กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

วิเคราะห์

โครงการปีนี้8612โครงการ​
โครงการปีที่แล้ว10234โครงการ​
โครงการทั้งหมด79931โครงการ​
2543 43 480069.00
2554 3 62340.00
2556 1 416288.00
2559 53 1931217.67
2560 10462 350057062.98
2561 12069 404516444.01
2562 11974 403985941.44
2563 13115 509724618.67
2564 13363 552405681.72
2565 10234 417195558.27
2566 8612 320713490.07
2567 2 115800.00