กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

รายชื่อพัฒนาโครงการ 69 โครงการ

จังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreกิจกรรมงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 สงขลา โครงการปลูกผักพื้นบ้าน ปลอดสาร เพื่อโภชนาการสมวัยโรงเรียนบ้านสม็อง
โดย โรงเรียนบ้านสม็อง
8 34,060.00 8 ก.ค. 62 23 ก.ย. 64 13:47 น.
2 สงขลา เด็กนาม่วงแก้มใส โภชนาการสมวัย เคลื่อนไหวร่างกายเพียงพอ
โดย โรงเรียนบ้านนาม่วง
4 49,030.00 5 ก.ค. 62 24 ต.ค. 63 13:33 น.
3 สงขลา โครงการส่งเสริมโภชนาการนักเรียนเพื่ออาหารที่ปลอดภัย โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง
โดย โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง
3 22,500.00 5 ก.ค. 62 7 ต.ค. 63 12:02 น.
4 สงขลา โครงการบรูณาการการระบบอาหารและโภชนาการสมวัยใน โรงเรียนบ้านลำลอง
โดย โรงเรียนบ้านลำลอง
3 36,200.00 8 ก.ค. 62 25 ก.ย. 63 14:20 น.
5 สงขลา โครงการอาหารดี สุขภาพดี บรรยากาศดี ที่บ้านเก่า
โดย โรงเรียนบ้านเก่า
7 96,640.00 5 ก.ค. 62 29 มิ.ย. 63 12:59 น.
6 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยแอร์โรบิกและบาสโลบ โรงเรียนวัดนาหม่อม
โดย โรงเรียนวัดนาหม่อม
2 25,150.00 28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 13:58 น.
7 สงขลา โครงการเด็กบ้านไร่ เติบโตสมวัย ปลอดภัยสมบูรณ์
โดย โรงเรียนบ้านไร่
10 52,310.00 5 ก.ค. 62 14 ส.ค. 62 23:38 น.
8 สงขลา โครงการเกษตรปลอดภัยเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านป็อง
โดย โรงเรียนบ้านป็อง
5 19,825.00 8 ก.ค. 62 8 ส.ค. 62 15:15 น.
9 สงขลา ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา ๑
โดย โรงเรียนธรรมศาสตร์ จุฬา 1
5 69,990.00 5 ก.ค. 62 7 ส.ค. 62 10:45 น.
10 สงขลา โครงการอาหารเช้า อิ่มท้อง สมองใส โรงเรียนวัดโคกเหรียง
โดย โรงเรียนวัดโคกเหรียง
0 0.00 30 ก.ค. 62 30 ก.ค. 62 11:17 น.
11 สงขลา โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง อิ่มท้องสมองดีโรงเรียนบ้านเกาะใหญ่
โดย โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่
4 277,701.00 11 ก.ค. 62 29 ก.ค. 62 14:21 น.
12 สงขลา โรงเรียนวัดแม่เปียะ สุขภาพดี บริโภคอาหารปลอดภัย สดใสแข็งแรง
โดย โรงเรียนวัดแม่เปียะ
5 116,000.00 9 ก.ค. 62 28 ก.ค. 62 11:58 น.
13 สงขลา ตลาดพอเพียงเพื่อสุขภาพ
โดย โรงเรียนบ้านคลองช้าง
4 8,200.00 11 ก.ค. 62 25 ก.ค. 62 20:27 น.
14 สงขลา โครงการรณรงค์กินผักเพื่อสุขภาพ
โดย โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาว
3 5,500.00 8 ก.ค. 62 25 ก.ค. 62 15:54 น.
15 สงขลา โครงการนักเรียนบ้านบ่อหว้า เจริญสมบูรณ์ สุขภาพปลอดภัย
โดย โรงเรียนบ้านบ่อหว้า
6 18,010.00 11 ก.ค. 62 12 ก.ค. 62 09:47 น.
16 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพภายในโรงเรียนวัดเลียบ
โดย โรงเรียนวัดเลียบ
4 18,650.00 11 ก.ค. 62 11 ก.ค. 62 14:49 น.
17 สงขลา อาหารปลอดภัย ห่างไกลโรค โรงเรียนบ้านต้นส้าน
โดย โรงเรียนบ้านต้นส้าน
1 0.00 11 ก.ค. 62 11 ก.ค. 62 14:36 น.
