กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะแต้ว
L5213 อำเภอเมืองสงขลา
14,614 676,643.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะยอ
L5214 อำเภอเมืองสงขลา
4,912 227,431.00 90,972.00
(40%)
100,000.00
(44%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
L5215 อำเภอเมืองสงขลา
43,020 1,991,870.00 995,935.00
(50%)
967,950.00
(49%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งหวัง
50089 อำเภอเมืองสงขลา
10,390 481,068.00 240,534.00
(50%)
233,775.00
(49%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพะวง
L5217 อำเภอเมืองสงขลา
33,339 1,543,630.00 617,452.00
(40%)
600,102.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครสงขลา
L7250 อำเภอเมืองสงขลา
61,519 2,848,392.00 1,424,196.00
(50%)
1,384,177.50
(49%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระดังงา
L5234 อำเภอสทิงพระ
4,545 210,438.00 84,175.00
(40%)
100,000.00
(48%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองรี
L5235 อำเภอสทิงพระ
3,453 159,877.00 63,951.00
(40%)
62,154.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คูขุด
L5236 อำเภอสทิงพระ
5,115 236,830.00 94,732.00
(40%)
92,070.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะทิ้งพระ
L5237 อำเภอสทิงพระ
3,017 139,690.00 55,876.00
(40%)
54,306.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชุมพล
L5238 อำเภอสทิงพระ
5,247 242,941.00 121,471.00
(50%)
119,000.00
(49%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดีหลวง
L5239 อำเภอสทิงพระ
3,452 159,831.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าหิน
L5240 อำเภอสทิงพระ
4,075 188,677.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ่อดาน
L5241 อำเภอสทิงพระ
3,737 173,027.00 69,211.00
(40%)
67,266.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ่อแดง
L5242 อำเภอสทิงพระ
4,840 224,097.00 89,639.00
(40%)
87,120.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วัดจันทร์
L5243 อำเภอสทิงพระ
3,780 175,018.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสทิงพระ
L7499 อำเภอสทิงพระ
2,804 129,828.00 64,914.00
(50%)
100,000.00
(77%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สนามชัย
L5244 อำเภอสทิงพระ
3,952 182,982.00 73,193.00
(40%)
71,136.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ขุนตัดหวาย
L5174 อำเภอจะนะ
3,243 150,154.00 60,062.00
(40%)
58,374.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองเปียะ
L5175 อำเภอจะนะ
5,466 253,081.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คู
L5176 อำเภอจะนะ
6,688 309,661.00 123,864.00
(40%)
120,384.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แค
L5177 อำเภอจะนะ
4,431 205,160.00 82,064.00
(40%)
79,758.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจะนะ
L8367 อำเภอจะนะ
7,072 327,441.00 163,721.00
(50%)
159,120.00
(49%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะโหนง
L5178 อำเภอจะนะ
7,828 362,444.00 181,222.00
(50%)
176,130.00
(49%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตลิ่งชัน
L5179 อำเภอจะนะ
10,671 494,078.00 247,039.00
(50%)
300,000.00
(61%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าหมอไทร
L5180 อำเภอจะนะ
6,836 316,514.00 126,606.00
(40%)
123,048.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาทับ
L5181 อำเภอจะนะ
13,728 635,620.00 317,810.00
(50%)
308,880.00
(49%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
L5182 อำเภอจะนะ
7,804 361,333.00 180,667.00
(50%)
175,590.00
(49%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำขาว
50087 อำเภอจะนะ
3,970 183,815.00 73,526.00
(40%)
71,460.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
L5184 อำเภอจะนะ
9,687 448,518.00 224,259.00
(50%)
217,957.50
(49%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าชิง
L5185 อำเภอจะนะ
5,018 232,339.00 92,936.00
(40%)
90,324.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะกอม
L5186 อำเภอจะนะ
8,773 406,199.00 203,100.00
(50%)
197,392.50
(49%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะพานไม้แก่น
L5187 อำเภอจะนะ
6,704 310,402.00 124,161.00
(40%)
120,672.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองกวาง
L5195 อำเภอนาทวี
5,705 264,147.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองทราย
L5196 อำเภอนาทวี
6,154 284,936.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉาง
50088 อำเภอนาทวี
4,635 214,605.00 85,842.00
