กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

account_balance

กองทุนสุขภาพตำบล

กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละจังหวัด ประจำปี 2567
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละจังหวัด ประจำปี 2567
กราฟแสดงจำนวนประชากรแต่ละจังหวัด ประจำปี 2567
กราฟแสดงจำนวนกองทุนแต่ละจังหวัด ประจำปี 2567
ประจำปี 2567
จังหวัดจำนวนกองทุนกองทุนเข้าร่วมระบบออนไลน์จำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิที่ท้องถิ่นให้ข้อมูลจำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิจาก สปสช.(Total Thai Population)จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.จำนวนโครงการงบประมาณโครงการ
สงขลา 1 1 (100%) 1 (0%) 0 0.00 4 (0%) 418,400.00
กรุงเทพมหานคร 5 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สมุทรปราการ 45 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นนทบุรี 44 3 (7%) 67,357 (1%) 0 0.00 0.00
ปทุมธานี 64 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พระนครศรีอยุธยา 157 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
อ่างทอง 64 9 (14%) 37,305 (1%) 0 0.00 0.00
ลพบุรี 125 2 (2%) 15,461 (0%) 0 0.00 0.00
สิงห์บุรี 41 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ชัยนาท 59 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สระบุรี 108 1 (1%) 10,793 (0%) 0 0.00 0.00
ชลบุรี 97 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ระยอง 67 2 (3%) 12,307 (0%) 0 0.00 0.00
จันทบุรี 81 10 (12%) 110,807 (2%) 0 0.00 0.00
ตราด 43 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ฉะเชิงเทรา 108 4 (4%) 27,222 (0%) 0 0.00 0.00
ปราจีนบุรี 69 8 (12%) 82,289 (1%) 0 0.00 0.00
นครนายก 45 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สระแก้ว 65 1 (2%) 9,418 (0%) 0 0.00 0.00
นครราชสีมา 333 1 (0%) 33,561 (1%) 0 0.00 0.00
บุรีรัมย์ 208 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สุรินทร์ 172 1 (1%) 7,365 (0%) 0 0.00 0.00
ศรีสะเกษ 216 6 (3%) 55,233 (1%) 0 0.00 1 (0%) 22,200.00
อุบลราชธานี 238 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ยโสธร 87 1 (1%) 4,291 (0%) 0 0.00 0.00
ชัยภูมิ 142 1 (1%) 8,431 (0%) 0 0.00 0.00
อำนาจเจริญ 63 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
บึงกาฬ 59 1 (2%) 6,377 (0%) 0 0.00 0.00
หนองบัวลำภู 67 2 (3%) 16,807 (0%) 0 0.00 0.00
ขอนแก่น 224 1 (0%) 5,884 (0%) 0 0.00 0.00
อุดรธานี 180 6 (3%) 51,376 (1%) 0 0.00 0.00
เลย 100 4 (4%) 22,071 (0%) 0 0.00 0.00
หนองคาย 67 2 (3%) 9,488 (0%) 0 0.00 0.00
มหาสารคาม 142 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ร้อยเอ็ด 201 4 (2%) 22,689 (0%) 0 0.00 0.00
กาฬสินธุ์ 150 4 (3%) 18,333 (0%) 0 0.00 1 (0%) 8,400.00
สกลนคร 140 3 (2%) 31,237 (1%) 0 0.00 1 (0%) 30,000.00
นครพนม 103 2 (2%) 11,425 (0%) 0 0.00 0.00
มุกดาหาร 54 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
เชียงใหม่ 210 1 (0%) 12,245 (0%) 0 0.00 0.00
ลำพูน 57 3 (5%) 25,377 (0%) 0 0.00 0.00
ลำปาง 100 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
อุตรดิตถ์ 79 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
แพร่ 83 9 (11%) 48,945 (1%) 0 0.00 0.00
น่าน 99 2 (2%) 7,578 (0%) 0 0.00 0.00
พะเยา 71 2 (3%) 21,082 (0%) 0 0.00 0.00
เชียงราย 142 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
แม่ฮ่องสอน 48 1 (2%) 3,902 (0%) 0 0.00 0.00
นครสวรรค์ 142 3 (2%) 30,027 (0%) 0 0.00 5 (0%) 140,190.00
อุทัยธานี 62 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
กำแพงเพชร 89 7 (8%) 34,160 (1%) 0 0.00 0.00
ตาก 66 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สุโขทัย 88 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พิษณุโลก 101 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 2 (0%) 35,300.00
พิจิตร 101 3 (3%) 18,693 (0%) 0 0.00 9 (0%) 227,745.00
เพชรบูรณ์ 127 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ราชบุรี 108 8 (7%) 71,280 (1%) 0 0.00 0.00
กาญจนบุรี 119 8 (7%) 58,352 (1%) 0 0.00 0.00
สุพรรณบุรี 125 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นครปฐม 116 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สมุทรสาคร 35 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สมุทรสงคราม 35 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
เพชรบุรี 79 12 (15%) 54,956 (1%) 0 0.00 2 (0%) 41,000.00
ประจวบคีรีขันธ์ 60 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นครศรีธรรมราช 184 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
กระบี่ 61 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พังงา 51 3 (6%) 13,188 (0%) 0 0.00 0.00
