กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

หน่วยงานจังหวัดแผนงานพัฒนาโครงการติดตามโครงการ
1 กองทุนทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี ปัตตานี 13 -
2 กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาสีทอง สงขลา 1 1
3 กองทุนสุขภาพตำบล - -
4 กองทุนสุขภาพตำบล ตัวอย่าง สงขลา 33 71
5 กองทุนสุขภาพตำบล เทศตำบลปะลุรู นราธิวาส 16 20
6 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะแต้ว สงขลา 15 1
7 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองปาง ตรัง 14 35
8 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคอกช้าง ยะลา 11 5
9 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคูเต่า สงขลา 21 4
10 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจะนะ สงขลา 2 10
11 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชุมพล พัทลุง 21 -
12 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลต้นไทร นราธิวาส 16 1
13 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยง ปัตตานี 22 21
14 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส นราธิวาส 23 -
15 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเตราะบอน ปัตตานี 17 -
16 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าพระยา สงขลา 1 1
17 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งยาว ตรัง 6 3
18 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งหว้า สตูล 13 18
19 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ยะลา 13 6
20 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาทวีนอก สงขลา 16 5
21 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาประดู่ ปัตตานี 14 1
22 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาวง ตรัง 1 3
23 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบันนังสตา ยะลา 14 -
24 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางเหรียง สงขลา 1 1
25 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบาเจาะ นราธิวาส 26 3
26 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบุดี ยะลา 4 27
27 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา นราธิวาส 17 16
28 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพญาขัน พัทลุง 26 1
29 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพนางตุง พัทลุง 14 3
30 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแพรกหา พัทลุง 10 8
31 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะรัง ปัตตานี 3 1
32 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะหา ยะลา 7 3
33 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลระโนด สงขลา 19 1
34 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลานข่อย พัทลุง 21 -
35 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังวิเศษ ตรัง 10 -
36 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแว้ง นราธิวาส 13 8
37 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสทิงพระ สงขลา 8 2
38 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเบตง ยะลา 13 11
39 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองม่วงงาม สงขลา 6 1
40 กองทุนสุขภาพตำบล อบต. นาชุมเห็ด ตรัง 10 1
41 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กรงปินัง ยะลา 12 4
42 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระดังงา สงขลา 2 13
43 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระโด ปัตตานี 3 8
44 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระเสาะ ปัตตานี 14 -
45 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระหวะ ปัตตานี 7 3
46 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กอตอตือร๊ะ ยะลา 3 1
47 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กอลำ ปัตตานี 2 12
48 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะดุนง ปัตตานี 7 -
49 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะมิยอ ปัตตานี 11 -
50 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะลาเส ตรัง 21 -
51 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะลุวอ นราธิวาส 28 19
52 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กันตังใต้ ตรัง 3 1
53 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาตอง ยะลา 17 2
54 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาบัง ยะลา 19 48
55 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กายูคละ นราธิวาส 4 9
56 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กายูบอเกาะ ยะลา 10 2
57 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาเยาะมาตี นราธิวาส 11 12
58 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาลอ ยะลา 23 2
59 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาลิซา นราธิวาส 12 1
60 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาลูปัง ยะลา 17 2
61 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาวะ นราธิวาส 15 46
62 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาหลง นราธิวาส 10 29
63 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กำแพง สตูล 24 21
64 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกตรี สตูล 10 -
65 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกะรอ ยะลา 18 1
66 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะขนุน ฉะเชิงเทรา 10 4
67 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะจัน ปัตตานี 14 13
68 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะเต่า พัทลุง 4 1
69 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะเปาะ ปัตตานี 16 37
70 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะเปียะ ตรัง 5 3
71 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะยอ สงขลา 4 -
72 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะลิบง ตรัง 15 -
73 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะสะท้อน นราธิวาส 5 2
74 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะสะบ้า สงขลา 2 18
75 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะสาหร่าย สตูล 11 2
76 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะสุกร ตรัง 6 4
77 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะหมาก พัทลุง 16 6
78 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะใหญ่ สงขลา 12 7
79 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกียร์ นราธิวาส 3 1
80 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ขอนคลาน สตูล 2 1
81 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ขุนตัดหวาย สงขลา 5 27
82 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขากอบ ตรัง 18 -
83 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาขาว ตรัง 10 1
84 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาชัยสน พัทลุง 16 38
85 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาตูม ปัตตานี 11 22
86 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาปู่ พัทลุง 14 1
87 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาปูน ตรัง 9 -
88 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาพระ สงขลา 8 39
89 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขามีเกียรติ สงขลา 6 -
90 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาไม้แก้ว ตรัง 7 -
91 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาวิเศษ ตรัง 2 2
92 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองเฉลิม พัทลุง 22 2
93 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองชีล้อม ตรัง 11 -
94 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองแดน สงขลา - -
95 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองทราย สงขลา 4 1
96 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองปาง ตรัง 25 -
97 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองเปียะ สงขลา 1 -
98 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองมานิง ปัตตานี 36 1
99 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองรี สงขลา 7 13
100 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองลุ ตรัง 16 2
101 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองหลา สงขลา 14 33
102 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองหอยโข่ง สงขลา 16 -
103 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองใหม่ ปัตตานี 4 -
104 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองอู่ตะเภา สงขลา 11 17
105 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควน ปัตตานี 11 8
106 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนกาหลง สตูล 6 2
107 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนขนุน พัทลุง 11 -
108 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนขัน สตูล 16 1
109 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนโดน สตูล 7 1
110 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนโนรี ปัตตานี 8 32
111 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนปริง ตรัง 23 1
112 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนโพธิ์ สตูล 7 4
113 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนมะพร้าว พัทลุง 17 74
114 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนเมา ตรัง 12 1
115 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนรู สงขลา 10 2
116 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนสตอ สตูล 14 30
117 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนโส สงขลา 3 -
118 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คอกกระบือ ปัตตานี 6 3
119 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คอลอตันหยง ปัตตานี 25 46
120 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คีรีเขต ยะลา 14 4
121 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คู สงขลา 16 28
122 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คูขุด สงขลา 10 12
123 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แค สงขลา 16 21
124 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกทราย พัทลุง 17 29
125 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกโพธิ์ ปัตตานี - -
126 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกยาง ตรัง 8 14
127 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกสะตอ นราธิวาส 11 10
128 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกสะบ้า ตรัง 1 2
129 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกสัก พัทลุง 9 19
130 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฆอเลาะ นราธิวาส 20 20
