กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

 • เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อม

  @25 ก.ย. 66 10:35
  เมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา สปสช.เขต 12 สงขลา ประชุม zoom เพื่อเตรียมความพร้อมของจนท.ผู้รับผิดชอบงานกองทุน ปี 67 โดยมีวิทยากร คือ อ.อะหมัด หรีขาหลี และ คุณวลัยพร ด้วงคง ให้ความรู้
 • กองทุน อบต.ท่าข้าม พัฒนาศักยภาพกรรมการ

  @22 ก.ย. 66 19:52
  ครั้งแรก เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าข้าม ทางคณะกรรมการกองทุนฯ จัดศึกษาดูงาน การบริหารจัดการกองทุนฯ อบต.นาทอน จังหวัดสตูลในวันที่ 22 กันยายน มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนตำบล ตามประกาศฯ โดย เภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์
 • แจ้งการโอนเงิน Non-UC

  @18 ก.ย. 66 15:54
  ตามที่ สปสช.เขต 12 สงขลา ได้ให้ อปท.ในเขต 12 สงขลา จำนวน 524 แห่ง ได้รับจัดสรรเงิน 45 บาทต่อ ปชก. โดยเป็นการจัดสรรเฉพาะสิทธิบัตรทอง หรือ สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ต่อมาได้มีการลงนามในประกาศฯบริหารกองทุน ฉ.4 ให้โอนเงินสิทธิอื่นที่ไม่ใช่สิทธิหลักประกันสุขภาพ (สิทธิข้าราชการ และประกันสังคม) เขต 12
 • Re skill up skill ชุดความรู้เพื่อขับเคลื่อนงาน กปท.เขต 12

  @11 ก.ย. 66 16:16
  วันที่ 29-30 สิงหาคม ที่ผ่านมา สปสช.เขต 12 สงขลาประชุมพี่เลี้ยงกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ โรงแรมสงขลาลากูนา อ.เมือง จ.สงขลา มีผู้แทนพี่เลี้ยงฯ เจ้าหน้าที่งานหลักประกันสุขภาพและ LTC สสจ.ของแต่ละจังหวัด ร่วมจัดทำชุดความรู้ที่จำเป็นต่อการทำงานกองทุน ฯ ใช้สำหรับสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
 • ผู้ทรง อปสข.เขต 12 ลงเยี่ยมกองทุนฯ ทต.จองถนน

  @11 ก.ย. 66 10:32
  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา นายแพทย์กำพล กาญจโนภาศ ผู้ทรงคูณวุฒิ คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา (อปสข.เขต 12 สงขลา) และเภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์ ลงเยี่ยมเสริมกำลังใจและรับฟังความเห็น การดำเนินงานกองทุน ฯ ทต.จองถนน จังหวัดพัทลุง โดยมีนายกเทศมนตรีและคณะกรรมการ ร่วมพูดค
 • ล่องใต้ ชื่นชมความสำเร็จ กองทุน อบต.โคกเคียน

  @11 ก.ย. 66 09:28
  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ (อปสข.12 สงขลา) นำโดย เรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงเยี่ยมชมการดำเนินกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกเคียน นายรุสลัน อารง นายก อบต.โคกเคียน จ.นราธิวาส คณะกรรมการให้การต้อนรับและนำเสนอก

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อม

@25 ก.ย. 66 10:35
เมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา สปสช.เขต 12 สงขลา ประชุม zoom เพื่อเตรียมความพร้อมของจนท.ผู้รับผิดชอบงานกองทุน ปี 67 โดยมีวิทยากร คือ อ.อะหมัด หรีขาหลี และ คุณวลัยพร ด้วงคง ให้ความรู้

กองทุน อบต.ท่าข้าม พัฒนาศักยภาพกรรมการ

@22 ก.ย. 66 19:52
ครั้งแรก เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าข้าม ทางคณะกรรมการกองทุนฯ จัดศึกษาดูงาน การบริหารจัดการกองทุนฯ อบต.นาทอน จังหวัดสตูลในวันที่ 22 กันยายน มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนตำบล ตามประกาศฯ โดย เภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์

