กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

วิเคราะห์

โครงการปีนี้12041โครงการ​
โครงการปีที่แล้ว10236โครงการ​
โครงการทั้งหมด83429โครงการ​
2543 43 480069.00
2554 3 62340.00
2556 1 416288.00
2559 53 1931217.67
2560 10462 350057062.98
2561 12069 404516444.01
2562 11974 403985941.44
2563 13115 509896668.67
2564 13363 552295871.72
2565 10236 417172108.27
2566 12041 426838046.13
2567 69 10332113.00