กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

account_balance

กองทุนสุขภาพตำบล

กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละจังหวัด ประจำปี 2567
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละจังหวัด ประจำปี 2567
กราฟแสดงจำนวนประชากรแต่ละจังหวัด ประจำปี 2567
กราฟแสดงจำนวนกองทุนแต่ละจังหวัด ประจำปี 2567
ประจำปี 2567
จังหวัดจำนวนกองทุนกองทุนเข้าร่วมระบบออนไลน์จำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิที่ท้องถิ่นให้ข้อมูลจำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิจาก สปสช.(Total Thai Population)จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.จำนวนโครงการงบประมาณโครงการ
สงขลา 1 1 (100%) 1 (0%) 0 0.00 5 (0%) 43,410.00
กรุงเทพมหานคร 5 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สมุทรปราการ 45 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 4 (0%) 137,980.00
นนทบุรี 44 3 (7%) 67,357 (1%) 0 0.00 1 (0%) 94,000.00
ปทุมธานี 64 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พระนครศรีอยุธยา 157 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
อ่างทอง 64 9 (14%) 37,305 (1%) 0 0.00 0.00
ลพบุรี 125 2 (2%) 15,461 (0%) 0 0.00 0.00
สิงห์บุรี 41 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ชัยนาท 59 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สระบุรี 108 1 (1%) 10,793 (0%) 0 0.00 0.00
ชลบุรี 97 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ระยอง 67 2 (3%) 12,307 (0%) 0 0.00 0.00
จันทบุรี 81 10 (12%) 110,807 (2%) 0 0.00 0.00
ตราด 43 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ฉะเชิงเทรา 108 4 (4%) 27,222 (0%) 0 0.00 0.00
ปราจีนบุรี 69 8 (12%) 82,289 (1%) 0 0.00 0.00
นครนายก 45 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สระแก้ว 65 1 (2%) 9,418 (0%) 0 0.00 0.00
นครราชสีมา 333 1 (0%) 33,561 (1%) 0 0.00 0.00
บุรีรัมย์ 208 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สุรินทร์ 172 1 (1%) 7,365 (0%) 0 0.00 0.00
ศรีสะเกษ 216 6 (3%) 55,233 (1%) 0 0.00 5 (0%) 172,200.00
อุบลราชธานี 238 1 (0%) 8,511 (0%) 0 0.00 16 (0%) 325,240.00
ยโสธร 87 2 (2%) 11,717 (0%) 0 0.00 9 (0%) 151,120.00
ชัยภูมิ 142 1 (1%) 8,431 (0%) 0 0.00 0.00
อำนาจเจริญ 63 1 (2%) 7,545 (0%) 0 0.00 0.00
บึงกาฬ 59 1 (2%) 6,377 (0%) 0 0.00 0.00
หนองบัวลำภู 67 2 (3%) 16,807 (0%) 0 0.00 0.00
ขอนแก่น 224 1 (0%) 5,884 (0%) 0 0.00 0.00
อุดรธานี 180 6 (3%) 51,376 (1%) 0 0.00 0.00
เลย 100 4 (4%) 22,071 (0%) 0 0.00 0.00
หนองคาย 67 2 (3%) 9,488 (0%) 0 0.00 0.00
มหาสารคาม 142 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ร้อยเอ็ด 201 4 (2%) 22,689 (0%) 0 0.00 0.00
กาฬสินธุ์ 150 4 (3%) 18,333 (0%) 0 0.00 66 (1%) 1,379,270.00
สกลนคร 140 3 (2%) 31,237 (1%) 0 0.00 1 (0%) 30,000.00
นครพนม 103 2 (2%) 11,425 (0%) 0 0.00 0.00
มุกดาหาร 54 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
เชียงใหม่ 210 1 (0%) 12,245 (0%) 0 0.00 0.00
ลำพูน 57 3 (5%) 25,377 (0%) 0 0.00 0.00
ลำปาง 100 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
อุตรดิตถ์ 79 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
แพร่ 83 11 (13%) 54,992 (1%) 0 0.00 29 (0%) 383,295.00
น่าน 99 2 (2%) 7,578 (0%) 0 0.00 0.00
พะเยา 71 4 (6%) 41,121 (1%) 0 0.00 34 (0%) 588,555.00
เชียงราย 142 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
แม่ฮ่องสอน 48 1 (2%) 3,902 (0%) 0 0.00 0.00
นครสวรรค์ 142 3 (2%) 30,027 (0%) 0 0.00 12 (0%) 247,985.00
อุทัยธานี 62 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
กำแพงเพชร 89 7 (8%) 34,160 (1%) 0 0.00 0.00
ตาก 66 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สุโขทัย 88 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พิษณุโลก 101 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 2 (0%) 35,300.00
พิจิตร 101 3 (3%) 18,693 (0%) 0 0.00 109 (1%) 2,218,396.00
เพชรบูรณ์ 127 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ราชบุรี 108 8 (7%) 71,280 (1%) 0 0.00 0.00
กาญจนบุรี 119 8 (7%) 58,352 (1%) 0 0.00 0.00
สุพรรณบุรี 125 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นครปฐม 116 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สมุทรสาคร 35 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สมุทรสงคราม 35 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
เพชรบุรี 79 12 (15%) 54,804 (1%) 0 0.00 5 (0%) 95,790.00
ประจวบคีรีขันธ์ 60 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นครศรีธรรมราช 184 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 17 (0%) 352,970.00
กระบี่ 61 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พังงา 51 3 (6%) 13,188 (0%) 0 0.00 0.00