131 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จวบ นราธิวาส 12 4
132 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จอเบาะ นราธิวาส 4 -
133 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะกว๊ะ ยะลา 6 2
134 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะทิ้งพระ สงขลา 9 19
135 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะแนะ นราธิวาส 14 39
136 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะรัง ปัตตานี 9 2
137 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะแหน สงขลา 13 24
138 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เจ๊ะบิลัง สตูล 10 1
139 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉลุง สตูล 11 7
140 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉาง สงขลา 5 1
141 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เฉลิม นราธิวาส 21 -
142 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ช่อง ตรัง 4 1
143 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชะมวง พัทลุง 20 1
144 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชัยบุรี พัทลุง 8 -
145 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ช้างเผือก นราธิวาส 22 4
146 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ช้างให้ตก ปัตตานี 13 1
147 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชิงโค สงขลา 10 -
148 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชุมพล สงขลา 6 -
149 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เชิงคีรี นราธิวาส 10 1
150 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ซากอ นราธิวาส 13 12
151 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอน ปัตตานี 29 14
152 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนทราย ปัตตานี 4 4
153 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดาโต๊ะ ปัตตานี 11 19
154 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แดนสงวน สงขลา 12 1
155 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตรัง ปัตตานี - 11
156 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตลิ่งชัน สงขลา 15 8
157 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะเครียะ สงขลา 7 3
158 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะปอเยาะ นราธิวาส 20 -
159 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะแพน พัทลุง 10 -
160 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะมะยูง นราธิวาส 5 3
161 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะลุโบะ ปัตตานี 16 2
162 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละ ปัตตานี 7 3
163 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละกาโปร์ ปัตตานี 13 -
164 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละไกรทอง ปัตตานี 5 -
165 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละดือรามัน ปัตตานี 10 -
166 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละแมะนา ปัตตานี 9 4
167 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะเสะ ตรัง 13 -
168 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตันหยงดาลอ ปัตตานี 9 15
169 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตันหยงมัส นราธิวาส 11 2
170 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตันหยงลิมอ นราธิวาส 6 -
171 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตันหยงลุโละ ปัตตานี 7 -
172 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาแกะ ปัตตานี 3 13
173 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาชี ยะลา 16 8
174 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาเซะ ยะลา 14 1
175 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาเนาะแมเราะ ยะลา 2 4
176 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาลีอายร์ ปัตตานี 12 -
177 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตำนาน พัทลุง 20 11
178 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตำมะลัง สตูล 17 5
179 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตุยง ปัตตานี 25 44
180 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โต๊ะเด็ง นราธิวาส 2 19
181 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ถนน ปัตตานี 9 1
182 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ถ้ำทะลุ ยะลา 19 10
183 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทรายขาว ปัตตานี 7 1
184 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทับช้าง สงขลา 12 41
185 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่ากำชำ ปัตตานี 21 36
186 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าข้าม ตรัง - -
187 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าชะมวง สงขลา 1 -
188 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าธง ยะลา 7 2
189 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าน้ำ ปัตตานี 10 9
190 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าบอน สงขลา 34 60
191 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าประดู่ สงขลา 3 8
192 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าแพ สตูล 7 6
193 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าโพธิ์ สงขลา 11 5
194 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าม่วง สงขลา 6 6
195 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าเรือ ปัตตานี 3 11
196 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าสะบ้า ตรัง 6 3
197 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าหมอไทร สงขลา 10 23
198 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทำนบ สงขลา 17 18
199 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งขมิ้น สงขลา 8 6
200 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งค่าย ตรัง 17 28
201 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งต่อ ตรัง 9 1
202 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งนารี พัทลุง 25 15
203 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งนุ้ย สตูล 25 -
204 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งพลา ปัตตานี 15 8
205 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งพอ สงขลา 6 1
206 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งยาว ตรัง 6 1
207 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งหมอ สงขลา 27 -
208 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งหวัง สงขลา 6 -
209 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งหว้า สตูล 13 -
210 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งใหญ่ สงขลา 10 -
211 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เทพา สงขลา 3 5
212 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไทรทอง ปัตตานี 5 1
213 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ธารคีรี สงขลา 5 2
214 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ธารโต ยะลา 1 16
215 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาเกตุ ปัตตานี 20 1
216 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาเกลือ ตรัง 1 -
217 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาข้าวเสีย ตรัง 6 2
218 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาโต๊ะหมิง ตรัง 8 -
219 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาทอน สตูล 7 23
220 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาท่ามใต้ ตรัง 25 23
221 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาท่ามเหนือ ตรัง 2 18
222 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นานาค นราธิวาส 11 21
223 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาบินหลา ตรัง 3 4
224 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาประดู่ ปัตตานี 11 1
225 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาปะขอ พัทลุง 20 43
226 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาพละ ตรัง 20 -
227 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาโยงใต้ ตรัง 16 22
228 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาโยงเหนือ ตรัง 24 4
229 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาวง ตรัง 16 -
230 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาหม่อม สงขลา 10 1
231 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาหมอศรี สงขลา 10 2
232 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาหมื่นศรี ตรัง 20 6
233 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำขาว สงขลา 18 34
234 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำดำ ปัตตานี 9 5
235 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำผุด สตูล 21 33
236 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นิคมพัฒนา สตูล 11 18
237 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เนินงาม ยะลา 20 8
238 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ในเตา ตรัง 18 1
239 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บองอ นราธิวาส 19 16
240 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ่อดาน สงขลา 2 5
241 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ่อแดง สงขลา 8 1
242 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ่อน้ำร้อน ตรัง 4 -
243 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ่อหิน ตรัง 12 1
244 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บันนังสตา ยะลา 2 -
245 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บันนังสาเรง ยะลา 8 7
246 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางกล่ำ สงขลา 2 -
247 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางกุ้ง ตรัง 5 -
248 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางเก่า ปัตตานี 5 -
249 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางโกระ ปัตตานี 5 1
250 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางขุนทอง นราธิวาส 24 21
251 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางเขา ปัตตานี 9 27
252 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางเขียด สงขลา 14 -
253 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางเคียน นครสวรรค์ 11 5
254 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางด้วน ตรัง 2 5
255 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางดี ตรัง 18 1
256 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางตาวา ปัตตานี 13 31
257 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางปอ นราธิวาส 25 8
