กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

หน่วยงานจังหวัดแผนงานพัฒนาโครงการติดตามโครงการ
1 กองทุนสุขภาพตำบล - -
2 กองทุนสุขภาพตำบล ตัวอย่าง สงขลา 26 52
3 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกกกุง - -
4 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกกโก ลพบุรี 10 3
5 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกกตูม - -
6 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกงไกรลาศ - -
7 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกงพานพันดอน - -
8 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกงรถ - -
9 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกงหรา - -
10 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกบินทร์ - -
11 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกม.5 - -
12 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกมลาไสย - -
13 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ - -
14 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกระจัน - -
15 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกระจับ - -
16 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกระดังงา - -
17 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกระบี่น้อย - -
18 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกระสัง - -
19 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์ สงขลา 8 5
20 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกระโสม - -
21 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกระหวัน ศรีสะเกษ 7 5
22 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกระหาด - -
23 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกรับใหญ่ - -
24 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกรูด - -
25 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกลางดง - -
26 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกลางเวียง - -
27 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกลางหมื่น - -
28 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกลางใหญ่ อุดรธานี 1 -
29 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกวนวัน หนองคาย 6 2
30 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลก้อ - -
31 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกองควาย - -
32 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกองดิน - -
33 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกองนาง - -
34 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกะทูน - -
35 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกะปาง - -
36 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกะเปอร์ - -
37 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกะรน - -
38 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ นราธิวาส 14 5
39 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกังแอน - -
40 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกันตวจระมวล - -
41 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกันทรอม ศรีสะเกษ 5 6
42 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกันทรารมย์ - -
43 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ - -
44 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลก้านเหลือง - -
45 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกาบเชิง - -
46 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลการะเกด - -
47 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ - -
48 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำพวน - -
49 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพง สตูล 27 -
50 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพงดิน พิจิตร 4 1
51 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพงเพชร สงขลา 8 -
52 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพงแสน - -
53 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุงเก่า - -
54 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุฎโง้ง - -
55 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดกว้าง - -
56 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น - -
57 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดจับ - -
58 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดจิก - -
59 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดชมภู - -
60 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา - -
61 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี - -
62 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดดินจี่ - -
63 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดดู่ - -
64 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า - -
65 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดน้ำใส - -
66 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดบาก - -
67 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดประทาย - -
68 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดปลาดุก - -
69 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดสิม - -
70 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ - -
71 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดหว้า - -
72 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดแห่ - -
73 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดไห - -
74 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดแฮด - -
75 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุมภวาปี - -
76 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุยบุรี - -
77 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ - -
78 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ - -
79 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกู่แก้ว - -
80 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว - -
81 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกวียนหัก - -
82 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกษไชโย - -
83 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา - -
84 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย - -
85 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ - -
86 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเก่ากลอย - -
87 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 12 9
88 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะแก้ว - -
89 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะขนุน ฉะเชิงเทรา 10 6
90 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะขวาง - -
91 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะคา - -
92 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว - -
93 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะจันทร์ - -
94 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะช้าง - -
95 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะเต่า - -
96 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะแต้ว สงขลา 15 1
97 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะทวด - -
98 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะนางคำ พัทลุง 21 23
99 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะพะงัน - -
100 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะเพชร - -
101 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะยาว - -
102 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ - -
103 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ - -
104 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะสีชัง - -
105 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะหวาย - -
106 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแก้งคร้อ - -
107 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน - -
108 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น - -
109 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแกดำ - -
110 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแก่นฝาง ขอนแก่น 10 16
111 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแกลงกะเฉด - -
112 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโกตาบารู ยะลา 9 1
113 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโกรกแก้ว - -
114 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโกรกพระ - -
115 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย - -
116 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไก่คำ - -
117 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขนวน - -
118 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขนอม - -
119 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขมิ้น - -
120 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขวาว - -
121 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขัวมุง - -
122 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี - -
123 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขามทะเลสอ - -
124 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขามป้อม - -
125 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขามเรียง - -
126 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขามสะแกแสง - -
127 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขามใหญ่ อุบลราชธานี - -
128 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขี้เหล็ก - -
129 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขึ่ง - -
130 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขุนกระทิง - -
131 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขุนแก้ว - -
132 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขุนทะเล - -
133 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง - -
134 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขุนยวม - -
135 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขุนหาญ ศรีสะเกษ 8 10
136 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขุย - -
137 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ - -
138 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขมราฐ - -
139 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ - -
140 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาแก้ว - -
141 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ - -
142 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาขวาง - -
143 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาคอก - -
144 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาคีรีส - -
145 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขางู - -
146 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาเจียก - -
147 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาโจด - -
148 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ - -
149 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาชัยสน พัทลุง 11 11
150 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ - -
151 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาชุมทอง - -
152 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาดิน - -
153 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาทราย - -
154 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาน้อย - -
155 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ - -
156 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาบางแกรก - -
157 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาบายศรี - -
158 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาพนม - -
159 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาพระ - -
160 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาพระงาม ลพบุรี 10 -
161 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาพระนอน - -
162 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง - -
163 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน - -
164 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาสมิง - -
165 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง - -
166 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง พัทลุง 11 10
167 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน ฉะเชิงเทรา 10 4
168 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขื่องใน อุบลราชธานี 3 7
169 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง ยะลา 3 -
170 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ - -
171 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคชสิทธิ์ - -
172 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลครบุรีใต้ - -
173 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลครึ่ง - -
174 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองขลุง - -
175 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองขุด สตูล 46 5
176 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองแงะ สงขลา 14 2
177 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองจิก - -
178 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น - -
179 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองด่าน - -
180 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองตาคต - -
181 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองตำหรุ - -
182 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองเต็ง ตรัง 3 -
183 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองทรายขาว พัทลุง 18 3
184 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ 2 1
185 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองปราบ สุราษฎร์ธานี 11 7
186 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองปาง ตรัง 14 35
187 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองไผ่ - -
188 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองพน - -
189 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา - -
190 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองพระอุดม - -
191 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองพลู - -
192 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองพิไกร - -
193 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย - -
194 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองยาง - -
195 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองโยง - -
196 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา - -
197 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองวาฬ - -
198 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองสวน - -
199 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ - -
200 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองหาด - -
201 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองใหญ่ พัทลุง 1 -
202 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลควนกลาง - -
203 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลควนกุน ตรัง 10 -
204 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลควนขนุน พัทลุง 29 10
205 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลควนโดน สตูล 11 -
206 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลควนเนียง สงขลา 6 -
207 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลควนโพธิ์ ตรัง 5 1
208 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลควนศรี สุราษฎร์ธานี - 1
209 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลควนเสาธง พัทลุง 19 3
210 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคอกช้าง ยะลา 11 5
211 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ชัยภูมิ 9 13
212 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคอนสา - -
213 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคอนสาย - -
214 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคอนสาร - -
215 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคอแลน - -
216 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลค้อวัง - -
217 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลค่ายเนินวง - -
218 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคำก้าว - -
219 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคำขวาง - -
220 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว - -
221 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคำชะอี - -
222 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคำตากล้า - -
223 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคำเตย - -
224 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อุบลราชธานี - -
225 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคำบง อุดรธานี 15 10
226 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคำบ่อ - -
227 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคำป่าหลาย - -
228 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคำพราน - -
229 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคำพอุง - -
230 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคำม่วง กาฬสินธุ์ 10 17
231 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว - -
232 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคำใหญ่ - -
233 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคำอาฮวน - -
234 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคึกคัก - -
235 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา - -
236 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา - -
237 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคุระบุรี - -
238 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคูขวาง - -
239 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคูเต่า สงขลา 29 6
240 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคูเมือง - -
241 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคูสะคาม - -
242 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคูหาใต้ สงขลา 35 1
243 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเค็งใหญ่ - -
244 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเคียนซา - -
245 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแคน - -
246 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแคนดง - -
247 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแคมป์สน - -
248 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกกกม่วง - -
249 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกก่ง - -
250 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกกรวด - -
251 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกกลอย - -
252 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกกลาง - -
253 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกก่อง - -
254 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกคราม - -
255 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกงาม ขอนแก่น 10 16
256 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกจาน - -
257 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกชะงาย พัทลุง 26 46
258 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกตูม - -
259 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกปีบ - -
260 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกพระ - -
261 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกพุทรา - -
262 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกโพธิ์ ปัตตานี 4 1
263 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกภู - -
264 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกม่วง สงขลา 26 -
265 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกมะกอก - -
266 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกม้า - -
267 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกล่าม - -
268 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกศรี - -
269 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกสลุด - -
270 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกสวาย - -
271 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกสะอาด - -
272 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกสำราญ - -
273 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกสำโรง - -
274 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกสี - -
275 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกสูง - -
276 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ - -
277 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกหล่อ ตรัง 9 -
278 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกเหล็ก - -
279 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไคสี - -
280 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา - -
281 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลงอบ - -
282 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลงิม - -
283 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลงิ้ว - -
284 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลงิ้วงาม - -
285 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลงิ้วด่อน - -
286 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจ.ป.ร. - -
287 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน - -
288 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน - -
289 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจระเข้หิน - -
