กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

หน่วยงานจังหวัดแผนงานพัฒนาโครงการติดตามโครงการ
1 กองทุนสุขภาพตำบล - -
2 กองทุนสุขภาพตำบล ตัวอย่าง สงขลา 20 37
3 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกกกุง ร้อยเอ็ด - -
4 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกกโก ลพบุรี 10 3
5 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกกตูม มุกดาหาร 2 2
6 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกงไกรลาศ สุโขทัย - -
7 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกงพานพันดอน อุดรธานี - -
8 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกงรถ นครราชสีมา - -
9 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกงหรา - -
10 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกบินทร์ ปราจีนบุรี - -
11 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกม.5 ประจวบคีรีขันธ์ - -
12 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกมลาไสย กาฬสินธุ์ - -
13 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ปราจีนบุรี - -
14 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกระจัน สุพรรณบุรี - -
15 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกระจับ ราชบุรี - -
16 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกระดังงา สมุทรสงคราม - -
17 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกระบี่น้อย กระบี่ - -
18 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกระสัง บุรีรัมย์ - -
19 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์ สงขลา 8 6
20 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกระโสม พังงา - -
21 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกระหวัน ศรีสะเกษ 7 5
22 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกระหาด สุรินทร์ - -
23 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกรับใหญ่ ราชบุรี - -
24 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกรูด สุราษฎร์ธานี - -
25 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกลางดง สุโขทัย - -
26 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกลางเวียง น่าน 3 -
27 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกลางหมื่น กาฬสินธุ์ - -
28 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกลางใหญ่ อุดรธานี 1 -
29 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกวนวัน หนองคาย 6 2
30 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลก้อ ลำพูน - -
31 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกองควาย น่าน - -
32 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกองดิน ระยอง - -
33 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกองนาง หนองคาย - -
34 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกะทูน นครศรีธรรมราช - -
35 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกะปาง นครศรีธรรมราช - -
36 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกะเปอร์ ระนอง - 2
37 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกะรน ภูเก็ต - -
38 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ นราธิวาส 20 13
39 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกังแอน สุรินทร์ - -
40 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกันตวจระมวล สุรินทร์ - -
41 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกันทรอม ศรีสะเกษ 5 6
42 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกันทรารมย์ ศรีสะเกษ - -
43 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี - -
44 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลก้านเหลือง ขอนแก่น - -
45 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกาบเชิง สุรินทร์ - -
46 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลการะเกด นครศรีธรรมราช - -
47 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ ประจวบคีรีขันธ์ - -
48 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำพวน ระนอง - -
49 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพง สตูล 32 1
50 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพงดิน พิจิตร 9 3
51 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพงเพชร สงขลา 14 -
52 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพงแสน นครปฐม - -
53 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุงเก่า กาฬสินธุ์ - -
54 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุฎโง้ง ชลบุรี - -
55 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดกว้าง ขอนแก่น - -
56 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี - -
57 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดจับ อุดรธานี - -
58 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดจิก กาฬสินธุ์ - -
59 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดชมภู อุบลราชธานี - -
60 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ยโสธร - -
61 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี ยโสธร - -
62 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดดินจี่ หนองบัวลำภู - -
63 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดดู่ หนองบัวลำภู - -
64 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า สระบุรี - -
65 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดน้ำใส ขอนแก่น - -
66 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดบาก สกลนคร - -
67 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดประทาย อุบลราชธานี - -
68 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดปลาดุก มหาสารคาม - -
69 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดสิม กาฬสินธุ์ - -
70 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ อุดรธานี - -
71 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดหว้า กาฬสินธุ์ - -
72 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดแห่ ยโสธร - -
73 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดไห สกลนคร - -
74 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดแฮด สกลนคร - -
75 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุมภวาปี อุดรธานี - -
76 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ - -
77 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ สกลนคร - -
78 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ ร้อยเอ็ด - -
79 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกู่แก้ว อุดรธานี - -
80 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ชลบุรี - -
81 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกวียนหัก จันทบุรี - -
82 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกษไชโย อ่างทอง - -
83 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา สมุทรสาคร - -
84 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด - -
85 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ - -
86 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเก่ากลอย หนองบัวลำภู - -
87 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 14 10
88 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะแก้ว ร้อยเอ็ด - -
89 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะขนุน ฉะเชิงเทรา 10 6
90 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะขวาง จันทบุรี 6 1
91 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะคา ลำปาง - -
92 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว ลำปาง - -
93 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะจันทร์ ชลบุรี - -
94 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะช้าง ตราด - -
95 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะเต่า สุราษฎร์ธานี - -
96 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะแต้ว สงขลา 15 1
97 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะทวด นครศรีธรรมราช - -
98 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะนางคำ พัทลุง 31 21
99 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี - -
100 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะเพชร นครศรีธรรมราช - -
101 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะยาว พังงา - -
102 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ พังงา - -
103 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ กระบี่ - -
104 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะสีชัง ชลบุรี - -
105 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะหวาย นครนายก - -
106 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ชัยภูมิ - -
107 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน กาญจนบุรี - -
108 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น ลพบุรี - -
109 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแกดำ มหาสารคาม - -
110 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแก่นฝาง ขอนแก่น 10 16
111 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแกลงกะเฉด ระยอง - -
112 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโกตาบารู ยะลา 9 2
113 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโกรกแก้ว บุรีรัมย์ - -
114 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโกรกพระ นครสวรรค์ - -
115 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย มหาสารคาม - -
116 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไก่คำ อำนาจเจริญ - -
117 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขนวน ขอนแก่น - -
118 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขนอม นครศรีธรรมราช - -
119 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขมิ้น กาฬสินธุ์ - -
120 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขวาว ร้อยเอ็ด - -
121 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขัวมุง เชียงใหม่ - -
122 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร - -
123 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขามทะเลสอ นครราชสีมา - -
124 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขามป้อม อุบลราชธานี - -
125 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขามเรียง มหาสารคาม - -
126 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขามสะแกแสง นครราชสีมา - -
127 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขามใหญ่ อุบลราชธานี - -
128 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขี้เหล็ก เชียงใหม่ - -
129 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขึ่ง น่าน 1 -
130 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขุนกระทิง ชุมพร - -
131 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขุนแก้ว นครปฐม - -
132 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขุนทะเล สุราษฎร์ธานี - -
133 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง สุพรรณบุรี - -
134 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขุนยวม แม่ฮ่องสอน - -
135 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขุนหาญ ศรีสะเกษ 8 10
136 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขุย นครราชสีมา - -
137 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ชลบุรี - -
138 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขมราฐ อุบลราชธานี - -
139 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ สุรินทร์ - -
140 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาแก้ว เลย - -
141 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ สุโขทัย - -
142 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาขวาง ราชบุรี - -
143 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาคอก บุรีรัมย์ - -
144 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาคีรีส กำแพงเพชร - -
145 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขางู ราชบุรี - -
146 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาเจียก - -
147 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาโจด กาญจนบุรี - -
148 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ สระแก้ว - -
149 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาชัยสน พัทลุง 11 11
150 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ ชลบุรี - -
151 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาชุมทอง นครศรีธรรมราช - -
152 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาดิน สุพรรณบุรี - -
153 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาทราย พิจิตร - -
154 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาน้อย ประจวบคีรีขันธ์ - -
155 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ สุราษฎร์ธานี - -
156 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาบางแกรก อุทัยธานี - -
157 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาบายศรี จันทบุรี - -
158 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาพนม กระบี่ - -
159 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาพระ สุพรรณบุรี - -
160 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาพระงาม ลพบุรี 10 -
161 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาพระนอน กาฬสินธุ์ - -
162 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง ลพบุรี - -
163 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน จันทบุรี - -
164 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาสมิง ตราด - -
165 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง ขอนแก่น - -
166 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง พัทลุง 11 10
167 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน ฉะเชิงเทรา 10 3
168 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขื่องใน อุบลราชธานี 5 7
169 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง ยะลา 3 -
170 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น - -
171 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคชสิทธิ์ สระบุรี 3 2
172 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลครบุรีใต้ นครราชสีมา - -
173 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลครึ่ง เชียงราย - -
174 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองขลุง กำแพงเพชร 1 2
175 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองขุด สตูล 47 9
176 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองแงะ สงขลา 15 3
177 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองจิก พระนครศรีอยุธยา - -
178 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น สุราษฎร์ธานี - -
179 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองด่าน สมุทรปราการ - -
180 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองตาคต ราชบุรี - -
181 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองตำหรุ ชลบุรี - -
182 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองเต็ง ตรัง 4 2
183 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองทรายขาว พัทลุง 18 3
184 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ กระบี่ 6 -
185 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองปราบ สุราษฎร์ธานี 11 7
186 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองปาง ตรัง 15 35
187 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองไผ่ นครราชสีมา - -
188 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองพน กระบี่ 1 1
189 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา กระบี่ 2 1
190 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองพระอุดม ปทุมธานี - -
191 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองพลู จันทบุรี - -
192 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองพิไกร กำแพงเพชร - -
193 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย กำแพงเพชร - -
194 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองยาง สุโขทัย - -
195 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองโยง นครปฐม - -
196 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา กำแพงเพชร - -
197 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ์ - -
198 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองสวน สมุทรปราการ - -
199 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ ฉะเชิงเทรา - -
200 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองหาด สระแก้ว - -
201 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองใหญ่ พัทลุง 2 -
202 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลควนกลาง นครศรีธรรมราช - -
203 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลควนกุน ตรัง 10 -
204 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลควนขนุน พัทลุง 29 10
205 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลควนโดน สตูล 11 -
206 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลควนเนียง สงขลา 8 -
207 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลควนโพธิ์ ตรัง 5 1
208 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลควนศรี สุราษฎร์ธานี - 1
209 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลควนเสาธง พัทลุง 19 3
210 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคอกช้าง ยะลา 11 5
211 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ชัยภูมิ 9 13
212 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคอนสา เลย - -
213 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคอนสาย อุดรธานี - -
214 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคอนสาร ชัยภูมิ - -
215 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคอแลน อุบลราชธานี - -
216 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลค้อวัง ยโสธร - -
217 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลค่ายเนินวง จันทบุรี - -
218 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคำก้าว กาฬสินธุ์ - -
219 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคำขวาง อุบลราชธานี - -
220 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ยโสธร 2 1
221 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคำชะอี มุกดาหาร - -
222 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคำตากล้า สกลนคร - -
223 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคำเตย ยโสธร - -
224 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อุบลราชธานี - -
225 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคำบง อุดรธานี 15 10
226 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคำบ่อ สกลนคร - -
227 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคำป่าหลาย มุกดาหาร - -
228 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคำพราน สระบุรี - -
229 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคำพอุง ร้อยเอ็ด - -
230 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคำม่วง กาฬสินธุ์ 10 17
231 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว กาฬสินธุ์ - -
232 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคำใหญ่ กาฬสินธุ์ - -
233 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคำอาฮวน มุกดาหาร - -
234 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคึกคัก พังงา - 1
235 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา อุตรดิตถ์ - -
236 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ชัยนาท - -
237 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคุระบุรี พังงา - -
238 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคูขวาง ปทุมธานี - -
239 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคูเต่า สงขลา 29 6
240 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคูเมือง บุรีรัมย์ - -
241 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคูสะคาม สกลนคร - -
242 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคูหาใต้ สงขลา 35 1
243 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเค็งใหญ่ อำนาจเจริญ - -
244 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเคียนซา สุราษฎร์ธานี - -
245 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแคน สุรินทร์ - -
246 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแคนดง บุรีรัมย์ - -
247 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแคมป์สน เพชรบูรณ์ - -
248 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกกกม่วง ร้อยเอ็ด - -
249 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกก่ง อำนาจเจริญ - -
250 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกกรวด นครราชสีมา - -
251 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกกลอย พังงา - -
252 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกกลาง อำนาจเจริญ - -
253 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกก่อง บึงกาฬ - -
254 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกคราม สุพรรณบุรี - -
255 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกงาม ขอนแก่น 10 16
256 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกจาน ศรีสะเกษ - -
257 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกชะงาย พัทลุง 27 48
258 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกตูม ลพบุรี - -
259 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกปีบ ปราจีนบุรี - -
260 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกพระ มหาสารคาม - -
261 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกพุทรา อ่างทอง - -
262 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกโพธิ์ ปัตตานี 4 2
263 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกภู สกลนคร - -
264 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกม่วง สงขลา 26 -
265 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกมะกอก ปราจีนบุรี - -
266 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกม้า บุรีรัมย์ - -
267 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกล่าม ร้อยเอ็ด - -
268 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกศรี กาฬสินธุ์ - -
269 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกสลุด ลพบุรี - -
270 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกสวาย นครราชสีมา - -
271 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกสะอาด เพชรบูรณ์ - -
272 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกสำราญ ขอนแก่น - -
273 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกสำโรง ลพบุรี - -
274 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกสี สกลนคร - -
275 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกสูง สระแก้ว - -
276 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ ขอนแก่น - -