18 สงขลา โครงการเด็กน้อยควนโสอิ่มท้องเพื่อน้องที่สมวัย
โดย โรงเรียนบ้านควนโส
8 53,580.00 11 ก.ค. 62 11 ก.ค. 62 14:34 น.
19 สงขลา อาหารเช้าเพื่อน้อง อิ่มท้อง สมองดี
โดย โรงเรียนบ้านโคกเมือง(ธรรมโมลีคณานุสรณ์)
5 30,740.00 11 ก.ค. 62 11 ก.ค. 62 14:03 น.
20 สงขลา อาหารเช้าเพื่อสุขภาพโรงเรียนบ้านเก่าร้าง
โดย โรงเรียนบ้านเก่าร้าง
2 100,400.00 11 ก.ค. 62 11 ก.ค. 62 13:37 น.
21 สงขลา อาหารเช้าเพื่อสุขภาพโรงเรียนบ้านปลักคล้า
โดย โรงเรียนบ้านปลักคล้า
2 60,400.00 11 ก.ค. 62 11 ก.ค. 62 13:20 น.
22 สงขลา โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัย เด็กโรงเรียนบ้านกรอบอิ่มท้อง สมองแจ่มใส
โดย โรงเรียนบ้านกรอบ
5 15,505.00 11 ก.ค. 62 11 ก.ค. 62 12:56 น.
23 สงขลา โภชนาการสมวัยใส่ใจสุขภาพ
โดย โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา
2 13,300.00 11 ก.ค. 62 11 ก.ค. 62 11:33 น.
24 สงขลา เกษตรพอเพียงเพื่ออาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนวัดปรางแก้วที่ปลอดภัย
โดย โรงเรียนวัดปรางแก้ว
0 0.00 11 ก.ค. 62 11 ก.ค. 62 11:21 น.
25 สงขลา ส่งเสริมการรับประทานผักปลอดสารพิษ
โดย โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ
7 23,650.00 9 ก.ค. 62 11 ก.ค. 62 11:07 น.
26 สงขลา โครงการอาหารเช้าเพื่อน้องโรงเรียนบ้านคลองช้าง
โดย โรงเรียนบ้านคลองช้าง
0 0.00 11 ก.ค. 62 11 ก.ค. 62 10:50 น.
27 สงขลา (อาหารดีชีวีมีสุข )พัฒนาการสมวัยโรงเรียนบ้านต้นส้าน
โดย โรงเรียนบ้านต้นส้าน
1 700.00 11 ก.ค. 62 11 ก.ค. 62 10:33 น.
28 สงขลา อาหารเช้าเพื่อน้อง อิ่มท้องสมองดี
โดย โรงเรียนบ้านคลองคล้า
0 0.00 11 ก.ค. 62 11 ก.ค. 62 10:11 น.
29 สงขลา โภชนาการสมวัย ใส่ใจสุขภาพ
โดย โรงเรียนวัดโคกม่วง
0 0.00 10 ก.ค. 62 10 ก.ค. 62 17:02 น.
30 สงขลา อาหารปลอดภัยโภชนาการเพื่อสุขภาพโรงเรียนบ้านนาทองสุก
โดย โรงเรียนบ้านนาทองสุก
3 80,075.00 9 ก.ค. 62 9 ก.ค. 62 15:11 น.
31 สงขลา โครงการ อย.น้อย คุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียนบ้านควนกบ
โดย โรงเรียนบ้านควนกบ
8 20,165.00 9 ก.ค. 62 9 ก.ค. 62 15:10 น.
32 สงขลา โครงการส่งเสริมโภชนาการ อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพนักเรียนร.ร.วัดพรหมประดิษฐ์
โดย โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์
6 17,720.00 9 ก.ค. 62 9 ก.ค. 62 14:57 น.
33 สงขลา แก้ไขปัญหานักเรียนที่มีภาวะน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
โดย โรงเรียนวัดโตนดด้วน
1 11,500.00 9 ก.ค. 62 9 ก.ค. 62 14:34 น.
34 สงขลา โครงการอาหารปลอดภัย โภชนาการสมวัยโรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม
โดย โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม
2 3,375.00 9 ก.ค. 62 9 ก.ค. 62 14:31 น.