ภูเก็ต 18 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 2 (0%) 100,000.00
สุราษฎร์ธานี 137 7 (5%) 50,926 (1%) 0 0.00 0.00
ระนอง 30 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ชุมพร 78 2 (3%) 9,682 (0%) 0 0.00 0.00
สงขลา 140 140 (100%) 1,449,408 (23%) 1,491,144 67,101,480.00 938 (21%) 67,803,820.63
สตูล 41 41 (100%) 326,952 (5%) 306,684 13,800,780.00 290 (6%) 12,178,286.50
ตรัง 99 99 (100%) 634,105 (10%) 608,761 27,394,245.00 959 (21%) 30,239,968.79
พัทลุง 73 73 (100%) 523,374 (8%) 485,588 21,851,460.00 544 (12%) 17,988,419.13
ปัตตานี 113 113 (100%) 733,970 (12%) 707,837 31,852,665.00 728 (16%) 27,865,654.06
ยะลา 63 63 (100%) 546,748 (9%) 564,965 25,423,425.00 425 (9%) 23,380,740.35
นราธิวาส 88 88 (100%) 817,029 (13%) 783,313 35,249,085.00 622 (14%) 30,664,542.63
รวม 7,752 768 (10%) 6,169,507 4,948,292 222,673,140.00 4,533 211,144,667.09
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละประเภท ประจำปี 2567
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละประเภท ประจำปี 2567
ประเภทการสนับสนุนของโครงการประจำปี 2567
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 1,350 (30%) 61,021,915.11 (29%)
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 1,784 (39%) 48,668,792.00 (23%)
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 488 (11%) 17,443,227.10 (8%)
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 570 (13%) 58,300,325.62 (28%)
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 127 (3%) 10,019,233.63 (5%)
ประเภท 6 การใช้เงินตามมติบอร์ด 99 (2%) 12,819,549.15 (6%)
ไม่ระบุ 115 (3%) 2,871,624.48 (1%)
รวม 4,533 211,144,667.09
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2567
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2567
กิจกรรมหลักของโครงการ ประจำปี 2567
กิจกรรมหลักโครงการงบประมาณ
ไม่ระบุ 2,828 (37%) 148,523,335.99 (43%)
การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 1,709 (22%) 54,075,903.00 (16%)
การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 801 (10%) 35,097,274.50 (10%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 444 (6%) 23,930,474.50 (7%)
การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 469 (6%) 23,772,297.50 (7%)
อื่นๆ 308 (4%) 19,560,706.60 (6%)
การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 160 (2%) 5,640,213.00 (2%)
การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 110 (1%) 4,875,896.50 (1%)
การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 133 (2%) 3,730,041.00 (1%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด 48 (1%) 3,157,520.00 (1%)
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 36 (0%) 2,691,636.00 (1%)
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า 45 (1%) 2,462,111.00 (1%)
การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ 71 (1%) 2,161,057.00 (1%)
การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 67 (1%) 2,050,308.00 (1%)
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 40 (1%) 1,823,396.00 (1%)
การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย 43 (1%) 1,503,341.00 (0%)
การส่งสริมสุขภาพช่องปาก 62 (1%) 1,461,273.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 50 (1%) 1,407,653.00 (0%)
การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 36 (0%) 1,278,495.00 (0%)
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพัทลุง 35 (0%) 966,377.00 (0%)
ตั้งครรภ์คุณภาพแม่ปลอดภัย ลูกพัฒนาการสมวัย ร่างกายแข็งแรง ปี 2560 5 (0%) 857,112.20 (0%)
การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน 34 (0%) 815,848.00 (0%)
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 26 (0%) 501,004.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 19 (0%) 459,557.00 (0%)
อบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเรื่องการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมประดิษฐ์ 6 (0%) 425,496.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 18 (0%) 412,180.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ 13 (0%) 320,600.00 (0%)
โครงการมหกรรมรวมพลคนรักษ์สุขภาพและวัน อสม.ตำบลลาโละ 6 (0%) 189,910.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 8 (0%) 154,915.00 (0%)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในตำบลลาโละ 3 (0%) 52,850.00 (0%)
รวม 7,633 344,358,781.79

*** จำนวนโครงการ/งบประมาณรวมอาจจะไม่เท่ากับจำนวนโครงการทั้งหมดในระบบ เนื่องจากแต่ละโครงการสามารถอยู่ภายกิจกรรมหลักได้หลายกิจกรรม