กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ถาม-ตอบ (Q&A)

1. คลิกช่องป้อนวันที่แล้วไม่แสดงปฏิทินให้เลือก
ตอบ.. มีปัญหากับเบราเซอร์เวอร์ชั่นเก่าที่ไม่รองรับการทำงานนี้ กรณีใช้ผ่าน Google Chrome ให้ทำการอัพเดทเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน
2. ตามที่มีประกาศฯ ฉ.ใหม่ ออกมาใช้สำหรับบริหารกองทุนฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 61 คณะกรรมการชุดเก่า มีอำนาจอย่างไร และต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขุดใหม่อย่างไร ?
ตอบ.. รายละเอียด อำนาจและแนวทางการคัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนชุดใหม่ และ เอกสารทีเกี่ยวข้อง ประกาศฯฉบับใหม่ และแนวทางการดำเนินงาน ปี62
3. กรณี ต้องจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จากโครงการบริหารต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายทำยังงัย ?
ตอบ..เนื่องจากกองทุนสุขภาพตำบล เกิดขึ้นตามบันทึกความร่วมมือการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล(MOU) ระหว่าง อปท.กับ สปสช. สถานะของกองทุนฯจึงไม่ได้เป็นหน่วยงาน แต่ อปท.เป็นหน่วยงานดำเนินงานกองทุนฯ ดังนั้น เลขประจำตัวผู้เสียภาษีจึงต้องใช้เลขประจำตัวของผู้เสียภาษีของ อปท.ครับ.....ให้วงเล็บ(ว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล...)

Q & A

หัวข้อทั้งหมด