277 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกหล่อ ตรัง 9 -
278 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกเหล็ก บุรีรัมย์ - -
279 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไคสี บึงกาฬ - -
280 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา กาฬสินธุ์ - -
281 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลงอบ น่าน - -
282 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลงิม พะเยา - -
283 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลงิ้ว เชียงราย - -
284 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลงิ้วงาม อุตรดิตถ์ - -
285 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลงิ้วด่อน สกลนคร - -
286 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจ.ป.ร. ระนอง - -
287 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด - -
288 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สุพรรณบุรี - -
289 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจระเข้หิน นครราชสีมา - -
290 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจริม อุตรดิตถ์ - -
291 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจองถนน พัทลุง 3 2
292 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจอมทอง เชียงใหม่ - -
293 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจอมบึง ราชบุรี - -
294 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจอมพระ สุรินทร์ - -
295 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา ระยอง - -
296 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจอหอ นครราชสีมา - -
297 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจะนะ สงขลา 2 11
298 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจักราช นครราชสีมา - -
299 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจังหาร ร้อยเอ็ด - -
300 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจัตุรัส ชัยภูมิ - -
301 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจันจว้า เชียงราย - -
302 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจันดี นครศรีธรรมราช - -
303 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจันดุม บุรีรัมย์ - -
304 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจันทเขลม จันทบุรี - -
305 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจันทบเพชร บุรีรัมย์ - -
306 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจานแสนไชย ศรีสะเกษ - -
307 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจำปาขัน ร้อยเอ็ด - -
308 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจำปี อุดรธานี - -
309 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจุน พะเยา - -
310 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจุมจัง กาฬสินธุ์ - -
311 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ราชบุรี - -
312 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเจดีย์ สุพรรณบุรี - -
313 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว เชียงใหม่ - -
314 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง เชียงราย - -
315 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ พะเยา - -
316 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ สกลนคร - -
317 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง สตูล 9 -
318 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด พระนครศรีอยุธยา - -
319 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเจ้าพระยา ชัยนาท - -
320 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ลำปาง - -
321 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลฉมัน จันทบุรี - -
322 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลฉลอง ภูเก็ต - -
323 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลฉลุง สตูล 26 -
324 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลฉวาง นครศรีธรรมราช - -
325 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเฉลียงทอง เพชรบูรณ์ - -
326 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชนแดน เพชรบูรณ์ - -
327 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชนบท ขอนแก่น - -
328 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชมภู เชียงใหม่ - -
329 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชมสะอาด ร้อยเอ็ด - -
330 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ ขอนแก่น - -
331 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลช่องแค นครสวรรค์ - -
332 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลช่องเม็ก อุบลราชธานี - -
333 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลช่องแมว นครราชสีมา - -
334 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลช่องลม กำแพงเพชร - -
335 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลช่อแฮ แพร่ - -
336 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชะโนด มุกดาหาร - -
337 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชะมาย นครศรีธรรมราช - -
338 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชะเมา นครศรีธรรมราช - -
339 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชะรัด พัทลุง 21 -
340 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชะแล้ สงขลา 16 -
341 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชะอวด นครศรีธรรมราช - -
342 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชัยนาท ชัยนาท - -
343 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชัยวารี ร้อยเอ็ด - -
344 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชากไทย จันทบุรี - -
345 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชากบก ระยอง - -
346 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลช้างขวา สุราษฎร์ธานี - -
347 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลช้างข้าม จันทบุรี - -
348 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลช้างซ้าย สุราษฎร์ธานี - -
349 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลช้างเผือก เชียงใหม่ - -
350 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชานุมาน อำนาจเจริญ - -
351 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชำฆ้อ ระยอง - -
352 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชำนิ บุรีรัมย์ - -
353 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชำราก ตราด - -
354 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชีลอง ชัยภูมิ - -
355 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชุมโค ชุมพร - -
356 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชุมพร ร้อยเอ็ด - -
357 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชุมพล พัทลุง 30 -
358 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชุมพลบุรี สุรินทร์ - -
359 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชุมพวง นครราชสีมา - -
360 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชุมแสง ระยอง - -
361 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชิงดอย เชียงใหม่ - -
362 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชิงทะเล ภูเก็ต - -
363 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชิงเนิน ระยอง - -
364 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชิงแส สงขลา 10 29
365 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชียงกลม เลย - -
366 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชียงกลาง น่าน - -
367 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชียงขวัญ ร้อยเอ็ด - -
368 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชียงคาน เลย - -
369 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชียงคำ พะเยา - -
370 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชียงเครือ กาฬสินธุ์ - -
371 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เชียงราย - -
372 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชียงดาว เชียงใหม่ - -
373 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชียงเพ็ง อุดรธานี - -
374 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชียงม่วน พะเยา - -
375 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชียงยืน มหาสารคาม - -
376 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย พระนครศรีอยุธยา - -
377 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชียงสือ สกลนคร - -
378 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชียงแหว อุดรธานี - -
379 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชียงใหม่ ร้อยเอ็ด - -
380 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช - -
381 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแชแล อุดรธานี - -
382 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแชะ นครราชสีมา - -
383 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโชคชัย นครราชสีมา - -
384 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไชยปราการ เชียงใหม่ - -
385 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไชยมงคล นครราชสีมา - -
386 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไชยวาน อุดรธานี - -
387 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไชยสถาน เชียงใหม่ - -
388 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไชโย อ่างทอง - -
389 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลซับสมอทอด เพชรบูรณ์ - -
390 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลซาง บึงกาฬ - -
391 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลซำสูง ขอนแก่น - -
392 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลซึ้ง จันทบุรี - -
393 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแซงบาดาล กาฬสินธุ์ - -
394 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโซง อุบลราชธานี - -
395 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโซ่พิสัย บึงกาฬ - -
396 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดงขุย เพชรบูรณ์ - -
397 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดงคอน ชัยนาท - -
398 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดงแคนใหญ่ ยโสธร 1 1
399 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดงเจน พะเยา - -
400 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดงดำ ลำพูน 1 1
401 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดงแดง ร้อยเอ็ด - -
402 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดงป่าคำ พิจิตร - -
403 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดงมอน มุกดาหาร - -
404 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดงมะดะ เชียงราย - -
405 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดงมะไฟ สกลนคร - -
406 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดงมะยาง อำนาจเจริญ - -
407 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดงมูล กาฬสินธุ์ - -
408 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดงเย็น มุกดาหาร - -
409 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดงลิง กาฬสินธุ์ - -
410 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ กาฬสินธุ์ - -
411 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดงสิงห์ ร้อยเอ็ด - -
412 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดงหลวง มุกดาหาร 1 2
413 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอกไม้ ร้อยเอ็ด - -
414 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนกำ ชัยนาท - -
415 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนเกาะกา ฉะเชิงเทรา - -
416 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนแก้ว เชียงใหม่ - -
417 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนไก่ดี สมุทรสาคร - -
418 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนขมิ้น กาญจนบุรี - -
419 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนเขือง สกลนคร - -
420 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนจาน กาฬสินธุ์ - -
421 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ กาญจนบุรี - -
422 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี ฉะเชิงเทรา - -
423 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนตรอ นครศรีธรรมราช - -
424 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนตาล มุกดาหาร - -
425 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก มุกดาหาร - -
426 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนทราย พัทลุง 15 14
427 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนประดู่ พัทลุง 13 7
428 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนพุด สระบุรี - -
429 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนมนต์ บุรีรัมย์ - -
430 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนโมง ขอนแก่น - -
431 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนยายหอม นครปฐม - -
432 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนศิลา เชียงราย - -
433 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนหญ้านาง บึงกาฬ - -
434 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนหวาย นครราชสีมา - -
435 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนหัวฬอ ชลบุรี - -
436 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนอะราง บุรีรัมย์ - -
437 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอยแก้ว เชียงใหม่ - -
438 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอยลาน เชียงราย - -
439 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เชียงใหม่ - -
440 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอยฮาง เชียงราย - -
441 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลด่านเกวียน นครราชสีมา - -
442 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลด่านขุนทด นครราชสีมา - -
443 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลด่านคล้า นครราชสีมา - -
444 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลด่านช้าง สุพรรณบุรี - -
445 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลด่านซ้าย เลย - -
446 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลด่านทับตะโก ราชบุรี - -
447 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี - -
448 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลด่านสำโรง สมุทรปราการ - -
449 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก ราชบุรี - -
450 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดินดำ ร้อยเอ็ด - -
451 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดีลัง ลพบุรี - -
452 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดู่ใต้ น่าน - -
453 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเด่นชัย แพร่ - -
454 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเดิด ยโสธร - -
455 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเดิมบาง สุพรรณบุรี - -
456 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโดด ศรีสะเกษ - -
457 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตกพรม จันทบุรี - -
458 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลต้นคราม สุพรรณบุรี - -
459 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทด สระบุรี - -
460 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลต้นไทร นราธิวาส 23 4
461 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลต้นธง ลำพูน 7 14
462 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลต้นธงชัย ลำปาง - -
463 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตรอน อุตรดิตถ์ - -
464 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตระการพืชผล อุบลราชธานี - -
465 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตลาด นครราชสีมา - -
466 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ พระนครศรีอยุธยา - -
467 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตลาดขวัญ เชียงใหม่ - -
468 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตลาดเขต กาญจนบุรี - -
469 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตลาดแค นครราชสีมา - -
470 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตลาดไชยา สุราษฎร์ธานี - -
471 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตลาดน้อย สระบุรี - -
472 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตลาดแร้ง ชัยภูมิ - -
473 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เชียงใหม่ - -
474 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตลิ่งชัน สุโขทัย - -
475 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตลุก ชัยนาท - -
476 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตลุกดู่ อุทัยธานี - -
477 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตองโขบ สกลนคร - -
478 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตอหลัง ปัตตานี 8 -
479 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตะกาง ตราด - -
480 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตะกุด สระบุรี - -
481 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตะขบ นครราชสีมา - -
482 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตะค่า สุพรรณบุรี - -
483 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย ชลบุรี - -
484 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตะเคียนทอง จันทบุรี - -
485 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตะลุบัน ปัตตานี 6 3
486 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตะโหมด พัทลุง 1 -
487 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยง ปัตตานี 24 30
488 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส นราธิวาส 23 -
489 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตากฟ้า นครสวรรค์ - -
490 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตาจง บุรีรัมย์ - -
491 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตาดทอง ยโสธร - -
492 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตาพระยา สระแก้ว - -
493 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว เพชรบูรณ์ - -
494 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตาลเลียน อุดรธานี - -
495 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตาลสุม อุบลราชธานี - -
496 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเตราะบอน ปัตตานี 19 -
497 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแต้ ศรีสะเกษ - -
498 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโตนดด้วน พัทลุง 17 22
499 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลถนนใหญ่ ลพบุรี 16 27
500 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลถอนสมอ สิงห์บุรี - -
501 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลถาวร บุรีรัมย์ - -
502 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ นครศรีธรรมราช - -
503 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเถินบุรี ลำปาง - -
504 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทรายขาว จันทบุรี - -
505 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทรายมูล ยโสธร - -
506 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท้องเนียน นครศรีธรรมราช - -
507 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทองผาภูมิ กาญจนบุรี - -
508 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทองแสนขัน อุตรดิตถ์ - -
509 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทอนหงส์ นครศรีธรรมราช - -
510 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทะเมนชัย บุรีรัมย์ - -
511 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ชุมพร - -
512 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทะเลน้อย พัทลุง 25 77
513 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทับกฤช นครสวรรค์ - -
514 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทับคล้อ พิจิตร - -
515 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทับช้าง จันทบุรี - -
516 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทับไทร จันทบุรี - -
517 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทับปุด พังงา - -
518 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทับมา ระยอง - -
519 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทับยา สิงห์บุรี - -
520 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ - -
521 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทัพทัน อุทัยธานี - -
522 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่ากว้าง เชียงใหม่ - -
523 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าก้อน สกลนคร - -
524 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทากาศ ลำพูน - -
525 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทากาศเหนือ ลำพูน - -
526 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าเกษม สระแก้ว - -
527 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าขนอน สุราษฎร์ธานี 1 1
528 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าขนุน กาญจนบุรี - -
529 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าขอนยาง มหาสารคาม - -
530 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าข้าม ตรัง 19 12
531 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เชียงราย - -
532 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ลำพูน - -
533 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าโขลง ลพบุรี - -
534 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าคันโท กาฬสินธุ์ - -
535 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าแค พัทลุง 9 3
536 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทางพระ อ่างทอง - -
537 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทางพูน นครศรีธรรมราช - -
538 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่างิ้ว ตรัง 28 43
539 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าจำปี พะเยา 2 -
540 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าจีน สมุทรสาคร - -
541 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าฉาง สุราษฎร์ธานี - -
542 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าชนะ สุราษฎร์ธานี - -
543 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง เลย - -
544 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าช้าง สงขลา 6 -
545 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าชี สุราษฎร์ธานี 4 2
546 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง ลำพูน - -
547 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าแซะ ชุมพร - -
548 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา เชียงใหม่ - -
