ต.ค. 64 14:20 น.
28 ยะลา ชวนพ่อเลิกบุหรี่เพื่อครอบครัว บ้านปาลอบาตะ
โดย นางสาวซูใบดะห์ กะลูแป
5 24,800.00 13 ก.ค. 63 5 ต.ค. 64 14:02 น.
29 ยะลา กรงปินังรณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ เพื่อสุขภาพ
โดย นางสาวซูบัยดะห์ ยานยา
6 29,740.00 13 ก.ค. 63 5 ต.ค. 64 12:30 น.
30 ยะลา โครงการปุโรง รณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี่เพื่อสุขภาพ
โดย นางสาวซีตีฮาวอ บากา
6 25,925.00 13 ก.ค. 63 5 ต.ค. 64 11:01 น.
31 ยะลา โครงการคนทุกวัยใส่ใจสุขภาพ ลดพุง ด้วยแอโรบิค
โดย Nuryatee
4 31,050.00 13 ม.ค. 64 5 ต.ค. 64 10:25 น.
32 นราธิวาส เยาวชนวัยใสห่างไกลบุหรี
โดย นายซุลกิฟลี ยูโซ๊ะ
4 19,750.00 18 ม.ค. 64 5 ต.ค. 64 06:34 น.
33 นราธิวาส โครงการส่งเสริมปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษบ้านฮูแตยือลอ
โดย นายอุสมาน ลีแมงยี
5 29,750.00 13 ก.ค. 63 4 ต.ค. 64 14:21 น.
34 นราธิวาส โครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพบ้านไอร์กือเนาะ
โดย นางสาวฟารีดะห์ ปูตะ
5 32,750.00 13 ก.ค. 63 4 ต.ค. 64 13:49 น.
35 นราธิวาส โครงการเต้นแอโรบิก ในชุมชนบือแนปีแย
โดย นางสาวนูรอัยนี กะนา
4 28,250.00 13 ก.ค. 63 4 ต.ค. 64 11:43 น.
36 นราธิวาส โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพพิชิตไขมัน บ้านจำปากอ
โดย นางสาวฮานานี เจะเตะ
4 28,125.00 13 ก.ค. 63 4 ต.ค. 64 11:38 น.
37 นราธิวาส โครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยใช้ไม้พลอง ตำบลบาเจาะ
โดย นายเฉลิมชนม์ ยาแมง
4 16,350.00 13 ก.ค. 63 4 ต.ค. 64 11:12 น.
38 สงขลา โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 บ้านทุ่งพระ
โดย นางสาวณัฐพร อิสโร
5 47,565.00 19 ก.ค. 64 20 ก.ย. 64 12:52 น.
39 สงขลา โครงการป้องกันการเแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) บ้านดอนไฟ
โดย นางสาวณัฐพร อิสโร
5 28,820.00 2 มิ.ย. 64 19 ก.ค. 64 17:44 น.
40 สงขลา โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ บ้านไร่
โดย นางสาวณัฐพร อิสโร
5 28,820.00 10 มิ.ย. 64 19 ก.ค. 64 16:54 น.
41 สงขลา โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ บ้านหัวดินเหนือ
โดย นางสาวณัฐพร อิสโร
5 37,850.00 10 มิ.ย. 64 19 ก.ค. 64 16:34 น.
42 สงขลา ครัวเรือนปลอดบุหรี่บ้านน้ำขาวกลาง ตำบลน้ำขาว
โดย นายพันธพัฒน์ แดงศรีวัลย์
4 11,600.00 19 ก.ค. 63 23 มี.ค. 64 15:59 น.
43 ปัตตานี โครงการพัฒนาวิถีสุขภาพแห่งอิสลามตำบลกะมิยอ ประจำปี 2564
โดย นางสาวโสรยา ดาโอะ
4 15,000.00 14 ม.ค. 64 17 มี.ค. 64 11:11 น.
44 ปัตตานี โครงการพิเทนขยับกายเเดนส์ซิ่ง​ เพื่อสุขภาพ
โดย นางสาวมาเรีย อาแว
7 57,500.00 16 ก.ค. 63 16 มี.ค. 64 05:49 น.
45 ปัตตานี โครงการมะนังยงขยับกายแดนส์ซิ่งเพื่อสุขภาพ
โดย นางสาวซูไรยา หะยีเตะ
5 41,100.00 16 ก.ค. 63 16 มี.ค. 64 05:32 น.
46 ปัตตานี โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับผู้ใหญ่ 18-64 ปี บ้านเกาะเปาะ
โดย นางสาวซายาตี พันธ์ฉายา
7 48,200.00 16 ก.ค. 63 16 มี.ค. 64 05:32 น.
47 ปัตตานี โครงการ​ หมู่บ้านปลอดควัน​ ตำบลดาโตะ
โดย นางสาวประณีต มาตรูปสม
5 32,590.00 16 ก.ค. 63 15 มี.ค. 64 21:30 น.
48 สงขลา โครงการเยาวชนบ้านเกาะไม้ปลอดยาเสพติด
โดย นายกำธร เขียวอ่อน
9 36,665.00 19 ก.ค. 63 15 มี.ค. 64 21:29 น.
49 ปัตตานี โครงการการรป้องกันและแก้ไข้ปัญหายาเสพติด ในชุมชนบ้านปะนาเระ
โดย นางสาวสอลาฮียะ สาและ
3 39,550.00 16 ก.ค. 63 15 มี.ค. 64 21:25 น.
50 ปัตตานี โครงการวัยใส ห่างไกลบุหริ่ บ้านเปาะกูแม ๖๔ ปี ๒๕๖๔
โดย นายฮาซัน มามะ
5 37,025.00 16 ก.ค. 63 15 มี.ค. 64 21:21 น.
51 ปัตตานี โครงการบัณฑิตอาสาทุ่งพลานำพาสุขภาพดีด้วยบาสโลบ
โดย นางสาวพรพรรณ จันทร
3 37,840.00 16 ก.ค. 63 15 มี.ค. 64 21:13 น.
52 สงขลา โครงการบัณฑิตอาสาสะกอมชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ
โดย นายฮามีด สมานอารี
6 16,455.00 19 ก.ค. 63 15 มี.ค. 64 21:11 น.
53 ปัตตานี บัณฑิตอาสานำพาชาวควนโนรีสุขภาพดี
โดย นางอิตจพร ชูช่วย
4 32,520.00 14 ม.ค. 64 15 มี.ค. 64 21:00 น.
54 ปัตตานี ส่งเสริมขยับกายสบายชีวี ตำบลปุยุด
โดย นางสาวกอลีเยาะ เตาะสาตู
4 16,950.00 16 ก.ค. 63 15 มี.ค. 64 20:58 น.
55 สตูล โครงการหนองยูงปลอดโรค ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ยุคโควิด
โดย   นายอำนาจ อินทองมาก
4 27,950.00 20 ม.ค. 64 12 มี.ค. 64 09:08 น.
56 สตูล โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงานบ้านลาหงา
โดย นายชัยยุทธ์ จันหมาด
2 5,025.00 19 ก.ค. 63 11 มี.ค. 64 13:36 น.
57 ยะลา เยาวชนรักสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด ตำบลบาโงยซิแน
โดย นางสาวยามีละฮ สะอิ
7 30,400.00 13 ก.ค. 63 1 มี.ค. 64 14:41 น.
58 ปัตตานี โครงการตำบลคลองมานิง ฟิตร่างกาย เพื่อลดความอ้วน
โดย นางสาววันอัรยา อามะ
5 27,000.00 16 ก.ค. 63 22 ก.พ. 64 23:02 น.
59 สงขลา โคางการบ้านเขาวัง น่าอยู่ ชุมชนสะอาด ปลอดโรคไข้เลือดออก
โดย นางสาวภัทราพร ทองแดง
7 26,640.00 19 ก.ค. 63 22 ก.พ. 64 12:27 น.
60 ยะลา ส่งเสริมกิจกรรมและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
โดย นางสาวรอฮานี มะตา
5 30,040.00 13 ก.ค. 63 22 ก.พ. 64 08:59 น.
61 สงขลา โครงการเผู้สูงวัยบ้านทุ่งหม้อแตก อยู่ดี กินดี ปลอดโรคภัย
โดย นางรัตนา บุญเพ็ชร
9 35,090.00 19 ก.ค. 63 22 ก.พ. 64 08:58 น.
62 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนตำบลทุ่งพอ
โดย นางสาวซูวัยบ๊ะ มะและ
6 38,675.00 19 ก.ค. 63 21 ก.พ. 64 21:23 น.
63 สตูล โครงการส่งเสริมสุขภาพผักปลอดสารพิษ
โดย นางกิตติมา เกอากะ
4 28,350.00 20 ม.ค. 64 21 ก.พ. 64 20:42 น.
64 สตูล เกาะยวนวิถีใหม่ ปลอดโรค ปลอดภัย บริโภคผักปลอดสารพิษ
โดย นายชัยยุทธ์ จันหมาด
7 34,325.00 20 ม.ค. 64 21 ก.พ. 64 20:27 น.
