กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

รายชื่อพัฒนาโครงการ 107 โครงการ

จังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreกิจกรรมงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 โครงการหนูน้อย ศพด.คลองหรังรักผัก ผลไม้
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล คลองหรัง
8 257,225.00 21 พ.ค. 61 6 ธ.ค. 65 12:55 น.
2 โครงการหนูน้อยตำบลนาหม่อมรักผัก ปลูกเอง กินได้ ประโยชน์ดี
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล นาหม่อม
3 8,300.00 18 พ.ค. 61 24 ส.ค. 63 22:24 น.
3 โครงการอิ่มท้อง สมองใส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดหมัดยาเม๊าะมุสลิม
โดย เทศบาลนคร หาดใหญ่
9 92,106.00 18 พ.ค. 61 21 พ.ค. 61 15:38 น.
4 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปี 2562
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล คลองอู่ตะเภา
4 36,000.00 21 พ.ค. 61 21 พ.ค. 61 14:58 น.
5 ปลูกผักปลอดสารพิษในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระดังงา
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล กระดังงา
1 6,500.00 17 พ.ค. 61 21 พ.ค. 61 14:47 น.
6 ลดพุง ลดโรค
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ทอม
3 50,400.00 18 พ.ค. 61 18 พ.ค. 61 15:01 น.
7 ช่องแคบมะละกอ สิบล้อผักสวนครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านไร่
โดย เทศบาลตำบล บ้านไร่
5 9,550.00 17 พ.ค. 61 18 พ.ค. 61 14:46 น.
8 น้องเล็กวัดจันทร์เล่น รู้ ในแปลงสวนครัว
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล วัดจันทร์
6 18,750.00 17 พ.ค. 61 18 พ.ค. 61 14:46 น.
9 โครงการเกษตรกรท่าข้ามปลอดภัยไร้สารเคมีตกค้าง
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าข้าม
2 36,200.00 17 พ.ค. 61 18 พ.ค. 61 14:45 น.
10 ปลูกผักปลอดสารพิษในศูนย์เด็กเล็ก
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล คลองทราย
5 10,000.00 18 พ.ค. 61 18 พ.ค. 61 14:36 น.
11 โครงการอาหารเช้าอิ่มท้อง สมองใสใน ศพด.ตำบลปลักหนู
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล ปลักหนู
1 80,000.00 17 พ.ค. 61 18 พ.ค. 61 14:34 น.
12 โครงการลดสารพิษตกค้างในร่่างกายของคนในชุมชน
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าชิง
4 100,000.00 18 พ.ค. 61 18 พ.ค. 61 14:33 น.
13 น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ชุมชนคลองหวะ 1-4
โดย เทศบาลเมือง คอหงส์
2 15,000.00 18 พ.ค. 61 18 พ.ค. 61 14:33 น.
14 อิ่มท้องตอนเช้า พัฒนาการสมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านพรุ
โดย เทศบาลเมือง บ้านพรุ
3 50,000.00 18 พ.ค. 61 18 พ.ค. 61 14:33 น.
15 โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
โดย เทศบาลตำบล พะตง
3 63,750.00 18 พ.ค. 61 18 พ.ค. 61 14:19 น.
16 เด็กสะเดาสุขภาพดีด้วยเมนูอ่อนหวาน
โดย เทศบาลเมือง สะเดา
7 45,750.00 18 พ.ค. 61 18 พ.ค. 61 14:15 น.
17 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษชิพิตโรคสารเคมีตกค้าง
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล พะตง
4 33,000.00 18 พ.ค. 61 18 พ.ค. 61 14:11 น.
18 โครงการส่งเสริมเพิ่มเติมปัญญาด้วยระบบโภชนาการ
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล สะพานไม้แก่น
2 70,000.00 18 พ.ค. 61 18 พ.ค. 61 14:06 น.