549 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าตะโก นครสวรรค์ - -
550 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าตูม สุรินทร์ - -
551 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าถ่าน ฉะเชิงเทรา 10 3
552 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าทอง พิษณุโลก - -
553 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าทองใหม่ สุราษฎร์ธานี - -
554 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ลำพูน - -
555 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่านา พังงา - -
556 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก นครสวรรค์ - -
557 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าบุญมี ชลบุรี - -
558 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าประจะ นครศรีธรรมราช - -
559 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าปลา อุตรดิตถ์ - -
560 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทาปลาดุก ลำพูน - -
561 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าผา ลำปาง - -
562 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าพญา ตรัง 12 4
563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าพระ ขอนแก่น - -
564 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าพระยา สงขลา 1 1
565 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย ตราด - -
566 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าพล เพชรบูรณ์ - -
567 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าพุทรา กำแพงเพชร 1 2
568 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าแพ นครศรีธรรมราช - 1
569 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าม่วง กาญจนบุรี 11 9
570 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่ามะกา กาญจนบุรี - -
571 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่ามะขาม กาญจนบุรี - -
572 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่ามะเขือ กำแพงเพชร 3 6
573 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ พัทลุง 26 29
574 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่ามิหรำ พัทลุง 10 3
575 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าไม้รวก เพชรบุรี 18 30
576 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าไม้ กาญจนบุรี - -
577 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท้ายดง เพชรบูรณ์ - -
578 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท้ายเหมือง พังงา - -
579 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่ายาง นครศรีธรรมราช - -
580 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม นครราชสีมา - -
581 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าระหัด สุพรรณบุรี - -
582 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา - -
583 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าแร่ สกลนคร - -
584 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าล้อ กาญจนบุรี 11 5
585 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง กาฬสินธุ์ - -
586 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าลาน สระบุรี - -
587 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าลี่ เลย - -
588 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง สุพรรณบุรี - -
589 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าวังตาล เชียงใหม่ - -
590 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าวังทอง พะเยา 1 -
591 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าวังผา น่าน - -
592 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าวุ้ง ลพบุรี - -
593 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าศาลา เชียงใหม่ - -
594 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าศิลา สกลนคร - -
595 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทาสบชัย ลำพูน - -
596 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลำพูน - -
597 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าสะอาด บึงกาฬ - -
598 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน ฉะเชิงเทรา - -
599 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าสัก อุตรดิตถ์ - -
600 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าสาป - -
601 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าสาย เชียงราย - -
602 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าสายลวด ตาก - -
603 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าสีดา ร้อยเอ็ด - -
604 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าสุด เชียงราย - -
605 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าเสด็จ สุพรรณบุรี - -
606 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าเสา อุตรดิตถ์ - -
607 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าหลวง พระนครศรีอยุธยา - -
608 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าฬ่อ พิจิตร - -
609 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าอุเทน นครพนม - -
610 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลที่วัง นครศรีธรรมราช - -
611 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ ตาก - -
612 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ ตรัง 14 -
613 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งกวาว แพร่ - -
614 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งกุลา ร้อยเอ็ด - -
615 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เชียงใหม่ - -
616 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งคลี สุพรรณบุรี - -
617 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน ระยอง - -
618 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งคอก สุพรรณบุรี - -
619 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งงาม ลำปาง - -
620 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งช้าง น่าน - -
621 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งต้อม เชียงใหม่ - -
622 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งตะไคร ชุมพร - -
623 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งแต้ ยโสธร - -
624 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งทราย กำแพงเพชร - -
625 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งทอง ชัยภูมิ - -
626 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งน้อย พิจิตร - -
627 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ลำปาง - -
628 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งฝน อุดรธานี - -
629 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง อุตรดิตถ์ - -
630 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งยาว ตรัง 6 3
631 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง พะเยา - -
632 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งลาน สงขลา 16 4
633 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย ชัยภูมิ - -
634 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล สุรินทร์ - -
635 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา ฉะเชิงเทรา - -
636 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก เชียงใหม่ - -
637 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งสัง นครศรีธรรมราช - -
638 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย - -
639 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง บุรีรัมย์ - -
640 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งใส นครศรีธรรมราช - -
641 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งหลวง สุโขทัย 10 3
642 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งหว้า สตูล 14 19
643 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ลำพูน - -
644 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งใหญ่ อุดรธานี - -
645 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง แพร่ - -
646 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี ภูเก็ต - -
647 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเทพนคร กำแพงเพชร - -
648 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเทพราช ฉะเชิงเทรา - -
649 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเทพวงศา อุบลราชธานี - -
650 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเทพสถิต ชัยภูมิ - -
651 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเทพา สงขลา 2 4
652 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเทพาลัย นครราชสีมา - -
653 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไทรงาม กำแพงเพชร - -
654 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไทรน้อย นนทบุรี - -
655 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไทรม้า นนทบุรี - -
656 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไทรย้อย พิษณุโลก - -
657 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไทรโยค กาญจนบุรี - -
658 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล นครราชสีมา - -
659 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลธงธานี ร้อยเอ็ด - -
660 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลธรรมศาลา นครปฐม - -
661 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลธรรมามูล ชัยนาท - -
662 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลธัญญา กาฬสินธุ์ - -
663 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลธัญบุรี ปทุมธานี - -
664 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลธาตุ เลย - -
665 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลธาตุทอง ชลบุรี - -
666 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลธาตุนาเวง สกลนคร - -
667 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลธาตุพนม นครพนม - -
668 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ นครพนม - -
669 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลธารเกษม สระบุรี - -
670 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ยะลา 14 6
671 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนกออก นครราชสีมา - -
672 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนครชัยศรี นครปฐม - -
673 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนครชุม กำแพงเพชร - -
674 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนครไทย พิษณุโลก - -
675 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต ฉะเชิงเทรา - -
676 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนครหลวง พระนครศรีอยุธยา - -
677 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนากลาง หนองบัวลำภู - -
678 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาแก นครพนม - -
679 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาแก้ว ลำปาง - -
680 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาขยาด พัทลุง 7 2
681 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาข่า ขอนแก่น - -
682 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาขาม กาฬสินธุ์ - -
683 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาครัว ลำปาง - -
684 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาคำ ขอนแก่น - -
685 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาคำไฮ หนองบัวลำภู - -
686 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาคู กาฬสินธุ์ - -
687 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนางบวช สุพรรณบุรี - -
688 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนางลือ ชัยนาท - -
689 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนางแล เชียงราย - -
690 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนางัว อุดรธานี - -
691 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนางั่ว เพชรบูรณ์ - -
692 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ชลบุรี - -
693 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาจะหลวย อุบลราชธานี - -
694 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาจาน ขอนแก่น - -
695 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาจารย์ กาฬสินธุ์ - -
696 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาเฉลียง เพชรบูรณ์ - -
697 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาชะอัง ชุมพร - -
698 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาเชือก มหาสารคาม - -
699 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาซอ สกลนคร - -
700 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาแซง ร้อยเอ็ด - -
701 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาด้วง เลย - -
702 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาดอกคำ เลย - -
703 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาด่าน หนองบัวลำภู - -
704 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาดินดำ เลย - -
705 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาดี สมุทรสาคร - -
706 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาดูน มหาสารคาม - -
707 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาตาล กาฬสินธุ์ - -
708 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาตาล่วง ตรัง 26 1
709 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาทวี สงขลา 3 1
710 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาทวีนอก สงขลา 20 8
711 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาท่อม พัทลุง 8 1
712 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาทัน กาฬสินธุ์ 10 16
713 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาทับ สงขลา 13 24
714 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาน้อย น่าน - -
715 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาใน สกลนคร - -
716 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาบอน นครศรีธรรมราช - -
717 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาประดู่ ปัตตานี 14 -
718 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาป่า ชลบุรี - -
719 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำนาจเจริญ 2 1
720 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาโป่ง เลย - -
721 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาเพียง ขอนแก่น - -
722 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาแพง ขอนแก่น - -
723 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ชุมพร 17 9
724 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา ชุมพร 15 5
725 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนามน กาฬสินธุ์ - -
726 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาม่อง สกลนคร - -
727 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนามะเขือ กาฬสินธุ์ - -
728 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนามะเฟือง หนองบัวลำภู - -
729 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาเมือง ร้อยเอ็ด - -
730 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร ตรัง 27 1
731 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนายม อำนาจเจริญ - -
732 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนายายอาม จันทบุรี - -
733 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนายาว สระบุรี - -
734 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนายูง อุดรธานี - -
735 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาเยีย อุบลราชธานี - -
736 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ ตรัง 21 -
737 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาเรือง อุบลราชธานี - -
738 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาวง ตรัง 1 3
739 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาวัง อำนาจเจริญ - -
740 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาเวียง ยโสธร - -
741 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาส่วง อุบลราชธานี - -
742 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาสาร นครศรีธรรมราช - -
743 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาสีทอง สงขลา 1 1
744 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาโสก มุกดาหาร - -
745 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม หนองบัวลำภู - -
746 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ สุรินทร์ - -
747 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาหนาด นครพนม - -
748 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาหมอม้า อำนาจเจริญ - -
749 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาหว้า นครพนม - -
750 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สกลนคร - -
751 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาเหรง นครศรีธรรมราช - -
752 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาเหล่า หนองบัวลำภู - -
753 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาแห้ว เลย - -
754 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาโหนด พัทลุง 30 35
755 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาอ้อ เลย - -
756 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาอาน เลย - -
757 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลน้ำก่ำ นครพนม - -
758 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลน้ำคอก ระยอง - -
759 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลน้ำคำ ศรีสะเกษ - -
760 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ ยโสธร - -
761 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลน้ำจืด ระนอง - -
762 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ลำปาง - -
763 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว ตราด - -
764 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย กาญจนบุรี - -
765 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลน้ำน้อย - -
766 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลน้ำปลีก อำนาจเจริญ - -
767 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลน้ำปาด อุตรดิตถ์ - -
768 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลน้ำพอง ขอนแก่น - -
769 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เชียงใหม่ - -
770 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลน้ำแพร่ เชียงใหม่ - -
771 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลน้ำยืน อุบลราชธานี - -
772 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลน้ำริด อุตรดิตถ์ - -
773 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลน้ำสวย เลย - -
774 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลน้ำโสม อุดรธานี - -
775 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลน้ำอ้อม ขอนแก่น - -
776 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนิคม กาฬสินธุ์ - -
777 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย มุกดาหาร - -
778 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล กำแพงเพชร - -
779 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนิคมปราสาท สุรินทร์ - -
780 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์ อุดรธานี - -
781 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อุบลราชธานี - -
782 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนิเวศน์ ร้อยเอ็ด - -
783 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเนินกุ่ม พิษณุโลก - -
784 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเนินขาม ชัยนาท - -
785 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเนินฆ้อ ระยอง - -
786 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเนินปอ พิจิตร - -
787 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเนินพระ ระยอง - -
788 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเนินมะกอก พิจิตร - -
789 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเนินมะปราง พิษณุโลก - -
790 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเนินสันติ ชุมพร - -
791 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเนินสูง จันทบุรี - -
792 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนคอม ขอนแก่น - -
793 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนฆ้อง ขอนแก่น - -
794 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนเจริญ บุรีรัมย์ - -
795 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนชัยศรี ร้อยเอ็ด - -
796 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนดินแดง บุรีรัมย์ - -
797 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนแดง นครราชสีมา - -
798 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนตาล ร้อยเอ็ด - -
799 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนทอง ขอนแก่น - -
800 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนท่อน ขอนแก่น - -
801 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนไทย นครราชสีมา - -
802 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนน้ำเกลี้ยง กาฬสินธุ์ - -
803 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนบุรี กาฬสินธุ์ - -
804 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนปอแดง เลย - -
805 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนเมือง นครราชสีมา - -
806 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนศิลา กาฬสินธุ์ - -
807 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ขอนแก่น - -
808 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนสวรรค์ ร้อยเอ็ด - -
809 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนสว่าง บึงกาฬ - -
810 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนสะอาด ขอนแก่น - -
811 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนสัง หนองบัวลำภู - -
812 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ บุรีรัมย์ - -
813 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนสูง ศรีสะเกษ 6 4
814 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย หนองบัวลำภู - -
815 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนหวาย อุดรธานี - -
816 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนหัน ขอนแก่น - -
817 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลในเมือง สุโขทัย - -
818 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบงใต้ สกลนคร - -
819 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบรบือ มหาสารคาม - -
820 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย นครสวรรค์ - -
821 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบวกค้าง เชียงใหม่ - -
822 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ่อ จันทบุรี - -
823 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ่อกรุ สุพรรณบุรี - -
824 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ น่าน - -
825 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ่อแก้ว น่าน - -