258 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางรัก ตรัง 14 15
259 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางสัก ตรัง 16 21
260 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางหมาก ตรัง 14 -
261 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาโงย ยะลา 8 -
262 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาโงยซิแน ยะลา 18 13
263 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาโงสะโต นราธิวาส 14 4
264 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาเจาะ นราธิวาส 11 7
265 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาตง นราธิวาส 11 1
266 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านกลาง ปัตตานี 6 1
267 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านขาว สงขลา 6 -
268 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านควน ตรัง 18 -
269 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านนอก ปัตตานี 21 9
270 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านนา ตรัง 11 22
271 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านน้ำบ่อ ปัตตานี 23 -
272 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านโพธิ์ ตรัง 16 1
273 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านแหร ยะลา 11 -
274 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านโหนด สงขลา 28 -
275 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านใหม่ สงขลา 6 -
276 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บานา ปัตตานี 26 73
277 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาราโหม ปัตตานี 13 16
278 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาราเฮาะ ปัตตานี 10 1
279 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาเระใต้ นราธิวาส 11 2
280 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาเระเหนือ นราธิวาส 16 12
281 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาโร๊ะ ยะลา 13 1
282 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาละ ยะลา 25 7
283 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาโลย ปัตตานี 10 -
284 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้าหวี ตรัง 11 8
285 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บือมัง ยะลา 7 5
286 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บือเระ ปัตตานี 6 -
287 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บูกิต นราธิวาส 30 61
288 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ประกอบ สงขลา 9 5
289 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ประจัน ปัตตานี 2 2
290 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปริก สงขลา 2 2
291 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปล่องหอย ปัตตานี 2 1
292 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปลักหนู สงขลา 7 -
293 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะกาฮะรัง ปัตตานี 13 24
294 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะโด ปัตตานี 2 -
295 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะลุกาสาเมาะ นราธิวาส 21 10
296 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะลุรู นราธิวาส 10 18
297 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะเสยะวอ ปัตตานี 15 3
298 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะเหลียน ตรัง 9 -
299 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปันแต พัทลุง 10 23
300 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากคม ตรัง 8 2
301 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากแจ่ม ตรัง 19 -
302 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากน้ำ สตูล 25 52
303 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากรอ สงขลา 10 7
304 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากล่อ ปัตตานี 7 1
305 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากู ปัตตานี 6 2
306 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าแก่บ่อหิน สตูล 2 3
307 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าขาด สงขลา 9 2
308 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าบอน ปัตตานี - -
309 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าบอน พัทลุง 9 1
310 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าพะยอม พัทลุง 23 2
311 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าไร่ ปัตตานี 4 27
312 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปาล์มพัฒนา สตูล 18 69
313 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปิตูมุดี ปัตตานี 13 25
314 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปิยามุมัง ปัตตานี 3 12
315 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปุโรง ยะลา 15 1
316 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปุโละปุโย ปัตตานี 28 26
317 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปูยุด ปัตตานี 14 10
318 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปูยู สตูล 7 2
319 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปูโยะ นราธิวาส 23 4
320 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เปาะเส้ง ยะลา 17 1
321 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เปียน สงขลา 9 1
322 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แป-ระ สตูล 24 -
323 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ผดุงมาตร นราธิวาส 20 20
324 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฝาละมี พัทลุง 10 7
325 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พนมวังก์ พัทลุง 6 6
326 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พร่อน ยะลา 1 -
327 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พร่อน นราธิวาส 9 3
328 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พะตง สงขลา 18 2
329 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พังยาง สงขลา 14 -
330 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พังลา สงขลา - 1
331 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พิจิตร สงขลา 22 2
332 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พิเทน ปัตตานี 10 16
333 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพรงจระเข้ ตรัง 2 -
334 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไพรวัน นราธิวาส 19 2
335 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ภูเขาทอง นราธิวาส 10 4
336 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ม่วงเตี้ย ปัตตานี 2 -
337 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะนังดาลำ ปัตตานี 3 11
338 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะนังตายอ นราธิวาส 26 18
339 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะนังยง ปัตตานี 4 10
340 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะรือโบตก นราธิวาส 21 5
341 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มาโมง นราธิวาส 7 2
342 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มูโนะ นราธิวาส 5 33
343 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เมาะมาวี ปัตตานี 16 1
344 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่ดง นราธิวาส 14 1
345 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่ทอม สงขลา 14 1
346 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่ลาน ปัตตานี 6 8
347 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่หวาด ยะลา 22 31
348 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไม้ฝาด ตรัง 15 -
349 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะต๊ะ ยะลา 11 3
350 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะรม ยะลา 7 9
351 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะรัง ปัตตานี 4 23
352 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะลา ยะลา 16 -
353 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะหา ยะลา 27 30
354 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ย่านซื่อ สตูล 17 -
355 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยาบี ปัตตานี 15 4
356 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยามู ปัตตานี 9 3
357 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยี่งอ นราธิวาส 10 3
358 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ร่มไทร นราธิวาส 5 -
359 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระโนด สงขลา 27 42
360 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระวะ สงขลา 4 2
361 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระแว้ง ปัตตานี 3 2
362 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.รัตภูมิ สงขลา 4 1
363 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ราตาปันยัง ปัตตานี 17 11
364 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.รำแดง สงขลา 4 1
365 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ริโก๋ นราธิวาส 18 30
366 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.รือเสาะ นราธิวาส 20 18
367 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.รือเสาะออก นราธิวาส 8 5
368 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เรียง นราธิวาส 21 18
369 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โรง สงขลา 7 -
370 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละงู สตูล 5 23
371 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละมอ ตรัง 2 -
372 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละหาร ปัตตานี 12 4
373 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละแอ ยะลา 22 19
374 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลางา ปัตตานี 6 5
375 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลาโละ นราธิวาส 13 7
376 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำปำ พัทลุง 20 3
377 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำพะยา ยะลา 20 1131
378 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำภู นราธิวาส 25 12
379 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำภูรา ตรัง 13 6
380 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำใหม่ ยะลา 21 34
381 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลิดล ยะลา 20 15
382 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลิปะสะโง ปัตตานี 8 6
383 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลิพัง ตรัง 1 -
384 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลุโบะบายะ นราธิวาส 9 5