290 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจริม - -
291 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจองถนน พัทลุง 3 2
292 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจอมทอง - -
293 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจอมบึง - -
294 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจอมพระ - -
295 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา - -
296 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจอหอ - -
297 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจะนะ สงขลา 2 11
298 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจักราช - -
299 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจังหาร - -
300 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจัตุรัส - -
301 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจันจว้า - -
302 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจันดี - -
303 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจันดุม - -
304 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจันทเขลม - -
305 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจันทบเพชร - -
306 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจานแสนไชย - -
307 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจำปาขัน - -
308 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจำปี - -
309 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจุน - -
310 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจุมจัง - -
311 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน - -
312 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเจดีย์ - -
313 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว - -
314 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - -
315 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ - -
316 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ - -
317 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง สตูล 9 -
318 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด - -
319 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเจ้าพระยา - -
320 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแจ้ห่ม - -
321 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลฉมัน - -
322 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลฉลอง - -
323 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลฉลุง สตูล 25 -
324 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลฉวาง - -
325 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเฉลียงทอง - -
326 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชนแดน - -
327 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชนบท - -
328 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชมภู - -
329 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชมสะอาด - -
330 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ - -
331 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลช่องแค - -
332 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลช่องเม็ก - -
333 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลช่องแมว - -
334 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลช่องลม - -
335 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลช่อแฮ - -
336 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชะโนด - -
337 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชะมาย - -
338 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชะเมา - -
339 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชะรัด พัทลุง 21 -
340 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชะแล้ สงขลา 16 -
341 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชะอวด - -
342 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชัยนาท - -
343 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชัยวารี - -
344 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชากไทย - -
345 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชากบก - -
346 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลช้างขวา - -
347 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลช้างข้าม - -
348 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลช้างซ้าย - -
349 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลช้างเผือก - -
350 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชานุมาน - -
351 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชำฆ้อ - -
352 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชำนิ - -
353 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชำราก - -
354 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชีลอง - -
355 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชุมโค - -
356 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชุมพร - -
357 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชุมพล พัทลุง 30 -
358 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชุมพลบุรี - -
359 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชุมพวง - -
360 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชุมแสง - -
361 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชิงดอย - -
362 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชิงทะเล - -
363 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชิงเนิน - -
364 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชิงแส สงขลา 10 25
365 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชียงกลม - -
366 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชียงกลาง - -
367 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชียงขวัญ - -
368 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชียงคาน - -
369 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชียงคำ - -
370 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชียงเครือ - -
371 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน - -
372 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชียงดาว - -
373 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชียงเพ็ง - -
374 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชียงม่วน - -
375 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชียงยืน - -
376 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย - -
377 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชียงสือ - -
378 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชียงแหว - -
379 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชียงใหม่ - -
380 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ - -
381 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแชแล - -
382 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแชะ - -
383 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโชคชัย - -
384 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไชยปราการ - -
385 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไชยมงคล - -
386 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไชยวาน - -
387 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไชยสถาน - -
388 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไชโย - -
389 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลซับสมอทอด - -
390 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลซาง - -
391 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลซำสูง - -
392 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลซึ้ง - -
393 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแซงบาดาล - -
394 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโซง - -
395 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโซ่พิสัย - -
396 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดงขุย - -
397 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดงคอน - -
398 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดงแคนใหญ่ - -
399 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดงเจน - -
400 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดงดำ - -
401 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดงแดง - -
402 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดงป่าคำ - -
403 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดงมอน - -
404 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดงมะดะ - -
405 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดงมะไฟ - -
406 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดงมะยาง - -
407 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดงมูล - -
408 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดงเย็น - -
409 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดงลิง - -
410 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ - -
411 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดงสิงห์ - -
412 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดงหลวง - -
413 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอกไม้ - -
414 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนกำ - -
415 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนเกาะกา - -
416 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนแก้ว - -
417 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนไก่ดี - -
418 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนขมิ้น - -
419 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนเขือง - -
420 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนจาน - -
421 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ - -
422 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี - -
423 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนตรอ - -
424 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนตาล - -
425 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก - -
426 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนทราย พัทลุง 14 13
427 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนประดู่ พัทลุง 13 7
428 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนพุด - -
429 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนมนต์ - -
430 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนโมง - -
431 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนยายหอม - -
432 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนศิลา - -
433 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนหญ้านาง - -
434 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนหวาย - -
435 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนหัวฬอ - -
436 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนอะราง - -
437 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอยแก้ว - -
438 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอยลาน - -
439 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - -
440 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอยฮาง - -
441 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลด่านเกวียน - -
442 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลด่านขุนทด - -
443 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลด่านคล้า - -
444 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลด่านช้าง - -
445 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลด่านซ้าย - -
446 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลด่านทับตะโก - -
447 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย - -
448 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลด่านสำโรง - -
449 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก - -
450 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดินดำ - -
451 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดีลัง - -
452 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดู่ใต้ - -
453 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเด่นชัย - -
454 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเดิด - -
455 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเดิมบาง - -
456 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโดด - -
457 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตกพรม - -
458 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลต้นคราม - -
459 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทด - -
460 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลต้นไทร นราธิวาส 16 1
461 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลต้นธง ลำพูน 7 14
462 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลต้นธงชัย - -
463 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตรอน - -
464 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตระการพืชผล - -
465 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตลาด - -
466 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ - -
467 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตลาดขวัญ - -
468 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตลาดเขต - -
469 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตลาดแค - -
470 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตลาดไชยา - -
471 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตลาดน้อย - -
472 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตลาดแร้ง - -
473 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ - -
474 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตลิ่งชัน - -
475 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตลุก - -
476 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตลุกดู่ - -
477 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตองโขบ - -
478 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตอหลัง ปัตตานี 8 -
479 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตะกาง - -
480 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตะกุด - -
481 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตะขบ - -
482 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตะค่า - -
483 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย - -
484 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตะเคียนทอง - -
485 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตะลุบัน ปัตตานี 6 3
486 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตะโหมด พัทลุง 1 -
487 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยง ปัตตานี 24 22
488 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส นราธิวาส 23 -
489 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตากฟ้า - -
490 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตาจง - -
491 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตาดทอง - -
492 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตาพระยา - -
493 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว - -
494 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตาลเลียน - -
495 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตาลสุม - -
496 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเตราะบอน ปัตตานี 17 -
497 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแต้ - -
498 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโตนดด้วน พัทลุง 16 21
499 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลถนนใหญ่ ลพบุรี 16 27
500 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลถอนสมอ - -
501 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลถาวร - -
502 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ - -
503 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเถินบุรี - -
504 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทรายขาว - -
505 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทรายมูล - -
506 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท้องเนียน - -
507 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทองผาภูมิ - -
508 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทองแสนขัน - -
509 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทอนหงส์ - -
510 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทะเมนชัย - -
511 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ - -
512 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทะเลน้อย พัทลุง 18 35
513 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทับกฤช - -
514 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทับคล้อ - -
515 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทับช้าง - -
516 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทับไทร - -
517 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทับปุด - -
518 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทับมา - -
519 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทับยา - -
520 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทับสะแก - -
521 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทัพทัน - -
522 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่ากว้าง - -
523 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าก้อน - -
524 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทากาศ - -
525 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทากาศเหนือ - -
526 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าเกษม - -
527 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าขนอน 1 1
528 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าขนุน - -
529 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าขอนยาง - -
530 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าข้าม ตรัง 19 12
531 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก - -
532 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทาขุมเงิน - -
533 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าโขลง - -
534 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าคันโท - -
535 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าแค พัทลุง 9 3
536 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทางพระ - -
537 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทางพูน - -
538 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่างิ้ว ตรัง 28 35
539 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าจำปี - -
540 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าจีน - -
541 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าฉาง - -
542 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าชนะ - -
543 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง - -
544 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าช้าง สงขลา 6 -
545 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าชี สุราษฎร์ธานี 4 2
546 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง - -
547 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าแซะ - -
548 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา - -
549 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าตะโก - -
550 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าตูม - -
551 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าถ่าน ฉะเชิงเทรา 10 3
552 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าทอง - -
553 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าทองใหม่ - -
554 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง - -
555 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่านา - -
556 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก - -
557 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าบุญมี - -
558 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าประจะ - -
559 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าปลา - -
560 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทาปลาดุก - -
561 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าผา - -
562 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าพญา ตรัง 12 4
563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าพระ - -
564 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าพระยา สงขลา 1 1
565 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย - -
566 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าพล - -
567 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าพุทรา - -
568 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าแพ - -
569 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าม่วง กาญจนบุรี 11 9
570 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่ามะกา - -
571 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่ามะขาม - -
572 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่ามะเขือ - -
573 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ พัทลุง 26 29
574 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่ามิหรำ พัทลุง 10 3
575 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าไม้รวก เพชรบุรี 18 30
576 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าไม้ - -