65 สตูล โครงการครัวเรือนผู้นำชุมชนบ้านท่าขาม ปลอดเหล้า ไร้แอลกอฮอล์
โดย นายพัฒวิทย์ เต็งหลี
6 26,380.00 19 ก.ค. 63 21 ก.พ. 64 20:02 น.
66 สตูล บัณฑิตอาสาฯตำบลย่านซื่อใส่ใจชุมชน ห่างไกลยาเสพติด
โดย นายรอชีดี ปันจอร์
6 32,050.00 22 ก.ค. 63 21 ก.พ. 64 20:00 น.
67 สตูล โครงการ คน ม.5 ทุ่งบุหลัง ปลอดภัย ใส่ใจ ไร้ควัน
โดย นางสาวสุทธิรัตน์ โต๊ะหมาด
7 39,535.00 19 ก.ค. 63 21 ก.พ. 64 19:48 น.
68 สตูล โครงการค่ายบ้านท่าข้ามควาย 2 วัย ต้านภัยยาเสพติด
โดย นางสาวจุฑามาศ จันทะโร
6 27,050.00 20 ม.ค. 64 21 ก.พ. 64 15:49 น.
69 สตูล โครงการลดพุง ลดอ้วนแอโรบิคเพื่อสุขภาพบ้านทุ่งหญ้าแดง
โดย นายบาดล หลงกอหราบ
5 48,750.00 20 ม.ค. 64 21 ก.พ. 64 15:42 น.
70 สตูล โครงการขยับกาย​ สบายชีวี​ ด้วยวิธียืดเหยียด​ ชุมชนบ้านผังปาล์ม​ 2
โดย นางสาวสุธาทิพย์ แสงวิมาน
5 48,000.00 19 ก.ค. 63 21 ก.พ. 64 15:33 น.
71 สตูล โครงการ บ้านสนใหม่ห่างไกลโรคเรื้อรัง
โดย นางแอลจรา อุ่นอินทร์
5 39,750.00 19 ก.ค. 63 21 ก.พ. 64 15:02 น.
72 ยะลา โครงการชาวประชาสะเอะ ลด ละ เลิก บุหรี่สู่สังคมสีขาว
โดย นายฮัมเซาะห์ มาหะมิง
6 17,200.00 13 ก.ค. 63 20 ก.พ. 64 15:53 น.
73 ยะลา ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยใช้หลัก 3 อ. บ้านบาตันใน
โดย นาสาวดรุณี ดือราแม
6 33,090.00 13 ก.ค. 63 20 ก.พ. 64 15:31 น.
74 สงขลา โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบพึ่งตนเองของตำบลบาโหย
โดย นายสุชล ชุมนวล
9 35,090.00 19 ก.ค. 63 20 ก.พ. 64 14:12 น.
75 สงขลา โครงการเดิน-วิ่ง เพือสุขภาพ ตำบลวังใหญ่
โดย นายสังคม หนูใสเพ็ชร
6 16,455.00 19 ก.ค. 63 20 ก.พ. 64 12:30 น.
76 ยะลา เยาวชนรักสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด ตำบลยะหา
โดย นางสาวรอฮานี แวดอยี
5 30,400.00 13 ก.ค. 63 20 ก.พ. 64 09:50 น.
77 ยะลา ส่งเสริมการออกกำลังกายแก่เยาวชนตำบลปะแต
โดย นางสาวตอฮีหม๊ะ แวยูโซ๊ะ
5 42,260.00 13 ก.ค. 63 20 ก.พ. 64 09:25 น.
78 ยะลา โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพชุมชนบ้านสันติ1 ตำบลเขื่อนบางลาง
โดย นางสาวซูรียานี ดอเลาะ
3 35,000.00 13 ก.ค. 63 19 ก.พ. 64 21:08 น.
79 สงขลา โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายแอโรบิคเพื่อสุขภาพของคนในชุมชนบ้านโหนด
โดย นางสาวปารีด๊ะ อีซอ
6 29,995.00 19 ก.ค. 63 18 ก.พ. 64 11:26 น.
80 สตูล โครงการบ้านผัง 117 กินอาหารตามหลักโภชนาการ เพื่อสุขภาพ
โดย นางจิตตา พวงสุวรรณ
3 15,975.00 20 ม.ค. 64 16 ก.พ. 64 15:26 น.
81 สตูล ศพด.บ้านผัง 117 อาหารดี สุขภาพดี ห่างไกลโรค
โดย นางจิตตา พวงสุวรรณ
4 8,830.00 20 ม.ค. 64 16 ก.พ. 64 14:25 น.
82 สตูล บัณฑิตอาสาฯ ต.ควนสตอ ร่วมใจ ต้านภัยโรคไข้เลือดออก
โดย นางอัสรีนา ยังหะสัน
5 22,735.00 22 ก.ค. 63 16 ก.พ. 64 05:21 น.
83 สตูล โครงการเยาวชนตำบลควนโดนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด
โดย นางสาวกาวีย๊ะ หลังเกต
9 34,800.00 20 ม.ค. 64 15 ก.พ. 64 11:34 น.
84 สตูล โครงการบ้านนาแก้ว ไร้พุง สุขภาพดี ปลอดภัย ห่างไกลโรค
โดย นายดลมาหนาบ ทิ้งน้ำรอบ
6 43,425.00 19 ก.ค. 63 15 ก.พ. 64 10:36 น.
85 ปัตตานี โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ปี 2564
โดย นางวสาวเปาซียะห์ ซากอ
3 32,950.00 16 ก.ค. 63 15 ก.พ. 64 01:13 น.
86 ปัตตานี โครงการรณรงค์อบรมให้ความรู้ชาวตำบลตอหลัง รู้ทันภัยบุหรี่และภัยจากควันบุหรี่มือสอง ปี2564
โดย นางสาวนูรอีซะห์ ปะด้อ
4 28,575.00 16 ก.ค. 63 15 ก.พ. 64 01:09 น.
87 ปัตตานี โครงการป้องกัน และควบคุมโรคเบาหวาน และความดัน ต.ลิปะสะโง ปี 2564
โดย นางสาวฮามีดะห์ เซ็ง
5 30,450.00 16 ก.ค. 63 15 ก.พ. 64 00:37 น.
88 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตาลีอายร์ ปี 2564
โดย นางสาวโซเฟียนี มอลอ
4 22,250.00 16 ก.ค. 63 15 ก.พ. 64 00:08 น.
89 ปัตตานี โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ บ้านท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ ปี 2564
โดย นางสาวอนุชตราพร หงส์เพ็ชร์
4 24,220.00 16 ก.ค. 63 14 ก.พ. 64 23:05 น.
90 ปัตตานี โครงการสตรีตำบลดอนรักปลอดเบาหวาน
โดย นางสาวยานีลา เจะอามะ
4 44,425.00 16 ก.ค. 63 14 ก.พ. 64 12:48 น.
91 ปัตตานี โครงการชุมชนต้นแบบปลอดขยะปลอดโรค
โดย นางสาวมารีนา ตาเยะ
4 14,400.00 14 ม.ค. 64 14 ก.พ. 64 12:15 น.
92 ปัตตานี โครงการสตรีสาคอบนห่างไกลมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ตำบลสาคอบน ปี2564
โดย นางสาวสารีป๊ะ ดิงดอรอแม็ง
3 32,600.00 14 ม.ค. 64 14 ก.พ. 64 00:05 น.
93 ปัตตานี โครงการป้องกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูง ต.บางเขา อ.หนองจิก ปัตตานี ปี 2564
โดย นางสาวอัสมา มามะ
1 30,000.00 16 ก.ค. 63 13 ก.พ. 64 23:12 น.
94 ปัตตานี โครงการ บัณฑิตอาสาฯ บ้านดอนสรรสร้างอาหารปลอดภัย สำหรับผู้สูงวัย ปี 2564
โดย นางนิตยา มาอินจร
3 35,850.00 16 ก.ค. 63 13 ก.พ. 64 23:05 น.
95 ปัตตานี โครงการสูงวัยสุขภาพดีออกกำลังกายด้วยไม้พรองบริโภคผักปลอดสารพิษริมรั้ว ม.6 ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ปี 2564
โดย นางสาวนรูไอนี โตะเด็ง
7 31,200.00 27 ก.ค. 63 13 ก.พ. 64 22:33 น.
96 นราธิวาส รงณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลโละจูด
โดย นางสาวมารยานา มูดอ
3 39,370.00 13 ก.ค. 63 13 ก.พ. 64 21:58 น.
97 สตูล โครงการบ้านทุ่งใหญ่ปลอดภัยจากบุหรี่
โดย นางสาวจุฑามาศ จันทะโร
5 26,450.00 19 ก.ค. 63 13 ก.พ. 64 21:57 น.
98 นราธิวาส ตลาดอาหารปลอดภัย สุขใจผู้สูงอายุ บ้านยะลูตง
โดย นางสาวมารญัง อาแว
4 29,500.00 13 ก.ค. 63 13 ก.พ. 64 21:55 น.
