กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามประเภท
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามประเภท
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 19,429 712,809,970.98
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 27,057 755,144,979.78
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 6,204 186,556,066.65
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 3,911 284,104,458.33
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 3,322 241,629,659.52
ไม่ระบุ 1,054 43,849,336.50
รวม 60,977 2,224,094,471.76
กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามจังหวัด
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามจังหวัด
จังหวัดโครงการงบประมาณ
กระบี่ 15 849,660.00
กาญจนบุรี 126 3,607,148.00
กาฬสินธุ์ 71 1,873,210.00
กำแพงเพชร 266 5,322,930.00
ขอนแก่น 58 859,980.00
จันทบุรี 159 8,927,446.00
ฉะเชิงเทรา 153 5,291,404.00
ชลบุรี 33 2,428,240.00
ชัยนาท 16 170,457.00
ชัยภูมิ 64 1,398,178.00
ชุมพร 134 3,457,569.00
ตรัง 9,090 238,722,154.41
ตราด 39 766,427.00
นครพนม 163 2,731,212.00
นครราชสีมา 238 14,943,469.00
นครศรีธรรมราช 4 101,490.00
นครสวรรค์ 79 2,471,881.00
นนทบุรี 84 6,009,829.75
นราธิวาส 8,941 329,336,481.47
น่าน 34 662,890.00
บึงกาฬ 29 751,542.00
ปราจีนบุรี 86 5,948,030.00
ปัตตานี 8,272 290,282,422.61
พะเยา 23 445,875.00
พังงา 10 373,812.00
พัทลุง 9,058 238,896,303.34
พิจิตร 71 1,598,057.35
พิษณุโลก 32 828,226.00
ภูเก็ต 2 70,225.00
มหาสารคาม 17 321,337.00
มุกดาหาร 30 1,293,827.00
ยะลา 5,644 218,134,666.54
ยโสธร 22 560,000.00
ร้อยเอ็ด 52 1,209,455.00
ระนอง 2 125,605.00
ระยอง 105 6,097,559.00
ราชบุรี 31 1,160,125.00
ลพบุรี 77 1,549,985.00
ลำปาง 1 19,780.00
ลำพูน 94 1,934,225.53
ศรีสะเกษ 46 1,884,270.00
สกลนคร 179 4,089,294.00
สงขลา 12,123 638,707,398.96
สตูล 3,942 132,368,966.05
สมุทรปราการ 29 4,165,079.00
สระบุรี 31 1,166,465.00
สระแก้ว 46 1,194,753.00
สุราษฎร์ธานี 37 1,264,171.00
สุรินทร์ 178 3,931,450.74
สุโขทัย 39 744,625.00
หนองคาย 35 2,586,711.00
หนองบัวลำภู 66 1,976,258.00
อ่างทอง 12 305,930.00
อำนาจเจริญ 19 379,090.00
อุดรธานี 90 2,390,821.81
อุทัยธานี 2 15,000.00
อุบลราชธานี 58 1,488,870.00
เชียงราย 1 13,310.00
เชียงใหม่ 8 157,530.00
เพชรบุรี 200 5,632,634.50
เพชรบูรณ์ 2 131,500.00
เลย 126 4,614,418.45
แพร่ 167 3,025,211.25
แม่ฮ่องสอน 52 575,310.00
ไม่ระบุ 22 10,369.00
รวม 60,935 2,214,352,551.76