385 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลุโบะบือซา นราธิวาส 22 5
386 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลุโบะยิไร ปัตตานี 13 1
387 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลุโบะสาวอ นราธิวาส 20 -
388 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โละจูด นราธิวาส 3 -
389 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังคีรี ตรัง 12 -
390 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังประจัน สตูล 11 10
391 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังพญา ยะลา 21 2
392 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังมะปราง ตรัง 3 41
393 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังมะปรางเหนือ ตรัง 6 -
394 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังวน ตรัง 16 -
395 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังใหญ่ สงขลา 14 9
396 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังใหม่ พัทลุง 1 2
397 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วัด ปัตตานี 25 15
398 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วัดขนุน สงขลา 9 4
399 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วัดจันทร์ สงขลา 1 17
400 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วัดสน สงขลา 2 2
401 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศรีบรรพต นราธิวาส 3 -
402 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศรีสาคร นราธิวาส 17 18
403 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศาลาใหม่ นราธิวาส 15 1
404 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สนามชัย สงขลา 19 -
405 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะกอม สงขลา 29 8
406 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะกำ ปัตตานี 7 6
407 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะดาวา ปัตตานี 3 5
408 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะท้อน สงขลา 9 18
409 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะนอ ปัตตานี 8 4
410 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะพานไม้แก่น สงขลา 24 38
411 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะเอะ ยะลา 15 10
412 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สากอ นราธิวาส 21 10
413 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สาคร สตูล 9 7
414 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สาคอบน ปัตตานี 2 8
415 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สาบัน ปัตตานี 2 -
416 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สามัคคี นราธิวาส 14 1
417 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สาวอ นราธิวาส 4 3
418 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สำนักแต้ว สงขลา 9 1
419 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สำรอง - -
420 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุคิริน นราธิวาส 13 24
421 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุวารี นราธิวาส 10 9
422 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุโสะ ตรัง 7 1
423 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองช้างแล่น ตรัง 4 4
424 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองตรุด ตรัง 6 2
425 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองธง พัทลุง 1 -
426 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองบ่อ ตรัง 16 7
427 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองบัว ตรัง 3 -
428 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองปรือ ตรัง 2 -
429 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองแรต ปัตตานี 7 1
430 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หน้าถ้ำ ยะลา 2 11
431 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยกระทิง ยะลา 12 11
432 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยยอด ตรัง 16 2
433 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยลึก สงขลา 10 17
434 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หาดสำราญ ตรัง 6 2
435 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หานโพธิ์ พัทลุง 3 47
436 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แหลมสน สตูล 6 25
437 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อัยเยอร์เวง ยะลา 10 9
438 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อาซ่อง ยะลา 18 18
439 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อ่าวตง ตรัง 2 1
440 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อุใดเจริญ สตูล 44 32
441 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เอราวัณ นราธิวาส 18 1
442 กองทุนสุขภาพตำบลตะโล๊ะหะลอ ยะลา 12 15
443 กองทุนสุขภาพตำบลตาเนาะปูเต๊ะ ยะลา 19 45
444 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกกโก ลพบุรี 10 3
445 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกงหรา พัทลุง 13 38
446 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกระแสสินธุ์ สงขลา 4 5
447 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกระหวัน ศรีสะเกษ 7 5
448 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกลางใหญ่ อุดรธานี 1 -
449 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกวนวัน หนองคาย 6 2
450 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ นราธิวาส 14 5
451 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกันทรอม ศรีสะเกษ 5 6
452 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกำแพง สตูล 21 -
453 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกำแพงดิน พิจิตร 4 2
454 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกำแพงเพชร สงขลา 8 -
455 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 11 9
456 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเกาะขนุน ฉะเชิงเทรา 10 6
457 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลแก่นฝาง ขอนแก่น 10 16
458 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโกตาบารู ยะลา 9 1
459 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลขามใหญ่ อุบลราชธานี - -
460 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลขุนหาญ ศรีสะเกษ 8 10
461 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเขาเจียก พัทลุง 1 -
462 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเขาชัยสน พัทลุง 10 8
463 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเขาพระงาม ลพบุรี 10 -
464 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง พัทลุง 10 10
465 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน ฉะเชิงเทรา 10 4
466 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเขื่องใน อุบลราชธานี 3 7
467 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง ยะลา 3 -
468 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคลองขุด สตูล 31 5
469 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคลองแงะ สงขลา 14 2
470 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคลองเต็ง ตรัง 3 -
471 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคลองทรายขาว พัทลุง 18 3
472 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคลองใหญ่ พัทลุง 1 -
473 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลควนกุน ตรัง 10 -
474 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลควนขนุน พัทลุง 29 10
475 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลควนโดน สตูล 11 -
476 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลควนโพธิ์ ตรัง 5 1
477 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลควนศรี สุราษฎร์ธานี - 1
478 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลควนเสาธง พัทลุง 17 3
479 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ชัยภูมิ 9 13
480 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อุบลราชธานี - -
481 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคำบง อุดรธานี 15 10
482 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคำม่วง กาฬสินธุ์ 10 17
483 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกงาม ขอนแก่น 10 16
484 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกชะงาย พัทลุง 26 25
485 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกม่วง สงขลา 25 -
486 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกหล่อ ตรัง 5 -
487 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลจองถนน พัทลุง 2 2
488 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง สตูล 9 -
489 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลฉลุง สตูล 17 -
490 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลชะรัด พัทลุง 21 -
491 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลชะแล้ สงขลา 16 -
492 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเชิงแส สงขลา 10 25
493 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลดอนทราย พัทลุง 14 13
494 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลดอนประดู่ พัทลุง 13 7
495 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลต้นธง ลำพูน 7 14
496 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลตะโหมด พัทลุง 1 -
497 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโตนดด้วน พัทลุง 15 19
498 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลถนนใหญ่ ลพบุรี 16 27
499 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าข้าม ตรัง 19 12
500 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าแค พัทลุง 9 3
501 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่างิ้ว ตรัง 17 35
502 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าชี สุราษฎร์ธานี 4 2
503 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าถ่าน ฉะเชิงเทรา 10 3
504 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าพญา ตรัง 12 4
505 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าม่วง กาญจนบุรี 11 9
506 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ พัทลุง 18 28
507 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่ามิหรำ พัทลุง 10 3
508 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก เพชรบุรี 18 30
509 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่ายาง เพชรบุรี - -
510 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าล้อ กาญจนบุรี 11 5
511 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าแลง เพชรบุรี 1 -
512 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าสาป ยะลา 8 2
