กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามประเภท
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามประเภท
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 15,584 538,160,383.33
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 21,738 623,788,075.33
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 5,122 160,545,412.65
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 3,492 257,138,124.03
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 2,062 145,383,332.96
ไม่ระบุ 698 27,915,614.75
รวม 48,696 1,752,930,943.05
กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามจังหวัด
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามจังหวัด
จังหวัดโครงการงบประมาณ
กระบี่ 13 589,660.00
กาญจนบุรี 128 3,697,148.00
กาฬสินธุ์ 63 1,776,885.00
กำแพงเพชร 175 3,559,806.00
ขอนแก่น 58 859,980.00
จันทบุรี 15 1,200,805.00
ฉะเชิงเทรา 39 1,737,920.00
ชลบุรี 23 1,417,440.00
ชัยนาท 16 170,457.00
ชัยภูมิ 34 736,500.00
ชุมพร 133 3,457,569.00
ตรัง 7,222 190,087,289.93
ตราด 11 259,043.00
นครราชสีมา 201 9,226,865.00
นครศรีธรรมราช 4 101,490.00
นครสวรรค์ 78 2,446,881.00
นนทบุรี 84 6,009,829.75
นราธิวาส 7,341 265,227,053.42
น่าน 26 492,660.00
ปราจีนบุรี 105 10,713,607.00
ปัตตานี 6,580 223,916,836.34
พะเยา 15 277,540.00
พัทลุง 7,451 196,355,643.69
พิจิตร 71 1,598,057.35
พิษณุโลก 13 400,217.00
ภูเก็ต 2 70,225.00
มุกดาหาร 24 1,033,052.00
ยะลา 4,616 171,830,046.93
ยโสธร 13 278,900.00
ร้อยเอ็ด 7 149,000.00
ระนอง 1 35,605.00
ระยอง 100 8,347,099.00
ลพบุรี 77 1,549,985.00
ลำพูน 96 1,967,325.53
ศรีสะเกษ 37 1,547,645.00
สกลนคร 115 2,404,700.00
สงขลา 9,912 506,280,750.71
สตูล 3,168 107,966,664.15
สมุทรปราการ 1 228,770.00
สระบุรี 31 1,166,465.00
สระแก้ว 35 868,990.00
สุราษฎร์ธานี 35 914,108.00
สุรินทร์ 1 0.00
สุโขทัย 39 744,625.00
หนองคาย 9 332,956.00
หนองบัวลำภู 7 330,147.00
อ่างทอง 12 305,930.00
อำนาจเจริญ 5 70,800.00
อุดรธานี 44 911,476.00
อุทัยธานี 2 15,000.00
อุบลราชธานี 46 949,660.00
เชียงราย 1 13,310.00
เชียงใหม่ 8 128,030.00
เพชรบุรี 107 2,998,519.00
เพชรบูรณ์ 1 46,500.00
เลย 1 15,000.00
แพร่ 150 2,795,245.25
แม่ฮ่องสอน 52 575,310.00
รวม 48,654 1,743,189,023.05