19 โครงการคุณแม่ยุคใหม่ ฝากครรภ์ครบและไว สู่วัยใสคุณภาพ ตำบลม่วงงาม
โดย เทศบาลเมือง ม่วงงาม
2 36,900.00 18 พ.ค. 61 18 พ.ค. 61 14:04 น.
20 โครงการผักปลอดพิษเด็กปลอดภัยใน ศพด.อบต.บางกล่ำ
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล บางกล่ำ
2 16,100.00 17 พ.ค. 61 18 พ.ค. 61 13:53 น.
21 โครงการปลูกผักสวนครัวในสถานศึกษา ตำบลคูขุด
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล คูขุด
1 0.00 17 พ.ค. 61 18 พ.ค. 61 13:16 น.
22 โครงการกินอาหารสะอาดปลอดภัยในตำบลท่าหิน
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหิน
1 20,000.00 17 พ.ค. 61 18 พ.ค. 61 13:16 น.
23 โครงการสำรวจตนป้องกันอัมพฤต
โดย เทศบาลเมือง คลองแห
0 0.00 18 พ.ค. 61 18 พ.ค. 61 13:12 น.
24 โครงการเกษตรอินทรีย์ในสถานศึกษา
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล สะพานไม้แก่น
3 40,000.00 18 พ.ค. 61 18 พ.ค. 61 13:12 น.
25 โครงการอาหารเหมาะสมวัยผู้สูงอายุ
โดย เทศบาลเมือง คลองแห
1 10,000.00 18 พ.ค. 61 18 พ.ค. 61 12:39 น.
26 โครงการธนาคารเมล้ดพันธุ์ข้าวชุมชน
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อดาน
1 0.00 18 พ.ค. 61 18 พ.ค. 61 11:46 น.
27 เกษตรอินทรีย์ ชีวีมีสุข
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ทอม
2 15,000.00 17 พ.ค. 61 18 พ.ค. 61 11:27 น.
28 สุขภาพดีที่ดีหลวง
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล ดีหลวง
2 13,000.00 18 พ.ค. 61 18 พ.ค. 61 11:23 น.
29 โครงการลดภาวะทุพโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน(2-5)
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล จะทิ้งพระ
0 0.00 18 พ.ค. 61 18 พ.ค. 61 11:19 น.
30 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการเกษตรและครัวเรือน
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อแดง
5 135,000.00 17 พ.ค. 61 18 พ.ค. 61 11:13 น.
31 โครงการ อาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล ชุมพล
0 0.00 18 พ.ค. 61 18 พ.ค. 61 11:13 น.
32 ลดพุงเพิ่มสุขด้วยการออกกำลังกายของนักเรียน ในสังกัดเทศบาลเมืองสะเดา
โดย เทศบาลเมือง สะเดา
1 500.00 18 พ.ค. 61 18 พ.ค. 61 11:08 น.
33 ลดภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยก่อนเรียน
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล จะทิ้งพระ
0 0.00 18 พ.ค. 61 18 พ.ค. 61 11:03 น.
34 โครงการหนูน้อยรักสุขภาพ
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าชิง
4 50,000.00 18 พ.ค. 61 18 พ.ค. 61 10:21 น.
35 เด็กบ้านท่าไทรแข็งแกร่งด้วยตำรับอาหารในศูนย์เด็กเล็ก
โดย เทศบาลตำบลตัวอย่าง
3 19,200.00 28 เม.ย. 61 18 พ.ค. 61 10:02 น.
36 อิ่มท้อง พร้อมเรียนรู้ โรงเรียนบ้านหน้าควน
โดย เทศบาลเมือง ควนลัง
3 124,866.00 18 พ.ค. 61 18 พ.ค. 61 09:25 น.
37 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชาวนาปลูกข้าวปลอดภัยกินเองในชุมชนก
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อดาน
0 0.00 17 พ.ค. 61 17 พ.ค. 61 14:23 น.
38 โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพตามหลักโภชนาการ
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล ระวะ
3 60,000.00 4 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61 14:30 น.