99 นราธิวาส ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เพื่อสร้างอาหารปลอดภัยในครัวเรือน ตำบลกะลิซา
โดย นายอับดุลเลาะ แยนา
4 23,500.00 13 ก.ค. 63 13 ก.พ. 64 21:53 น.
100 ปัตตานี โครงการชุมชนบ้านมายอปลอดขยะ
โดย นายนิมัรวัน นิเดร์
3 22,650.00 16 ก.ค. 63 13 ก.พ. 64 21:51 น.
101 ปัตตานี โครงการขุมชนบ้านสมาหอ ปลอดขยะ สร้างสุข หมู่บ้าน
โดย นายอาห์มัดหลีมี โตะเจะ
4 17,675.00 16 ก.ค. 63 13 ก.พ. 64 21:51 น.
102 นราธิวาส เยาวชนรุ่นใหม่ไม่แตะใบจากยาเส้น บ้านละหาน
โดย นางสาวพาตือนะห์ บาดิ
4 12,150.00 13 ก.ค. 63 13 ก.พ. 64 21:41 น.
103 ปัตตานี โครงการสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปลอดขยะตำบลปานัน ปีงบประมาณ 2564
โดย นางสาวนาดียา แวดือราแม
4 25,350.00 16 ก.ค. 63 13 ก.พ. 64 21:39 น.
104 ปัตตานี โครงการโรงเรียนตาดีกาบ้านตูตง รณรงค์กินผักปลอดสารพิษ ตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมืองปัตตานี ปี2564
โดย นางสาวแวมัรยัม แวมะนอ
3 22,350.00 16 ก.ค. 63 13 ก.พ. 64 21:14 น.
105 ปัตตานี ใส่ใจครอบครัว รั้วป้องกันโรค เลือกบริโภคปลอดภัย
โดย นายสมาน กาแลซา
4 36,400.00 16 ก.ค. 63 13 ก.พ. 64 19:56 น.
106 สตูล ชุมชนบ้านเกาะยาว สุขภาพดี ชีวีมีสุข
โดย น.ส.ฟารีซะห์ หมานสัน
6 1,500.00 19 ก.ค. 63 13 ก.พ. 64 19:21 น.
107 ปัตตานี โครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายด้วยการละเล่นพื้นบ้านในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตำบลบานา
โดย นางวรัชยา เจะดาโห๊ะ
4 21,650.00 16 ก.ค. 63 13 ก.พ. 64 14:09 น.
108 ปัตตานี โครงการการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคบ้านพ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ปี 2564
โดย นางสาวนิตยา บุญจันทร
4 22,875.00 14 ม.ค. 64 13 ก.พ. 64 13:56 น.
109 ปัตตานี ปลูกผักสวนครัวปลอดสาร ตู้เย็นข้างบ้าน ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง ปี2564
โดย นางสาวนาซอพะ หมู๊หนา
4 27,675.00 16 ก.ค. 63 13 ก.พ. 64 13:48 น.
110 ปัตตานี โครงการส่งเสริมโภชนาการ อาหารกลางวัน นักเรียนโรงเรียนตาดีกาบะหรุลอิสลามียะห์ ตำบลตอหลัง ปี2564
โดย นางสาวนูรอีซะห์ ปะด้อ
3 34,515.00 29 ก.ค. 63 13 ก.พ. 64 12:58 น.
111 ปัตตานี โครงการลดการสูบบุหรี่หน้าใหม่ของเยาวชนตำบลสาคอบน
โดย นางสาวสารีป๊ะ ดิงดอรอแม็ง
3 17,675.00 16 ก.ค. 63 13 ก.พ. 64 12:18 น.
112 ปัตตานี โครงการเฝ้าระวังการสูบบุหรี่วัยใสของตำบลปะโด
โดย นางสาวสัลมา ดือเระ
4 21,550.00 16 ก.ค. 63 13 ก.พ. 64 12:04 น.
113 สตูล โครงการออกเหงื่อเพื่อสุขภาพ
โดย นายมูฮัมหมาด ยาบา
6 20,350.00 19 ก.ค. 63 13 ก.พ. 64 11:24 น.
114 สงขลา โครงการปลอดควัน สามวัย ใส่ใจสุขภาพ ตำบลคูหา
โดย นางสาวนุษา ไชยขวัญ
6 31,775.00 19 ก.ค. 63 12 ก.พ. 64 16:34 น.
115 นราธิวาส ตำบลพร่อนขยับกาย ขยายปอด
โดย นางสาวอ้อยทิพย์ สายวรณ์
1 20,000.00 18 ม.ค. 64 11 ก.พ. 64 21:57 น.
116 นราธิวาส ขยับลดพุง เพื่อสุขภาพที่ดีของคนตำบลลำภู
โดย นางสาวนาวินี แวนาแว
4 22,270.00 13 ก.ค. 63 11 ก.พ. 64 21:24 น.
117 สตูล โครงการค่ายเยาวชนคนรักสุขภาพ
โดย นายดลมาหนาบ ทิ้งน้ำรอบ
1 5,000.00 10 ก.พ. 64 10 ก.พ. 64 11:43 น.
118 สตูล โครงการบ้านนาทอนร่วมใจเลิกสิ่งเสพติด
โดย นางสาวจุฑามาศ จันทะโร
3 9,200.00 20 ม.ค. 64 6 ก.พ. 64 16:25 น.
119 สตูล โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายกลุ่มสตรีบ้านตะโละใสที่มีความเสี่ยงน้ำหนักเกินเกณฑ์
โดย นางสาวศิริวรรณ คล่ำคง
5 53,975.00 19 ก.ค. 63 6 ก.พ. 64 16:19 น.
120 สตูล ในใสมีสุขภาวะดีปลูกผักปลอดภัยห่างไกลสารพิษ
โดย นายชัยยุทธ์ จันหมาด
2 3,750.00 20 ม.ค. 64 6 ก.พ. 64 16:13 น.
121 สตูล โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็ก โรงเรียนบ้านโคกพยอม
โดย นายชัยยุทธ์ จันหมาด
2 1,826.00 20 ม.ค. 64 6 ก.พ. 64 16:10 น.
122 สตูล ทุ่งไหม้ร่วมใจห่างไกลยาเสพติด
โดย   นายอำนาจ อินทองมาก
5 34,550.00 20 ม.ค. 64 6 ก.พ. 64 16:00 น.
123 สงขลา โครงการคนทุ่งใหญ่ เต้นๆ โยกๆ เพื่อสุขภาพ
โดย นางสาวตีก๊ะ เจะอุมา
3 41,350.00 19 ก.ค. 63 6 ก.พ. 64 13:08 น.
124 สงขลา โครงการเยาวชนบ้านน้ำเชี่ยวห่างไกลบุหรี่
โดย นางสาวฐิตาพร เจนสมรภูมิ
4 28,600.00 19 ก.ค. 63 6 ก.พ. 64 13:07 น.
125 สงขลา โครงการ ส่งเสริม​กิจกรรม​ทางกายต้านยาเสพติด
โดย นายมหามัดดลร์ ดอเล๊าะ
1 2,000,000.00 19 ก.ค. 63 6 ก.พ. 64 11:34 น.
126 สงขลา โครงการปลอดยาเสพติดบ้านโมยออก
โดย นายฉลอง มุกดา
0 0.00 19 ก.ค. 63 6 ก.พ. 64 11:13 น.
127 นราธิวาส โครงการลดพลาสติก ลดโลกร้อน ตำบลตะปอเยาะ
โดย นางสาวฟาฎีละห์ หะสนิ
1 12,200.00 13 ก.ค. 63 26 ม.ค. 64 08:45 น.
128 สตูล โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลโรค ชุมชนหมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา
โดย นางจิตตา พวงสุวรรณ
1 475.00 20 ม.ค. 64 20 ม.ค. 64 14:52 น.
129 สตูล โครงการ ม. 9 คลองขุดใส่ใจสุขภาพปลูกผักปลอดสารพิษ
โดย นายชัยยุทธ์ จันหมาด
3 14,000.00 20 ม.ค. 64 20 ม.ค. 64 14:45 น.
130 สตูล โครการกุบังจามังกินผักปลอดสารพิษ
โดย นายสุริยงค์ ด่วนข้อง
3 17,700.00 19 ก.ค. 63 20 ม.ค. 64 14:02 น.
131 สตูล โครงการส่งเสริมสุขภาพกินอาหารปลอดโรคบ้านสะพานวา หมู่ที่ 5
โดย นายเอกชัย ล่องโลก
1 0.00 20 ม.ค. 64 20 ม.ค. 64 13:39 น.
132 สตูล โครงการบัณฑิตอาสาบ้านตำมะลังเหนือ ปลอดควัน เติบโตสมวัย
โดย นายเอกพล หลงสาม๊ะ
3 7,125.00 19 ก.ค. 63 20 ม.ค. 64 13:38 น.
133 สตูล โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ขยับกาย สบายชีวา หมู่ที่ ๔ ตำบลอุใดเจริญ
โดย นางสาวนพรัตน์ หนูจันทร์
1 21,850.00 19 ก.ค. 63 20 ม.ค. 64 13:13 น.
