กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

วิเคราะห์

โครงการปีนี้6104โครงการ​
โครงการปีที่แล้ว13410โครงการ​
โครงการทั้งหมด67225โครงการ​
2543 21 349669.00
2554 3 62340.00
2559 53 1994517.67
2560 10458 349785732.98
2561 12075 404717244.01
2562 11975 404135501.44
2563 13125 510073368.67
2564 13410 554447774.96
2565 6104 394342475.58
2566 1 0.00