กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

วิเคราะห์

โครงการปีนี้10202โครงการ​
โครงการปีที่แล้ว13366โครงการ​
โครงการทั้งหมด71430โครงการ​
2543 36 480069.00
2554 3 62340.00
2559 53 1994517.67
2560 10459 349805732.98
2561 12073 404577044.01
2562 11973 404011501.44
2563 13114 509693995.82
2564 13366 552374739.96
2565 10202 418265442.47
2566 151 15510305.50