กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

 • สปสช.จัดประชุมชี้แจงกองทุน จ.ปัตตานี

  @5 พ.ย. 63 10:22
  สปสช.เขต 12 สงขลา จัดประชุมชี้แจงทิศทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น จ.ปัตตานี โรงแรมเซาเทอร์นวิวปัตตานี เน้น เรื่อง แนวทางการดำเนินงาน LTCและกองทุนสุขภาพตำบล
 • สปสช.ประชุมชี้แจงทิศทางกองทุนฯ จ.นราธิวาส

  @3 พ.ย. 63 09:43
  สปสช.เขต 12 สงขลา จัดประชุมทิศทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น จ.นราธิวาส ณ โรงแรมมารีนา จ.นราธิวาส มี จนท.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 200 คน เข้าร่วม เนื้อหาการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกองทุน LTC คือ ปี 2564 ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม LTC จะเพิ่มเป็น 6000 บาท ไม่มีการจัดสรรแก่โรงพยาบาลอ
 • จัดชี้แจงกองทุน กปท. จ.ตรัง

  @27 ต.ค. 63 10:02
  สปสช.เขต 12 สงขลาและพี่เลี้ยงคณะทำงานฯจ.ตรัง จัดประชุม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ตรังเรื่อง ทิศทางและแนวทางการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลและ LTC จ.ตรัง ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง มีผู้เข้าร่วมจำนวน 200 คน
 • ลงทะเบียนชี้แจงกองทุน ปี 64 รายจังหวัด

  @9 ต.ค. 63 13:14
  จังหวัดวันที่สถานที่ประชุมลงทะเบียนหมายเหตุ ตรัง26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-16.30น.โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรังลงทะเบียนหนังสือเชิญ และกำหน
 • ด่วน!!!! แจ้งประมาณการณ์การจัดสรรงบประมาณกองทุนสุขภาพตำบล ปี64

  @5 ต.ค. 63 15:45
  สปสช.เขต 12 สงขลา ขอแจ้งประมาณการณ์การจัดสรรงบประมาณกองทุนสุขภาพตำบล ปี64 ขอความร่วมมือให้ จนท.กองทุนตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง(ก่อนสปสช.เขตส่งเบิก)หมายเหตุ :**ตามที่เขตได้ตรวจสอบข้อมูลประชากร พบว่า บางกองทุนยังไม่บันทึกข้อมูลประชากร ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 เขตจึงขอใช้ข้อมูลประชากร ณ วันที่ 1 เมษายน 2
 • แลกเปลี่ยนรู้กองทุนสุขภาพท้องถิ่น จ.พัทลุง

  @24 ก.ค. 63 11:55
  ท้องถิ่น จ.พัทลุงนำเสนอผลงานเด่นด้านสุขภาพผ่านโครงการด้านสุขภาพจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น หรือ กองทุนสุขภาพตำบล จัดบูทนิทรรศาการและการนำเสนอผลงานบนเวที พร้อมมอบรางวัล อปท.ผลงานบริหารเด่นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ.พัทลุง(พี่เลี้ยง จ.พัทลุง) จัดเวทีแลกเป

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดสงขลา 1 ธันวาคม 2563

@1 ธ.ค. 63 15:44
ฝนตกหนักและต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 23.00น. ของวันที่31 พฤศจิกายน 2563 ตกอย่างต่อเนื่องถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 15.40 น.ตามประกาศเตือนจากกรมอุตุฯคาดฝนยังตกไปถึงวันที่ 4ธันวาคม 2563 ส่งผลให้หลายๆพื้นที่ในจังหวัดสงขลา ประสบกับน้ำท่วมอยู่ขณะนี้ เช่น ถนนกาญจนวนิช(สายเก่า) สงขลา-หาดใหญ่&

สปสช.ชี้แจง อปท. จ.สงขลา 2-12-63

@30 พ.ย. 63 10:51
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ที่ผ่านมา นายสมชาย ละอองพันธุ์ หัวหน้างานกองทุนฯ นำเสนอแนวทางป้องกันการทุจริตฯ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัด อปท.

หนังสือประสานเพิ่มเติมกรรมการ 12(7)

@23 พ.ย. 63 11:05
ด้วยที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้รับการประสานจากศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดตรัง ๕๐(๕) เพื่อให้ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในพื้นที่จังหวัดตรัง แต่งตั้งเพิ่มเติมตัวแทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน เป็น กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ

หนังสือเชิญประเมินติดตามโครงการ อ.ควนขนุน

@23 พ.ย. 63 09:36
ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดทำโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ (บุหรี่ สุรา สารเสพติด การเพิ่มเคลื่อนไหวทางกาย อาหารและโภชนาการ

สปสช.จัดชี้แจงกองทุนท้องถิ่น จ.ยะลา

@10 พ.ย. 63 09:58
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา จัดประชุมเพื่อชี้แจงทิศทางการทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อันประกอบด้วย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล และกองทุนดูแลระยะยาวบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง

สปสช.เขต 12ชี้แจงกองทุน จ.สงขลา

@6 พ.ย. 63 08:59
วันที่ 6 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดประชุมชี้แจงเรื่องทิศทางดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น จ.สงขลา ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สปสช.จัดประชุมชี้แจงกองทุน จ.ปัตตานี

@5 พ.ย. 63 10:22
สปสช.เขต 12 สงขลา จัดประชุมชี้แจงทิศทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น จ.ปัตตานี โรงแรมเซาเทอร์นวิวปัตตานี เน้น เรื่อง แนวทางการดำเนินงาน LTCและกองทุนสุขภาพตำบล

สปสช.ประชุมชี้แจงทิศทางกองทุนฯ จ.นราธิวาส

@3 พ.ย. 63 09:43
สปสช.เขต 12 สงขลา จัดประชุมทิศทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น จ.นราธิวาส ณ โรงแรมมารีนา จ.นราธิวาส มี จนท.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 200 คน เข้าร่วม เนื้อหาการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกองทุน LTC คือ ปี 2564 ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม LTC จะเพิ่มเป็น 6000 บาท ไม่มีการจัดสรรแก่โรงพยาบาลอ

เอกสารชี้แจงกองทุน จ.สตูล 64

@29 ต.ค. 63 14:52
สปสช.เขต 12 สงขลา จัดประชุมชี้แจงกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น คือ กองทุนสุขภาพตำบล กองทุนดูแลระยะยาวบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ณ โรงแรมสตารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล มีปลัด เจ้าหน้าที่ งานกองทุนสุขภาพตำบลและ LTC ร่วมงานประมาณ 120 คน

หัวข้อทั้งหมด

ลิงก์