กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละจังหวัด ประจำปี 2564
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละจังหวัด ประจำปี 2564
กราฟแสดงจำนวนประชากรแต่ละจังหวัด ประจำปี 2564
กราฟแสดงจำนวนกองทุนแต่ละจังหวัด ประจำปี 2564
ประจำปี 2564
จังหวัดจำนวนกองทุนกองทุนเข้าร่วมระบบออนไลน์จำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิที่ท้องถิ่นให้ข้อมูลจำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิจาก สปสช.(Total Thai Population)จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.จำนวนโครงการงบประมาณโครงการ
สำรอง 1 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สมุทรปราการ 45 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นนทบุรี 44 3 (7%) 67,357 (1%) 0 0.00 1 (0%) 43,920.00
ปทุมธานี 64 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พระนครศรีอยุธยา 157 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
อ่างทอง 64 9 (14%) 37,305 (1%) 0 0.00 1 (0%) 20,000.00
ลพบุรี 125 2 (2%) 15,461 (0%) 0 0.00 0.00
สิงห์บุรี 41 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ชัยนาท 59 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 1 (0%) 20,000.00
สระบุรี 108 1 (1%) 10,793 (0%) 0 0.00 0.00
ชลบุรี 97 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ระยอง 67 2 (3%) 12,307 (0%) 0 0.00 0.00
จันทบุรี 81 7 (9%) 74,156 (1%) 0 0.00 0.00
ตราด 43 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ฉะเชิงเทรา 108 4 (4%) 27,222 (0%) 0 0.00 0.00
ปราจีนบุรี 69 8 (12%) 81,851 (1%) 0 0.00 0.00
นครนายก 45 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สระแก้ว 65 1 (2%) 9,418 (0%) 0 0.00 0.00
นครราชสีมา 333 1 (0%) 34,070 (1%) 0 0.00 0.00
บุรีรัมย์ 208 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สุรินทร์ 172 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ศรีสะเกษ 216 6 (3%) 55,233 (1%) 0 0.00 0.00
อุบลราชธานี 238 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ยโสธร 87 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ชัยภูมิ 142 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 2 (1%) 27,000.00
อำนาจเจริญ 63 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
บึงกาฬ 59 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
หนองบัวลำภู 67 1 (1%) 8,690 (0%) 0 0.00 0.00
ขอนแก่น 224 1 (0%) 5,884 (0%) 0 0.00 0.00
อุดรธานี 180 5 (3%) 38,780 (1%) 0 0.00 0.00
เลย 100 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
หนองคาย 67 2 (3%) 9,488 (0%) 0 0.00 0.00
มหาสารคาม 142 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ร้อยเอ็ด 201 1 (0%) 3,552 (0%) 0 0.00 0.00
กาฬสินธุ์ 150 4 (3%) 18,333 (0%) 0 0.00 0.00
สกลนคร 140 3 (2%) 31,212 (1%) 0 0.00 0.00
นครพนม 103 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
มุกดาหาร 54 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
เชียงใหม่ 210 1 (0%) 12,245 (0%) 0 0.00 0.00
ลำพูน 57 3 (5%) 25,377 (0%) 0 0.00 0.00
ลำปาง 100 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
อุตรดิตถ์ 79 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
แพร่ 83 4 (5%) 29,627 (1%) 0 0.00 0.00
น่าน 99 2 (2%) 7,578 (0%) 0 0.00 0.00
พะเยา 71 1 (1%) 8,481 (0%) 0 0.00 0.00
เชียงราย 142 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
แม่ฮ่องสอน 48 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นครสวรรค์ 142 3 (2%) 30,027 (1%) 0 0.00 0.00
อุทัยธานี 62 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
กำแพงเพชร 89 4 (4%) 22,565 (0%) 0 0.00 0.00
ตาก 66 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สุโขทัย 88 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พิษณุโลก 100 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 1 (0%) 34,350.00
พิจิตร 101 3 (3%) 18,693 (0%) 0 0.00 0.00
เพชรบูรณ์ 127 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ราชบุรี 108 4 (4%) 32,842 (1%) 0 0.00 0.00
กาญจนบุรี 119 8 (7%) 58,352 (1%) 0 0.00 3 (1%) 90,000.00