826 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ่อตรุ สงขลา 22 4
827 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ่อทอง ปัตตานี 17 36
828 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ่อไทย เพชรบูรณ์ - -
829 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง นครราชสีมา - -
830 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ่อพลอย กาญจนบุรี - -
831 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ่อพลับ นครปฐม - -
832 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ จันทบุรี - -
833 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ่อหลวง เชียงใหม่ - -
834 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ลำปาง - -
835 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบะยาว อุดรธานี - -
836 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบะหว้า สกลนคร - -
837 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบันนังสตา ยะลา 14 -
838 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบัลลังก์ นครราชสีมา - -
839 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบัวงาม ราชบุรี - -
840 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบัวเชด สุรินทร์ - -
841 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบัวบาน กาฬสินธุ์ - -
842 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบัววัฒนา เพชรบูรณ์ - -
843 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบัวสว่าง สกลนคร - -
844 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบัวหุ่ง ศรีสะเกษ - -
845 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางกระทึก นครปฐม - -
846 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม พิษณุโลก - -
847 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางกระบือ สมุทรสงคราม - -
848 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางกระสั้น พระนครศรีอยุธยา - -
849 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางกะจะ จันทบุรี - -
850 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางกะดี ปทุมธานี - -
851 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางกุ้ง สุพรรณบุรี - -
852 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางเก่า เพชรบุรี - -
853 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางแก้ว พัทลุง 20 1
854 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางขนาก ฉะเชิงเทรา - -
855 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางขะแยง ปทุมธานี - -
856 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางขุด ชัยนาท - -
857 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางโขมด สระบุรี - -
858 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางคล้า ฉะเชิงเทรา - -
859 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางคลาน พิจิตร - -
860 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางงา ลพบุรี - -
861 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง สมุทรสงคราม - -
862 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางจัก อ่างทอง - -
863 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางจาก นครศรีธรรมราช - -
864 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางซ้าย พระนครศรีอยุธยา - -
865 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางเดื่อ ปทุมธานี - -
866 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางเตย ปทุมธานี - -
867 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางทราย ชลบุรี - -
868 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ มุกดาหาร - -
869 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางไทร พระนครศรีอยุธยา - -
870 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางนกแขวก สมุทรสงคราม - -
871 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางนมโค พระนครศรีอยุธยา - -
872 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางนอน ระนอง - -
873 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางนายสี พังงา - 1
874 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว สิงห์บุรี - -
875 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา - -
876 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางบ่อ สมุทรปราการ - -
877 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางบาล พระนครศรีอยุธยา - -
878 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางประมุง นครสวรรค์ - -
879 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางปลา สมุทรสาคร - -
880 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางปลาม้า สุพรรณบุรี - -
881 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางปะกง ฉะเชิงเทรา - -
882 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ฉะเชิงเทรา - -
883 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางปะหัน พระนครศรีอยุธยา - -
884 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา - -
885 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางปู ปัตตานี 14 1
886 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางผึ้ง ฉะเชิงเทรา - -
887 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางไผ่ พิจิตร - -
888 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางพระ ชลบุรี - -
889 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางพลับ นนทบุรี - -
890 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางพลี สมุทรปราการ - -
891 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางพลีน้อย สมุทรปราการ - -
892 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางพูน ปทุมธานี - -
893 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางแพ ราชบุรี - -
894 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางม่วง นนทบุรี 10 2
895 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ นครสวรรค์ - -
896 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางเมือง สมุทรปราการ - -
897 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ สมุทรสงคราม - -
898 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางระกำ พิษณุโลก - -
899 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ พิษณุโลก - -
900 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางละมุง ชลบุรี - -
901 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางลึก ชุมพร - -
902 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางเลน นนทบุรี 3 2
903 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางวัว ฉะเชิงเทรา - -
904 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ ฉะเชิงเทรา - -
905 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางสน ชุมพร - -
906 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางสมัคร ฉะเชิงเทรา - -
907 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางสวรรค์ สุราษฎร์ธานี - -
908 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ - -
909 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางสีทอง นนทบุรี - -
910 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางเสร่ ชลบุรี - -
911 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางเสาธง สมุทรปราการ - -
912 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก สมุทรสาคร - -
913 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางหมาก ชุมพร - -
914 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางหลวง ชัยนาท - -
915 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางเหรียง สงขลา 1 1
916 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางใหญ่ นนทบุรี 6 -
917 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบาเจาะ นราธิวาส 35 3
918 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านกรด พระนครศรีอยุธยา - -
919 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านกรวด บุรีรัมย์ - -
920 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ บุรีรัมย์ - -
921 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านกร่าง สุพรรณบุรี - -
922 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านกรูด ประจวบคีรีขันธ์ - -
923 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านกล้วย สุโขทัย - -
924 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านกลาง ลำพูน 6 11
925 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านกอก อุบลราชธานี 4 4
926 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านเกาะ อุตรดิตถ์ - -
927 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านแก่ง อุตรดิตถ์ - -
928 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านแก้ง ชัยภูมิ - -
929 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านข่า นครพนม - -
930 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ชัยภูมิ - -
931 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านโข้ง สุพรรณบุรี - -
932 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านคลอง พิษณุโลก - -
933 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านค้อ ขอนแก่น - -
934 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา ระยอง - -
935 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านค่าย ระยอง - -
936 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว ชัยภูมิ - -
937 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านโคก อุตรดิตถ์ - -
938 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง ราชบุรี - -
939 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านจั่น อุดรธานี - -
940 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านฉาง ระยอง - -
941 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ราชบุรี - -
942 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านเชียง อุดรธานี - -
943 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน ชัยนาท - -
944 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน สุราษฎร์ธานี - -
945 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านซ่อง ฉะเชิงเทรา 15 9
946 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านแซว เชียงราย - -
947 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านดอน สุพรรณบุรี - -
948 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม อุบลราชธานี - -
949 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านด่าน สระแก้ว 10 7
950 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม อุตรดิตถ์ - -
951 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านดู่ เชียงราย - -
952 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ หนองคาย 1 -
953 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านแดน นครสวรรค์ - -
954 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านต๋อม พะเยา 1 1
955 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านตาก ตาก - -
956 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี - -
957 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านตาด อุดรธานี - -
958 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านต้าย สกลนคร - -
959 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านตาล เชียงใหม่ - -
960 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านต้า เชียงราย - -
961 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ พะเยา - -
962 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านเต่า ชัยภูมิ - -
963 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านโตนด สุโขทัย 10 2
964 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านโต้น ขอนแก่น 10 9
965 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านใต้ สุราษฎร์ธานี - -
966 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านถ่อน หนองคาย - -
967 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ พะเยา - -
968 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านถิ่น แพร่ - -
969 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง ลพบุรี - -
970 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านแท่น ชัยภูมิ - -
971 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านธาตุ อุดรธานี - -
972 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านธิ ลำพูน - -
973 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านนา สงขลา 27 57
974 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ ปราจีนบุรี 1 1
975 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ ร้อยเอ็ด - -
976 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านบัว บุรีรัมย์ - -
977 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านบาก ร้อยเอ็ด - -
978 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง นนทบุรี 2 2
979 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านบึง ชลบุรี - -
980 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านปง เชียงใหม่ - -
981 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง ระยอง - -
982 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านปล้อง เชียงราย - -
983 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านปิน แพร่ - -
984 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ขอนแก่น - -
985 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านเป้า ชัยภูมิ - -
986 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านแป้น ลำพูน 6 7
987 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านแปะ เชียงใหม่ - -
988 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านโป่ง เชียงใหม่ - -
989 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง อุดรธานี - -
990 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านผือ อุดรธานี 12 8
991 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านฝาง ขอนแก่น 10 15
992 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านพราน กำแพงเพชร - -
993 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านพร้าว พัทลุง 27 69
994 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านเพ ระยอง - -
995 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านเพชร ชัยภูมิ - -
996 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ชัยภูมิ - -
997 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านแพง นครพนม - -
998 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา - -
999 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ สุพรรณบุรี - -
1000 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านโพน สกลนคร - -
1001 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านโภชน์ เพชรบูรณ์ - -
1002 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านม่วง สกลนคร - -
1003 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านมุง พิษณุโลก - -
1004 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านแม เชียงใหม่ - -
1005 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เชียงใหม่ - -
1006 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านยวด อุดรธานี - -
1007 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านยาง สระบุรี - -
1008 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านแยง พิษณุโลก - -
1009 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านไร่ สงขลา 3 1
1010 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านลาด เพชรบุรี - -
1011 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านเลือก ราชบุรี - -
1012 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านเวียง แพร่ 6 3
1013 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านสร้าง พระนครศรีอยุธยา - -
1014 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านสวน พัทลุง 12 3
1015 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี - -
1016 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านสา ลำปาง - -
1017 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านสาง พะเยา 3 -
1018 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ ราชบุรี - -
1019 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านเสด็จ สุราษฎร์ธานี - -
1020 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านหมอ สระบุรี - -
1021 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านหลวง เชียงใหม่ - -
1022 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านหาร สงขลา 2 -
1023 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านเหล่า พะเยา - -
1024 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม นครราชสีมา - -
1025 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านแหลม เพชรบุรี - -
1026 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา สุพรรณบุรี - -
1027 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านแหวน เชียงใหม่ - -
1028 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ - -
1029 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร สระแก้ว 10 8
1030 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ลำปาง - -
1031 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านแฮด ขอนแก่น - -
1032 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง ลำพูน - -
1033 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบาลอ - -
1034 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ - -
1035 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบึงกาฬ บึงกาฬ - -
1036 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบึงโขงหลง บึงกาฬ - -
1037 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบึงงาม บึงกาฬ - -
1038 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบึงเจริญ บุรีรัมย์ - -
1039 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบึงเนียม ขอนแก่น - -
1040 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ ศรีสะเกษ - -
1041 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบึงระมาณ พิษณุโลก - -
1042 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบึงวิชัย กาฬสินธุ์ - -
1043 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบึงสำโรง นครราชสีมา - -
1044 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบุแกรง สุรินทร์ - -
1045 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบุ่งค้า ยโสธร - -
1046 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง อุบลราชธานี - -
1047 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ร้อยเอ็ด - -
1048 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบุ่งไหม อุบลราชธานี - -
1049 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบุญทัน หนองบัวลำภู - -
1050 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบุญเรือง เชียงราย - -
1051 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบุณฑริก อุบลราชธานี - -
1052 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบุดี ยะลา 8 52
1053 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบุสูง ศรีสะเกษ - -
1054 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา นราธิวาส 23 33
1055 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเบิกไพร ราชบุรี - -
1056 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปง พะเยา - -
1057 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปงป่าหวาย แพร่ - -
1058 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปงยางคก ลำปาง - -
1059 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปทุม อุบลราชธานี - -
1060 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด - -
1061 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 2 1
1062 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปทุมวาปี สกลนคร - -
1063 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลประโคนชัย บุรีรัมย์ - -
1064 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลประจันตคาม ปราจีนบุรี - -
1065 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ กำแพงเพชร - -
1066 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลประตูป่า ลำพูน - -
1067 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลประทาย นครราชสีมา - -
1068 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ ราชบุรี - -
1069 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ศรีสะเกษ - -
1070 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปรางหมู่ พัทลุง 14 -
1071 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ - -
1072 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปราสาท บุรีรัมย์ - -
1073 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปราสาททอง พระนครศรีอยุธยา - -
1074 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปริก สงขลา 14 -
1075 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปรุใหญ่ นครราชสีมา - -
1076 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปลักแรด พิษณุโลก - -
1077 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปลาปาก นครพนม - -
1078 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปลายนา สุพรรณบุรี - -
1079 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปลายบาง นนทบุรี - -
1080 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปลายพระยา กระบี่ - -
1081 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปลาโหล สกลนคร - -
1082 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก สระบุรี - -
1083 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปอภาร ร้อยเอ็ด - -
1084 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปะคำ บุรีรัมย์ - -
1085 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปะโค หนองคาย 2 3
1086 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปะแต ยะลา 28 6
1087 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปะทิว ชุมพร - -
1088 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปะนาเระ ปัตตานี 7 1
1089 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปะลุรู นราธิวาส 23 50
1090 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปักธงชัย นครราชสีมา - -
1091 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปัถวี จันทบุรี - -
1092 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปัว น่าน - -
1093 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปากกาง แพร่ - -
1094 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปากคาด บึงกาฬ - -
1095 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปากชม เลย - -
1096 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปากดง กำแพงเพชร - -
1097 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปากตะโก ชุมพร 2 1
1098 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปากแตระ สงขลา 4 2
1099 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปากท่อ ราชบุรี - -