513 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลทุ่งกระบือ ตรัง 14 -
514 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลทุ่งลาน สงขลา 7 2
515 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลทุ่งหลวง สุโขทัย 10 3
516 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาขยาด พัทลุง 6 2
517 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาตาล่วง ตรัง 18 1
518 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาท่อม พัทลุง 8 1
519 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาทัน กาฬสินธุ์ 10 16
520 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ชุมพร 15 8
521 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา ชุมพร 15 5
522 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร ตรัง 19 -
523 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ ตรัง 17 -
524 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาโหนด พัทลุง 22 19
525 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเนินปอ พิจิตร - -
526 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโนนสูง ศรีสะเกษ 6 4
527 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ่อตรุ สงขลา 19 4
528 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ่อทอง ปัตตานี 6 8
529 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบางปู ปัตตานี 13 1
530 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านกลาง ลำพูน 6 11
531 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านกอก อุบลราชธานี 4 4
532 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านซ่อง ฉะเชิงเทรา 10 3
533 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านด่าน สระแก้ว 10 7
534 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ หนองคาย 1 -
535 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านโตนด สุโขทัย 10 2
536 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านโต้น ขอนแก่น 10 9
537 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านนา สงขลา 21 51
538 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านแป้น ลำพูน 6 7
539 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านผือ อุดรธานี 12 8
540 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านฝาง ขอนแก่น 10 15
541 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านพร้าว พัทลุง 16 40
542 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านไร่ สงขลา 3 1
543 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านสวน พัทลุง 12 3
544 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร สระแก้ว 10 8
545 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลปรางหมู่ พัทลุง 14 -
546 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลปะโค หนองคาย 2 3
547 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลปะแต ยะลา 20 1
548 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลปะนาเระ ปัตตานี 7 1
549 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลปากแตระ สงขลา 3 2
550 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลปากพะยูน พัทลุง 11 12
551 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลป่าซาง ลำพูน - -
552 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลปาดัง สงขลา 1 -
553 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลป่าตาล ลพบุรี 11 -
554 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลป่าบอน พัทลุง 6 18
555 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลป่ามะนาว ขอนแก่น 10 17
556 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลป่าไร่ สระแก้ว 10 7
557 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลป่าสัก ลำพูน 13 41
558 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลปาเสมัส นราธิวาส 7 23
559 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลไผ่รอบ พิจิตร 11 5
560 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลพนมทวน กาญจนบุรี 10 5
561 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 10 4
562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลพรหมพิราม พิษณุโลก - -
563 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลพระบุ ขอนแก่น 10 13
564 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลพระยืน ขอนแก่น 11 16
565 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล ขอนแก่น 9 3
566 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลพรุพี สุราษฎร์ธานี 9 30
567 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง ปัตตานี 1 12
568 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลพะตง สงขลา 15 11
569 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลพะวง สงขลา 1 2
570 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ ศรีสะเกษ 9 8
571 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย หนองคาย - -
572 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร อุบลราชธานี 3 4
573 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 10 4
574 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโพน กาฬสินธุ์ 11 14
575 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลฟากห้วย สระแก้ว - -
576 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลม่วงชุม กาญจนบุรี 11 8
577 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลม่วงน้อย ลำพูน - -
578 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะกรูด ปัตตานี 11 2
579 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะกอก ลำพูน - -
580 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ พัทลุง 10 -
581 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ลำพูน 5 12
582 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะรือโบตก นราธิวาส 27 14
583 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมายอ ปัตตานี 8 3
584 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ยะลา 5 2
585 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเมืองศรีไค อุบลราชธานี - -
586 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลแม่ขรี พัทลุง 26 2
587 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลแม่แรง ลำพูน - -
588 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลยะหริ่ง ปัตตานี 11 9
589 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลยางชุมน้อย ศรีสะเกษ - -
590 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลย่านตาขาว ตรัง 15 14
591 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลยี่งอ นราธิวาส 3 2
592 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลยุโป ยะลา 3 28
593 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลร่มเมือง พัทลุง 9 2
594 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลรางหวาย กาญจนบุรี 11 6
595 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลริมปิง ลำพูน 12 16
596 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลรือเสาะ นราธิวาส 32 -
597 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลรูสะมิแล ปัตตานี 3 9
598 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลลำภูรา ตรัง 1 9
599 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลลำสินธุ์ พัทลุง 21 36
600 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลลำใหม่ ยะลา 9 3
601 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลวังขนาย กาญจนบุรี 16 29
602 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลวัดธาตุ หนองคาย - -
603 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเวียงคุก หนองคาย 5 5
604 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลศรีบัวบาน ลำพูน 11 29
605 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลศรีสาคร นราธิวาส 20 15
606 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลสมหวัง พัทลุง 23 1
607 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลสะบ้าย้อย สงขลา 9 7
608 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลสามง่าม พิจิตร - -
609 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลสิ ศรีสะเกษ 9 9
610 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลสิเกา ตรัง 18 2
611 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลสูงเม่น แพร่ 10 6
612 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลหนองจอก เพชรบุรี - -
613 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลหนองจิก ปัตตานี 20 31
614 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลหนองตากยา กาญจนบุรี 1 -
615 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลหนองพ้อ พัทลุง 5 -
616 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลหนองสองห้อง หนองคาย 3 -
617 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลห้วยนาง ตรัง 17 -
618 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 10 14
619 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลห้วยยอด ตรัง 3 3
620 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลห้วยเรือ อุบลราชธานี 3 2
621 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลหาดคำ หนองคาย 5 12
622 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลหารเทา พัทลุง 20 25
623 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเหมืองง่า ลำพูน 2 3
624 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลอ่างทอง พัทลุง 26 40
625 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน พัทลุง 13 2
626 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลอุโมงค์ ลำพูน 6 7
627 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลนครตรัง ตรัง 10 1
628 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลนครนครสวรรค์ นครสวรรค์ - -
629 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลนครสงขลา สงขลา 20 2
630 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลนครหาดใหญ่ สงขลา 28 110
631 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลนาทับ สงขลา 6 18
632 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองกันตัง ตรัง 5 -
633 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 10 15
634 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สงขลา 11 30
635 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองแก่งคอย สระบุรี 10 9
636 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองชุมแสง นครสวรรค์ 1 2
637 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองตะลุบัน ปัตตานี 6 3
638 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองทับกวาง สระบุรี 10 5
