กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ รพ.สต."group_addลงทะเบียน อบรมโปรแกรม LTC(เฉพาะกองทุนที่ดำเนินงานเท่านั้น)


ข่าวประชาสัมพันธ์

สปสช.จัดทำแผนบูรณาการด้านอาหาร พชอ.สุไหง โก-ลก

@March,21 2019 11.46
เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมกรีนวิวบูติก อ.สุไหง โก-ลก จ.นราธิวาส สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ร่วมกับ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพประเด็น อาหารและโภชนาการ ผ่านกองทุนสุขภาพตำบลในเขต อ.สุไหง โก-ลก จำนวน 4 แ

กองทุนตำบล อ.ปากพะยูน หารือการเข้าถึงบริการลอกตาต้อกระจก

@March,13 2019 14.23
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลปากพะยูน ทาง ผู้รับผิดชอบงาน รพ.ปากพะยูน ได้จัดประชุมหารือร่วม การจัดทำโครงการคัดกรองและผ่าตัดตาต้อกระจกประชาชนทุกสิทธิ์ของ อ.ปากพะยูน ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน นี้ โดยจะมีการคัดกรองตาต้อกระจกโดย อสม.และรพ.สต. การตรวจ VA ยืนยัน โดยจักษะแพทย์ การผ

4 ตระกูล ส.ประชุมพัฒนากลไกความร่วมมือพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนผ่าน พชอ.และกองทุนตำบล

@March,10 2019 09.34
เมื่อวันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ได้จัดการประชุมหารือ แนวทางการพัฒนากลไกความร่วมมือแก้ปัญหาสุขภาพผ่าน พชอ.และกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ (กองทุนตำบล) โดยมี ผู้แทนจากเขตบริการสุขภาพทั

สปสช.ประชุมพัฒนาความร่วมมือแก้ปัญหาสุขภาพ ผ่าน พชอ.นำร่อง

@March,10 2019 09.28
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ที่ผ่านมา สปสช.เขต 12 สงขลา จัดประชุมพัฒนาความร่วมมือแก้ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ ผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอนำร่อง คือ พชอ.สุไหง โก-ลก จังหวัดนราธิวาส และเบตง จังหวัดยะลา มีดร.เพ็ญ สุขมาก จากสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) และ อาจารย์ สุวิทย์

สจรส.ม.อ.และสปสช. จัดถอดบทเรียนโครงการแก้ปัญหาปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพผ่านกองทุนตำบล

@February,14 2019 20.42
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา และ 11 สุราษฎร์ธานี จัดประชุมถอดบทเรียน การพัฒนากลไกอาสาสมัครเพื่อการแก้ปัญหาปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ สุรา ยาสูบ และสารเสพติด และการเพิ่มการเคลื่อนไหวทางกาย มีทีมพี่เลี้

ลงทะเบียน อบรมโปรแกรม LTC(เฉพาะกองทุนที่ดำเนินงานเท่านั้น)

@February,13 2019 09.08
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ที่รับผิดชอบเป็น CM เพื่อใช้โปรแกรมบริหารกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ตามรายจังหวัดและรุ่นเท่านั้น เนื่องจากมีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนจำกัด รายละ

หัวข้อทั้งหมด


ลิงก์