กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามประเภท
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามประเภท
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 19,019 661,191,976.47
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 26,542 739,506,811.28
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 6,117 183,371,203.65
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 3,873 281,687,498.48
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 2,885 199,470,487.62
ไม่ระบุ 1,030 42,185,730.50
รวม 59,466 2,107,413,708.00
กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามจังหวัด
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามจังหวัด
จังหวัดโครงการงบประมาณ
กระบี่ 15 849,660.00
กาญจนบุรี 126 3,607,148.00
กาฬสินธุ์ 71 1,873,210.00
กำแพงเพชร 257 5,165,420.00
ขอนแก่น 58 859,980.00
จันทบุรี 159 8,927,446.00
ฉะเชิงเทรา 153 5,291,404.00
ชลบุรี 33 2,428,240.00
ชัยนาท 16 170,457.00
ชัยภูมิ 65 1,408,178.00
ชุมพร 133 3,457,569.00
ตรัง 8,931 232,424,655.41
ตราด 39 766,427.00
นครพนม 142 2,310,517.00
นครราชสีมา 238 14,943,469.00
นครศรีธรรมราช 4 101,490.00
นครสวรรค์ 79 2,471,881.00
นนทบุรี 84 6,009,829.75
นราธิวาส 8,797 315,594,901.47
น่าน 34 662,890.00
บึงกาฬ 29 751,542.00
ปราจีนบุรี 82 5,814,895.00
ปัตตานี 8,018 273,434,127.61
พะเยา 23 445,875.00
พังงา 10 373,812.00
พัทลุง 8,760 229,365,897.84
พิจิตร 71 1,598,057.35
พิษณุโลก 31 822,376.00
ภูเก็ต 2 70,225.00
มหาสารคาม 17 321,337.00
มุกดาหาร 30 1,293,827.00
ยะลา 5,495 207,408,867.93
ยโสธร 22 560,000.00
ร้อยเอ็ด 46 1,115,255.00
ระนอง 1 35,605.00
ระยอง 105 6,097,559.00
ราชบุรี 9 476,390.00
ลพบุรี 77 1,549,985.00
ลำปาง 1 19,780.00
ลำพูน 94 1,934,225.53
ศรีสะเกษ 43 1,804,270.00
สกลนคร 179 4,089,294.00
สงขลา 11,841 586,407,102.21
สตูล 3,834 127,450,142.15
สมุทรปราการ 29 4,165,079.00
สระบุรี 31 1,166,465.00
สระแก้ว 46 1,194,753.00
สุราษฎร์ธานี 37 1,264,171.00
สุรินทร์ 176 3,796,460.74
สุโขทัย 39 744,625.00
หนองคาย 35 2,586,711.00
หนองบัวลำภู 66 1,976,258.00
อ่างทอง 12 305,930.00
อำนาจเจริญ 19 379,090.00
อุดรธานี 90 2,390,821.81
อุทัยธานี 2 15,000.00
อุบลราชธานี 58 1,488,870.00
เชียงราย 1 13,310.00
เชียงใหม่ 8 157,530.00
เพชรบุรี 200 5,632,634.50
เพชรบูรณ์ 2 131,500.00
เลย 116 4,301,038.45
แพร่ 151 2,821,010.25
แม่ฮ่องสอน 52 575,310.00
รวม 59,424 2,097,671,788.00