กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

account_balance

กองทุนสุขภาพตำบล

กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละจังหวัด ประจำปี 2566
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละจังหวัด ประจำปี 2566
กราฟแสดงจำนวนประชากรแต่ละจังหวัด ประจำปี 2566
กราฟแสดงจำนวนกองทุนแต่ละจังหวัด ประจำปี 2566
ประจำปี 2566
จังหวัดจำนวนกองทุนกองทุนเข้าร่วมระบบออนไลน์จำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิที่ท้องถิ่นให้ข้อมูลจำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิจาก สปสช.(Total Thai Population)จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.จำนวนโครงการงบประมาณโครงการ
สงขลา 1 1 (100%) 1 (0%) 1,496,261 67,331,745.00 0.00
สมุทรปราการ 45 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นนทบุรี 44 3 (7%) 67,357 (1%) 0 0.00 0.00
ปทุมธานี 64 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พระนครศรีอยุธยา 157 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
อ่างทอง 64 9 (14%) 37,305 (1%) 0 0.00 0.00
ลพบุรี 125 2 (2%) 15,461 (0%) 0 0.00 0.00
สิงห์บุรี 41 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ชัยนาท 59 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สระบุรี 108 1 (1%) 10,793 (0%) 0 0.00 0.00
ชลบุรี 97 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ระยอง 67 2 (3%) 12,307 (0%) 0 0.00 0.00
จันทบุรี 81 10 (12%) 110,807 (2%) 0 0.00 0.00
ตราด 43 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ฉะเชิงเทรา 108 4 (4%) 27,222 (0%) 0 0.00 0.00
ปราจีนบุรี 69 8 (12%) 82,289 (1%) 0 0.00 0.00
นครนายก 45 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สระแก้ว 65 1 (2%) 9,418 (0%) 0 0.00 0.00
นครราชสีมา 333 1 (0%) 33,561 (1%) 0 0.00 0.00
บุรีรัมย์ 208 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สุรินทร์ 172 1 (1%) 7,365 (0%) 0 0.00 0.00
ศรีสะเกษ 216 6 (3%) 55,233 (1%) 0 0.00 0.00
อุบลราชธานี 238 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ยโสธร 87 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ชัยภูมิ 142 1 (1%) 8,431 (0%) 0 0.00 0.00
อำนาจเจริญ 63 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
บึงกาฬ 59 1 (2%) 6,377 (0%) 0 0.00 0.00
หนองบัวลำภู 67 2 (3%) 16,807 (0%) 0 0.00 0.00
ขอนแก่น 224 1 (0%) 5,884 (0%) 0 0.00 0.00
อุดรธานี 180 6 (3%) 51,376 (1%) 0 0.00 0.00
เลย 100 4 (4%) 22,071 (0%) 0 0.00 0.00
หนองคาย 67 2 (3%) 9,488 (0%) 0 0.00 0.00
มหาสารคาม 142 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ร้อยเอ็ด 201 4 (2%) 22,689 (0%) 0 0.00 0.00
กาฬสินธุ์ 150 4 (3%) 18,333 (0%) 0 0.00 0.00
สกลนคร 140 3 (2%) 31,237 (1%) 0 0.00 0.00
นครพนม 103 2 (2%) 11,425 (0%) 0 0.00 0.00
มุกดาหาร 54 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
เชียงใหม่ 210 1 (0%) 12,245 (0%) 0 0.00 0.00
ลำพูน 57 3 (5%) 25,377 (0%) 0 0.00 0.00
ลำปาง 100 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
อุตรดิตถ์ 79 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
แพร่ 83 7 (8%) 40,853 (1%) 0 0.00 0.00
น่าน 99 2 (2%) 7,578 (0%) 0 0.00 0.00
พะเยา 71 2 (3%) 21,082 (0%) 0 0.00 0.00
เชียงราย 142 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
แม่ฮ่องสอน 48 1 (2%) 3,902 (0%) 0 0.00 0.00
นครสวรรค์ 142 3 (2%) 30,027 (0%) 0 0.00 0.00
อุทัยธานี 62 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
กำแพงเพชร 89 7 (8%) 34,160 (1%) 0 0.00 0.00
ตาก 66 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สุโขทัย 88 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พิษณุโลก 100 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พิจิตร 101 3 (3%) 18,693 (0%) 0 0.00 0.00
เพชรบูรณ์ 127 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ราชบุรี 108 8 (7%) 71,280 (1%) 0 0.00 0.00
กาญจนบุรี 119 8 (7%) 58,352 (1%) 0 0.00 0.00
สุพรรณบุรี 125 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นครปฐม 116 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สมุทรสาคร 35 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สมุทรสงคราม 35 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