134 สตูล โครงการผักริมรั้ว ลดภาระสุขภาพ
โดย นางสาวสุธาทิพย์ แสงวิมาน
0 0.00 20 ม.ค. 64 20 ม.ค. 64 11:59 น.
135 สตูล โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "ออกกำลังกายสบายชีวีด้วยวิธีการเต้นแอโรบิก"บ้านควนบ่อทอง
โดย นางสาวรอบีอ๊ะ ปังหลีเส็น
1 10,000.00 19 ก.ค. 63 20 ม.ค. 64 11:48 น.
136 สตูล โครงการ เยาวชนบ้านวังประจันต้านภัยยาเสพติด
โดย นางสาวรุสนีตา เจะหมีน
3 22,125.00 19 ก.ค. 63 20 ม.ค. 64 11:43 น.
137 สตูล โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "ออกกำลังกายสบายชีวีด้วยวิธีการเต้นแอโรบิก"บ้านควนบ่อทอง
โดย นางสาวรอบีอ๊ะ ปังหลีเส็น
0 0.00 19 ก.ค. 63 20 ม.ค. 64 11:36 น.
138 สตูล ชุมชนบ้านเกาะยาว สุขภาพดี ชีวีมีสุข
โดย น.ส.ฟารีซะห์ หมานสัน
0 0.00 20 ม.ค. 64 20 ม.ค. 64 11:34 น.
139 สตูล ชุมชนบ้านเกาะยาว สุขภาพดี ชีวีมีสุข
โดย น.ส.ฟารีซะห์ หมานสัน
0 0.00 20 ม.ค. 64 20 ม.ค. 64 11:32 น.
140 สตูล โครงการปลอดโรค ปลอดภัย ยุคโควิด บ้านหนองยูง
โดย   นายอำนาจ อินทองมาก
0 0.00 20 ม.ค. 64 20 ม.ค. 64 11:23 น.
141 นราธิวาส โครงการเยาวชนกลุ่มเสี่ยง เอาชนะยาเสพติด บ้านลูโบ๊ะซามา
โดย นายธีรศักดิ์ บินมูซอ
3 34,275.00 13 ก.ค. 63 19 ม.ค. 64 14:50 น.
142 นราธิวาส โครงการสมุนไพรสร้างสุขภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบือจะ
โดย นางสาวตอฮิเราะห์ อาแว
3 1,000.00 13 ก.ค. 63 19 ม.ค. 64 10:04 น.
143 นราธิวาส โครงการรณรงค์ลดละเลิกบุหรี่ในชุมชน/ตำบล
โดย นางสาวลีซา ดาโอะ
2 16,080.00 13 ก.ค. 63 18 ม.ค. 64 15:24 น.
144 นราธิวาส โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี่
โดย นางสาวอายูซะห์ มาหะมะ
3 15,900.00 13 ก.ค. 63 18 ม.ค. 64 15:22 น.
145 นราธิวาส การรณรงค์บุหรี่ในชุมชน
โดย นางสาวนูรา อาบูเล็ง
2 10,100.00 13 ก.ค. 63 18 ม.ค. 64 15:20 น.
146 นราธิวาส ส่งเสริมปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ บ้านใหม่ ตำบลกะลุวอเหนือ
โดย นางสาวยาลีฮา ยูโซะ
4 25,500.00 13 ก.ค. 63 18 ม.ค. 64 15:20 น.
147 นราธิวาส โครงการโภชนาการปลูกผักปลอดสารพิษผู้สูงอายุ บ้านไอร์ซือเร๊ะ ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
โดย นางสาวสาพียะห์ มูซอ
3 12,150.00 13 ก.ค. 63 18 ม.ค. 64 15:19 น.
148 นราธิวาส ครัวเรือนร่วมใจ ปลูกผักเพื่อสุขภาพ บ้านไอร์กากอ ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
โดย นางสาวฮายามา เจ๊ะและ
2 14,400.00 13 ก.ค. 63 18 ม.ค. 64 15:15 น.
149 นราธิวาส ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในการการบริโภคอาหารในหมู่ที่ 2บ้านบือแนแล ต.มะนังตายอ
โดย นางสาวนูรไอนี เซ็ง
2 20,075.00 13 ก.ค. 63 18 ม.ค. 64 15:14 น.
150 นราธิวาส งดเหล้าเข้าพรรษา หมู่บ้านบางน้อย 2564
โดย นางสาวลัทธิมา สุทมาส
8 12,620.00 13 ก.ค. 63 18 ม.ค. 64 15:12 น.
151 นราธิวาส โครงการรณรงค์ลด ละ เลิก บุหรี่ ตำบลจอเบาะ
โดย นา'งสาวมารีญาฮ มะสาเล็ง
3 18,180.00 13 ก.ค. 63 18 ม.ค. 64 15:10 น.
152 นราธิวาส การคัดแยก และการกำจัดขยะในชุมชนบ้านปลักปลา
โดย นางสาวอาไอเซ๊าะ เจ๊ะกา
3 23,040.00 13 ก.ค. 63 18 ม.ค. 64 15:07 น.
153 นราธิวาส โครงการส่งเสริมลดบุหรีในชุมชนมะรือโบออก
โดย นางสาวสุรายา หะยีเจ๊ะแว
2 18,325.00 13 ก.ค. 63 18 ม.ค. 64 15:06 น.
154 นราธิวาส ลดบุหรี่ลดโรค
โดย นางสาวอัสมาอ์ หัสเซ็ง
2 20,520.00 13 ก.ค. 63 18 ม.ค. 64 15:06 น.
155 นราธิวาส อาหารปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ
โดย นายอับดุลการิม สามะ
4 10,125.00 13 ก.ค. 63 18 ม.ค. 64 15:05 น.
156 นราธิวาส กีฬาลดบุหรีชุมชนเทศบาลตำบลตันหยงมัส
โดย นายอัจตือมัน สาอุ
3 7,816.00 13 ก.ค. 63 18 ม.ค. 64 15:05 น.
157 นราธิวาส คนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติดตำบลเอราวัณ
โดย นางสาวฟีซานี มฮำมัดอาลี
2 21,870.00 13 ก.ค. 63 18 ม.ค. 64 15:02 น.
158 นราธิวาส โครงการวัยรุ่น วัยใสมะรือโบออก ไม่ใส่ใจ ยาเสพติด
โดย นางสาวสุรายา หะยีเจ๊ะแว
2 19,500.00 18 ม.ค. 64 18 ม.ค. 64 14:53 น.
159 นราธิวาส เยาวชนรุ่นใหม่บลูกาฮีเลห่างใกล้บุหรี่
โดย นางสาวอามีเน๊าะ มาลือเต๊ะ
2 14,400.00 13 ก.ค. 63 18 ม.ค. 64 14:50 น.
160 นราธิวาส โครงการแปรรูปขยะเปียกเบ็นปุ๋ยอินทรีย์
โดย นางสาวเจ๊ะฮาสือนะ กูโน
1 17,700.00 13 ก.ค. 63 18 ม.ค. 64 14:47 น.
161 นราธิวาส ชวนน้องขยับกาย สลายไขมัน
โดย นางสาวอาซูรา บาบู
2 13,400.00 13 ก.ค. 63 18 ม.ค. 64 14:41 น.
162 นราธิวาส หมู่บ้านสะอาด ปลอดยาเสพติด
โดย นางสาวสุรายา หะยีเจ๊ะแว
0 0.00 18 ม.ค. 64 18 ม.ค. 64 14:27 น.
163 นราธิวาส โครงการชายหาดน่าอยู่บ้านคลองตัน
โดย นางพันทิกา เพ็ชร์พรหม
3 18,300.00 13 ก.ค. 63 18 ม.ค. 64 14:09 น.
164 นราธิวาส โครงการอาหารเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุและเยาวชน
โดย นางสาวรอยีนี ยูนุ
4 38,000.00 13 ก.ค. 63 18 ม.ค. 64 13:41 น.
165 นราธิวาส โครงการผักสุขภาพชุมชนบ้านปาเซ
โดย นายหะมะ อาแวซูโว
1 30,000.00 18 ม.ค. 64 18 ม.ค. 64 12:21 น.
166 นราธิวาส บัณฑิตอาสาฯ มุ่งหน้าจัดการขยะ ต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บ
โดย นางสาวอัสมีนา เจ๊ะเล๊าะ
2 14,800.00 13 ก.ค. 63 18 ม.ค. 64 12:03 น.
167 นราธิวาส เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่
โดย นางสาวพาตือนะห์ บาดิ
0 0.00 18 ม.ค. 64 18 ม.ค. 64 11:17 น.
168 นราธิวาส ลด เลิก บุหรี่ ในกลุ่มเยาวชน
โดย นายธีรศักดิ์ บินมูซอ
0 0.00 18 ม.ค. 64 18 ม.ค. 64 11:16 น.
169 นราธิวาส ลดบุหรี่ลดโรค
โดย นางสาวอัสมาอ์ หัสเซ็ง
0 0.00 18 ม.ค. 64 18 ม.ค. 64 11:16 น.