สุพรรณบุรี 125 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นครปฐม 116 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สมุทรสาคร 35 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สมุทรสงคราม 35 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
เพชรบุรี 78 11 (14%) 47,820 (1%) 0 0.00 3 (1%) 134,400.00
ประจวบคีรีขันธ์ 60 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นครศรีธรรมราช 184 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
กระบี่ 61 0 (0%) 0 (0%) 303,955 13,677,975.00 0.00
พังงา 51 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ภูเก็ต 18 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สุราษฎร์ธานี 137 7 (5%) 50,926 (1%) 0 0.00 0.00
ระนอง 30 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ชุมพร 77 2 (3%) 9,682 (0%) 0 0.00 0.00
สงขลา 141 141 (100%) 1,439,977 (24%) 1,483,678 66,765,510.00 107 (32%) 17,141,597.50
สตูล 41 41 (100%) 325,664 (6%) 303,955 13,677,975.00 11 (3%) 1,339,425.00
ตรัง 99 99 (100%) 645,222 (11%) 607,408 27,333,360.00 60 (18%) 3,600,462.75
พัทลุง 73 73 (100%) 526,756 (9%) 482,245 21,701,025.00 50 (15%) 3,559,167.22
ปัตตานี 113 113 (100%) 726,501 (12%) 701,144 31,551,480.00 29 (9%) 1,330,755.00
ยะลา 63 63 (100%) 536,959 (9%) 553,890 24,925,050.00 26 (8%) 1,609,506.00
นราธิวาส 88 88 (100%) 806,709 (14%) 776,578 34,946,010.00 35 (11%) 3,473,989.15
รวม 7,745 732 (9%) 5,903,115 5,212,853 234,578,385.00 330 32,424,572.62
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละประเภท ประจำปี 2564
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละประเภท ประจำปี 2564
ประเภทการสนับสนุนของโครงการประจำปี 2564
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 46 (14%) 3,695,475.00 (11%)
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 119 (36%) 4,447,869.00 (14%)
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 29 (9%) 2,447,171.00 (8%)
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 108 (33%) 15,565,503.15 (48%)
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 22 (7%) 5,961,669.47 (18%)
ไม่ระบุ 6 (2%) 306,885.00 (1%)
รวม 330 32,424,572.62
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2564
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2564
กิจกรรมหลักของโครงการ ประจำปี 2564
กิจกรรมหลักโครงการงบประมาณ
ไม่ระบุ 247 (53%) 25,586,582.62 (58%)
การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 61 (13%) 4,651,706.00 (10%)
การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 21 (5%) 2,985,130.00 (7%)
อื่นๆ 30 (6%) 2,622,274.00 (6%)
การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 34 (7%) 2,388,240.00 (5%)
การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 11 (2%) 1,720,710.00 (4%)
การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 13 (3%) 1,303,680.00 (3%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 18 (4%) 1,251,980.00 (3%)
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 1 (0%) 453,000.00 (1%)
การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 1 (0%) 453,000.00 (1%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด 1 (0%) 453,000.00 (1%)
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า 4 (1%) 119,880.00 (0%)
การส่งสริมสุขภาพช่องปาก 6 (1%) 102,826.00 (0%)
การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน 1 (0%) 100,000.00 (0%)
การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 8 (2%) 60,720.00 (0%)
การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 3 (1%) 50,000.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 1 (0%) 44,700.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ 1 (0%) 44,700.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 1 (0%) 44,700.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 1 (0%) 29,880.00 (0%)
การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย 2 (0%) 16,000.00 (0%)
รวม 466 44,482,708.62

*** จำนวนโครงการ/งบประมาณรวมอาจจะไม่เท่ากับจำนวนโครงการทั้งหมดในระบบ เนื่องจากแต่ละโครงการสามารถอยู่ภายกิจกรรมหลักได้หลายกิจกรรม