35 สงขลา โครงการวัยใส ไม่อ้วน โรงเรียนบ้านรัดปูน ปี 2562
โดย โรงเรียนบ้านรัดปูน
3 18,550.00 9 ก.ค. 62 9 ก.ค. 62 13:46 น.
36 สงขลา โครงการส่งเสริมความมั่นคงอาหารและสุขอนามัยในโรงเรียนและชุมชน โรงเรียนวัดโพธาราม
โดย โรงเรียนวัดโพธาราม
8 282,800.00 9 ก.ค. 62 9 ก.ค. 62 13:27 น.
37 สงขลา อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ
โดย โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์
2 1,075.00 9 ก.ค. 62 9 ก.ค. 62 13:27 น.
38 สงขลา โครงการบ้านเสม็ดชุน ฉลาดเติบโตสมวัย อาหารปลอดภัย ปี 2563
โดย โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา
2 4,125.00 9 ก.ค. 62 9 ก.ค. 62 11:47 น.
39 สงขลา โครงการวัยใส ไม่อ้วน โรงเรียนบ้านรัดปูน ปี2562
โดย โรงเรียนบ้านรัดปูน
0 0.00 9 ก.ค. 62 9 ก.ค. 62 10:56 น.
40 สงขลา โครงการอาหารดี เด็กปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ โรงเรียนวัดกาหรำ
โดย โรงเรียนวัดกาหรํา
0 0.00 9 ก.ค. 62 9 ก.ค. 62 10:53 น.
41 สงขลา อาหารปลอดภัยปลอดโรคในโรงเรียนวัดนาหม่อม
โดย โรงเรียนวัดนาหม่อม
0 0.00 9 ก.ค. 62 9 ก.ค. 62 10:34 น.
42 สงขลา แก้ไขปัญหานักเรียนที่มีภาวะน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
โดย โรงเรียนวัดโตนดด้วน
0 0.00 9 ก.ค. 62 9 ก.ค. 62 10:33 น.
43 สงขลา อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ปี 2563
โดย โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์
0 0.00 9 ก.ค. 62 9 ก.ค. 62 10:01 น.
44 สงขลา ปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพดี วิถีพอเพียง โรงเรียนบ้านโมย ปี 2563
โดย โรงเรียนบ้านโมย
3 39,500.00 8 ก.ค. 62 8 ก.ค. 62 15:03 น.
45 สงขลา โครงการวัดบ้านลุ่ม อาหารดี ชีวีสดใส
โดย โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม
2 14,650.00 8 ก.ค. 62 8 ก.ค. 62 14:59 น.
46 สงขลา โครงการเกษตรปลอดภัยไร้สารเคมีเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดวังไทร
โดย โรงเรียนวัดวังไทร
4 17,730.00 8 ก.ค. 62 8 ก.ค. 62 14:57 น.
47 สงขลา โครงการอาหารปลอดภัย สุขภาพดี ถูกหลักโภชนาการ โรงเรียนบ้านนาทวี ปี 2563
โดย โรงเรียนบ้านนาทวี
1 40,000.00 8 ก.ค. 62 8 ก.ค. 62 14:42 น.
48 สงขลา โครงการเกษตรปลอดภัยไร้สารเพื่ออาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนวัดท่าประดู่
โดย โรงเรียนวัดท่าประดู่
4 18,830.00 8 ก.ค. 62 8 ก.ค. 62 14:18 น.
49 สงขลา โครงการออกกำลังกายวันละนิด/พิชิตโรคอ้วน
โดย โรงเรียนบ้านกระทิง
0 0.00 8 ก.ค. 62 8 ก.ค. 62 13:49 น.
50 สงขลา โครงการอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ โรงเรียนวัดทุ่งข่า
โดย โรงเรียนวัดทุ่งข่า
2 52,400.00 8 ก.ค. 62 8 ก.ค. 62 13:43 น.
51 สงขลา โครงการเกษตรอินทรีย์เพื่ออาหารกลางวัน นักเรียนบ้านพอบิด
โดย โรงเรียนบ้านพอบิด
0 0.00 8 ก.ค. 62 8 ก.ค. 62 13:29 น.