577 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท้ายดง - -
578 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท้ายเหมือง - -
579 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่ายาง - -
580 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม - -
581 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าระหัด - -
582 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าเรือ - -
583 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าแร่ - -
584 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าล้อ กาญจนบุรี 11 5
585 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง - -
586 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าลาน - -
587 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าลี่ - -
588 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง - -
589 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าวังตาล - -
590 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าวังทอง - -
591 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าวังผา - -
592 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าวุ้ง - -
593 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าศาลา - -
594 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าศิลา - -
595 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทาสบชัย - -
596 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทาสบเส้า - -
597 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าสะอาด - -
598 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน - -
599 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าสัก - -
600 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าสาป - -
601 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าสาย - -
602 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าสายลวด - -
603 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าสีดา - -
604 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าสุด - -
605 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าเสด็จ - -
606 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าเสา - -
607 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าหลวง - -
608 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าฬ่อ - -
609 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าอุเทน - -
610 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลที่วัง - -
611 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ - -
612 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ ตรัง 14 -
613 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งกวาว - -
614 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งกุลา - -
615 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง - -
616 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งคลี - -
617 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน - -
618 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งคอก - -
619 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งงาม - -
620 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งช้าง - -
621 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งต้อม - -
622 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งตะไคร - -
623 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งแต้ - -
624 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งทราย - -
625 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งทอง - -
626 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งน้อย - -
627 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง - -
628 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งฝน - -
629 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง - -
630 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งยาว ตรัง 6 3
631 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง - -
632 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งลาน สงขลา 16 2
633 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย - -
634 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล - -
635 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา - -
636 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก - -
637 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งสัง - -
638 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม - -
639 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง - -
640 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งใส - -
641 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งหลวง สุโขทัย 10 3
642 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งหว้า สตูล 14 19
643 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง - -
644 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งใหญ่ - -
645 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง - -
646 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี - -
647 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเทพนคร - -
648 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเทพราช - -
649 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเทพวงศา - -
650 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเทพสถิต - -
651 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเทพา สงขลา 2 4
652 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเทพาลัย - -
653 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไทรงาม - -
654 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไทรน้อย - -
655 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไทรม้า - -
656 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไทรย้อย - -
657 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไทรโยค - -
658 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล - -
659 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลธงธานี - -
660 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลธรรมศาลา - -
661 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลธรรมามูล - -
662 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลธัญญา - -
663 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลธัญบุรี - -
664 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลธาตุ - -
665 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลธาตุทอง - -
666 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลธาตุนาเวง - -
667 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลธาตุพนม - -
668 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ - -
669 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลธารเกษม - -
670 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ยะลา 13 6
671 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนกออก - -
672 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนครชัยศรี - -
673 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนครชุม - -
674 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนครไทย - -
675 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต - -
676 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนครหลวง - -
677 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนากลาง - -
678 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาแก - -
679 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาแก้ว - -
680 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาขยาด พัทลุง 6 2
681 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาข่า - -
682 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาขาม - -
683 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาครัว - -
684 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาคำ - -
685 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาคำไฮ - -
686 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาคู - -
687 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนางบวช - -
688 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนางลือ - -
689 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนางแล - -
690 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนางัว - -
691 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนางั่ว - -
692 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาจอมเทียน - -
693 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาจะหลวย - -
694 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาจาน - -
695 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาจารย์ - -
696 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาเฉลียง - -
697 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาชะอัง - -
698 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาเชือก - -
699 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาซอ - -
700 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาแซง - -
701 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาด้วง - -
702 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาดอกคำ - -
703 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาด่าน - -
704 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาดินดำ - -
705 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาดี - -
706 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาดูน - -
707 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาตาล - -
708 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาตาล่วง ตรัง 26 1
709 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาทวี สงขลา 2 1
710 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาทวีนอก สงขลา 19 7
711 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาท่อม พัทลุง 8 1
712 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาทัน กาฬสินธุ์ 10 16
713 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาทับ สงขลา 6 23
714 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาน้อย - -
715 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาใน - -
716 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาบอน - -
717 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาประดู่ ปัตตานี 14 -
718 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาป่า - -
719 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาป่าแซง - -
720 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาโป่ง - -
721 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาเพียง - -
722 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาแพง - -
723 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ชุมพร 16 9
724 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา ชุมพร 15 5
725 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนามน - -
726 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาม่อง - -
727 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนามะเขือ - -
728 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนามะเฟือง - -
729 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาเมือง - -
730 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร ตรัง 25 1
731 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนายม - -
732 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนายายอาม - -
733 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนายาว - -
734 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนายูง - -
735 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาเยีย - -
736 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ ตรัง 17 -
737 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาเรือง - -
738 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาวง ตรัง 1 3
739 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาวัง - -
740 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาเวียง - -
741 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาส่วง - -
742 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาสาร - -
743 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาสีทอง สงขลา 1 1
744 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาโสก - -
745 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม - -
746 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ - -
747 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาหนาด - -
748 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาหมอม้า - -
749 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาหว้า - -
750 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ - -
751 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาเหรง - -
752 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาเหล่า - -
753 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาแห้ว - -
754 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาโหนด พัทลุง 22 21
755 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาอ้อ - -
756 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาอาน - -
757 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลน้ำก่ำ - -
758 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลน้ำคอก - -
759 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลน้ำคำ - -
760 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ - -
761 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลน้ำจืด - -
762 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลน้ำโจ้ - -
763 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว - -
764 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย - -
765 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลน้ำน้อย - -
766 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลน้ำปลีก - -
767 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลน้ำปาด - -
768 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลน้ำพอง - -
769 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - -
770 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลน้ำแพร่ - -
771 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลน้ำยืน - -
772 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลน้ำริด - -
773 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลน้ำสวย - -
774 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลน้ำโสม - -
775 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลน้ำอ้อม - -
776 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนิคม - -
777 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย - -
778 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล - -
779 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนิคมปราสาท - -
780 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์ - -
781 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย - -
782 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนิเวศน์ - -
783 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเนินกุ่ม - -
784 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเนินขาม - -
785 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเนินฆ้อ - -
786 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเนินปอ พิจิตร - -
787 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเนินพระ - -
788 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเนินมะกอก - -
789 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเนินมะปราง - -
790 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเนินสันติ - -
791 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเนินสูง - -
792 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนคอม - -
793 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนฆ้อง - -
794 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนเจริญ - -
795 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนชัยศรี - -
796 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนดินแดง - -
797 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนแดง - -
798 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนตาล - -
799 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนทอง - -
800 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนท่อน - -
801 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนไทย - -
802 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนน้ำเกลี้ยง - -
803 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนบุรี - -
804 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนปอแดง - -
805 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนเมือง - -
806 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนศิลา - -
807 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ - -
808 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนสวรรค์ - -
809 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนสว่าง - -
810 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนสะอาด - -
811 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนสัง - -
812 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ - -
813 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนสูง ศรีสะเกษ 6 4
814 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย - -
815 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนหวาย - -
816 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนหัน - -
817 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลในเมือง - -
818 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบงใต้ - -
819 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบรบือ - -
820 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย - -
821 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบวกค้าง - -
822 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ่อ - -
823 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ่อกรุ - -
824 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ - -
825 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ่อแก้ว - -
826 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ่อตรุ สงขลา 19 4
827 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ่อทอง ปัตตานี 16 33
828 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ่อไทย - -
829 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง - -
830 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ่อพลอย - -
831 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ่อพลับ - -
832 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ - -
833 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ่อหลวง - -
834 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว - -
835 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบะยาว - -
836 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบะหว้า - -
837 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบันนังสตา ยะลา 14 -
838 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบัลลังก์ - -
839 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบัวงาม - -
840 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบัวเชด - -
841 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบัวบาน - -
842 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบัววัฒนา - -
843 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบัวสว่าง - -
844 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบัวหุ่ง - -
845 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางกระทึก - -
846 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม - -
847 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางกระบือ - -
848 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางกระสั้น - -
849 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางกะจะ - -
850 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางกะดี - -
851 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางกุ้ง - -
852 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางเก่า - -
853 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางแก้ว พัทลุง 20 1
854 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางขนาก - -
855 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางขะแยง - -
856 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางขุด - -
857 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางโขมด - -
858 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางคล้า - -
859 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางคลาน - -
860 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางงา - -
861 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง - -
862 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางจัก - -
863 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางจาก - -
864 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางซ้าย - -
865 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางเดื่อ - -
866 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางเตย - -
867 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางทราย - -
868 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ - -
869 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางไทร - -
870 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางนกแขวก - -
871 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางนมโค - -
872 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางนอน - -
873 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางนายสี - -
874 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว - -
875 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว - -
876 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางบ่อ - -
877 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางบาล - -
878 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางประมุง - -
879 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางปลา - -
880 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางปลาม้า - -
881 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางปะกง - -
882 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ - -
883 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางปะหัน - -
884 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางปะอิน - -
885 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางปู ปัตตานี 14 1
886 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางผึ้ง - -
887 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางไผ่ - -
888 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางพระ - -
889 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางพลับ - -
890 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางพลี - -
891 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางพลีน้อย - -
892 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางพูน - -
893 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางแพ - -
894 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางม่วง 8 -
895 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ - -
896 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางเมือง - -
897 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ - -
898 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางระกำ - -
899 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ - -
900 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางละมุง - -
901 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางลึก - -
902 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางเลน - -
903 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางวัว - -
904 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ - -
905 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางสน - -
906 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางสมัคร - -
907 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางสวรรค์ - -
908 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย - -
909 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางสีทอง - -
910 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางเสร่ - -
911 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางเสาธง - -
912 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก - -
913 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางหมาก - -
914 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางหลวง - -
915 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางเหรียง สงขลา 1 1
916 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางใหญ่ - -
917 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบาเจาะ นราธิวาส 35 3
918 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านกรด - -
919 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านกรวด - -
920 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ - -
921 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านกร่าง - -
922 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านกรูด - -
923 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านกล้วย - -
924 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านกลาง ลำพูน 6 11
925 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านกอก อุบลราชธานี 4 4
926 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านเกาะ - -
927 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านแก่ง - -
928 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านแก้ง - -
929 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านข่า - -
930 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านเขว้า - -
931 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านโข้ง - -
932 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านคลอง - -
933 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านค้อ - -
934 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา - -
935 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านค่าย - -
936 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว - -
937 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านโคก - -
938 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง - -
939 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านจั่น - -
940 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านฉาง - -
941 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย - -
942 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านเชียง - -
943 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน - -
944 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน - -
945 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านซ่อง ฉะเชิงเทรา 10 3
946 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านแซว - -
947 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านดอน - -
948 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม - -
949 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านด่าน สระแก้ว 10 7
950 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม - -
951 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านดู่ - -
952 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ หนองคาย 1 -
953 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านแดน - -
954 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านต๋อม - -
955 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านตาก - -
956 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านตาขุน - -
957 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านตาด - -
958 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านต้าย - -
959 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านตาล - -
960 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านต้า - -
961 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ - -
962 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านเต่า - -
963 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านโตนด สุโขทัย 10 2
964 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านโต้น ขอนแก่น 10 9
965 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านใต้ - -
966 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านถ่อน - -
967 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ - -
968 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านถิ่น - -
969 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง - -
970 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านแท่น - -
971 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านธาตุ - -
972 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านธิ - -
973 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านนา สงขลา 21 51
974 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ - -
975 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ - -
976 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านบัว - -
977 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านบาก - -
978 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง - -
979 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านบึง - -
980 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านปง - -
981 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง - -
982 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านปล้อง - -
983 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านปิน - -
984 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด - -
985 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านเป้า - -
986 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านแป้น ลำพูน 6 7
987 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านแปะ - -
988 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านโป่ง - -
989 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง - -
990 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านผือ อุดรธานี 12 8
991 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านฝาง ขอนแก่น 10 15
992 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านพราน - -
993 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านพร้าว พัทลุง 16 40
994 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านเพ - -
995 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านเพชร - -
996 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว - -
997 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านแพง - -
998 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านแพรก - -
999 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ - -
1000 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านโพน - -
1001 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านโภชน์ - -
1002 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านม่วง - -
1003 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านมุง - -
1004 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านแม - -
1005 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า - -
1006 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านยวด - -
1007 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านยาง - -
1008 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านแยง - -
1009 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านไร่ สงขลา 3 1
1010 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านลาด - -
1011 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านเลือก - -
1012 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านเวียง - -
1013 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านสร้าง - -
1014 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านสวน พัทลุง 12 3
1015 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านส้อง - -
1016 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านสา - -
1017 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านสาง - -
1018 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ - -
1019 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านเสด็จ - -
1020 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านหมอ - -
1021 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านหลวง - -
1022 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านหาร สงขลา 2 -
1023 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านเหล่า - -
1024 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม - -
1025 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านแหลม - -
1026 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา - -
1027 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านแหวน - -
1028 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ - -
1029 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร สระแก้ว 10 8
1030 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านใหม่ - -
1031 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านแฮด - -
1032 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง - -
1033 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบาลอ - -
1034 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ - -
1035 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบึงกาฬ - -
1036 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบึงโขงหลง - -
1037 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบึงงาม - -
1038 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบึงเจริญ - -
1039 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบึงเนียม - -
1040 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ - -
1041 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบึงระมาณ - -
1042 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบึงวิชัย - -
1043 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบึงสำโรง - -
1044 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบุแกรง - -
1045 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบุ่งค้า - -
1046 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง - -
1047 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ - -
1048 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบุ่งไหม - -
1049 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบุญทัน - -
1050 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบุญเรือง - -
1051 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบุณฑริก - -
1052 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบุดี ยะลา 8 37
1053 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบุสูง - -
1054 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา นราธิวาส 18 14
1055 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเบิกไพร - -
1056 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปง - -
1057 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปงป่าหวาย - -
1058 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปงยางคก - -
1059 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปทุม - -
1060 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ - -
1061 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา - -
1062 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปทุมวาปี - -
1063 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลประโคนชัย - -
1064 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลประจันตคาม - -
1065 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ - -
1066 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลประตูป่า - -
1067 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลประทาย - -
1068 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ - -
1069 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปรางค์กู่ - -
1070 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปรางหมู่ พัทลุง 14 -
1071 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปราณบุรี - -
1072 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปราสาท - -
1073 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปราสาททอง - -
1074 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปริก สงขลา 13 -
1075 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปรุใหญ่ - -
1076 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปลักแรด - -
1077 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปลาปาก - -
1078 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปลายนา - -
1079 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปลายบาง - -
1080 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปลายพระยา - -
1081 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปลาโหล - -
1082 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก - -
1083 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปอภาร - -
1084 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปะคำ - -
1085 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปะโค หนองคาย 2 3
1086 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปะแต ยะลา 23 1
1087 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปะทิว - -
1088 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปะนาเระ ปัตตานี 7 1
1089 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปะลุรู นราธิวาส 23 20
1090 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปักธงชัย - -
1091 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปัถวี - -
1092 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปัว - -
1093 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปากกาง - -
1094 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปากคาด - -
1095 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปากชม - -
1096 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปากดง - -
1097 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปากตะโก 2 1
1098 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปากแตระ สงขลา 3 2
1099 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปากท่อ - -
1100 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปากนคร - -
1101 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปากน้ำ - -
1102 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง - -
1103 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร - -
1104 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ - -
1105 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปากน้ำประแส - -
1106 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ - -
1107 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน - -
1108 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ - -
1109 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปากปวน - -
1110 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปากพะยูน พัทลุง 11 12
1111 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปากแพรก - -
1112 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าก่อดำ - -
1113 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ - -
1114 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าคลอก - -
1115 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่างิ้ว - -
1116 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าแงะ - -
1117 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าซาง ลำพูน - -
1118 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าเซ่า - -
1119 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปาดัง สงขลา 1 -
1120 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าแดง - -
1121 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าแดด - -
1122 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว - -
1123 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าตาล ลพบุรี 11 -
1124 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าติ้ว - -
1125 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าตุ้ม - -
1126 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าบง - -
1127 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าบอน พัทลุง 6 18
1128 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าป้อง - -
1129 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าไผ่ - -
1130 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าแฝก - -
1131 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่ามะนาว ขอนแก่น 10 17
1132 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง - -
1133 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าแมต - -
1134 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าโมก - -
1135 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปาย - -
1136 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าไร่ สระแก้ว 10 7
1137 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปาเสมัส นราธิวาส 7 23
1138 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าไหน - -
1139 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย - -
1140 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปิงโค้ง - -
1141 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเปือย - -
1142 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเปือยน้อย - -
1143 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแปลงยาว - -
1144 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโป่ง - -
1145 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน - -
1146 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลผักตบ - -
1147 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลผักแว่น - -
1148 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลผักไหม - -
1149 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลผาจุก - -
1150 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลผาสุก - -
1151 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง - -
1152 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลผึ่งแดด - -
1153 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลผือใหญ่ - -
1154 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไผ่ - -