170 นราธิวาส คนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติดตำบลเอราวัณ
โดย นางสาวฟีซานี มฮำมัดอาลี
0 0.00 18 ม.ค. 64 18 ม.ค. 64 11:15 น.
171 นราธิวาส ลดละเลิก บุหรี่
โดย นางสาวอามีเน๊าะ มาลือเต๊ะ
0 0.00 18 ม.ค. 64 18 ม.ค. 64 11:15 น.
172 ปัตตานี โครงการรวมพลังสตรีใส่ใจสุขภาพชาวตะโละกาโปร์ ประจำปี 2564
โดย นางสาวรอตีปะห์ เจะบาราเฮง
2 59,252.00 16 ก.ค. 63 14 ม.ค. 64 14:16 น.
173 ปัตตานี โครงการสุขภาพดี ห่างไกลโรค บ้านบางโกระ
โดย นางจินดาพร คงตุก
3 27,600.00 16 ก.ค. 63 14 ม.ค. 64 13:54 น.
174 ปัตตานี ลด ละ เลิกบุหรี่กับบัณฑิตอาสาฯ บ้านปะลุกาตือแร
โดย นางสาวอารีนา แชนา
4 14,000.00 16 ก.ค. 63 14 ม.ค. 64 13:46 น.
175 ปัตตานี โครงการบัญฑิตอาสาปากล่อนำพาสุขภาพดี
โดย นางสาวแวรอฮานา หมาดชาย
2 8,800.00 16 ก.ค. 63 14 ม.ค. 64 13:36 น.
176 ปัตตานี โครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายด้วยการละเล่นพื้นบ้านในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตำบลบาราโหม
โดย นางสาวอัยเสาะ สะนิ
4 21,650.00 14 ม.ค. 64 14 ม.ค. 64 13:35 น.
177 ปัตตานี เพิ่มกิจกรรมทางกายสายสัมพันธ์ ชุมชนบ้านกือยา
โดย นายปฐวี ตาสะเมาะ
3 19,000.00 16 ก.ค. 63 14 ม.ค. 64 13:34 น.
178 ปัตตานี โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ต.สะกำ อ.มายอ จ.ปัตตานี
โดย นางสาวรุสนียา ตีเยาะ
2 14,200.00 16 ก.ค. 63 14 ม.ค. 64 13:31 น.
179 ปัตตานี โครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายด้วยการละเล่นพื้นบ้านในกลุ่มเด็กและเยาวชน บ้านละหารมิตรภาพ
โดย นางสาวนูรฮุดา มาหะมะ
4 21,650.00 16 ก.ค. 63 14 ม.ค. 64 13:30 น.
180 ปัตตานี ลดควันบุหรี่ สร้างสุขชุมชนบ้านปายอนอก
โดย นางสาวพารีละ สาแม
4 22,800.00 16 ก.ค. 63 14 ม.ค. 64 12:59 น.
181 ปัตตานี โครงการชุมชนท่าน้ำรักสุขภาพ มั่นออกกำลังกาย
โดย นางสาวกูยานา ตูแวปูเตะ
2 8,300.00 16 ก.ค. 63 14 ม.ค. 64 12:00 น.
182 ปัตตานี โครงการเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพตำบลยาบี
โดย นางสาวลัสจี หมัดเป็นหลี
0 0.00 14 ม.ค. 64 14 ม.ค. 64 11:25 น.
183 ปัตตานี บ้านตันหยงเปาว์ ปลอดบุหรี่ ชุมชนสร้างสรรค์
โดย นางสาวอามีนา เจ๊ะเล๊ะ
1 20,000.00 16 ก.ค. 63 14 ม.ค. 64 11:20 น.
184 ปัตตานี โครงการบาซาเวาะเซ็งสุขภาพดี ชีวิตปลอดควัน
โดย นางสาวนรูไอนี โตะเด็ง
0 0.00 16 ก.ค. 63 14 ม.ค. 64 10:59 น.
185 ยะลา ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบาลอ
โดย นางสาวซูวัยบะห์ ยาเงาะมะ
2 14,400.00 13 ก.ค. 63 13 ม.ค. 64 14:32 น.
186 ยะลา โครงการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในต.เกะรอ
โดย นางสาวยัสมีนี เจะโวะ
2 8,250.00 13 ก.ค. 63 13 ม.ค. 64 14:31 น.
187 ยะลา โครงการส่งเสริมโภชนาการของเด็กเล็กในตำบลบาโงย
โดย นางสาวสปีเย๊าะ เจะเต๊ะ
2 14,900.00 13 ก.ค. 63 13 ม.ค. 64 14:31 น.
188 ยะลา ส่งเสริมกิจกรรมทางกายและป้องกันกลุ่มเสี่ยงจากยาเสพติดเยาวชนตะโละหะลอ
โดย นางรุสมีนี มะละวา
2 8,500.00 13 ก.ค. 63 13 ม.ค. 64 14:21 น.
189 ยะลา เดิน วิ่งเพื่อสุขภาพ ตำบลยะต๊ะ
โดย นางสาวซูไบดะ สาแม
4 20,700.00 13 ก.ค. 63 13 ม.ค. 64 14:18 น.
190 ยะลา โครงการขยับวันละนิด ลดพุง ลดโรค ตำบลตาเนาะแมเราะ
โดย นางสาววิภาวี แซ่ลก
4 28,000.00 13 ก.ค. 63 13 ม.ค. 64 14:17 น.
191 ยะลา ส่งเสริมกิจกรรมทางกายผู้สูงวัยตำบลวังพญา
โดย นางสาวอาอีเส๊าะ หะเด็ง
2 14,400.00 13 ก.ค. 63 13 ม.ค. 64 13:44 น.
192 ยะลา โครงการคุณธรรมสีขาวห่างไกลยาเสพติด
โดย นางสาวสุดาภัทร ขวัญหวาน
4 48,750.00 13 ก.ค. 63 13 ม.ค. 64 13:26 น.
193 ยะลา โครงการเยาวชนยุคไวไฟห่างไกลยาเสพติด ต.บันนังสาเรง
โดย นายอามะ สนิ
3 28,950.00 13 ก.ค. 63 13 ม.ค. 64 13:10 น.
194 ยะลา ใส่ใจผู้สูงวัย ให้ความสำคัญผู้พิการ ตำบลตาชี
โดย นางสาวณัตฐิญา ไกรวัลล์
3 53,000.00 13 ก.ค. 63 13 ม.ค. 64 12:46 น.
195 ยะลา โครงการเยาวชนใส่ใจ ขยับกายวันละนิด ห่างไกลยาเสพติดตำบลกาตอง
โดย นางสาวมิสวาณี เจ๊ะมะ
4 41,000.00 13 ก.ค. 63 13 ม.ค. 64 12:45 น.
196 ยะลา ส่งเสริมสุขภาพของเยาวชนตำบลละแอ
โดย นางสาวยารีย๊ะ อุเซ็ง
4 39,000.00 13 ก.ค. 63 13 ม.ค. 64 11:55 น.
197 สงขลา โครงการเยาวชนป่าเร็ด หน้าใหม่ ไม่สูบบุหรี่
โดย นายยาแมล กาเซ็ง
3 13,375.00 19 ก.ค. 63 28 ส.ค. 63 12:27 น.
198 สงขลา โครงการ​ลดเบาหวาน​ในกลุ่ม​ผู้​ป่วยเรื้อรัง​ด้วย​มะนาว บ้านท่าคลอง​นาทับ
โดย นางสุนีย์ จันอิ
5 55,100.00 19 ก.ค. 63 7 ส.ค. 63 14:22 น.
199 สงขลา โครงการชวนเพื่อนออกกำลังกาย ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค ด้วยฮูลาฮูป
โดย นางสาวทิพกฤตา คงสวัสดิ์
4 21,620.00 19 ก.ค. 63 4 ส.ค. 63 16:56 น.
200 ยะลา โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ตำบลธารน้ำทิพย์
โดย นางสาววัลภา นอระพา
1 18,200.00 13 ก.ค. 63 25 ก.ค. 63 12:50 น.
201 ยะลา หนูน้อยสุขภาพดี ชีวิตมีสุข
โดย นางสาวนูรีดา เจะมะ
4 23,800.00 13 ก.ค. 63 24 ก.ค. 63 13:58 น.
202 ปัตตานี แลแปปลอดควัน ปอดน้องปลอดภัย
โดย นางสาววลัยพร แก้วเกาะสะบ้า
2 14,500.00 16 ก.ค. 63 22 ก.ค. 63 11:29 น.
203 ปัตตานี โครงการบ้านกะลูบี คัดกรองโรคความดัน เบาหวาน ลดโรค สร้างสุข
โดย นางสาวอัฟนัน มูดอ
1 5,000.00 16 ก.ค. 63 22 ก.ค. 63 10:44 น.
204 นราธิวาส โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ
โดย นายไพศาล เละดุวี
0 0.00 13 ก.ค. 63 19 ก.ค. 63 21:25 น.
205 สตูล โครงการขยับกายสบายชีวีชุมชนบ้านผัง 8
โดย นางจิตตา พวงสุวรรณ
6 24,650.00 19 ก.ค. 63 19 ก.ค. 63 15:35 น.
