กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

รายชื่อพัฒนาโครงการ 6,854 โครงการ

จังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreกิจกรรมงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 สงขลา โครงการแว่นตาใส ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุตำบลตลิ่งชัน ปี 2566
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
3 132,800.00 29 พ.ค. 66 27 พ.ค. 66 20:55 น.
2 แก้ไขจุดเสี่ยงทางถนน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
1 10,000.00 11 พ.ค. 66 26 พ.ค. 66 14:40 น.
3 สตูล โครงการ จัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ตำบลปากน้ำ ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลปากน้ำ
3 30,632.00 23 พ.ค. 66 25 พ.ค. 66 15:39 น.
4 ปัตตานี โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองจิก ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
1 84,469.00 18 พ.ย. 65 25 พ.ค. 66 14:47 น.
5 โครงการแว่นตาเพื่อผู้สูงอายุุและผู้ยากไร้
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
4 30,800.00 4 เม.ย. 66 25 พ.ค. 66 14:19 น.
6 โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
3 75,000.00 22 ก.พ. 66 24 พ.ค. 66 14:00 น.
7 โครงการขับขี่ปลอดภัย หนูน้อยร่วมใจ ใส่หมวกกันน๊อค (ศพด.วัดคูนายสังข์)
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
1 15,807.00 24 พ.ค. 66 24 พ.ค. 66 10:48 น.
8 การสร้างความรอบรู้การป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
2 5,000.00 23 พ.ค. 66 23 พ.ค. 66 16:15 น.
9 โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลืก
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
2 30,000.00 28 มี.ค. 66 23 พ.ค. 66 16:08 น.
10 ปัตตานี โครงการเกาะหม้อแกง ปลอดบุหรี่
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
3 20,000.00 22 มี.ค. 66 23 พ.ค. 66 13:29 น.
11 ปัตตานี โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพ
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
3 17,000.00 22 มี.ค. 66 23 พ.ค. 66 12:48 น.
12 โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกาย โรงเรียนยะลาบำรุงผดุงประชา
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
4 57,665.00 23 พ.ค. 66 23 พ.ค. 66 09:07 น.
13 โครงการครัวเรือนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน หมู่ที่ 2
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
1 4,500.00 22 พ.ค. 66 22 พ.ค. 66 10:26 น.
14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคข้อศอกเทนนิสและการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ชมรมเทนนิส เทศบาลนครยะลา
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
3 14,085.00 22 พ.ค. 66 22 พ.ค. 66 09:29 น.
15 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
5 20,000.00 19 พ.ค. 66 19 พ.ค. 66 14:26 น.
16 โครงการส่งเสริมสุขภาพและตรวจหาสารเคมีในเลือดกลุ่มเกษตรของประชาชน รพ.สต.คูนายสังข์
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
4 18,950.00 19 พ.ค. 66 19 พ.ค. 66 13:56 น.
17 โครงการชุมชนปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
4 22,810.00 19 พ.ค. 66 19 พ.ค. 66 13:21 น.
18 โครงการพัฒนาเครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว รพ.สต.คูนายสังข์ (SRRT) ปี 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
3 9,100.00 19 พ.ค. 66 19 พ.ค. 66 11:04 น.
19 โครงการบ้านน่าอยู่หมู่บ้านสะอาดลดขยะในชุมชน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 3 พ.ค. 66 19 พ.ค. 66 09:44 น.
20 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและการป้องกันอุบัติเหตุ(ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึม ไม่เศร้า กินข้าวอร่อย)
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 3,500.00 9 พ.ค. 66 19 พ.ค. 66 09:17 น.
21 โครงการโครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษ กายจิตผ่องใส
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
5 34,050.00 18 พ.ค. 66 18 พ.ค. 66 15:24 น.
22 โครงการชุมชนก้าวไกลใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
8 28,475.00 18 พ.ค. 66 18 พ.ค. 66 14:50 น.
23 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อสร้างรากฐานที่ดีของชีวิต
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
1 6,230.00 18 พ.ค. 66 18 พ.ค. 66 14:06 น.
24 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
1 24.00 18 พ.ค. 66 18 พ.ค. 66 13:46 น.
25 โครงการลด ละเลิก บุหรี่ ทดลอง พื้นที่ตำบลบลชะรัด ปี 2566
โดย สมนึก
2 3,500.00 18 พ.ค. 66 18 พ.ค. 66 11:14 น.
26 ครอบครัวสัมพันธ์ เพิ่มกิจกรรมทางกาย
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
6 36,000.00 18 พ.ค. 66 18 พ.ค. 66 11:00 น.
27 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการรณรงค์การเดินและปั่นจักยานไปมัสยิด
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
4 17,000.00 18 พ.ค. 66 18 พ.ค. 66 10:38 น.
28 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย คน 3 วัย โดยใช้ไม้พลองและยางยืด
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
2 27,000.00 18 พ.ค. 66 18 พ.ค. 66 10:13 น.
29 สตูล โครงการรู้เร็ว รู้ไว ห่างไกลมะเร็ง
โดย กองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน
0 0.00 24 เม.ย. 66 12 พ.ค. 66 10:24 น.
30 สตูล โครงการคัดกรอง และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
โดย กองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน
4 26,780.00 24 เม.ย. 66 12 พ.ค. 66 10:14 น.
31 สตูล โครงการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 6 บ้านสนใหม่
โดย กองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน
1 8,550.00 24 เม.ย. 66 12 พ.ค. 66 09:40 น.
32 สตูล โครงการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 4 บ้านสนกลาง
โดย กองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน
1 8,550.00 1 พ.ค. 66 12 พ.ค. 66 09:35 น.
33 สตูล โครงการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 3 บ้านบุโบย
โดย กองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน
1 8,550.00 24 เม.ย. 66 12 พ.ค. 66 09:29 น.
34 สตูล โครงการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 2 บ้านกาแบง
โดย กองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน
1 8,550.00 24 เม.ย. 66 12 พ.ค. 66 09:22 น.
35 ปัตตานี จิตอาสา ขยับกาย เกราะชุมชนดาริงกลาง ปี 66
โดย กองทุนตำบลตุยง
4 15,500.00 11 พ.ค. 66 11 พ.ค. 66 12:59 น.
36 ปัตตานี เยาวชนแข็งแรง สร้างแฉงแหวงเข้มแข็ง ปี 66
โดย กองทุนตำบลตุยง
4 14,500.00 11 พ.ค. 66 11 พ.ค. 66 11:33 น.
37 โครงการกิจกรรม ๕ ส “ Big Cleaning Day”
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
1 10,859.00 22 มี.ค. 66 10 พ.ค. 66 12:13 น.
38 อุบลราชธานี โครงการป้องกัน และดูแลสุขภาพจากภัยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ประจำปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
3 30,000.00 10 พ.ค. 66 10 พ.ค. 66 10:40 น.
39 โครงการป้องกันภาวะทุพโภชนาการนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองยะลา ประจำปี 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
4 266,061.00 10 พ.ค. 66 10 พ.ค. 66 10:26 น.
40 โครงการส่งเสริมและแก้ไขภาวะทุพโภชนาการนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ประจำปี 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
4 112,935.00 10 พ.ค. 66 10 พ.ค. 66 10:01 น.
41 อุบลราชธานี โครงการใส่ใจดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 15,000.00 1 มี.ค. 66 10 พ.ค. 66 09:57 น.
42 อุบลราชธานี โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 7,300.00 1 มี.ค. 66 10 พ.ค. 66 09:43 น.
43 อุบลราชธานี โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 0.00 1 มี.ค. 66 10 พ.ค. 66 09:30 น.
44 อุบลราชธานี โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 7,500.00 1 มี.ค. 66 10 พ.ค. 66 09:19 น.
45 สงขลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเพื่อการป้องกันโรค ปี 2566
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
3 67,400.00 22 มี.ค. 66 9 พ.ค. 66 17:37 น.
46 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ชุมชนภูมาภิรมย์
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
3 41,945.00 9 พ.ค. 66 9 พ.ค. 66 11:45 น.
47 โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเพื่อการป้องกันโรคและสุขภาวะที่ดีในเด็กและเยาวชนตำบลแค ประจำปี 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
2 21,000.00 9 พ.ค. 66 9 พ.ค. 66 11:26 น.
48 พัทลุง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง รพ.สต.บ้านศาลามะปราง
โดย t9332
5 40,000.00 2 ก.พ. 66 8 พ.ค. 66 15:09 น.
49 ปัตตานี To be number one กือแด ปี 66
โดย กองทุนตำบลตุยง
4 15,500.00 8 พ.ค. 66 8 พ.ค. 66 12:50 น.
50 ปัตตานี To be number one ดาริงใต้ ปี 66
โดย กองทุนตำบลตุยง
4 15,500.00 3 พ.ค. 66 8 พ.ค. 66 11:14 น.
51 โครงการคนปลอดโรคบริโภคอาหารปลอดภัย รพ.สต.บ้านศาลามะปราง
โดย t9332
5 34,875.00 28 เม.ย. 66 8 พ.ค. 66 10:58 น.
52 ปัตตานี โครงการตาดีกาเด็กน้อยปลอดน้ำอัดลมและขนมขบเคี้ยว
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
3 30,000.00 22 มี.ค. 66 7 พ.ค. 66 21:44 น.
53 โครงการชีวิตดี ชื่นชีวา ถ้าไม่เครียด
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
4 18,000.00 22 มี.ค. 66 7 พ.ค. 66 20:47 น.
54 โครงการหนูน้อยรักษ์ฟัน
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
1 10,000.00 22 มี.ค. 66 7 พ.ค. 66 19:59 น.
55 พัทลุง โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในชุมชนเพื่อสุขภาวะที่ดีชุมชนบ้านศาลามะปราง
โดย t9332
4 15,000.00 2 ก.พ. 66 3 พ.ค. 66 17:13 น.
56 ปัตตานี ลดเสี่ยง ลดโรค (ความดัน เบาหวาน) ดาริง ปี 2566
โดย กองทุนตำบลตุยง
5 15,000.00 3 พ.ค. 66 3 พ.ค. 66 15:12 น.
57 ปัตตานี ลดเสี่ยง ลดโรค (ความดัน เบาหวาน) คลองรี ปี 2566
โดย กองทุนตำบลตุยง
4 15,000.00 3 พ.ค. 66 3 พ.ค. 66 12:35 น.
58 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านไทย
1 30,000.00 3 พ.ค. 66 3 พ.ค. 66 10:49 น.
59 โครงการหมู่บ้านสิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากแหล่งโรค
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 28 เม.ย. 66 3 พ.ค. 66 10:38 น.
60 ปัตตานี โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า สู่วัยชราอย่างมีความสุข (โรงเรียนผู้สูงอายุ)
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
8 50,000.00 22 มี.ค. 66 3 พ.ค. 66 10:27 น.
61 ปัตตานี โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า สู่วัยชราอย่างมีความสุข (โรงเรียนผู้สูงอายุ)
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
9 54,350.00 23 ธ.ค. 63 3 พ.ค. 66 10:09 น.
62 พัฒนาเครือข่ายชุมชนเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 2 พ.ค. 66 3 พ.ค. 66 10:05 น.
63 โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะปัญหาสิ่งแวดล้อม
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านไทย
1 20,000.00 3 พ.ค. 66 3 พ.ค. 66 09:49 น.
64 To be number one โคกดีปลี ปี 66
โดย กองทุนตำบลตุยง
3 15,000.00 2 พ.ค. 66 2 พ.ค. 66 16:04 น.
65 ปัตตานี ส่งเสริมสุขภาพทางสายตาผู้สูงอายุ ตำบลตุยง ปี 66
โดย กองทุนตำบลตุยง
4 32,945.00 7 เม.ย. 66 2 พ.ค. 66 14:25 น.
66 ปัตตานี โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลบางเขา
2 26,314.00 18 เม.ย. 66 2 พ.ค. 66 14:15 น.
67 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลบางเขา
2 31,456.00 10 เม.ย. 66 2 พ.ค. 66 13:51 น.
68 สงขลา โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ปี 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำขาว
5 69,850.00 25 ต.ค. 65 2 พ.ค. 66 10:45 น.
69 โครงการเบาหวานใกล้บ้านใกล้ใจ รพ.สต.ผักแว่น
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
4 12,000.00 1 พ.ค. 66 1 พ.ค. 66 10:22 น.
70 โครงการความดันโลหิตใกล้บ้านใกล้ใจ รพ.สต.ผักแว่น
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
4 12,000.00 1 พ.ค. 66 1 พ.ค. 66 10:11 น.
71 สตูล โครงการเปลี่ยนภัยน้ำมันทอดซ้ำ สู่พลังงานทางเลือกไบโอดีเซลตามรอยศาสตร์พระราชา ประจำปี 2566
โดย กองทุนตำบลปากน้ำ
4 73,300.00 11 เม.ย. 66 1 พ.ค. 66 09:36 น.
72 โครงการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รพ.สต.ยางขี้นก
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
4 20,000.00 28 เม.ย. 66 1 พ.ค. 66 09:05 น.
73 โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชน อายุ 15 ปีขึ้นไป รพ.สต.ยางขี้นก
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
4 21,000.00 28 เม.ย. 66 1 พ.ค. 66 08:58 น.
74 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุด้วยวัฒนธรรมพื้นบ้าน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
3 33,945.00 1 พ.ค. 66 1 พ.ค. 66 08:24 น.
75 ตัวอย่าง_โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
โดย wandee.s
6 0.00 21 ก.ค. 65 30 เม.ย. 66 20:56 น.
76 สงขลา โครงการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี ชีวีปลอดโรค
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
6 14,575.00 31 มี.ค. 66 30 เม.ย. 66 16:12 น.
77 อุบลราชธานี หมู่บ้านสะอาด ปราศจากโรคภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม บ้านสร้างถ่อ หมู่ที่ 1 ประจำปี 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 10,000.00 1 มี.ค. 66 29 เม.ย. 66 12:24 น.
78 โครงการแกนนำ อสม.คัดกรองกลุ่มเสี่ยงป่วยด้วยโรคเรื้อรังเขตรับผิดชอบตำบลสร้างถ่อ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 10,000.00 26 เม.ย. 66 29 เม.ย. 66 12:15 น.
79 โครงการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายบ้านแขม หมู่ 6 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
4 6,000.00 27 เม.ย. 66 29 เม.ย. 66 10:52 น.
80 โครงการคลินิกความดันโลหิตสูงใกล้บ้านใกล้ใจ รพ.สต.ยางขี้นก
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
4 12,000.00 27 เม.ย. 66 28 เม.ย. 66 15:58 น.
81 โครงการคลินิกเบาหวานใกล้บ้านใกล้ใจ รพ.สต.ยางขี้นก
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
4 12,000.00 27 เม.ย. 66 28 เม.ย. 66 15:58 น.
82 โครงการส่งเสริมโภชนาการอนามัยแม่และเด็ก รพ.สต.ยางขี้นก
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
4 10,000.00 28 เม.ย. 66 28 เม.ย. 66 15:22 น.
83 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลหนองเหล่า ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเหล่า
5 44,000.00 28 เม.ย. 66 28 เม.ย. 66 15:17 น.
84 โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเหล่า
4 15,500.00 28 เม.ย. 66 28 เม.ย. 66 14:49 น.
85 โครงการโรงเรียนต้นแบบปลอดฟันแท้ผุ ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเหล่า
3 17,040.00 28 เม.ย. 66 28 เม.ย. 66 14:21 น.
86 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานตำบลหนองเหล่า ที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเหล่า
3 15,760.00 28 เม.ย. 66 28 เม.ย. 66 13:36 น.
87 โครงการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายบ้านแขม หมู่ 5 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
4 6,000.00 27 เม.ย. 66 28 เม.ย. 66 13:23 น.
88 โครงการควบคุมความรุนแรงของโรคเบาหวาน ตำบลหนองเหล่า ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเหล่า
3 27,900.00 27 เม.ย. 66 28 เม.ย. 66 10:06 น.
89 โครงการอบรมแกนนำชุมชนเฝ้าระวังคัดกรองโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเหล่า
3 15,100.00 13 ก.พ. 66 28 เม.ย. 66 09:41 น.
90 สงขลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย
โดย กองทุนตำบลคู
2 114,450.00 20 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 16:36 น.
91 โครงการตรวจสุขภาพคัดกรองผู้สูบบุหรี่ดื่มสุรา พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
0 0.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 15:22 น.
92 โครงการตำบลสะอาดป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สหธาตุ
1 48,900.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 14:55 น.
93 โครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเหล่า
1 55,000.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 14:47 น.
94 โครงการขยับกายไร้พุง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โนนรัง
1 15,000.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 14:43 น.
95 โครงการพัฒนาชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BENUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รพ.สต.กุดตากล้า
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 25,200.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 14:39 น.
96 โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชน อายุ 15 ปีขึ้นไป รพ.สต.ผักแว่น
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
1 20,000.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 14:36 น.
97 โครงการอบรมแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ชีทวน
4 21,000.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 14:35 น.
98 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเหล่า
3 16,200.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 14:31 น.
99 อุบลราชธานี ชุมชนไร้มลพิษ ลดสารพิษ รักษาสิ่งแวดล้อม บ้านหนองเซือมใต้ หมู่ที่ 10 ประจำปี 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 10,000.00 1 มี.ค. 66 27 เม.ย. 66 14:23 น.
100 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต (การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการจัดการอาหารในชุมชน )
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านไทย
1 32,600.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 14:23 น.
101 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเหล่า
0 0.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 14:17 น.