639 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา สงขลา 21 3
640 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองนราธิวาส นราธิวาส 23 5
641 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองนาสาร สุราษฎร์ธานี 4 17
642 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองบ้านพรุ สงขลา 10 -
643 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองปัตตานี ปัตตานี 23 30
644 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ สงขลา 10 16
645 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองพัทลุง พัทลุง 39 24
646 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองลำพูน ลำพูน 5 5
647 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองสะเดา สงขลา 25 2
648 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองสะเตงนอก ยะลา 24 109
649 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก นราธิวาส 17 -
650 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองหนองคาย หนองคาย - -
651 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองอรัญประเทศ สระแก้ว - -
652 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลหนองบัวสะอาด นครราชสีมา 6 10
653 กองทุนสุขภาพตำบลมะรือโบออก นราธิวาส 5 26
654 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.กลัดหลวง เพชรบุรี 10 3
655 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.กลางแดด นครสวรรค์ - -
656 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.กลางใหญ่ อุบลราชธานี 6 6
657 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ก่อเอ้ อุบลราชธานี 3 5
658 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.กำแพงดิน พิจิตร - -
659 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.กุง ศรีสะเกษ - -
660 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.กุดจอก นครราชสีมา 8 6
661 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โก่งธนู ลพบุรี 10 2
662 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ขามป้อม ขอนแก่น 14 28
663 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ข้าวสาร อุดรธานี 13 12
664 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ขุนทอง นครราชสีมา 8 4
665 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ขุนหาญ ศรีสะเกษ 9 9
666 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เขากระปุก เพชรบุรี 10 5
667 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เขาค่าย ชุมพร 7 6
668 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เขาดิน นครสวรรค์ 10 7
669 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เขาทะลุ ชุมพร 15 7
670 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เขาหินซ้อน ฉะเชิงเทรา 10 3
671 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เขือน้ำ อุดรธานี 5 -
672 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ครน ชุมพร 15 46
673 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.คลองทับจันทร์ สระแก้ว 10 5
674 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.คลองน้ำใส สระแก้ว 10 7
675 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ควนธานี ตรัง 6 2
676 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ควนสุบรรณ สุราษฎร์ธานี 5 2
677 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ค้อทอง อุบลราชธานี 3 2
678 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 12 4
679 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ค่ายบกหวาน หนองคาย - -
680 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.คำด้วง อุดรธานี 14 23
681 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.คูเมือง อุบลราชธานี - -
682 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โคกมั่งงอย ชัยภูมิ 8 9
683 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โคกลำพาน ลพบุรี 16 6
684 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.งิ้วราย ลพบุรี 10 -
685 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.จำปาโมง อุดรธานี 11 13
686 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ช่องสามหมอ ชัยภูมิ 6 6
687 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ชอนสมบูรณ์ ลพบุรี 8 17
688 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ชะอม สระบุรี 10 5
689 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ชำผักแพว สระบุรี 12 6
690 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ชีทวน อุบลราชธานี 13 10
691 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดงดินแดง ลพบุรี 10 3
692 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดงประคำ พิษณุโลก 10 3
693 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดงเสือเหลือง พิจิตร 11 5
694 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดอนตะหนิน นครราชสีมา 11 4
695 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดอนมูล แพร่ 11 5
696 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ด่านช้าง นครราชสีมา 10 4
697 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ด่านสวี ชุมพร 20 19
698 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดินจี่ กาฬสินธุ์ 17 21
699 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.แดงหม้อ อุบลราชธานี 4 13
700 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ตลุกเทียม พิษณุโลก 10 4
701 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ตะลุง ลพบุรี 10 3
702 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ตาขีด นครสวรรค์ 10 8
703 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ตาลเดี่ยว สระบุรี 10 -
704 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ตาสัง นครสวรรค์ 10 6
705 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เตาปูน สระบุรี 10 4
706 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โตนด สุโขทัย 10 4
707 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทะเลชุบศร ลพบุรี 11 3
708 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทับกฤช นครสวรรค์ 10 6
709 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทับพริก สระแก้ว 10 2
710 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่าข้าม สระแก้ว 10 5
711 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่าคล้อ ศรีสะเกษ - -
712 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่าคอย เพชรบุรี 10 3
713 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่าแค ลพบุรี 10 8
714 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่างิ้ว นครสวรรค์ 10 3
715 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่าตุ้ม ลำพูน - -
716 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่าตูม สระบุรี 10 3
717 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่ามะปราง สระบุรี 10 2
718 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่าไม้ นครสวรรค์ 10 7
719 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่าหิน ชุมพร 11 21
720 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่าไห อุบลราชธานี 3 5
721 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง กาฬสินธุ์ 11 17
722 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งเตา สุราษฎร์ธานี 2 5
723 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งเตาใหม่ สุราษฎร์ธานี 2 4
724 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งยางเมือง สุโขทัย 10 5
725 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งระยะ ชุมพร 18 12
726 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งสมอ กาญจนบุรี 10 14
727 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งใหญ่ พิจิตร 11 7
728 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ธาตุน้อย อุบลราชธานี 2 2
729 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นครเจดีย์ ลำพูน - -
730 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นครสวรรค์ออก นครสวรรค์ 6 6
731 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาคำใหญ่ อุบลราชธานี 8 8
732 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาเชิงคีรี สุโขทัย 10 1
733 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน กาฬสินธุ์ 13 16
734 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาสัก ชุมพร 15 9
735 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.น้ำชำ แพร่ 12 7
736 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.น้ำดิบ ลำพูน - -
737 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง กาฬสินธุ์ 11 13
738 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินสว่าง พิจิตร 10 4
739 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โนนทอง อุดรธานี 1 -
740 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โนนทองหลาง นครราชสีมา 8 25
741 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โนนรัง อุบลราชธานี 6 7
742 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โนนสะอาด ชัยภูมิ 12 13
743 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ในควน ตรัง 11 19
744 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บักดอง ศรีสะเกษ 12 25
745 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บัวใหญ่ นครราชสีมา 2 2
746 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บางขันหมาก ลพบุรี 10 1
747 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บางตาหงาย นครสวรรค์ 12 5
748 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บางม่วง นครสวรรค์ - -
749 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บางลาย พิจิตร 11 4
750 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกวาง แพร่ 11 7
751 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกาศ แพร่ 13 2
752 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านข่อย ลพบุรี 12 4
753 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านไทย อุบลราชธานี 3 3
754 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านน้ำพุ สุโขทัย 10 6
755 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านในดง เพชรบุรี 10 6
756 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านปง แพร่ 10 4
757 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านป้อม สุโขทัย 10 5
758 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านป่า สระบุรี 10 4
759 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านผือ อุดรธานี 10 5
760 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านมะเกลือ นครสวรรค์ 1 -
761 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านเรือน ลำพูน - -
