กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

account_balance

กองทุนสุขภาพตำบล

กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละจังหวัด ประจำปี 2566
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละจังหวัด ประจำปี 2566
กราฟแสดงจำนวนประชากรแต่ละจังหวัด ประจำปี 2566
กราฟแสดงจำนวนกองทุนแต่ละจังหวัด ประจำปี 2566
ประจำปี 2566
จังหวัดจำนวนกองทุนกองทุนเข้าร่วมระบบออนไลน์จำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิที่ท้องถิ่นให้ข้อมูลจำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิจาก สปสช.(Total Thai Population)จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.จำนวนโครงการงบประมาณโครงการ
สงขลา 1 1 (100%) 1 (0%) 1,496,261 67,331,745.00 1 (0%) 3,500.00
กรุงเทพมหานคร 5 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 1 (0%) 37,499.00
สมุทรปราการ 45 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นนทบุรี 44 3 (7%) 67,357 (1%) 0 0.00 1 (0%) 36,100.00
ปทุมธานี 64 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พระนครศรีอยุธยา 157 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
อ่างทอง 64 9 (14%) 37,305 (1%) 0 0.00 0.00
ลพบุรี 125 2 (2%) 15,461 (0%) 0 0.00 0.00
สิงห์บุรี 41 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ชัยนาท 59 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สระบุรี 108 1 (1%) 10,793 (0%) 0 0.00 0.00
ชลบุรี 97 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ระยอง 67 2 (3%) 12,307 (0%) 0 0.00 0.00
จันทบุรี 81 10 (12%) 110,807 (2%) 0 0.00 0.00
ตราด 43 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ฉะเชิงเทรา 108 4 (4%) 27,222 (0%) 0 0.00 0.00
ปราจีนบุรี 69 8 (12%) 82,289 (1%) 0 0.00 0.00
นครนายก 45 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สระแก้ว 65 1 (2%) 9,418 (0%) 0 0.00 0.00
นครราชสีมา 333 1 (0%) 33,561 (1%) 0 0.00 0.00
บุรีรัมย์ 208 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 7 (0%) 175,000.00
สุรินทร์ 172 1 (1%) 7,365 (0%) 0 0.00 0.00
ศรีสะเกษ 216 6 (3%) 55,233 (1%) 0 0.00 8 (0%) 542,493.00
อุบลราชธานี 238 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 42 (0%) 938,920.00
ยโสธร 87 1 (1%) 4,291 (0%) 0 0.00 3 (0%) 105,000.00
ชัยภูมิ 142 1 (1%) 8,431 (0%) 0 0.00 0.00
อำนาจเจริญ 63 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
บึงกาฬ 59 1 (2%) 6,377 (0%) 0 0.00 0.00
หนองบัวลำภู 67 2 (3%) 16,807 (0%) 0 0.00 0.00
ขอนแก่น 224 1 (0%) 5,884 (0%) 0 0.00 0.00
อุดรธานี 180 6 (3%) 51,376 (1%) 0 0.00 0.00
เลย 100 4 (4%) 22,071 (0%) 0 0.00 0.00
หนองคาย 67 2 (3%) 9,488 (0%) 0 0.00 0.00
มหาสารคาม 142 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ร้อยเอ็ด 201 4 (2%) 22,689 (0%) 0 0.00 0.00
กาฬสินธุ์ 150 4 (3%) 18,333 (0%) 0 0.00 0.00
สกลนคร 140 3 (2%) 31,237 (1%) 0 0.00 0.00
นครพนม 103 2 (2%) 11,425 (0%) 0 0.00 0.00
มุกดาหาร 54 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
เชียงใหม่ 210 1 (0%) 12,245 (0%) 0 0.00 0.00
ลำพูน 57 3 (5%) 25,377 (0%) 0 0.00 0.00
ลำปาง 100 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
อุตรดิตถ์ 79 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
แพร่ 83 9 (11%) 48,945 (1%) 0 0.00 9 (0%) 176,380.00
น่าน 99 2 (2%) 7,578 (0%) 0 0.00 0.00
พะเยา 71 2 (3%) 21,082 (0%) 0 0.00 12 (0%) 156,820.00
เชียงราย 142 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
แม่ฮ่องสอน 48 1 (2%) 3,902 (0%) 0 0.00 0.00
นครสวรรค์ 142 3 (2%) 30,027 (0%) 0 0.00 0.00
อุทัยธานี 62 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
กำแพงเพชร 89 7 (8%) 34,160 (1%) 0 0.00 0.00
ตาก 66 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สุโขทัย 88 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พิษณุโลก 101 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พิจิตร 101 3 (3%) 18,693 (0%) 0 0.00 3 (0%) 79,860.00
เพชรบูรณ์ 127 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ราชบุรี 108 8 (7%) 71,280 (1%) 0 0.00 0.00
กาญจนบุรี 119 8 (7%) 58,352 (1%) 0 0.00 0.00
สุพรรณบุรี 125 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นครปฐม 116 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สมุทรสาคร 35 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สมุทรสงคราม 35 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