39 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่นาร้างตำบลจะโหนง
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล จะโหนง
2 40,600.00 4 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61 14:28 น.
40 โครงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ
โดย เทศบาลตำบล นาสีทอง
5 5,200.00 4 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61 14:23 น.
41 โครงการกินอย่างไร ไม่ให้ป่วยชุมชนบ้านคลองผ่าน เทศบาลตำบลคลองแงะ
โดย เทศบาลตำบล คลองแงะ
9 102,750.00 4 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61 14:22 น.
42 นาข้าวอินทรีย์บ้านพรุหมาก
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล เทพา
7 100,000.00 2 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61 14:17 น.
43 โครงการจัดการสุขาภิบาลอาหารในชุมชน(ร้านอาหารในเขตเทศบาลตำบลปริก)
โดย เทศบาลตำบล ปริก
2 10,000.00 4 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61 14:02 น.
44 เด็กท่าบอนยุคใหม่โภชนาการสมวัย
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าบอน
4 112,780.00 4 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61 14:01 น.
45 โครงการกินผักลดโรคตำบลปากแตระ
โดย เทศบาลตำบล ปากแตระ
5 20,000.00 4 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61 13:57 น.
46 โครงการโภชนาการสมวัยสำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล พังลา
3 20,000.00 4 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61 13:55 น.
47 คนปลอดโรค เกษตรปลอดภัย ลดการใช้สารเคมี ตำบลระโนด
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล ระโนด
3 50,000.00 4 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61 13:45 น.
48 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้ำอัดลมในเยาวชน
โดย เทศบาลตำบล คูหาใต้
2 55,600.00 4 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61 13:29 น.
49 โครงการเด็กเขาพระแก้มใสเจริญวัย
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล เขาพระ
5 33,250.00 4 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61 13:27 น.
50 โครงการปลูกผักปลอดภัย(ศพด.)บ้านเชิงแส
โดย เทศบาลตำบล เชิงแส
3 10,050.00 3 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61 13:21 น.
51 โครงการผักสวนครัวรั้วกินได้ ศพด.มัสยิดสากลอิสลาม
โดย เทศบาลตำบล บ่อตรุ
3 10,000.00 4 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61 13:19 น.
52 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดอ้วน ลดโรค
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าชะมวง
5 10,000.00 4 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61 13:13 น.
53 โครงการซอกแซกทุกซอย
โดย เทศบาลตำบล ปาดัง
2 32,625.00 4 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61 13:11 น.
54 โครงการเกษตรกร ปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัย
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านใหม่
4 15,000.00 4 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61 13:06 น.
55 โครงการอาหารปลอดภัย เมนูสุขใจ ห่างไกลโรค
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านขาว
2 43,300.00 4 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61 13:01 น.
56 โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการเด็กปฐมวัย
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล พังยาง
4 4,025.00 4 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61 11:51 น.
57 โครงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล แดนสงวน
2 15,500.00 4 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61 11:50 น.
58 โครงการทำสวนผสมแบบระบบอินทรีย์
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าโพธิ์
3 68,300.00 4 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61 11:48 น.
59 โครงการประชาคมสุขภาพ
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งหมอ
5 47,865.00 4 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61 11:42 น.
60 โครงการส่งเสริมปลูกกินพืชผักเป็นยา
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล ปริก
3 19,120.00 4 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61 11:41 น.
61 โภชนาการสมวัย เด็กไทยกินเป็นเทศบาลตำบลสำนักขาม
โดย เทศบาลตำบล สำนักขาม
2 23,000.00 4 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61 11:21 น.
62 โครงการตลาดปลอดโฟม
โดย เทศบาลตำบล ปากแตระ
0 0.00 4 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61 10:40 น.
63 เกษตรในโรงเรียน
โดย เทศบาลตำบลตัวอย่าง
2 37,000.00 4 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61 10:24 น.
64 โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านเกษตรพอเพียง
โดย เทศบาลตำบล ปริก
0 0.00 3 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61 10:11 น.