102 โครงการอบรมให้ความรู้การจักการจัดทำถังขยะเปียก
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โนนรัง
1 20,000.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 14:16 น.
103 อุบลราชธานี บ้านน่าอยู่ หมู่บ้านสะอาด ปลอดขยะ บ้านขามป้อม หมู่ที่ 5 ประจำปี 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 10,000.00 1 มี.ค. 66 27 เม.ย. 66 14:11 น.
104 โครงการชุมชนไร้มลพิษ ลดสารพิษ รักษาสิ่งแวดล้อม บ้านหนองเซือมใต้ หมู่ที่ 10 ประจำปี 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
0 0.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 14:08 น.
105 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โนนรัง
0 0.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 14:04 น.
106 โครงการชุมชนร่วมใจรณรงค์ป้องกันภัยจากโรคติดต่อ บ้านยางขี้นก หมู่ที่ 1
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
0 0.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 13:56 น.
107 ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ตำบลสร้างถ่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 20,000.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 13:55 น.
108 โครงการส่งเสริมสุขภาพในนักเรียน (อย.น้อย)
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านไทย
1 9,100.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 13:50 น.
109 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยกายใจแข็งแร็ง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สหธาตุ
5 18,000.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 13:43 น.
110 สงขลา โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
6 21,850.00 31 มี.ค. 66 27 เม.ย. 66 13:33 น.
111 โครงการควบคุม ป้องกัน โรคติดต่อในชุมชน ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเหล่า
4 12,500.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 12:33 น.
112 โครงการอบรมจิตอาสาตาสัปปะรด ลดปัญหาการฆ่าตัวตาย
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลสูงเม่น
0 0.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 12:03 น.
113 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตด้วยการปฏิบัติธรรมวิถีใหม่(วัดดอนมูล)
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดอนมูล
0 0.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 11:59 น.
114 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านไทย
1 20,000.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 11:58 น.
115 โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะปัญหาสิ่งแวดล้อม
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านไทย
1 20,000.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 11:55 น.
116 หมู่บ้านสะอาดปลอดโรคไข้เลือดออก
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โนนรัง
0 0.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 11:46 น.
117 มหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต รพ.สต.กุดตากล้า ปี๒๕๖๖ ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 4.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 11:40 น.
118 โครงการ อสม.บ้านป่าผึ้งร่วมใจสร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้วยการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวฝาย
0 0.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 11:26 น.
119 โครงการลดขยะลดโรคใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลสูงเม่น
0 0.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 11:03 น.
120 โครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพดีของคนในชุมชนปี 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวฝาย
0 0.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 11:02 น.
121 โครงการอสม.ตำบลดอนมูลร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน และต้นแบบในการจัดการขยะในชุมชน ประจำปี 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดอนมูล
0 0.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 11:02 น.
122 โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบมีส่วนร่วม หมู่ที่ 5
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.พระหลวง
0 0.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 11:00 น.
123 โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบมีส่วนร่วมตำบลบ้านกาศ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกาศ
0 0.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 11:00 น.
124 โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบมีส่วนร่วมตำบลสบสาย
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สบสาย
0 0.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 11:00 น.
125 สงขลา โครงการชุมชนก้าวไกลใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
7 28,210.00 23 มี.ค. 66 26 เม.ย. 66 09:41 น.
126 โครงการส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัย ถูกกฎจราจรและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในการเดินทาง ประจำปี 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
2 30,000.00 22 เม.ย. 66 25 เม.ย. 66 11:36 น.
127 สงขลา โครงการส่งเสริมการบริโภคที่ปลอดภัยจากสารเคมี
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
4 16,525.00 31 มี.ค. 66 24 เม.ย. 66 18:53 น.
128 โครงการธนาคารขยะชุมชนกลูแป
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
4 15,000.00 7 เม.ย. 66 24 เม.ย. 66 17:26 น.
129 โครงการธนาคารขยะชุมชนท่ายาลอ
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
4 15,000.00 7 เม.ย. 66 24 เม.ย. 66 17:22 น.
130 โครงการธนาคารขยะชุมชนริมน้ำ
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
4 15,000.00 7 เม.ย. 66 24 เม.ย. 66 17:16 น.
131 โครงการธนาคารขยะชุมชนริมคลอง
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
4 15,000.00 7 เม.ย. 66 24 เม.ย. 66 17:12 น.
132 โครงการธนาคารขยะชุมชนวัดมุจลินทร์
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
4 15,000.00 24 เม.ย. 66 24 เม.ย. 66 17:09 น.
133 โครงการธนาคารขยะชุมชนย่านมัสยิด
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
4 15,000.00 7 เม.ย. 66 24 เม.ย. 66 17:09 น.
134 โครงการธนาคารขยะชุมชนโคกจันทน์
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
4 15,000.00 24 เม.ย. 66 24 เม.ย. 66 17:06 น.
135 โครงการธนาคารขยะชุมชนวัดมุจลินทร์
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
4 15,000.00 30 มี.ค. 66 24 เม.ย. 66 16:45 น.
136 อุบลราชธานี โครงการมหัศจรรย์ 1,000วันแรกของชีวิตปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 8,500.00 1 ต.ค. 65 24 เม.ย. 66 14:13 น.
137 อุบลราชธานี การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 7,300.00 1 ต.ค. 65 24 เม.ย. 66 14:01 น.
138 อุบลราชธานี โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 5,200.00 1 ต.ค. 65 24 เม.ย. 66 13:13 น.
139 อุบลราชธานี ใส่ใจดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ( โรคเบาหวาน )
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 15,000.00 1 ต.ค. 65 24 เม.ย. 66 13:05 น.
140 อุบลราชธานี มหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต รพ.สต.กุดตากล้า ปี๒๕๖๖ ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 4,800.00 1 ต.ค. 66 24 เม.ย. 66 10:49 น.
141 อุบลราชธานี มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีบัว อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 17,400.00 1 ม.ค. 66 24 เม.ย. 66 10:43 น.
142 สงขลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ เพื่อป้องกันโรคติดต่อ ปี 2566
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
4 169,000.00 21 เม.ย. 66 21 เม.ย. 66 14:02 น.
143 ปัตตานี โครงการเพิ่มการเคลื่อนไหวทางกายด้วยการออกกำลังกายแก่เยาวชน
โดย รอมซี สาและ
3 20,000.00 20 เม.ย. 66 20 เม.ย. 66 14:08 น.
144 กลองยาวสร้างสุข บ้านโคกดีปลี ปี 66
โดย กองทุนตำบลตุยง
4 19,260.00 15 มี.ค. 66 20 เม.ย. 66 13:56 น.
145 ปัตตานี สิ่งแวดล้อมดี เยาวชนเข้มแข็ง คลองรีน่าอยู่ ปี 66
โดย กองทุนตำบลตุยง
3 15,000.00 20 เม.ย. 66 20 เม.ย. 66 12:26 น.
146 สตูล โครงการสมุนไพรพื้นบ้านกับการรักษาโรค
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 13,000.00 10 พ.ย. 65 20 เม.ย. 66 11:59 น.
147 โครงการป้องกันฝุ่น pm 2.5 ตำบลดาโต๊ะ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
2 15,000.00 11 เม.ย. 66 20 เม.ย. 66 11:46 น.
148 โครงการคัดกรองและบำบัดผู้สูบบุหรี่ ชุมชนเทศบาลตำบลหนองจิก
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
1 600.00 20 เม.ย. 66 20 เม.ย. 66 11:38 น.
149 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
0 0.00 20 เม.ย. 66 20 เม.ย. 66 11:27 น.
150 โครงการเยาวชนดาโต๊ะขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน็อก
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
3 14,100.00 10 เม.ย. 66 20 เม.ย. 66 11:10 น.
151 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ ใส่ใจผู้สูงอายุ บ้านโคกหมัก
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
2 21,000.00 11 เม.ย. 66 20 เม.ย. 66 10:39 น.
152 โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่รู้พิษภัยของบุหรี่
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
5 20,000.00 3 ต.ค. 65 20 เม.ย. 66 09:58 น.
153 สงขลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
2 100,000.00 24 มี.ค. 66 20 เม.ย. 66 09:32 น.
154 โครงการเยาวชนปลอดเหล้า
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
4 24,700.00 19 เม.ย. 66 20 เม.ย. 66 09:30 น.
155 ปัตตานี โครงการสานพลังปลุกกระแสชุมชนไร้ควันบุหรี่
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเปาะ
1 14,280.00 19 เม.ย. 66 19 เม.ย. 66 15:23 น.
156 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนและเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
5 32,760.00 19 เม.ย. 66 19 เม.ย. 66 13:41 น.
157 โครงการป้องกันสารเสพติดในเยาวชนตำบลดาโต๊ะ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
4 13,120.00 19 เม.ย. 66 19 เม.ย. 66 11:52 น.
158 โครงการขยับกายสบายชีวี เพื่อสุขภาพที่ดีของคนโคกหมัก
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
3 39,170.00 19 เม.ย. 66 19 เม.ย. 66 11:27 น.
159 ปัตตานี โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน(ต่อยอด)
โดย รอมซี สาและ
4 50,000.00 19 เม.ย. 66 19 เม.ย. 66 11:14 น.
160 ยะลา โครงการขลิบเพื่อสุขภาพ ปลอดภัย ห่างไกลโรค ประจำปี 2566
โดย กองทุนตำบลเนินงาม
2 52,000.00 14 ก.พ. 66 19 เม.ย. 66 11:02 น.
161 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเปาะ
1 23,550.00 19 เม.ย. 66 19 เม.ย. 66 10:44 น.
162 ปัตตานี โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม
โดย รอมซี สาและ
2 64,150.00 19 เม.ย. 66 19 เม.ย. 66 10:25 น.
163 ปัตตานี โครงการสุขภาพดีด้วยการงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
1 14,950.00 11 เม.ย. 66 19 เม.ย. 66 10:13 น.
164 สงขลา โครงการ ลด ละเลิกบุหรี่ เพื่อตัวคุณและคนที่คุณรัก กันเถอะครับ .............เอา
โดย Tanapon jonsuwan
6 0.00 11 ธ.ค. 63 18 เม.ย. 66 15:48 น.
165 ปัตตานี โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตรายในชุมชนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนตำบลเกาะเปาะ ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเปาะ
2 24,000.00 18 เม.ย. 66 18 เม.ย. 66 15:06 น.
166 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพ ขยับกาย สบายชีวี
โดย รอมซี สาและ
5 30,000.00 10 มี.ค. 66 18 เม.ย. 66 14:29 น.
167 ปัตตานี รำวงย้อนยุคสร้างสุขภาพ หมู่ 3 บ้านโคกดีปลี ปี 6ุุ6
โดย กองทุนตำบลตุยง
5 20,100.00 7 เม.ย. 66 18 เม.ย. 66 12:20 น.
168 ปัตตานี โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิมตำบลเกาะเปาะ ประจำปี 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเปาะ
1 30,620.00 18 เม.ย. 66 18 เม.ย. 66 12:04 น.
169 ปัตตานี ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ตามหลักปลอดเชื้อ ปี 2566
โดย กองทุนตำบลตุยง
3 85,050.00 6 เม.ย. 66 18 เม.ย. 66 11:12 น.
170 สงขลา ควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออกบ้านเขาจันทร์ปี 2566
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
4 7,210.00 9 มี.ค. 63 16 เม.ย. 66 22:33 น.
171 ปัตตานี โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา งดเสี่ยง สร้างบุญ ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
1 14,950.00 11 เม.ย. 66 12 เม.ย. 66 13:00 น.
172 ขยับกายสบายชีวีด้วยวิถีชุมชน
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
2 10,525.00 30 มี.ค. 66 12 เม.ย. 66 11:38 น.
173 สงขลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิมตำบลสะกอม
โดย กองทุนตำบลสะกอม
2 133,932.00 1 พ.ย. 65 12 เม.ย. 66 10:26 น.
174 โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการและกิจกรรมทางกายเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนาหว้า (นิคมอุทิศ)
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
7 12,715.00 27 มี.ค. 66 11 เม.ย. 66 13:23 น.
175 โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
4 30,282.00 27 มี.ค. 66 11 เม.ย. 66 12:57 น.
176 โครงการแชมพูสมุนไพรกำจัดเหาจากใบน้อยหน่า
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
6 9,740.00 27 มี.ค. 66 11 เม.ย. 66 12:49 น.
177 โครงการหนูๆ ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกนิรภัยและเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดในรถ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
6 13,925.00 27 มี.ค. 66 11 เม.ย. 66 12:01 น.
178 ยะลา โครงการบัณฑิตอาสานำพาชุมชนปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาพตำบลเนินงาม
โดย นางสาวสารีย๊ะ มะรียาแม
6 35,750.00 6 ต.ค. 64 11 เม.ย. 66 11:24 น.
179 โครงการเฝ้าระวังภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะในผู้ป่วยโรคเรื้อรังตำบลยาบี (โรคเบาหวาน โรคความดัน และโรคไต)
โดย กองทุนตำบลยาบี
0 0.00 11 เม.ย. 66 11 เม.ย. 66 10:32 น.
180 โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ตำบลปุโละปุโย
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
2 18,000.00 11 เม.ย. 66 11 เม.ย. 66 10:30 น.
181 โครงการฝากครรภ์ดี มีคุณภาพ ปี 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
5 15,000.00 21 ก.พ. 66 11 เม.ย. 66 09:51 น.
182 สตูล โครงการขลิบเพื่อสุขภาพ ปลอดภัย ห่างไกลโรค ประจำปี 2566
โดย กองทุนตำบลปากน้ำ
2 123,250.00 6 ก.พ. 66 11 เม.ย. 66 09:43 น.
183 สตูล โครงการอาหารเช้าเพื่อน้องเพียงหลวง
โดย กองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน
2 10,000.00 13 ก.พ. 66 11 เม.ย. 66 09:35 น.
184 สงขลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเพื่อการป้องกันโรคในเด็กและเยาวชนตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
โดย Tanapon jonsuwan
4 27,210.00 21 ก.พ. 66 10 เม.ย. 66 16:14 น.
185 สตูล โครงการรู้ทันโรคความดันและเบาหวานวันนี้ ชีวีปลอดโรค
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 15,371.00 10 พ.ย. 65 10 เม.ย. 66 15:54 น.
186 สตูล โครงการเตรียมตัวเตรียมใจสู้ภัยไข้เลือดออก หมู่ที่6 บ้านป่าพน
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 15,000.00 10 พ.ย. 65 10 เม.ย. 66 15:25 น.
187 พัฒนานวัตกรรม ลดขยะ ลดโรค ด้วยหลัก 7 R โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์
โดย อะหมัด หลีขาหรี
5 27,220.00 27 ก.พ. 66 10 เม.ย. 66 15:01 น.
188 สงขลา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จะโหนง ประจำปี 2566
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
5 105,215.00 16 มี.ค. 66 10 เม.ย. 66 14:06 น.
189 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชมรม อสม.นาเสมียน
โดย ชื่อกองทุนตำบลนาทับ
5 76,300.00 1 ก.ย. 65 10 เม.ย. 66 13:02 น.
190 โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
7 20,000.00 22 ก.พ. 66 10 เม.ย. 66 11:34 น.
191 โครงการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกปี 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
5 19,000.00 22 ก.พ. 66 10 เม.ย. 66 11:33 น.
192 โครงการลดเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ปี2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
8 20,000.00 22 ก.พ. 66 10 เม.ย. 66 11:31 น.
193 ปัตตานี โครงการเด็กรุ่นใหม่ ห่างไกลบุหรี่
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
1 32,760.00 22 มี.ค. 66 10 เม.ย. 66 10:58 น.
194 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง รพสต.บ้านโคกโตนด ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
0 0.00 10 เม.ย. 66 10 เม.ย. 66 10:11 น.
195 โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
0 0.00 22 มี.ค. 66 10 เม.ย. 66 10:00 น.
196 โครงการโรงเรียนสะอาดด้วยมือเรา (โรงเรียนปลอดขยะ Zero West)
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
0 0.00 22 มี.ค. 66 10 เม.ย. 66 09:59 น.
197 โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กอายุ 0 – 72 เดือน ประจำปี 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 45,200.00 10 เม.ย. 66 10 เม.ย. 66 09:52 น.
198 โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนและส่งเสริมพัฒนาการในเด็กอายุ 0-5 ปี ปี 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 23,460.00 7 เม.ย. 66 10 เม.ย. 66 09:31 น.
199 อุบลราชธานี หมู่บ้านสะอาด ปราศจากโรคภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมบ้านดอนเชียงโท หมู่ที่ 17ประจำปี 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 10,000.00 1 มี.ค. 66 10 เม.ย. 66 09:08 น.
200 อุบลราชธานี ชุมชนน่าอยู่ หมู่บ้านสะอาด ปราศจากโรค บ้านสร้างถ่อ หมู่ที่ 16 ประจำปี 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 10,000.00 1 มี.ค. 66 10 เม.ย. 66 09:04 น.
201 อุบลราชธานี ชุมชนน่าอยู่ หมู่บ้านสะอาด ปราศจากโรค บ้านสร้างถ่อ หมู่ที่ 15 ประจำปี 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 10,000.00 1 มี.ค. 66 10 เม.ย. 66 09:00 น.
202 อุบลราชธานี หมู่บ้านน่ามอง คลองสะอาด ปราศจากโรคภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม บ้านขามป้อม หมู่ที่ 14 ประจำปี 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 10,000.00 1 มี.ค. 66 10 เม.ย. 66 08:55 น.
203 อุบลราชธานี หมู่บ้านน่ามอง คลองสะอาด ปราศจากโรคภัย บ้านหนองเซือม หมู่ที่ 13 ประจำปี 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 10,000.00 1 มี.ค. 66 10 เม.ย. 66 08:49 น.
204 อุบลราชธานี หมู่บ้านส่งเสริมสุขภาพบ้านศรีบัวหมู่ที่ 12 ประจำปี 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 10,000.00 1 มี.ค. 66 7 เม.ย. 66 15:28 น.
205 อุบลราชธานี หมู่บ้านส่งเสริมสุขภาพ บ้านศรีบัว หมู่ที่ 11 ประจำปี 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 10,000.00 1 มี.ค. 66 7 เม.ย. 66 15:23 น.
206 อุบลราชธานี หมู่บ้านสะอาดปราศจากโรค บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 9 ประจำปี 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 10,000.00 1 มี.ค. 66 7 เม.ย. 66 14:58 น.
207 โครงการควบคุมป้องกันและค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ปี 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 19,000.00 7 เม.ย. 66 7 เม.ย. 66 14:24 น.
208 อุบลราชธานี ชุมชนดี มีน้ำใจ น้ำใส ไร้มลพิษ พิชิตโรคภัยบ้านรังแร้ง หมู่ที่ 8ประจำปี 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 10,000.00 1 มี.ค. 66 7 เม.ย. 66 14:13 น.
209 อุบลราชธานี บ้านน่ามองคลองสะอาด รักษาธรรมชาติบ้านดอนเชียงโท หมู่ที่ 7 ประจำปี 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 10,000.00 1 มี.ค. 66 7 เม.ย. 66 14:08 น.
210 อุบลราชธานี หมู่บ้านสะอาด ปราศจากโรคภัย ใส่ใจสุขภาพ บ้านปลาฝา หมู่ที่ 6 ประจำปี 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 10,000.00 1 มี.ค. 66 7 เม.ย. 66 14:04 น.
211 อุบลราชธานี หมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคภัย บ้านกุดตากล้า หมู่ที่ 4 ประจำปี 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 10,000.00 1 มี.ค. 66 7 เม.ย. 66 13:43 น.
212 อุบลราชธานี บ้านน่ามอง คลองสะอาด ปราศจากขยะ ประชาชนสุขภาพดี บ้านกุดตากล้า หมู่ที่ 3 ประจำปี 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 10,000.00 1 มี.ค. 66 7 เม.ย. 66 13:37 น.
213 อุบลราชธานี ชุมชนน่ามอง คลองสะอาด ประชาชนสุขภาพดี บ้านสร้างถ่อ หมู่ที่ 2 ประจำปี 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 10,000.00 1 มี.ค. 66 7 เม.ย. 66 13:33 น.
214 โครงการโภชนาการเด็ก
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
1 525.00 7 เม.ย. 66 7 เม.ย. 66 12:52 น.
215 อุบลราชธานี โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคประจำปี 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 30,000.00 1 มี.ค. 66 7 เม.ย. 66 11:49 น.
216 อุบลราชธานี โครงการผู้สูงวัยสุขภาพดี ชีวียืนยาว (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสร้างถ่อ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 100,000.00 1 ก.พ. 66 7 เม.ย. 66 11:44 น.
217 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ประจำปี 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
3 34,000.00 7 เม.ย. 66 7 เม.ย. 66 11:34 น.
218 โครงการฟันสวย ยิ้มสดใส ทุกช่วงวัย ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
4 48,300.00 7 เม.ย. 66 7 เม.ย. 66 11:16 น.
219 โครงการธนาคารขยะชุมชนโคกจันทน์
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
0 0.00 7 เม.ย. 66 7 เม.ย. 66 11:12 น.
220 โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ และหลังคลอด ปี 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
4 58,000.00 7 เม.ย. 66 7 เม.ย. 66 10:33 น.
221 โครงการหมู่บ้านสะอาด ปราศจากโรคภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม บ้านสร้างถ่อ หมู่ที่ 1 ประจำปี 2566.
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
0 0.00 7 เม.ย. 66 7 เม.ย. 66 10:17 น.
222 พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ (โรงเรียนชราบาล)ตำบลฝาละมีประจำปี 2564
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
4 118,500.00 29 ก.ย. 63 5 เม.ย. 66 12:24 น.
223 ยะลา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอาบน้ำมัยยิต(ศพ)ตามหลักศาสนาและตามหลักสุขลักษณะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในชุมตำบลเนินงาม ประจำปี2566
โดย กองทุนตำบลเนินงาม
2 37,600.00 3 มี.ค. 66 4 เม.ย. 66 15:51 น.
224 สตูล โครงการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเมือง ประจำปี 2566
โดย กองทุนฯตำบลละงู
6 60,146.00 29 มี.ค. 66 4 เม.ย. 66 15:37 น.
225 สตูล โครงการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านเกาะยวน ประจำปี 2566
โดย กองทุนฯตำบลละงู
6 70,331.00 29 มี.ค. 66 4 เม.ย. 66 15:07 น.
226 สตูล โครงการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านนาพญา ประจำปี 2566
โดย กองทุนฯตำบลละงู
6 28,996.00 29 มี.ค. 66 4 เม.ย. 66 14:43 น.
227 สตูล โครงการสมองสดใส จิตใจเบิกบาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองขุด ปี พ.ศ. 2566
โดย กองทุนฯตำบลละงู
6 126,896.00 29 มี.ค. 66 4 เม.ย. 66 14:01 น.
228 ปัตตานี โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนรัก ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
1 15,000.00 14 มี.ค. 66 4 เม.ย. 66 13:32 น.
229 ปัตตานี โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการสำหรับเด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
1 15,000.00 14 มี.ค. 66 4 เม.ย. 66 13:19 น.
230 ปัตตานี โครงการสุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข เขตเทศบาลตำบลบ่อทอง
โดย ชื่อกองทุนตำบลบ่อทอง
0 0.00 4 เม.ย. 66 4 เม.ย. 66 11:03 น.
231 โครงการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการดุจญาติมิตร สุขภาพจิตดีมีกำลังใจปี 2565
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
0 0.00 4 เม.ย. 66 4 เม.ย. 66 10:43 น.
232 สงขลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเพื่อป้องกันโรคในเด็กและเยาวชนตำบลนาหว้า
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
4 52,305.00 27 มี.ค. 66 4 เม.ย. 66 10:38 น.
233 ปัตตานี โครงการส่งเสริมและป้องกันภัยจากยาเสพติด
โดย ชื่อกองทุนตำบลบ่อทอง
0 0.00 4 เม.ย. 66 4 เม.ย. 66 10:33 น.
234 ปัตตานี โครงการชุมชนปลอดสุรา
โดย ชื่อกองทุนตำบลบ่อทอง
0 0.00 4 เม.ย. 66 4 เม.ย. 66 10:25 น.
235 โครงการแว่นตาเพื่อผู้สูงอายุและผูัยากไร้
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
0 0.00 4 เม.ย. 66 4 เม.ย. 66 10:16 น.
236 ปัตตานี โครงการชุมชนห่างไกลบุหรี่
โดย ชื่อกองทุนตำบลบ่อทอง
0 0.00 4 เม.ย. 66 4 เม.ย. 66 10:15 น.
237 ปัตตานี โครงการอากาศดี ปอดแข็งแรง
โดย ชื่อกองทุนตำบลบ่อทอง
0 0.00 4 เม.ย. 66 4 เม.ย. 66 09:58 น.
238 ปัตตานี โครงการชุมชนร่วมใจในการจัดการขยะ เทศบาลตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
โดย ชื่อกองทุนตำบลบ่อทอง
0 0.00 4 เม.ย. 66 4 เม.ย. 66 09:54 น.
239 สตูล โครงการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์อบรมเด็ก ก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านลาหงา ประจำปี 2566
โดย กองทุนฯตำบลละงู
6 59,161.00 29 มี.ค. 66 4 เม.ย. 66 09:49 น.
240 โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
2 12,700.00 3 เม.ย. 66 4 เม.ย. 66 09:35 น.
241 ปัตตานี โครงการขยับกาย สบายชีวี
โดย ชื่อกองทุนตำบลบ่อทอง
1 0.00 3 เม.ย. 66 4 เม.ย. 66 09:23 น.
242 สตูล โครงการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านปากละงู ประจำปี 2566
โดย กองทุนฯตำบลละงู
6 61,081.00 29 มี.ค. 66 3 เม.ย. 66 16:06 น.
243 สตูล โครงการมื้อเช้าอิ่มท้องสมองสดใสในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละงู(อนุบาล 3 ขวบ) ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนฯตำบลละงู
6 64,811.00 29 มี.ค. 66 3 เม.ย. 66 16:02 น.
244 โครงการสุขภาพฟันดียิ้มสวยทุกกลุ่มวัย ประจำปี 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
4 33,830.00 3 เม.ย. 66 3 เม.ย. 66 12:04 น.
245 โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการ และส่งเสริมพัฒนาการในเด็กอายุ 0-72 เดือน ประจำปี 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 53,500.00 3 เม.ย. 66 3 เม.ย. 66 11:42 น.
246 โครงการลดเสี่ยงเลี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
3 11,000.00 22 ก.พ. 66 3 เม.ย. 66 11:25 น.
247 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปี 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
3 25,520.00 3 เม.ย. 66 3 เม.ย. 66 11:24 น.
248 โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตามผู้ป่วยวัณโรค ประจำปี 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 25,480.00 3 เม.ย. 66 3 เม.ย. 66 11:08 น.
249 โครงการส่งเสริมการได้รับวัคซีนในเด็ก 0-5 ปี ครบตามเกณฑ์ ปี2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
6 20,500.00 21 ก.พ. 66 3 เม.ย. 66 10:53 น.
250 โครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดอย่างมีคุณภาพ ประจำปี 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 23,800.00 3 เม.ย. 66 3 เม.ย. 66 10:46 น.
251 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปี 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 59,000.00 3 เม.ย. 66 3 เม.ย. 66 10:27 น.
252 โครงการสิ่งแวดล้อมดี เริ่มต้นที่การจัดการขยะเปียกของครัวเรือน
โดย ชื่อกองทุนตำบลบางเขา
2 35,906.00 8 มี.ค. 66 3 เม.ย. 66 10:27 น.
253 สตูล โครงการเฝ้าระวังและคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง หมู่ที่7 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 14,930.00 10 พ.ย. 65 3 เม.ย. 66 09:36 น.
254 สตูล โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่เพื่อการดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงหรือบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นอุจจาระหรือปัสสาวะไม่ได้
โดย กองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน
3 25,650.00 21 มี.ค. 66 3 เม.ย. 66 09:36 น.
255 สตูล โครงการใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง หมู่ที่8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 15,000.00 10 พ.ย. 65 3 เม.ย. 66 09:31 น.
256 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการศพ ตามหลักสุขลักษณะลดการแพร่กระจายเชื้อโรค
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
2 40,000.00 22 ก.พ. 66 31 มี.ค. 66 12:05 น.
257 สตูล โครงการเฝ้าระวังและคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง หมู่ที่4 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 14,970.00 10 พ.ย. 65 31 มี.ค. 66 10:41 น.
258 สตูล โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร เพื่อสุขภาพ
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 12,800.00 10 พ.ย. 65 31 มี.ค. 66 10:36 น.
259 โครงการหนูน้อยปฐมวัยว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ โรงเรียนอนุบาลพงบูโล๊ะ
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 28,290.00 30 มี.ค. 66 30 มี.ค. 66 15:02 น.
260 โครงการหนูน้อยปฐมวัยว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 22,590.00 30 มี.ค. 66 30 มี.ค. 66 14:26 น.
261 นราธิวาส โครงการโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ปี 2566
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
1 43,210.00 30 มี.ค. 66 30 มี.ค. 66 13:46 น.
262 โครงการหนูน้อยปฐมวัยว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพงบูโล๊ะ
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 34,275.00 30 มี.ค. 66 30 มี.ค. 66 11:50 น.
263 โครงการครอบครัวสดใส ใส่ใจวัยรุ่น
โดย กองทุนตำบลจะนะ
1 18,460.00 30 ก.ย. 65 30 มี.ค. 66 11:49 น.
264 โครงการหนูน้อยปฐมวัยว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 26,720.00 30 มี.ค. 66 30 มี.ค. 66 11:17 น.
265 โครงการหนูน้อยปฐมวัยว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรีมิตร
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 36,260.00 30 มี.ค. 66 30 มี.ค. 66 10:20 น.
266 โครงการหนูน้อยปฐมวัยว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัรกัส
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 25,150.00 30 มี.ค. 66 30 มี.ค. 66 09:50 น.
267 โครงการหนูจ๋า รู้ไว้ อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม และตะโกน โยน ยื่น แล้วจะปลอดภัยจากการจมน้ำ
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
3 32,380.00 29 มี.ค. 66 29 มี.ค. 66 15:05 น.
268 โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
4 20,000.00 27 ก.พ. 66 29 มี.ค. 66 13:57 น.
269 นราธิวาส โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ
0 0.00 10 มี.ค. 66 29 มี.ค. 66 13:52 น.
270 นราธิวาส โครงการอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ
0 0.00 10 มี.ค. 66 29 มี.ค. 66 13:51 น.
271 นราธิวาส โครงการอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ
0 0.00 10 มี.ค. 66 29 มี.ค. 66 13:50 น.
272 นราธิวาส โครงการอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ
0 0.00 10 มี.ค. 66 29 มี.ค. 66 13:49 น.
273 โครงการอสม.ชวนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
4 20,000.00 22 ก.พ. 66 29 มี.ค. 66 11:57 น.
274 โครงการสร้างเสริมกิจกรรมทางกาย บ้านวังยาว
โดย jindawan
0 0.00 29 มี.ค. 66 29 มี.ค. 66 11:41 น.
275 โครงการสวมหมวกนิรภัยเสริมสร้างวินัยจราจร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขภาพดี
โดย ดวงดาว อุปสิทธิ์
0 0.00 29 มี.ค. 66 29 มี.ค. 66 11:38 น.
276 โครงการปลอดภัยไว้ก่อนด้วยหมวกนิรภัย
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 53,350.00 29 มี.ค. 66 29 มี.ค. 66 11:24 น.
277 ตัวอย่าง_โครงการชุมชนบ้านร่องเหนือขับขี่ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ
โดย phanicha
4 25,010.00 14 พ.ย. 65 28 มี.ค. 66 22:43 น.
278 โครงการหนูน้อยฟันดีพัฒนาการสมวัย
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 35,700.00 27 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 15:13 น.
279 โครงการดูแล ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยติดบ้านเพื่อคุณภาพชีวิตดี สังคมเด่น พลังใจเข้มแข็ง
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 24,100.00 27 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 14:39 น.
280 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
5 14,950.00 27 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 14:12 น.
281 โครงการชุมชนปลอดภัยห่างไกลโรคไข้เลือดออก ปี 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 24,900.00 27 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 12:05 น.
282 โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 25,000.00 27 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 11:34 น.
283 โครงการอบรมการคัดแยกขยะและการจัดการขยะในโรงเรียน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
5 12,800.00 27 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 11:09 น.
284 โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนในเด็ก 0-5 ปี
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 13,700.00 24 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 11:06 น.
285 พัทลุง โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแกนนำสตรีมุสลิม บ้านม่วงทวน ปี 2566
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
4 29,100.00 27 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 09:38 น.
286 สตูล โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลปากน้ำ
2 27,446.00 23 ก.พ. 66 27 มี.ค. 66 09:38 น.
287 พัทลุง โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม หมู่ที่ 3 บ้านม่วงทวน ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
3 24,200.00 22 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 09:20 น.
288 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ .......................
โดย Tanapon jonsuwan
6 66,375.00 26 มี.ค. 66 26 มี.ค. 66 14:26 น.
289 สงขลา ตัวอย่าง_โครงการบริหารและพัฒนาประสิทธิภาพกองทุนสุขภาพ อบต.ตัวอย่าง ปี....
โดย twoseadj
8 188,500.00 24 ก.ย. 61 26 มี.ค. 66 13:52 น.
290 สงขลา (ตัวอย่าง) โครงการเพิ่มกิจกรรมทางกายเด็กวัยใส บ้านนาคำ
โดย กองทุนตัวอย่าง
5 20,000.00 1 มิ.ย. 60 26 มี.ค. 66 13:17 น.
291 ตัวอย่าง_โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน แบ่งปันน้ำใจ ใส่ใจคนพิการ คลองแห
โดย twoseadj
5 20,000.00 25 มิ.ย. 65 26 มี.ค. 66 13:14 น.
292 สงขลา โครงการปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อสุขภาพที่ดีกว่า
โดย Tanapon jonsuwan
6 51,150.00 8 เม.ย. 64 26 มี.ค. 66 09:43 น.
293 สงขลา โครงการ มาสร้างสุข ลดความทุกข์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า............(เอา)
โดย Tanapon jonsuwan
5 0.00 10 ต.ค. 63 26 มี.ค. 66 09:41 น.
294 โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ (โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว)
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลลิปะสะโง
0 0.00 24 มี.ค. 66 24 มี.ค. 66 09:58 น.
295 โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
2 20,000.00 22 ก.พ. 66 24 มี.ค. 66 09:54 น.
296 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก HPV DNA Test และการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
5 12,700.00 27 ก.พ. 66 24 มี.ค. 66 09:06 น.
297 สงขลา เด็กและเยาวชน
โดย ชื่อกองทุนตำบลขุนตัดหวาย
0 0.00 23 มี.ค. 66 23 มี.ค. 66 20:17 น.
298 สงขลา โครงการเพิ่มทักษะชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉิน ศพด.มัสยิดบ้านโอน
โดย ชื่อกองทุนตำบลขุนตัดหวาย
5 10,000.00 17 ต.ค. 65 23 มี.ค. 66 20:13 น.
