กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามประเภท
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามประเภท
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 17,116 595,574,427.09
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 24,077 678,524,380.86
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 5,616 173,698,896.65
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 3,751 276,795,448.39
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 2,354 164,688,895.36
ไม่ระบุ 798 30,483,448.70
รวม 53,712 1,919,765,497.05
กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามจังหวัด
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามจังหวัด
จังหวัดโครงการงบประมาณ
กระบี่ 15 849,660.00
กาญจนบุรี 128 3,697,148.00
กาฬสินธุ์ 63 1,776,885.00
กำแพงเพชร 206 4,167,225.00
ขอนแก่น 58 859,980.00
จันทบุรี 44 2,821,337.00
ฉะเชิงเทรา 47 2,072,320.00
ชัยนาท 16 170,457.00
ชัยภูมิ 34 736,500.00
ชุมพร 133 3,457,569.00
ตรัง 8,153 213,331,315.53
ตราด 25 517,594.00
นครราชสีมา 202 9,343,205.00
นครศรีธรรมราช 4 101,490.00
นครสวรรค์ 78 2,446,881.00
นนทบุรี 84 6,009,829.75
นราธิวาส 8,016 288,743,540.67
น่าน 26 492,660.00
บึงกาฬ 1 10,800.00
ปราจีนบุรี 105 10,713,607.00
ปัตตานี 7,351 249,388,383.81
พะเยา 23 445,875.00
พังงา 10 373,812.00
พัทลุง 8,199 215,040,859.14
พิจิตร 71 1,598,057.35
พิษณุโลก 14 447,337.00
ภูเก็ต 2 70,225.00
มหาสารคาม 1 50,000.00
มุกดาหาร 26 1,053,052.00
ยะลา 5,012 188,800,921.93
ยโสธร 13 278,900.00
ร้อยเอ็ด 8 189,000.00
ระนอง 1 35,605.00
ระยอง 111 9,223,464.00
ลพบุรี 77 1,549,985.00
ลำพูน 96 1,967,325.53
ศรีสะเกษ 37 1,547,645.00
สกลนคร 115 2,404,700.00
สงขลา 10,934 550,693,960.94
สตูล 3,523 118,472,035.15
สมุทรปราการ 2 252,040.00
สระบุรี 31 1,166,465.00
สระแก้ว 35 868,990.00
สุราษฎร์ธานี 37 1,264,171.00
สุรินทร์ 1 0.00
สุโขทัย 39 744,625.00
หนองคาย 10 363,576.00
หนองบัวลำภู 7 330,147.00
อ่างทอง 12 305,930.00
อำนาจเจริญ 15 259,090.00
อุดรธานี 44 911,476.00
อุทัยธานี 2 15,000.00
อุบลราชธานี 46 949,660.00
เชียงราย 1 13,310.00
เชียงใหม่ 8 157,530.00
เพชรบุรี 114 3,038,364.00
เพชรบูรณ์ 1 46,500.00
เลย 1 15,000.00
แพร่ 150 2,795,245.25
แม่ฮ่องสอน 52 575,310.00
รวม 53,670 1,910,023,577.05