206 สงขลา โครงการบัณฑิตอาสาฯตำบลทับช้างนำพาปลอดขยะ ปลอดโรค
โดย นายปรเมษฐ์ ปรดุจพล
4 4,250.00 19 ก.ค. 63 19 ก.ค. 63 14:36 น.
207 สงขลา โครงการตำบลคลองเปียะปลอดโรคเรื้อรัง
โดย ว่าที่ร.ต.ชาคริต ทองเต็ม
3 260,200.00 19 ก.ค. 63 19 ก.ค. 63 14:31 น.
208 สตูล โครงการส่งเสริมสุขภาพบ้านป่าแก่บ่อหิน
โดย นายเอกชัย ล่องโลก
3 12,275.00 19 ก.ค. 63 19 ก.ค. 63 14:20 น.
209 สตูล โครงการบ้านแป-ระเหนือห่างไกลยาเสพติด
โดย นางฮาซีด๊ะ หมีนพราน
3 290.00 19 ก.ค. 63 19 ก.ค. 63 13:53 น.
210 สตูล โครงการคนรุ่นใหญ่บ้านคลองบาราเกตุ ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลโรคเรื้อรัง
โดย นางสาวกาวีย๊ะ หลังเกต
2 1,050.00 19 ก.ค. 63 19 ก.ค. 63 13:50 น.
211 สงขลา โครงการเยาวชนบ้านระไมล์ ปลอดควัน เติบโตสมวัย
โดย นางสาววรรณี มณีประวัติ
0 0.00 19 ก.ค. 63 19 ก.ค. 63 13:44 น.
212 สตูล โครงการต้นกล้าของชุมชนห่างไกลยาเสพติดที่บ้านสาคร
โดย นางสาวนิตยา รัตนพงษ์
0 0.00 19 ก.ค. 63 19 ก.ค. 63 11:51 น.
213 สงขลา โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาบ้านลำไพล
โดย นายดำเนิน จันทวิโรจน์
0 0.00 19 ก.ค. 63 19 ก.ค. 63 11:43 น.
214 สตูล โครงการประชาชนตำบลควนโพธิ์ลดพุงเพื่อสุขภาพ
โดย นายบาดล หลงกอหราบ
1 0.00 19 ก.ค. 63 19 ก.ค. 63 11:40 น.
215 สงขลา โครงการสร้างเสริมสุขภาพตามหลักโภชนาการตำบลท่าม่วง
โดย นายสุรพงษ์ ปุนทะมุณี
0 0.00 19 ก.ค. 63 19 ก.ค. 63 11:37 น.
216 สตูล โครงการปลอดพุง ไร้โรค ชีวีเป็นสุขบ้านลูโบ๊ะบาตู
โดย นางสาวอรุณี กาสา
0 0.00 19 ก.ค. 63 19 ก.ค. 63 11:35 น.
217 สงขลา โครงการเยาวชนบ้านเกาะไม้ปลอดยาเสพติด
โดย นายกำธร เขียวอ่อน
0 0.00 19 ก.ค. 63 19 ก.ค. 63 11:35 น.
218 สตูล โครงการบ้านไร่ทอน ปลอดสารเสพติด
โดย นางสาวกมลชนก หนูเกตุ
0 0.00 19 ก.ค. 63 19 ก.ค. 63 11:29 น.
219 สตูล โครงการโรคเรื้อรังเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
โดย นายมานะ เรืองจรูญศรี
0 0.00 19 ก.ค. 63 19 ก.ค. 63 11:19 น.
220 สตูล โครงการบ้านไร่ทอน ปลอดสารเสพติด
โดย นางสาวกมลชนก หนูเกตุ
0 0.00 19 ก.ค. 63 19 ก.ค. 63 11:15 น.
221 สตูล โครงการเยาวชนบ้านทุ่ง ปลอดควันบุหรี่
โดย นายอาหสัน อาดำ
0 0.00 19 ก.ค. 63 19 ก.ค. 63 11:13 น.
222 สงขลา โครงการ​ลดเบาหวาน​ในกลุ่ม​ผู้​ป่วยเรื้อรัง​ด้วย​สมุนไพร​บ้านท่าคลอง​นาทับ
โดย นางสุนีย์ จันอิ
0 0.00 19 ก.ค. 63 19 ก.ค. 63 11:06 น.
223 นราธิวาส โครงการโรงเรียนปันสูขชุมชน สำหรับผู้สูงอายุ
โดย นางศิริรัตน์ ยอดคง
4 30,000.00 13 ก.ค. 63 18 ก.ค. 63 15:14 น.
224 ปัตตานี โครงการบ้านเจาะโบ ต้านภัยควันบุหรี่เพื่อชุมชน
โดย นางสาวสุนัยนา สุโนขบุตร
2 18,000.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 15:50 น.
225 ปัตตานี โครงการสุขภาพ แข็งแรงต.บ่อทอง
โดย นายกิตติพงษ์ อาแว
1 5,000.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 15:49 น.
226 ปัตตานี โครงการบ้านบือแนลาแลกินอยู่ปลอดภัยใส่ใจดูแลสุขภาพ
โดย นางสาวนูรมา สมาแอ
1 50,000.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 15:49 น.
227 ปัตตานี โครงการเขาตูมสีเขียวปลอดพิษปลอดภัยห่างไกลโรค
โดย นางสาวซามีฮ๊ะ อุเซ็ง
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 15:45 น.
228 ปัตตานี โครงการบ้านบูเกะกุงปลอดขยะ
โดย นางสาวนูรีซัน อาแว
1 6,400.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 15:44 น.
229 ปัตตานี โครงการเมาะมาวี ส่งเสริมปลูกผักปลอดสารพิษ ห่างไกลโรค
โดย นางสาวอาแอเส๊าะ มาหะมะ
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 15:43 น.
230 ปัตตานี โครงการชาวกระโด​ ปลูกผักปลอดสารพิษ​ห่างไกล​โรค
โดย นางสาวซารีฟะห์ สะอิ
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 15:40 น.
231 ปัตตานี โครงการขยับวันละนิด เพื่อสุขภาพชุมชนชาวตำบลไม้แก่น
โดย นางสาวนัสริน แวอูมา
1 8,680.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 15:40 น.
232 ปัตตานี ขยับสักนิดไทรทองซิตตี้
โดย นางสาวสาลี มาลินี
1 50,000.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 15:39 น.
233 ปัตตานี โครงการชุมชนมะนังดาลำ กีฬามหาสนุก
โดย นายยาวาวี รือสะ
1 80,000.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 15:31 น.
234 ปัตตานี โครงการประจันน่าอยู่ปลูกผักปลอดสารเคมีเพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้า
โดย นางสาวนูรีดา สาและเร๊ะ
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 15:29 น.
235 ปัตตานี โครงการครอบครัวสุขสันต์ ปลอดบุหรี่ บ้านบางเก่าเหนือ
โดย นายมูหะมะรอฟีอิง กูโน
1 6,600.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 15:26 น.
236 ปัตตานี โครงการบ้านระแว้งปลอดสารเคมีเพื่อสุขภาพ
โดย นายมูหัมมัด มูซอ
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 15:16 น.
237 ปัตตานี ดูแลและส่งเสริมสุขภาพในชุมชนราตาปันยัง
โดย นางสาวอามีเนาะ ยูโซะ
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 15:14 น.
238 ปัตตานี คลองช้างสูงวัยสุขภาพดี
โดย นางสาวรัชดาวรรณ แก้วมงคล
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 15:02 น.
239 ปัตตานี บัณฑิตอาสาสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชาวกอลำ
โดย นางสาวหัสนีย์ กะจิบือซา
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 14:56 น.
240 ปัตตานี ีี่ีีีี่ีีีี่ีีีี่ีีีีี่ีีีี่ีีีี่ีีชุมชนนาหมอเทพปลูกผักสวนครัว ปลอดสาร ปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดี
โดย นางสาวจุฑารัตน์ มณีละเอียด
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 14:53 น.
241 ปัตตานี อาหารปลอดภัยในชุมชนตำบลคอกกระบือ
โดย นางชัญญาภัค ณ รังษี
1 5,000.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 14:53 น.
242 ปัตตานี โครงการปลูกเองกินเอง ปลอดสาร บ้านควน
โดย นางสาวศศิพร ยอดรักษ์
1 5,000.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 14:53 น.
243 ปัตตานี ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพระดับตำบล
โดย นางสาวซูไวบะห์ มิง
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 14:49 น.
244 ปัตตานี ปลูกผักแบบไร้ดินไฮโดรโปรนิกส์เพื่อสุขภาพ
โดย นางสาวเจะมัซหน๊ะ หะยีการ์
1 200,000.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 14:47 น.
245 ปัตตานี โครงการชุมชนนาเกตุ สูงวัย สุขภาพดี ห่างไกลโรค
โดย นางสาวรูฮานา หะยีอาแว
1 300.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 14:36 น.
246 ปัตตานี ดูแลและส่งเสริมสุขภาพในชุมชนราตาปันยัง
โดย นางสาวอามีเนาะ ยูโซะ
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 14:35 น.