299 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ปี 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 31,750.00 23 มี.ค. 66 23 มี.ค. 66 11:07 น.
300 โครงการส่งเสริมสุขภาพและออกกำลังกายในโรงเรียน
โดย กองทุนตำบลจะนะ
1 25,000.00 30 ก.ย. 65 22 มี.ค. 66 20:27 น.
301 สตูล โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง หมู่3 ตำบลปาล์มพัฒนา
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 16,101.00 10 พ.ย. 65 22 มี.ค. 66 16:05 น.
302 สตูล โครงการร่วมใจตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 2 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 17,900.00 10 พ.ย. 65 22 มี.ค. 66 15:58 น.
303 สตูล โครงการส่งเสริมและป้องกันภาวะซีดในเด็กอายุ 6เดือน-5ปี รพ.สต.บ้านมะนัง
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 41,950.00 10 พ.ย. 65 22 มี.ค. 66 15:50 น.
304 สตูล โครงการส่งเสริมและป้องกันภาวะซีดในเด็กอายุ 6 เดือน - 5ปี เขตโรงพยาบาลมะนัง ปี2566
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 42,200.00 10 พ.ย. 65 22 มี.ค. 66 15:44 น.
305 สตูล โครงการส่งเสริมและป้องกันภาวะซีดในเด็กอายุ 6 เดือน - 5ปี รพ.สต.ปาล์มพัฒนา
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 42,200.00 10 พ.ย. 65 22 มี.ค. 66 15:39 น.
306 พัทลุง โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการ "ชะลอไต ชะลอวัย" ในกลุ่มเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2566
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
2 48,400.00 3 พ.ย. 65 22 มี.ค. 66 11:53 น.
307 สตูล โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายไทเก๊ก เพื่อสุขภาพ
โดย ชื่อกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพง
2 28,575.00 1 ก.พ. 66 21 มี.ค. 66 15:15 น.
308 โครงการตรวจคัดกรองและให้ความรู้โรคความดันโลหิตสูง และเบาหวาน
โดย สมนึก
1 38,150.00 7 มี.ค. 66 20 มี.ค. 66 14:11 น.
309 โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชน
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 76,425.00 16 มี.ค. 66 16 มี.ค. 66 15:07 น.
310 โครงการลดหวาน คนท่าแค
โดย สมนึก
0 0.00 16 มี.ค. 66 16 มี.ค. 66 11:10 น.
311 โครงการลดหวาน คนท่าแค
โดย สมนึก
0 0.00 16 มี.ค. 66 16 มี.ค. 66 10:49 น.
312 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการเล่นบาสโลบ ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ปี 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าชิง
3 8,260.00 9 ก.พ. 66 15 มี.ค. 66 15:54 น.
313 ปัตตานี โครงการบ้านน่าอยู่ ชุมชนสะอาด ปราศจากโรค ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
2 12,700.00 15 มี.ค. 66 15 มี.ค. 66 11:18 น.
314 สตูล โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนและเยาวชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด (ตัวอย่าง)
โดย กองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
3 18,100.00 8 มี.ค. 66 14 มี.ค. 66 15:17 น.
315 สงขลา โครงการเพิ่มทักษะชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉิน ศพด.มัสยิดบ้านป่าระไม
โดย ชื่อกองทุนตำบลขุนตัดหวาย
6 10,000.00 17 ต.ค. 65 14 มี.ค. 66 13:41 น.
316 ตรัง โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำลูกประคบสมุนไพรและการนวดด้วยลูกประคบ ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
2 20,000.00 14 มี.ค. 66 14 มี.ค. 66 11:54 น.
317 ตรัง โครงการนวัตกรรมกล่องยาไทย สมุนไพร ใกล้ตัว ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
2 30,574.00 14 มี.ค. 66 14 มี.ค. 66 11:32 น.
318 ปัตตานี โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติดตำบลดอนรัก ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
1 30,400.00 9 มี.ค. 66 14 มี.ค. 66 11:13 น.
319 ตรัง โครงการ หมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย หมู่ที่ 11บ้านไร่พรุ ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
2 12,000.00 14 มี.ค. 66 14 มี.ค. 66 11:12 น.
320 สงขลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ถูกต้องตามหลักการแพทย์
โดย ชื่อกองทุนตำบลขุนตัดหวาย
3 40,240.00 17 ต.ค. 65 14 มี.ค. 66 08:37 น.
321 ตรัง โครงการ หมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย หมู่ที่ 8 บ้านหนองห้าง ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
2 20,000.00 13 มี.ค. 66 13 มี.ค. 66 16:15 น.
322 สงขลา โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
3 30,000.00 13 มี.ค. 66 13 มี.ค. 66 15:52 น.
323 ตรัง โครงการ หมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย หมู่ที่ 9 บ้านใสขุดหิน ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
2 12,000.00 13 มี.ค. 66 13 มี.ค. 66 15:39 น.
324 ตรัง โครงการ หมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย หมู่ที่ 4 บ้านไร่พรุ ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
1 12,000.00 13 มี.ค. 66 13 มี.ค. 66 15:25 น.
325 ตรัง โครงการ หมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย หมู่ที่ 6บ้านปากห้วย ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
2 12,000.00 13 มี.ค. 66 13 มี.ค. 66 15:17 น.
326 โครงการ หมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเร็จ ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
2 12,000.00 13 มี.ค. 66 13 มี.ค. 66 15:06 น.
327 โครงการ หมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเร็จ ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
0 0.00 13 มี.ค. 66 13 มี.ค. 66 14:37 น.
328 โครงการ หมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเร็จ ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
2 12,000.00 13 มี.ค. 66 13 มี.ค. 66 13:48 น.
329 โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันภัยยาเสพติด
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
1 20,000.00 22 ก.พ. 66 13 มี.ค. 66 10:37 น.
330 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
2 10,000.00 22 ก.พ. 66 10 มี.ค. 66 12:00 น.
331 สงขลา โครงการส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้ที่ปลอดภัยจากสารเคมี
โดย Tanapon jonsuwan
5 35,000.00 18 พ.ย. 65 10 มี.ค. 66 09:57 น.
332 ปัตตานี โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
1 29,200.00 7 มี.ค. 66 9 มี.ค. 66 15:20 น.
333 ปัตตานี โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิมตำบลดอนรัก ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
2 89,400.00 7 มี.ค. 66 9 มี.ค. 66 14:29 น.
334 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการเล่นน้ำ
โดย ชื่อกองทุนตำบลบางเขา
2 16,400.00 8 มี.ค. 66 9 มี.ค. 66 10:32 น.
335 โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
1 40,000.00 23 ก.พ. 66 9 มี.ค. 66 09:50 น.
336 โครงการจุดเริ่มต้นมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ปี2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลกรงปินัง
3 21,115.00 8 มี.ค. 66 8 มี.ค. 66 16:23 น.
337 ปัตตานี โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและเบาหวานเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจากโรค
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
3 19,475.00 8 มี.ค. 66 8 มี.ค. 66 13:30 น.
338 ปัตตานี โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
2 54,700.00 7 มี.ค. 66 7 มี.ค. 66 14:47 น.
339 ตรวจคัดกรองและให้ความรู้มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมตำบลตะโละหะลอ
โดย รูสลาม สาร๊ะ
3 20,000.00 13 ธ.ค. 65 7 มี.ค. 66 12:13 น.
340 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ห่างไกลโรคอ้วนลงพุง
โดย ชื่อกองทุนตำบลกรงปินัง
2 49,950.00 3 มี.ค. 66 7 มี.ค. 66 10:03 น.
341 สตูล โครงการหนูน้อยโละใสใส่ใจสุขภาพ
โดย กองทุนตำบลปากน้ำ
2 86,400.00 3 ก.พ. 66 7 มี.ค. 66 09:50 น.
342 สงขลา โครงการ มาสร้างสุข ลดความทุกข์เพื่อชีวิตที่ยืนยาว ........................
โดย Tanapon jonsuwan
5 0.00 24 ก.พ. 66 6 มี.ค. 66 16:15 น.
343 สตูล โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 60,000.00 1 พ.ย. 65 5 มี.ค. 66 17:30 น.
344 สตูล โครงการส่งเสริมสุขภาพการขลิบอวัยวะเพศชาย
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 40,000.00 1 พ.ย. 65 5 มี.ค. 66 17:29 น.
345 โครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเปาะ
2 19,650.00 3 มี.ค. 66 3 มี.ค. 66 11:23 น.
346 ปัตตานี โครงการวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเปาะ
2 27,000.00 28 ก.พ. 66 3 มี.ค. 66 09:27 น.
347 ยะลา โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพตำบลเบตง ประจำปี 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
3 150,720.00 20 ธ.ค. 65 2 มี.ค. 66 10:14 น.
348 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเปาะ
2 30,900.00 16 ก.พ. 66 1 มี.ค. 66 16:00 น.
349 โครงการโรงเรียนเกาะเปาะรักษ์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเปาะ
3 38,810.00 20 ก.พ. 66 1 มี.ค. 66 15:49 น.
350 โครงการรักอนามัย ใส่ใจสุขภาพ
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเปาะ
3 30,000.00 9 ก.พ. 66 1 มี.ค. 66 15:44 น.
351 นราธิวาส โครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนตำบลกะลุวอเหนือ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ
0 0.00 15 ก.พ. 66 1 มี.ค. 66 15:11 น.
352 นราธิวาส โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ
0 0.00 15 ก.พ. 66 1 มี.ค. 66 14:54 น.
353 สงขลา สร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเด็กวัยเรียนด้วยนิทานส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์
โดย อะหมัด หลีขาหรี
6 25,000.00 10 พ.ค. 62 27 ก.พ. 66 15:01 น.
354 ปัตตานี โครงการร้านอาหารได้มาตรฐาน ผู้บริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรค ปี 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเปาะ
5 16,740.00 14 ก.พ. 66 27 ก.พ. 66 14:36 น.
355 โครงการเด็กบางตาวา โภชนาการดี ไม่มีภาวะซีด
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
5 16,500.00 27 ก.พ. 66 27 ก.พ. 66 11:55 น.
356 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน แก่เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
7 17,975.00 27 ก.พ. 66 27 ก.พ. 66 11:18 น.
357 ปัตตานี โครงการ “ชุมชนคอลอตันหยง สุขภาพดี มีสุข ประจำปีงบประมาณ 2566”
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
3 20,000.00 23 พ.ย. 65 26 ก.พ. 66 12:16 น.
358 ปัตตานี โครงการรณรงค์เด็กปฐมวัยสวมหมวกนิรภัย ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
2 25,196.00 23 พ.ย. 65 24 ก.พ. 66 18:11 น.
359 ปัตตานี โครงการส่งเสริมเด็กปฐมวัยสมองแจ่มใสโดยผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
2 22,346.00 23 พ.ย. 65 24 ก.พ. 66 18:00 น.
360 ปัตตานี โครงการตาดีการ่วมใจและรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
2 35,000.00 23 พ.ย. 65 24 ก.พ. 66 17:46 น.
361 ปัตตานี โครงการ อย.น้อยคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
4 18,000.00 23 พ.ย. 65 24 ก.พ. 66 17:36 น.
362 ปัตตานี โครงการป้องกันการมั่วสุมอบายมุขและการใช้สารเสพติดให้โทษในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
4 20,000.00 22 พ.ย. 65 24 ก.พ. 66 17:23 น.
363 ปัตตานี โครงการเยาวชนวัยใส รักปลอดภัย ห่างไกลจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
2 20,000.00 21 พ.ย. 65 24 ก.พ. 66 16:58 น.
364 โครงการเด็กน้อยฟันสวย
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
3 10,000.00 22 ก.พ. 66 23 ก.พ. 66 15:01 น.
365 โครงการหนูน้อยยิ้มสวย
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
2 10,000.00 22 ก.พ. 66 23 ก.พ. 66 11:58 น.
366 สงขลา โครงการปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อสุขภาพที่ดีกว่า
โดย Tanapon jonsuwan
6 52,560.00 25 ส.ค. 65 21 ก.พ. 66 13:32 น.
367 สตูล โครงการประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 2-6 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลกำแพง
โดย ชื่อกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพง
1 44,420.00 1 ก.พ. 66 20 ก.พ. 66 15:59 น.
368 สตูล โครงการเด็กไทยไม่กินหวาน ปีงบประมาณ 2566
โดย ชื่อกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพง
1 67,250.00 1 ก.พ. 66 20 ก.พ. 66 15:14 น.
369 ปัตตานี โครงการเสริมภูมิคุ้มกันให้ลูกรัก ปลอดภัยห่างไกลโรคปี 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเปาะ
4 22,781.00 16 ก.พ. 66 20 ก.พ. 66 10:07 น.
370 สตูล โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
2 50,000.00 10 พ.ย. 65 19 ก.พ. 66 18:09 น.
371 สตูล โครงการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลปากน้ำ
1 100,000.00 13 ม.ค. 66 17 ก.พ. 66 09:46 น.
372 ปัตตานี โครงการเครือข่ายร่วมใจต้านภัยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเปาะ
5 22,567.00 15 ก.พ. 66 16 ก.พ. 66 10:03 น.
373 การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
โดย วาลัยพร ด้วงคง
0 0.00 15 ก.พ. 66 15 ก.พ. 66 17:31 น.
374 โครงการรู้เท่าทันป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ/สมอง (ประเภท 3)
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
1 35,776.00 15 ก.พ. 66 15 ก.พ. 66 14:38 น.
375 โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมสมาธิบำบัด SKT ในผู้สูงอายุชุมชนสามัคคี
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
2 32,190.00 15 ก.พ. 66 15 ก.พ. 66 14:03 น.
376 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (ประเภท 2)
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
2 26,745.00 15 ก.พ. 66 15 ก.พ. 66 13:48 น.
377 โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา ประจำปี 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
1 85,650.00 15 ก.พ. 66 15 ก.พ. 66 11:39 น.
378 โครงการต้านภัยเข่าเสื่อมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ประจำปี 2566 (ประเภท 1)
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
3 22,470.00 15 ก.พ. 66 15 ก.พ. 66 11:29 น.
379 โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรคเบาหวาน ประจำปี 2566 (ประเภท 1)
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
4 29,150.00 15 ก.พ. 66 15 ก.พ. 66 11:18 น.
380 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แกนนำสุขภาพ ในการค้นหาและดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ ในเขตเทศบาลนครยะลา ประจำปี 2566 (ประเภท 1)
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
2 7,000.00 15 ก.พ. 66 15 ก.พ. 66 11:05 น.
381 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน ของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านสะเตง ประจำปี 2566 (ประเภท 1)
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
1 8,825.00 15 ก.พ. 66 15 ก.พ. 66 10:34 น.
382 โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธุ์และคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม และมะเร็งลำไส้ใหญ่ ปี 2566 (ประเภท 1)
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
1 23,600.00 15 ก.พ. 66 15 ก.พ. 66 10:17 น.
383 โครงการพัฒนาศักยภาพเเกนนำสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหนองจิก ประจำปี 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
2 30,000.00 14 ก.พ. 66 14 ก.พ. 66 15:17 น.
384 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประชารัฐร่วมใจลดภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ในชุมชนเสรี (ประเภท 2)
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
2 11,145.00 14 ก.พ. 66 14 ก.พ. 66 14:56 น.
385 การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
โดย วาลัยพร ด้วงคง
0 0.00 14 ก.พ. 66 14 ก.พ. 66 14:32 น.
386 ยะลา โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในโรงเรียน
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 20,300.00 13 ก.พ. 66 13 ก.พ. 66 15:59 น.
387 พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านฝาละมี ตำบลฝาละมี ประจำปี 2566
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
3 18,800.00 13 ก.พ. 66 13 ก.พ. 66 13:41 น.
388 พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านฝาละมีตำบลฝาละมี ประจำปี 2564
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
3 14,600.00 5 เม.ย. 64 13 ก.พ. 66 13:37 น.
389 โครงการถังขยะอินทรีย์ช่วยลดโรค ชุมชนโคกจันทน์ ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
3 15,000.00 4 ธ.ค. 65 13 ก.พ. 66 09:58 น.
390 โครงการถังขยะอินทรีย์ช่วยลดโรค ชุมชนวัดมุจลินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
3 15,000.00 4 ธ.ค. 65 13 ก.พ. 66 09:58 น.
391 โครงการถังขยะอินทรีย์ช่วยลดโรค ชุมชนย่านมัสยิด ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
3 15,000.00 4 ธ.ค. 65 13 ก.พ. 66 09:57 น.
392 โครงการถังขยะอินทรีย์ช่วยลดโรค ชุมชนริมคลอง ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
3 15,000.00 4 ธ.ค. 65 13 ก.พ. 66 09:57 น.
393 โครงการถังขยะอินทรีย์ช่วยลดโรค ชุมชนริมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
3 15,000.00 4 ธ.ค. 65 13 ก.พ. 66 09:57 น.
394 โครงการถังขยะอินทรีย์ช่วยลดโรค ชุมชนท่ายาลอ ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
3 15,000.00 4 ธ.ค. 65 13 ก.พ. 66 09:56 น.
395 โครงการถังขยะอินทรีย์ช่วยลดโรค ชุมชนกลูแป ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
3 15,000.00 4 ธ.ค. 65 13 ก.พ. 66 09:55 น.
396 พัทลุง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน รพ.สต.บ้านฝาละมี ประจำปี 2566
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
1 20,950.00 11 ก.พ. 66 11 ก.พ. 66 14:53 น.