1100 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปากนคร นครศรีธรรมราช 1 1
1101 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปากน้ำ สุพรรณบุรี - -
1102 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง นครศรีธรรมราช - -
1103 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ชุมพร - -
1104 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ระนอง - -
1105 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปากน้ำประแส ระยอง - -
1106 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ ประจวบคีรีขันธ์ - -
1107 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ชุมพร - -
1108 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ จันทบุรี - -
1109 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปากปวน เลย - -
1110 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปากพะยูน พัทลุง 12 12
1111 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปากแพรก กาญจนบุรี - -
1112 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าก่อดำ เชียงราย - -
1113 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ สุโขทัย - -
1114 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าคลอก ภูเก็ต - -
1115 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่างิ้ว เชียงราย - -
1116 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าแงะ เชียงราย - -
1117 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าซาง ลำพูน - -
1118 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าเซ่า อุตรดิตถ์ - -
1119 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปาดัง สงขลา 1 -
1120 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าแดง พิษณุโลก - -
1121 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าแดด เชียงใหม่ - -
1122 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ลำปาง - -
1123 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าตาล ลพบุรี 11 -
1124 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าติ้ว ยโสธร - -
1125 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าตุ้ม เชียงใหม่ - -
1126 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าบง เชียงใหม่ - -
1127 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าบอน พัทลุง 6 18
1128 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าป้อง เชียงใหม่ - -
1129 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าไผ่ เชียงใหม่ - -
1130 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าแฝก พะเยา - -
1131 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่ามะนาว ขอนแก่น 10 17
1132 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง เชียงใหม่ - -
1133 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าแมต แพร่ - -
1134 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าโมก อ่างทอง - -
1135 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปาย แม่ฮ่องสอน - -
1136 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าไร่ สระแก้ว 10 7
1137 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปาเสมัส นราธิวาส 21 25
1138 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าไหน เชียงใหม่ - -
1139 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เชียงราย - -
1140 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปิงโค้ง เชียงใหม่ - -
1141 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเปือย อำนาจเจริญ - -
1142 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเปือยน้อย ขอนแก่น - -
1143 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแปลงยาว ฉะเชิงเทรา - -
1144 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโป่ง ชลบุรี - -
1145 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน จันทบุรี - -
1146 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลผักตบ อุดรธานี - -
1147 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลผักแว่น ร้อยเอ็ด - -
1148 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลผักไหม สุรินทร์ - -
1149 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลผาจุก อุตรดิตถ์ - -
1150 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลผาสุก อุดรธานี - -
1151 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง เลย - -
1152 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลผึ่งแดด มุกดาหาร - -
1153 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลผือใหญ่ ศรีสะเกษ - -
1154 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไผ่ กาฬสินธุ์ - -
1155 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไผ่กองดิน สุพรรณบุรี - -
1156 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา อ่างทอง - -
1157 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ สระบุรี 1 1
1158 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไผ่รอบ พิจิตร 11 5
1159 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลฝั่งแดง หนองบัวลำภู - -
1160 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลฝายกวาง พะเยา - -
1161 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเฝ้าไร่ หนองคาย - -
1162 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพญาขัน พัทลุง 36 2
1163 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพญาเม็งราย เชียงราย - -
1164 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพนม สุราษฎร์ธานี - -
1165 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพนมทวน กาญจนบุรี 10 5
1166 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพนมรุ้ง บุรีรัมย์ - -
1167 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 14 5
1168 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพนา อำนาจเจริญ - -
1169 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพนางตุง พัทลุง 14 3
1170 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพบพระ ตาก - -
1171 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม - -
1172 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพยุห์ ศรีสะเกษ - -
1173 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพยุหะ นครสวรรค์ - -
1174 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพรเจริญ บึงกาฬ - -
1175 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพรรณานคร สกลนคร - -
1176 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพรรณานิคม สกลนคร - -
1177 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพรสวรรค์ ร้อยเอ็ด - -
1178 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพรหมคีรี นครศรีธรรมราช - -
1179 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพรหมบุรี สิงห์บุรี - -
1180 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพรหมพิราม พิษณุโลก - -
1181 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพรหมโลก นครศรีธรรมราช - -
1182 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพระซอง นครพนม - -
1183 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพระทองคำ นครราชสีมา - -
1184 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพระแท่น กาญจนบุรี - -
1185 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา กาญจนบุรี - -
1186 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เชียงใหม่ - -
1187 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง ลำปาง - -
1188 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพระบุ ขอนแก่น 10 13
1189 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน น่าน - -
1190 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพระยืน ขอนแก่น 11 16
1191 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล ขอนแก่น 9 3
1192 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพระลับ ขอนแก่น - -
1193 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ - -
1194 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพระเสด็จ อุตรดิตถ์ - -
1195 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพระเหลา อำนาจเจริญ - -
1196 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพระอินทราชา พระนครศรีอยุธยา - -
1197 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพรานกระต่าย กำแพงเพชร - -
1198 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพรุใน พังงา - -
1199 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพรุพี สุราษฎร์ธานี 9 30
1200 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพลวง จันทบุรี - -
1201 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพลวงสองนาง อุทัยธานี - -
1202 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพลับพลา จันทบุรี - -
1203 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพลับพลาชัย บุรีรัมย์ - -
1204 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จันทบุรี - -
1205 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพลา ระยอง - -
1206 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพลายชุมพล พิษณุโลก - -
1207 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพลิ้ว จันทบุรี - -
1208 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพวา จันทบุรี - -
1209 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพอกน้อย สกลนคร - -
1210 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพ่อมิ่ง ปัตตานี 1 13
1211 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพะตง สงขลา 22 28
1212 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ชุมพร - -
1213 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพะวง สงขลา 1 1
1214 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพังโคน สกลนคร - -
1215 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา สกลนคร - -
1216 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพัฒนานิคม ลพบุรี - -
1217 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพันดอน อุดรธานี - -
1218 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพันดุง นครราชสีมา - -
1219 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพันนา สกลนคร - -
1220 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพันเสา พิษณุโลก - -
1221 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพานทอง ชลบุรี - -
1222 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพิกุลออก นครนายก - -
1223 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพิปูน นครศรีธรรมราช - -
1224 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพิมพา ฉะเชิงเทรา - -
1225 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพิมาย นครราชสีมา - -
1226 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพุกร่าง สระบุรี - -
1227 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพุดซา นครราชสีมา - -
1228 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพุเตย เพชรบูรณ์ - -
1229 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพุทไธสง บุรีรัมย์ - -
1230 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพุมเรียง สุราษฎร์ธานี - -
1231 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเพชรพะงัน สุราษฎร์ธานี - -
1232 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อ่างทอง - -
1233 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเพ็ญ อุดรธานี - -
1234 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแพด สกลนคร - -
1235 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา ชัยนาท - -
1236 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแพรกษา สมุทรปราการ - -
1237 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแพรกหา พัทลุง 10 8
1238 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพงาม ชัยนาท - -
1239 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว ลพบุรี - -
1240 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพทะเล พิจิตร - -
1241 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ ศรีสะเกษ 9 8
1242 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง นครราชสีมา - -
1243 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ปราจีนบุรี - -
1244 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย หนองคาย - -
1245 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ขอนแก่น - -
1246 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อ่างทอง - -
1247 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร อุบลราชธานี 3 4
1248 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 10 4
1249 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา สุพรรณบุรี - -
1250 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์ ชัยนาท - -
1251 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพธิ์ศรี อุบลราชธานี - -
1252 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ นครศรีธรรมราช 2 1
1253 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพน กาฬสินธุ์ 11 14
1254 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพนงาม อุบลราชธานี - -
1255 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพนทราย ร้อยเอ็ด - -
1256 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพนทอง กาฬสินธุ์ - -
1257 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพนพิสัย หนองคาย - -
1258 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพนแพง สกลนคร - -
1259 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพนเมือง ร้อยเอ็ด - -
1260 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพนสวรรค์ นครพนม - -
1261 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพนสา หนองคาย - -
1262 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพนสูง ร้อยเอ็ด - -
1263 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพนางดำตก ชัยนาท - -
1264 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพนางดำออก ชัยนาท - -
1265 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ นครปฐม - -
1266 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพสะ อ่างทอง - -
1267 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพสังโฆ สิงห์บุรี - -
1268 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพหัก ราชบุรี - -
1269 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไพรบึง ศรีสะเกษ - -
1270 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไพล นครราชสีมา - -
1271 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไพศาลี นครสวรรค์ - -
1272 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลฟากท่า อุตรดิตถ์ - -
1273 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลฟากห้วย สระแก้ว - -
1274 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลฟ้าหยาด ยโสธร - -
1275 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เชียงใหม่ - -
1276 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลภาชี พระนครศรีอยุธยา - -
1277 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลภูกระดึง เลย - -
1278 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลภูเขียว ชัยภูมิ - -
1279 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลภูจองนายอย อุบลราชธานี - -
1280 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลภูดิน กาฬสินธุ์ - -
1281 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลภูปอ กาฬสินธุ์ - -
1282 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลภูผาแดง ขอนแก่น - -
1283 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลภูผาม่าน ขอนแก่น - -
1284 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลภูเรือ เลย - -
1285 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลภูวง มุกดาหาร 1 1
1286 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลภูเวียง ขอนแก่น - -
1287 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลภูสิงห์ กาฬสินธุ์ - -
1288 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมโนรมย์ ชัยนาท - -
1289 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมวกเหล็ก สระบุรี - -
1290 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลม่วงคัน อ่างทอง - -
1291 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลม่วงชุม กาญจนบุรี 11 8
1292 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย อ่างทอง - -
1293 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลม่วงน้อย ลำพูน - -
1294 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลม่วงนา กาฬสินธุ์ - -
1295 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลม่วงยาย เชียงราย - -
1296 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ อุบลราชธานี - -
1297 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลม่วงหวาน ขอนแก่น - -
1298 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมหาไชย กาฬสินธุ์ - -
1299 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ พระนครศรีอยุธยา - -
1300 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมหาราช พระนครศรีอยุธยา - -
1301 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมะกรูด ปัตตานี 12 2
1302 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมะกอก ลำพูน - -
1303 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ พัทลุง 12 -
1304 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมะขาม จันทบุรี - -
1305 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมะขามคู่ ระยอง - -
1306 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ จันทบุรี - -
1307 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ลำพูน 5 12
1308 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมะค่า นครราชสีมา - -
1309 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมะรือโบตก นราธิวาส 38 8
1310 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมะอึ ร้อยเอ็ด - -
1311 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมัญจาคีรี ขอนแก่น - -
1312 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมาบข่า ระยอง - -
1313 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา ระยอง - -
1314 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมาบแค นครปฐม - -
1315 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ชุมพร - -
1316 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมายอ ปัตตานี 8 3
1317 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมิตรภาพ มหาสารคาม - -
1318 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมุก มุกดาหาร - -
1319 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเม็งราย เชียงราย - -
1320 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมยวดี ร้อยเอ็ด - -
1321 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง อุทัยธานี - -
1322 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองเก่า สุโขทัย - -
1323 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองแก สุรินทร์ - -
1324 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองแกนพัฒนา เชียงใหม่ - -
1325 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองแกลง ระยอง - -
1326 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองคง นครราชสีมา - -
1327 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองงาย เชียงใหม่ - -
1328 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ศรีสะเกษ - -
1329 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองชุม เชียงราย - -
1330 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองที สุรินทร์ - -
1331 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองนะ เชียงใหม่ - -
1332 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองบัว ร้อยเอ็ด - -
1333 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง สุโขทัย - -
1334 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองปาน ลำปาง - -
1335 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองพาน เชียงราย - -
1336 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองเพีย อุดรธานี - -
1337 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองไพร ร้อยเอ็ด - -
1338 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองยาง นครราชสีมา - -
1339 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองยาว ลำปาง - -
1340 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ยะลา 5 2
1341 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองเล็น เชียงใหม่ - -
1342 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองเวียง สุราษฎร์ธานี - -
1343 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองศรีไค อุบลราชธานี - -
1344 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองสรวง ร้อยเอ็ด - -
1345 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองหงส์ ร้อยเอ็ด - -
1346 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด นครราชสีมา - -
1347 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่กลอง ตาก - -
1348 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่กา พะเยา 2 -
1349 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่กุ ตาก - -
1350 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ขรี พัทลุง 30 2
1351 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ขะจาน เชียงราย - -
1352 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ข่า เชียงใหม่ - -
1353 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่คำ เชียงราย - -
1354 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่คำมี แพร่ - -
1355 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่คือ เชียงใหม่ - -
1356 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่เงิน เชียงราย - -
1357 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่จะเรา ตาก - -
1358 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่จัน เชียงราย - -
1359 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ แพร่ - -
1360 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่แจ่ม เชียงใหม่ - -
1361 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ใจ พะเยา - -
1362 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ต้าน ตาก - -
1363 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ตาว ตาก - -
1364 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ตืน ลำพูน 2 1
1365 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่แตง เชียงใหม่ - -
1366 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ทะ ลำปาง - -
1367 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง เชียงใหม่ - -
1368 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่นะ เชียงใหม่ - -
1369 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เชียงใหม่ - -
1370 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ปาน แพร่ - -