(40%)
83,430.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทับช้าง
L5198 อำเภอนาทวี
7,173 332,117.00 132,847.00
(40%)
225,950.00
(68%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าประดู่
L5199 อำเภอนาทวี
6,109 282,853.00 113,141.00
(40%)
109,962.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาทวี
L5200 อำเภอนาทวี
6,534 302,531.00 151,266.00
(50%)
150,000.00
(50%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาทวีนอก
L7892 อำเภอนาทวี
10,485 485,466.00 242,733.00
(50%)
235,912.50
(49%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาหมอศรี
L5201 อำเภอนาทวี
5,826 269,750.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ประกอบ
L5202 อำเภอนาทวี
6,866 317,903.00 127,161.00
(40%)
123,588.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปลักหนู
L5203 อำเภอนาทวี
5,006 231,783.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะท้อน
L5204 อำเภอนาทวี
7,715 357,212.00 142,885.00
(40%)
138,870.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะสะบ้า
L5188 อำเภอเทพา
7,533 348,786.00 174,393.00
(50%)
169,492.50
(49%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าม่วง
L5189 อำเภอเทพา
17,534 811,842.00 405,921.00
(50%)
394,515.00
(49%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเทพา
L5190 อำเภอเทพา
2,542 117,697.00 47,079.00
(40%)
45,756.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เทพา
L8287 อำเภอเทพา
10,182 471,437.00 235,719.00
(50%)
229,095.00
(49%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากบาง
L5191 อำเภอเทพา
9,917 459,167.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำไพล
L5192 อำเภอเทพา
15,850 733,871.00 366,936.00
(50%)
356,625.00
(49%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังใหญ่
L5193 อำเภอเทพา
6,976 322,996.00 129,198.00
(40%)
125,568.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะกอม
L5194 อำเภอเทพา
7,920 366,704.00 183,352.00
(50%)
178,200.00
(49%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาแดง
L5253 อำเภอสะบ้าย้อย
8,384 388,188.00 0.00
(%)
188,700.00
(49%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คูหา
L5254 อำเภอสะบ้าย้อย
10,130 469,029.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะแหน
L5255 อำเภอสะบ้าย้อย
8,232 381,150.00 152,460.00
(40%)
148,176.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าพระยา
L5261 อำเภอสะบ้าย้อย
12,181 563,993.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งพอ
L5256 อำเภอสะบ้าย้อย
11,421 528,804.00 0.00
(%)
256,973.00
(49%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ธารคีรี
L5257 อำเภอสะบ้าย้อย
6,553 303,411.00 121,364.00
(40%)
117,954.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านโหนด
L5258 อำเภอสะบ้าย้อย
6,733 311,745.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาโหย
L5259 อำเภอสะบ้าย้อย
5,079 235,163.00 94,065.00
(40%)
91,422.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เปียน
L5260 อำเภอสะบ้าย้อย
9,101 421,386.00 168,554.00
(40%)
163,818.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย
L8288 อำเภอสะบ้าย้อย
1,334 61,766.00 30,883.00
(50%)
30,015.00
(49%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองแดน
L5218 อำเภอระโนด
3,238 149,923.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แดนสงวน
L5219 อำเภอระโนด
2,706 125,291.00 50,116.00
(40%)
48,800.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะเครียะ
L5220 อำเภอระโนด
3,154 146,033.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าบอน
L5221 อำเภอระโนด
8,225 380,826.00 0.00
(%)
190,000.00
(50%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ่อตรุ
L7251 อำเภอระโนด
11,300 523,201.00 261,601.00
(50%)
254,250.00
(49%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านขาว
L5222 อำเภอระโนด
4,523 209,419.00 0.00
(%)
100,000.00
(48%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านใหม่
L5223 อำเภอระโนด
4,346 201,224.00 80,490.00
(40%)
78,228.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปากแตระ
L5224 อำเภอระโนด
5,961 276,000.00 138,000.00
(50%)
150,000.00
(54%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พังยาง
L5225 อำเภอระโนด
3,363 155,710.00 62,284.00
(40%)
60,534.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลระโนด
L5226 อำเภอระโนด
4,722 218,633.00 109,317.00
(50%)
130,000.00