397 พัทลุง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน รพ.สต.บ้านฝาละมี
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
1 20,950.00 3 พ.ย. 65 11 ก.พ. 66 14:51 น.
398 พัทลุง เพิ่มการเข้าถึงการคัดกรองและผ่าตัดตาต้อกระจก และแก้ปัญหาความผิดปกติทางสายตา ตำบลฝาละมี
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
5 18,800.00 2 ธ.ค. 65 11 ก.พ. 66 14:37 น.
399 พัทลุง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ตำบลฝาละมี ประจำปี 2566
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
5 141,800.00 11 ก.พ. 66 11 ก.พ. 66 14:36 น.
400 สตูล โครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในพื้นที่ทุรกันดาร ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลปากน้ำ
5 46,600.00 13 ม.ค. 66 11 ก.พ. 66 13:18 น.
401 สตูล โครงการรณรงค์อาหารปลอดภัย ห่วงใยผู้บริโภค
โดย ชื่อกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพง
7 75,000.00 1 ก.พ. 66 11 ก.พ. 66 11:47 น.
402 สงขลา ตัวอย่าง_โครงการเพิ่มการเข้าถึงการคัดกรองและผ่าตัดตาต้อกระจก และแก้ปัญหาความผิดปกติทางสายตา อบต...../เทศบาล....
โดย twoseadj
6 75,880.00 10 ต.ค. 61 10 ก.พ. 66 11:19 น.
403 สงขลา ตัวอย่าง....โครงการดูแลบุคคลมีภาวะพึ่งพิงที่มีปัญหาการกลั้นอุจจาระเข้าถึงชุดสิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมสำเร็จรูป
โดย twoseadj
2 1.00 11 พ.ค. 65 9 ก.พ. 66 09:48 น.
404 ออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลป
โดย วาลัยพร ด้วงคง
0 0.00 8 ก.พ. 66 8 ก.พ. 66 13:32 น.
405 ปัตตานี โครงการป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิตเด็กปฐมวัย
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเปาะ
1 12,770.00 7 ก.พ. 66 8 ก.พ. 66 10:04 น.
406 สงขลา โครงการเต้นลดพุง ลดโรค ใส่ใจ สุขภาพ
โดย ชื่อกองทุนตำบลนาทับ
5 52,768.00 1 ก.ย. 65 7 ก.พ. 66 14:07 น.
407 สงขลา โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลท่าหมอไทร ปี 2566
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร
3 50,000.00 2 ก.พ. 66 6 ก.พ. 66 14:41 น.
408 สงขลา โครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดย กองทุนตำบลคู
1 91,500.00 16 ธ.ค. 65 6 ก.พ. 66 12:06 น.
409 ปัตตานี โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับเยาวชนและนักเรียนในพื้นที่ตำบลเกาะเปาะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเปาะ
1 15,600.00 6 ก.พ. 66 6 ก.พ. 66 10:59 น.
410 สตูล โครงการกำแพงร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (100%)
โดย ชื่อกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพง
4 87,610.00 1 ก.พ. 66 6 ก.พ. 66 09:59 น.
411 ปัตตานี โครงการเกาะเปาะรักษ์สุขภาพ ชีวิตสดใส
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเปาะ
3 32,120.00 3 ก.พ. 66 3 ก.พ. 66 14:59 น.
412 ยะลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเด็กเยาวชนมุสลิมตำบลยะต๊ะ ปีงบประมาณ 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลยะต๊ะ
1 67,500.00 19 ม.ค. 66 3 ก.พ. 66 10:49 น.
413 ยะลา โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรและแพทย์แผนไทย องค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ ปีงบประมาณ 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลยะต๊ะ
1 16,500.00 19 ม.ค. 66 3 ก.พ. 66 10:16 น.
414 ยะลา โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลยะต๊ะ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลยะต๊ะ
1 24,110.00 19 ม.ค. 66 3 ก.พ. 66 10:04 น.
415 ยะลา โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลยะต๊ะ
1 48,100.00 19 ม.ค. 66 2 ก.พ. 66 15:25 น.
416 ยะลา พัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคไข้เลือดออกและโรคโควิด19 ในโรงเรียน(อสม.จิ๋ว)
โดย ชื่อกองทุนตำบลยะต๊ะ
1 25,400.00 19 ม.ค. 66 2 ก.พ. 66 15:17 น.
417 ยะลา โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ“ขยับกายสบายชีวี” ประจำปีงบประมาณ2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลยะต๊ะ
1 36,900.00 19 ม.ค. 66 2 ก.พ. 66 14:47 น.
418 ยะลา โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลยะต๊ะ
1 20,900.00 19 ม.ค. 66 2 ก.พ. 66 14:37 น.
419 ยะลา โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้หญิงตั้งครรภ์และเตรียมการเป็นแม่ที่ดีปีงบประมาณ2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลยะต๊ะ
1 24,600.00 19 ม.ค. 66 2 ก.พ. 66 14:24 น.
420 ยะลา โครงการสตรีใส่ใจรู้เท่าทันมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ประจำปี 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลยะต๊ะ
1 47,400.00 19 ม.ค. 66 2 ก.พ. 66 13:52 น.
421 ยะลา โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
โดย ชื่อกองทุนตำบลยะต๊ะ
1 52,000.00 19 ม.ค. 66 2 ก.พ. 66 13:42 น.
422 ยะลา โรงเรียนต้นแบบเกษตรปลอดสาร หนูน้อยทานผัก รักสุขภาพ
โดย ชื่อกองทุนตำบลยะต๊ะ
1 34,960.00 19 ม.ค. 66 2 ก.พ. 66 13:32 น.
423 พัทลุง โครงการ ชุมชนสุขภาพดี ปลอดขยะ ลดโรค หมู่ที่ 11 ตำบลหารเทา
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
5 34,650.00 16 ม.ค. 66 2 ก.พ. 66 10:24 น.
424 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางตาวาประจำปี2566
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
4 48,911.00 2 ก.พ. 66 2 ก.พ. 66 10:04 น.
425 นราธิวาส โครงการขลิบเพื่อสุขภาพ ปลอดภัย ห่างไกลโรค ประจำปี 2566
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 120,910.00 14 พ.ย. 65 1 ก.พ. 66 16:03 น.
426 นราธิวาส โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเขตตำบลกะลุวอ ประจำปี 2566
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
3 84,610.00 9 พ.ย. 65 1 ก.พ. 66 12:35 น.
427 สงขลา โครงการคัดแยกขยะ พัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสุขภาพ ลดโรคในชุมชน
โดย ชื่อกองทุนตำบลนาทับ
4 153,450.00 12 ม.ค. 66 31 ม.ค. 66 09:51 น.
428 สตูล โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลกำแพง ปีงบประมาณ 2566
โดย ชื่อกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพง
3 67,258.00 22 ก.ย. 65 30 ม.ค. 66 16:38 น.
429 ดารุลนาอีน (บาโงเปาห์) ปลอดบุหรี่ ปี 66
โดย กองทุนตำบลตุยง
5 16,620.00 30 ม.ค. 66 30 ม.ค. 66 14:33 น.
430 สงขลา โครงการความปลอดภัยในการบริโภคจากสารพิษตกค้างในเกษตรกร รพ.สต.นาทับ
โดย ชื่อกองทุนตำบลนาทับ
6 9,045.00 11 ม.ค. 66 30 ม.ค. 66 14:19 น.
431 โครงการอบรมให้ความรู้การใช้ยาสามัญประจำบ้านและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจำมัสยิด (ตาดีกา) ตำบลสะเตงนอก
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 50,200.00 30 ม.ค. 66 30 ม.ค. 66 11:46 น.
432 เยาวชนจิตอาสารักสุขภาพ รักสิ่งแวดล้อม บางปลาหมอ ปี 66
โดย กองทุนตำบลตุยง
3 15,000.00 28 ม.ค. 66 28 ม.ค. 66 17:18 น.
433 ตำบลมหัศจรรย์ 2500 วัน ปี 2566
โดย กองทุนตำบลตุยง
3 13,650.00 28 ม.ค. 66 28 ม.ค. 66 16:01 น.
434 สงขลา โครงการสนับสนุนการให้บริการผู้สูงอายุผู้พิการและผู้มีภาวะพึงพิง
โดย ชื่อกองทุนตำบลนาทับ
3 140,330.00 12 ม.ค. 66 27 ม.ค. 66 12:41 น.
435 นราธิวาส โครงการรณรงค์ป้องกันเเละแก้ไขปัญหายาเสพติดมัสยิดบ้านกูเเบสาลอ หมู่ที่ 4 บ้านกูเเบสาลอ
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 19,850.00 8 พ.ย. 65 24 ม.ค. 66 11:55 น.
436 สตูล โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุขบ้านในใส หมู่ที่ 15 ตำบลละงู
โดย กองทุนฯตำบลละงู
6 86,860.00 6 ม.ค. 66 20 ม.ค. 66 11:28 น.
437 สงขลา ตัวอย่าง-โครงการส่งเสริมการคัดกรองปากมดลูกและสอนการตรวจมะเร็งเต้านมเชิงรุกโดยชุมชน
โดย twoseadj
2 2.00 2 ต.ค. 60 19 ม.ค. 66 15:44 น.
438 สงขลา ตัวอย่าง_โครงการแก้ปัญหาไข้เลือดออกแบบครบวงจร
โดย twoseadj
2 75,000.00 23 ส.ค. 62 19 ม.ค. 66 15:11 น.
439 นราธิวาส ตัวอย่าง_โครงการคลินิกชุมชนประชาภิรมย์ช่วยเลิกเหล้าเชิงรุก
โดย twoseadj
3 23,000.00 7 พ.ย. 61 19 ม.ค. 66 14:38 น.
440 พัทลุง โครงการจัดการขยะโดยหลัก 3Rs (หมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะชุมชน) หมู่ที่ 2 ตำบลหารเทา
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
9 36,150.00 18 ม.ค. 66 18 ม.ค. 66 11:42 น.
441 ปัตตานี โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลยาบี ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลยาบี
10 42,800.00 18 ม.ค. 66 18 ม.ค. 66 10:59 น.
442 นราธิวาส โครงการสุขภาพจิตดี ครอบครัวมีสุขหมู่ที่ 7 บ้านรอตันบาตู ประจำปี 2566
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 15,100.00 11 พ.ย. 65 16 ม.ค. 66 15:59 น.
443 นราธิวาส โครงการสุขภาพจิตดี ครอบครัวมีสุข หมู่ที่ 6 บ้านโคกศิลา ประจำปี 2566
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 15,100.00 11 พ.ย. 65 16 ม.ค. 66 15:58 น.
444 นราธิวาส โครงการสุขภาพจิตดี ครอบครัวมีสุข หมู่ที่ 5 บ้านจาเราสะโต ประจำปี 2566
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 15,100.00 11 พ.ย. 65 16 ม.ค. 66 15:57 น.
445 นราธิวาส โครงการสุขภาพจิตดี ครอบครัวมีสุข หมู่ที่ 4 บ้านกูเเบสาลอ ประจำปี 2566
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 15,100.00 11 พ.ย. 65 16 ม.ค. 66 15:56 น.
446 นราธิวาส โครงการสุขภาพจิตดี ครอบครัวมีสุข หมู่ที่ 3 บ้านกาเเนะ ประจำปี 2566
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 15,100.00 11 พ.ย. 65 16 ม.ค. 66 15:55 น.
447 นราธิวาส โครงการสุขภาพจิตดี ครอบครัวมีสุข หมู่ที่ 2 บ้านกำเเพง ประจำปี 2566
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 15,100.00 11 พ.ย. 65 16 ม.ค. 66 15:54 น.
448 นราธิวาส โครงการสุขภาพจิตดี ครอบครัวมีสุข หมู่ที่ 1 บ้านยาบี ประจำปี 2566
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 15,100.00 8 พ.ย. 65 16 ม.ค. 66 15:52 น.
449 นราธิวาส โครงการสุขภาพจิตดี ครอบครัวมีสุข หมู่ที่ 8 บ้านกาโมเเร ประจำปี 2566
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 15,100.00 11 พ.ย. 65 16 ม.ค. 66 15:51 น.
450 ปัตตานี โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกาะเปาะ ประจำปี 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเปาะ
1 8,800.00 16 ม.ค. 66 16 ม.ค. 66 10:20 น.
451 สงขลา โครงการควบคุมโรค และป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลนาทับ
4 76,060.00 27 ธ.ค. 65 14 ม.ค. 66 12:47 น.
452 สงขลา โครงการจัดหาเครื่องมือแพทย์สนับสนุนการดำเนินงานแก่อาสาสมัครในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้มีภาวะพึ่งพิง ตำบลนาทับ
โดย ชื่อกองทุนตำบลนาทับ
3 208,200.00 1 ก.ย. 65 12 ม.ค. 66 11:04 น.
453 สงขลา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาทับ ปี 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลนาทับ
7 180,000.00 24 ส.ค. 65 10 ม.ค. 66 12:55 น.
454 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลเนินงาม
8 109,669.00 9 ม.ค. 66 9 ม.ค. 66 10:45 น.
455 โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดโดยยุงในพื้นที่ตำบลแคปีงบประมาณ2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
1 50,000.00 6 ม.ค. 66 6 ม.ค. 66 10:25 น.
456 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในโรงเรียนชุมชนบ้านรานอ
โดย อิสมาแอล สิเดะ
0 0.00 16 ธ.ค. 65 5 ม.ค. 66 15:32 น.
457 สตูล โครงการปากน้ำร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
โดย กองทุนตำบลปากน้ำ
3 116,050.00 7 พ.ย. 65 5 ม.ค. 66 09:56 น.
458 สตูล โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง สร้างความตะหนักรู้สู่สุขภาพดียั่งยืน ม.2 บ้านปากบารา
โดย กองทุนตำบลปากน้ำ
3 16,350.00 25 ต.ค. 65 3 ม.ค. 66 15:04 น.
459 สตูล โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
โดย กองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
5 62,000.00 20 ก.ย. 65 3 ม.ค. 66 14:16 น.
460 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปุโละปุโย
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
4 111,950.00 30 พ.ย. 65 29 ธ.ค. 65 15:30 น.
461 นราธิวาส โครงการใส่ใจสุขภาพป้องกันความเครียดและภาวะซึมเศร้า ปี 2566
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
3 15,400.00 7 พ.ย. 65 28 ธ.ค. 65 14:28 น.
462 ยะลา โรงเรียนสะอาด น่าอยู่ ปราศจากขยะมูลฝอย
โดย ชื่อกองทุนตำบลยะต๊ะ
1 17,900.00 28 ธ.ค. 65 28 ธ.ค. 65 13:17 น.
463 นราธิวาส โครงการสานพลังชุมชนกะลุวอปอดใสไร้ควันบุหรี่ ประจำปี 2566
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
3 13,950.00 9 พ.ย. 65 28 ธ.ค. 65 11:43 น.
464 ยะลา โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
โดย ชื่อกองทุนตำบลยะต๊ะ
1 13,230.00 16 ธ.ค. 65 28 ธ.ค. 65 10:52 น.
465 ยะลา โครงการผู้สูงอายุ “รุ่นใหญ่สุขใจ 5 มิติ”
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
0 0.00 28 ธ.ค. 65 28 ธ.ค. 65 00:39 น.
466 ยะลา โครงการรวมพลังชุมชนป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
2 78,900.00 19 ธ.ค. 65 28 ธ.ค. 65 00:29 น.
467 ยะลา โครงการชีวาผ่อนคลาย ออกกำลังกายด้วยรำมวยไทเก๊ก ชมรมไทเก๊กมิตรสัมพันธ์เพื่อสุขภาพเบตง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
2 28,340.00 19 ธ.ค. 65 28 ธ.ค. 65 00:22 น.
468 ยะลา โครงการการดูแลสุขภาวะและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในยุคหลังการระบาดของโรค Covid-19
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
2 341,618.00 27 ธ.ค. 65 28 ธ.ค. 65 00:09 น.
469 ยะลา โครงการชีวาผ่อนคลาย ออกกำลังกายด้วยรำมวยไทเก๊ก ชมรมไทเก๊กพหุศาสตร์สัมพันธ์
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
2 26,490.00 17 ต.ค. 65 28 ธ.ค. 65 00:03 น.
470 ยะลา โครงการชีวาผ่อนคลาย ออกกำลังกายด้วยรำมวยไทเก๊ก ชมรมไทเก๊กศิษย์เก่าจงฝา
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
2 26,490.00 19 ธ.ค. 65 27 ธ.ค. 65 23:52 น.
471 ยะลา โครงการขยับกาย สบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค ประจำปี 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
3 40,475.00 19 ธ.ค. 65 27 ธ.ค. 65 23:36 น.
472 ยะลา โครงการจัดการความเครียด ส่งเสริมสุขภาพใจ ด้วยดนตรี
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
2 26,675.00 19 ธ.ค. 65 27 ธ.ค. 65 23:28 น.
473 ยะลา โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอินทรีย์ ลดโลกร้อน ห่างไกลโรค
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
3 174,950.00 19 ธ.ค. 65 27 ธ.ค. 65 22:56 น.
474 ยะลา โครงการรวมพลังพิชิตยุงลายป้องกันภัยร้าย โรคไข้เลือดออกในชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
2 68,300.00 28 ต.ค. 65 27 ธ.ค. 65 22:50 น.
475 ยะลา โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ด้วย 3 อ 2 ส ภายใต้ภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีไทย ประจำปี 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
3 47,375.00 19 ธ.ค. 65 27 ธ.ค. 65 22:32 น.
