กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละจังหวัด ประจำปี 2563
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละจังหวัด ประจำปี 2563
กราฟแสดงจำนวนประชากรแต่ละจังหวัด ประจำปี 2563
กราฟแสดงจำนวนกองทุนแต่ละจังหวัด ประจำปี 2563
ประจำปี 2563
จังหวัดจำนวนกองทุนกองทุนเข้าร่วมระบบออนไลน์จำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิที่ท้องถิ่นให้ข้อมูลจำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิจาก สปสช.(Total Thai Population)จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.จำนวนโครงการงบประมาณโครงการ
สำรอง 1 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สมุทรปราการ 45 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 2 (0%) 22,025.00
นนทบุรี 44 2 (5%) 51,707 (1%) 0 0.00 8 (0%) 469,800.00
ปทุมธานี 64 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พระนครศรีอยุธยา 157 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
อ่างทอง 64 9 (14%) 37,305 (1%) 0 0.00 12 (0%) 224,730.00
ลพบุรี 125 2 (2%) 15,461 (0%) 0 0.00 0.00
สิงห์บุรี 41 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ชัยนาท 59 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สระบุรี 108 1 (1%) 10,793 (0%) 0 0.00 0.00
ชลบุรี 97 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 23 (0%) 1,417,440.00
ระยอง 67 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 28 (0%) 1,716,339.00
จันทบุรี 81 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 1 (0%) 86,400.00
ตราด 43 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ฉะเชิงเทรา 108 1 (1%) 3,345 (0%) 0 0.00 0.00
ปราจีนบุรี 69 6 (9%) 103,178 (2%) 0 0.00 7 (0%) 110,500.00
นครนายก 45 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สระแก้ว 65 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นครราชสีมา 333 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 1 (0%) 87,618.00
บุรีรัมย์ 208 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สุรินทร์ 172 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ศรีสะเกษ 216 6 (3%) 55,233 (1%) 0 0.00 0.00
อุบลราชธานี 238 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 2 (0%) 95,000.00
ยโสธร 87 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ชัยภูมิ 142 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
อำนาจเจริญ 63 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
บึงกาฬ 59 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
หนองบัวลำภู 67 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ขอนแก่น 224 1 (0%) 5,884 (0%) 0 0.00 3 (0%) 38,120.00
อุดรธานี 180 5 (3%) 38,780 (1%) 0 0.00 1 (0%) 20,000.00
เลย 100 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
หนองคาย 67 2 (3%) 9,488 (0%) 0 0.00 0.00
มหาสารคาม 142 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ร้อยเอ็ด 201 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 2 (0%) 10,000.00
กาฬสินธุ์ 150 1 (1%) 3,949 (0%) 0 0.00 1 (0%) 19,500.00
สกลนคร 140 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นครพนม 103 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
มุกดาหาร 54 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 2 (0%) 106,200.00
เชียงใหม่ 210 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 1 (0%) 20,100.00
ลำพูน 57 1 (2%) 12,180 (0%) 0 0.00 0.00
ลำปาง 100 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 1 (0%) 10,000.00
อุตรดิตถ์ 79 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
แพร่ 83 2 (2%) 12,390 (0%) 0 0.00 1 (0%) 11,900.00
น่าน 99 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พะเยา 71 1 (1%) 8,481 (0%) 0 0.00 0.00
เชียงราย 142 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
แม่ฮ่องสอน 48 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นครสวรรค์ 142 3 (2%) 30,027 (1%) 0 0.00 3 (0%) 60,000.00
อุทัยธานี 62 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 1 (0%) 0.00
กำแพงเพชร 89 1 (1%) 4,271 (0%) 0 0.00 45 (1%) 811,991.00
ตาก 66 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สุโขทัย 88 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พิษณุโลก 100 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พิจิตร 101 3 (3%) 18,693 (0%) 0 0.00 0.00
เพชรบูรณ์ 127 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ราชบุรี 108 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
กาญจนบุรี 119 8 (7%) 58,352 (1%) 0 0.00 0.00