65 โครงการส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล ควนรู
1 20,000.00 3 พ.ค. 61 3 พ.ค. 61 19:50 น.
66 โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการในศูนย์พัฒนาการศึกษาปฐมวัย เทศบาลตำบลนาทวี
โดย เทศบาลตำบล นาทวี
3 30,000.00 2 พ.ค. 61 2 พ.ค. 61 15:07 น.
67 โครงการผักสวนครัวรั้วกินได้
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล วังใหญ่
4 30,000.00 2 พ.ค. 61 2 พ.ค. 61 15:07 น.
68 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัยใส
โดย เทศบาลตำบล เทพา
1 30,000.00 2 พ.ค. 61 2 พ.ค. 61 15:02 น.
69 โครงการหนูน้อยรักผัก
โดย เทศบาลตำบล นาทวีนอก
2 10,000.00 2 พ.ค. 61 2 พ.ค. 61 14:56 น.
70 ฟาร์มเกษตรพืชสุขภาพเพื่อชุมชน
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าประดู่
5 135,000.00 2 พ.ค. 61 2 พ.ค. 61 14:55 น.
71 โครงการเกษตรอินทรีย์ ปลูกผักสวนครัวกินได้
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล ปากบาง
4 33,003.00 2 พ.ค. 61 2 พ.ค. 61 14:54 น.
72 ส่งเสริมวิถีสุขภาพชุมชนป้องกันโรค
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล คูหา
4 35,000.00 2 พ.ค. 61 2 พ.ค. 61 14:44 น.
73 เกษตรผสมผสานในสวนยางพารา ตำบลทุ่งพอ
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งพอ
5 54,000.00 2 พ.ค. 61 2 พ.ค. 61 14:35 น.
74 ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ในศุนย์เด็กเล็กตำบลธารคีรี
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล ธารคีรี
2 30,000.00 2 พ.ค. 61 2 พ.ค. 61 14:35 น.
75 โครงการส่งเสริมโภชนาการหญิงตั้งครรภ์
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล เปียน
2 19,000.00 2 พ.ค. 61 2 พ.ค. 61 14:32 น.
76 โครงการส่งเสริมโภชนาการอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดย เทศบาลตำบล ลำไพล
3 30,000.00 2 พ.ค. 61 2 พ.ค. 61 14:32 น.
77 โครงการเกษตรผสมผสานในโรงเรียน
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล บาโหย
2 20,000.00 2 พ.ค. 61 2 พ.ค. 61 14:26 น.
78 โครงการลด ละเลิกการใช้โฟม
โดย เทศบาลตำบล สะบ้าย้อย
2 10,000.00 1 พ.ค. 61 2 พ.ค. 61 14:19 น.
79 โครงการจัดสรรพื้นที่เพื่อการเกษตรชุมชน
โดย เทศบาลเมือง ทุ่งตำเสา
9 50,000.00 2 พ.ค. 61 2 พ.ค. 61 14:13 น.
80 หมู่บ้านลดหวาน ลดอ้วน ลดโรค
โดย เทศบาลตำบล ท่าพระยา
3 50,000.00 1 พ.ค. 61 2 พ.ค. 61 14:00 น.
81 โครงการอาหารปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลควนเนียง
โดย เทศบาลตำบล ควนเนียง
1 10,000.00 2 พ.ค. 61 2 พ.ค. 61 11:55 น.
82 โครงการอิ่มท้องด้วยมือหนู(ปลูกผักในศพด.)
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะยอ
1 1,500.00 2 พ.ค. 61 2 พ.ค. 61 11:45 น.
83 ไม่ระบุชื่อ
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล คูหา
0 0.00 2 พ.ค. 61 2 พ.ค. 61 11:18 น.
84 โครงการลดพฤติกรรมดื่มน้ำอัดลม เครื่องดื่มรสหวานจัด
โดย เทศบาลตำบล ท่าพระยา
0 0.00 1 พ.ค. 61 1 พ.ค. 61 14:38 น.