(59%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระโนด
L8306 อำเภอระโนด
5,553 257,110.00 102,844.00
(40%)
99,954.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระวะ
L5227 อำเภอระโนด
5,272 244,099.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วัดสน
L5228 อำเภอระโนด
1,967 91,074.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์
L5162 อำเภอกระแสสินธุ์
2,843 131,634.00 52,654.00
(40%)
52,654.00
(40%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะใหญ่
L5163 อำเภอกระแสสินธุ์
6,634 307,161.00 153,581.00
(50%)
149,265.00
(49%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชิงแส
L5164 อำเภอกระแสสินธุ์
2,836 131,310.00 52,524.00
(40%)
51,048.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โรง
L5165 อำเภอกระแสสินธุ์
2,671 123,670.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพงเพชร
L8020 อำเภอรัตภูมิ
4,965 229,885.00 114,943.00
(50%)
111,712.50
(49%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
L5229 อำเภอรัตภูมิ
17,318 801,841.00 320,736.00
(40%)
311,724.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาพระ
L5230 อำเภอรัตภูมิ
14,110 653,307.00 326,654.00
(50%)
317,475.00
(49%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนรู
L5231 อำเภอรัตภูมิ
5,924 274,287.00 109,715.00
(40%)
106,632.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคูหาใต้
L8402 อำเภอรัตภูมิ
12,137 561,955.00 280,978.00
(50%)
273,082.50
(49%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าชะมวง
L5233 อำเภอรัตภูมิ
18,273 846,058.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาสีทอง
L8021 อำเภอรัตภูมิ
2,903 134,412.00 67,206.00
(50%)
65,317.50
(49%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขามีเกียรติ
L5245 อำเภอสะเดา
5,185 240,071.00 120,036.00
(50%)
120,000.00
(50%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองแงะ
L8289 อำเภอสะเดา
8,345 386,382.00 193,191.00
(50%)
187,762.50
(49%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าโพธิ์
L5246 อำเภอสะเดา
6,932 320,959.00 160,480.00
(50%)
155,970.00
(49%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งหมอ
L5247 อำเภอสะเดา
7,331 339,433.00 169,717.00
(50%)
164,947.50
(49%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปริก
L7889 อำเภอสะเดา
6,433 297,854.00 148,927.00
(50%)
144,742.50
(49%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปริก
L5248 อำเภอสะเดา
11,878 549,963.00 274,982.00
(50%)
267,255.00
(49%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปาดัง
L8301 อำเภอสะเดา
9,700 449,120.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์
L5249 อำเภอสะเดา
16,260 752,855.00 376,428.00
(50%)
365,850.00
(49%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พังลา
L5250 อำเภอสะเดา
4,412 204,280.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสะเดา
L7252 อำเภอสะเดา
21,768 1,007,881.00 503,941.00
(50%)
489,780.00
(49%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสำนักขาม
L5251 อำเภอสะเดา
14,114 653,493.00 326,747.00
(50%)
350,000.00
(54%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สำนักแต้ว
L5252 อำเภอสะเดา
14,262 660,345.00 330,173.00
(50%)
320,895.00
(49%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองคลองแห
L7255 อำเภอหาดใหญ่
39,723 1,839,215.00 919,608.00
(50%)
893,767.50
(49%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองอู่ตะเภา
L5271 อำเภอหาดใหญ่
3,084 142,792.00 57,117.00
(40%)
55,512.00
(39%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองควนลัง
L7256 อำเภอหาดใหญ่
48,491 2,245,183.00 1,122,592.00
(50%)
2,000,000.00
(89%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคอหงส์
L7257 อำเภอหาดใหญ่
46,526 2,154,201.00 1,077,101.00
(50%)
1,046,835.00
(49%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคูเต่า
L5272 อำเภอหาดใหญ่
11,373 526,581.00 0.00
(%)
255,892.50
(49%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉลุง
L5273 อำเภอหาดใหญ่
8,344 386,336.00 193,168.00
(50%)
200,000.00
(52%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล ตัวอย่าง
L0000 อำเภอหาดใหญ่
1 46.00 23.00
(50%)
22.50
(49%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าข้าม
50091 อำเภอหาดใหญ่
8,703 402,958.00 201,479.00
(50%)
170,000.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
L5275 อำเภอหาดใหญ่
16,816 778,598.00 389,299.00
(50%)
378,360.00