1155 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไผ่กองดิน - -
1156 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา - -
1157 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ - -
1158 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไผ่รอบ พิจิตร 11 5
1159 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลฝั่งแดง - -
1160 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลฝายกวาง - -
1161 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเฝ้าไร่ - -
1162 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพญาขัน พัทลุง 27 2
1163 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพญาเม็งราย - -
1164 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพนม - -
1165 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพนมทวน กาญจนบุรี 10 5
1166 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพนมรุ้ง - -
1167 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 12 5
1168 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพนา - -
1169 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพนางตุง พัทลุง 14 3
1170 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพบพระ - -
1171 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย - -
1172 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพยุห์ - -
1173 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพยุหะ - -
1174 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพรเจริญ - -
1175 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพรรณานคร - -
1176 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพรรณานิคม - -
1177 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพรสวรรค์ - -
1178 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพรหมคีรี - -
1179 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพรหมบุรี - -
1180 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพรหมพิราม พิษณุโลก - -
1181 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพรหมโลก - -
1182 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพระซอง - -
1183 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพระทองคำ - -
1184 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพระแท่น - -
1185 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา - -
1186 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ - -
1187 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง - -
1188 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพระบุ ขอนแก่น 10 13
1189 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน - -
1190 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพระยืน ขอนแก่น 11 16
1191 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล ขอนแก่น 9 3
1192 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพระลับ - -
1193 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ - -
1194 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพระเสด็จ - -
1195 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพระเหลา - -
1196 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพระอินทราชา - -
1197 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพรานกระต่าย - -
1198 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพรุใน - -
1199 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพรุพี สุราษฎร์ธานี 9 30
1200 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพลวง - -
1201 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพลวงสองนาง - -
1202 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพลับพลา - -
1203 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพลับพลาชัย - -
1204 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ - -
1205 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพลา - -
1206 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพลายชุมพล - -
1207 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพลิ้ว - -
1208 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพวา - -
1209 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพอกน้อย - -
1210 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพ่อมิ่ง ปัตตานี 1 12
1211 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพะตง สงขลา 18 20
1212 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพะโต๊ะ - -
1213 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพะวง สงขลา 1 2
1214 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพังโคน - -
1215 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา - -
1216 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพัฒนานิคม - -
1217 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพันดอน - -
1218 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพันดุง - -
1219 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพันนา - -
1220 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพันเสา - -
1221 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพานทอง - -
1222 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพิกุลออก - -
1223 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพิปูน - -
1224 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพิมพา - -
1225 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพิมาย - -
1226 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพุกร่าง - -
1227 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพุดซา - -
1228 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพุเตย - -
1229 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพุทไธสง - -
1230 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพุมเรียง - -
1231 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเพชรพะงัน - -
1232 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง - -
1233 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเพ็ญ - -
1234 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแพด - -
1235 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา - -
1236 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแพรกษา - -
1237 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแพรกหา พัทลุง 10 8
1238 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพงาม - -
1239 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว - -
1240 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพทะเล - -
1241 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ ศรีสะเกษ 9 8
1242 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง - -
1243 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพธิ์งาม - -
1244 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย หนองคาย - -
1245 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย - -
1246 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง - -
1247 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร อุบลราชธานี 3 4
1248 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 10 4
1249 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา - -
1250 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์ - -
1251 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพธิ์ศรี - -
1252 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ - -
1253 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพน กาฬสินธุ์ 11 14
1254 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพนงาม - -
1255 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพนทราย - -
1256 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพนทอง - -
1257 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพนพิสัย - -
1258 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพนแพง - -
1259 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพนเมือง - -
1260 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพนสวรรค์ - -
1261 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพนสา - -
1262 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพนสูง - -
1263 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพนางดำตก - -
1264 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพนางดำออก - -
1265 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ - -
1266 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพสะ - -
1267 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพสังโฆ - -
1268 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพหัก - -
1269 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไพรบึง - -
1270 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไพล - -
1271 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไพศาลี - -
1272 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลฟากท่า - -
1273 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลฟากห้วย สระแก้ว - -
1274 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลฟ้าหยาด - -
1275 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม - -
1276 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลภาชี - -
1277 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลภูกระดึง - -
1278 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลภูเขียว - -
1279 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลภูจองนายอย - -
1280 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลภูดิน - -
1281 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลภูปอ - -
1282 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลภูผาแดง - -
1283 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลภูผาม่าน - -
1284 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลภูเรือ - -
1285 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลภูวง - -
1286 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลภูเวียง - -
1287 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลภูสิงห์ - -
1288 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมโนรมย์ - -
1289 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมวกเหล็ก - -
1290 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลม่วงคัน - -
1291 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลม่วงชุม กาญจนบุรี 11 8
1292 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย - -
1293 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลม่วงน้อย ลำพูน - -
1294 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลม่วงนา - -
1295 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลม่วงยาย - -
1296 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ - -
1297 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลม่วงหวาน - -
1298 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมหาไชย - -
1299 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ - -
1300 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมหาราช - -
1301 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมะกรูด ปัตตานี 11 2
1302 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมะกอก ลำพูน - -
1303 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ พัทลุง 10 -
1304 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมะขาม - -
1305 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมะขามคู่ - -
1306 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ - -
1307 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ลำพูน 5 12
1308 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมะค่า - -
1309 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมะรือโบตก นราธิวาส 34 13
1310 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมะอึ - -
1311 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมัญจาคีรี - -
1312 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมาบข่า - -
1313 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา - -
1314 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมาบแค - -
1315 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมาบอำมฤต - -
1316 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมายอ ปัตตานี 8 3
1317 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมิตรภาพ - -
1318 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมุก - -
1319 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเม็งราย - -
1320 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมยวดี - -
1321 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง - -
1322 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองเก่า - -
1323 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองแก - -
1324 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองแกนพัฒนา - -
1325 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองแกลง - -
1326 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองคง - -
1327 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองงาย - -
1328 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ - -
1329 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองชุม - -
1330 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองที - -
1331 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองนะ - -
1332 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองบัว - -
1333 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง - -
1334 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองปาน - -
1335 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองพาน - -
1336 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองเพีย - -
1337 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองไพร - -
1338 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองยาง - -
1339 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองยาว - -
1340 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ยะลา 5 2
1341 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองเล็น - -
1342 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองเวียง - -
1343 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองศรีไค อุบลราชธานี - -
1344 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองสรวง - -
1345 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองหงส์ - -
1346 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด - -
1347 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่กลอง - -
1348 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่กา - -
1349 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่กุ - -
1350 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ขรี พัทลุง 27 2
1351 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ขะจาน - -
1352 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ข่า - -
1353 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่คำ - -
1354 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่คำมี - -
1355 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่คือ - -
1356 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่เงิน - -
1357 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่จะเรา - -
1358 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่จัน - -
1359 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ - -
1360 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่แจ่ม - -
1361 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ใจ - -
1362 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ต้าน - -
1363 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ตาว - -
1364 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ตืน - -
1365 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่แตง - -
1366 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ทะ - -
1367 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง - -
1368 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่นะ - -
1369 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง - -
1370 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ปาน - -
1371 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ปืม - -
1372 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ปุ - -
1373 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ปูคา - -
1374 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่โป่ง - -
1375 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่แฝก - -
1376 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่พริก - -
1377 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่มอก - -
1378 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่เมาะ - -
1379 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ยม - -
1380 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ยวม - -
1381 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ยาว - -
1382 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ระมาด - -
1383 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ริม - -
1384 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่แรง ลำพูน - -
1385 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่แรม - -
1386 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ไร่ - -
1387 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ลานนา - -
1388 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย - -
1389 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ลาว - -
1390 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่วาง - -
1391 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่สรวย - -
1392 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่สอย - -
1393 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่สะเรียง - -
1394 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่สาย - -
1395 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ - -
1396 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่หล่าย - -
1397 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่หอพระ - -
1398 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่เหียะ - -
1399 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่อาย - -
1400 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน - -
1401 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไม้งาม - -
1402 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไม้ยา - -
1403 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไม้เรียง - -
1404 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยอด - -
1405 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะรัง ปัตตานี 3 1
1406 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะวึก - -
1407 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะหริ่ง ปัตตานี 18 11
1408 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะหา ยะลา 14 6
1409 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยางคราม - -
1410 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยางชุม - -
1411 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยางชุมน้อย ศรีสะเกษ - -
1412 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยางตลาด - -
1413 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - -
1414 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยางหล่อ - -
1415 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยางฮอม - -
1416 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลย่านดินแดง - -
1417 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลย่านตาขาว ตรัง 15 14
1418 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา - -
1419 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยี่งอ นราธิวาส 3 2
1420 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยุโป ยะลา 15 28
1421 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยุหว่า - -
1422 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโยนก - -
1423 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลร่มเกล้า - -
1424 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลร่มเมือง พัทลุง 11 4
1425 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลร่วมจิต - -
1426 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา - -
1427 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลร้องกวาง - -
1428 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลร่องคำ - -
1429 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลร่องจิก - -
1430 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลร่อนทอง - -
1431 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ - -
1432 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลระโนด สงขลา 19 2
1433 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลระหาน - -
1434 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลระแหง - -
1435 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ - -
1436 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลรัตนบุรี - -
1437 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ - -
1438 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลรัษฎา 4 4
