กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

 • กองทุนเบ่งบาน ณ ตันหยงลุโละ

  @7 พ.ค. 65 13:42
  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโละ นำโดยนายอีลียะห์ลาเตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโละ ในฐานะประธานกองทุนฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโละ มีคณะกรรมการเข้าร่วมประ
 • ยกร่างแผน PA พชอ.กงหรา บูรณาการกองทุนตำบล

  @11 เม.ย. 65 12:26
  คณะทำงานสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพกองทุนสุขภาพตำบล จังหวัดพัทลุง (พี่เลี้ยงกองทุนฯ) สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา ร่วมกับ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(สนส.ม.อ.) ภายใต้การสนับสนุนจาก สนง.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินโครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่
 • อบต.คลองเปียะร่วมดำเนินงานกองทุน

  @5 เม.ย. 65 11:09
  นายแพทย์วีระพันธ์ ลีธนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลาและทีมงาน ลงพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อลงนามในข้อตกลงดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) กับ นายจำรอง บุญวรรณ
 • ประชุมชี้แจงการบริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ และ LTC ปี 2565

  @31 ม.ค. 65 14:03
  ประชุมชี้แจงการบริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ และ LTC ปี 2565 วันที่สถานที่ประชุมลงทะเบียน (จำนวนคน On-Site)Zoom Meeting ID (ไม่ต้องลงทะเบียน)7 ก.พ. 65 (เวลา 09.00-15.00 น
 • อบต.ปูยุด ดูแลกลุ่มสูงอายุ LTC

  @27 ม.ค. 65 14:27
  อบต.ปูยุด ร่วมกับทีม LTC ตำบลปูยุด ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลปูยุดเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.30-12.30 น. ทางนายแวอับดุลเราะห์มาน โตะอาดัม นายกอบต.ปูยุด นายต่วนติบรอนี โตะกูบาฮา รองนายกอบต.ปูยุด กองสาธารณสุขฯ กองศึกษา งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด พยาบาล CM รพ.สต.ปูยุด แ
 • พี่เลี้ยง จ.ยะลา สนับสนุนทำแผนสุขภาพและเขียนโครงการออนไลน์

  @26 ม.ค. 65 08:44
  เมื่อวันที่ 25 มกราคม ที่ผ่านมา พี่เลี้ยงกองทุนตำบล จ.ยะลา นำโดยนางสาวมาเรียม สันทนะชัย นายอิสมาแอล สิเดะ จัดกิจกรรมการทำแผนสุขภาพประเด็น กิจกรรมทางกาย หรือ เพิ่มการเคลื่อนไหวทางกาย แก่เจ้าหน้าที่กองทุนสุขภาพตำบล ในเขตอำเภอกรุงปินัง และให้ผู้สนใจ กลุ่มองค์กร และหน่วยงาน เขียนโครงการออนไลน์เพื่อรับเง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ อปท.ร่วมรับฟังความเห็นต่อบัตรทอง

@19 พ.ค. 65 12:20
ตาม พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 18 (13) กำหนดให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดกระบวนการฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุง

กองทุนเบ่งบาน ณ ตันหยงลุโละ

@7 พ.ค. 65 13:42
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโละ นำโดยนายอีลียะห์ลาเตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโละ ในฐานะประธานกองทุนฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโละ มีคณะกรรมการเข้าร่วมประ

แจ้ง ประชากรรอรับจัดสรร งบ 2566

@20 เม.ย. 65 14:53
ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการจัดสรรค่าเหมาจ่ายรายหัว จำนวน 45 บาทต่อประชากร และตั้งงบประมาณสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ากองทุนฯ สปสช.ขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้1.ประ

ข้อให้ลงบันทึกบัญชีเงิน สมทบ จัดสรร และดอกเบี้ย

@19 เม.ย. 65 15:28
ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ได้ประมวลข้อมูลการลงบัญชีการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ประเภทการลงบัญชีเงินจัดสรร 45 บาท/ประชาการ จาก สปสช. และเงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดอกเบี้ยเดือน มีนาคม เข้ากองทุนฯ จากเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล(https://loc

ยกร่างแผน PA พชอ.กงหรา บูรณาการกองทุนตำบล

@11 เม.ย. 65 12:26
คณะทำงานสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพกองทุนสุขภาพตำบล จังหวัดพัทลุง (พี่เลี้ยงกองทุนฯ) สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา ร่วมกับ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(สนส.ม.อ.) ภายใต้การสนับสนุนจาก สนง.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินโครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่

อบต.คลองเปียะร่วมดำเนินงานกองทุน

@5 เม.ย. 65 11:09
นายแพทย์วีระพันธ์ ลีธนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลาและทีมงาน ลงพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อลงนามในข้อตกลงดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) กับ นายจำรอง บุญวรรณ

ขอเชิญท้องถิ่น ร่วมแสดงความเห็นบัตรทอง

@29 มี.ค. 65 10:18
สปสช.เขต 12 สงขลา เปิดรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย เข้าผ่านลิงค์ https://hearing.nhso.go.th/Hearing/OpinionDetail?q=dG9waWNfaWQ9NjUtMDE4NTg=หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง

สปสช.เขต 12 จัดชี้แจง กปท พัทลุง

@24 ก.พ. 65 11:02
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ปี 2565 จ.พัทลุง ขึ้น ณ โรงศิวารอยัล อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัพัทลุง จำนวน 80 คน เข้าร่วม พร้อมในงานดังกล่าว มีการมอบประ

ทำแผนสุขภาพและโครงการ กองทุน ทม. ปากพูน

@16 ก.พ. 65 10:05
เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายธนพนธ์ จรสุวรรณ นายสมนึก นุ่นด้วง ปลัดธมล มงคลสินธ์ ทีมพี่เลี้ยง สปสช.เขต 12 จัดกระบวนการจัดทำแผนสุขภาพประเด็น อาหารและโภชนาการ การพัฒนาโครงการด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อขอรับงบประมาณดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทม.ปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้แทน อา

หัวข้อทั้งหมด

ลิงก์