1371 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ปืม พะเยา 2 2
1372 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ปุ ลำปาง - -
1373 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ปูคา เชียงใหม่ - -
1374 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่โป่ง เชียงใหม่ - -
1375 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่แฝก เชียงใหม่ - -
1376 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่พริก ลำปาง - -
1377 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่มอก ลำปาง - -
1378 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่เมาะ ลำปาง - -
1379 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ยม พะเยา - -
1380 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ยวม แม่ฮ่องสอน - -
1381 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ยาว เชียงราย - -
1382 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ระมาด ตาก - -
1383 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ริม เชียงใหม่ - -
1384 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่แรง ลำพูน - -
1385 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่แรม เชียงใหม่ - -
1386 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ไร่ เชียงราย - -
1387 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ลานนา แพร่ - -
1388 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 1 -
1389 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ลาว เชียงราย - -
1390 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่วาง เชียงใหม่ - -
1391 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่สรวย เชียงราย - -
1392 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่สอย เชียงใหม่ - -
1393 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน - -
1394 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่สาย เชียงราย - -
1395 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เชียงราย - -
1396 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่หล่าย แพร่ - -
1397 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่หอพระ เชียงใหม่ - -
1398 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่เหียะ เชียงใหม่ - -
1399 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่อาย เชียงใหม่ - -
1400 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เชียงใหม่ - -
1401 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไม้งาม ตาก - -
1402 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไม้ยา เชียงราย - -
1403 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไม้เรียง นครศรีธรรมราช - -
1404 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยอด น่าน - -
1405 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะรัง ปัตตานี 13 4
1406 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะวึก สุรินทร์ - -
1407 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะหริ่ง ปัตตานี 18 11
1408 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะหา ยะลา 21 14
1409 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยางคราม เชียงใหม่ - -
1410 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยางชุม อุดรธานี - -
1411 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยางชุมน้อย ศรีสะเกษ - -
1412 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยางตลาด กาฬสินธุ์ - -
1413 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เชียงใหม่ - -
1414 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยางหล่อ หนองบัวลำภู - -
1415 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยางฮอม เชียงราย - -
1416 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลย่านดินแดง สุราษฎร์ธานี - -
1417 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลย่านตาขาว ตรัง 15 14
1418 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา บุรีรัมย์ - -
1419 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยี่งอ นราธิวาส 3 2
1420 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยุโป ยะลา 15 29
1421 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยุหว่า เชียงใหม่ - -
1422 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโยนก เชียงราย - -
1423 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลร่มเกล้า มุกดาหาร - -
1424 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลร่มเมือง พัทลุง 16 4
1425 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลร่วมจิต อุตรดิตถ์ - -
1426 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา พะเยา - -
1427 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลร่องคำ กาฬสินธุ์ - -
1428 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลร่องจิก เลย - -
1429 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลร่อนทอง ประจวบคีรีขันธ์ - -
1430 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช - -
1431 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลระโนด สงขลา 24 2
1432 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลระหาน กำแพงเพชร - -
1433 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลระแหง ปทุมธานี - -
1434 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ นครราชสีมา - -
1435 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลรัตนบุรี สุรินทร์ - -
1436 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ อำนาจเจริญ - -
1437 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลรัษฎา ภูเก็ต 4 4
1438 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม นครปฐม - -
1439 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลรางหวาย กาญจนบุรี 11 6
1440 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลราชกรูด ระนอง - -
1441 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลราชคราม พระนครศรีอยุธยา - -
1442 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลราไวย์ ภูเก็ต - -
1443 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลรำมะสัก อ่างทอง - -
1444 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลริมปิง ลำพูน 12 16
1445 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลริมเหนือ เชียงใหม่ - -
1446 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลรือเสาะ นราธิวาส 32 -
1447 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลรูสะมิแล ปัตตานี 3 10
1448 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเรณูนคร นครพนม - -
1449 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแร่ สกลนคร - -
1450 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโรงช้าง เชียงราย - -
1451 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไร่ สกลนคร - -
1452 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไร่เก่า ประจวบคีรีขันธ์ - -
1453 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไร่ใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ - -
1454 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลวงเหนือ เชียงใหม่ - -
1455 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลละแม ชุมพร - -
1456 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลละหานทราย บุรีรัมย์ - -
1457 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลละอุ่น ระนอง - -
1458 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลาดขวาง ฉะเชิงเทรา - -
1459 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลาดชะโด พระนครศรีอยุธยา - -
1460 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลาดบัวขาว นครราชสีมา - -
1461 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา - -
1462 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลาดยาว นครสวรรค์ - -
1463 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลาดหญ้า กาญจนบุรี - -
1464 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ชัยภูมิ - -
1465 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลานกระบือ กำแพงเพชร - -
1466 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลานข่อย พัทลุง 22 -
1467 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลานสกา นครศรีธรรมราช - -
1468 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลานสัก อุทัยธานี - -
1469 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลานหอย สุโขทัย - -
1470 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำแก่น พังงา - -
1471 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำคลอง กาฬสินธุ์ - -
1472 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์ สุรินทร์ - -
1473 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำทับ กระบี่ - -
1474 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำไทร ปทุมธานี - -
1475 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำนางแก้ว นครราชสีมา - -
1476 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ลพบุรี - -
1477 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำน้ำพอง ขอนแก่น - -
1478 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำปลายมาศ บุรีรัมย์ - -
1479 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำปางหลวง ลำปาง - -
1480 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำพญา นครปฐม - -
1481 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำพันชาด อุดรธานี - -
1482 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำพาน กาฬสินธุ์ - -
1483 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำไพล สงขลา 6 -
1484 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำภูรา ตรัง 1 9
1485 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำลูกกา ปทุมธานี - -
1486 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำสินธุ์ พัทลุง 30 58
1487 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำห้วยหลัว กาฬสินธุ์ - -
1488 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำใหม่ ยะลา 11 3
1489 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น กาญจนบุรี - -
1490 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า ร้อยเอ็ด - -
1491 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลี้ ลำพูน 2 -
1492 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลุ่มลำชี ชัยภูมิ - -
1493 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลูกแก กาญจนบุรี - -
1494 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเลาขวัญ กาญจนบุรี - -
1495 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเลิงนกทา ยโสธร - -
1496 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวงฆ้อง พิษณุโลก - -
1497 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังกรด พิจิตร - -
1498 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังกะ กาญจนบุรี - -
1499 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังกะพี้ อุตรดิตถ์ - -
1500 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังขนาย กาญจนบุรี 16 29
1501 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังเจ้า ตาก - -
1502 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังชมภู เพชรบูรณ์ - -
1503 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังชัย ขอนแก่น - -
1504 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังชิ้น แพร่ - -
1505 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังแซ้ม จันทบุรี - -
1506 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังดิน ลำพูน 3 1
1507 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังตะกอ ชุมพร - -
1508 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังตะกู พิจิตร - -
1509 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังตะเคียน ชัยนาท - -
1510 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังทรายพูน พิจิตร - -
1511 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังทอง พิษณุโลก - -
1512 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังไทร นครราชสีมา - -
1513 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังน้ำซับ สุพรรณบุรี - -
1514 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังบงค์ พิจิตร - -
1515 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังโป่ง เพชรบูรณ์ - -
1516 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังผาง ลำพูน - -
1517 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังไผ่ ชุมพร - -
1518 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังพร้าว ลำปาง - -
1519 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังเพิ่ม ขอนแก่น - -
1520 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังโพธิ์ กาญจนบุรี - -
1521 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังม่วง สระบุรี - -
1522 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังยาง กำแพงเพชร 5 4
1523 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังเย็น ฉะเชิงเทรา - -
1524 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังวิเศษ ตรัง 10 -
1525 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังศาลา กาญจนบุรี - -
1526 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ สระแก้ว - -
1527 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังสวรรค์ ขอนแก่น - -
1528 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังสามหมอ อุดรธานี - -
1529 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังหงษ์ แพร่ - -
1530 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังหลวง ร้อยเอ็ด - -
1531 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังหว้า สุพรรณบุรี - -
1532 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังหิน นครราชสีมา - -
1533 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังเหนือ ลำปาง - -
1534 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังใหม่ ชุมพร - -
1535 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวัฒนา สกลนคร - -
1536 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวัฒนานคร สระแก้ว - -
1537 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวัดธาตุ หนองคาย - -
1538 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ พิษณุโลก - -
1539 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวัดประดู่ สุราษฎร์ธานี - -
1540 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวัดเพลง ราชบุรี - -
1541 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวัดสิงห์ ชัยนาท - -
1542 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวันยาว จันทบุรี - -
1543 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวานรนิวาส สกลนคร - -
1544 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวาปีปทุม มหาสารคาม - -
1545 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวาริชภูมิ สกลนคร - -
1546 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวาใหญ่ สกลนคร - -
1547 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวิชิต ภูเก็ต - -
1548 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวิศิษฐ์ บึงกาฬ - -
1549 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ อ่างทอง - -
1550 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวิหารแดง สระบุรี - -
1551 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเวินพระบาท นครพนม - -
1552 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเวียง พะเยา - -
1553 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเวียงกาหลง เชียงราย - -
1554 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเวียงคำ อุดรธานี - -
1555 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเวียงคุก หนองคาย 5 5
1556 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเวียงชัย เชียงราย - -
1557 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เชียงราย - -
1558 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน เชียงราย - -
1559 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเวียงต้า แพร่ - -
1560 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเวียงเทิง เชียงราย - -
1561 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เชียงราย - -
1562 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเวียงฝาง เชียงใหม่ - -
1563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเวียงพร้าว เชียงใหม่ - -
1564 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ เชียงราย - -
1565 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเวียงมอก ลำปาง - -
1566 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเวียงยอง ลำพูน - -
1567 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเวียงลอ พะเยา - -
1568 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเวียงสรวย เชียงราย - -
1569 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเวียงสระ สุราษฎร์ธานี - -
1570 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเวียงสา น่าน 1 3
1571 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเวียงเหนือ เชียงราย - -
1572 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแวง ร้อยเอ็ด - -
1573 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแว้ง นราธิวาส 21 9
1574 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแวงน้อย ขอนแก่น - -
1575 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแวงน่าง มหาสารคาม - -
1576 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแวงใหญ่ ขอนแก่น - -
1577 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีแก้ว ยโสธร - -
1578 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ หนองคาย - -
1579 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีดอนชัย เชียงราย - -
1580 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ ราชบุรี - -
1581 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีเตี้ย ลำพูน - -
1582 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีถ้อย พะเยา - -
1583 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีธาตุ อุดรธานี - -
1584 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีบัวบาน ลำพูน 11 29
1585 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีประจันต์ สุพรรณบุรี - -
1586 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ อุตรดิตถ์ - -
1587 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีพนา บึงกาฬ - -
1588 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน เชียงราย - -
1589 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี - -
1590 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี - -
1591 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีรัตนะ ศรีสะเกษ - -
1592 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีวิชัย ลำพูน 1 -
1593 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีวิไล บึงกาฬ - -
1594 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีษะเกษ น่าน - -
1595 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีสงคราม เลย - -
1596 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีสตึก บุรีรัมย์ - -
1597 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด - -
1598 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีสองรัก เลย - -
1599 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีสะอาด ศรีสะเกษ - -
1600 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย สุโขทัย - -
1601 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีสาคร นราธิวาส 22 17
1602 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีสำราญ บึงกาฬ - -
1603 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีสำโรง สุโขทัย - -
1604 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีสุนทร ภูเก็ต - -
1605 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ นครสวรรค์ - -
1606 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี บุรีรัมย์ - -
1607 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ นครราชสีมา - -
1608 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศาลา ลำปาง - -
1609 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศาลากลาง นนทบุรี - -
1610 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศาลาแดง อ่างทอง - -
1611 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศาลายา นครปฐม - -
1612 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศาลาลาย เพชรบูรณ์ - -
1613 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศาลาลำดวน สระแก้ว - -
1614 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศิลาดาน ชัยนาท - -
1615 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศิลาแลง น่าน - -
1616 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศีขรภูมิ สุรินทร์ - -
1617 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสงเปลือย กาฬสินธุ์ - -
1618 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสง่าบ้าน เชียงใหม่ - -
1619 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสตึก บุรีรัมย์ - -
1620 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสถาน เชียงราย - -
1621 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสทิงพระ สงขลา 11 9
1622 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสนม สุรินทร์ - -
1623 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสนามคลี พิษณุโลก - -
1624 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา - -
1625 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสนามไชย จันทบุรี - -
1626 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ เชียงใหม่ - -
1627 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสบบง พะเยา - -
1628 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสบปราบ ลำปาง - -
1629 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสมเด็จ กาฬสินธุ์ - -
1630 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ กาญจนบุรี - -
1631 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลส้มป่อย ศรีสะเกษ - -
1632 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสมหวัง พัทลุง 34 1
1633 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสรรคบุรี ชัยนาท - -
1634 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสรรพยา ชัยนาท - -
1635 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสระกระโจม สุพรรณบุรี - -
1636 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ ศรีสะเกษ - -
1637 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสระแก้ว ขอนแก่น - -
1638 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสระขุด สุรินทร์ - -
1639 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสระบัว ปราจีนบุรี - -
1640 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ลพบุรี - -
