กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

วิเคราะห์

โครงการปีนี้10265โครงการ​
โครงการปีที่แล้ว12295โครงการ​
โครงการทั้งหมด93880โครงการ​
2543 46 480069.00
2554 3 62340.00
2556 1 416288.00
2559 53 1931217.67
2560 10463 350267062.98
2561 12066 404398044.01
2562 11976 404028746.44
2563 13111 509859868.67
2564 13360 552022784.72
2565 10241 417140008.27
2566 12295 432804374.48
2567 10265 377134894.00