(49%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งใหญ่
50093 อำเภอหาดใหญ่
5,411 250,535.00 125,268.00
(50%)
130,000.00
(52%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำน้อย
50092 อำเภอหาดใหญ่
14,616 676,736.00 0.00
(%)
300,000.00
(44%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบ้านพรุ
L5278 อำเภอหาดใหญ่
25,706 1,190,214.00 0.00
(%)
694,062.00
(58%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านไร่
L8022 อำเภอหาดใหญ่
7,937 367,491.00 0.00
(%)
179,000.00
(49%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพะตง
L7890 อำเภอหาดใหญ่
7,805 361,379.00 180,690.00
(50%)
175,612.50
(49%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พะตง
L5279 อำเภอหาดใหญ่
5,649 261,554.00 130,777.00
(50%)
127,102.50
(49%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครหาดใหญ่
L7258 อำเภอหาดใหญ่
156,358 7,239,534.00 3,619,767.00
(50%)
3,518,055.00
(49%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองหรัง
L5205 อำเภอนาหม่อม
4,460 206,503.00 82,601.00
(40%)
80,280.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งขมิ้น
L5206 อำเภอนาหม่อม
5,599 259,239.00 129,620.00
(50%)
125,977.50
(49%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาหม่อม
L5207 อำเภอนาหม่อม
8,146 377,168.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พิจิตร
L5208 อำเภอนาหม่อม
4,697 217,476.00 86,990.00
(40%)
90,000.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลควนเนียง
L7891 อำเภอควนเนียง
4,251 196,826.00 98,413.00
(50%)
105,000.00
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนโส
L5170 อำเภอควนเนียง
5,182 239,932.00 95,973.00
(40%)
95,100.00
(40%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางเหรียง
L5171 อำเภอควนเนียง
9,324 431,711.00 215,856.00
(50%)
209,790.00
(49%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.รัตภูมิ
L5172 อำเภอควนเนียง
10,575 489,633.00 244,817.00
(50%)
237,937.50
(49%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยลึก
L5173 อำเภอควนเนียง
4,870 225,486.00 90,194.00
(40%)
87,660.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าช้าง
L5209 อำเภอบางกล่ำ
21,927 1,015,242.00 507,621.00
(50%)
493,357.50
(49%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางกล่ำ
L5210 อำเภอบางกล่ำ
3,778 174,925.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านหาร
L5211 อำเภอบางกล่ำ
3,902 180,667.00 72,267.00
(40%)
70,236.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่ทอม
L5212 อำเภอบางกล่ำ
2,274 105,289.00 42,116.00
(40%)
50,000.00
(47%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชะแล้
L5262 อำเภอสิงหนคร
2,906 134,551.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชิงโค
L5263 อำเภอสิงหนคร
5,412 250,581.00 125,291.00
(50%)
121,770.00
(49%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทำนบ
L5264 อำเภอสิงหนคร
4,288 198,539.00 79,416.00
(40%)
77,184.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางเขียด
L5265 อำเภอสิงหนคร
3,157 146,172.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากรอ
L5266 อำเภอสิงหนคร
2,510 116,216.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าขาด
L5267 อำเภอสิงหนคร
2,955 136,820.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองม่วงงาม
L5268 อำเภอสิงหนคร
12,059 558,344.00 279,172.00
(50%)
271,327.50
(49%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.รำแดง
L5269 อำเภอสิงหนคร
2,720 125,939.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วัดขนุน
L5270 อำเภอสิงหนคร
8,481 392,679.00 196,340.00
(50%)
190,822.50
(49%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสิงหนคร
L7253 อำเภอสิงหนคร
39,666 1,836,576.00 734,630.00
(40%)
713,988.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองหลา
L5166 อำเภอคลองหอยโข่ง
5,281 244,516.00 122,258.00
(50%)
118,822.50
(49%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองหอยโข่ง
L5167 อำเภอคลองหอยโข่ง
6,843 316,838.00 158,419.00
(50%)
153,967.50
(49%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกม่วง
L5168 อำเภอคลองหอยโข่ง
7,811 361,657.00 180,829.00
(50%)
175,747.50
(49%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งลาน
L5169 อำเภอคลองหอยโข่ง
7,267 336,469.00 168,235.00
(50%)
163,507.50
(49%)
- - -
รวม 141 กองทุน 1,441,988 66,765,513.00 26,009,299.00 28,676,744.50 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน