กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

 • การใช้เงินกองทุนตำบล แก้ปัญหาโควิด 19

  @25 มี.ค. 63 12:20
  ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส หรือ โควิด-19 ในประเทศไทย ส่งผลให้มีประชาชนเสี่ยงที่จะติดเชื้อเนื่องจากปัจจัยประชาชนเดินทางกลับมาจากประเทศเพื่อนบ้าน หรือเดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร สร้างความกังวลให้กับบุคคลในชุมชนต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคในวงกว้างมากขึ้นในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภา
 • พัฒนางานเด็กปฐมวัยและ NCDs กองทุนนำร่อง

  @6 มี.ค. 63 07:59
  เมื่อวันที่ 3-4 มีนาคม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพ และร่างโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย และพื้นที่ต้นแบบการจัดการ NCDs ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนำร่อง 7 จังหวัด มี ภ.ก.สมชาย ละอองพันธ์ หัวหน้างานกองทุน สปสช. และ อ.อะหมัด หรีขาหลี คณะทำงานพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล จ.สงขลา ร่วมเ
 • ทน.ยะลาทำแผนอาหารและโครงการกองทุน

  @26 ก.พ. 63 18:20
  เมื่อวันที่ 26 ก.พ. กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทน.ยะลา จัดประชุมทบทวนและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านอาหารและโภชนาการ เขตเทศบาลนครยะลา ณ ห้องประชุม สำนักงานคลัง ทน.ยะลา โดยมีรองนายกเทศมนตรีนครยะลา และทีมผู้บริหารร่วมกิจกรรม เพื่อจัดทำ ทบทวน เติมเต็มข้อมูลสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และภาวะโ
 • เชิญประชุมชี้แจง LTC การบันทึกโปรแกรม

  @12 ก.พ. 63 10:11
  ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จะจัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและการบันทึกโปรแกรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดั
 • สปสช.จัดชี้แจงผลงานกองทุน จ.ปัตตานี

  @31 ม.ค. 63 09:46
  เมื่อวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ร่วมกับพี่เลี้ยง จ.ยะลา จัดประชุมสรุปผลงานและชี้แจงจุดเน้น กองทุนสุขภาพตำบลและ LTC ปี 63 โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพตำบล พื้นที่ จังหวัดปัตตานี เข้าร่วม ณ ห้องประชุมพญาตานี โรงแรมเซาเทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี
 • สปสช.จัดชี้แจงผลงานกองทุน จ.ยะลา

  @31 ม.ค. 63 09:38
  เมื่อวันที่ 30 มกราคมที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ร่วมกับพี่เลี้ยง จ.ยะลา จัดประชุมสรุปผลงานและชี้แจงจุดเน้น กองทุนสุขภาพตำบลและ LTC ปี 63 โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพตำบล เข้าร่วม ณ ห้องประชุมพิมมาดา โรงแรมปาร์ควิว จังหวัดยะลา โดยมีเภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางใช้เงิน 10(5) ตามประกาศ ฉ.3

@2 เม.ย. 63 11:46
ตามที่มีกรณีการระบาดของโควิด 19 นั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ มีบทบาทสำคัญเพื่อการแก้ปัญหาการระบาดโรคโควิด-19 แนวทางตามประกาศฯ ฉ.61 หรือ ฉบับที่ 1 นั้นตามข้อ 10 ให้คณะกรรมการกองทุนฯอนุมัติโครงการแก้ปัญหาโรคระบาดหรือภัยพิบัติ จึงมีหลายกองทุนจะกันงบประมาณและอนุมัติแผนงานหรือโครงการเผชิญภัยพิ

การใช้เงินกองทุนตำบล แก้ปัญหาโควิด 19

@25 มี.ค. 63 12:20
ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส หรือ โควิด-19 ในประเทศไทย ส่งผลให้มีประชาชนเสี่ยงที่จะติดเชื้อเนื่องจากปัจจัยประชาชนเดินทางกลับมาจากประเทศเพื่อนบ้าน หรือเดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร สร้างความกังวลให้กับบุคคลในชุมชนต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคในวงกว้างมากขึ้นในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภา

สปสช.จัดประชุมออนไลน์ อปท.

@17 มี.ค. 63 12:03
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของ covid-19 ส่งผลให้การจัดประชุมต้องใช้ระบบประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom โดย สปสช.เขต 12 สงขลา และสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ มี อปท.ซึ่งดำเนินงานกองทุนสุขภาพเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งแรก

พัฒนางานเด็กปฐมวัยและ NCDs กองทุนนำร่อง

@6 มี.ค. 63 07:59
เมื่อวันที่ 3-4 มีนาคม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพ และร่างโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย และพื้นที่ต้นแบบการจัดการ NCDs ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนำร่อง 7 จังหวัด มี ภ.ก.สมชาย ละอองพันธ์ หัวหน้างานกองทุน สปสช. และ อ.อะหมัด หรีขาหลี คณะทำงานพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล จ.สงขลา ร่วมเ

ทน.ยะลาทำแผนอาหารและโครงการกองทุน

@26 ก.พ. 63 18:20
เมื่อวันที่ 26 ก.พ. กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทน.ยะลา จัดประชุมทบทวนและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านอาหารและโภชนาการ เขตเทศบาลนครยะลา ณ ห้องประชุม สำนักงานคลัง ทน.ยะลา โดยมีรองนายกเทศมนตรีนครยะลา และทีมผู้บริหารร่วมกิจกรรม เพื่อจัดทำ ทบทวน เติมเต็มข้อมูลสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และภาวะโ

เชิญประชุมชี้แจง LTC การบันทึกโปรแกรม

@12 ก.พ. 63 10:11
ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จะจัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและการบันทึกโปรแกรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดั

หัวข้อทั้งหมด

บันทึกแบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนฯ ปี63 (สำหรับพี่เลี้ยงกองทุน)

ลิงก์