แจ้งการโอนเงิน Non-UC

@18 ก.ย. 66 15:54
ตามที่ สปสช.เขต 12 สงขลา ได้ให้ อปท.ในเขต 12 สงขลา จำนวน 524 แห่ง ได้รับจัดสรรเงิน 45 บาทต่อ ปชก. โดยเป็นการจัดสรรเฉพาะสิทธิบัตรทอง หรือ สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ต่อมาได้มีการลงนามในประกาศฯบริหารกองทุน ฉ.4 ให้โอนเงินสิทธิอื่นที่ไม่ใช่สิทธิหลักประกันสุขภาพ (สิทธิข้าราชการ และประกันสังคม) เขต 12

Re skill up skill ชุดความรู้เพื่อขับเคลื่อนงาน กปท.เขต 12

@11 ก.ย. 66 16:16
วันที่ 29-30 สิงหาคม ที่ผ่านมา สปสช.เขต 12 สงขลาประชุมพี่เลี้ยงกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ โรงแรมสงขลาลากูนา อ.เมือง จ.สงขลา มีผู้แทนพี่เลี้ยงฯ เจ้าหน้าที่งานหลักประกันสุขภาพและ LTC สสจ.ของแต่ละจังหวัด ร่วมจัดทำชุดความรู้ที่จำเป็นต่อการทำงานกองทุน ฯ ใช้สำหรับสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน

ผู้ทรง อปสข.เขต 12 ลงเยี่ยมกองทุนฯ ทต.จองถนน

@11 ก.ย. 66 10:32
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา นายแพทย์กำพล กาญจโนภาศ ผู้ทรงคูณวุฒิ คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา (อปสข.เขต 12 สงขลา) และเภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์ ลงเยี่ยมเสริมกำลังใจและรับฟังความเห็น การดำเนินงานกองทุน ฯ ทต.จองถนน จังหวัดพัทลุง โดยมีนายกเทศมนตรีและคณะกรรมการ ร่วมพูดค

ล่องใต้ ชื่นชมความสำเร็จ กองทุน อบต.โคกเคียน

@11 ก.ย. 66 09:28
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ (อปสข.12 สงขลา) นำโดย เรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงเยี่ยมชมการดำเนินกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกเคียน นายรุสลัน อารง นายก อบต.โคกเคียน จ.นราธิวาส คณะกรรมการให้การต้อนรับและนำเสนอก

ผู้ทรง อปสข.เขต 12 ลงเยี่ยมกองทุนฯ อบต.แดนสงวน ระวะ และ โรง จ.สงขลา

@11 ก.ย. 66 09:16
เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา นายแพทย์กำพล กาญจโนภาศ ผู้ทรงคูณวุฒิ คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา (อปสข.เขต 12 สงขลา) ลงเยี่ยมเสริมกำลังใจและรับฟังความเห็น การดำเนินงานกองทุน ฯ อบต.แดนสงวน ,อบต.ระวะ อ.ระโนด และ อบต.โรง อ.กระแสสินธิ์ุ จังหวัดสงขลา โดยมีนายกองค์การ

ผู้ทรง อปสข.เขต 12 ลงเยี่ยมกองทุนฯ คอกกระบือ นาเกต และเขาตูม

@11 ก.ย. 66 09:06
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา นายแพทย์กำพล กาญจโนภาศ ผู้ทรงคูณวุฒิ คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา (อปสข.เขต 12 สงขลา) ลงเยี่ยมเสริมกำลังใจและรับฟังความเห็น การดำเนินงานกองทุน ฯ อบต.คอกกระบือ อ.ปานาเระ อบต.เขาตูม อ.ยะรัง และอบต.นาเกต อ.โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โด

ประชุมเตรียมความพร้อม 67 ผ่าน zoom

@6 ก.ย. 66 10:09
ด้วยการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2567 กำหนดการจัดบริการสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ต้องดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้สามารถเบิกจ่ายเงินมากกว่า ร้อยละ 70 ของเงินทั้งหมด มีโครงการด้านสุขภาพที่ตอบสนองต่อการแก้ปัญ

หัวข้อทั้งหมด

ลิงก์