กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

วิเคราะห์

โครงการปีนี้2735โครงการ​
โครงการปีที่แล้ว10241โครงการ​
โครงการทั้งหมด74058โครงการ​
2543 36 480069.00
2554 3 62340.00
2559 53 1931217.67
2560 10466 350157632.98
2561 12070 404540544.01
2562 11973 403926741.44
2563 13115 509646418.67
2564 13365 552465581.72
2565 10241 417332326.27
2566 2735 144196459.17
2567 1 100050.00