กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

สปสช.เขต12 ติดตามสนับสนุนการทำงานกองทุนฯ จ.ปัตตานี

by twoseadj @16 พ.ค. 67 09:56 ( IP : 182...38 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x647 pixel , 115,833 bytes.
 • photo , 1000x658 pixel , 115,967 bytes.
 • photo , 1000x1333 pixel , 201,914 bytes.
 • photo , 1000x1333 pixel , 244,194 bytes.
 • photo , 1000x1333 pixel , 212,678 bytes.
 • photo , 1000x1333 pixel , 182,299 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 146,058 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 148,364 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 159,110 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 159,619 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 155,173 bytes.

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567
ประชุมสนับสนุน "การดำเนินงาน การเบิกจ่ายและกระตุ้นการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่และกองทุน LTC ปีงบประมาณ 2567" ณ หอประชุมอำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี

เพื่อทำความเข้าใจและผลักดันให้มีการเขียนโครงการและการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

กลุ่มเป้าหมาย เป็นกองทุนที่มีแนวโน้ม จะเบิกจ่ายงบประมาณได้ 70-80 %  จำนวน 40 กองทุน

ทั้งนี้เงินกองทุนตำบลในจังหวัดปัตตานี ปี 2567 มีจำนวน 71.62 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 33.2 ล้าน คิดเป็น 46.36 % และมีกองทุนที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงินเลย  5 กองทุน

สปสช.ได้เน้นย้ำการใช้เงินจัดทำโครงการแก้ปัญหาในพื้นที่และมีการสรุปโครงการและประเมินกองทุนผ่านเว็บไซต์ https://localfund.happynetwork.org/