1439 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม - -
1440 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลรางหวาย กาญจนบุรี 11 6
1441 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลราชกรูด - -
1442 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลราชคราม - -
1443 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลราไวย์ - -
1444 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลรำมะสัก - -
1445 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลริมปิง ลำพูน 12 16
1446 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลริมเหนือ - -
1447 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลรือเสาะ นราธิวาส 32 -
1448 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลรูสะมิแล ปัตตานี 3 9
1449 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเรณูนคร - -
1450 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแร่ - -
1451 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโรงช้าง - -
1452 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไร่ - -
1453 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไร่เก่า - -
1454 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไร่ใหม่ - -
1455 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลวงเหนือ - -
1456 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลละแม - -
1457 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลละหานทราย - -
1458 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลละอุ่น - -
1459 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลาดขวาง - -
1460 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลาดชะโด - -
1461 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลาดบัวขาว - -
1462 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง - -
1463 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลาดยาว - -
1464 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลาดหญ้า - -
1465 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลาดใหญ่ - -
1466 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลานกระบือ - -
1467 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลานข่อย พัทลุง 21 -
1468 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลานสกา - -
1469 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลานสัก - -
1470 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลานหอย - -
1471 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำแก่น - -
1472 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำคลอง - -
1473 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์ - -
1474 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำทับ - -
1475 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำไทร - -
1476 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำนางแก้ว - -
1477 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำนารายณ์ - -
1478 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำน้ำพอง - -
1479 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำปลายมาศ - -
1480 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำปางหลวง - -
1481 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำพญา - -
1482 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำพันชาด - -
1483 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำพาน - -
1484 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำไพล สงขลา 6 -
1485 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำภูรา ตรัง 1 9
1486 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำลูกกา - -
1487 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำสินธุ์ พัทลุง 28 39
1488 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำห้วยหลัว - -
1489 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำใหม่ ยะลา 11 3
1490 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น - -
1491 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า - -
1492 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลี้ - -
1493 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลุ่มลำชี - -
1494 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลูกแก - -
1495 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเลาขวัญ - -
1496 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเลิงนกทา - -
1497 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวงฆ้อง - -
1498 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังกรด - -
1499 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังกะ - -
1500 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังกะพี้ - -
1501 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังขนาย กาญจนบุรี 16 29
1502 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังเจ้า - -
1503 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังชมภู - -
1504 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังชัย - -
1505 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังชิ้น - -
1506 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังแซ้ม - -
1507 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังดิน - -
1508 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังตะกอ - -
1509 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังตะกู - -
1510 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังตะเคียน - -
1511 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังทรายพูน - -
1512 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังทอง - -
1513 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังไทร - -
1514 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังน้ำซับ - -
1515 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังบงค์ - -
1516 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังโป่ง - -
1517 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังผาง - -
1518 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังไผ่ - -
1519 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังพร้าว - -
1520 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังเพิ่ม - -
1521 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังโพธิ์ - -
1522 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังม่วง - -
1523 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังยาง - -
1524 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังเย็น - -
1525 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังวิเศษ ตรัง 10 -
1526 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังศาลา - -
1527 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ - -
1528 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังสวรรค์ - -
1529 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังสามหมอ - -
1530 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังหงษ์ - -
1531 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังหลวง - -
1532 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังหว้า - -
1533 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังหิน - -
1534 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังเหนือ - -
1535 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังใหม่ - -
1536 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวัฒนา - -
1537 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวัฒนานคร - -
1538 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวัดธาตุ หนองคาย - -
1539 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ - -
1540 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวัดประดู่ - -
1541 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวัดเพลง - -
1542 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวัดสิงห์ - -
1543 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวันยาว - -
1544 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวานรนิวาส - -
1545 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวาปีปทุม - -
1546 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวาริชภูมิ - -
1547 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวาใหญ่ - -
1548 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวิชิต - -
1549 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวิศิษฐ์ - -
1550 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ - -
1551 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวิหารแดง - -
1552 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเวินพระบาท - -
1553 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเวียง - -
1554 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเวียงกาหลง - -
1555 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเวียงคำ - -
1556 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเวียงคุก หนองคาย 5 5
1557 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเวียงชัย - -
1558 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ - -
1559 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน - -
1560 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเวียงต้า - -
1561 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเวียงเทิง - -
1562 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า - -
1563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเวียงฝาง - -
1564 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเวียงพร้าว - -
1565 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ - -
1566 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเวียงมอก - -
1567 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเวียงยอง - -
1568 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเวียงลอ - -
1569 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเวียงสรวย - -
1570 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเวียงสระ - -
1571 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเวียงสา - -
1572 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเวียงเหนือ - -
1573 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแวง - -
1574 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแว้ง นราธิวาส 14 8
1575 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแวงน้อย - -
1576 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแวงน่าง - -
1577 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแวงใหญ่ - -
1578 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีแก้ว - -
1579 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ - -
1580 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีดอนชัย - -
1581 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ - -
1582 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีเตี้ย - -
1583 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีถ้อย - -
1584 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีธาตุ - -
1585 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีบัวบาน ลำพูน 11 29
1586 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีประจันต์ - -
1587 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ - -
1588 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีพนา - -
1589 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน - -
1590 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ - -
1591 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ - -
1592 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีรัตนะ - -
1593 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีวิชัย - -
1594 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีวิไล - -
1595 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีษะเกษ - -
1596 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีสงคราม - -
1597 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีสตึก - -
1598 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ - -
1599 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีสองรัก - -
1600 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีสะอาด - -
1601 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย - -
1602 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีสาคร นราธิวาส 20 15
1603 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีสำราญ - -
1604 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีสำโรง - -
1605 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีสุนทร - -
1606 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ - -
1607 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี - -
1608 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ - -
1609 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศาลา - -
1610 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศาลากลาง - -
1611 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศาลาแดง - -
1612 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศาลายา - -
1613 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศาลาลาย - -
1614 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศาลาลำดวน - -
1615 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศิลาดาน - -
1616 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศิลาแลง - -
1617 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศีขรภูมิ - -
1618 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสงเปลือย - -
1619 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสง่าบ้าน - -
1620 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสตึก - -
1621 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสถาน - -
1622 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสทิงพระ สงขลา 11 2
1623 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสนม - -
1624 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสนามคลี - -
1625 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสนามชัยเขต - -
1626 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสนามไชย - -
1627 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ - -
1628 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสบบง - -
1629 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสบปราบ - -
1630 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสมเด็จ - -
1631 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ - -
1632 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลส้มป่อย - -
1633 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสมหวัง พัทลุง 34 1
1634 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสรรคบุรี - -
1635 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสรรพยา - -
1636 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสระกระโจม - -
1637 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ - -
1638 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสระแก้ว - -
1639 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสระขุด - -
1640 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสระบัว - -
1641 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสระโบสถ์ - -
1642 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสระพระ - -
1643 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสระพังทอง - -
1644 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสระยายโสม - -
1645 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสระลงเรือ - -
1646 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสร้างก่อ - -
1647 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสร้างคอม - -
1648 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสร้างค้อ - -
1649 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสร้างนางขาว - -
1650 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสร่างโศก - -
1651 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสลกบาตร - -
1652 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสวนกล้วย - -
1653 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสวนขัน - -
1654 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสวนเขื่อน - -
1655 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ - -
1656 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสวนผึ้ง - -
1657 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสวนหลวง - -
1658 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสว่าง - -
1659 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ - -
1660 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน - -
1661 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา - -
1662 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ - -
1663 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสวาท - -
1664 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสหกรณ์นิคม - -
1665 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสอง - -
1666 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสองแคว - -
1667 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสองชั้น - -
1668 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลส่องดาว - -
1669 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง - -
1670 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสองพี่น้อง - -
1671 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสองสลึง - -
1672 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสะแก - -
1673 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย สงขลา 14 7
1674 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสะพลี - -
1675 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ - -
1676 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสะอาด - -
1677 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสังขะ - -
1678 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสังคม - -
1679 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสันกลาง - -
1680 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสันกำแพง - -
1681 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสันติสุข - -
1682 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสันทราย - -
1683 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสันทรายงาม - -
1684 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ - -
1685 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสันทรายหลวง - -
1686 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสันนาเม็ง - -
1687 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสันป่าตอง - -
1688 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสันป่าเปา - -
1689 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสันป่าม่วง - -
1690 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสันปูเลย - -
1691 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสันโป่ง - -
1692 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสันผักหวาน - -
1693 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ - -
1694 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสันพระเนตร - -
1695 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสันมหาพน - -
1696 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสันมะค่า - -
1697 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสันมะเค็ด - -
1698 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสากเหล็ก - -
1699 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสามกอ - -
1700 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสามโก้ - -
1701 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสามขา - -
1702 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสามโคก - -
1703 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสามง่าม พิจิตร - -
1704 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ - -
1705 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา - -
1706 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสามเงา - -
1707 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสามชุก - -
1708 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสามผง - -
1709 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสามเมือง - -
1710 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสามแยก - -
1711 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสามแวง - -
1712 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสามหนอง - -
1713 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสามัคคี - -
1714 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา - -
1715 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสายน้ำคำ - -
1716 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสารภี - -
1717 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสาวร้องไห้ - -
1718 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสาวะถี - -
1719 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสำนักขาม สงขลา 1 -
1720 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร - -
1721 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสำนักท้อน - -