สุพรรณบุรี 125 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นครปฐม 116 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สมุทรสาคร 35 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สมุทรสงคราม 35 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
เพชรบุรี 78 1 (1%) 4,014 (0%) 0 0.00 0.00
ประจวบคีรีขันธ์ 60 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นครศรีธรรมราช 184 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
กระบี่ 61 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 1 (0%) 13,760.00
พังงา 51 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ภูเก็ต 18 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สุราษฎร์ธานี 137 7 (5%) 50,926 (1%) 0 0.00 0.00
ระนอง 30 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ชุมพร 77 2 (3%) 9,682 (0%) 0 0.00 0.00
สงขลา 141 140 (99%) 1,434,579 (26%) 1 1.00 1579 (21%) 104,536,892.88
สตูล 41 41 (100%) 323,661 (6%) 1 1.00 437 (6%) 17,221,689.06
ตรัง 99 99 (100%) 645,248 (12%) 1 1.00 1190 (16%) 39,467,065.04
พัทลุง 73 73 (100%) 526,908 (10%) 1 1.00 1082 (15%) 30,232,685.98
ปัตตานี 113 113 (100%) 721,569 (13%) 1 1.00 1046 (14%) 37,481,807.10
ยะลา 63 63 (100%) 534,985 (10%) 1 1.00 769 (10%) 32,623,700.63
นราธิวาส 88 88 (100%) 803,532 (15%) 1 1.00 1195 (16%) 47,413,875.75
รวม 7,745 682 (9%) 5,534,621 7 7.00 7,444 314,329,139.44
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละประเภท ประจำปี 2563
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละประเภท ประจำปี 2563
ประเภทการสนับสนุนของโครงการประจำปี 2563
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 2,186 (29%) 89,084,212.80 (28%)
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 3,110 (42%) 85,116,156.60 (27%)
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 688 (9%) 23,991,913.16 (8%)
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 613 (8%) 53,581,615.61 (17%)
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 715 (10%) 57,228,431.27 (18%)
ไม่ระบุ 132 (2%) 5,326,810.00 (2%)
รวม 7,444 314,329,139.44
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2563
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2563
กิจกรรมหลักของโครงการ ประจำปี 2563
กิจกรรมหลักโครงการงบประมาณ
ไม่ระบุ 4,468 (35%) 204,842,898.24 (37%)
การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 3,175 (25%) 119,544,936.10 (22%)
การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 1,341 (11%) 57,690,084.60 (11%)
การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 798 (6%) 33,357,162.50 (6%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 801 (6%) 33,002,016.50 (6%)
อื่นๆ 517 (4%) 27,651,720.20 (5%)
การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 329 (3%) 17,649,186.50 (3%)
การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 157 (1%) 11,002,027.00 (2%)
การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 213 (2%) 6,113,454.00 (1%)
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า 62 (0%) 5,165,116.00 (1%)
การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 150 (1%) 4,702,787.00 (1%)
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 46 (0%) 4,639,657.00 (1%)
การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ 116 (1%) 3,413,947.00 (1%)
การส่งสริมสุขภาพช่องปาก 93 (1%) 3,229,938.20 (1%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 94 (1%) 3,159,973.00 (1%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด 61 (0%) 2,275,000.00 (0%)
การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน 61 (0%) 2,120,855.00 (0%)
การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 47 (0%) 1,772,860.00 (0%)
การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย 57 (0%) 1,760,404.00 (0%)
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 47 (0%) 1,668,560.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 13 (0%) 1,122,250.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 22 (0%) 708,760.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ 17 (0%) 571,440.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 9 (0%) 398,970.00 (0%)
รวม 12,694 547,564,002.84

*** จำนวนโครงการ/งบประมาณรวมอาจจะไม่เท่ากับจำนวนโครงการทั้งหมดในระบบ เนื่องจากแต่ละโครงการสามารถอยู่ภายกิจกรรมหลักได้หลายกิจกรรม