52 สงขลา โครงการอาหารปลอดภัย
โดย โรงเรียนบ้านนาปรัง
3 20,659.00 8 ก.ค. 62 8 ก.ค. 62 12:49 น.
53 สงขลา โครงการบ้านวัดจันทร์ ฉลาดสมวัย ยิ้มสวยแก้มใส ปี 2563
โดย โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา
3 7,100.00 8 ก.ค. 62 8 ก.ค. 62 11:24 น.
54 สงขลา โครงการบ้านเคลียง เกษตรอาหารกลางวัน
โดย โรงเรียนบ้านเคลียง
0 0.00 8 ก.ค. 62 8 ก.ค. 62 10:23 น.
55 สงขลา โครงการบ้านเคลียง เกษตรอาหารกลางวัน
โดย โรงเรียนบ้านเคลียง
0 0.00 8 ก.ค. 62 8 ก.ค. 62 10:06 น.
56 สงขลา โครงการเด็กชุมชนบ้านนากันกินผักปลอดสารพิษชีวิตปลอดภัย
โดย โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
2 43,900.00 5 ก.ค. 62 5 ก.ค. 62 15:04 น.
57 สงขลา โครงการเกษตรปลอดภัยเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกตก โตฉลาด สมวัย
โดย โรงเรียนบ้านโคกตก
0 0.00 5 ก.ค. 62 5 ก.ค. 62 15:00 น.
58 สงขลา โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพโรงเรียนบ้านถ้ำตลอด
โดย โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด
3 18,100.00 5 ก.ค. 62 5 ก.ค. 62 14:52 น.
59 สงขลา ส่งเสริมภาวะโภชนาการนักเรียน โรงเรียนบ้านบ่อทอง
โดย โรงเรียนบ้านบ่อทอง
3 50,750.00 5 ก.ค. 62 5 ก.ค. 62 14:51 น.
60 สงขลา โครงการอาหารเช้า เพื่อน้อง อิ่มท้อง สมองใส พัฒนาสมวัย
โดย โรงเรียนบ้านนาจะแหน
1 0.00 5 ก.ค. 62 5 ก.ค. 62 14:34 น.
61 สงขลา โครงการอาหารเช้าเพื่อสุขภาพหนูน้อยโรงเรียนบ้านทำเนียบ
โดย โรงเรียนบ้านทำเนียบ
5 73,275.00 5 ก.ค. 62 5 ก.ค. 62 14:07 น.
62 สงขลา อาหารดีมีสุขภาพโรงเรียนบ้านทับยาง
โดย โรงเรียนบ้านทับยาง
3 16,270.00 5 ก.ค. 62 5 ก.ค. 62 13:27 น.
63 สงขลา สุขภาพดี มีอาหารเช้าโรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา
โดย โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา
3 4,500.00 5 ก.ค. 62 5 ก.ค. 62 13:26 น.
64 สงขลา โรงเรียนบ้านล่องควน โครงการอาหารเช้า เพื่อน้อง อิ่มท้อง สมองแจ่มใส
โดย โรงเรียนบ้านล่องควน
0 0.00 5 ก.ค. 62 5 ก.ค. 62 13:24 น.
65 สงขลา โครงการเมาะลาแตอิ่มท้องสมองใสไร้พุง
โดย โรงเรียนบ้านเมาะลาแต
2 4,025.00 5 ก.ค. 62 5 ก.ค. 62 13:21 น.
66 สงขลา โครงการอาหารดีมีสุขภาพ
โดย โรงเรียนบ้านห้วยบอน
3 15,820.00 5 ก.ค. 62 5 ก.ค. 62 13:14 น.
67 สงขลา ส่งเสริมโภชนาการนักเรียน
โดย โรงเรียนบ้านบ่อทอง
0 0.00 5 ก.ค. 62 5 ก.ค. 62 11:36 น.
68 สงขลา โครงการอาหารเช้า เพื่อน้อง สมองแจ่มใส
โดย โรงเรียนบ้านมุนี
3 10,600.00 5 ก.ค. 62 5 ก.ค. 62 11:36 น.
69 สงขลา อาหารปลอดภัย นักเรียนสุขภาพดี โรงเรียนทัพหลวง
โดย โรงเรียนบ้านทัพหลวง
1 3,325.00 5 ก.ค. 62 5 ก.ค. 62 11:33 น.