247 ปัตตานี โครงการ ตะโละไกรทองร่วมใจ ขยับกาย สบายชีวา เพื่อชุมชนสุขภาพดี
โดย นางสาวรุ่งนภา สุวรรณพงศ์
2 80,000.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 14:35 น.
248 ปัตตานี โครงการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในตำบล
โดย นายนิมะ นิกูแม
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 14:32 น.
249 ปัตตานี โครงการบ้านตันหยง ปลอดบุหรี่ไร้ควันในชุมชน
โดย นางสาวรอบีย๊ะ วะวา
1 5,550.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 14:31 น.
250 ปัตตานี โครงการ​ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ​
โดย นางสาวยาวีตา สือแม
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 14:30 น.
251 ปัตตานี โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ ตำบลตาแกะ
โดย นางสาวจุฑามณี สนิง
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 14:26 น.
252 ปัตตานี โครางการแอโรบิค ส่งเสริมสุขภาพ ชาวช้างให้ตก
โดย นางสาวพิมร สุวรรณแพทย์
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 14:21 น.
253 ปัตตานี ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพระดับตำบล
โดย นางสาวหัซมะห์ เจะแต
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 14:19 น.
254 ปัตตานี โครงการเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพตำบลยาบี
โดย นางสาวลัสจี หมัดเป็นหลี
1 6,000.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 14:18 น.
255 ปัตตานี โครงการบ้านท่าเรือ สูงวัยสุขภาพดี
โดย นางสาวอัญชลี บัวแหลม
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 14:17 น.
256 ปัตตานี โครงการอาหารปลอดภัย
โดย นางสาวสอบารีหย๊ะ ปูเตะ
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 14:17 น.
257 ปัตตานี โครงการไม่ยุ่งควันบุหรี่ เยาวชนดอนทรายสดใส ชุมชนเข้มแข็ง
โดย นายอิสมาแอล บาแม
1 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 14:13 น.
258 ปัตตานี โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยวิธีเต้นแอโรบิค
โดย นางสาวซอบารียะห์ ยีหามะ
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 14:09 น.
259 ปัตตานี ดูแลและส่งเสริมสุขภาพในชุมชนราตาปันยัง
โดย นางสาวอามีเนาะ ยูโซะ
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 12:05 น.
260 ปัตตานี โครางการเต้นแอโรบิค ส่งเสริมสุขภาพ ชาวช้างให้ตก
โดย นางสาวพิมร สุวรรณแพทย์
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 12:01 น.
261 ปัตตานี โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ หมู่บ้านสะบือแร
โดย นางสาวนูฮายาตี แวดาโอะ
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 12:01 น.
262 ปัตตานี โครงการชุมชนปาตาบาระเอวดี ไร้พุง
โดย นางสาวต่วนมัสตูรอ นิหะ
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 12:01 น.
263 ปัตตานี โครงการแลแวะขยับกายแดนส์ซิ่งบายบัณฑิต
โดย นางสาวสาลีฮะ สาแลมะ
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 12:00 น.
264 ปัตตานี โครงการส่งเสริม​สุขภาพผู้สูง อายุ​ ต.ตันหยงดาลอ​
โดย นางสาวไซนะ สาและ
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 12:00 น.
265 ปัตตานี บ้านตันหยงเปาว์ ปลอดควันบุหรี่ ชุมชนสร้างสรรค์
โดย นางสาวอามีนา เจ๊ะเล๊ะ
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 12:00 น.
266 ปัตตานี ปลูกผักปลอดสารเคมีเพื่อสุขภาพตำบลสะดาวา
โดย นายรอสลี มาแจ
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 12:00 น.
267 ปัตตานี กะรุบี กินอยู่ ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ
โดย นางสาวนูรียะห์ ยีแลหมัน
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 11:53 น.
268 ปัตตานี ลดการสูบบุหรี่วัยรุ่นวัยใสตำบลกระหวะ
โดย นางสาวนูรีซา เจะม๊ะ
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 11:53 น.
269 ปัตตานี โครงการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ตำบลดอนรัก
โดย นางสาวยานีลา เจะอามะ
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 11:53 น.
270 ปัตตานี โครงการส่งเสริม​สุขภาพผู้สูง อายุ​ ต.ตันหยงดาลอ​
โดย นางสาวไซนะ สาและ
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 11:52 น.
271 ปัตตานี โครงการบ้านสะนอน่าอยู่ปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อคนในชุมชน
โดย นางสาวอาอีเสาะ เต๊ะเด็ง
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 11:51 น.
272 ปัตตานี โครงการบ้านระแว้งปลอดสารเคมีเพื่อสุขภาพ
โดย นายมูหัมมัด มูซอ
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 11:49 น.
273 ปัตตานี โครงการบ้านนาประดู่เสริมสร้างสุขภาพ ผู้สูงวัย
โดย นางสาวอรสา ไชยณรงค์
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 11:49 น.
274 ปัตตานี โครงการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในตำบล
โดย นายนิมะ นิกูแม
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 11:48 น.
275 ปัตตานี โครงการบ้านท่าเรือ สูงวัยสุขภาพดี
โดย นางสาวอัญชลี บัวแหลม
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 11:46 น.
276 ปัตตานี โครงการปลอดบุหรี่ ไร้ควัน เพื่อสุขภาพชาวตำบลวัด
โดย นางสาวปาอีซะ วานิ
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 11:44 น.
277 ปัตตานี ตำบลโคกโพธื์สุขภาพดี
โดย นางสาวรัชดาวรรณ แก้วมงคล
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 11:37 น.
278 ปัตตานี โครงการนิเวศน์ ตำบลบ่อทอง
โดย นายกิตติพงษ์ อาแว
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 11:36 น.
279 ปัตตานี โครงการบ้านแซะโมะห่างไกลเบาหวาน ด้วย2มือเรา
โดย นางสาวกิตติยา หะยีดาราวี
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 11:35 น.
280 ปัตตานี แลแปปลอดควัน ปอดปลอดภัย
โดย นางสาววลัยพร แก้วเกาะสะบ้า
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 11:35 น.
281 ปัตตานี โครงการเลิกเหล้า เรา ทำได้ บ้านทำเนียบ
โดย นางสาวภัควรรณ เทีนทอง
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 11:34 น.
282 ปัตตานี โครงการบ้านนาประดู่เสริมสร้างสุขภาพ ผู้สูงวัย
โดย นางสาวอรสา ไชยณรงค์
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 11:34 น.
283 ปัตตานี อาหารปลอดภัยในชุมชนตำบลคอกกระบือ
โดย นางชัญญาภัค ณ รังษี
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 11:33 น.
284 ปัตตานี โครางการเต้นแอโรบิค ส่งเสริมสุขภาพ ชาวช้างให้ตก
โดย นางสาวพิมร สุวรรณแพทย์
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 11:32 น.
285 ปัตตานี ส่งเสริมการออกกำลังกายในตำบลสาบัน
โดย นางสาวซีลาวาตี เจ๊ะกา
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 11:28 น.
286 ปัตตานี ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพระดับตำบล
โดย นางสาวซูไวบะห์ มิง
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 11:28 น.
287 ปัตตานี โครงการ​สุขภาพดี​
โดย นางสาวประณีต มาตรูปสม
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 11:28 น.
288 ปัตตานี ปลูกผักปลอดสารเคมีเพื่อสุขภาพตำบลสะดาวา
โดย นายรอสลี มาแจ
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 11:26 น.
289 ปัตตานี โครงการขยับวันละนิด เพื่อสุขภาพชุมชนชาวไม้แก่น
โดย นางสาวนัสริน แวอูมา
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 11:18 น.
290 ปัตตานี โครงการบ้านนาประดู่เสริมสร้างสุขภาพผู้สูงวัย
โดย นางสาวอรสา ไชยณรงค์
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 11:18 น.
291 ปัตตานี ลดการสูบบุหรี่วัยรุ่นวัยใสตำบลกระหวะ
โดย นางสาวนูรีซา เจะม๊ะ
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 11:18 น.
292 ปัตตานี ปลูกผักปลอดสารเคมีเพื่อสุขภาพชาวตำบลคลองใหม่
โดย นางสาวอามีนา นาลี
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 11:17 น.
293 ปัตตานี ตะโละดือรามัน กินอยู่ปลอดภัย ใส่ใจ ดูแลสุขภาพ
โดย นางสาวมุสลีหม๊ะ เจะเด็ง
1 50.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 11:17 น.
294 ปัตตานี ชุมชน​ตำบล​กระเสาะปลอดขยะ
โดย นางสาวฮาสือนะ ดอเลาะ
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 11:15 น.
295 ปัตตานี บ้านเจาะกะพ้อ กินอยู่ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ
โดย นางสาวนูรียะห์ ยีแลหมัน
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 11:15 น.
296 ปัตตานี โครงการบ้านทรายขาว ชวนลดพุง เต้นลดโรค สู่สุขภาพที่ดี
โดย นางสาวมลฑา สาอิ
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 11:12 น.
297 ปัตตานี ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพระดับตำบล
โดย นางสาวหัซมะห์ เจะแต
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 11:12 น.
