กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละจังหวัด ประจำปี 2563
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละจังหวัด ประจำปี 2563
กราฟแสดงจำนวนประชากรแต่ละจังหวัด ประจำปี 2563
กราฟแสดงจำนวนกองทุนแต่ละจังหวัด ประจำปี 2563
ประจำปี 2563
จังหวัดจำนวนกองทุนกองทุนเข้าร่วมระบบออนไลน์จำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิที่ท้องถิ่นให้ข้อมูลจำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิจาก สปสช.(Total Thai Population)จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.จำนวนโครงการงบประมาณโครงการ
สำรอง 1 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สมุทรปราการ 45 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 2 (0%) 22,025.00
นนทบุรี 44 2 (5%) 51,707 (1%) 0 0.00 8 (0%) 469,800.00
ปทุมธานี 64 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พระนครศรีอยุธยา 157 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
อ่างทอง 64 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ลพบุรี 125 2 (2%) 15,461 (0%) 0 0.00 0.00
สิงห์บุรี 41 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ชัยนาท 59 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สระบุรี 108 1 (1%) 10,793 (0%) 0 0.00 0.00
ชลบุรี 97 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 23 (0%) 1,417,440.00
ระยอง 67 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 28 (1%) 1,716,339.00
จันทบุรี 81 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 1 (0%) 86,400.00
ตราด 43 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ฉะเชิงเทรา 108 1 (1%) 3,345 (0%) 0 0.00 0.00
ปราจีนบุรี 69 6 (9%) 103,178 (2%) 0 0.00 7 (0%) 110,500.00
นครนายก 45 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สระแก้ว 65 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นครราชสีมา 333 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
บุรีรัมย์ 208 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สุรินทร์ 172 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ศรีสะเกษ 216 6 (3%) 55,233 (1%) 0 0.00 0.00
อุบลราชธานี 238 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ยโสธร 87 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ชัยภูมิ 142 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
อำนาจเจริญ 63 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
บึงกาฬ 59 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
หนองบัวลำภู 67 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ขอนแก่น 224 1 (0%) 5,884 (0%) 0 0.00 0.00
อุดรธานี 180 5 (3%) 38,780 (1%) 0 0.00 0.00
เลย 100 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
หนองคาย 67 2 (3%) 9,488 (0%) 0 0.00 0.00
มหาสารคาม 142 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ร้อยเอ็ด 201 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
กาฬสินธุ์ 150 1 (1%) 3,949 (0%) 0 0.00 0.00
สกลนคร 140 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นครพนม 103 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
มุกดาหาร 54 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 2 (0%) 106,200.00
เชียงใหม่ 210 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 1 (0%) 20,100.00
ลำพูน 57 1 (2%) 12,180 (0%) 0 0.00 0.00
ลำปาง 100 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 1 (0%) 10,000.00
อุตรดิตถ์ 79 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
แพร่ 83 2 (2%) 12,390 (0%) 0 0.00 1 (0%) 11,900.00
น่าน 99 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พะเยา 71 1 (1%) 8,481 (0%) 0 0.00 0.00
เชียงราย 142 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
แม่ฮ่องสอน 48 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นครสวรรค์ 142 3 (2%) 30,027 (1%) 0 0.00 1 (0%) 20,000.00
อุทัยธานี 62 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 1 (0%) 0.00
กำแพงเพชร 89 1 (1%) 4,271 (0%) 0 0.00 28 (1%) 514,064.00
ตาก 66 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สุโขทัย 88 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พิษณุโลก 100 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พิจิตร 101 3 (3%) 18,693 (0%) 0 0.00 0.00
เพชรบูรณ์ 127 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ราชบุรี 108 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
กาญจนบุรี 119 8 (7%) 58,352 (1%) 0 0.00 0.00
สุพรรณบุรี 125 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นครปฐม 116 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สมุทรสาคร 35 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สมุทรสงคราม 35 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
เพชรบุรี 78 1 (1%) 4,014 (0%) 0 0.00 0.00
ประจวบคีรีขันธ์ 60 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นครศรีธรรมราช 184 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
กระบี่ 61 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 1 (0%) 13,760.00
พังงา 51 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ภูเก็ต 18 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สุราษฎร์ธานี 137 7 (5%) 50,926 (1%) 0 0.00 0.00
ระนอง 30 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ชุมพร 77 2 (3%) 9,682 (0%) 0 0.00 0.00
สงขลา 141 141 (100%) 1,437,917 (26%) 1 1.00 932 (20%) 67,592,622.32
สตูล 41 41 (100%) 323,661 (6%) 1 1.00 285 (6%) 11,555,116.56
ตรัง 99 99 (100%) 645,199 (12%) 1 1.00 757 (16%) 23,064,887.18
พัทลุง 73 73 (100%) 526,909 (10%) 1 1.00 788 (17%) 22,168,556.22
ปัตตานี 113 113 (100%) 721,525 (13%) 1 1.00 604 (13%) 20,114,065.10
ยะลา 63 63 (100%) 534,820 (10%) 1 1.00 426 (9%) 17,679,580.63
นราธิวาส 88 88 (100%) 803,584 (15%) 1 1.00 754 (16%) 29,796,524.25
รวม 7,745 674 (9%) 5,500,449 7 7.00 4,651 196,489,880.26
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละประเภท ประจำปี 2563
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละประเภท ประจำปี 2563
ประเภทการสนับสนุนของโครงการประจำปี 2563
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 1,465 (31%) 62,102,768.80 (32%)
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 2,009 (43%) 55,117,337.60 (28%)
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 480 (10%) 18,180,819.40 (9%)
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 514 (11%) 48,225,111.61 (25%)
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 104 (2%) 9,440,476.85 (5%)
ไม่ระบุ 79 (2%) 3,423,366.00 (2%)
รวม 4,651 196,489,880.26
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2563
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2563
กิจกรรมหลักของโครงการ ประจำปี 2563
กิจกรรมหลักโครงการงบประมาณ
ไม่ระบุ 2,744 (33%) 130,243,308.56 (37%)
การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 2,050 (25%) 72,750,320.60 (21%)
การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 865 (10%) 34,897,047.10 (10%)
การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 572 (7%) 23,840,049.00 (7%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 554 (7%) 22,050,539.00 (6%)
อื่นๆ 344 (4%) 18,196,946.20 (5%)
การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 111 (1%) 9,019,192.00 (3%)
การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 177 (2%) 8,006,053.00 (2%)
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า 43 (1%) 4,649,986.00 (1%)
การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 156 (2%) 4,571,550.00 (1%)
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 38 (0%) 4,442,954.00 (1%)
การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 111 (1%) 3,341,406.00 (1%)
การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ 96 (1%) 2,821,652.00 (1%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 76 (1%) 2,600,198.00 (1%)
การส่งสริมสุขภาพช่องปาก 58 (1%) 2,223,354.20 (1%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด 43 (1%) 1,801,195.00 (1%)
การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน 48 (1%) 1,693,701.00 (0%)
การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 42 (1%) 1,643,892.00 (0%)
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 33 (0%) 1,220,320.00 (0%)
การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย 35 (0%) 1,066,174.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 9 (0%) 1,015,600.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 15 (0%) 531,530.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ 12 (0%) 458,630.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 8 (0%) 370,370.00 (0%)
รวม 8,240 353,455,967.66

*** จำนวนโครงการ/งบประมาณรวมอาจจะไม่เท่ากับจำนวนโครงการทั้งหมดในระบบ เนื่องจากแต่ละโครงการสามารถอยู่ภายกิจกรรมหลักได้หลายกิจกรรม