เพชรบุรี 78 12 (15%) 54,956 (1%) 0 0.00 0.00
ประจวบคีรีขันธ์ 60 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นครศรีธรรมราช 184 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
กระบี่ 61 0 (0%) 0 (0%) 786,208 35,379,360.00 0.00
พังงา 51 3 (6%) 13,188 (0%) 0 0.00 0.00
ภูเก็ต 18 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สุราษฎร์ธานี 137 7 (5%) 50,926 (1%) 0 0.00 0.00
ระนอง 30 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ชุมพร 78 2 (3%) 9,682 (0%) 0 0.00 0.00
สงขลา 140 140 (100%) 1,447,542 (24%) 1,496,261 67,331,745.00 268 (28%) 30,827,864.00
สตูล 41 41 (100%) 327,579 (5%) 307,707 13,846,815.00 45 (5%) 3,654,817.75
ตรัง 99 99 (100%) 640,999 (10%) 612,698 27,571,410.00 181 (19%) 11,533,602.42
พัทลุง 73 73 (100%) 523,989 (9%) 487,822 21,951,990.00 145 (15%) 6,463,530.47
ปัตตานี 113 113 (100%) 733,068 (12%) 708,506 31,882,770.00 115 (12%) 6,262,184.01
ยะลา 63 63 (100%) 543,625 (9%) 563,460 25,355,700.00 82 (9%) 5,657,714.00
นราธิวาส 88 88 (100%) 812,251 (13%) 786,208 35,379,360.00 120 (13%) 10,048,665.80
รวม 7,745 765 (10%) 6,154,591 7,245,131 326,030,895.00 956 74,448,378.45
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละประเภท ประจำปี 2566
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละประเภท ประจำปี 2566
ประเภทการสนับสนุนของโครงการประจำปี 2566
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 209 (22%) 15,884,871.00 (21%)
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 294 (31%) 9,134,637.00 (12%)
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 78 (8%) 3,934,750.00 (5%)
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 297 (31%) 37,508,177.95 (50%)
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 25 (3%) 2,800,500.00 (4%)
ประเภท 6 การใช้เงินตามมติบอร์ด 22 (2%) 4,506,446.50 (6%)
ไม่ระบุ 31 (3%) 678,996.00 (1%)
รวม 956 74,448,378.45
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2566
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2566
กิจกรรมหลักของโครงการ ประจำปี 2566
กิจกรรมหลักโครงการงบประมาณ
ไม่ระบุ 678 (49%) 59,688,220.60 (58%)
การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 246 (18%) 10,870,989.00 (10%)
การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 113 (8%) 6,942,831.50 (7%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 71 (5%) 6,364,187.50 (6%)
อื่นๆ 69 (5%) 5,717,751.35 (6%)
การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 62 (4%) 4,777,980.50 (5%)
การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 28 (2%) 1,644,428.50 (2%)
การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 17 (1%) 1,327,065.00 (1%)
การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 21 (2%) 1,035,293.00 (1%)
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า 10 (1%) 773,520.00 (1%)
การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย 8 (1%) 743,221.00 (1%)
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 6 (0%) 611,620.00 (1%)
การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ 13 (1%) 544,474.00 (1%)
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 3 (0%) 542,200.00 (1%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด 2 (0%) 489,000.00 (0%)
การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 12 (1%) 462,875.00 (0%)
การส่งสริมสุขภาพช่องปาก 9 (1%) 294,924.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 7 (1%) 276,817.00 (0%)
การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน 5 (0%) 254,700.00 (0%)
การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 3 (0%) 125,460.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ 2 (0%) 114,050.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 1 (0%) 34,050.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 1 (0%) 34,050.00 (0%)
รวม 1,387 103,669,707.95

*** จำนวนโครงการ/งบประมาณรวมอาจจะไม่เท่ากับจำนวนโครงการทั้งหมดในระบบ เนื่องจากแต่ละโครงการสามารถอยู่ภายกิจกรรมหลักได้หลายกิจกรรม