ภูเก็ต 18 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 2 (0%) 100,000.00
สุราษฎร์ธานี 137 7 (5%) 50,926 (1%) 0 0.00 6 (0%) 175,000.00
ระนอง 30 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ชุมพร 78 2 (3%) 9,682 (0%) 0 0.00 0.00
สงขลา 140 140 (100%) 1,443,396 (23%) 1,491,144 67,101,480.00 2181 (21%) 115,129,570.93
สตูล 41 41 (100%) 327,141 (5%) 306,684 13,800,780.00 657 (6%) 22,448,329.50
ตรัง 99 99 (100%) 633,115 (10%) 608,761 27,394,245.00 1812 (18%) 47,976,754.06
พัทลุง 73 73 (100%) 522,271 (8%) 485,588 21,851,460.00 1379 (13%) 36,747,041.63
ปัตตานี 113 113 (100%) 728,877 (12%) 707,837 31,852,665.00 1350 (13%) 47,951,048.37
ยะลา 63 63 (100%) 550,264 (9%) 564,965 25,423,425.00 1020 (10%) 40,269,197.20
นราธิวาส 88 88 (100%) 822,685 (13%) 783,313 35,249,085.00 1542 (15%) 60,043,216.31
รวม 7,752 775 (10%) 6,215,086 4,948,292 222,673,140.00 10,264 377,095,669.00
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละประเภท ประจำปี 2567
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละประเภท ประจำปี 2567
ประเภทการสนับสนุนของโครงการประจำปี 2567
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 3,231 (31%) 124,569,698.21 (33%)
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 4,612 (45%) 117,502,983.50 (31%)
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 1,093 (11%) 34,496,649.10 (9%)
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 647 (6%) 62,668,360.12 (17%)
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 187 (2%) 13,018,980.12 (3%)
ประเภท 6 การใช้เงินตามมติบอร์ด 185 (2%) 18,702,439.27 (5%)
ไม่ระบุ 309 (3%) 6,136,558.68 (2%)
รวม 10,264 377,095,669.00
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2567
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2567
กิจกรรมหลักของโครงการ ประจำปี 2567
กิจกรรมหลักโครงการงบประมาณ
ไม่ระบุ 6,304 (35%) 249,121,949.42 (37%)
การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 4,303 (24%) 130,624,791.70 (20%)
การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 1,961 (11%) 73,345,469.70 (11%)
การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 1,115 (6%) 46,892,785.20 (7%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 1,036 (6%) 43,618,477.18 (7%)
อื่นๆ 668 (4%) 33,423,967.20 (5%)
การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 426 (2%) 13,273,106.00 (2%)
การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 348 (2%) 9,315,195.00 (1%)
การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 264 (1%) 9,187,428.50 (1%)
การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ 203 (1%) 6,508,298.00 (1%)
การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 169 (1%) 5,013,046.00 (1%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด 98 (1%) 4,991,996.30 (1%)
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า 121 (1%) 4,708,162.00 (1%)
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 75 (0%) 4,231,282.00 (1%)
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 155 (1%) 4,050,892.00 (1%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 146 (1%) 3,818,597.00 (1%)
การส่งสริมสุขภาพช่องปาก 137 (1%) 3,777,255.60 (1%)
การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย 107 (1%) 3,598,509.00 (1%)
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพัทลุง 123 (1%) 3,589,376.00 (1%)
การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 100 (1%) 3,434,541.00 (1%)
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 97 (1%) 3,226,949.00 (0%)
การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน 87 (0%) 2,504,113.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 50 (0%) 1,415,407.00 (0%)
โครงการมหกรรมรวมพลคนรักษ์สุขภาพและวัน อสม.ตำบลลาโละ 43 (0%) 968,425.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ 38 (0%) 880,458.00 (0%)
ตั้งครรภ์คุณภาพแม่ปลอดภัย ลูกพัฒนาการสมวัย ร่างกายแข็งแรง ปี 2560 5 (0%) 857,812.20 (0%)
การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 33 (0%) 735,920.00 (0%)
อบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเรื่องการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมประดิษฐ์ 15 (0%) 718,950.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 22 (0%) 633,215.00 (0%)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในตำบลลาโละ 21 (0%) 438,658.00 (0%)
รวม 18,270 668,905,032.00

*** จำนวนโครงการ/งบประมาณรวมอาจจะไม่เท่ากับจำนวนโครงการทั้งหมดในระบบ เนื่องจากแต่ละโครงการสามารถอยู่ภายกิจกรรมหลักได้หลายกิจกรรม