476 ยะลา โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการ สูงดี สมส่วน สมวัย หนูน้อยโรงเรียนเทศบาล 6 (ประชาสันติ์) ประจำปี 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
3 64,865.00 20 ธ.ค. 65 27 ธ.ค. 65 22:18 น.
477 ยะลา โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒(บ้านกาแป๊ะกอตอ)
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
3 80,715.00 20 ธ.ค. 65 27 ธ.ค. 65 22:02 น.
478 ยะลา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเทศบาลเมืองเบตง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
1 113,320.00 19 ธ.ค. 65 27 ธ.ค. 65 21:39 น.
479 ยะลา โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
2 77,640.00 13 ธ.ค. 65 27 ธ.ค. 65 21:14 น.
480 ยะลา โครงการส่งเสริมโภชนาการ พัฒนาการ และทันตสุขภาพในเด็ก 0-5 ปี
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
2 29,900.00 1 ธ.ค. 65 27 ธ.ค. 65 20:50 น.
481 สงขลา โครงการเฝ้าระวัง ควบคุม ก่อนการระบาดโรคไข้เลือดออก
โดย ชื่อกองทุนตำบลนาทับ
1 31,500.00 21 ต.ค. 65 27 ธ.ค. 65 14:49 น.
482 โครงการตรวจสุขภาพคัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย ประจำปี2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 37,300.00 27 ธ.ค. 65 27 ธ.ค. 65 11:50 น.
483 โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปี 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 59,900.00 27 ธ.ค. 65 27 ธ.ค. 65 11:24 น.
484 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคตาแดง
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
0 0.00 26 ธ.ค. 65 26 ธ.ค. 65 12:01 น.
485 โครงการ ลดบริโภคหวาน งดเครื่องดื่มน้ำอัดลม ในโรงเรียนเทศบาลนครยะลา
โดย ดวงดาว อุปสิทธิ์
3 41,810.00 25 ธ.ค. 65 25 ธ.ค. 65 22:32 น.
486 โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการด้านร่างกายเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดย ดวงดาว อุปสิทธิ์
4 24,125.00 25 ธ.ค. 65 25 ธ.ค. 65 22:23 น.
487 โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดย ดวงดาว อุปสิทธิ์
2 18,000.00 25 ธ.ค. 65 25 ธ.ค. 65 22:10 น.
488 โครงการติดตามในระบบ โครงการเฝ้าระวังทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดย ดวงดาว อุปสิทธิ์
3 18,000.00 25 ธ.ค. 65 25 ธ.ค. 65 21:56 น.
489 ปัตตานี โครงการอาเนาะรูบริโภคปลอดภัยในทุกชุมชน
โดย twoseadj
5 87,630.00 17 มี.ค. 63 23 ธ.ค. 65 11:35 น.
490 นราธิวาส ชมรมจิตอาสาฯ ดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลลุโบะบือซา
1 0.00 23 ธ.ค. 65 23 ธ.ค. 65 10:19 น.
491 นักเรียนโรงเรียนบ้านบาโงย สมวัย สุขภาพดี
โดย ดวงดาว อุปสิทธิ์
5 17,175.00 23 พ.ย. 65 22 ธ.ค. 65 20:09 น.
492 โครงการอาหารเช้าเพื่อน้องอิ่มท้องสมองแจ่มใส ศพด.อบต.บาโงย
โดย ดวงดาว อุปสิทธิ์
5 44,420.00 22 ธ.ค. 65 22 ธ.ค. 65 16:36 น.
493 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุตำบลแค ประจำปี2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
1 15,000.00 22 ธ.ค. 65 22 ธ.ค. 65 16:20 น.
494 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุบ้านคูนายสังข์ ประจำปี 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
1 15,000.00 22 ธ.ค. 65 22 ธ.ค. 65 15:59 น.
495 สงขลา โครงการจัดการขยะแบบครบวงจรบ้านวังหาร
โดย Tanapon jonsuwan
4 25,000.00 3 พ.ย. 65 22 ธ.ค. 65 15:44 น.
496 ส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการเด็กเล็กเมืองปริก
โดย wandee.s
0 0.00 22 ธ.ค. 65 22 ธ.ค. 65 11:37 น.
497 ยะลา โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
0 0.00 20 ส.ค. 65 21 ธ.ค. 65 21:32 น.
498 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจากภาวะอุทกภัย ระลอก 2
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 50,000.00 21 ธ.ค. 65 21 ธ.ค. 65 15:48 น.
499 โครงการตระหนักรู้ ตระหนักคิด พิชิตโรคเรื้อรัง
โดย กองทุนตำบลจะนะ
1 29,250.00 30 ก.ย. 65 21 ธ.ค. 65 11:16 น.
500 โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
โดย กองทุนตำบลจะนะ
2 90,500.00 30 ก.ย. 65 21 ธ.ค. 65 11:11 น.
501 โครงการโรงเรียนพ่อแม่เด็กประถมวัย เพื่อนใจวัยจิ๋ว
โดย กองทุนตำบลจะนะ
1 15,750.00 30 ก.ย. 65 21 ธ.ค. 65 11:07 น.
502 โครงการ 3 อ.(อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย) พิชิตโรคภัย ชุมชนแกรนด์วิลล่า ประจำปี 2566
โดย ดวงดาว อุปสิทธิ์
6 35,625.00 20 ธ.ค. 65 20 ธ.ค. 65 16:58 น.
503 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และโภชนาการสมวัยสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองเบตงประจำปี 2566
โดย ดวงดาว อุปสิทธิ์
5 40,795.00 18 พ.ย. 65 20 ธ.ค. 65 16:04 น.
504 นราธิวาส โครงการรณรงค์ป้องกันเเละแก้ไขปัญหายาเสพติดมัสยิดอัลเราะห์มาน หมู่ที่ 8 บ้านกาโมแร
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 19,850.00 11 พ.ย. 65 20 ธ.ค. 65 15:47 น.
505 นราธิวาส โครงการรณรงค์ป้องกันเเละแก้ไขปัญหายาเสพติดมัสยิดบ้านรูแตบาตู หมู่ที่ 7 บ้านรอตันบาตู
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 19,850.00 8 พ.ย. 65 20 ธ.ค. 65 15:35 น.
506 นราธิวาส โครงการรณรงค์ป้องกันเเละแก้ไขปัญหายาเสพติดมัสยิดบ้านโคกศิลา หมู่ที่ 6 บ้านโคกศิลา
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 19,850.00 8 พ.ย. 65 20 ธ.ค. 65 15:28 น.
507 นราธิวาส โครงการรณรงค์ป้องกันเเละแก้ไขปัญหายาเสพติดมัสยิดมุสตากาเร็มหมู่ที่ 5 บ้านจาเราะสะโต
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 19,850.00 8 พ.ย. 65 20 ธ.ค. 65 15:20 น.
508 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ตุยง ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลตุยง
4 88,000.00 19 ธ.ค. 65 20 ธ.ค. 65 10:32 น.
509 นราธิวาส โครงการรณรงค์ป้องกันเเละแก้ไขปัญหายาเสพติดมัสยิดดาริลคอยรียะห์ หมู่ที่ 3 บ้านบาโย
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 19,850.00 8 พ.ย. 65 19 ธ.ค. 65 14:52 น.
510 นราธิวาส โครงการรณรงค์ป้องกันเเละแก้ไขปัญหายาเสพติดมัสยิดบ้านกือเเนะ หมู่ที่ 3 บ้านกาเเนะ
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 19,850.00 8 พ.ย. 65 19 ธ.ค. 65 14:29 น.
511 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.ท่าธง
โดย ดวงดาว อุปสิทธิ์
6 0.00 19 ธ.ค. 65 19 ธ.ค. 65 13:52 น.
512 นราธิวาส โครงการรณรงค์ป้องกันเเละแก้ไขปัญหายาเสพติดมัสยิดนูรูลเตาเฟก หมู่ที่ 1 บ้านบาโงแคและ
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 14,850.00 8 พ.ย. 65 19 ธ.ค. 65 12:06 น.
513 นราธิวาส โครงการรณรงค์ป้องกันเเละแก้ไขปัญหายาเสพติดมัสยิดบ้านยาบี หมู่ที่ 1 บ้านยาบี
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 19,850.00 8 พ.ย. 65 19 ธ.ค. 65 11:51 น.
514 ยะลา โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยปลอดภัยจากโรคภายใต้กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของเด็กปฐมวัย
โดย ชื่อกองทุนตำบลยะต๊ะ
1 9,509.00 16 ธ.ค. 65 19 ธ.ค. 65 11:15 น.
515 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
14 369,750.00 16 ธ.ค. 65 16 ธ.ค. 65 17:56 น.
516 สตูล โครงการอบรมเยาวชนท่าแลหลาห่างไกลสิ่งเสพติด
โดย   นางสาวจรรยา ชายเกตุ
6 55,300.00 19 ก.ค. 63 16 ธ.ค. 65 12:57 น.
517 ยะลา โครงส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย ภายใต้กิจกรรม วัยใส ใส่ใจออกกำลังกาย
โดย ชื่อกองทุนตำบลยะต๊ะ
1 4,609.00 16 ธ.ค. 65 16 ธ.ค. 65 11:10 น.
518 ยะลา โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรค
โดย ชื่อกองทุนตำบลยะต๊ะ
1 27,900.00 16 ธ.ค. 65 16 ธ.ค. 65 10:27 น.
519 สตูล โครงการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน
โดย กองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน
6 39,392.00 15 ธ.ค. 65 15 ธ.ค. 65 16:06 น.
520 ยะลา โครงการเดิน-วิ่ง เก็บขยะ เพื่อสุขภาพที่ดีและชุมชนสะอาด
โดย ชื่อกองทุนตำบลยะต๊ะ
1 61,260.00 15 ธ.ค. 65 15 ธ.ค. 65 15:20 น.
521 โครงการร่วมใจป้องกัน ห่างไกล โรคไข้เลือดออก ปี 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
3 47,300.00 14 ธ.ค. 65 14 ธ.ค. 65 15:15 น.
522 โครงการวัยเรียน วัยใส รักอย่างไรป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปี 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 27,875.00 14 ธ.ค. 65 14 ธ.ค. 65 14:45 น.
523 ยะลา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลยะต๊ะ ปีงบประมาณ 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลยะต๊ะ
1 47,500.00 14 ธ.ค. 65 14 ธ.ค. 65 10:42 น.
524 สงขลา โครงการส่งเสริมการจัดการขยะตามหลักสุขาภิบาลครัวเรือน ชุมชนตำบลน้ำขาว
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำขาว
3 10,000.00 25 ต.ค. 65 13 ธ.ค. 65 17:02 น.
525 โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนและส่งเสริมพัฒนาการในเด็กอายุ 0-5 ปี ประจำปี 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 36,500.00 13 ธ.ค. 65 13 ธ.ค. 65 14:22 น.
526 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและผู้ป่วยโรคเบาหวาน ประจำปี 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 44,950.00 13 ธ.ค. 65 13 ธ.ค. 65 11:07 น.
527 โครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) ในเรือนจำกลางยะลา
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
1 52,440.00 13 ธ.ค. 65 13 ธ.ค. 65 09:45 น.
528 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ห่างไกลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
2 37,190.00 13 ธ.ค. 65 13 ธ.ค. 65 09:32 น.
529 พัทลุง โครงการสถานีสุขภาพสัญจร ปลอดโรค Stroke ไตวาย และหัวใจ ประจำปี 2566
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
6 23,500.00 12 ธ.ค. 65 12 ธ.ค. 65 17:30 น.
530 โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้พิการในชุมชน รพ.สต.บ้านฝาละมี
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
5 47,250.00 11 ต.ค. 65 12 ธ.ค. 65 16:18 น.
531 สงขลา โครงการแอร์โรบิกเพื่อสุขภาพ
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำขาว
4 12,950.00 11 พ.ย. 65 8 ธ.ค. 65 15:47 น.
532 โครงการตรวจคัดกรองโรคตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางการมองเห็นในผู้สูงอายุ
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 201,125.00 8 ธ.ค. 65 8 ธ.ค. 65 09:44 น.
533 ยะลา โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการด้านร่างกายเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กโรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
2 18,360.00 2 มิ.ย. 65 6 ธ.ค. 65 15:34 น.
534 สงขลา โครงการเด็กเล็กเสริมภูมิ ขยับกายคลายโรค แบบบูรณาการ
โดย ดวงดาว อุปสิทธิ์
11 71,925.00 6 พ.ค. 65 6 ธ.ค. 65 15:12 น.
535 โครงการหนูน้อย ศพด.คลองหรังรักผัก ผลไม้
โดย องค์การบริหารส่วนตำบล คลองหรัง
8 257,225.00 21 พ.ค. 61 6 ธ.ค. 65 12:55 น.
536 โครงการพลาสติกปั้น สร้างโลกเขียว บ้านวังหาร อบต.ท่าหมอไทร
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร
5 9,000.00 6 ต.ค. 65 2 ธ.ค. 65 14:32 น.
537 โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายการจัดการขยะชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
3 159,540.00 1 ธ.ค. 65 1 ธ.ค. 65 16:20 น.
538 โครงการส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพรในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 44,900.00 1 ธ.ค. 65 1 ธ.ค. 65 14:41 น.
539 โครงการอาหารปลอดภัย ผักปลอดสาร เด็กแข็งแรง ปี 2566
โดย ดวงดาว อุปสิทธิ์
4 12,100.00 30 พ.ย. 65 1 ธ.ค. 65 11:33 น.
540 ยะลา โครงการบริการจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนประจำปี 2565
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 69,728.40 25 มี.ค. 65 30 พ.ย. 65 14:55 น.
541 สงขลา โครงการควบคุมโรค กรณีมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
โดย ชื่อกองทุนตำบลนาทับ
3 130,100.00 21 ต.ค. 65 30 พ.ย. 65 12:10 น.
542 นราธิวาส โครงการขลิบเพื่อสุขภาพ ปลอดภัย ห่างไกลโรค ประจำปี2565
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 84,825.00 21 ก.พ. 65 29 พ.ย. 65 15:52 น.
543 สงขลา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
2 42,095.00 28 พ.ย. 65 28 พ.ย. 65 16:14 น.
544 โครงการพัฒนาระบบบริการสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำบลแค ปี 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
3 57,510.00 19 ต.ค. 65 26 พ.ย. 65 11:35 น.
545 กระบี่ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ตำบลกลาง อำเภอบางนา จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดย jindawan
0 0.00 11 ก.พ. 64 23 พ.ย. 65 14:18 น.
546 สงขลา โครงการพัฒนาระบบบริการสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว ปี 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำขาว
2 46,700.00 25 ต.ค. 65 22 พ.ย. 65 16:05 น.
547 โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกายในชุมชนสันติสุข
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
4 30,830.00 22 พ.ย. 65 22 พ.ย. 65 14:56 น.
548 ปัตตานี โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลลิปะสะโง ประจำปี 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลลิปะสะโง
3 45,319.00 21 พ.ย. 65 22 พ.ย. 65 11:00 น.
549 สงขลา โครงการพัฒนาระบบบริการสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลขุนตัดหวาย ปี 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลขุนตัดหวาย
3 60,062.00 17 ต.ค. 65 22 พ.ย. 65 09:54 น.
550 สูงวัยอุ่นใจด้วยสุขภาพจิตดี สุขภาพกายแข็งแรง
โดย ดวงดาว อุปสิทธิ์
8 23,600.00 21 พ.ย. 65 21 พ.ย. 65 14:42 น.
551 โครงการฟันสวยยิ้มใส ด้วยโภชนาการสมวัย
โดย ดวงดาว อุปสิทธิ์
6 30,870.00 18 พ.ย. 65 21 พ.ย. 65 13:57 น.
552 โครงการผักเพื่อชีวิต อาหารเพื่อสุขภาพ
โดย ดวงดาว อุปสิทธิ์
4 18,200.00 8 พ.ย. 65 21 พ.ย. 65 11:24 น.
553 โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลยะหา
โดย ดวงดาว อุปสิทธิ์
6 33,570.00 9 พ.ย. 65 21 พ.ย. 65 10:58 น.
554 สงขลา โครงการพัฒนาระบบบริการสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำบลคู ประจำปี 2566
โดย กองทุนตำบลคู
2 66,810.00 10 ต.ค. 65 21 พ.ย. 65 09:53 น.
555 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจากภาวะอุทกภัย
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 100,000.00 18 พ.ย. 65 18 พ.ย. 65 16:47 น.
556 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเลิกบุหรี่และสารเสพติดของผู้ถูกคุมความประพฤติ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
3 21,595.00 18 พ.ย. 65 18 พ.ย. 65 14:53 น.
557 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปุโละปุโย ครั้งที่ 1
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
3 45,700.00 18 พ.ย. 65 18 พ.ย. 65 14:26 น.
558 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ ในเขตรับผิดชอบศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ตลาดเก่า
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
4 20,450.00 18 พ.ย. 65 18 พ.ย. 65 14:26 น.
559 สงขลา โครงการทดสอบ
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร
0 0.00 18 พ.ย. 65 18 พ.ย. 65 10:46 น.
560 สงขลา เยาวชนขุนตัดหวายร่วมต่อต้านยาเสพติด
โดย ชื่อกองทุนตำบลขุนตัดหวาย
3 9,000.00 26 ก.ย. 65 18 พ.ย. 65 10:43 น.
561 สงขลา โครงการพัฒนาระบบบริการสำหรับผู้สูงอายุคนพิการและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลสะกอม ปี 2566
โดย Tanapon jonsuwan
3 115,857.00 23 ก.ย. 65 18 พ.ย. 65 07:58 น.
562 สงขลา โครงการบาสโลบลดพุงลดโรคส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
โดย ชื่อกองทุนตำบลขุนตัดหวาย
2 15,050.00 17 ต.ค. 65 16 พ.ย. 65 11:16 น.
563 โครงการลดความเสี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่พึงประสงค์
โดย ชื่อกองทุนตำบลขุนตัดหวาย
2 6,525.00 17 ต.ค. 65 16 พ.ย. 65 11:13 น.
564 โครงการสายใยรัก
โดย ชื่อกองทุนตำบลขุนตัดหวาย
2 6,525.00 17 ต.ค. 65 16 พ.ย. 65 11:11 น.
565 สงขลา โครงการครอบครัวฉันชุมชนของฉัน
โดย ชื่อกองทุนตำบลขุนตัดหวาย
4 16,700.00 17 ต.ค. 65 16 พ.ย. 65 10:43 น.
566 สงขลา โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ปี 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลขุนตัดหวาย
2 14,875.00 17 ต.ค. 65 16 พ.ย. 65 10:38 น.
567 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาการสมวัย
โดย ชื่อกองทุนตำบลขุนตัดหวาย
5 8,900.00 17 ต.ค. 65 16 พ.ย. 65 10:31 น.
568 โครงการอาหารเช้าอิ่มนี้เพื่อน้องวัยใส
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
3 37,180.00 30 ก.ย. 65 15 พ.ย. 65 11:02 น.
569 โครงการอาหารเช้าเสริมพัฒนาการสมวัย เด็กไทยสุขภาพดี
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
3 36,000.00 30 ก.ย. 65 15 พ.ย. 65 11:00 น.
570 โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง โรงเรียนบ้านโคกหมัก
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
3 36,720.00 30 ก.ย. 65 15 พ.ย. 65 10:58 น.
571 สงขลา โครงการจัดระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลสะกอม
8 97,850.00 3 ต.ค. 65 12 พ.ย. 65 10:46 น.
572 โครงการชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลจะนะ
5 46,540.00 11 พ.ย. 65 11 พ.ย. 65 10:30 น.
573 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
9 99,225.00 25 ต.ค. 65 10 พ.ย. 65 13:52 น.
574 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
5 16,000.00 9 พ.ย. 65 9 พ.ย. 65 14:29 น.
575 ปัตตานี โครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
3 32,625.00 30 ก.ย. 65 9 พ.ย. 65 13:54 น.
576 พัทลุง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หมู่ที่ 10 ตำบลฝาละมี ปีงบประมาณ 2566
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
3 30,600.00 9 พ.ย. 65 9 พ.ย. 65 13:33 น.
577 โครงการผักเพื่อชีวิต อาหารเพื่อสุขภาพหมู่ที่ 1ตำบลฝาละมี
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
5 27,360.00 9 พ.ย. 65 9 พ.ย. 65 12:22 น.
578 ปัตตานี โครงการเด็ก0-5ปี สุขภาพดี รับวัคซีนครบตามเกณฑ์
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
6 27,350.00 30 ก.ย. 65 9 พ.ย. 65 11:09 น.
579 โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียะ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
3 20,000.00 9 พ.ย. 65 9 พ.ย. 65 09:51 น.
580 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคอลอตันหยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
10 58,200.00 27 ต.ค. 65 7 พ.ย. 65 09:55 น.
581 โครงการแก้ไขปัญหาโภชนาการเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านป่าระไม
โดย ชื่อกองทุนตำบลขุนตัดหวาย
5 16,000.00 17 ต.ค. 65 4 พ.ย. 65 18:51 น.
582 พัทลุง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและเฝ้าระวังผู้ที่มีภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเชิงรุก รพ.สต.บ้านฝาละมี ปี 2566
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
6 61,700.00 3 พ.ย. 65 4 พ.ย. 65 13:59 น.
583 โครงการแก้ไขปัญหาโภชนาการเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านโอน
โดย ชื่อกองทุนตำบลขุนตัดหวาย
5 16,000.00 17 ต.ค. 65 4 พ.ย. 65 11:51 น.
584 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคู ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลคู
4 84,500.00 25 ต.ค. 65 3 พ.ย. 65 14:45 น.
585 พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลฝาละมี ปี 2566
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
1 1,800.00 2 พ.ย. 65 2 พ.ย. 65 16:32 น.
586 พัทลุง โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและภาวะซีด ปีงบประมาณ 256ุ6
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
3 15,000.00 2 พ.ย. 65 2 พ.ย. 65 16:14 น.
587 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.มะนังตายอ
1 9,757.00 1 พ.ย. 65 2 พ.ย. 65 15:53 น.
588 โครงการเพิ่มทักษะชีวิตในสถาณการณ์ฉุกเฉิน โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน
โดย ชื่อกองทุนตำบลขุนตัดหวาย
3 12,000.00 17 ต.ค. 65 1 พ.ย. 65 23:03 น.
589 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ่อทอง ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลบ่อทอง
1 0.00 31 ต.ค. 65 31 ต.ค. 65 16:19 น.
590 ไม่ระบุชื่อ
โดย อะหมัด หลีขาหรี
0 0.00 31 ต.ค. 65 31 ต.ค. 65 11:49 น.
591 สตูล โครงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลละงู ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนฯตำบลละงู
11 240,000.00 26 ต.ค. 65 31 ต.ค. 65 10:36 น.
592 ยะลา โครงการตัวอย่าง Pa
โดย อิสมาแอล สิเดะ
2 20,000.00 26 ม.ค. 65 30 ต.ค. 65 12:07 น.
593 ปัตตานี โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขา
โดย ชื่อกองทุนตำบลบางเขา
2 15,400.00 26 ต.ค. 65 27 ต.ค. 65 10:43 น.
594 ปัตตานี โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขา ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลบางเขา
3 53,250.00 26 ต.ค. 65 26 ต.ค. 65 11:47 น.
595 ปัตตานี โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขา ประจำปีงบประมาณ 2565
โดย ชื่อกองทุนตำบลบางเขา
2 62,500.00 15 ก.พ. 65 26 ต.ค. 65 11:09 น.
596 ยะลา โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ในเขตเทศบาลตำบลลำใหม่
โดย กองทุน สปสช.เทศบาลตำบลลำใหม่
1 57,960.00 25 ต.ค. 65 25 ต.ค. 65 15:20 น.
597 โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชน
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำขาว
1 8,500.00 25 ต.ค. 65 25 ต.ค. 65 14:50 น.
598 ปัตตานี โครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโละ ประจำปี 2566
โดย รอมซี สาและ
12 90,000.00 20 ต.ค. 65 20 ต.ค. 65 21:21 น.
599 สงขลา โครงการพัฒนาระบบบริการสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลนาทับ ปี 2565
โดย ชื่อกองทุนตำบลนาทับ
3 108,490.00 29 มิ.ย. 65 20 ต.ค. 65 14:50 น.
600 สงขลา โครงการจัดการขยะในชมรมผู้สูงอายุ
โดย ชื่อกองทุนตำบลขุนตัดหวาย
3 10,000.00 17 ต.ค. 65 20 ต.ค. 65 14:00 น.
601 โครงการบริหารจัดการขยะปี 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กำแพง
1 25,000.00 20 ต.ค. 65 20 ต.ค. 65 13:52 น.
602 โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
โดย ชื่อกองทุนตำบลขุนตัดหวาย
4 15,000.00 17 ต.ค. 65 19 ต.ค. 65 12:01 น.
603 นราธิวาส โครงการเสริมสร้างสุขภาพต้านภัยยาเสพติด
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
1 36,126.00 15 ม.ค. 63 18 ต.ค. 65 11:19 น.
604 โครงการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) ในโรงเรียนบ้านท่าหมาก
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร
0 0.00 17 ต.ค. 65 17 ต.ค. 65 15:46 น.
605 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
5 473,260.00 17 ต.ค. 65 17 ต.ค. 65 10:22 น.
606 มอ ปลอดบุหรี่ทั้ง 5 วิทยาเขต
โดย Sawpheeyah Nima
1 35,000.00 15 ต.ค. 65 15 ต.ค. 65 11:34 น.
607 นราธิวาส โครงการโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ปี 2566
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
2 50,000.00 11 ต.ค. 65 11 ต.ค. 65 15:47 น.
608 นราธิวาส โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอประจำปี 2566
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
1 20,000.00 11 ต.ค. 65 11 ต.ค. 65 15:14 น.
609 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ปี 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
3 135,000.00 6 ต.ค. 65 6 ต.ค. 65 15:25 น.
610 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กำแพง
11 207,700.00 22 ก.ย. 65 5 ต.ค. 65 11:38 น.
611 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ประจำปี 2566 ตำบลดาโต๊ะ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
1 30,000.00 4 ต.ค. 65 4 ต.ค. 65 11:10 น.
612 สตูล โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปาล์มพัฒนา ประจำปี 2566
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
0 0.00 1 ก.ย. 65 3 ต.ค. 65 11:01 น.
613 โครงการเยาวชนจะนะร่วมต้านภัยยาเสพติด
โดย กองทุนตำบลจะนะ
1 40,209.00 30 ก.ย. 65 30 ก.ย. 65 20:18 น.
614 โครงการคัดแยกขยะเพื่อโรงเรียนสะอาดปราศจากโรคภัย ถังคัดแยกขยะ
โดย กองทุนตำบลจะนะ
1 25,000.00 30 ก.ย. 65 30 ก.ย. 65 19:57 น.
615 โครงการร่วมเป็นหู เป็นตาแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
โดย กองทุนตำบลจะนะ
1 18,000.00 30 ก.ย. 65 30 ก.ย. 65 19:41 น.
616 โครงการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลจะนะปีงบประมาณ2566
โดย กองทุนตำบลจะนะ
4 92,950.00 30 ก.ย. 65 30 ก.ย. 65 18:04 น.
617 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด-19
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
3 65,000.00 30 ก.ย. 65 30 ก.ย. 65 15:21 น.
618 ปัตตานี โครงการอาหารเช้าอิ่มนี้เพื่อน้องวัยใส
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
3 37,200.00 9 ธ.ค. 64 30 ก.ย. 65 14:58 น.
619 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ ใส่ใจผู้สูงอายุ บ้านโคกหมัก
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
2 20,000.00 30 ก.ย. 65 30 ก.ย. 65 14:32 น.
620 ชาวโคกหมักร่วมใจ ครัวเรือนคัดแยกขยะต้นทางปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ป้องกันโรค
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
5 15,000.00 30 ก.ย. 65 30 ก.ย. 65 13:43 น.
621 ปัตตานี โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดาโต๊ะ ประจำปี พ.ศ.2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
8 54,375.00 30 ก.ย. 65 30 ก.ย. 65 13:17 น.
622 ยะลา โครงการป้องกันและควบคุมโรคด้วยการออกกำลังกาย ด้วยการเต้นบาสโลบไลน์แดนซ์
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
4 35,820.00 1 ส.ค. 65 29 ก.ย. 65 21:23 น.
623 สงขลา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คลองเปียะ
โดย Tanapon jonsuwan
5 73,588.00 29 ก.ย. 65 29 ก.ย. 65 14:53 น.
624 สงขลา โครงการบริหารและจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าหมอไทร
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร
3 85,900.00 28 ก.ย. 65 29 ก.ย. 65 11:59 น.
625 ยะลา โครงการเบตงฮูลูร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
3 55,370.00 1 ส.ค. 65 29 ก.ย. 65 00:10 น.
626 ยะลา โครงการภูมิพลังเยาวชนต้านภัยยาเสพติดด้วยกีฬาฟุตบอล
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
3 43,685.00 23 ก.ย. 65 28 ก.ย. 65 23:42 น.
627 ยะลา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยฟุตบอลป้องกันและห่างไกลยาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองเบตง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
5 73,820.00 23 ก.ย. 65 28 ก.ย. 65 23:08 น.
628 ยะลา โครงการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตซอลเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน(ชาย) ในเขตเทศบาลเมืองเบตง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
4 34,050.00 23 ก.ย. 65 28 ก.ย. 65 22:52 น.
629 ยะลา โครงการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตซอลเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน(หญิง)ในเขตเทศบาลเมืองเบตง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
4 49,850.00 23 ก.ย. 65 28 ก.ย. 65 22:48 น.
630 ยะลา โครงการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ชุมชนร่วมใจพัฒนา
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
5 23,600.00 21 ก.ย. 65 28 ก.ย. 65 22:34 น.
631 ยะลา โครงการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ชุมชนพัฒนะ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
5 23,600.00 21 ก.ย. 65 28 ก.ย. 65 22:24 น.
632 ยะลา โครงการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ชุมชนกองร้อย ตชด.ที่ 445
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
5 23,600.00 21 ก.ย. 65 28 ก.ย. 65 22:21 น.
633 ยะลา โครงการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ชุมชนคงคาสามัคคี
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
5 23,100.00 21 ก.ย. 65 28 ก.ย. 65 22:19 น.
634 ยะลา โครงการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ชุมชนศาลาประชาคม
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
5 23,600.00 21 ก.ย. 65 28 ก.ย. 65 22:08 น.
635 ยะลา โครงการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ชุมชนเบตงฮูลู
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
5 35,000.00 21 ก.ย. 65 28 ก.ย. 65 22:02 น.
636 ยะลา โครงการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ชุมชนวีระพันธ์
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
5 23,600.00 21 ก.ย. 65 28 ก.ย. 65 22:00 น.
637 ยะลา โครงการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ชุมชนตัณฑ์วีระ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
5 23,600.00 21 ก.ย. 65 28 ก.ย. 65 21:52 น.
638 ยะลา โครงการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ชุมชนกาแป๊ะกม.5
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
5 23,600.00 21 ก.ย. 65 28 ก.ย. 65 21:44 น.
639 ยะลา โครงการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ชุมชนกาแป๊ะกอตอใน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
5 23,600.00 20 ก.ย. 65 28 ก.ย. 65 21:40 น.
640 ยะลา โครงการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ชุมชนกาแป๊ะกอตอนอก
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
5 23,600.00 20 ก.ย. 65 28 ก.ย. 65 21:32 น.
641 ยะลา โครงการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ชุมชนกาแป๊ะกม.3
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
5 23,600.00 20 ก.ย. 65 28 ก.ย. 65 21:25 น.
642 ยะลา โครงการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ชุมชนกาแป๊ะฮูลู
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
5 23,600.00 28 ก.ย. 65 28 ก.ย. 65 21:19 น.
643 ยะลา โครงการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ชุมชนกือติง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
5 23,600.00 20 ก.ย. 65 28 ก.ย. 65 21:16 น.
644 ยะลา โครงการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ชุมชนกาแป๊ะกม. 2
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
5 23,100.00 20 ก.ย. 65 28 ก.ย. 65 21:09 น.
645 ยะลา โครงการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ชุมชนจาเราะกางา
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
5 23,600.00 20 ก.ย. 65 28 ก.ย. 65 21:06 น.
646 ยะลา โครงการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ชุมชนบูเก็ตตักโกร
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
5 23,600.00 20 ก.ย. 65 28 ก.ย. 65 21:01 น.
647 ยะลา โครงการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ชุมชนกุนุงจนอง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
5 23,600.00 20 ก.ย. 65 28 ก.ย. 65 20:56 น.
648 ยะลา โครงการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ชุมชนหลังศาลจังหวัดเบตง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
5 23,600.00 20 ก.ย. 65 28 ก.ย. 65 20:50 น.
649 ยะลา โครงการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ชุมชนสโมสร
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
5 23,600.00 20 ก.ย. 65 28 ก.ย. 65 20:48 น.
650 ยะลา โครงการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ชุมชนฮางุส
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
5 23,600.00 19 ก.ย. 65 28 ก.ย. 65 20:42 น.
651 ยะลา โครงการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ชุมชนรัตนกิจ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
5 23,600.00 19 ก.ย. 65 28 ก.ย. 65 20:38 น.
652 ยะลา โครงการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ชุมชนมัสยิดกลาง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
4 23,600.00 19 ก.ย. 65 28 ก.ย. 65 20:32 น.
653 ยะลา โครงการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ชุมชนตลาดสดเทศบาล
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
4 23,600.00 19 ก.ย. 65 28 ก.ย. 65 20:24 น.
654 ยะลา โครงการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ชุมชนคชฤทธิ์
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
4 23,600.00 19 ก.ย. 65 28 ก.ย. 65 20:18 น.
655 สงขลา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ขุนตัดหวาย
โดย ชื่อกองทุนตำบลขุนตัดหวาย
4 41,356.00 22 ก.ย. 65 28 ก.ย. 65 19:37 น.
656 ยะลา โครงการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ชุมชนเพลินจิต
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
4 23,600.00 19 ก.ย. 65 28 ก.ย. 65 18:42 น.
657 ยะลา โครงการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ชุมชนแกรนด์วิลล่า
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
4 23,600.00 19 ก.ย. 65 28 ก.ย. 65 18:25 น.
658 สงขลา โครงการผู้สูงอายุวัยใส ใส่ใจสุขภาพ
โดย ชื่อกองทุนตำบลนาทับ
5 61,100.00 1 ก.ย. 65 28 ก.ย. 65 15:07 น.
659 ตรัง โครงการรณรงค์คัดกรองโรคความดันโลหิตและโรคเบาหวาน รพ.สต.น้ำผุด ปีงบประมาณ 2565
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
4 191,360.00 28 ก.ย. 65 28 ก.ย. 65 13:37 น.
660 โครงการรณรงค์คัดกรองโรคความดันโลหิตและโรคเบาหวานรพ.สต.บ้านน้ำผุด ปีงบประมาณ 2565
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
4 163,500.00 28 ก.ย. 65 28 ก.ย. 65 13:07 น.
661 ยะลา โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
1 16,350.00 24 ก.ย. 65 27 ก.ย. 65 17:09 น.
662 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครยะลา ประจำปี 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
11 719,250.00 27 ก.ย. 65 27 ก.ย. 65 16:23 น.
663 โครงการพัฒนาศักยภาพหญิงวัยเจริญพันธ์และหญิงมีครรภ์
โดย ชื่อกองทุนตำบลบางเขา
3 28,700.00 6 ก.ย. 65 27 ก.ย. 65 13:36 น.
664 สตูล โครงการรณรงค์สร้างชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน
โดย ชื่อกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพง
3 50,600.00 1 ก.ย. 65 26 ก.ย. 65 15:29 น.
665 สงขลา โครงการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนสุขภาพตำบลตลิ่งชัน ปี 2566
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
11 157,000.00 23 ก.ย. 65 26 ก.ย. 65 15:23 น.
666 โครงการใส่ใจสุขภาพจิตป้องกันภาวะเครียดและซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
3 40,000.00 8 ส.ค. 65 26 ก.ย. 65 15:21 น.
667 สตูล โครงการ อสม.พลังชุมชน รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรมต้านภัยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2565
โดย ชื่อกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพง
4 66,500.00 1 ก.ย. 65 26 ก.ย. 65 15:11 น.
668 สตูล โครงการ อสม.พลังชุมชน รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรมต้านภัยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
โดย ชื่อกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพง
4 66,500.00 1 ก.ย. 65 26 ก.ย. 65 14:55 น.
669 โครงการตรวจเยี่ยมสุขภาพแม่หลังคลอด
โดย ชื่อกองทุนตำบลบางเขา
2 20,000.00 6 ก.ย. 65 26 ก.ย. 65 13:24 น.
670 โครงการจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นที่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
โดย ชื่อกองทุนตำบลบางเขา
2 43,600.00 6 ก.ย. 65 26 ก.ย. 65 09:53 น.
671 สงขลา โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลตนเองให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
5 69,300.00 8 ก.ย. 65 24 ก.ย. 65 07:33 น.
672 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว ประจำปีงบประมาณ2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำขาว
7 49,904.00 22 ก.ย. 65 23 ก.ย. 65 16:01 น.
673 สงขลา โครงการพัฒนาระบบบริการสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลจะโหนง ปี 2565
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
3 57,620.00 27 มิ.ย. 65 23 ก.ย. 65 13:55 น.
674 สงขลา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ตลิ่งชัน
โดย Tanapon jonsuwan
6 157,542.00 19 ก.ย. 65 23 ก.ย. 65 09:52 น.
675 สงขลา โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีการเต้นแอโรบิค
โดย Tanapon jonsuwan
5 40,028.00 7 ก.ค. 65 22 ก.ย. 65 09:22 น.
676 สตูล โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนํ้า ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลปากน้ำ
7 152,000.00 6 ก.ย. 65 21 ก.ย. 65 15:16 น.
677 โครงการสื่อสารสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ ครอบครัวอบอุ่น
โดย นายมะรอกี เวาะเลง
3 43,000.00 1 ส.ค. 65 21 ก.ย. 65 15:04 น.
678 สงขลา โครงการพัฒนาสนามเด็กเล่นเพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
6 27,000.00 20 ก.ย. 65 21 ก.ย. 65 14:48 น.
679 สงขลา โครงการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
โดย Tanapon jonsuwan
6 70,799.00 20 ก.ค. 65 21 ก.ย. 65 13:29 น.
680 สงขลา โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพา
โดย Tanapon jonsuwan
3 51,075.00 7 ก.ค. 65 21 ก.ย. 65 10:11 น.
681 สงขลา โครงการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเทพา
โดย Tanapon jonsuwan
6 91,250.00 7 ก.ค. 65 21 ก.ย. 65 09:38 น.
682 สงขลา โครงการสูงวัยสร้างสุข ลดความทุกข์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
5 25,150.00 7 ก.ย. 65 20 ก.ย. 65 20:51 น.
683 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
5 37,350.00 7 ก.ย. 65 20 ก.ย. 65 20:35 น.
684 สงขลา โครงการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลจะโหนง
โดย Tanapon jonsuwan
3 167,500.00 8 ก.ย. 65 20 ก.ย. 65 20:16 น.
685 สงขลา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
4 79,600.00 20 ก.ย. 65 20 ก.ย. 65 16:30 น.
686 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านนาเสมียน
โดย ชื่อกองทุนตำบลนาทับ
5 72,000.00 1 ก.ย. 65 20 ก.ย. 65 08:42 น.
687 ปัตตานี โครงการแรงงานประมงสุขใจ ดูแลสุขภาพได้ ก่อนออกทะเล เทศบาลตำบลหนองจิก (ปีที่ 2 )
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
3 32,000.00 13 ม.ค. 63 19 ก.ย. 65 14:45 น.
688 สงขลา โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยแบดมินตัน
โดย Tanapon jonsuwan
3 10,000.00 7 ก.ค. 65 19 ก.ย. 65 14:34 น.
689 สงขลา โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยกีฬาฟุตบอลเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเทพา
โดย Tanapon jonsuwan
5 18,850.00 7 ก.ค. 65 19 ก.ย. 65 14:26 น.
690 สงขลา โครงการแก้ไขปัญหาโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน
โดย Tanapon jonsuwan
4 28,600.00 7 ก.ค. 65 19 ก.ย. 65 11:27 น.
691 ยะลา โครงการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ชุมชนจาเราะกางา ปี 2565
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
5 21,800.00 8 ก.ย. 65 17 ก.ย. 65 13:16 น.
692 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชมรม อสม.นาทับ
โดย ชื่อกองทุนตำบลนาทับ
5 76,300.00 1 ก.ย. 65 16 ก.ย. 65 16:51 น.
693 สงขลา โครงการชวนขยับด้วยบาสโลปสร้างสุขภาพ
โดย ชื่อกองทุนตำบลนาทับ
5 72,450.00 1 ก.ย. 65 16 ก.ย. 65 16:05 น.
694 สงขลา โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชนบ้านปากจด
โดย ชื่อกองทุนตำบลนาทับ
5 50,600.00 1 ก.ย. 65 16 ก.ย. 65 15:50 น.
695 สงขลา โครงการคนป่าชิงร่วมใจขยับยอมเปลี่ยน ไม่ต้อนรับโรคเรื้อรัง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าชิง
5 80,225.00 5 เม.ย. 65 16 ก.ย. 65 07:20 น.
696 โครงการแว่นตาใส ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ
โดย ชื่อกองทุนตำบลบางเขา
1 59,400.00 14 ก.ย. 65 15 ก.ย. 65 10:42 น.
697 สตูล โครงการพัฒนาการบริการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกำแพง
โดย ชื่อกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพง
2 50,900.00 21 ก.พ. 65 14 ก.ย. 65 15:52 น.
698 ยะลา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลลำใหม่
โดย กองทุน สปสช.เทศบาลตำบลลำใหม่
2 10,000.00 14 ก.ย. 65 14 ก.ย. 65 10:25 น.
699 ยะลา โครงการส่งเสริมสุขภาพ
โดย กองทุน สปสช.เทศบาลตำบลลำใหม่
2 74,100.00 14 ก.ย. 65 14 ก.ย. 65 10:10 น.
700 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสถานที่ท่องเที่ยวตำบลบางเขา
โดย ชื่อกองทุนตำบลบางเขา
2 10,800.00 6 ก.ย. 65 14 ก.ย. 65 10:02 น.
701 นราธิวาส โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาไทย
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 24,800.00 1 ก.ย. 65 13 ก.ย. 65 16:32 น.
702 นราธิวาส โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
4 65,650.00 1 ก.ย. 65 13 ก.ย. 65 16:28 น.
703 นราธิวาส โครงการบรรยายธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกระบวนการทำงานของคณะกรรมการและประชาชนในเขตมัสยิดดารุลนาอีม (กำปงบารูไอร์จูโจ๊ะ)
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 40,000.00 1 ก.ย. 65 13 ก.ย. 65 16:19 น.
704 นราธิวาส โครงการตาดีกายุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพอย่างยั่งยืน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
2 37,100.00 1 ก.ย. 65 13 ก.ย. 65 16:13 น.
705 นราธิวาส โครงการพอกเข่าบรรเทาอาการปวดด้วยยาสมุนไพรในผู้สูงอายุ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 20,400.00 1 ก.ย. 65 13 ก.ย. 65 16:05 น.
706 นราธิวาส โครงการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
2 20,000.00 1 ก.ย. 65 13 ก.ย. 65 15:59 น.
707 นราธิวาส โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 20,000.00 1 ก.ย. 65 13 ก.ย. 65 15:49 น.
708 นราธิวาส โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคสำคัญในพื้นที่ สำหรับแกนนำ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
2 48,100.00 1 ก.ย. 65 13 ก.ย. 65 15:36 น.
709 นราธิวาส โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อห่างไกลยาเสพติดและสานสัมพันธ์กีฬาต้านยาเสพติด (กลุ่มเยาวชนบ้านปาหนัน)
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 22,000.00 1 ก.ย. 65 13 ก.ย. 65 15:25 น.
710 นราธิวาส โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อห่างไกลยาเสพติดและสานสัมพันธ์กีฬาต้านยาเสพติด (กลุ่มเยาวชนบ้านไอร์จูโจ๊ะ)
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 22,000.00 1 ก.ย. 65 13 ก.ย. 65 15:18 น.
711 นราธิวาส โครงการอบรมเยาวชนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อห่างไกลยาเสพติด
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 24,500.00 1 ก.ย. 65 13 ก.ย. 65 15:10 น.
712 นราธิวาส โครงการเยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
2 36,960.00 1 ก.ย. 65 13 ก.ย. 65 15:00 น.
713 นราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยเยาว์เพื่ออนาคตที่สดใส
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 29,220.00 1 ก.ย. 65 13 ก.ย. 65 14:54 น.
714 นราธิวาส โครงการวัยรุ่น วัยเรียน รู้เท่าทันเพศศึกษา
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 39,850.00 1 ก.ย. 65 13 ก.ย. 65 14:50 น.
715 นราธิวาส โครงการสตรีร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 22,275.00 1 ก.ย. 65 13 ก.ย. 65 14:45 น.
716 นราธิวาส โครงการอบรม อย.น้อยเข้มแข็ง คุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 20,000.00 1 ก.ย. 65 13 ก.ย. 65 14:38 น.
717 นราธิวาส โครงการเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมการรับวัคซีนเด็ก ๐ - ๕ ปี ตามเกณฑ์อายุและมีภาวะโชนาการและพัฒนาการสมวัย
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
2 39,500.00 1 ก.ย. 65 13 ก.ย. 65 14:26 น.
718 นราธิวาส โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 20,100.00 1 ก.ย. 65 13 ก.ย. 65 14:10 น.
719 นราธิวาส โครงการลูกน้อยห่างไกลโรค รับวัคซีนครบตามเกณฑ์
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 40,000.00 1 ก.ย. 65 13 ก.ย. 65 12:04 น.
720 นราธิวาส โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้พิการติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 40,000.00 1 ก.ย. 65 13 ก.ย. 65 11:57 น.
721 นราธิวาส โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มเสี่ยง โรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง/ความดัน/เบาหวาน เชิงรุกในชุมชน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 40,000.00 1 ก.ย. 65 13 ก.ย. 65 11:41 น.
722 ยะลา โครงการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง ในกลุ่มสงสัยป่วย (Home BP) ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ชุมชน กม.5
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
0 0.00 1 ส.ค. 65 13 ก.ย. 65 01:32 น.
723 สงขลา โครงการส่งเสริมวัยใสตำบลตลิ่งชัน พิชิตพุง พิชิตอ้วน ปี 2565
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
4 29,730.00 29 มิ.ย. 65 12 ก.ย. 65 16:13 น.
724 ยะลา โครงการร่วมใจ ลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อชีวีมีสุข ประจำปี 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
2 2,000.00 12 ก.ย. 65 12 ก.ย. 65 14:56 น.
725 ยะลา โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ผักสวนครัว รั้วกินได้ ปลอดสารพิษ
โดย ชื่อกองทุนตำบลยะต๊ะ
1 5,415.00 23 มิ.ย. 65 12 ก.ย. 65 13:56 น.
726 ยะลา โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใต้กิจกรรมหนูน้อยรักสุขภาพ (ศพด.ดารุลนาอิม)
โดย ชื่อกองทุนตำบลยะต๊ะ
1 7,165.00 23 มิ.ย. 65 12 ก.ย. 65 13:41 น.
727 ปัตตานี โครงการเยาวชนต้นกล้าห่างไกลอบายมุข
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
2 30,000.00 22 ก.พ. 65 8 ก.ย. 65 16:27 น.
728 สงขลา โครงการพัฒนาระบบบริการสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลป่าชิง ปี 2565
โดย Tanapon jonsuwan
4 209,200.00 27 มิ.ย. 65 8 ก.ย. 65 10:56 น.
729 ปัตตานี โครงการสตรีใส่ใจป้องกันภัยมะเร็งปากมดลูกปี 2565
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลลิปะสะโง
1 25,800.00 7 ก.ย. 65 7 ก.ย. 65 15:17 น.
730 ปัตตานี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอาบน้ำมายัต(ศพ) ตามหลักศาสนาและตามหลักสุขลักษณะในชุมชน ตำบลลิปะสะโง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลลิปะสะโง
1 36,675.00 23 ส.ค. 65 6 ก.ย. 65 12:40 น.
731 เชียงใหม่ โครงการ “โรงเรียนปลอดบุหรี่” (โรงเรียนบ้านปากห้วย)
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
7 26,323.00 5 ก.ย. 65 5 ก.ย. 65 10:34 น.
732 ยะลา โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกเชิงรุก
โดย กองทุน สปสช.เทศบาลตำบลลำใหม่
2 18,000.00 2 ก.ย. 65 2 ก.ย. 65 10:46 น.
733 สงขลา ตัวอย่าง_โครงการบูรณาการแก้ปัญหาทันตกรรมในชุมชน 0-4 ปี
โดย twoseadj
3 30,000.00 27 ต.ค. 62 2 ก.ย. 65 09:58 น.
734 สตูล โครงการอบรมให้ความรู้แกนนำเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคฯ บ้านผังปาล์ม 2
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 30,000.00 1 ต.ค. 64 1 ก.ย. 65 13:57 น.
735 สตูล โครงการ อสม.ร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อในชุมชนบ้านผังปาล์ม4
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 30,000.00 1 ต.ค. 64 1 ก.ย. 65 13:52 น.
736 แก้ปัญหาประชาชนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูง หมู่ที่... ตำบลนาท่อม
โดย สมนึก
2 66,550.00 1 ก.ย. 65 1 ก.ย. 65 13:42 น.
737 ปัตตานี โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
2 57,500.00 19 ส.ค. 65 1 ก.ย. 65 09:02 น.
738 สุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลโควิด 19 ด้วยการเรียนรู้การทำน้ำสมุนไพรพิชิตโรค
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
2 7,584.00 29 ส.ค. 65 31 ส.ค. 65 15:31 น.
739 โครงการ...............................................................
โดย Tanapon jonsuwan
4 0.00 11 ส.ค. 65 30 ส.ค. 65 15:30 น.
740 ตรัง โครงการ “เด็กปฐมวัยปลอดภัยยุคโควิด”
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
1 4,524.00 1 ส.ค. 65 30 ส.ค. 65 14:52 น.
741 น้ำสมุนไพรพิชิตโรค ห่างไกลโควิด 19
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
2 7,905.00 29 ส.ค. 65 29 ส.ค. 65 11:28 น.
742 อุบลราชธานี โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน(โรงเรียนบ้านด่าน)
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
2 6,506.00 29 ส.ค. 65 29 ส.ค. 65 10:50 น.
743 โครงการ “โรงเรียนปลอดบุหรี่” (โรงเรียนบ้านปากห้วย)
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
6 28,513.00 29 ส.ค. 65 29 ส.ค. 65 10:19 น.
744 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนตำบลนาทับ
โดย Tanapon jonsuwan
3 125,650.00 5 ส.ค. 65 29 ส.ค. 65 09:49 น.
745 โครงการคัดกรองตาต้อกระจกและต้อหินในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2565
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
4 15,690.00 29 ส.ค. 65 29 ส.ค. 65 08:52 น.
746 โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่(โรงเรียนบ้านปากห้วย)
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
1 200.00 25 ส.ค. 65 25 ส.ค. 65 16:10 น.
747 นครราชสีมา โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนบ้านทุ่งนา
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
2 9,431.00 25 ส.ค. 65 25 ส.ค. 65 16:03 น.
748 สตูล โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายหลังป่วยโควิด-19
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 10,050.00 1 พ.ย. 64 23 ส.ค. 65 15:30 น.
749 ปัตตานี โครงการเยาวชนหมู่ 4 ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
1 10,000.00 10 พ.ย. 63 20 ส.ค. 65 22:21 น.
750 โครงการหนูน้อยฟันสวย
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
1 40,000.00 20 ส.ค. 65 20 ส.ค. 65 13:53 น.
751 ยะลา ชุมชนปลอดสารเคมีบริโภคอาหารปลอดภัย
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 30,325.00 25 มี.ค. 65 18 ส.ค. 65 15:48 น.
752 ยะลา โครงการรณรงค์ปลูกผักปลอดสารพิษ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 16,250.00 25 มี.ค. 65 18 ส.ค. 65 12:24 น.