1722 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสำรอง - -
1723 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสำราญ - -
1724 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ - -
1725 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสำโรงทาบ - -
1726 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสำโรงพลัน - -
1727 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ - -
1728 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ - -
1729 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสิ ศรีสะเกษ 9 9
1730 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสิเกา ตรัง 18 2
1731 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสิชล - -
1732 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสิริราช - -
1733 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย - -
1734 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสิริเสนางค์ - -
1735 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสีแก้ว - -
1736 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสีชมพู - -
1737 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสีดา - -
1738 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสีมามงคล - -
1739 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสีวิเชียร - -
1740 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสุคิริน นราธิวาส 5 6
1741 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสุเทพ - -
1742 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสุนทรภู่ - -
1743 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสุรนารี - -
1744 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา - -
1745 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ - -
1746 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสูงเนิน - -
1747 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสูงเม่น แพร่ 11 6
1748 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเสนางคนิคม - -
1749 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเสม็ด - -
1750 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเสริมงาม - -
1751 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเสริมซ้าย - -
1752 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเสลภูมิ - -
1753 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเสาธงหิน 5 -
1754 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเสาไห้ - -
1755 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเสิงสาง - -
1756 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเสือโฮก - -
1757 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแสงสว่าง - -
1758 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแสนตุ้ง - -
1759 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแสนภูดาษ - -
1760 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแสนสุข - -
1761 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแสนไห - -
1762 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแสลง - -
1763 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแสลงโทน - -
1764 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแสลงพัน - -
1765 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแสวงหา - -
1766 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหงส์หิน - -
1767 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหงาว - -
1768 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม - -
1769 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองกราด - -
1770 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองกี่ - -
1771 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองกุง - -
1772 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองกุงศรี - -
1773 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองแก - -
1774 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองแก๋ว - -
1775 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองขนาน - -
1776 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง - -
1777 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองข่า - -
1778 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองขาว - -
1779 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง - -
1780 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองขุ่น - -
1781 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ - -
1782 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองคล้า - -
1783 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองควาย - -
1784 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองแค - -
1785 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองแคน - -
1786 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองจ๊อม - -
1787 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองจิก ปัตตานี 22 34
1788 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองฉาง - -
1789 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองชาก - -
1790 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองช้างคืน - -
1791 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองซ้ำซาก - -
1792 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองแซง - -
1793 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองญาติ - -
1794 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองแดง - -
1795 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองโดน - -
1796 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา - -
1797 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองตะครอง - -
1798 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองตากยา กาญจนบุรี 1 -
1799 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองตาคง - -
1800 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองตาด - -
1801 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองตำลึง - -
1802 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองตูม - -
1803 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองเต็ง - -
1804 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองนกทา - -
1805 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองน้อย - -
1806 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองนาคำ - -
1807 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองน้ำใส - -
1808 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองโน - -
1809 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองบอน - -
1810 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองบัว - -
1811 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองบัวโคก - -
1812 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองบัวแดง - -
1813 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด - -
1814 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ - -
1815 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองบัวบาน - -
1816 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว - -
1817 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองบัวลาย - -
1818 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองบัววง - -
1819 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด นครราชสีมา 6 10
1820 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ - -
1821 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองเบน - -
1822 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองปรือ - -
1823 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองปล่อง - -
1824 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองปล้อง - -
1825 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองปลาปาก - -
1826 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองปลาไหล - -
1827 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง - -
1828 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองแปน - -
1829 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองผึ้ง - -
1830 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองผือ - -
1831 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองไผ่ - -
1832 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองไผ่แก้ว - -
1833 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม - -
1834 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองฝ้าย - -
1835 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองแฝก - -
1836 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองพยอม - -
1837 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองพลับ - -
1838 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองพ้อ พัทลุง 5 -
1839 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองพอก - -
1840 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองโพ - -
1841 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองม่วง - -
1842 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ - -
1843 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองมะโมง - -
1844 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองเม็ก - -
1845 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองไม้งาม - -
1846 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองไม้แดง - -
1847 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองยวง - -
1848 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองรี - -
1849 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองเรือ - -
1850 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองล่อง - -
1851 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองลาด - -
1852 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองลาน - -
1853 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองเลิง - -
1854 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองวัวซอ - -
1855 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองแวง - -
1856 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม - -
1857 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาด - -
1858 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองสนม - -
1859 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองสรวง - -
1860 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองสระ - -
1861 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองสอ - -
1862 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองสองห้อง หนองคาย 3 -
1863 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองสังข์ - -
1864 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย - -
1865 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ - -
1866 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองเสม็ด - -
1867 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า - -
1868 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองเสือ - -
1869 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองหงส์ - -
1870 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ - -
1871 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว - -
1872 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด - -
1873 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองหมู - -
1874 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองหล่ม - -
1875 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองหลวง - -
1876 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองหว้า - -
1877 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองหอย - -
1878 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน - -
1879 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองหัวแรต - -
1880 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองหาน - -
1881 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองหาร - -
1882 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองหิน - -
1883 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองแหย่ง - -
1884 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองใหญ่ - -
1885 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองอีบุตร - -
1886 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองฮี - -
1887 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหน้าพระลาน - -
1888 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหน้าสตน - -
1889 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหมอนนาง - -
1890 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหมื่นศรี - -
1891 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหมูสี - -
1892 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหย่วน - -
1893 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหล่มเก่า - -
1894 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหลวงใต้ - -
1895 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหลวงศิริ - -
1896 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหลวงเหนือ - -
1897 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหลักเขต - -
1898 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหลักช้าง - -
1899 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหลักเมือง - -
1900 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหลักหก - -
1901 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหลักห้า - -
1902 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหล่ายงาว - -
1903 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหลุบ - -
1904 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหลุมดิน - -
1905 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วย - -
1906 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยกรด - -
1907 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา - -
1908 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยกระเจา - -
1909 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยกระบอก - -
1910 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยกะปิ - -
1911 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง - -
1912 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยแก้ว - -
1913 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยขะยุง - -
1914 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ - -
1915 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยคันแหลน - -
1916 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยไคร้ - -
1917 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยงู - -
1918 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยชินสีห์ - -
1919 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยซ้อ - -
1920 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยแถลง - -
1921 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยทราย - -
1922 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยทับทัน - -
1923 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยนาง ตรัง 19 -
1924 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย - -
1925 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง - -
1926 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยพลู - -
1927 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 10 14
1928 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยเม็ก - -
1929 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยยอด ตรัง 3 3
1930 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยยาง - -
1931 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยแย้ - -
1932 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยราช - -
1933 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยเรือ อุบลราชธานี 3 2
1934 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยลาน - -
1935 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยวังทอง - -
1936 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยสัก - -
1937 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยหม้าย - -
1938 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยหลัว - -
1939 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยหิน - -
1940 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ - -
1941 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยอ้อ - -
1942 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ - -
1943 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหวายเหนียว - -
1944 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหอไกร - -
1945 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหอคำ - -
1946 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้องแซง - -
1947 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหอมศีล - -
1948 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหันคา - -
1949 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหัวกุญแจ - -
1950 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหัวช้าง - -
1951 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหัวดง - -
1952 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหัวตะพาน - -
1953 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหัวถนน - -
1954 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหัวทะเล - -
1955 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหัวไทร - -
1956 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหัวนา - -
1957 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหัวนาคำ - -
1958 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหัวปลวก - -
1959 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหัวรอ - -
1960 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหัวเวียง - -
1961 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหัวสะพาน - -
1962 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหัวสำโรง - -
1963 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้างฉัตร - -
1964 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล - -
1965 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหางดง - -
1966 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร - -
1967 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหาดกรวด - -
1968 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหาดคำ หนองคาย 5 12
1969 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ - -
1970 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหาดทนง - -
1971 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหาดทรายรี - -
1972 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหาดท่าเสา - -
1973 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหาดแพง - -
1974 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหาดเล็ก - -
1975 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว - -
1976 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหาดอาษา - -
1977 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหารแก้ว - -
1978 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหารเทา พัทลุง 30 54
1979 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหินกอง - -
1980 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหินดาด - -
1981 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหินตก - -
1982 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ - -
1983 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเหนือ - -
1984 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเหนือคลอง - -
1985 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเหมือง - -
1986 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว - -
1987 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเหมืองง่า ลำพูน 2 3
1988 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเหมืองจี้ - -
1989 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ - -
1990 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง - -
1991 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก - -
1992 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ - -
1993 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแหลมงอบ - -
1994 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแหลมโตนด พัทลุง 16 4
1995 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแหลมทอง - -
1996 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า - -
1997 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแหลมสัก - -
1998 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลใหม่ - -
1999 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไหล่หิน - -
2000 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลองครักษ์ - -
2001 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอมก๋อย - -
2002 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอรพิมพ์ - -
2003 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอรัญญิก - -
2004 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลออนใต้ - -
2005 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ - -
2006 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอัคคะคำ - -
2007 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอัมพวา - -
2008 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอากาศอำนวย - -
2009 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอ่างคีรี - -
2010 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอ่างทอง พัทลุง 26 42
2011 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอ่างศิลา - -
2012 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอาจสามารถ - -
2013 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอ่าวขนอม - -
2014 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน พัทลุง 13 2
2015 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ - -
2016 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอำนาจ - -
2017 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอิตื้อ - -
2018 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอินทขิล - -
2019 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอินทร์บุรี - -
2020 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอิสาณ - -
2021 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอุดมธรรม - -
2022 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอุดมธัญญา - -
2023 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอุทัย - -
2024 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย - -
2025 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอุบล - -
2026 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอุ้มผาง - -
2027 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอุ่มเม่า - -
2028 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอุ่มเม้า - -
2029 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอุโมงค์ ลำพูน 6 7
2030 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอู่ทอง - -
2031 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอูบมุง - -
2032 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเอราวัณ - -
2033 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลฮางโฮง - -
2034 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไฮหย่อง - -
2035 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครเกาะสมุย - -
2036 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครขอนแก่น - -
2037 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ - -
2038 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครเชียงราย - -
2039 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครเชียงใหม่ - -
2040 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครตรัง ตรัง 16 1
2041 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครนครปฐม - -
2042 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครนครราชสีมา - -
2043 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 2
2044 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครนครสวรรค์ นครสวรรค์ - -
2045 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครนนทบุรี - -
2046 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครปากเกร็ด - -
2047 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา - -
2048 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครพิษณุโลก - -
2049 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครภูเก็ต - -
2050 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครแม่สอด - -
2051 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครยะลา ยะลา 29 108
2052 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครระยอง - -
2053 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครรังสิต - -
2054 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครลำปาง - -
2055 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครสกลนคร - -
2056 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครสงขลา สงขลา 20 2
2057 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครสมุทรปราการ - -
2058 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครสมุทรสาคร - -
2059 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี - -
2060 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครหาดใหญ่ สงขลา 30 109
2061 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครแหลมฉบัง - -
2062 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครอ้อมน้อย - -
2063 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครอุดรธานี - -
2064 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครอุบลราชธานี - -
2065 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน - -
2066 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม - -
2067 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกระนวน - -
2068 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกระบี่ - -
2069 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกะทู้ - -
2070 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกันตัง ตรัง 5 -
2071 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกันทรลักษณ์ - -
2072 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกาญจนบุรี - -
2073 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 10 15
2074 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร สงขลา 12 30
2075 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองแก่งคอย สระบุรี 10 9
2076 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองขลุง - -
2077 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองขุขันธ์ - -
2078 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเขลางค์นคร - -
2079 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเขารูปช้าง สงขลา 16 25
2080 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเขาสามยอด - -
2081 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองคลองหลวง - -
2082 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองควนลัง สงขลา 17 15
2083 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองคอหงส์ สงขลา 26 93
2084 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองคูคต - -
2085 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองจันทนิมิต - -
2086 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองจันทบุรี - -
2087 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองแจระแม - -
2088 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา - -
2089 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองชลบุรี - -
2090 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองชะอำ - -
2091 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองชัยนาท - -
2092 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองชัยภูมิ - -
2093 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองชุมพร - -
2094 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองชุมแพ - -
2095 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองชุมแสง นครสวรรค์ 1 2
2096 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองชุมเห็ด - -
2097 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองดอกคำใต้ - -
2098 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองดอนสัก - -
2099 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเดชอุดม - -
2100 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองต้นเปา - -
2101 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองตราด - -
2102 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองตะกั่วป่า - -
2103 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองตะพานหิน - -
2104 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองตากใบ นราธิวาส 8 1
2105 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองตาคลี - -
2106 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองทับกวาง สระบุรี 10 5
2107 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองท่าข้าม - -
2108 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองท่าโขลง - -
2109 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองท่าช้าง - -
2110 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น - -
2111 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองท่าใหม่ - -
2112 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา สงขลา 21 3
2113 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองทุ่งสง - -
2114 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ - -
2115 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเทศบาลเมืองท่าบ่อ - -
2116 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเทศบาลเมืองบางคูวัด - -
2117 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเทศบาลเมืองบึงยี่โถ - -
2118 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเทศบาลเมืองไร่ขิง - -
2119 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองนครนายก - -
2120 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองนครปฐม - -
2121 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองนครพนม - -
2122 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองนราธิวาส นราธิวาส 23 5
2123 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองนางรอง - -
2124 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองน่าน - -
2125 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองนาสาร สุราษฎร์ธานี 4 17
2126 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ - -
2127 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบัวขาว - -
2128 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบัวใหญ่ นครราชสีมา 9 7
2129 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบางกรวย - -
2130 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบางบัวทอง - -
2131 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบางมูลนาก - -
2132 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบางระจัน - -
2133 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบางริ้น - -
2134 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบ้านฉาง - -
2135 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบ้านดุง - -
2136 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม - -
2137 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบ้านบึง - -
2138 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบ้านโป่ง - -
2139 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบ้านไผ่ - -
2140 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบ้านพรุ สงขลา 16 1
2141 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบ้านสวน - -
2142 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบ้านหมี่ - -
2143 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ - -
2144 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเบตง ยะลา 14 12
2145 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองปทุมธานี - -
2146 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองปรกฟ้า - -
2147 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ - -
2148 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองปราจีนบุรี - -
2149 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองปัตตานี ปัตตานี 23 30
2150 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองปากช่อง - -
2151 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองปากพนัง - -
2152 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองปากพูน - 1
2153 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองปางมะค่า - -
2154 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ สงขลา 17 23
2155 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองป่าตอง - -
2156 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย - -
2157 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองผักไห่ - -
2158 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองพนัสนิคม - -
2159 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองพระประแดง - -
2160 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองพระพุทธบาท - -
2161 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองพะเยา - -
2162 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองพังงา - -
2163 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองพัทลุง พัทลุง 40 26
2164 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองพิจิตร - -
2165 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองพิชัย - -
2166 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร - -
2167 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองพิมลราช - -
2168 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ - -
2169 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองแพร่ - -
2170 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองม่วงงาม สงขลา 6 1
2171 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองมหาสารคาม - -
2172 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองมาบตาพุด - -
2173 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองมุกดาหาร - -
2174 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเมืองทองท่าแร่ - -
2175 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเมืองปัก - -
2176 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเมืองพล - -
2177 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองแม่โจ้ - -
2178 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน - -
2179 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองยโสธร - -
2180 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด - -
2181 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองระนอง - -
2182 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองราชบุรี - -
2183 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองลพบุรี - -
2184 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองล้อมแรด - -
2185 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองลัดหลวง - -
2186 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองลาดสวาย - -
2187 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองลำตาเสา - -
2188 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองลำพูน ลำพูน 5 5
2189 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองลำสามแก้ว - -
2190 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเลย - -
2191 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น - -
2192 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองวังสะพุง - -
2193 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองวารินชำราบ - -
2194 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี - -
2195 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองศรีราชา - -
2196 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองศรีสะเกษ - -
2197 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองศิลา - -
2198 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสตูล สตูล 2 3
2199 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ - -
2200 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม - -
2201 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสระแก้ว - -
2202 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสระบุรี - -
2203 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสวรรคโลก - -
2204 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสองพี่น้อง - -
2205 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสะเดา สงขลา 25 10
2206 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสะเตงนอก ยะลา 26 113
2207 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสามพราน - -
2208 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสิงหนคร สงขลา 2 3
2209 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสิงห์บุรี - -
2210 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสีคิ้ว - -
2211 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี - -
2212 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี - -
2213 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสุรินทร์ - -
2214 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก นราธิวาส 17 -
2215 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเสนา - -
2216 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองแสนสุข - -
2217 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองหนองคาย หนองคาย - -
2218 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู - -
2219 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองหนองปรือ - -
2220 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองหนองปลิง - -
2221 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองหนองสำโรง - -
2222 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองหล่มสัก - -
2223 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองหลังสวน - -
2224 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองหัวหิน - -
2225 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองอโยธยา - -
2226 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองอรัญญิก - -
2227 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองอรัญประเทศ สระแก้ว - -
2228 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองอ่างทอง - -
2229 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองอ่างศิลา - -
2230 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ - -
2231 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ - -
2232 กองทุนสุขภาพตำบล เมืองพัทยา - -
2233 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กกดู่ - -
2234 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กกแดง - -
2235 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กกทอง - -
2236 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กกปลาซิว - -
2237 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กกโพธิ์ - -
2238 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กกแรต - -
2239 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กกสะทอน - -
2240 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กง - -
2241 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กบเจา - -
2242 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กบินทร์ - -
2243 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กมลา - -
2244 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กมลาไสย - -
2245 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กรงปินัง ยะลา 12 4
2246 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กรอกสมบูรณ์ - -
2247 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระจาย - -
2248 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระจิว - -
2249 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระแจะ - -
2250 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระชอน - -
2251 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระแชง - -
2252 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระดังงา สงขลา 2 13
2253 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระเดียน - -
2254 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระโด ปัตตานี 3 8
2255 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระตีบ - -
2256 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระทุ่มราย - -
2257 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระเทียม - -
2258 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระโทก - -
2259 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระบกเตี้ย - -
2260 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระเบื้อง - -
2261 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระเบื้องนอก - -
2262 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระเบื้องใหญ่ - -
2263 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระโพ - -
2264 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระสัง - -
2265 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระเสาะ ปัตตานี 14 -
2266 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระเสียว - -
2267 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระแสบน - -
2268 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระโสบ - -
2269 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระโสม - -
2270 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระหวะ ปัตตานี 7 3
2271 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระออม - -
2272 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กรุงชิง - -
2273 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กรุงหยัน - -
2274 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กรูด - -
2275 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กฤษณา - -
2276 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กล้วยกว้าง - -
2277 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กลอนโด - -
2278 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กลัดหลวง เพชรบุรี 10 3
2279 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กลันทา - -
2280 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กลาง - -
2281 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กลางแดด นครสวรรค์ - -
2282 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กลางใหญ่ อุบลราชธานี 6 6
2283 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กลาย -