กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

 • ขอให้ยืนยันประชากรสิทธิบัตรทอง เพื่อประกอบการจัดสรร กองทุนตำบล ปี 66

  @13 ม.ค. 66 11:58
  ทุก อปท.แจ้งยืนยันประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพ(บัตรทอง 1 เม.ย.65) 2566 ด้วยมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566ครั้งที่ 12/2565 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565
 • ส่งเบิกเงินกองทุนเขต 12 สงขลา รอบ 1,2และ 3

  @14 ธ.ค. 65 08:52
  ตามมติที่ประชุม อปสข.เขต 12 ครั้ง /2565 วันที่ตุลาคม 2565 ให้จัดสรรเงินแก่กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ จำนวน 524 แห่ง วงเงิน 191,953,305 บาท ซึ่งมีเงินคงเหลือไม่เกิน 1.5 เท่าของรายรับ (หมายเหตุ ปรับเกณฑ์การประกาศฯ ฉ.4 ซึ่งกำหนดเหลือไม่เกิน 1 เท่า) และกองทุนจะต้องจัดทำและอนุมัติแผนการเง
 • ชี้แจง กปท.ปัตตานี

  @28 พ.ย. 65 09:28
  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สปสช.เขต 12 สงขลา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิว ปัตตานี
 • สปสช.ชี้แจงกองทุนตำบล จ.ยะลา

  @16 พ.ย. 65 11:11
  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สปสช.เขต 12 สงขลา จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ โรงแรมยะลารามามีการเสนอผลงานกองทุนสุขภาพตำบล จ.ยะลา ปี 65 โดย คุณวันดี แสงเจริญ
 • การประชุมชี้แจงกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ และ LTC รายจังหวัด ปี 2566

  @1 พ.ย. 65 11:46
  จังหวัดวันที่สถานที่ประชุมลงทะเบียนหมายเหตุ (ตรวจสอบรายชื่อ)นราธิวาสวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-16.30น. โรงแรมตันหยง อ.เมือง จังหวัดนราธิวาสลงทะเบียน
 • วิดีโอ การชี้แจงกองทุนสุขภาพตำบล ปี 66

  @11 ต.ค. 65 13:30
  ตามที่ สปสช.เขต 12 สงขลา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุน ปี 66 เมื่อวันที่ กันยายน ที่ผ่านมาเอกสารประกอบการประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินงานกองทุน กปท. ปี 25661.ผลงานดำเนินงานกองทุนฯ ปี 65 และแนวทางบริหารกองทุน ปี 66โดย คุณวันดี แสงเจริญ นักวิชาการหลักประกันสุขภาพวีดีโอบรรยายของ คุณวั

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือเชิญประชุมกองทุน อ.ปะเหลียน-ย่านตาขาว

@30 ม.ค. 66 11:35
ตามแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2566 กำหนดให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเมื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อนุมัติแผนการเงินประจำปี 2566 และบัดนี้กองทุนฯ ส่วนใหญ่ได้จัดทำแผนก

ขอเชิญ กองทุน อ.รัษฎาและห้วยยอด ประชุม

@30 ม.ค. 66 11:29
ตามแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2566 กำหนดให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเมื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อนุมัติแผนการเงินประจำปี 2566 และบัดนี้กองทุนฯ ส่วนใหญ่ได้จัดทำแผนก

หนังสือเชิญกองทุน อ.รามัน ประชุม 15 ก.พ.

@30 ม.ค. 66 11:08
ตามแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2566 กำหนดให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเมื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อนุมัติแผนการเงินประจำปี 2566 และบัดนี้กองทุนฯ ส่วนใหญ่ได้จัดทำแผนก

หนังสือเชิญประชุมกองทุน อ.บันนังสตาและธารโต

@30 ม.ค. 66 10:52
ตามแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2566 กำหนดให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเมื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อนุมัติแผนการเงินประจำปี 2566 และบัดนี้กองทุนฯ ส่วนใหญ่ได้จัดทำแผนก

หนังสือเชิญกองทุน อ.เมืองปัตตานี ประชุม 7 ก.พ.66

@26 ม.ค. 66 15:44
ตามแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2566 กำหนดให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเมื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อนุมัติแผนการเงินประจำปี 2566 และบัดนี้กองทุนฯ ส่วนใหญ่ได้จัดทำแผนก

หนังสือเชิญกองทุนตำบลและ LTC อ.เมืองสตูล ประชุม 2 ก.พ.

@26 ม.ค. 66 15:32
ตามแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2566 กำหนดให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเมื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อนุมัติแผนการเงินประจำปี 2566 และบัดนี้กองทุนฯ ส่วนใหญ่ได้จัดทำแผนก

57กองทุนฯ เร่งจัดทำและอนุมัติแผนการเงินด่วน เพื่อโอนเงิน ปี 66

@20 ม.ค. 66 13:36
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ขอแจ้งผลการประมวลข้อมูลการจัดทำและอนุมัติแผนการเงิน กองทุน ประกอบการโอนเงินกองทุน ปี 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2566) มีจำนวน 57 แห่งตามที่มติคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา (อปสข.12 ) ได้พิจารณากำหนดให้ กองทุนสุขภาพตำ

ขอให้ยืนยันประชากรสิทธิบัตรทอง เพื่อประกอบการจัดสรร กองทุนตำบล ปี 66

@13 ม.ค. 66 11:58
ทุก อปท.แจ้งยืนยันประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพ(บัตรทอง 1 เม.ย.65) 2566 ด้วยมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566ครั้งที่ 12/2565 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565

เอกสารประกอบการอบรมการเก็บข้อมูลแบบสอบถามประเด็นสุขภาพ 13 เขต วันที่ 11 มกราคม 2566

@11 ม.ค. 66 14:32
ลงทะเบียน พี่เลี้ยงใหม่ หรือต้องการเพิ่มพื้นที่

หัวข้อทั้งหมด

ลิงก์