85 โครงการอาหารปลอดภัยคนเขารูปช้างปลอดโรค
โดย เทศบาลเมือง เขารูปช้าง
3 50,800.00 28 เม.ย. 61 28 เม.ย. 61 14:41 น.
86 โครงการส่งเสริมสุขภาพและภาวะโภชนาการสมวัย
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล คลองหลา
3 60,000.00 28 เม.ย. 61 28 เม.ย. 61 14:38 น.
87 โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษหลังฤดูการทำนา
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล ทำนบ
6 24,350.00 28 เม.ย. 61 28 เม.ย. 61 14:36 น.
88 โครงการนาร้างสู่นาข้าว
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำขาว
9 174,050.00 28 เม.ย. 61 28 เม.ย. 61 14:25 น.
89 โครงการเกษตรกรตัวน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ่อทรายเจริญธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล ปากรอ
6 10,000.00 28 เม.ย. 61 28 เม.ย. 61 14:24 น.
90 หนูน้อยพอเพียงศูนย์เด็กเล็กตำบลคู
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล คู
8 15,000.00 28 เม.ย. 61 28 เม.ย. 61 14:18 น.
91 โครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนเพื่อป้องกันปัญหาการขาดอาหาร
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหมอไทร
8 9,800.00 28 เม.ย. 61 28 เม.ย. 61 14:13 น.
92 โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตำบลขุนตัดหวาย
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล ขุนตัดหวาย
4 35,050.00 28 เม.ย. 61 28 เม.ย. 61 14:08 น.
93 ชมตลาดสีเขียวเที่ยวหาดบ้านบ่ออิฐ
โดย เทศบาลตำบล เกาะแต้ว
6 85,700.00 28 เม.ย. 61 28 เม.ย. 61 14:03 น.
94 โครงการศพด.ทุ่งหวัง สมองดี สมวัย ห่างไกลโรคอ้วน
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งหวัง
5 32,100.00 28 เม.ย. 61 28 เม.ย. 61 13:55 น.
95 โครงการอาหารปลอดภัย คนทุ่งลานสุขภาพดี
โดย เทศบาลตำบล ทุ่งลาน
12 87,000.00 28 เม.ย. 61 28 เม.ย. 61 13:33 น.
96 อาหารปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสว่างอารมณ์
โดย เทศบาลตำบล ชะแล้
2 3,860.00 28 เม.ย. 61 28 เม.ย. 61 13:27 น.
97 ผักปลอดสาร ลูกหลานปลอดภัย
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล คู
0 0.00 27 เม.ย. 61 28 เม.ย. 61 10:04 น.
98 โครงการส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล ควนรู
0 0.00 3 พ.ค. 61
99 โครงการแม่คุณภาพ
โดย เทศบาลเมือง ม่วงงาม
0 0.00 18 พ.ค. 61
100 โครงการอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม Menu Thai School Lunch
โดย เทศบาลตำบล ลำไพล
0 0.00 1 พ.ค. 61
101 โครงการส่งเสริมสุขภาพและภาวะโภชนาการสมวัย(เด็กปฐมวัย)
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล คลองหลา
0 0.00 27 เม.ย. 61
102 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหิน
0 0.00 17 พ.ค. 61
103 อาหารปลอดภัยโภชาการสมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล รัตภูมิ
0 0.00 2 พ.ค. 61
104 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล นาหว้า
0 0.00 18 พ.ค. 61
105 โครงการอาหารปลอดภัย
โดย เทศบาลตำบล ทุ่งลาน
0 0.00 28 เม.ย. 61
106 เกษตรกรตัวน้อย
โดย เทศบาลตำบล ทุ่งลาน
0 0.00 27 เม.ย. 61
107 โครงการเกษตรยั่งยืน เพิ่มพื้นที่บริการอาหารปลอดภัยในชุมชน ตำบลทุ่งหวัง
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งหวัง
0 0.00 27 เม.ย. 61