298 ปัตตานี ตำบลโคกโพธื์สุขภาพดี
โดย นางสาวรัชดาวรรณ แก้วมงคล
0 0.00 16 ก.ค. 63 16 ก.ค. 63 11:06 น.
299 นราธิวาส นันทนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในชุมชนบ้านบลูกา
โดย นางสาวฮานานี เจะเตะ
1 7,200.00 13 ก.ค. 63 13 ก.ค. 63 15:07 น.
300 ยะลา โครงการส่งเสริมสุขภาพชาวกาลอ อารมณ์ดี ชีวีมีสุข
โดย นางสาวพารีด๊ะ สารอ
5 45,000.00 13 ก.ค. 63 13 ก.ค. 63 15:01 น.
301 นราธิวาส โครงการเก็บขยะในตลาดนัดชุมชนบ้านบางขุนทอง
โดย นางสาววิรดานี เจ๊ะมะ
1 15,000.00 13 ก.ค. 63 13 ก.ค. 63 14:48 น.
302 นราธิวาส เยาวชนพันธุ์ใหม่ห่างไกลบุหรี่
โดย นายอับดุลเลาะห์ บือราเฮง
1 14,350.00 13 ก.ค. 63 13 ก.ค. 63 14:46 น.
303 นราธิวาส ร่วมห่วงใย ใส่ใจ สุขภาพผู้สูงวัย บ้านยะบะ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
โดย นางสาวมารญัง อาแว
0 0.00 13 ก.ค. 63 13 ก.ค. 63 14:38 น.
304 ยะลา ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
โดย นางสาวศรีเพ็ญ หนูน้อย
2 40,000.00 13 ก.ค. 63 13 ก.ค. 63 14:38 น.
305 ยะลา ปลูก 5 กิน 10 ปลอดเคมีปลอดโรค บ้านวังกระ
โดย นางสาวต่วนซารียะห์ ปาแซ
1 40,000.00 13 ก.ค. 63 13 ก.ค. 63 14:34 น.
306 นราธิวาส โครงการปลูกผักออแกนิคเพื่อสุขภาพบ้านไอร์แยง
โดย นางสาวอาซีซะห์ วาเด็ง
1 50,000.00 13 ก.ค. 63 13 ก.ค. 63 14:30 น.
307 นราธิวาส แอโรบิค พิชิตพุง
โดย นางสาวสายสุนีย์ ขุนสวัสดิ์
0 0.00 13 ก.ค. 63 13 ก.ค. 63 14:27 น.
308 นราธิวาส ปลูกผักส่วนครัวปลอดสารพิษ
โดย นายมะเซาดี มะรง
1 5,500.00 13 ก.ค. 63 13 ก.ค. 63 14:25 น.
309 นราธิวาส ลดพุงพิชิตไขมันในชุมชน ตำบลรือเสาะออก
โดย นางสาวนูรอัยนี กะนา
2 1,352.00 13 ก.ค. 63 13 ก.ค. 63 14:23 น.
310 นราธิวาส โครงการผักปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพชุมชน
โดย นางสาวซีรีฮัน ลาลา
0 0.00 13 ก.ค. 63 13 ก.ค. 63 14:21 น.
311 ยะลา โครงการวิ่งเพื่อสุขภาพในชุมชน
โดย นายศศินทร์ พรหมประสิทธิ์
2 10.00 13 ก.ค. 63 13 ก.ค. 63 14:20 น.
312 นราธิวาส ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลิกสูบบุหรี
โดย นายอดุลย์ ดอเลาะ
0 0.00 13 ก.ค. 63 13 ก.ค. 63 14:18 น.
313 นราธิวาส โครงการเด็กสรายอรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด
โดย นายฟิตรี กูลาวัล
1 750.00 13 ก.ค. 63 13 ก.ค. 63 14:12 น.
314 นราธิวาส โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านบือแนนากอ
โดย นายอิสบือรอเฮง ยาซิ
1 50,000.00 13 ก.ค. 63 13 ก.ค. 63 14:12 น.
315 นราธิวาส ชมรมแอโรบิด
โดย นางสาวซัมซียะห์ เจ๊ะโซะ
0 0.00 13 ก.ค. 63 13 ก.ค. 63 14:09 น.
316 นราธิวาส โครงการฝึกอบรมและปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนในหมู่บ้าน
โดย นางสาวซูราณี อับดุลลาตีฟ
2 20,000.00 13 ก.ค. 63 13 ก.ค. 63 13:55 น.
317 ยะลา อนามัยดีห่างไกลโรค
โดย นางสาวสากีนะห์ แวกาจิ
1 50,000.00 13 ก.ค. 63 13 ก.ค. 63 13:13 น.
318 ยะลา ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
โดย นายรุสดี อีแมดือเระ
1 50,000.00 13 ก.ค. 63 13 ก.ค. 63 12:03 น.
319 ยะลา การรณรงค์เลิกสูบบุหรี่
โดย นางสาวอามีเนาะ มะมิง
2 50,050.00 13 ก.ค. 63 13 ก.ค. 63 11:50 น.
320 นราธิวาส ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
โดย นางสาวฮาบีบ๊ะ อาแว
0 0.00 13 ก.ค. 63 13 ก.ค. 63 11:40 น.
321 นราธิวาส โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ
โดย นางสาวซีรีฮัน ลาลา
0 0.00 13 ก.ค. 63 13 ก.ค. 63 11:38 น.
322 ยะลา การส่งเสริมผู้ป่วยผู้พิการ
โดย นายชวลิต ทองโรย
1 50,000.00 13 ก.ค. 63 13 ก.ค. 63 11:33 น.
323 นราธิวาส ผักสุขภาพ
โดย นางสาววิรดานี เจ๊ะมะ
1 8,000.00 13 ก.ค. 63 13 ก.ค. 63 11:30 น.
324 ยะลา ส่งเสริมการมีสุขภาพดีของผู้สูงวัย
โดย นางสาวซารีนา สูหลง
1 30,000.00 13 ก.ค. 63 13 ก.ค. 63 11:25 น.
325 ยะลา โครงการบัณฑิตอาสานำพาชุมชนปลอดบุหรีเพื่อสุขภาพ ตำบลเนินงาม
โดย นางสาวสารีย๊ะ มะรียาแม
0 0.00 6 ต.ค. 64
326 เยาวชนยุคใหม่ห่างไกลสารเสพติด
โดย นางสาววิภา กามาสะ
0 0.00 13 ก.ค. 63
327 ปัตตานี โครงการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในตำบล
โดย นายนิมะ นิกูแม
0 0.00 16 ก.ค. 63
328 โครงการแบแวะขยับกายแดนส์ซิ่งบายบัณฑิต
โดย นางสาวสาลีฮะ สาแลมะ
0 0.00 16 ก.ค. 63
329 ปัตตานี โครงการสตรีเหล็กออกกำลังกาย ห่างไกลโรค
โดย นางสาวซายาตี พันธ์ฉายา
0 0.00 16 ก.ค. 63
330 ปัตตานี โครงการแลแวะขยับกายแดนส์ซิ่งบายบัณฑิต
โดย นางสาวสาลีฮะ สาแลมะ
0 0.00 16 ก.ค. 63
331 ปัตตานี โครงการขยับวันละนิด เพื่อสุขภาพชาวไม้แก่น
โดย นางสาวนัสริน แวอูมา
0 0.00 16 ก.ค. 63
332 ปัตตานี โครงการ ตะโละไกรทองร่วมใจ ขยับกาย ขยับชีวา เพื่อสุขภาพของเรา
โดย นางสาวรุ่งนภา สุวรรณพงศ์
0 0.00 16 ก.ค. 63
333 สตูล โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตำบลท่าแพ
โดย นายดลมาหนาบ ทิ้งน้ำรอบ
0 0.00 20 ม.ค. 64
334 ปัตตานี โครงการ ตะโละไกรทองร่วมใจ ขยับกาย สบายชีวา เพื่อชุมชนสุขภาพดี
โดย นางสาวรุ่งนภา สุวรรณพงศ์
0 0.00 16 ก.ค. 63
335 ปัตตานี โครงการบ้านท่าเรือ สูงวัยสุขภาพดี
โดย นางสาวอัญชลี บัวแหลม
0 0.00 16 ก.ค. 63
336 ปัตตานี โครงการบ้านกะลูบี คัดกรองโรคความดัน เบาหวาน
โดย นางสาวอัฟนัน มูดอ
0 0.00 16 ก.ค. 63
337 ปัตตานี โครงการบ้านนาประดู่ ผู้สูงวัย
โดย นางสาวอรสา ไชยณรงค์
0 0.00 16 ก.ค. 63
338 ปัตตานี โครงการ ไม่ยุ่งควันบุหรี่ เยาวชนสดใส ชุมชนเข้มแข็ง
โดย นายอิสมาแอล บาแม
0 0.00 16 ก.ค. 63
339 ปัตตานี ขยับสักนิดไทรทองสิตตี่
โดย นางสาวสาลี มาลินี
0 0.00 16 ก.ค. 63