762 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านโสก ชัยภูมิ 10 11
763 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านเหล่า แพร่ 12 11
764 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บาโหย สงขลา 21 10
765 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บึงนาราง พิจิตร 10 3
766 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ปึกเตียน เพชรบุรี 10 5
767 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ผ่านศึก สระแก้ว 10 9
768 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ไผ่ท่าโพ พิจิตร 11 5
769 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.พนมทวน กาญจนบุรี 11 5
770 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 10 1
771 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.พรหมพิราม พิษณุโลก 10 5
772 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.พระธาตุบังพวน หนองคาย 1 4
773 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.พระนอน นครสวรรค์ - -
774 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.พระหลวง แพร่ 11 4
775 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.พราน ศรีสะเกษ 5 8
776 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.พิกุล นครสวรรค์ 10 5
777 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เพิ่มพูนทรัพย์ สุราษฎร์ธานี 2 2
778 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โพธิ์เก้าต้น ลพบุรี 11 1
779 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โพธิ์ไทรงาม พิจิตร 13 1
780 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 13 13
781 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โพธิ์วงศ์ ศรีสะเกษ 3 2
782 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โพน กาฬสินธุ์ 10 14
783 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โพนสว่าง หนองคาย 4 4
784 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ไพร ศรีสะเกษ 3 1
785 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ภูฝ้าย ศรีสะเกษ 5 4
786 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง พิษณุโลก 15 9
787 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะตูม พิษณุโลก 10 1
788 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มาบปลาเค้า เพชรบุรี 10 7
789 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เมืองเก่า ฉะเชิงเทรา 10 3
790 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เมืองไผ่ สระแก้ว 10 3
791 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เมืองพาน อุดรธานี 3 2
792 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เมืองหมี หนองคาย 2 2
793 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก อุบลราชธานี 4 4
794 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางโทน ลพบุรี 11 -
795 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางหย่อง เพชรบุรี 10 6
796 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางหวาย ชัยภูมิ 9 27
797 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ร่องกาศ แพร่ 11 3
798 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.รังนก พิจิตร - -
799 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ลำพูน สุราษฎร์ธานี 3 5
800 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.วงฆ้อง พิษณุโลก 12 5
801 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.วังไคร้ เพชรบุรี 10 10
802 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.วังวน พิษณุโลก 10 3
803 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.วัดไทรย์ นครสวรรค์ 10 4
804 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.วิสัยใต้ ชุมพร 10 16
805 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เวียงทอง แพร่ 14 4
806 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ศรีคีรีมาศ สุโขทัย 10 3
807 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ศรีภิรมย์ พิษณุโลก 10 8
808 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ศรีสำราญ ชัยภูมิ 3 3
809 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ศรีสุข อุบลราชธานี 3 3
810 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สบสาย แพร่ 10 4
811 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ อุบลราชธานี 13 12
812 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สวี ชุมพร 13 19
813 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สหธาตุ อุบลราชธานี 7 8
814 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สองคอน สระบุรี 10 1
815 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สามง่าม พิจิตร - -
816 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สามพวง สุโขทัย 10 14
817 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สีกาย หนองคาย - -
818 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สุไหงปาดี นราธิวาส 36 26
819 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สูงเม่น แพร่ 10 3
820 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เสมาใหญ่ นครราชสีมา 9 4
821 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองกรด นครสวรรค์ 10 5
822 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองกระดิ่ง สุโขทัย 10 2
823 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองกระโดน นครสวรรค์ - -
824 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองกอมเกาะ หนองคาย - -
825 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองขาม ชัยภูมิ 10 8
826 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองแขม พิษณุโลก 10 6
827 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองงูเหลือม ศรีสะเกษ - -
828 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองจอก เพชรบุรี 10 8
829 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองจิก สุโขทัย 1 1
830 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองแจ้งใหญ่ นครราชสีมา 4 5
831 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเต่า นครสวรรค์ 11 9
832 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองปลิง นครสวรรค์ 10 5
833 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองยาว ฉะเชิงเทรา 10 3
834 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองแวง ขอนแก่น 13 13
835 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองสังข์ สระแก้ว - -
836 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองโสน พิจิตร - -
837 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองหว้า ศรีสะเกษ - -
838 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองหัวคู อุดรธานี 9 2
839 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเหล่า อุบลราชธานี 4 2
840 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองแหน ฉะเชิงเทรา 10 3
841 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองฮาง ศรีสะเกษ - -
842 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองไฮ ศรีสะเกษ - -
843 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ห้วยแก้ว พิจิตร 5 8
844 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ห้วยจันทร์ ศรีสะเกษ 4 4
845 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ห้วยยาง นครราชสีมา 5 4
846 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ห้วยไร่ ชัยภูมิ 9 10
847 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ห้วยแห้ง สระบุรี 10 1
848 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หอกลอง พิษณุโลก 10 1
849 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หันทราย สระแก้ว 10 3
850 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดง นครสวรรค์ 10 6
851 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน อุบลราชธานี 3 5
852 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวฝาย แพร่ 10 5
853 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หายโศก อุดรธานี 10 5
854 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หินโงม หนองคาย - -
855 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หินซ้อน สระบุรี 11 4
856 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หูกวาง นครสวรรค์ 10 5
857 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.แหลมรัง พิจิตร 10 4
858 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.อ่างทอง นครสวรรค์ 5 18
859 กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลโคกโพธิ์ ปัตตานี 3 1
860 กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลบางแก้ว พัทลุง 20 1
861 กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลบาลอ ยะลา 25 -
862 กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลแหลมโตนด พัทลุง 16 4
863 กองทุนสุขภาพเทศบาลเมืองตากใบ นราธิวาส 8 1
864 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลลำไพล สงขลา 6 -
865 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองคลองแห สงขลา 32 7
866 กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ สตูล 28 2
867 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขาแดง สงขลา 2 -
868 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขาไพร ตรัง 8 2
869 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คลองกวาง สงขลา 13 -
870 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกเคียน นราธิวาส 37 26
871 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดีหลวง สงขลา 15 3
872 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดุซงญอ นราธิวาส 22 51
873 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ตะบิ้ง ปัตตานี 6 13
874 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งบุหลัง สตูล 1 3
875 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำพุ สุราษฎร์ธานี 11 11
876 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บาเจาะ ยะลา 27 -
877 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าชิง สงขลา 20 16
878 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แป้น ปัตตานี - 1
879 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเขารูปช้าง สงขลา 16 25
880 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อบต.โฆษิต นราธิวาส 13 9
881 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคูหา สงขลา 17 23
882 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองคอหงส์ สงขลา 20 91
883 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านค้อ อุดรธานี 10 4
884 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเกาะนางคำ พัทลุง 19 22
885 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองปราบ สุราษฎร์ธานี 11 7