1641 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสระพระ นครราชสีมา - -
1642 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสระพังทอง กาฬสินธุ์ - -
1643 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสระยายโสม สุพรรณบุรี - -
1644 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสระลงเรือ กาญจนบุรี - -
1645 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสร้างก่อ อุดรธานี - -
1646 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสร้างคอม อุดรธานี - -
1647 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสร้างค้อ สกลนคร - -
1648 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสร้างนางขาว หนองคาย - -
1649 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสร่างโศก สระบุรี - -
1650 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสลกบาตร กำแพงเพชร - -
1651 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสวนกล้วย ศรีสะเกษ 2 2
1652 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสวนขัน นครศรีธรรมราช - -
1653 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสวนเขื่อน แพร่ - -
1654 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ สระบุรี - -
1655 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสวนผึ้ง ราชบุรี - -
1656 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสวนหลวง สมุทรสาคร - -
1657 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสว่าง อุบลราชธานี - -
1658 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ อุทัยธานี - -
1659 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน สกลนคร - -
1660 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา เพชรบูรณ์ - -
1661 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ อุทัยธานี - -
1662 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสวาท ยโสธร - -
1663 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสหกรณ์นิคม กาญจนบุรี - -
1664 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสอง แพร่ - -
1665 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสองแคว เชียงใหม่ - -
1666 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสองชั้น บุรีรัมย์ - -
1667 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลส่องดาว สกลนคร - -
1668 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง สกลนคร - -
1669 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี - -
1670 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสองสลึง ระยอง - -
1671 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสะแก บุรีรัมย์ - -
1672 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย สงขลา 15 8
1673 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสะพลี ชุมพร - -
1674 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ เชียงใหม่ - -
1675 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสะอาด ขอนแก่น - -
1676 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสังขะ สุรินทร์ - -
1677 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสังคม หนองคาย - -
1678 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสันกลาง เชียงใหม่ - -
1679 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสันกำแพง เชียงใหม่ - -
1680 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสันติสุข เชียงใหม่ - -
1681 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสันทราย เชียงราย - -
1682 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสันทรายงาม เชียงราย - -
1683 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ เชียงใหม่ - -
1684 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสันทรายหลวง เชียงใหม่ - -
1685 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสันนาเม็ง เชียงใหม่ 5 2
1686 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสันป่าตอง เชียงใหม่ - -
1687 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสันป่าเปา เชียงใหม่ - -
1688 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสันป่าม่วง พะเยา - -
1689 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสันปูเลย เชียงใหม่ - -
1690 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสันโป่ง เชียงใหม่ - -
1691 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสันผักหวาน เชียงใหม่ - -
1692 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เชียงใหม่ - -
1693 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสันพระเนตร เชียงใหม่ - -
1694 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสันมหาพน เชียงใหม่ - -
1695 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสันมะค่า เชียงราย - -
1696 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสันมะเค็ด เชียงราย - -
1697 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสากเหล็ก พิจิตร - -
1698 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสามกอ พระนครศรีอยุธยา - -
1699 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสามโก้ อ่างทอง - -
1700 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสามขา ร้อยเอ็ด - -
1701 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสามโคก ปทุมธานี - -
1702 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสามง่าม พิจิตร - -
1703 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ ชัยนาท - -
1704 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา ชัยนาท - -
1705 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสามเงา ตาก - -
1706 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสามชุก สุพรรณบุรี - -
1707 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสามผง นครพนม - -
1708 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสามเมือง พระนครศรีอยุธยา - -
1709 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสามแยก ยโสธร - -
1710 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสามแวง บุรีรัมย์ - -
1711 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสามหนอง อำนาจเจริญ - -
1712 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสามัคคี ยโสธร - -
1713 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา สกลนคร - -
1714 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสายน้ำคำ เชียงราย - -
1715 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสารภี เชียงใหม่ - -
1716 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสาวร้องไห้ อ่างทอง - -
1717 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสาวะถี ขอนแก่น - -
1718 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสำนักขาม สงขลา 1 -
1719 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร พิจิตร - -
1720 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสำนักท้อน ระยอง - -
1721 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสำรอง กาญจนบุรี - -
1722 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสำราญ ขอนแก่น - -
1723 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ เชียงใหม่ - -
1724 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสำโรงทาบ สุรินทร์ - -
1725 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสำโรงพลัน ศรีสะเกษ - -
1726 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ สมุทรปราการ - -
1727 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ บุรีรัมย์ - -
1728 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสิ ศรีสะเกษ 9 9
1729 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสิเกา ตรัง 18 2
1730 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสิชล นครศรีธรรมราช - -
1731 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสิริราช ลำปาง - -
1732 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เชียงราย - -
1733 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสิริเสนางค์ อำนาจเจริญ - -
1734 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสีแก้ว ร้อยเอ็ด - -
1735 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสีชมพู ขอนแก่น - -
1736 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสีดา นครราชสีมา - -
1737 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสีมามงคล นครราชสีมา - -
1738 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสีวิเชียร อุบลราชธานี - -
1739 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสุคิริน นราธิวาส 5 6
1740 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสุเทพ เชียงใหม่ - -
1741 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสุนทรภู่ ระยอง - -
1742 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสุรนารี นครราชสีมา - -
1743 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา หนองบัวลำภู - -
1744 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด - -
1745 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสูงเนิน นครราชสีมา - -
1746 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสูงเม่น แพร่ 17 7
1747 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเสนางคนิคม อำนาจเจริญ - -
1748 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเสม็ด ชลบุรี - -
1749 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเสริมงาม ลำปาง - -
1750 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเสริมซ้าย ลำปาง - -
1751 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเสลภูมิ ร้อยเอ็ด - -
1752 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเสาธงหิน นนทบุรี 6 -
1753 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเสาไห้ สระบุรี - -
1754 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเสิงสาง นครราชสีมา - -
1755 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเสือโฮก ชัยนาท - -
1756 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแสงสว่าง อุดรธานี - -
1757 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแสนตุ้ง ตราด - -
1758 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแสนภูดาษ ฉะเชิงเทรา - -
1759 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแสนสุข อุบลราชธานี - -
1760 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแสนไห เชียงใหม่ - -
1761 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแสลง จันทบุรี - -
1762 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแสลงโทน บุรีรัมย์ - -
1763 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแสลงพัน สระบุรี - -
1764 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแสวงหา อ่างทอง - -
1765 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหงส์หิน พะเยา - -
1766 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหงาว เชียงราย - -
1767 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม สุพรรณบุรี - -
1768 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองกราด นครราชสีมา - -
1769 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองกี่ บุรีรัมย์ - -
1770 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองกุง มหาสารคาม - -
1771 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองกุงศรี กาฬสินธุ์ - -
1772 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองแก สระบุรี - -
1773 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองแก๋ว เชียงใหม่ - -
1774 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองขนาน เพชรบุรี - -
1775 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง อุดรธานี - -
1776 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองข่า อำนาจเจริญ 5 3
1777 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองขาว กาญจนบุรี - -
1778 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง อุทัยธานี - -
1779 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองขุ่น ชัยนาท - -
1780 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ นครราชสีมา - -
1781 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองคล้า จันทบุรี - -
1782 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองควาย เชียงใหม่ - -
1783 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองแค สระบุรี 1 1
1784 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองแคน มุกดาหาร 1 1
1785 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองจ๊อม เชียงใหม่ - -
1786 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองจิก ปัตตานี 27 41
1787 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองฉาง อุทัยธานี - -
1788 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองชาก ชลบุรี - -
1789 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองช้างคืน ลำพูน - -
1790 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองซ้ำซาก ชลบุรี - -
1791 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองแซง ชัยนาท - -
1792 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองญาติ นครพนม - -
1793 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองแดง น่าน - -
1794 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองโดน สระบุรี - -
1795 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา เชียงใหม่ - -
1796 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองตะครอง บุรีรัมย์ - -
1797 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองตากยา กาญจนบุรี 1 -
1798 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองตาคง จันทบุรี - -
1799 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองตาด บุรีรัมย์ - -
1800 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองตำลึง ชลบุรี - -
1801 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองตูม ขอนแก่น - -
1802 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองเต็ง บุรีรัมย์ - -
1803 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองนกทา อุบลราชธานี - -
1804 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองน้อย ชัยนาท - -
1805 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองนาคำ ขอนแก่น - -
1806 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองน้ำใส นครราชสีมา - -
1807 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองโน ขอนแก่น - -
1808 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองบอน ตราด 1 -
1809 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองบัว เชียงใหม่ - -
1810 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองบัวโคก ชัยภูมิ - -
1811 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองบัวแดง ชัยภูมิ - -
1812 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด นครราชสีมา - -
1813 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ ตาก - -
1814 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองบัวบาน อุดรธานี - -
1815 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว ชัยภูมิ - -
1816 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองบัวลาย นครราชสีมา - -
1817 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองบัววง นครราชสีมา - -
1818 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด นครราชสีมา 6 10
1819 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ ชัยภูมิ - -
1820 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองเบน นครสวรรค์ - -
1821 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองปรือ กาญจนบุรี - -
1822 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองปล่อง บุรีรัมย์ - -
1823 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองปล้อง พิจิตร - -
1824 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองปลาปาก หนองคาย - -
1825 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองปลาไหล กาญจนบุรี - -
1826 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่ - -
1827 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองแปน กาฬสินธุ์ - -
1828 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองผึ้ง เชียงใหม่ - -
1829 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองผือ ร้อยเอ็ด - -
1830 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองไผ่ เพชรบูรณ์ - -
1831 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองไผ่แก้ว ชลบุรี - -
1832 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม นครราชสีมา - -
1833 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองฝ้าย กาญจนบุรี - -
1834 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองแฝก เชียงใหม่ - -
1835 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองพยอม พิจิตร - -
1836 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองพลับ ประจวบคีรีขันธ์ - -
1837 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองพ้อ พัทลุง 5 -
1838 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองพอก ร้อยเอ็ด - -
1839 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองโพ ราชบุรี - -
1840 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองม่วง ลพบุรี - -
1841 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ แพร่ - -
1842 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองมะโมง ชัยนาท - -
1843 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองเม็ก อุดรธานี - -
1844 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองไม้งาม บุรีรัมย์ - -
1845 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองไม้แดง ชลบุรี - -
1846 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองยวง ลำพูน - -
1847 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองรี กาญจนบุรี - -
1848 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองเรือ ขอนแก่น - -
1849 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองล่อง ลำพูน - -
1850 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองลาด สกลนคร - -
1851 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองลาน กาญจนบุรี - -
1852 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองเลิง บึงกาฬ - -
1853 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองวัวซอ อุดรธานี - -
1854 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองแวง สกลนคร - -
1855 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม อุดรธานี - -
1856 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาด อุดรธานี - -
1857 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองสนม สกลนคร - -
1858 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองสรวง กาฬสินธุ์ - -
1859 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองสระ อุทัยธานี - -
1860 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองสอ กาฬสินธุ์ - -
1861 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองสองห้อง หนองคาย 4 -
1862 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองสังข์ ชัยภูมิ - -
1863 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย กาญจนบุรี - -
1864 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ มุกดาหาร 2 2
1865 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ตราด - -
1866 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า ขอนแก่น - -
1867 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองเสือ ปทุมธานี - -
1868 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองหงส์ บุรีรัมย์ - -
1869 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี - -
1870 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว กาญจนบุรี - -
1871 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ศรีสะเกษ - -
1872 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองหมู สระบุรี - -
1873 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองหล่ม พะเยา - -
1874 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองหลวง ร้อยเอ็ด - -
1875 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองหว้า อุดรธานี - -
1876 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองหอย เชียงใหม่ - -
1877 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นครราชสีมา - -
1878 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองหัวแรต นครราชสีมา - -
1879 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองหาน อุดรธานี - -
1880 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองหาร เชียงใหม่ - -
1881 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองหิน กาฬสินธุ์ - -
1882 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองแหย่ง เชียงใหม่ - -
1883 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ชลบุรี - -
1884 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองอีบุตร กาฬสินธุ์ - -
1885 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองฮี ร้อยเอ็ด - -
1886 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหน้าพระลาน สระบุรี - -
1887 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหน้าสตน นครศรีธรรมราช - -
1888 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหมอนนาง ชลบุรี - -
1889 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหมื่นศรี สุรินทร์ - -
1890 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหมูสี นครราชสีมา - -
1891 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหย่วน พะเยา - -
1892 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหล่มเก่า เพชรบูรณ์ - -
1893 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหลวงใต้ ลำปาง - -
1894 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหลวงศิริ ชัยภูมิ - -
1895 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหลวงเหนือ ลำปาง - -
1896 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหลักเขต บุรีรัมย์ - -
1897 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหลักช้าง นครศรีธรรมราช - -
1898 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหลักเมือง ราชบุรี - -
1899 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหลักหก ปทุมธานี - -
1900 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหลักห้า สมุทรสาคร - -
1901 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหล่ายงาว เชียงราย - -
1902 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหลุบ กาฬสินธุ์ - -
1903 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหลุมดิน ราชบุรี - -
1904 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วย อำนาจเจริญ 3 1
1905 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยกรด ชัยนาท - -
1906 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา ชัยนาท - -
1907 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยกระเจา กาญจนบุรี - -
1908 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยกระบอก ราชบุรี - -
1909 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ชลบุรี - -