เพชรบุรี 79 12 (15%) 54,956 (1%) 0 0.00 3 (0%) 84,050.00
ประจวบคีรีขันธ์ 60 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นครศรีธรรมราช 184 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
กระบี่ 61 0 (0%) 0 (0%) 786,208 35,379,360.00 8 (0%) 267,240.00
พังงา 51 3 (6%) 13,188 (0%) 0 0.00 0.00
ภูเก็ต 18 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 1 (0%) 50,000.00
สุราษฎร์ธานี 137 7 (5%) 50,926 (1%) 0 0.00 0.00
ระนอง 30 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ชุมพร 78 2 (3%) 9,682 (0%) 0 0.00 0.00
สงขลา 140 140 (100%) 1,449,408 (23%) 1,496,261 67,331,745.00 2582 (21%) 124,721,298.37
สตูล 41 41 (100%) 326,952 (5%) 307,707 13,846,815.00 821 (7%) 27,837,941.99
ตรัง 99 99 (100%) 634,105 (10%) 612,698 27,571,410.00 2104 (17%) 55,927,814.29
พัทลุง 73 73 (100%) 523,374 (8%) 487,822 21,951,990.00 1579 (13%) 42,633,161.57
ปัตตานี 113 113 (100%) 733,970 (12%) 708,506 31,882,770.00 1533 (13%) 51,326,721.20
ยะลา 63 63 (100%) 546,748 (9%) 563,460 25,355,700.00 1302 (11%) 44,961,242.14
นราธิวาส 88 88 (100%) 817,029 (13%) 786,208 35,379,360.00 2021 (17%) 76,777,004.57
รวม 7,752 768 (10%) 6,169,507 7,245,131 326,030,895.00 12,041 426,838,046.13
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละประเภท ประจำปี 2566
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละประเภท ประจำปี 2566
ประเภทการสนับสนุนของโครงการประจำปี 2566
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 3,629 (30%) 138,114,074.51 (32%)
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 5,876 (49%) 154,900,819.70 (36%)
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 1,340 (11%) 39,024,512.84 (9%)
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 716 (6%) 62,317,830.49 (15%)
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 191 (2%) 13,646,866.13 (3%)
ประเภท 6 การใช้เงินตามมติบอร์ด 161 (1%) 15,698,290.46 (4%)
ไม่ระบุ 128 (1%) 3,135,652.00 (1%)
รวม 12,041 426,838,046.13
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2566
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2566
กิจกรรมหลักของโครงการ ประจำปี 2566
กิจกรรมหลักโครงการงบประมาณ
ไม่ระบุ 6,941 (34%) 262,180,878.03 (36%)
การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 5,185 (25%) 155,679,931.53 (22%)
การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 2,205 (11%) 78,191,653.82 (11%)
การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 1,263 (6%) 49,637,377.07 (7%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 1,197 (6%) 46,295,761.00 (6%)
อื่นๆ 686 (3%) 33,775,372.58 (5%)
การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 466 (2%) 16,178,409.99 (2%)
การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 517 (3%) 14,031,933.00 (2%)
การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 304 (1%) 12,790,361.76 (2%)
การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ 243 (1%) 7,954,722.00 (1%)
การส่งสริมสุขภาพช่องปาก 228 (1%) 6,907,839.20 (1%)
การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 173 (1%) 4,966,750.00 (1%)
การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 125 (1%) 4,705,862.00 (1%)
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า 112 (1%) 4,498,318.76 (1%)
การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย 138 (1%) 4,387,697.00 (1%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 158 (1%) 3,981,880.00 (1%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด 111 (1%) 3,749,347.45 (1%)
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 89 (0%) 3,605,615.76 (0%)
การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน 98 (0%) 3,191,319.00 (0%)
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 81 (0%) 2,858,880.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 35 (0%) 1,291,730.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 47 (0%) 1,016,782.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ 41 (0%) 916,552.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 23 (0%) 579,720.00 (0%)
รวม 20,466 723,374,693.95

*** จำนวนโครงการ/งบประมาณรวมอาจจะไม่เท่ากับจำนวนโครงการทั้งหมดในระบบ เนื่องจากแต่ละโครงการสามารถอยู่ภายกิจกรรมหลักได้หลายกิจกรรม