886 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลควนเนียง สงขลา 6 -
887 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคูหาใต้ สงขลา 26 1
888 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตอหลัง ปัตตานี 8 -
889 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทะเลน้อย พัทลุง 16 33
890 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าช้าง สงขลา 6 1
891 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพา สงขลา 2 4
892 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาทวี สงขลา 2 1
893 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำน้อย สงขลา 10 51
894 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านหาร สงขลา 2 -
895 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปริก สงขลา 11 -
896 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสำนักขาม สงขลา 1 -
897 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสุคิริน นราธิวาส 5 6
898 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา ยะลา 29 98
899 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองควนลัง สงขลา 17 6
900 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบัวใหญ่ นครราชสีมา 9 7
901 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสตูล สตูล 2 2
902 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสิงหนคร สงขลา 2 3
903 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลชอนสารเดช ลพบุรี 15 22
904 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.มหาโพธิ นครสวรรค์ 14 7
905 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า พัทลุง 17 4
906 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง สงขลา 19 21
907 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก ปัตตานี 27 30
908 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงโป สตูล 1 1
909 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน สงขลา 9 1
910 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า สงขลา 15 5
911 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า ตรัง 22 62
912 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน สตูล 25 39
913 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง สงขลา 24 -
914 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง นราธิวาส 17 3
915 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง กาญจนบุรี 11 10
916 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนแหลมสอม ตรัง 1 -
917 กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.คลองหรัง สงขลา 14 -
918 กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.แหลมโพธิ์ ปัตตานี 4 -
919 คณะเภสัช ม.สงขลานครินทร์ - -
920 เครือข่ายเรือนจำ 7 จังหวัด สงขลา - -
921 ท้องถิ่นตัวอย่าง สงขลา 4 2
922 เทศบาลตำบล กระแสสินธุ์ สงขลา - -
923 เทศบาลตำบล กำแพงเพชร สงขลา - -
924 เทศบาลตำบล เกาะแต้ว สงขลา 1 1
925 เทศบาลตำบล คลองแงะ สงขลา 1 1
926 เทศบาลตำบล ควนเนียง สงขลา 1 1
927 เทศบาลตำบล คูเต่า สงขลา - -
928 เทศบาลตำบล คูหาใต้ สงขลา 1 1
929 เทศบาลตำบล โคกม่วง สงขลา - -
930 เทศบาลตำบล จะนะ สงขลา - -
931 เทศบาลตำบล ชะแล้ สงขลา 1 1
932 เทศบาลตำบล เชิงแส สงขลา 1 1
933 เทศบาลตำบล ท่าช้าง สงขลา - -
934 เทศบาลตำบล ท่าพระยา สงขลา 1 2
935 เทศบาลตำบล ทุ่งลาน สงขลา 1 3
936 เทศบาลตำบล เทพา สงขลา 1 1
937 เทศบาลตำบล นาทวี สงขลา 3 1
938 เทศบาลตำบล นาทวีนอก สงขลา 1 1
939 เทศบาลตำบล นาทับ สงขลา - -
940 เทศบาลตำบล นาสีทอง สงขลา 1 1
941 เทศบาลตำบล น้ำน้อย สงขลา - -
942 เทศบาลตำบล บ่อตรุ สงขลา 1 1
943 เทศบาลตำบล บางเหรียง สงขลา - -
944 เทศบาลตำบล บ้านนา สงขลา - -
945 เทศบาลตำบล บ้านไร่ สงขลา 1 1
946 เทศบาลตำบล บ้านหาร สงขลา - -
947 เทศบาลตำบล ปริก สงขลา 1 2
948 เทศบาลตำบล ปากแตระ สงขลา 1 2
949 เทศบาลตำบล ปาดัง สงขลา 1 1
950 เทศบาลตำบล พะตง สงขลา 1 1
951 เทศบาลตำบล พะวง สงขลา - -
952 เทศบาลตำบล ระโนด สงขลา 1 -
953 เทศบาลตำบล ลำไพล สงขลา 1 2
954 เทศบาลตำบล สทิงพระ สงขลา 1 -
955 เทศบาลตำบล สะบ้าย้อย สงขลา 1 1
956 เทศบาลตำบล สำนักขาม สงขลา 1 1
957 เทศบาลนคร สงขลา สงขลา - -
958 เทศบาลนคร หาดใหญ่ สงขลา 2 1
959 เทศบาลเมือง กำแพงเพชร สงขลา - -
960 เทศบาลเมือง เขารูปช้าง สงขลา 1 1
961 เทศบาลเมือง คลองแห สงขลา 1 2
962 เทศบาลเมือง ควนลัง สงขลา 1 1
963 เทศบาลเมือง คอหงส์ สงขลา 1 1
964 เทศบาลเมือง ทุ่งตำเสา สงขลา 1 1
965 เทศบาลเมือง บ้านพรุ สงขลา 1 2
966 เทศบาลเมือง ปาดังเบซาร์ สงขลา 1 -
967 เทศบาลเมือง ม่วงงาม สงขลา 1 2
968 เทศบาลเมือง สะเดา สงขลา 2 2
969 เทศบาลเมือง สิงหนคร สงขลา - -
970 พี่เลี้ยงจังหวัดสงขลา - -
971 พี่เลี้ยงจังหวัดสตูล - -
972 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - -
973 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - 1
974 สปสช. 24 -
975 สปสช. เขต 12 - -
976 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - -
977 องค์การบริหารส่วนจังหวัด สงขลา สงขลา - -
978 องค์การบริหารส่วนตำบล กระดังงา สงขลา 1 1
979 องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะยอ สงขลา 1 1
980 องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะสะบ้า สงขลา - -
981 องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะใหญ่ สงขลา - -
982 องค์การบริหารส่วนตำบล ขุนตัดหวาย สงขลา 1 1
983 องค์การบริหารส่วนตำบล เขาแดง สงขลา - -
984 องค์การบริหารส่วนตำบล เขาพระ สงขลา 2 1
985 องค์การบริหารส่วนตำบล เขามีเกียรติ สงขลา - -
986 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองกวาง สงขลา - -
987 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองแดน สงขลา - -
988 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองทราย สงขลา 1 1
989 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองเปียะ สงขลา - -
990 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองรี สงขลา - -
991 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองหรัง สงขลา 1 1
992 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองหลา สงขลา 1 2
993 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองหอยโข่ง สงขลา - -
994 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองอู่ตะเภา สงขลา 1 1
995 องค์การบริหารส่วนตำบล ควนรู สงขลา 1 2
996 องค์การบริหารส่วนตำบล ควนโส สงขลา - -
997 องค์การบริหารส่วนตำบล คูขุด สงขลา 1 1
998 องค์การบริหารส่วนตำบล คูหา สงขลา 1 2
999 องค์การบริหารส่วนตำบล คู สงขลา 1 3
1000 องค์การบริหารส่วนตำบล แค สงขลา - -
1001 องค์การบริหารส่วนตำบล จะทิ้งพระ สงขลา 1 2
1002 องค์การบริหารส่วนตำบล จะแหน สงขลา - -
1003 องค์การบริหารส่วนตำบล จะโหนง สงขลา 1 1
1004 องค์การบริหารส่วนตำบล ฉลุง สงขลา - -
1005 องค์การบริหารส่วนตำบล ฉาง สงขลา - -
1006 องค์การบริหารส่วนตำบล ชิงโค สงขลา - -
1007 องค์การบริหารส่วนตำบล ชุมพล สงขลา 1 1
1008 องค์การบริหารส่วนตำบล ดีหลวง สงขลา 1 1
1009 องค์การบริหารส่วนตำบล แดนสงวน สงขลา 1 1
1010 องค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน สงขลา - -
1011 องค์การบริหารส่วนตำบล ตะเครียะ สงขลา - -
1012 องค์การบริหารส่วนตำบล ทับช้าง สงขลา - -
1013 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าข้าม สงขลา 1 1
1014 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าชะมวง สงขลา 1 1
1015 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าบอน สงขลา 1 1
1016 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าประดู่ สงขลา 1 1
1017 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าโพธิ์ สงขลา 1 1
1018 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าม่วง สงขลา - -
1019 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหมอไทร สงขลา 1 1
1020 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหิน สงขลา 1 2
1021 องค์การบริหารส่วนตำบล ทำนบ สงขลา 1 1
1022 องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งขมิ้น สงขลา - -
1023 องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งพอ สงขลา 1 1
1024 องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งหมอ สงขลา - 1
1025 องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งหวัง สงขลา 1 2
1026 องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งใหญ่ สงขลา - -
1027 องค์การบริหารส่วนตำบล เทพา สงขลา 1 1
1028 องค์การบริหารส่วนตำบล ธารคีรี สงขลา 1 1
1029 องค์การบริหารส่วนตำบล นาหม่อม สงขลา 1 1
1030 องค์การบริหารส่วนตำบล นาหมอศรี สงขลา - -
1031 องค์การบริหารส่วนตำบล นาหว้า สงขลา 1 1
1032 องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำขาว สงขลา 1 1
1033 องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อดาน สงขลา 1 2
1034 องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อแดง สงขลา 1 1
1035 องค์การบริหารส่วนตำบล บางกล่ำ สงขลา 1 1
1036 องค์การบริหารส่วนตำบล บางเขียด สงขลา - -
1037 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านขาว สงขลา 1 1
1038 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านโหนด สงขลา - -
1039 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านใหม่ สงขลา 1 1
1040 องค์การบริหารส่วนตำบล บาโหย สงขลา 1 1
1041 องค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบ สงขลา - -
1042 องค์การบริหารส่วนตำบล ปริก สงขลา - 1
1043 องค์การบริหารส่วนตำบล ปลักหนู สงขลา 1 1
1044 องค์การบริหารส่วนตำบล ปากบาง สงขลา 1 1
1045 องค์การบริหารส่วนตำบล ปากรอ สงขลา 1 1
1046 องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าขาด สงขลา - -
1047 องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าชิง สงขลา 1 2
1048 องค์การบริหารส่วนตำบล เปียน สงขลา 1 1
1049 องค์การบริหารส่วนตำบล พะตง สงขลา 1 1
1050 องค์การบริหารส่วนตำบล พังยาง สงขลา 1 1
1051 องค์การบริหารส่วนตำบล พังลา สงขลา 1 1
1052 องค์การบริหารส่วนตำบล พิจิตร สงขลา - -
1053 องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ทอม สงขลา 1 2
1054 องค์การบริหารส่วนตำบล ระโนด สงขลา 1 1
1055 องค์การบริหารส่วนตำบล ระวะ สงขลา 1 1
1056 องค์การบริหารส่วนตำบล รัตภูมิ สงขลา 1 1
1057 องค์การบริหารส่วนตำบล รำแดง สงขลา - -
1058 องค์การบริหารส่วนตำบล โรง สงขลา - -
1059 องค์การบริหารส่วนตำบล วังใหญ่ สงขลา 1 1
1060 องค์การบริหารส่วนตำบล วัดขนุน สงขลา - -
1061 องค์การบริหารส่วนตำบล วัดจันทร์ สงขลา 1 1
1062 องค์การบริหารส่วนตำบล วัดสน สงขลา - -
1063 องค์การบริหารส่วนตำบล สนามชัย สงขลา - -
1064 องค์การบริหารส่วนตำบล สะกอม สงขลา - -
1065 องค์การบริหารส่วนตำบล สะท้อน สงขลา - -
1066 องค์การบริหารส่วนตำบล สะพานไม้แก่น สงขลา 1 2
1067 องค์การบริหารส่วนตำบล สำนักแต้ว สงขลา - -
1068 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยลึก สงขลา - -