1910 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง อุดรธานี - -
1911 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยแก้ว พิษณุโลก - -
1912 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยขะยุง อุบลราชธานี - -
1913 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ พะเยา - -
1914 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยคันแหลน อ่างทอง - -
1915 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยไคร้ เชียงราย - -
1916 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยงู ชัยนาท - -
1917 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยชินสีห์ ราชบุรี - -
1918 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยซ้อ เชียงราย - -
1919 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยแถลง นครราชสีมา - -
1920 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยทราย เชียงใหม่ - -
1921 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยทับทัน ศรีสะเกษ - -
1922 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยนาง ตรัง 19 1
1923 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย สระบุรี - -
1924 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ - -
1925 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยพลู นครปฐม - -
1926 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 10 14
1927 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ - -
1928 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยยอด ตรัง 4 3
1929 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยยาง ขอนแก่น - -
1930 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยแย้ ชัยภูมิ - -
1931 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยราช บุรีรัมย์ - -
1932 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยเรือ อุบลราชธานี 3 2
1933 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยลาน พะเยา - -
1934 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยวังทอง สุพรรณบุรี - -
1935 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยสัก เชียงราย - -
1936 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยหม้าย แพร่ - -
1937 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยหลัว สกลนคร - -
1938 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยหิน บุรีรัมย์ - -
1939 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ ชลบุรี - -
1940 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยอ้อ แพร่ - -
1941 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ มุกดาหาร - -
1942 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหวายเหนียว กาญจนบุรี - -
1943 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหอไกร พิจิตร - -
1944 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหอคำ บึงกาฬ - -
1945 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้องแซง ยโสธร - -
1946 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหอมศีล ฉะเชิงเทรา - -
1947 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหันคา ชัยนาท - -
1948 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหัวกุญแจ ชลบุรี - -
1949 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหัวช้าง ร้อยเอ็ด - -
1950 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหัวดง อุตรดิตถ์ - -
1951 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหัวตะพาน อำนาจเจริญ - -
1952 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหัวถนน ชลบุรี - -
1953 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหัวทะเล นครราชสีมา - -
1954 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหัวไทร นครศรีธรรมราช - -
1955 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหัวนา หนองบัวลำภู - -
1956 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหัวนาคำ กาฬสินธุ์ - -
1957 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหัวปลวก สระบุรี - -
1958 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหัวรอ พิษณุโลก - -
1959 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหัวเวียง พระนครศรีอยุธยา - -
1960 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหัวสะพาน เพชรบุรี - -
1961 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหัวสำโรง ฉะเชิงเทรา - -
1962 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้างฉัตร ลำปาง - -
1963 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ลำปาง - -
1964 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหางดง เชียงใหม่ - -
1965 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร ชัยนาท - -
1966 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหาดกรวด อุตรดิตถ์ - -
1967 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหาดคำ หนองคาย 5 12
1968 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ เพชรบุรี - -
1969 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหาดทนง อุทัยธานี 1 1
1970 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหาดทรายรี ชุมพร - -
1971 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหาดท่าเสา ชัยนาท - -
1972 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหาดแพง นครพนม - -
1973 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหาดเล็ก ตราด - -
1974 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว สุโขทัย - -
1975 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหาดอาษา ชัยนาท - -
1976 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหารแก้ว เชียงใหม่ - -
1977 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหารเทา พัทลุง 30 56
1978 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหินกอง สระบุรี 2 -
1979 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหินดาด นครราชสีมา - -
1980 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหินตก นครศรีธรรมราช - -
1981 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ บุรีรัมย์ - -
1982 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเหนือ กาฬสินธุ์ - -
1983 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเหนือคลอง กระบี่ - -
1984 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเหมือง ชลบุรี - -
1985 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว เชียงใหม่ - -
1986 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเหมืองง่า ลำพูน 2 3
1987 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ลำพูน - -
1988 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ สมุทรสงคราม - -
1989 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง สกลนคร - -
1990 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี - -
1991 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ กาฬสินธุ์ - -
1992 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแหลมงอบ ตราด - -
1993 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแหลมโตนด พัทลุง 22 4
1994 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแหลมทอง นครราชสีมา - -
1995 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า สมุทรปราการ - -
1996 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแหลมสัก กระบี่ - -
1997 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลใหม่ นครราชสีมา - -
1998 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไหล่หิน ลำปาง - -
1999 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลองครักษ์ นครนายก - -
2000 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอมก๋อย เชียงใหม่ - -
2001 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอรพิมพ์ นครราชสีมา - -
2002 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอรัญญิก พระนครศรีอยุธยา - -
2003 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลออนใต้ เชียงใหม่ - -
2004 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ นครปฐม - -
2005 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอัคคะคำ ร้อยเอ็ด - -
2006 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอัมพวา สมุทรสงคราม - -
2007 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอากาศอำนวย สกลนคร - -
2008 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอ่างคีรี จันทบุรี - -
2009 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอ่างทอง พัทลุง 26 43
2010 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอ่างศิลา อุบลราชธานี - -
2011 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอาจสามารถ ร้อยเอ็ด - -
2012 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอ่าวขนอม นครศรีธรรมราช - -
2013 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน พัทลุง 13 2
2014 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ กระบี่ - -
2015 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอำนาจ อำนาจเจริญ - -
2016 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอิตื้อ กาฬสินธุ์ - -
2017 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอินทขิล เชียงใหม่ - -
2018 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอินทร์บุรี สิงห์บุรี - -
2019 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอิสาณ บุรีรัมย์ - -
2020 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอุดมธรรม บุรีรัมย์ - -
2021 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอุดมธัญญา นครสวรรค์ - -
2022 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอุทัย พระนครศรีอยุธยา - -
2023 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ - -
2024 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอุบล อุบลราชธานี - -
2025 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอุ้มผาง ตาก - -
2026 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอุ่มเม่า กาฬสินธุ์ - -
2027 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอุ่มเม้า ร้อยเอ็ด - -
2028 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอุโมงค์ ลำพูน 6 7
2029 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอู่ทอง สุพรรณบุรี - -
2030 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอูบมุง อุดรธานี - -
2031 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเอราวัณ กาญจนบุรี - -
2032 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลฮางโฮง สกลนคร - -
2033 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไฮหย่อง สกลนคร - -
2034 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี - -
2035 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครขอนแก่น ขอนแก่น - -
2036 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ชลบุรี - -
2037 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครเชียงราย เชียงราย 10 26
2038 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครเชียงใหม่ เชียงใหม่ - -
2039 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครตรัง ตรัง 16 1
2040 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครนครปฐม นครปฐม - -
2041 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครนครราชสีมา นครราชสีมา - -
2042 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 3 4
2043 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครนครสวรรค์ นครสวรรค์ - -
2044 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครนนทบุรี นนทบุรี - -
2045 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครปากเกร็ด นนทบุรี - 1
2046 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา - -
2047 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครพิษณุโลก พิษณุโลก - -
2048 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครภูเก็ต ภูเก็ต - -
2049 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครแม่สอด ตาก - -
2050 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครยะลา ยะลา 29 158
2051 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครระยอง ระยอง - -
2052 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครรังสิต ปทุมธานี - -
2053 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครลำปาง ลำปาง 7 15
2054 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครสกลนคร สกลนคร - -
2055 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครสงขลา สงขลา 20 2
2056 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครสมุทรสาคร สมุทรสาคร - -
2057 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี - -
2058 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครหาดใหญ่ สงขลา 30 109
2059 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครแหลมฉบัง ชลบุรี - -
2060 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครอ้อมน้อย สมุทรสาคร - -
2061 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี - -
2062 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครอุบลราชธานี อุบลราชธานี - -
2063 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน สมุทรสาคร - -
2064 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม นครปฐม - -
2065 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกระนวน ขอนแก่น - -
2066 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกระบี่ กระบี่ - -
2067 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกะทู้ ภูเก็ต - -
2068 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกันตัง ตรัง 17 -
2069 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกันทรลักษณ์ ศรีสะเกษ 3 2
2070 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี - -
2071 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 10 15
2072 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร สงขลา 15 32
2073 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองแก่งคอย สระบุรี 11 10
2074 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองขลุง จันทบุรี - -
2075 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองขุขันธ์ ศรีสะเกษ - -
2076 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ลำปาง - -
2077 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเขารูปช้าง สงขลา 16 25
2078 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเขาสามยอด ลพบุรี - -
2079 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองคลองหลวง ปทุมธานี - -
2080 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองคอหงส์ สงขลา 32 217
2081 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองคูคต ปทุมธานี - -
2082 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองจันทนิมิต จันทบุรี - -
2083 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองจันทบุรี จันทบุรี - -
2084 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองแจระแม อุบลราชธานี - -
2085 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา - -
2086 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองชลบุรี ชลบุรี 5 -
2087 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองชะอำ เพชรบุรี - -
2088 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองชัยนาท ชัยนาท - -
2089 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ - -
2090 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองชุมพร ชุมพร - -
2091 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองชุมแพ ขอนแก่น - -
2092 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองชุมแสง นครสวรรค์ 1 2
2093 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองชุมเห็ด บุรีรัมย์ - -
2094 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองดอกคำใต้ พะเยา - -
2095 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองดอนสัก สุราษฎร์ธานี - -
2096 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเดชอุดม อุบลราชธานี - -
2097 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองต้นเปา เชียงใหม่ - -
2098 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองตราด ตราด - -
2099 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองตะกั่วป่า พังงา 2 -
2100 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองตะพานหิน พิจิตร - -
2101 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองตากใบ นราธิวาส 8 1
2102 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองตาคลี นครสวรรค์ - -
2103 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองทับกวาง สระบุรี 10 5
2104 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองท่าข้าม สุราษฎร์ธานี - -
2105 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองท่าโขลง ปทุมธานี - -
2106 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองท่าช้าง จันทบุรี - -
2107 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น กาญจนบุรี - -
2108 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองท่าใหม่ จันทบุรี - -
2109 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา สงขลา 25 3
2110 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองทุ่งสง นครศรีธรรมราช - -
2111 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ แม่ฮ่องสอน - -
2112 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย - -
2113 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเทศบาลเมืองบางคูวัด ปทุมธานี - -
2114 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ปทุมธานี - -
2115 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเทศบาลเมืองไร่ขิง นครปฐม - -
2116 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองนครนายก นครนายก - -
2117 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองนครปฐม นครปฐม - -
2118 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองนครพนม นครพนม - -
2119 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองนราธิวาส นราธิวาส 23 5
2120 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองนางรอง บุรีรัมย์ - -
2121 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองน่าน น่าน - -
2122 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองนาสาร สุราษฎร์ธานี 4 17
2123 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ อุดรธานี - -
2124 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบัวขาว กาฬสินธุ์ - -
2125 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบัวใหญ่ นครราชสีมา 9 7
2126 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบางกรวย นนทบุรี - -
2127 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบางคูรัด นนทบุรี - 1
2128 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบางบัวทอง นนทบุรี 1 1
2129 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบางมูลนาก พิจิตร - -
2130 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบางระจัน สิงห์บุรี - -
2131 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบางริ้น ระนอง - -
2132 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบ้านฉาง ระยอง - -
2133 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบ้านดุง อุดรธานี - -
2134 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ขอนแก่น - -
2135 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบ้านบึง ชลบุรี - -
2136 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ราชบุรี - -
2137 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอนแก่น - -
2138 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบ้านพรุ สงขลา 23 55
2139 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบ้านสวน ชลบุรี - -
2140 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ลพบุรี - -
2141 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ - -
2142 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเบตง ยะลา 14 12
2143 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองปทุมธานี ปทุมธานี - -
2144 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองปรกฟ้า ชลบุรี - -
2145 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ - -
2146 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 2 1
2147 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองปัตตานี ปัตตานี 24 30
2148 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองปากช่อง นครราชสีมา - -
2149 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองปากพนัง นครศรีธรรมราช - -
2150 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองปากพูน นครศรีธรรมราช 2 2
2151 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองปางมะค่า กำแพงเพชร - -
2152 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ สงขลา 17 23
2153 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองป่าตอง ภูเก็ต - -
2154 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สมุทรปราการ - -
2155 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองผักไห่ พระนครศรีอยุธยา - -
2156 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองพนัสนิคม ชลบุรี - -
2157 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองพระประแดง สมุทรปราการ - -
2158 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองพระพุทธบาท สระบุรี - -
2159 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองพะเยา พะเยา 4 3
2160 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองพังงา พังงา - -
2161 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองพัทลุง พัทลุง 40 26
2162 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองพิจิตร พิจิตร - -
2163 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองพิชัย ลำปาง - -
2164 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี - -
2165 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองพิมลราช นนทบุรี - -
2166 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ - -
2167 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองแพร่ แพร่ - -
2168 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองม่วงงาม สงขลา 6 1
2169 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม - -
2170 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองมาบตาพุด ระยอง 9 28
2171 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร - -
2172 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเมืองทองท่าแร่ สกลนคร - -
2173 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเมืองปัก นครราชสีมา - -
2174 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเมืองพล ขอนแก่น - -
2175 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองแม่โจ้ เชียงใหม่ - -
2176 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน - -
2177 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองยโสธร ยโสธร - -
2178 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด - -
2179 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเม