กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

รายชื่อพัฒนาโครงการ 7,208 โครงการ

จังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreกิจกรรมงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปุโละปุโย
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
3 126,240.00 29 ก.ย. 66 29 ก.ย. 66 15:14 น.
2 สตูล โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนํ้า ปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนตำบลปากน้ำ
7 151,000.00 6 ก.ย. 66 29 ก.ย. 66 13:46 น.
3 สตูล โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำครอบครัวเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
โดย ชื่อกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพง
8 85,375.00 12 ก.ย. 66 29 ก.ย. 66 08:43 น.
4 สมุนไพรสามัญประจำบ้าน ป้องกันโรค NCDs ในชุมชน บ้านแคเหนือ
โดย อะหมัด หลีขาหรี
0 0.00 28 ก.ย. 66 28 ก.ย. 66 15:37 น.
5 เยาวชนขุนตัดหวายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โดย ชื่อกองทุนตำบลขุนตัดหวาย
4 12,500.00 27 ก.ย. 66 27 ก.ย. 66 10:45 น.
6 เยาวชนขุนตัดหวายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โดย ชื่อกองทุนตำบลขุนตัดหวาย
0 0.00 27 ก.ย. 66 27 ก.ย. 66 09:30 น.
7 โครงการอาหารปลอดภัย
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
5 27,375.00 22 ก.ย. 66 27 ก.ย. 66 09:23 น.
8 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หมู่ที่ 12 ตำบลนาหว้า
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
4 12,580.00 6 ก.ค. 66 26 ก.ย. 66 12:39 น.
9 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หมู่ที่ 11 ตำบลนาหว้า
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
4 12,580.00 6 ก.ค. 66 26 ก.ย. 66 12:38 น.
10 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หมู่ที่ 10 ตำบลนาหว้า
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
4 12,605.00 6 ก.ค. 66 26 ก.ย. 66 12:38 น.
11 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หมู่ที่ 9 ตำบลนาหว้า
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
4 12,755.00 6 ก.ค. 66 26 ก.ย. 66 12:37 น.
12 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หมู่ที่ 8 ตำบลนาหว้า
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
4 12,680.00 6 ก.ค. 66 26 ก.ย. 66 12:36 น.
13 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หมู่ที่ 7 ตำบลนาหว้า
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
4 12,680.00 6 ก.ค. 66 26 ก.ย. 66 12:36 น.
14 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หมู่ที่ 6 ตำบลนาหว้า
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
4 12,880.00 6 ก.ค. 66 26 ก.ย. 66 12:35 น.
15 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หมู่ที่ 5 ตำบลนาหว้า
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
4 12,655.00 6 ก.ค. 66 26 ก.ย. 66 12:35 น.
16 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หมู่ที่ 4 ตำบลนาหว้า
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
4 12,580.00 6 ก.ค. 66 26 ก.ย. 66 12:34 น.
17 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หมู่ที่ 3 ตำบลนาหว้า
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
4 12,680.00 6 ก.ค. 66 26 ก.ย. 66 12:34 น.
18 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หมู่ที่ 2 ตำบลนาหว้า
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
4 12,755.00 6 ก.ค. 66 26 ก.ย. 66 12:34 น.
19 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หมู่ที่ 1 ตำบลนาหว้า
โดย Tanapon jonsuwan
4 12,730.00 6 ก.ค. 66 26 ก.ย. 66 12:31 น.
20 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
6 106,000.00 12 ก.ย. 66 25 ก.ย. 66 17:53 น.
21 สงขลา ขุนตัดหวายรักษ์ฟันปี 2567
โดย ชื่อกองทุนตำบลขุนตัดหวาย
3 7,681.00 15 ก.ย. 66 25 ก.ย. 66 13:19 น.
22 โครงการดูแลหญิงตั้งครรภ์แก้ไขปํญหาภาวะซีด
โดย ชื่อกองทุนตำบลขุนตัดหวาย
2 9,350.00 24 ก.ย. 66 24 ก.ย. 66 17:11 น.
23 ปัตตานี โครงการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงเชิงรุก
โดย ชื่อกองทุนตำบลบางเขา
2 21,800.00 14 ก.ค. 66 22 ก.ย. 66 13:09 น.
24 นราธิวาส โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเขตตำบลกะลุวอ ประจำปี 2567
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
3 56,068.00 18 ก.ย. 66 22 ก.ย. 66 09:29 น.
25 สงขลา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาทับ ปี 2567
โดย ชื่อกองทุนตำบลนาทับ
8 188,568.00 20 ก.ย. 66 21 ก.ย. 66 15:12 น.
26 โครงการครัวเรือนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน หมู่ที่ 6
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
1 7,200.00 21 ก.ย. 66 21 ก.ย. 66 14:54 น.
27 โครงการครัวเรือนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน หมู่ที่ 7
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
1 4,500.00 21 ก.ย. 66 21 ก.ย. 66 14:22 น.
28 สงขลา โครงการกิจกรรมทางกายลดพุง ลดโรค บ้านบ่อต้นแซะ ปี 2
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
5 18,000.00 30 ส.ค. 66 21 ก.ย. 66 10:42 น.
29 สงขลา โครงการกิจกรรมทางกายลดพุง ลดโรค บ้านบ่อต้นแซะ ปี 2
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
0 0.00 30 ส.ค. 66 21 ก.ย. 66 09:46 น.
30 สงขลา โครงการสายตาดี แว่นตาใส ใส่ใจผู้สูงอายุ
โดย กองทุนตำบลคู
1 265,450.00 31 ส.ค. 66 20 ก.ย. 66 15:42 น.
31 สงขลา โครงการส่งเสริมการเรียนรู้โภชนาการที่ถูกต้องตามหลักการศาสนา และปลูกจิตสำนึกรักสุขภาพ
โดย กองทุนตำบลคู
3 143,670.00 13 ก.ย. 66 20 ก.ย. 66 13:56 น.
32 สงขลา โครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โดย กองทุนตำบลคู
1 100,000.00 31 ส.ค. 66 20 ก.ย. 66 13:41 น.
33 สงขลา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โดย กองทุนตำบลคู
4 85,400.00 14 ก.ย. 66 20 ก.ย. 66 13:33 น.
34 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ขุนตัดหวาย ปีงบประมาณ 2567
โดย ชื่อกองทุนตำบลขุนตัดหวาย
3 42,000.00 19 ก.ย. 66 19 ก.ย. 66 16:28 น.
35 สตูล โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน วิถี "รำกลองยาว" ม.5,ม.6,ม.9
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 45,000.00 1 มิ.ย. 66 18 ก.ย. 66 16:24 น.
36 สตูล โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน หมู่บ้านผังปาล์ม 1 ตำบลปาล์มพัฒนา
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 15,000.00 1 พ.ย. 65 18 ก.ย. 66 16:16 น.
37 โครงการรณรงค์ตรวจวัดสุขภาพประชาชนบางตะบูน เพื่อค้นหาภัยเงียบปี 2566
โดย พี่เลี้ยงจังหวัดเพชรบุรี
5 26,450.00 7 ก.ย. 66 18 ก.ย. 66 14:30 น.
38 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการเล่นน้ำ
โดย ชื่อกองทุนตำบลบางเขา
2 16,400.00 8 มี.ค. 66 18 ก.ย. 66 11:14 น.
39 สงขลา โครงการชุมชนก้าวไกลใส่ใจคุ้มครองผู้บริโภคปี2567
โดย ชื่อกองทุนตำบลขุนตัดหวาย
5 17,990.00 15 ก.ย. 66 15 ก.ย. 66 12:25 น.
40 สงขลา ครอบครัวของฉันชุมชนของฉันปี2567
โดย ชื่อกองทุนตำบลขุนตัดหวาย
4 16,700.00 14 ก.ย. 66 14 ก.ย. 66 15:18 น.
41 สตูล โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลกำแพง ปีงบประมาณ 2567
โดย ชื่อกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพง
3 67,137.00 14 ก.ย. 66 14 ก.ย. 66 10:58 น.
42 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพิ่มการเคลื่อนไหว รถขาไถของหนูน้อย
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
1 12,700.00 13 ก.ย. 66 13 ก.ย. 66 11:28 น.
43 โครงการหนูน้อยวัยใส พัฒนาการสมวัย ใส่ใจโภชนาการ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
1 13,000.00 13 ก.ย. 66 13 ก.ย. 66 11:09 น.
44 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.พระหลวง
0 0.00 13 ก.ย. 66 13 ก.ย. 66 11:08 น.
45 โครงการอาสาบริบาลเพิ่มสุข ผู้สูงอายุติดบ้านและผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลบางเขา
3 15,000.00 13 ก.ย. 66 13 ก.ย. 66 10:58 น.
46 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกีฬาวู้ดบอลสำหรับเยาวชน (WOOD BALL NEW GEN)
โดย Yuttipong Kaewtong
3 50,000.00 12 ก.ย. 66 12 ก.ย. 66 16:34 น.
47 แพร่ โครงการแม่บ้านห่วงใยใส่ใจสุขภาพ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านปง
1 20,000.00 3 ต.ค. 65 12 ก.ย. 66 16:09 น.
48 แพร่ โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านปง
1 20,000.00 3 ต.ค. 65 12 ก.ย. 66 15:40 น.
49 แพร่ โครงการศิลปะสื่อภาษา สื่อความคิด สื่ออารมณ์
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านปง
1 25,000.00 3 ต.ค. 65 12 ก.ย. 66 15:34 น.
50 แพร่ โครงการ อ้วน..สลายได้
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านปง
1 12,000.00 3 ต.ค. 65 12 ก.ย. 66 15:25 น.
51 แพร่ โครงการอบรมพัฒนานักเรียนด้านสุขภาพในโรงเรียน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านปง
1 40,000.00 3 ต.ค. 65 12 ก.ย. 66 14:21 น.
52 แพร่ โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย "ขับขี่มีวินัย ใส่หมวกกันน๊อค ล๊อกอุบัติเหตุ"
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านปง
1 35,400.00 3 ต.ค. 65 12 ก.ย. 66 14:10 น.
53 แพร่ โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อในพื้นที่ตำบลบ้านปง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านปง
1 6,450.00 3 ต.ค. 65 12 ก.ย. 66 13:53 น.
54 แพร่ โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการป้องกันตนเองและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ ต.บ้านปง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านปง
1 31,100.00 3 ต.ค. 65 12 ก.ย. 66 13:47 น.
55 แพร่ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านปง
1 9,200.00 3 ต.ค. 65 12 ก.ย. 66 13:41 น.
56 แพร่ โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคช่องปากเด็ก 0-5 ปี ตำบลบ้านปง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านปง
1 19,100.00 3 ต.ค. 65 12 ก.ย. 66 13:11 น.
57 แพร่ โครงการการเจริญเติบโต เพื่อเด็กปฐมวัยสูงดี - สมส่วน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านปง
1 12,500.00 3 ต.ค. 65 12 ก.ย. 66 11:19 น.
58 แพร่ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านปง
1 12,500.00 3 ต.ค. 65 12 ก.ย. 66 11:03 น.
59 แพร่ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีิเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลบ้านปง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านปง
1 33,644.92 3 ต.ค. 65 12 ก.ย. 66 10:35 น.
60 ส่งเสริมกิจกรรมทางกายนักเรียนหอพักโดยใช้กีฬาฟุตบอล
โดย อะหมัด หลีขาหรี
3 25,900.00 31 ม.ค. 66 11 ก.ย. 66 19:33 น.
61 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่น
3 84,835.00 11 ก.ย. 66 11 ก.ย. 66 15:51 น.
62 ยะลา โครงการคัดแยกและบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 0.00 3 ก.ค. 66 11 ก.ย. 66 14:31 น.
63 สงขลา โครงการแก้ไขปัญหาภาวะสายตาผิดปกติในกลุ่มนักเรียนและกลุ่มผู้สูงอายุ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
4 90,000.00 1 ก.ย. 66 10 ก.ย. 66 15:24 น.
64 ปัตตานี โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลลิปะสะโง
3 22,170.00 8 ก.ย. 66 8 ก.ย. 66 16:14 น.
65 ยะลา โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 22,670.00 3 ก.ค. 66 8 ก.ย. 66 15:35 น.
66 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าชิง
0 0.00 6 ก.ย. 66 7 ก.ย. 66 10:29 น.
67 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
โดย พี่เลี้ยงจังหวัดเพชรบุรี
1 21,200.00 6 ก.ย. 66 7 ก.ย. 66 09:42 น.
68 ยะลา โครงการห่างไกลข้อเข่าเสื่อม ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
2 11,500.00 3 ก.ค. 66 5 ก.ย. 66 16:30 น.
69 ยะลา โครงการสุขภาพดีทุกช่วงวัย ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
2 11,500.00 3 ก.ค. 66 5 ก.ย. 66 16:15 น.
70 ยะลา โครงการป้องกันวัณโรค
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
2 8,000.00 3 ก.ค. 66 5 ก.ย. 66 15:19 น.
71 ยะลา โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
2 9,800.00 3 ก.ค. 66 5 ก.ย. 66 14:30 น.
72 ยะลา โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 6,500.00 3 ก.ค. 66 5 ก.ย. 66 13:44 น.
73 ปัตตานี โครงการป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิตเด็กปฐมวัย
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเปาะ
1 12,770.00 7 ก.พ. 66 5 ก.ย. 66 13:30 น.
74 ยะลา โครงการส่งสริมการได้รับวัคซีนในเด็ก 0-5 ปี ครบตามเกณฑ์
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 7,650.00 3 ก.ค. 66 5 ก.ย. 66 11:19 น.
75 ยะลา โครงการเฝ้าระวังป้องกันหญิงวัยเจริญพันธุ์จากมะเร็งเต้านม และปากมดลูก
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 5,000.00 3 ก.ค. 66 5 ก.ย. 66 10:49 น.
76 ยะลา โครงการ คัดแยกและรวบรวมขยะอันตราย ส่งความสุขให้ชุมชน ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
3 28,210.00 15 ส.ค. 66 4 ก.ย. 66 15:57 น.
77 ยะลา โครงการการฝากครรภ์อย่างมีคุณภาพ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 5,000.00 3 ก.ค. 66 4 ก.ย. 66 15:51 น.
78 ยะลา โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 5,000.00 3 ก.ค. 66 4 ก.ย. 66 15:34 น.
79 ยะลา โครงการ คัดแยกและรวบรวมขยะอันตราย ส่งความสุขให้ชุมชน ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
3 28,210.00 15 ส.ค. 66 4 ก.ย. 66 15:24 น.
80 ยะลา โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 5,000.00 3 ก.ค. 66 4 ก.ย. 66 15:18 น.
81 ยะลา โครงการเฝ้าระวังควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 6,000.00 3 ก.ค. 66 4 ก.ย. 66 15:04 น.
82 ยะลา โครงการ คัดแยกและรวบรวมขยะอันตราย ส่งความสุขให้ชุมชน ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
3 28,210.00 15 ส.ค. 66 4 ก.ย. 66 15:03 น.
83 ยะลา โครงการเด็กเปาะเส้งยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด We are to be number one
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 6,800.00 3 ก.ค. 66 4 ก.ย. 66 14:39 น.
84 ยะลา โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
1 83,640.00 16 ส.ค. 66 4 ก.ย. 66 12:00 น.
85 ยะลา วัยรุ่นยุคใหม่ รักปลอดภัย ใส่ใจอนาคต
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
2 67,715.00 16 ส.ค. 66 4 ก.ย. 66 11:45 น.
86 ยะลา โครงการสมุนไพรรักษ์โลกเพื่อสุขภาพ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
1 57,560.00 16 ส.ค. 66 4 ก.ย. 66 11:03 น.
87 ยะลา โครงการฟันสวยยิ้มใสเด็กดีฟันแข็งแรง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
1 35,270.00 16 ส.ค. 66 4 ก.ย. 66 10:25 น.
88 ยะลา โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็กนักเรียน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
4 74,665.00 16 ส.ค. 66 4 ก.ย. 66 09:55 น.
89 ยะลา โครงการเบตงฮูลูร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
2 57,081.00 15 ส.ค. 66 4 ก.ย. 66 09:34 น.
90 ยะลา โครงการ ฟันสวย ด้วยมือเรา ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
2 47,865.00 15 ส.ค. 66 3 ก.ย. 66 19:42 น.
91 ยะลา โครงการรวมใจเป็นหนึ่งป้องกันภัยร้ายโรคไข้เลือดออกในชุมชน ปี 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
2 49,706.00 15 ส.ค. 66 3 ก.ย. 66 19:25 น.
92 โครงการกำจัดขยะปรับปุงสิ่งแวดล้อมป้องกันไข้เลือดออก
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
1 36,900.00 3 ก.ย. 66 3 ก.ย. 66 12:00 น.
93 โครงการปั่นยิ้มสร้างสุข
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
1 12,000.00 3 ก.ย. 66 3 ก.ย. 66 11:53 น.
94 โครงการสูงวัยหัวใจแกร่งเข้มแข็งด้วยการออกกำลังกาย
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
1 14,100.00 3 ก.ย. 66 3 ก.ย. 66 11:00 น.
95 โครงการการละเล่นไทยใส่ใจสุขภาพ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
1 10,000.00 3 ก.ย. 66 3 ก.ย. 66 10:58 น.
96 โครงการลดน้ำหนักสักนิด พิชิตโรคอ้วนโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
1 12,100.00 3 ก.ย. 66 3 ก.ย. 66 10:54 น.
97 โครงการขี่ปั่นร่วมใจใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณ 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
1 12,500.00 3 ก.ย. 66 3 ก.ย. 66 10:48 น.
98 โครงการขยับการสบายชีวี เพื่อสุขภาพ ด้วยรำวงย้อนยุค
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
1 16,225.00 3 ก.ย. 66 3 ก.ย. 66 10:42 น.
99 โครงการป้องกัน และดูแลสุขภาพจากภัยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
1 15,000.00 3 ก.ย. 66 3 ก.ย. 66 10:20 น.
100 ยะลา โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ในประชาชนอายุ 35 - 59 ปี ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน และผู้ดูแลผู้ป่วย ปี 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
1 35,955.00 16 ส.ค. 66 2 ก.ย. 66 16:04 น.
101 ยะลา โครงการขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีแอโรบิค(Aerobics) ปี 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
3 42,930.00 16 ส.ค. 66 2 ก.ย. 66 14:27 น.
102 ยะลา โครงการ คลินิกกิจกรรมผู้สูงอายุ (Day care center) เทศบาลเมืองเบตง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
1 207,360.00 11 ส.ค. 66 2 ก.ย. 66 14:03 น.
103 ยะลา โครงการส่งเสริมสุขภาพดีตามวิถีภูมิปัญญาการแแพทย์แผนไทย
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
1 104,350.00 15 ส.ค. 66 2 ก.ย. 66 13:42 น.
104 ยะลา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเทศบาลเมืองเบตงระยะที่ 2 (ปฏิบัติงานบนสำนักงาน)
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
3 138,700.00 15 ส.ค. 66 2 ก.ย. 66 12:48 น.
105 ยะลา โครงการรักลูก รักษ์ฟัน ร่วมกันสร้างสุขภาพ @ BETONG
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
2 109,774.00 15 ส.ค. 66 1 ก.ย. 66 23:23 น.
106 ยะลา โครงการคนรุ่นใหม่ รักปลอดภัย ห่างไกลโรคเอดส์
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
2 17,940.00 15 ส.ค. 66 1 ก.ย. 66 22:39 น.
107 โครงการเก้าเลี้ยวร่วมใจต้านภัยยาสูบ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
1 13,000.00 1 ก.ย. 66 1 ก.ย. 66 16:39 น.
108 โครงการ การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
1 28,100.00 1 ก.ย. 66 1 ก.ย. 66 16:29 น.
109 โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการการเด็กปฐมวัย (DSPM)
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
1 11,420.00 1 ก.ย. 66 1 ก.ย. 66 16:15 น.
110 โครงการสุขภาพจิตดีวิถีคนเก้าเลี้ยว
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
0 0.00 1 ก.ย. 66 1 ก.ย. 66 15:57 น.
111 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงต่อโรค เบาหวาน ความดันโลหิตในวัยทำงาน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
1 11,900.00 1 ก.ย. 66 1 ก.ย. 66 15:53 น.
112 เยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ สูงวัยหัวใจชื่นบาน(ปีที่ 2)
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
1 16,500.00 1 ก.ย. 66 1 ก.ย. 66 15:42 น.
113 ยะลา โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 21,800.00 3 ก.ค. 66 1 ก.ย. 66 15:30 น.
114 โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
1 16,300.00 1 ก.ย. 66 1 ก.ย. 66 15:25 น.
115 โครงการปลอดเหล้าเข้าพรรษา
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
1 13,800.00 1 ก.ย. 66 1 ก.ย. 66 15:20 น.
116 โครงการป้องกันโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำตำบลเก้าเลี้ยว
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
1 50,000.00 1 ก.ย. 66 1 ก.ย. 66 15:00 น.
117 ยะลา โครงการเสริมสร้างแกนนำ ด้านทันตสุขภาพ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 6,800.00 3 ก.ค. 66 1 ก.ย. 66 14:06 น.
118 ยะลา โครงการหนูน้อยฟันสวยยิ้มใส
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 25,240.00 3 ก.ค. 66 1 ก.ย. 66 13:46 น.
119 ยะลา โครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของหญิงวัยเจริญพันธุ์และหญิงตั้งครรภ์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
2 15,620.00 15 ก.ย. 66 1 ก.ย. 66 13:39 น.
120 ยะลา โครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 18,700.00 1 ก.ย. 66 1 ก.ย. 66 13:22 น.
121 ยะลา โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 25,540.00 3 ก.ค. 66 1 ก.ย. 66 12:50 น.
122 ยะลา โครงการการป้องกันโรคติดต่อภายในโรงเรียน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 22,640.00 3 ก.ค. 66 1 ก.ย. 66 12:39 น.
123 โครงการป้องกันคุณแม่วัยใส
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
1 10,000.00 1 ก.ย. 66 1 ก.ย. 66 12:16 น.
124 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพขยับกายสบายชีวีเต้นแอโรบิค ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเต่า
1 17,950.00 1 มิ.ย. 66 1 ก.ย. 66 10:10 น.
125 ยะลา โครงการการป้องกันโรคติดต่อภายในโรงเรียน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 24,265.00 3 ก.ค. 66 31 ส.ค. 66 15:33 น.
126 ยะลา โครงการ รู้เท่าทันสุขภาพ ลดเสี่ยงโรคภัย
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 17,930.00 3 ก.ค. 66 31 ส.ค. 66 15:19 น.
127 ยะลา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาในโรงเรียน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 25,639.00 3 ก.ค. 66 31 ส.ค. 66 15:07 น.
128 ยะลา โครงการสุขภาพดีชีวิตมีสุข
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 20,044.00 3 ก.ค. 66 31 ส.ค. 66 13:23 น.
129 ยะลา โครงการสุขภาพฟันดี มีสุข
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 11,710.00 3 ก.ค. 66 31 ส.ค. 66 13:11 น.
130 ยะลา โครงการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 16,425.00 3 ก.ค. 66 31 ส.ค. 66 12:38 น.
131 ปัตตานี โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลลิปะสะโง
3 29,000.00 1 ก.ค. 63 31 ส.ค. 66 12:22 น.
132 ปัตตานี โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลลิปะสะโง
3 34,550.00 17 ก.ค. 66 31 ส.ค. 66 12:16 น.
133 ยะลา โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด (กิจกรรมกีฬามวยไทย)
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 17,830.00 3 ก.ค. 66 31 ส.ค. 66 12:15 น.
134 สตูล โครงการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กำแพง
10 198,000.00 29 ส.ค. 66 31 ส.ค. 66 11:34 น.
135 ยะลา โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 14,165.00 31 ส.ค. 66 31 ส.ค. 66 11:24 น.
136 สตูล โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิมตำบลเขาขาวประจำปี 2567
โดย กองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
2 38,378.00 วันนี้ 00:00 น. 30 ส.ค. 66 14:20 น.
137 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประชารัฐร่วมใจลดภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ในชุมชนตลาดเกษตร
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
2 13,245.00 30 ส.ค. 66 30 ส.ค. 66 13:42 น.
138 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาโรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
2 14,000.00 22 มี.ค. 66 30 ส.ค. 66 10:12 น.
139 โครงการชายหาดชุมชนบ้านตันหยงเปาว์ ปลอดขยะ
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
1 13,000.00 22 มี.ค. 66 30 ส.ค. 66 09:58 น.
140 โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชน
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 88,425.00 16 มี.ค. 66 29 ส.ค. 66 16:06 น.
141 โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข หมู่ที่ 3 ปี 2566
โดย รอมซี สาและ
4 30,000.00 28 ส.ค. 66 28 ส.ค. 66 15:18 น.
142 ยะลา โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 23,700.00 1 ก.ค. 66 25 ส.ค. 66 12:32 น.
143 ยะลา โครงการพัฒนาครอบครัวห่างไกลยาเสพติด
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 16,495.00 3 ก.ค. 66 25 ส.ค. 66 12:14 น.
144 ยะลา ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 17,725.00 10 ก.ค. 66 25 ส.ค. 66 11:45 น.
145 ยะลา ชุมชนปลอดสารเคมีบริโภคอาหารปลอดภัย
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 17,800.00 10 ก.ค. 66 25 ส.ค. 66 11:10 น.
146 ปัตตานี โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
1 14,000.00 22 มี.ค. 66 24 ส.ค. 66 14:21 น.
147 โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในเด็ก 0-5 ปี ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
โดย วรรณาพร
2 35,850.00 21 ก.ค. 66 23 ส.ค. 66 15:09 น.
148 โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
5 15,000.00 14 ก.ค. 66 23 ส.ค. 66 09:45 น.
149 ยะลา โครงการส่งเสริมการปลอดบุหรี่ในชุมชน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
1 20,250.00 10 ก.ค. 66 22 ส.ค. 66 15:07 น.
150 สงขลา โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนเขตเทศบาลตำบลบ้านนา
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
3 65,625.00 21 ส.ค. 66 21 ส.ค. 66 14:44 น.
151 กาฬสินธุ์ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพชุมชน บ้านทุ่งคลองหมู่ 12
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
1 19,000.00 21 ส.ค. 66 21 ส.ค. 66 14:32 น.
152 กาฬสินธุ์ โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
1 19,000.00 21 ส.ค. 66 21 ส.ค. 66 14:14 น.
153 กาฬสินธุ์ โครงการคัดแยกขยะ หมู่บ้านสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
1 8,000.00 21 ส.ค. 66 21 ส.ค. 66 13:54 น.
154 สงขลา โครงการบริหารจัดการขยะและบริหารจัดการน้ำท่วมขังเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนและสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
3 10,700.00 31 ส.ค. 66 20 ส.ค. 66 23:02 น.
155 กาฬสินธุ์ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด หวาน มัน เค็ม
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
1 22,000.00 18 ส.ค. 66 18 ส.ค. 66 12:02 น.
156 กาฬสินธุ์ ธนาคารขยะรีไซเคิลบ้านเก่าเดื่อหมู่ที่ 6
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
1 16,500.00 18 ส.ค. 66 18 ส.ค. 66 11:41 น.
157 กาฬสินธุ์ โครงการจัดการขยะในครัวเรือนบ้านคำพิมูลหมู่ 3
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
1 19,200.00 18 ส.ค. 66 18 ส.ค. 66 11:00 น.
158 กาฬสินธุ์ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
1 18,900.00 18 ส.ค. 66 18 ส.ค. 66 10:32 น.
159 กาฬสินธุ์ โครงการจัดการขยะครบวงจร
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคำม่วง
1 20,000.00 18 ส.ค. 66 18 ส.ค. 66 10:07 น.
160 ขยับกายสบายชีวี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองแขม
3 18,900.00 17 ส.ค. 66 17 ส.ค. 66 14:43 น.
161 โครงการเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หอกลอง
2 22,150.00 17 ส.ค. 66 17 ส.ค. 66 14:19 น.
162 โครงการหนูน้อยฟันสวย
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
2 14,000.00 22 มี.ค. 66 17 ส.ค. 66 12:10 น.
163 โครงการโรงเรียนสะอาดด้วยมือเรา (โรงเรียนปลอดขยะ Zero West)
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
4 14,000.00 22 มี.ค. 66 17 ส.ค. 66 11:16 น.
164 กาฬสินธุ์ คัดแยกขยะในหมู่บ้านโคกสนาม
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดินจี่
1 20,000.00 2 ต.ค. 66 16 ส.ค. 66 16:08 น.
165 กาฬสินธุ์ โครงการชุมชนปลอดขยะ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดินจี่
1 25,000.00 5 มี.ค. 67 16 ส.ค. 66 16:02 น.
166 โครงการลดขยะเพื่อสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
5 14,000.00 22 มี.ค. 66 16 ส.ค. 66 14:39 น.
167 การส่งเสริมการออกกำลังกลุ่มคนวัยรุ่น
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
0 0.00 16 ส.ค. 66 16 ส.ค. 66 14:13 น.
168 โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและต้านภัยยาเสพติด
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
2 14,000.00 22 มี.ค. 66 16 ส.ค. 66 12:05 น.
169 โครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพผูัสูงอายุ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคำม่วง
1 45,000.00 16 ส.ค. 66 16 ส.ค. 66 11:58 น.
170 ธรรมนูญสุขภาพ เรื่องระบบอาหาร
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
0 0.00 15 ส.ค. 66 15 ส.ค. 66 16:00 น.
171 โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 75,000.00 15 ส.ค. 66 15 ส.ค. 66 10:41 น.
172 โครงการควบคุมและป้องกันโรคอุบัติใหม่ในชุมชุน บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 8
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
1 9,940.00 15 ส.ค. 66 15 ส.ค. 66 10:36 น.
173 กาฬสินธุ์ โครงการสร้างต้นแบบบุคคลสุขภาพดีด้วยวิธีออกกำลังกาย
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาทัน
0 0.00 13 ส.ค. 66 13 ส.ค. 66 13:36 น.
174 กาฬสินธุ์ โครงการส่งเสริมสุขภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาทัน
0 0.00 13 ส.ค. 66 13 ส.ค. 66 13:16 น.
175 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคเส้นเอ็นอักเสบข้อศอกด้านนอก และการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ชมรมแบดมินตัน เทศบาลนครยะลา
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
3 12,965.00 11 ส.ค. 66 11 ส.ค. 66 15:38 น.
176 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุด้วยรำไทยประยุกต์
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
2 10,845.00 11 ส.ค. 66 11 ส.ค. 66 15:22 น.
177 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพความรู้ในภาวะฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในชุมชนตลาดเก่าซอย 8
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
1 20,585.00 11 ส.ค. 66 11 ส.ค. 66 15:15 น.
178 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพความรู้ในภาวะฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในชุมชนหัวสะพานสะเตง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
1 19,085.00 11 ส.ค. 66 11 ส.ค. 66 14:43 น.
179 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพความรู้ในภาวะฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในชุมชนหลังโรงเรียนจีน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
1 20,585.00 11 ส.ค. 66 11 ส.ค. 66 14:35 น.
180 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพความรู้ในภาวะฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุโรคเรื้อรังชุมชนสามัคคี
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
1 20,585.00 11 ส.ค. 66 11 ส.ค. 66 14:25 น.
181 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพความรู้ในภาวะฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุโรคเรื้อรังชุมชนธนวิถี
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
1 20,585.00 11 ส.ค. 66 11 ส.ค. 66 14:16 น.
182 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพความรู้ในภาวะฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในชุมชนจารูพัฒนา
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
1 20,585.00 11 ส.ค. 66 11 ส.ค. 66 14:10 น.
183 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพความรู้ในภาวะฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในชุมชนคนรักถิ่น
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
1 20,585.00 11 ส.ค. 66 11 ส.ค. 66 14:01 น.
184 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประชารัฐร่วมใจลดภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ในชุมชนวิฑูรอุทิศสัมพันธ์
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
2 13,645.00 11 ส.ค. 66 11 ส.ค. 66 13:41 น.
185 ยะลา โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้น ปัสสาวะหรืออุจระไม่ได้
โดย กองทุนตำบลเนินงาม
1 49,830.00 10 ส.ค. 66 10 ส.ค. 66 11:59 น.
186 กาฬสินธุ์ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาทัน
1 20,000.00 10 ส.ค. 66 10 ส.ค. 66 09:40 น.
187 สงขลา โครงการขยับกาย สบายชีวา แอโรบิกแดนซ์ด้วยฮูลาฮุป
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
4 19,040.00 9 ส.ค. 66 9 ส.ค. 66 18:27 น.
188 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเต่า
1 20,000.00 2 มิ.ย. 66 9 ส.ค. 66 15:38 น.
189 โครงการโรงเรียนสะอาดปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิต พิชิตปัญหาสิ่งแวดล้อม
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเต่า
1 20,000.00 9 ส.ค. 66 9 ส.ค. 66 15:30 น.
190 สงขลา โครงการแอโรบิกมวยไทย เพื่อสุขภาพ
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
5 18,175.00 9 ส.ค. 66 9 ส.ค. 66 15:21 น.
191 โครงการ 5 กัลยาณนิมิตรใกล้ชิตผู้่ป่วยจิตเวช ปี 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเต่า
1 5,910.00 9 ส.ค. 66 9 ส.ค. 66 15:18 น.
192 สงขลา โครงการส่งเสริมออกกำลังกายด้วยกีฬาเปตอง
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
5 16,625.00 9 ส.ค. 66 9 ส.ค. 66 14:14 น.
193 สงขลา โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยกีฬาฟุตซอล
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
5 17,175.00 9 ส.ค. 66 9 ส.ค. 66 13:36 น.
194 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพความรู้ในภาวะฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุโรคเรื้อรังชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรม นำสันติสุข
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
1 20,585.00 8 ส.ค. 66 8 ส.ค. 66 14:21 น.
195 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ภัยเงียบในผู้ชาย ประจำปี 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
1 14,695.00 8 ส.ค. 66 8 ส.ค. 66 09:11 น.
196 โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
1 230,535.00 8 ส.ค. 66 8 ส.ค. 66 08:46 น.
197 ตัวอย่าง_ โครงการตำบล........ปลอดไข้เลือดออก ปี....
โดย twoseadj
3 3.00 7 ส.ค. 66 7 ส.ค. 66 15:28 น.
198 โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( FIRST AID) รู้ไว้สักนิด ช่วยชีวิตให้ปลอดภัย สำหรับแกนนำสุขภาพเทศบาลนครยะลา
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
1 29,290.00 7 ส.ค. 66 7 ส.ค. 66 13:58 น.
199 โครงการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับนักเรียนโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
1 73,620.00 7 ส.ค. 66 7 ส.ค. 66 13:41 น.
200 ปัตตานี โครงการส่งเสริมการปลอดบุหรี่ในชุมชน ปีงบประมาณ 2566
โดย รอมซี สาและ
3 10,000.00 3 ส.ค. 66 3 ส.ค. 66 19:36 น.
201 อุบลราชธานี โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 7,500.00 1 มี.ค. 66 30 ก.ค. 66 22:36 น.
202 อุบลราชธานี โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 0.00 1 มี.ค. 66 30 ก.ค. 66 22:30 น.
203 โครงการหมู่บ้านสะอาด ปราศจากโรคภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม บ้านสร้างถ่อ หมู่ที่ 1 ประจำปี 2566.
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
0 0.00 7 เม.ย. 66 30 ก.ค. 66 22:11 น.
204 ส่งเสริมสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกระทู้
โดย Yuttipong Kaewtong
6 50,000.00 30 ก.ค. 66 30 ก.ค. 66 15:20 น.
205 ห้วยยอดสุขภาพดีจากการเพิ่มกิจกรรมทางกาย
โดย Pongthep
1 30,000.00 30 ก.ค. 66 30 ก.ค. 66 14:51 น.
206 ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยกีฬามวยไทย
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่างิ้ว
1 42,595.00 14 ม.ค. 65 30 ก.ค. 66 14:32 น.
207 หนูน้อยวัยใส ใส่ใจสุขภาพ
โดย Yuttipong Kaewtong
4 50,000.00 21 ก.ค. 66 30 ก.ค. 66 11:26 น.
208 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกีฬาวู้ดบอลสำหรับเยาวชน (WOOD BALL NEW GEN)
โดย Yuttipong Kaewtong
6 50,000.00 30 ก.ค. 66 30 ก.ค. 66 11:14 น.
209 ปัตตานี โครงการเฝ้าระวังการใช้สื่อออนไลน์เพื่อสุขภาพกายจิตที่ดีในเยาวชนตำบลตันหยงลุโละ
โดย รอมซี สาและ
5 20,000.00 28 ก.ค. 66 28 ก.ค. 66 19:28 น.
210 โครงการโรงเรียนสตรีพัฒน์ปลอดขยะ(Zero Waste Satripat School)
โดย รอมซี สาและ
4 10,000.00 28 ก.ค. 66 28 ก.ค. 66 13:38 น.
211 ปัตตานี โครงการแกนนำ วัยรุ่น วัยใส รักปลอดภัย
โดย รอมซี สาและ
3 10,000.00 27 ก.ค. 66 27 ก.ค. 66 21:17 น.
212 ปัตตานี โครงการเฝ้าระวังส่งเสริมทันตสุขภาพและภาวะทุพโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดย รอมซี สาและ
2 29,250.00 27 ก.ค. 66 27 ก.ค. 66 19:48 น.
213 ปัตตานี โครงการหนูน้อยสุขภาพดี ห่างไกลโรค
โดย รอมซี สาและ
2 15,000.00 27 ก.ค. 66 27 ก.ค. 66 15:00 น.
214 อุบลราชธานี โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 5,200.00 1 ต.ค. 65 27 ก.ค. 66 10:55 น.
215 ปัตตานี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอาบน้ำศพผู้เสียชีวิตตามหลักวิถีมุสลิมเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่กระจายการติดเชื้อโรคในชุมชน ต.ตันหยงลุโละ ปี 2566
โดย รอมซี สาและ
3 12,850.00 26 ก.ค. 66 26 ก.ค. 66 19:48 น.
216 แพร่ โครงการรณรงค์เสริมพลังความรอบรู้ประชาชนและป้องกันมลพิษหมอกควัน ประจำปี 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกวาง
3 18,700.00 26 ก.ค. 66 26 ก.ค. 66 14:13 น.
217 ปัตตานี โครงการจิตอาสาเพิ่มสุขผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงตำบลดอนรัก ปี 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
2 31,350.00 11 ก.ค. 66 25 ก.ค. 66 16:07 น.
218 ปัตตานี โครงการเด็ก 0-5 ปีโภชนาการดี นำสู่พัฒนาการสมวัย
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
5 36,800.00 12 ก.ค. 66 25 ก.ค. 66 16:01 น.
219 ปัตตานี โครงการคัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
3 49,450.00 12 ก.ค. 66 25 ก.ค. 66 15:38 น.
220 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
5 11,752.00 27 มี.ค. 66 25 ก.ค. 66 10:52 น.
221 โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
7 14,382.00 27 มี.ค. 66 25 ก.ค. 66 10:48 น.
222 สงขลา โครงการปั่นสองน่อง ท่องไพร ใส่ใจสุขภาพ ตำบลนาหว้า
โดย Tanapon jonsuwan
6 45,875.00 1 ก.ค. 66 24 ก.ค. 66 11:18 น.
223 สงขลา โครงการส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้ที่ปลอดภัยจากสารเคมี เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนตำบลนาหว้า
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
5 49,415.00 1 ก.ค. 66 22 ก.ค. 66 14:34 น.
224 สงขลา โครงการ สร้างสุข ลดความทุกข์เพื่อชีวิตที่ยืนยาวของประชาชนตำบลนาหว้า
โดย Tanapon jonsuwan
5 22,890.00 1 ก.ค. 66 22 ก.ค. 66 14:14 น.
225 โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
5 17,245.00 3 ก.ค. 66 22 ก.ค. 66 11:47 น.
226 โครงการ อย.น้อย และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
4 36,525.00 3 ก.ค. 66 22 ก.ค. 66 11:30 น.
227 โครงการหนูๆ ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกนิรภัยและเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดในรถ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
6 16,295.00 2 ก.ค. 66 22 ก.ค. 66 11:11 น.
228 โครงการส่งเสริมทักษะในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับเด็กเล็ก
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
6 28,035.00 2 ก.ค. 66 22 ก.ค. 66 10:56 น.
229 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลยามู ปี 2566
โดย วรรณาพร
5 31,700.00 21 ก.ค. 66 21 ก.ค. 66 15:14 น.
230 สตูล โครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนตำบลปาล์มพัฒนา ประจำปี 2566
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 70,245.00 1 พ.ค. 66 21 ก.ค. 66 09:39 น.
231 ปัตตานี โครงการสุขภาพดีด้วยการงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
1 14,950.00 11 เม.ย. 66 20 ก.ค. 66 11:38 น.
232 โครงการหมู่บ้านสิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากแหล่งโรค
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 20 ก.ค. 66 20 ก.ค. 66 11:20 น.
233 พัทลุง โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง โดยวิธี Fit Test ตำบลฝาละมีประจำปี 2566
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
5 3,000.00 12 ก.ค. 66 20 ก.ค. 66 11:07 น.
234 โครงการหมู่บ้านสิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากแหล่งโรค
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 20 ก.ค. 66 20 ก.ค. 66 10:48 น.
235 โครงการหมู่บ้านสิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากแหล่งโรค
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 20 ก.ค. 66 20 ก.ค. 66 10:11 น.
236 โครงการหมู่บ้านสิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากแหล่งโรค
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 20 ก.ค. 66 20 ก.ค. 66 09:44 น.
237 รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่บ้านดอนไฟ หมู่ที่ ๖
โดย นางสาวณัฐพร อิสโร
0 0.00 19 ก.ค. 66 19 ก.ค. 66 20:29 น.
238 สงขลา โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขเชิงรุก อ.บ.ต.ป่าชิง หมู่ที่ 6 บ้านดอนไฟ
โดย นางสาวณัฐพร อิสโร
2 2,950.00 10 มิ.ย. 64 19 ก.ค. 66 20:01 น.
239 โครงการหมู่บ้านสิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากแหล่งโรค
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 19 ก.ค. 66 19 ก.ค. 66 16:38 น.
240 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาวอลเลย์บอล
โดย นางสาวณัฐพร อิสโร
0 0.00 19 ก.ค. 66 19 ก.ค. 66 16:34 น.
241 โครงการหมู่บ้านสิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากแหล่งโรค
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 19 ก.ค. 66 19 ก.ค. 66 15:56 น.
242 โครงการหมู่บ้านสิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากแหล่งโรค
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 28 เม.ย. 66 19 ก.ค. 66 14:53 น.
243 โครงการสตรีใส่ใจป้องกันภัยมะเร็งปากมดลูก ปี 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลลิปะสะโง
3 34,150.00 13 ก.ค. 66 19 ก.ค. 66 12:31 น.
244 ปัตตานี โครงการฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลเพื่อห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
1 15,250.00 28 มิ.ย. 66 19 ก.ค. 66 10:02 น.
245 ปัตตานี โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า สู่วัยชราอย่างมีความสุข (โรงเรียนผู้สูงอายุ)
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
8 50,000.00 22 มี.ค. 66 17 ก.ค. 66 15:39 น.
246 สตูล โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน วิถี “รำกลองยาว”
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 30,000.00 1 มี.ค. 66 17 ก.ค. 66 14:48 น.
247 สงขลา โครงการฟันสวยด้วยมือเรา
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
4 23,560.00 6 ก.ค. 66 17 ก.ค. 66 10:50 น.
248 สงขลา โครงการบริโภคผักปลอดภัย ปลอดโรค ปลอดสารเคมี
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
5 34,885.00 5 ก.ค. 66 17 ก.ค. 66 10:38 น.
249 สงขลา โครงการส่งเสริมการกินผักที่ปลอดภัย ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
5 34,885.00 4 ก.ค. 66 17 ก.ค. 66 10:12 น.
250 สงขลา คนบ้านเราห่วงใย ใส่ใจสุขภาพจิต ร่วมกันลดความเครียดเพื่อชีวิตที่ดี
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
6 33,695.00 9 ก.ค. 66 17 ก.ค. 66 09:49 น.
251 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
2 20,000.00 30 มี.ค. 66 17 ก.ค. 66 09:41 น.
252 สตูล โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 30,000.00 1 พ.ย. 65 17 ก.ค. 66 09:40 น.
253 ปัตตานี โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของเยาวชนด้วยกีฬาปันจักสีลัต
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
1 25,000.00 4 ก.พ. 62 17 ก.ค. 66 09:35 น.
254 ปัตตานี โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ดอกจิกเพชรชราบาน รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
3 1,375.00 15 มิ.ย. 66 17 ก.ค. 66 09:33 น.
255 โครงการรณรงค์การสวมใส่หมวกกันน็อคในชุมชน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
1 20,000.00 17 ก.ค. 66 17 ก.ค. 66 09:10 น.
256 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตดดดดี วิถีคนเก้าเลี้ยว ตำบลเก้าเลี้ยว
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
1 18,100.00 17 ก.ค. 66 17 ก.ค. 66 09:01 น.
257 โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย(DSPM)
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
0 0.00 17 ก.ค. 66 17 ก.ค. 66 08:54 น.
258 โครงการลด ละเลิก สุราและบุหรี่ในชุมชน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
1 20,000.00 17 ก.ค. 66 17 ก.ค. 66 08:45 น.
259 โครงการการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถนศึกษา โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
0 0.00 17 ก.ค. 66 17 ก.ค. 66 08:39 น.
260 ปัตตานี โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ สุราและยาเสพติด (โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว)
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลลิปะสะโง
4 18,560.00 17 ก.ค. 66 17 ก.ค. 66 04:34 น.
261 โครงการแว่นตาเพื่อผู้สูงอายุุและผู้ยากไร้
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
4 40,000.00 4 เม.ย. 66 16 ก.ค. 66 21:49 น.
262 ปัตตานี โครงการคนพิการยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
4 30,000.00 12 มิ.ย. 66 16 ก.ค. 66 21:34 น.
263 ปัตตานี โครงการใส่ใจสุขภาพจิตป้องกันภาวะเครียดและซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
3 30,000.00 16 มิ.ย. 66 16 ก.ค. 66 20:19 น.
264 สงขลา ร่วมสร้างสุข ลดความทุกข์เพื่อชีวิตที่ยืนยาวของประชาชน
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
6 33,695.00 10 ก.ค. 66 16 ก.ค. 66 17:19 น.
265 สงขลา โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดเสี่ยง ลดโรค
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
5 18,675.00 6 ก.ค. 66 15 ก.ค. 66 21:14 น.
266 ปัตตานี โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ปี 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลบางเขา
2 17,800.00 7 ก.ค. 66 14 ก.ค. 66 16:14 น.
267 ปัตตานี โครงการออกกำลังวันละนิด จิตแจ่มใส ปี 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลบางเขา
1 7,980.00 14 ก.ค. 66 14 ก.ค. 66 16:10 น.
268 ปัตตานี โครงการฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพฟัน และส่งเสริมการมีโภชนาการที่ดี ปี 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลบางเขา
1 15,000.00 14 ก.ค. 66 14 ก.ค. 66 16:04 น.
269 ปัตตานี โครงการวัยเรียน วัยใส รู้ทันภัยสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลบางเขา
2 161,616.00 6 ก.ค. 66 14 ก.ค. 66 15:56 น.
270 ปัตตานี โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
โดย ชื่อกองทุนตำบลบางเขา
2 19,198.00 5 ก.ค. 66 14 ก.ค. 66 15:48 น.
271 โครงการบ้านน่าอยู่หมู่บ้านสะอาดลดขยะในชุมชน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 6 ก.ค. 66 14 ก.ค. 66 15:41 น.
272 โครงการบ้านน่าอยู่หมู่บ้านสะอาดลดขยะในชุมชน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 14 ก.ค. 66 14 ก.ค. 66 15:38 น.
273 ปัตตานี ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกายสบายชีวี” หมู่ที่ 6 ตำบลดอนรัก ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
2 14,900.00 28 มิ.ย. 66 14 ก.ค. 66 15:25 น.
274 ปัตตานี โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา งดเสี่ยง สร้างบุญ ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
1 14,950.00 11 เม.ย. 66 14 ก.ค. 66 15:04 น.
275 ตรัง โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่างิ้ว
2 80,471.00 30 มิ.ย. 66 14 ก.ค. 66 14:43 น.
276 โครงการวัยใสรู้ภัย ไม่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
4 30,000.00 5 มิ.ย. 66 14 ก.ค. 66 11:08 น.
277 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน "การสร้างเสริมสุขภาพหรือการป้องกันโรค"
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
5 27,000.00 14 ก.ค. 66 14 ก.ค. 66 10:44 น.
278 ตรัง โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
2 106,506.00 13 ก.ค. 66 13 ก.ค. 66 15:49 น.
279 โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงหมู่ 12 ตำบลน้ำผุด
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
4 13,382.00 5 ก.ค. 66 13 ก.ค. 66 15:26 น.
280 โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงหมู่ 10 ตำบลน้ำผุด
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
4 13,382.00 13 ก.ค. 66 13 ก.ค. 66 15:08 น.
281 แพร่ โครงการอสม.ตำบลดอนมูลร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน และต้นแบบในการจัดการขยะในชุมชน ประจำปี 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดอนมูล
2 50,000.00 27 เม.ย. 66 13 ก.ค. 66 14:47 น.
282 สตูล โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ปี2566
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 15,000.00 1 พ.ย. 65 13 ก.ค. 66 11:22 น.
283 โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงหมู่ 7 ตำบลน้ำผุด
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
4 13,382.00 5 ก.ค. 66 13 ก.ค. 66 10:49 น.
284 โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงหมู่ 5 ตำบลน้ำผุด
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
3 13,382.00 5 ก.ค. 66 13 ก.ค. 66 10:33 น.
285 ตรัง โครงการ รณรงค์ ควบคุม ป้องกัน โรคไข้เลือดออกหมู่ 1 ตำบลน้ำผุด ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
3 11,000.00 5 ก.ค. 66 13 ก.ค. 66 10:30 น.
286 สงขลา โครงการร่างกายสมส่วน
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
4 30,560.00 6 ก.ค. 66 13 ก.ค. 66 10:17 น.
287 โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงหมู่ 2 ตำบลน้ำผุด
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
4 13,382.00 5 ก.ค. 66 13 ก.ค. 66 10:10 น.
288 ตรัง โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงหมู่ 1 ตำบลน้ำผุด
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
4 13,382.00 5 ก.ค. 66 13 ก.ค. 66 09:47 น.
289 ปัตตานี โครงการส่งเสริมโภชนาการและพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ตำบลลิปะสะโง ปี 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลลิปะสะโง
2 32,844.00 12 ก.ค. 66 12 ก.ค. 66 17:32 น.
290 สงขลา โครงการ สร้างครอบครัวอบอุ่น สร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัว
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
5 28,075.00 11 ก.ค. 66 12 ก.ค. 66 17:25 น.
291 ยะลา โครงการบัณฑิตอาสานำพาชุมชนปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาพตำบลเนินงาม
โดย กองทุนตำบลเนินงาม
6 34,000.00 3 เม.ย. 66 11 ก.ค. 66 15:27 น.
292 โครงการอสม. ใส่ใจผู้สูงวัยสุขภาพดี ม. 11 บ้านกำปงตือเง๊าะ ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 30,000.00 11 ก.ค. 66 11 ก.ค. 66 10:09 น.
293 โครงการอสม. ใส่ใจผู้สูงวัยสุขภาพดี ม. 8 บ้านกำปงบูเก๊ะ ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 30,000.00 11 ก.ค. 66 11 ก.ค. 66 09:53 น.
294 โครงการส่งเสริมการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน) บ้านเหล่าเหนือ ม.1
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านเหล่า
2 8,200.00 10 ก.ค. 66 10 ก.ค. 66 14:31 น.
295 “น้ำผุดรุ่นใหม่ ร่วมใจลดน้ำตาล”
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
3 28,432.00 10 ก.ค. 66 10 ก.ค. 66 14:21 น.
296 โครงการอสม. ใส่ใจผู้สูงวัยสุขภาพดี ม. 5 บ้านบาโงยบาแด ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 30,000.00 10 ก.ค. 66 10 ก.ค. 66 13:58 น.
297 โครงการอสม. ใส่ใจผู้สูงวัยสุขภาพดี ม.2 บ้านหลักห้า ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 30,000.00 10 ก.ค. 66 10 ก.ค. 66 13:42 น.
298 โครงการหมู่บ้านสุขภาพดีวิถีไทย
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หอกลอง
1 3,450.00 10 ก.ค. 66 10 ก.ค. 66 12:14 น.
299 โครงการอสม. ใส่ใจผู้สูงวัยสุขภาพดี ม.1 บ้านเบอเส้ง ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 30,000.00 10 ก.ค. 66 10 ก.ค. 66 12:09 น.
300 ตรัง โครงการ รณรงค์ ควบคุม ป้องกัน โรคไข้เลือดออกหมู่ 12 ตำบลน้ำผุด ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
2 11,000.00 10 ก.ค. 66 10 ก.ค. 66 09:09 น.
301 ตรัง โครงการ รณรงค์ ควบคุม ป้องกัน โรคไข้เลือดออกหมู่ 10 ตำบลนำผุดปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
2 11,000.00 10 ก.ค. 66 10 ก.ค. 66 08:58 น.
302 ปัตตานี โครงการเฝ้าระวังปฏิบัติการโรคไข้เลือดออก โดยทีม SRRT ตำบลตันหยงลุโละ
โดย รอมซี สาและ
3 17,650.00 9 ก.ค. 66 9 ก.ค. 66 19:45 น.
303 แพร่ โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านเหล่า
3 9,450.00 9 ก.ค. 66 9 ก.ค. 66 10:52 น.
304 โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบมีส่วนร่วมตำบลสบสาย
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สบสาย
0 0.00 27 เม.ย. 66 9 ก.ค. 66 10:42 น.
305 โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน
โดย แพร่ เขต1
0 0.00 9 ก.ค. 66 9 ก.ค. 66 10:24 น.
306 โครงการชุมชนร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ปี 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลบางเขา
1 11,776.00 7 ก.ค. 66 7 ก.ค. 66 14:52 น.
307 โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและกรีฑาสานสัมพันธ์โรงเรียนในพื้นที่เพื่อห่างไกลยาเสพติด
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
4 30,405.00 7 ก.ค. 66 7 ก.ค. 66 14:36 น.
308 โครงการ รณรงค์ ควบคุม ป้องกัน โรคไข้เลือดออกหมู่ 10 ตำบลนำผุดปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
0 0.00 7 ก.ค. 66 7 ก.ค. 66 11:30 น.
309 โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน อารมณ์ดี ทุกชีวีมีสุข ประจำปี 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
3 30,000.00 7 ก.ค. 66 7 ก.ค. 66 09:43 น.
310 ตรัง โครงการ รณรงค์ ควบคุม ป้องกัน โรคไข้เลือดออกหม่ 7 ตำบลน้ำผุด ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
2 11,000.00 6 ก.ค. 66 6 ก.ค. 66 16:23 น.
311 โครงการบ้านน่าอยู่หมู่บ้านสะอาดลดขยะในชุมชน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 3 พ.ค. 66 6 ก.ค. 66 16:15 น.
312 โครงการบ้านน่าอยู่หมู่บ้านสะอาดลดขยะในชุมชน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 5 ก.ค. 66 6 ก.ค. 66 16:15 น.
313 โครงการบ้านน่าอยู่หมู่บ้านสะอาดลดขยะในชุมชน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 5 ก.ค. 66 6 ก.ค. 66 16:14 น.
314 โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน อารมณ์ดี ทุกชีวีมีสุข ประจำปี 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
3 30,000.00 6 ก.ค. 66 6 ก.ค. 66 15:56 น.
315 โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน อารมณ์ดี ทุกชีวีมีสุข ประจำปี 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
3 30,000.00 6 ก.ค. 66 6 ก.ค. 66 15:10 น.
316 โครงการส่งเสริมสุขภาพ กายบริหาร ด้วยการ “เต้นแอโรบิค” ของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร ประจำปี 2566
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
3 18,720.00 6 ก.ค. 66 6 ก.ค. 66 15:03 น.
317 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ ใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ม.12 บ้านบาเฆ็ง ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 29,000.00 6 ก.ค. 66 6 ก.ค. 66 14:16 น.
318 ปัตตานี โครงการตรวจคัดกรองและแก้ไขปัญหาสายตาในผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลลิปะสะโง
2 30,660.00 6 ก.ค. 66 6 ก.ค. 66 14:11 น.
319 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ ใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ม.10 บ้านตือเบาะ ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 29,000.00 6 ก.ค. 66 6 ก.ค. 66 11:14 น.
320 ปัตตานี โครงการเยาวชนสุขภาพแข็งแรง ด้วยการเล่นฟุตซอล
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
1 20,000.00 22 มี.ค. 66 6 ก.ค. 66 09:34 น.
321 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ ใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ม.9 บ้านกือแลหม๊ะ ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 29,000.00 6 ก.ค. 66 6 ก.ค. 66 09:10 น.
322 โครงการพัฒนาศักยภาพทีมพ่นหมอกควันตำบลนาหว้า
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
4 14,000.00 3 ก.ค. 66 5 ก.ค. 66 23:03 น.
323 ตรัง โครงการ รณรงค์ ควบคุม ป้องกัน โรคไข้เลือดออกหมู่ 5 ตำบลน้ำผุด ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
2 11,000.00 5 ก.ค. 66 5 ก.ค. 66 16:09 น.
324 ตรัง โครงการ รณรงค์ ควบคุม ป้องกัน โรคไข้เลือดออกหมู่ 2 ตำบลน้ำผุด ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
2 11,000.00 5 ก.ค. 66 5 ก.ค. 66 16:00 น.
325 ตรัง โครงการ อย.น้อย สุขภาพดีเริ่มที่โรงเรียน
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่างิ้ว
3 12,141.00 5 ก.ค. 66 5 ก.ค. 66 14:47 น.
326 ตรัง โครงการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพช่องปากในเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ในเขตเทศบาลตำบลท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ปี 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่างิ้ว
5 20,000.00 30 มิ.ย. 66 5 ก.ค. 66 13:33 น.
327 โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงหมู่ 12 ตำบลน้ำผุด
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
3 13,382.00 5 ก.ค. 66 5 ก.ค. 66 13:19 น.
328 ตรัง โครงการ TO BE NUMBER ONE พลังในโรงเรียน
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่างิ้ว
2 33,480.00 30 มิ.ย. 66 5 ก.ค. 66 11:19 น.
329 ตรัง โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและการบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุผ่านระบบ ฺBlue Book Application
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่างิ้ว
3 82,600.00 30 มิ.ย. 66 5 ก.ค. 66 10:27 น.
330 ยะลา บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ประจำปี 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง
2 69,800.00 1 ต.ค. 65 5 ก.ค. 66 09:21 น.
331 สงขลา โครงการ สร้างสุข ลดความทุกข์เพื่อชีวิตที่ยืนยาวของประชาชน
โดย Tanapon jonsuwan
5 0.00 24 ก.พ. 66 4 ก.ค. 66 18:54 น.
332 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ ใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ม.6 บ้านตือโล๊ะกือบอ ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 29,000.00 4 ก.ค. 66 4 ก.ค. 66 16:06 น.
333 ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจผู้สูงวัยสุขภาพดีหมู่ที่ 12 ตำบลน้ำผุด
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
4 7,932.00 4 ก.ค. 66 4 ก.ค. 66 16:03 น.
334 ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจผู้สูงวัยสุขภาพดีหมู่ที่ 10 ตำบลน้ำผุด
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
4 7,932.00 4 ก.ค. 66 4 ก.ค. 66 15:51 น.
335 โครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจผู้สูงวัยสุขภาพดีหมู่ที่ 10 ตำบลน้ำผุด
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
4 7,932.00 4 ก.ค. 66 4 ก.ค. 66 15:41 น.
336 ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจผู้สูงวัยสุขภาพดีหมู่ที่ 7 ตำบลน้ำผุด
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
4 7,932.00 4 ก.ค. 66 4 ก.ค. 66 15:23 น.
337 สตูล โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน (To Be Number One เราต้องชนะ)
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 12,000.00 1 มี.ค. 66 4 ก.ค. 66 15:20 น.
338 โครงการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกปี 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
5 19,000.00 22 ก.พ. 66 4 ก.ค. 66 15:06 น.
339 โครงการ ส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจผู้สูงวัยสุขภาพดี หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำผุด
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
4 7,932.00 4 ก.ค. 66 4 ก.ค. 66 14:53 น.
340 โครงการรณรงค์คัดกรองโรคความดันโลหิตและโรคเบาหวาน รพ.สต.น้ำผุด ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
4 179,992.00 30 มิ.ย. 66 4 ก.ค. 66 14:52 น.
341 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
2 17,032.00 30 มิ.ย. 66 4 ก.ค. 66 14:51 น.
342 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ ใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ม.4 บ้านนัดโต๊ะโมง ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 29,900.00 4 ก.ค. 66 4 ก.ค. 66 14:37 น.
343 ตรัง โครงการส่งเสริมสุจภาพกายสุขภาพใจผู้สูงวัยสุขภาพดีหมู่ที่ 5 ตำบลน้ำผด
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
4 7,932.00 4 ก.ค. 66 4 ก.ค. 66 14:33 น.
344 ตรัง โครงการกลองยาวท่างิ้วสร้างสุข ประจำปี 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่างิ้ว
1 47,550.00 30 มิ.ย. 66 4 ก.ค. 66 14:22 น.
345 ตรัง โครงการรักษ์โลก ลดโรค ตำบลท่างิ้ว
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่างิ้ว
2 43,830.00 30 มิ.ย. 66 4 ก.ค. 66 14:03 น.
346 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและการป้องกันอุบัติเหตุ(ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึม ไม่เศร้า กินข้าวอร่อย)
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 3,500.00 4 ก.ค. 66 4 ก.ค. 66 14:00 น.
347 ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยกีฬามวยสากล
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่างิ้ว
2 39,345.00 30 มิ.ย. 66 4 ก.ค. 66 13:30 น.
348 โครงการส่งเสริมป้องกันโรคมือเท้าปาก ปี 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 25,800.00 4 ก.ค. 66 4 ก.ค. 66 11:09 น.
349 สงขลา โครงการ สร้างครอบครัวอบอุ่น สร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัว
โดย Tanapon jonsuwan
5 0.00 10 ต.ค. 63 4 ก.ค. 66 10:21 น.
350 โครงการ ส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจผู้สูงวัยสุขภาพดีหมู่ที่ 2 ตำบลน้ำผุด
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
4 7,932.00 4 ก.ค. 66 4 ก.ค. 66 10:03 น.
351 ตรัง โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 8 ปีงบประมาณ 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่างิ้ว
2 49,940.00 30 มิ.ย. 66 4 ก.ค. 66 09:21 น.
352 โครงการขับขี่ปลอดภัยเพิ่มความปลอดภัย.............(เอา)
โดย Tanapon jonsuwan
6 0.00 1 ส.ค. 65 4 ก.ค. 66 09:19 น.
353 สตูล โครงการมาสเตอร์เชฟปาล์มพัฒนา “กินผัก เมนูชูสุขภาพ”
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 30,000.00 1 มี.ค. 66 4 ก.ค. 66 09:19 น.
354 สงขลา โครงการส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้ที่ปลอดภัยจากสารเคมี เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
โดย Tanapon jonsuwan
5 26,990.00 18 พ.ย. 65 4 ก.ค. 66 09:02 น.
355 โครงการรณรงค์เด็กไทยไม่จมน้ำ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
1 5,782.00 3 ก.ค. 66 3 ก.ค. 66 16:21 น.
356 โครงการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการเด็กปฐมวัย
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
3 18,432.00 3 ก.ค. 66 3 ก.ค. 66 16:09 น.
357 ปัตตานี โครงการลดอุบัติเหตุ ลดความเสี่ยงในโรงเรียนและชุมชน เขตเทศบาลตำบลหนองจิก
โดย นายมะรอกี เวาะเลง
3 22,000.00 25 พ.ค. 65 3 ก.ค. 66 15:57 น.
358 ตรัง โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่างิ้ว ปี 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่างิ้ว
2 68,847.00 6 มิ.ย. 66 30 มิ.ย. 66 15:48 น.
359 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและการป้องกันอุบัติเหตุ(ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึม ไม่เศร้า กินข้าวอร่อย)
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 3,500.00 27 มิ.ย. 66 30 มิ.ย. 66 09:19 น.
360 ทดสอบ
โดย suvapak
0 0.00 30 มิ.ย. 66 30 มิ.ย. 66 05:57 น.
361 พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ (โรงเรียนชราบาล)ตำบลฝาละมีประจำปี 2564
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
4 118,500.00 29 ก.ย. 63 29 มิ.ย. 66 16:29 น.
362 โครงการลด ละ เลิกบุหรี่ สุรา ยาเสพติดและส่งเสริมการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ในเด็ก เยาวชน ประชาชน ตำบลบางตาวา
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
4 34,800.00 28 มิ.ย. 66 28 มิ.ย. 66 09:58 น.
363 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและการป้องกันอุบัติเหตุ(ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึม ไม่เศร้า กินข้าวอร่อย)
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 3,500.00 26 มิ.ย. 66 27 มิ.ย. 66 14:36 น.
364 โครงการแกนนำป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 16,810.00 26 มิ.ย. 66 26 มิ.ย. 66 11:08 น.
365 โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
4 64,594.00 26 มิ.ย. 66 26 มิ.ย. 66 10:54 น.
366 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและการป้องกันอุบัติเหตุ(ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึม ไม่เศร้า กินข้าวอร่อย)
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 3,500.00 21 มิ.ย. 66 23 มิ.ย. 66 16:16 น.
367 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและการป้องกันอุบัติเหตุ(ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึม ไม่เศร้า กินข้าวอร่อย)
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 3,500.00 9 พ.ค. 66 22 มิ.ย. 66 10:54 น.
368 สตูล โครงการ จัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ตำบลปากน้ำ ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลปากน้ำ
4 44,232.00 23 พ.ค. 66 22 มิ.ย. 66 09:56 น.
369 โครงการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 26,550.00 22 มิ.ย. 66 22 มิ.ย. 66 09:15 น.
370 พัทลุง โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแกนนำสตรีมุสลิม บ้านม่วงทวน ปี 2566
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
4 29,100.00 27 มี.ค. 66 21 มิ.ย. 66 11:07 น.
371 พัทลุง โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม หมู่ที่ 3 บ้านม่วงทวน ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
3 24,200.00 22 มี.ค. 66 21 มิ.ย. 66 10:57 น.
372 โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ ชุมชนพิทยนิโรธ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
2 23,345.00 21 มิ.ย. 66 21 มิ.ย. 66 10:57 น.
373 พัทลุง โครงการจัดการขยะโดยหลัก 3Rs (หมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะชุมชน) หมู่ที่ 2 ตำบลหารเทา
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
9 36,150.00 18 ม.ค. 66 21 มิ.ย. 66 09:49 น.
374 พัทลุง โครงการ ชุมชนสุขภาพดี ปลอดขยะ ลดโรค หมู่ที่ 11 ตำบลหารเทา
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
5 33,950.00 16 ม.ค. 66 21 มิ.ย. 66 09:30 น.
375 พัทลุง โครงการสถานีสุขภาพสัญจร ปลอดโรค Stroke ไตวาย และหัวใจ ประจำปี 2566
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
6 23,500.00 12 ธ.ค. 65 21 มิ.ย. 66 08:58 น.
376 สตูล โครงการเปลี่ยนภัยน้ำมันทอดซ้ำ สู่พลังงานทางเลือกไบโอดีเซลตามรอยศาสตร์พระราชา ประจำปี 2566
โดย กองทุนตำบลปากน้ำ
4 73,300.00 11 เม.ย. 66 20 มิ.ย. 66 15:51 น.
377 พัทลุง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและเฝ้าระวังผู้ที่มีภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเชิงรุก รพ.สต.บ้านฝาละมี ปี 2566
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
6 55,350.00 3 พ.ย. 65 20 มิ.ย. 66 11:48 น.
378 พัทลุง โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการ "ชะลอไต ชะลอวัย" ในกลุ่มเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2566
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
2 43,300.00 3 พ.ย. 65 20 มิ.ย. 66 11:28 น.
379 พัทลุง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน รพ.สต.บ้านฝาละมี
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
1 20,850.00 3 พ.ย. 65 20 มิ.ย. 66 10:59 น.
380 พัทลุง โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและภาวะซีด ปีงบประมาณ 2566
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
3 14,810.00 2 พ.ย. 65 20 มิ.ย. 66 10:18 น.
381 โครงการลดเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ปี2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
8 20,000.00 22 ก.พ. 66 20 มิ.ย. 66 10:12 น.
382 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ ในกลุ่มแรงงานนอกระบบ ปีงบประมาณ 2565
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
2 7,850.00 19 มิ.ย. 66 19 มิ.ย. 66 16:52 น.
383 โครงการส่งเสริมทันตกรรมและพัฒนาการในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
2 30,000.00 7 เม.ย. 66 19 มิ.ย. 66 14:55 น.
384 โครงการ ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุตำบลท่าเรือ ประจำปี 2565 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
1 6,850.00 19 มิ.ย. 66 19 มิ.ย. 66 11:27 น.
385 โครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้พิการสุขภาพดีชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 ศูนย์บริการคนพิการตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
โดย กองทุนตำบลท่าเรือ
1 11,250.00 19 มิ.ย. 66 19 มิ.ย. 66 11:09 น.
386 พัทลุง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน รพ.สต.บ้านฝาละมี ประจำปี 2566
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
1 20,950.00 11 ก.พ. 66 18 มิ.ย. 66 10:41 น.
387 โครงการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายบ้านแขม หมู่ 11 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
4 6,000.00 16 มิ.ย. 66 16 มิ.ย. 66 16:37 น.
388 โครงการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายบ้านเสียม หมู่ 10 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
4 6,000.00 16 มิ.ย. 66 16 มิ.ย. 66 15:11 น.
389 โครงการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายบ้านวังอ้อ หมู่ 9 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
4 6,000.00 16 มิ.ย. 66 16 มิ.ย. 66 11:50 น.
390 โครงการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายบ้านวังถ้ำ หมู่ 8 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
4 6,000.00 14 มิ.ย. 66 16 มิ.ย. 66 09:42 น.
391 โครงการลดมลพิษและสิ่งแวดล้อมในชุมชนตำบลเขาดิน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เขาดิน
0 0.00 14 มิ.ย. 66 14 มิ.ย. 66 19:28 น.
392 โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบลเขาดิน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เขาดิน
0 0.00 14 มิ.ย. 66 14 มิ.ย. 66 19:26 น.
393 โครงการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายบ้านเสียม หมู่ 7 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
4 6,000.00 14 มิ.ย. 66 14 มิ.ย. 66 16:13 น.
394 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการระบบอาหารในชุมชน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 9 มิ.ย. 66 14 มิ.ย. 66 11:55 น.
395 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันเด็กจมน้ำ ตะโกน โยน ยื่น โรงเรียนตาดีกาอิสลามจารูพัฒนา
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
2 26,445.00 13 มิ.ย. 66 13 มิ.ย. 66 11:06 น.
396 โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันในชุมชนPLC
โดย Pongthep
2 197,400.00 7 มิ.ย. 66 13 มิ.ย. 66 08:36 น.
397 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลเขาดิน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เขาดิน
0 0.00 12 มิ.ย. 66 12 มิ.ย. 66 10:52 น.
398 พัฒนาครัวเรือนและชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะเพื่อป้องกันโรคในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาทวีนอก
โดย อะหมัด หลีขาหรี
4 87,430.00 6 มิ.ย. 66 8 มิ.ย. 66 12:24 น.
399 สตูล โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลปากน้ำ
2 27,446.00 23 ก.พ. 66 7 มิ.ย. 66 15:36 น.
400 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในสถานศึกษา
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดง
1 10,000.00 2 มิ.ย. 66 2 มิ.ย. 66 14:53 น.
401 โครงการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เขาดิน
0 0.00 2 มิ.ย. 66 2 มิ.ย. 66 10:59 น.
402 โครงการคนเขาดินสวมหมวกกันน็อค 100%
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เขาดิน
0 0.00 1 มิ.ย. 66 2 มิ.ย. 66 09:40 น.
403 โครงการคนปลอดโรคบริโภคอาหารปลอดภัย รพ.สต.บ้านศาลามะปราง
โดย t9332
4 15,000.00 28 เม.ย. 66 31 พ.ค. 66 15:40 น.
404 ปัตตานี โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
2 20,000.00 22 มี.ค. 66 31 พ.ค. 66 15:24 น.
405 ปัตตานี โครงการบ้านน่าอยู่ หมู่บ้านสะอาด ลดโรคติดต่อในชุมชนบางราพา
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
3 18,000.00 22 มี.ค. 66 31 พ.ค. 66 13:15 น.
406 โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
2 30,000.00 28 มี.ค. 66 31 พ.ค. 66 11:40 น.
407 สงขลา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยแอโรบิค เพื่อสุขภาพที่ดี
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
5 26,270.00 30 พ.ค. 66 31 พ.ค. 66 11:16 น.
408 สงขลา โครงการลดพุง ลดโรค ด้วยการเต้นบาสโลบเพื่อสุขภาพ หมู่ที่2 ปี 2566
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
5 26,770.00 30 พ.ค. 66 31 พ.ค. 66 11:13 น.
409 สงขลา โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
5 26,770.00 30 พ.ค. 66 31 พ.ค. 66 11:13 น.
410 สงขลา โครงการแอโรบิค เพื่อสุขภาพ
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
5 25,770.00 30 พ.ค. 66 31 พ.ค. 66 11:12 น.
411 โครงการธนาคารขยะชุมชนย่านมัสยิด
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
4 15,000.00 7 เม.ย. 66 30 พ.ค. 66 11:28 น.
412 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ของ นักเรียน นักศึกษา ที่มีปัญหาสุขภาพจิตเกิดจากความเครียด วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
2 28,990.00 30 พ.ค. 66 30 พ.ค. 66 09:55 น.
413 สงขลา โครงการแว่นตาใส ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุตำบลตลิ่งชัน ปี 2566
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
3 132,200.00 30 พ.ค. 66 29 พ.ค. 66 16:39 น.
414 โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านไทย
0 0.00 29 พ.ค. 66 29 พ.ค. 66 10:22 น.
415 โครงการธนาคารขยะชุมชนกลูแป
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
4 15,000.00 7 เม.ย. 66 28 พ.ค. 66 19:46 น.
416 แก้ไขจุดเสี่ยงทางถนน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
1 10,000.00 11 พ.ค. 66 26 พ.ค. 66 14:40 น.
417 ปัตตานี โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองจิก ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
1 84,469.00 18 พ.ย. 65 25 พ.ค. 66 14:47 น.
418 โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
3 75,000.00 22 ก.พ. 66 24 พ.ค. 66 14:00 น.
419 โครงการขับขี่ปลอดภัย หนูน้อยร่วมใจ ใส่หมวกกันน๊อค (ศพด.วัดคูนายสังข์)
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
1 15,807.00 24 พ.ค. 66 24 พ.ค. 66 10:48 น.
420 การสร้างความรอบรู้การป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
2 5,000.00 23 พ.ค. 66 23 พ.ค. 66 16:15 น.
421 ปัตตานี โครงการเกาะหม้อแกง ปลอดบุหรี่
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
3 20,000.00 22 มี.ค. 66 23 พ.ค. 66 13:29 น.
422 ปัตตานี โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพ
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
3 17,000.00 22 มี.ค. 66 23 พ.ค. 66 12:48 น.
423 โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกาย โรงเรียนยะลาบำรุงผดุงประชา
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
4 57,665.00 23 พ.ค. 66 23 พ.ค. 66 09:07 น.
424 โครงการครัวเรือนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน หมู่ที่ 2
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
1 4,500.00 22 พ.ค. 66 22 พ.ค. 66 10:26 น.
425 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคข้อศอกเทนนิสและการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ชมรมเทนนิส เทศบาลนครยะลา
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
3 14,085.00 22 พ.ค. 66 22 พ.ค. 66 09:29 น.
426 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
5 20,000.00 19 พ.ค. 66 19 พ.ค. 66 14:26 น.
427 โครงการส่งเสริมสุขภาพและตรวจหาสารเคมีในเลือดกลุ่มเกษตรของประชาชน รพ.สต.คูนายสังข์
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
4 18,950.00 19 พ.ค. 66 19 พ.ค. 66 13:56 น.
428 โครงการชุมชนปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
4 22,810.00 19 พ.ค. 66 19 พ.ค. 66 13:21 น.
429 โครงการพัฒนาเครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว รพ.สต.คูนายสังข์ (SRRT) ปี 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
3 9,100.00 19 พ.ค. 66 19 พ.ค. 66 11:04 น.
430 โครงการโครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษ กายจิตผ่องใส
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
5 34,050.00 18 พ.ค. 66 18 พ.ค. 66 15:24 น.
431 โครงการชุมชนก้าวไกลใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
8 28,475.00 18 พ.ค. 66 18 พ.ค. 66 14:50 น.
432 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อสร้างรากฐานที่ดีของชีวิต
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
1 6,230.00 18 พ.ค. 66 18 พ.ค. 66 14:06 น.
433 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
1 24.00 18 พ.ค. 66 18 พ.ค. 66 13:46 น.
434 โครงการลด ละเลิก บุหรี่ ทดลอง พื้นที่ตำบลบลชะรัด ปี 2566
โดย สมนึก
2 3,500.00 18 พ.ค. 66 18 พ.ค. 66 11:14 น.
435 ครอบครัวสัมพันธ์ เพิ่มกิจกรรมทางกาย
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
6 36,000.00 18 พ.ค. 66 18 พ.ค. 66 11:00 น.
436 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการรณรงค์การเดินและปั่นจักยานไปมัสยิด
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
4 17,000.00 18 พ.ค. 66 18 พ.ค. 66 10:38 น.
437 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย คน 3 วัย โดยใช้ไม้พลองและยางยืด
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
2 27,000.00 18 พ.ค. 66 18 พ.ค. 66 10:13 น.
438 สตูล โครงการรู้เร็ว รู้ไว ห่างไกลมะเร็ง
โดย กองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน
0 0.00 24 เม.ย. 66 12 พ.ค. 66 10:24 น.
439 สตูล โครงการคัดกรอง และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
โดย กองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน
4 26,780.00 24 เม.ย. 66 12 พ.ค. 66 10:14 น.
440 สตูล โครงการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 6 บ้านสนใหม่
โดย กองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน
1 8,550.00 24 เม.ย. 66 12 พ.ค. 66 09:40 น.
441 สตูล โครงการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 4 บ้านสนกลาง
โดย กองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน
1 8,550.00 1 พ.ค. 66 12 พ.ค. 66 09:35 น.
442 สตูล โครงการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 3 บ้านบุโบย
โดย กองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน
1 8,550.00 24 เม.ย. 66 12 พ.ค. 66 09:29 น.
443 สตูล โครงการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 2 บ้านกาแบง
โดย กองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน
1 8,550.00 24 เม.ย. 66 12 พ.ค. 66 09:22 น.
444 ปัตตานี จิตอาสา ขยับกาย เกราะชุมชนดาริงกลาง ปี 66
โดย กองทุนตำบลตุยง
4 15,500.00 11 พ.ค. 66 11 พ.ค. 66 12:59 น.
445 ปัตตานี เยาวชนแข็งแรง สร้างแฉงแหวงเข้มแข็ง ปี 66
โดย กองทุนตำบลตุยง
4 14,500.00 11 พ.ค. 66 11 พ.ค. 66 11:33 น.
446 โครงการกิจกรรม ๕ ส “ Big Cleaning Day”
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
1 10,859.00 22 มี.ค. 66 10 พ.ค. 66 12:13 น.
447 อุบลราชธานี โครงการป้องกัน และดูแลสุขภาพจากภัยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ประจำปี 2567
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
3 30,000.00 10 พ.ค. 66 10 พ.ค. 66 10:40 น.
448 โครงการป้องกันภาวะทุพโภชนาการนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองยะลา ประจำปี 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
4 266,061.00 10 พ.ค. 66 10 พ.ค. 66 10:26 น.
449 โครงการส่งเสริมและแก้ไขภาวะทุพโภชนาการนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ประจำปี 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
4 112,935.00 10 พ.ค. 66 10 พ.ค. 66 10:01 น.
450 อุบลราชธานี โครงการใส่ใจดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 15,000.00 1 มี.ค. 66 10 พ.ค. 66 09:57 น.
451 อุบลราชธานี โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 7,300.00 1 มี.ค. 66 10 พ.ค. 66 09:43 น.
452 สงขลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเพื่อการป้องกันโรค ปี 2566
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
3 67,400.00 22 มี.ค. 66 9 พ.ค. 66 17:37 น.
453 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ชุมชนภูมาภิรมย์
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
3 41,945.00 9 พ.ค. 66 9 พ.ค. 66 11:45 น.
454 โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเพื่อการป้องกันโรคและสุขภาวะที่ดีในเด็กและเยาวชนตำบลแค ประจำปี 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แค
2 21,000.00 9 พ.ค. 66 9 พ.ค. 66 11:26 น.
455 พัทลุง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง รพ.สต.บ้านศาลามะปราง
โดย t9332
5 40,000.00 2 ก.พ. 66 8 พ.ค. 66 15:09 น.
456 ปัตตานี To be number one กือแด ปี 66
โดย กองทุนตำบลตุยง
4 15,500.00 8 พ.ค. 66 8 พ.ค. 66 12:50 น.
457 ปัตตานี To be number one ดาริงใต้ ปี 66
โดย กองทุนตำบลตุยง
4 15,500.00 3 พ.ค. 66 8 พ.ค. 66 11:14 น.
458 ปัตตานี โครงการตาดีกาเด็กน้อยปลอดน้ำอัดลมและขนมขบเคี้ยว
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
3 30,000.00 22 มี.ค. 66 7 พ.ค. 66 21:44 น.
459 โครงการชีวิตดี ชื่นชีวา ถ้าไม่เครียด
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
4 18,000.00 22 มี.ค. 66 7 พ.ค. 66 20:47 น.
460 โครงการหนูน้อยรักษ์ฟัน
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
1 10,000.00 22 มี.ค. 66 7 พ.ค. 66 19:59 น.
461 พัทลุง โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในชุมชนเพื่อสุขภาวะที่ดีชุมชนบ้านศาลามะปราง
โดย t9332
4 15,000.00 2 ก.พ. 66 3 พ.ค. 66 17:13 น.
462 ปัตตานี ลดเสี่ยง ลดโรค (ความดัน เบาหวาน) ดาริง ปี 2566
โดย กองทุนตำบลตุยง
5 15,000.00 3 พ.ค. 66 3 พ.ค. 66 15:12 น.
463 ปัตตานี ลดเสี่ยง ลดโรค (ความดัน เบาหวาน) คลองรี ปี 2566
โดย กองทุนตำบลตุยง
4 15,000.00 3 พ.ค. 66 3 พ.ค. 66 12:35 น.
464 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านไทย
1 30,000.00 3 พ.ค. 66 3 พ.ค. 66 10:49 น.
465 ปัตตานี โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า สู่วัยชราอย่างมีความสุข (โรงเรียนผู้สูงอายุ)
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
9 54,350.00 23 ธ.ค. 63 3 พ.ค. 66 10:09 น.
466 พัฒนาเครือข่ายชุมชนเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
3 5,000.00 2 พ.ค. 66 3 พ.ค. 66 10:05 น.
467 โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะปัญหาสิ่งแวดล้อม
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านไทย
1 20,000.00 3 พ.ค. 66 3 พ.ค. 66 09:49 น.
468 To be number one โคกดีปลี ปี 66
โดย กองทุนตำบลตุยง
3 15,000.00 2 พ.ค. 66 2 พ.ค. 66 16:04 น.
469 ปัตตานี ส่งเสริมสุขภาพทางสายตาผู้สูงอายุ ตำบลตุยง ปี 66
โดย กองทุนตำบลตุยง
4 32,945.00 7 เม.ย. 66 2 พ.ค. 66 14:25 น.
470 ปัตตานี โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลบางเขา
2 26,314.00 18 เม.ย. 66 2 พ.ค. 66 14:15 น.
471 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลบางเขา
2 31,456.00 10 เม.ย. 66 2 พ.ค. 66 13:51 น.
472 สงขลา โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ปี 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำขาว
5 69,850.00 25 ต.ค. 65 2 พ.ค. 66 10:45 น.
473 โครงการเบาหวานใกล้บ้านใกล้ใจ รพ.สต.ผักแว่น
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
4 12,000.00 1 พ.ค. 66 1 พ.ค. 66 10:22 น.
474 โครงการความดันโลหิตใกล้บ้านใกล้ใจ รพ.สต.ผักแว่น
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
4 12,000.00 1 พ.ค. 66 1 พ.ค. 66 10:11 น.
475 โครงการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รพ.สต.ยางขี้นก
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
4 20,000.00 28 เม.ย. 66 1 พ.ค. 66 09:05 น.
476 โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชน อายุ 15 ปีขึ้นไป รพ.สต.ยางขี้นก
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
4 21,000.00 28 เม.ย. 66 1 พ.ค. 66 08:58 น.
477 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุด้วยวัฒนธรรมพื้นบ้าน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
3 33,945.00 1 พ.ค. 66 1 พ.ค. 66 08:24 น.
478 ตัวอย่าง_โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
โดย wandee.s
6 0.00 21 ก.ค. 65 30 เม.ย. 66 20:56 น.
479 สงขลา โครงการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี ชีวีปลอดโรค
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
6 14,575.00 31 มี.ค. 66 30 เม.ย. 66 16:12 น.
480 อุบลราชธานี หมู่บ้านสะอาด ปราศจากโรคภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม บ้านสร้างถ่อ หมู่ที่ 1 ประจำปี 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 10,000.00 1 มี.ค. 66 29 เม.ย. 66 12:24 น.
481 โครงการแกนนำ อสม.คัดกรองกลุ่มเสี่ยงป่วยด้วยโรคเรื้อรังเขตรับผิดชอบตำบลสร้างถ่อ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 10,000.00 26 เม.ย. 66 29 เม.ย. 66 12:15 น.
482 โครงการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายบ้านเสียม หมู่ 6 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
4 6,000.00 27 เม.ย. 66 29 เม.ย. 66 10:52 น.
483 โครงการคลินิกความดันโลหิตสูงใกล้บ้านใกล้ใจ รพ.สต.ยางขี้นก
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
4 12,000.00 27 เม.ย. 66 28 เม.ย. 66 15:58 น.
484 โครงการคลินิกเบาหวานใกล้บ้านใกล้ใจ รพ.สต.ยางขี้นก
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
4 12,000.00 27 เม.ย. 66 28 เม.ย. 66 15:58 น.
485 โครงการส่งเสริมโภชนาการอนามัยแม่และเด็ก รพ.สต.ยางขี้นก
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
4 10,000.00 28 เม.ย. 66 28 เม.ย. 66 15:22 น.
486 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลหนองเหล่า ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเหล่า
5 44,000.00 28 เม.ย. 66 28 เม.ย. 66 15:17 น.
487 โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเหล่า
4 15,500.00 28 เม.ย. 66 28 เม.ย. 66 14:49 น.
488 โครงการโรงเรียนต้นแบบปลอดฟันแท้ผุ ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเหล่า
3 17,040.00 28 เม.ย. 66 28 เม.ย. 66 14:21 น.
489 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานตำบลหนองเหล่า ที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเหล่า
3 15,760.00 28 เม.ย. 66 28 เม.ย. 66 13:36 น.
490 โครงการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายบ้านแขม หมู่ 5 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
4 6,000.00 27 เม.ย. 66 28 เม.ย. 66 13:23 น.
491 โครงการควบคุมความรุนแรงของโรคเบาหวาน ตำบลหนองเหล่า ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเหล่า
3 27,900.00 27 เม.ย. 66 28 เม.ย. 66 10:06 น.
492 โครงการอบรมแกนนำชุมชนเฝ้าระวังคัดกรองโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเหล่า
3 15,100.00 13 ก.พ. 66 28 เม.ย. 66 09:41 น.
493 สงขลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย
โดย กองทุนตำบลคู
2 114,450.00 20 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 16:36 น.
494 โครงการตรวจสุขภาพคัดกรองผู้สูบบุหรี่ดื่มสุรา พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดอน
0 0.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 15:22 น.
495 โครงการตำบลสะอาดป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สหธาตุ
1 48,900.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 14:55 น.
496 โครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเหล่า
1 55,000.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 14:47 น.
497 โครงการขยับกายไร้พุง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โนนรัง
1 15,000.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 14:43 น.
498 โครงการพัฒนาชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BENUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รพ.สต.กุดตากล้า
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 25,200.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 14:39 น.
499 โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชน อายุ 15 ปีขึ้นไป รพ.สต.ผักแว่น
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
1 20,000.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 14:36 น.
500 โครงการอบรมแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ชีทวน
4 21,000.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 14:35 น.
501 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเหล่า
3 16,200.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 14:31 น.
502 อุบลราชธานี ชุมชนไร้มลพิษ ลดสารพิษ รักษาสิ่งแวดล้อม บ้านหนองเซือมใต้ หมู่ที่ 10 ประจำปี 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 10,000.00 1 มี.ค. 66 27 เม.ย. 66 14:23 น.
503 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต (การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการจัดการอาหารในชุมชน )
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านไทย
1 32,600.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 14:23 น.
504 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเหล่า
0 0.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 14:17 น.
505 โครงการอบรมให้ความรู้การจักการจัดทำถังขยะเปียก
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โนนรัง
1 20,000.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 14:16 น.
506 อุบลราชธานี บ้านน่าอยู่ หมู่บ้านสะอาด ปลอดขยะ บ้านขามป้อม หมู่ที่ 5 ประจำปี 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 10,000.00 1 มี.ค. 66 27 เม.ย. 66 14:11 น.
507 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โนนรัง
0 0.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 14:04 น.
508 โครงการชุมชนร่วมใจรณรงค์ป้องกันภัยจากโรคติดต่อ บ้านยางขี้นก หมู่ที่ 1
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางขี้นก
0 0.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 13:56 น.
509 ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ตำบลสร้างถ่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 20,000.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 13:55 น.
510 โครงการส่งเสริมสุขภาพในนักเรียน (อย.น้อย)
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านไทย
1 9,100.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 13:50 น.
511 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยกายใจแข็งแร็ง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สหธาตุ
5 18,000.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 13:43 น.
512 สงขลา โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
6 21,850.00 31 มี.ค. 66 27 เม.ย. 66 13:33 น.
513 โครงการควบคุม ป้องกัน โรคติดต่อในชุมชน ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเหล่า
4 12,500.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 12:33 น.
514 โครงการอบรมจิตอาสาตาสัปปะรด ลดปัญหาการฆ่าตัวตาย
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลสูงเม่น
0 0.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 12:03 น.
515 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตด้วยการปฏิบัติธรรมวิถีใหม่(วัดดอนมูล)
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดอนมูล
0 0.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 11:59 น.
516 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านไทย
1 20,000.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 11:58 น.
517 โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะปัญหาสิ่งแวดล้อม
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านไทย
1 20,000.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 11:55 น.
518 หมู่บ้านสะอาดปลอดโรคไข้เลือดออก
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โนนรัง
0 0.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 11:46 น.
519 มหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต รพ.สต.กุดตากล้า ปี๒๕๖๖ ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 4.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 11:40 น.
520 โครงการ อสม.บ้านป่าผึ้งร่วมใจสร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้วยการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวฝาย
0 0.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 11:26 น.
521 โครงการลดขยะลดโรคใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลสูงเม่น
0 0.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 11:03 น.
522 โครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพดีของคนในชุมชนปี 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวฝาย
0 0.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 11:02 น.
523 โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบมีส่วนร่วม หมู่ที่ 5
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.พระหลวง
0 0.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 11:00 น.
524 โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบมีส่วนร่วมตำบลบ้านกาศ
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกาศ
0 0.00 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 11:00 น.
525 สงขลา โครงการชุมชนก้าวไกลใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
7 28,210.00 23 มี.ค. 66 26 เม.ย. 66 09:41 น.
526 โครงการส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัย ถูกกฎจราจรและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในการเดินทาง ประจำปี 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
2 30,000.00 22 เม.ย. 66 25 เม.ย. 66 11:36 น.
527 สงขลา โครงการส่งเสริมการบริโภคที่ปลอดภัยจากสารเคมี
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
4 16,525.00 31 มี.ค. 66 24 เม.ย. 66 18:53 น.
528 โครงการธนาคารขยะชุมชนท่ายาลอ
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
4 15,000.00 7 เม.ย. 66 24 เม.ย. 66 17:22 น.
529 โครงการธนาคารขยะชุมชนริมน้ำ
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
4 15,000.00 7 เม.ย. 66 24 เม.ย. 66 17:16 น.
530 โครงการธนาคารขยะชุมชนริมคลอง
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
4 15,000.00 7 เม.ย. 66 24 เม.ย. 66 17:12 น.
531 โครงการธนาคารขยะชุมชนวัดมุจลินทร์
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
4 15,000.00 24 เม.ย. 66 24 เม.ย. 66 17:09 น.
532 โครงการธนาคารขยะชุมชนโคกจันทน์
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
4 15,000.00 24 เม.ย. 66 24 เม.ย. 66 17:06 น.
533 อุบลราชธานี โครงการมหัศจรรย์ 1,000วันแรกของชีวิตปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 8,500.00 1 ต.ค. 65 24 เม.ย. 66 14:13 น.
534 อุบลราชธานี การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 7,300.00 1 ต.ค. 65 24 เม.ย. 66 14:01 น.
535 อุบลราชธานี ใส่ใจดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ( โรคเบาหวาน )
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 15,000.00 1 ต.ค. 65 24 เม.ย. 66 13:05 น.
536 อุบลราชธานี มหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต รพ.สต.กุดตากล้า ปี๒๕๖๖ ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 4,800.00 วันนี้ 00:00 น. 24 เม.ย. 66 10:49 น.
537 อุบลราชธานี มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีบัว อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 17,400.00 1 ม.ค. 66 24 เม.ย. 66 10:43 น.
538 สงขลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ เพื่อป้องกันโรคติดต่อ ปี 2566
โดย กองทุน อบต.ตลิ่งชัน
4 169,000.00 21 เม.ย. 66 21 เม.ย. 66 14:02 น.
539 ปัตตานี โครงการเพิ่มการเคลื่อนไหวทางกายด้วยการออกกำลังกายแก่เยาวชน
โดย รอมซี สาและ
3 20,000.00 20 เม.ย. 66 20 เม.ย. 66 14:08 น.
540 กลองยาวสร้างสุข บ้านโคกดีปลี ปี 66
โดย กองทุนตำบลตุยง
4 19,260.00 15 มี.ค. 66 20 เม.ย. 66 13:56 น.
541 ปัตตานี สิ่งแวดล้อมดี เยาวชนเข้มแข็ง คลองรีน่าอยู่ ปี 66
โดย กองทุนตำบลตุยง
3 15,000.00 20 เม.ย. 66 20 เม.ย. 66 12:26 น.
542 สตูล โครงการสมุนไพรพื้นบ้านกับการรักษาโรค
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 13,000.00 10 พ.ย. 65 20 เม.ย. 66 11:59 น.
543 โครงการป้องกันฝุ่น pm 2.5 ตำบลดาโต๊ะ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
2 15,000.00 11 เม.ย. 66 20 เม.ย. 66 11:46 น.
544 โครงการเยาวชนดาโต๊ะขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน็อก
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
3 14,100.00 10 เม.ย. 66 20 เม.ย. 66 11:10 น.
545 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ ใส่ใจผู้สูงอายุ บ้านโคกหมัก
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
2 21,000.00 11 เม.ย. 66 20 เม.ย. 66 10:39 น.
546 โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่รู้พิษภัยของบุหรี่
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
5 20,000.00 3 ต.ค. 65 20 เม.ย. 66 09:58 น.
547 สงขลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
2 100,000.00 24 มี.ค. 66 20 เม.ย. 66 09:32 น.
548 โครงการเยาวชนปลอดเหล้า
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
4 24,700.00 19 เม.ย. 66 20 เม.ย. 66 09:30 น.
549 ปัตตานี โครงการสานพลังปลุกกระแสชุมชนไร้ควันบุหรี่
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเปาะ
1 14,280.00 19 เม.ย. 66 19 เม.ย. 66 15:23 น.
550 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนและเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
5 32,760.00 19 เม.ย. 66 19 เม.ย. 66 13:41 น.
551 โครงการป้องกันสารเสพติดในเยาวชนตำบลดาโต๊ะ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
4 13,120.00 19 เม.ย. 66 19 เม.ย. 66 11:52 น.
552 โครงการขยับกายสบายชีวี เพื่อสุขภาพที่ดีของคนโคกหมัก
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
3 39,170.00 19 เม.ย. 66 19 เม.ย. 66 11:27 น.
553 ปัตตานี โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน(ต่อยอด)
โดย รอมซี สาและ
4 50,000.00 19 เม.ย. 66 19 เม.ย. 66 11:14 น.
554 ยะลา โครงการขลิบเพื่อสุขภาพ ปลอดภัย ห่างไกลโรค ประจำปี 2566
โดย กองทุนตำบลเนินงาม
2 52,000.00 14 ก.พ. 66 19 เม.ย. 66 11:02 น.
555 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเปาะ
1 23,550.00 19 เม.ย. 66 19 เม.ย. 66 10:44 น.
556 ปัตตานี โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม
โดย รอมซี สาและ
2 64,150.00 19 เม.ย. 66 19 เม.ย. 66 10:25 น.
557 สงขลา โครงการ ลด ละเลิกบุหรี่ เพื่อตัวคุณและคนที่คุณรัก กันเถอะครับ .............เอา
โดย Tanapon jonsuwan
6 0.00 11 ธ.ค. 63 18 เม.ย. 66 15:48 น.
558 ปัตตานี โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตรายในชุมชนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนตำบลเกาะเปาะ ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเปาะ
2 24,000.00 18 เม.ย. 66 18 เม.ย. 66 15:06 น.
559 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพ ขยับกาย สบายชีวี
โดย รอมซี สาและ
5 30,000.00 10 มี.ค. 66 18 เม.ย. 66 14:29 น.
560 ปัตตานี รำวงย้อนยุคสร้างสุขภาพ หมู่ 3 บ้านโคกดีปลี ปี 6ุุ6
โดย กองทุนตำบลตุยง
5 20,100.00 7 เม.ย. 66 18 เม.ย. 66 12:20 น.
561 ปัตตานี โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิมตำบลเกาะเปาะ ประจำปี 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเปาะ
1 30,620.00 18 เม.ย. 66 18 เม.ย. 66 12:04 น.
562 ปัตตานี ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ตามหลักปลอดเชื้อ ปี 2566
โดย กองทุนตำบลตุยง
3 85,050.00 6 เม.ย. 66 18 เม.ย. 66 11:12 น.
563 สงขลา ควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออกบ้านเขาจันทร์ปี 2566
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
4 7,210.00 9 มี.ค. 63 16 เม.ย. 66 22:33 น.
564 สงขลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิมตำบลสะกอม
โดย กองทุนตำบลสะกอม
2 133,932.00 1 พ.ย. 65 12 เม.ย. 66 10:26 น.
565 โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการและกิจกรรมทางกายเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนาหว้า (นิคมอุทิศ)
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
7 12,715.00 27 มี.ค. 66 11 เม.ย. 66 13:23 น.
566 โครงการแชมพูสมุนไพรกำจัดเหาจากใบน้อยหน่า
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
6 9,740.00 27 มี.ค. 66 11 เม.ย. 66 12:49 น.
567 โครงการหนูๆ ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกนิรภัยและเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดในรถ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
6 13,925.00 27 มี.ค. 66 11 เม.ย. 66 12:01 น.
568 ยะลา โครงการบัณฑิตอาสานำพาชุมชนปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาพตำบลเนินงาม
โดย นางสาวสารีย๊ะ มะรียาแม
6 35,750.00 6 ต.ค. 64 11 เม.ย. 66 11:24 น.
569 โครงการเฝ้าระวังภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะในผู้ป่วยโรคเรื้อรังตำบลยาบี (โรคเบาหวาน โรคความดัน และโรคไต)
โดย กองทุนตำบลยาบี
0 0.00 11 เม.ย. 66 11 เม.ย. 66 10:32 น.
570 โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ตำบลปุโละปุโย
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
2 18,000.00 11 เม.ย. 66 11 เม.ย. 66 10:30 น.
571 โครงการฝากครรภ์ดี มีคุณภาพ ปี 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
5 15,000.00 21 ก.พ. 66 11 เม.ย. 66 09:51 น.
572 สตูล โครงการขลิบเพื่อสุขภาพ ปลอดภัย ห่างไกลโรค ประจำปี 2566
โดย กองทุนตำบลปากน้ำ
2 123,250.00 6 ก.พ. 66 11 เม.ย. 66 09:43 น.
573 สตูล โครงการอาหารเช้าเพื่อน้องเพียงหลวง
โดย กองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน
2 10,000.00 13 ก.พ. 66 11 เม.ย. 66 09:35 น.
574 สงขลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเพื่อการป้องกันโรคในเด็กและเยาวชนตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
โดย Tanapon jonsuwan
4 27,210.00 21 ก.พ. 66 10 เม.ย. 66 16:14 น.
575 สตูล โครงการรู้ทันโรคความดันและเบาหวานวันนี้ ชีวีปลอดโรค
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 15,371.00 10 พ.ย. 65 10 เม.ย. 66 15:54 น.
576 สตูล โครงการเตรียมตัวเตรียมใจสู้ภัยไข้เลือดออก หมู่ที่6 บ้านป่าพน
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 15,000.00 10 พ.ย. 65 10 เม.ย. 66 15:25 น.
577 สงขลา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จะโหนง ประจำปี 2566
โดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
5 105,215.00 16 มี.ค. 66 10 เม.ย. 66 14:06 น.
578 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชมรม อสม.นาเสมียน
โดย ชื่อกองทุนตำบลนาทับ
5 76,300.00 1 ก.ย. 65 10 เม.ย. 66 13:02 น.
579 โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
7 20,000.00 22 ก.พ. 66 10 เม.ย. 66 11:34 น.
580 ปัตตานี โครงการเด็กรุ่นใหม่ ห่างไกลบุหรี่
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
1 32,760.00 22 มี.ค. 66 10 เม.ย. 66 10:58 น.
581 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง รพสต.บ้านโคกโตนด ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
0 0.00 10 เม.ย. 66 10 เม.ย. 66 10:11 น.
582 โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กอายุ 0 – 72 เดือน ประจำปี 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 45,200.00 10 เม.ย. 66 10 เม.ย. 66 09:52 น.
583 โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนและส่งเสริมพัฒนาการในเด็กอายุ 0-5 ปี ปี 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 23,460.00 7 เม.ย. 66 10 เม.ย. 66 09:31 น.
584 อุบลราชธานี หมู่บ้านสะอาด ปราศจากโรคภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมบ้านดอนเชียงโท หมู่ที่ 17ประจำปี 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 10,000.00 1 มี.ค. 66 10 เม.ย. 66 09:08 น.
585 อุบลราชธานี ชุมชนน่าอยู่ หมู่บ้านสะอาด ปราศจากโรค บ้านสร้างถ่อ หมู่ที่ 16 ประจำปี 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 10,000.00 1 มี.ค. 66 10 เม.ย. 66 09:04 น.
586 อุบลราชธานี ชุมชนน่าอยู่ หมู่บ้านสะอาด ปราศจากโรค บ้านสร้างถ่อ หมู่ที่ 15 ประจำปี 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 10,000.00 1 มี.ค. 66 10 เม.ย. 66 09:00 น.
587 อุบลราชธานี หมู่บ้านน่ามอง คลองสะอาด ปราศจากโรคภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม บ้านขามป้อม หมู่ที่ 14 ประจำปี 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 10,000.00 1 มี.ค. 66 10 เม.ย. 66 08:55 น.
588 อุบลราชธานี หมู่บ้านน่ามอง คลองสะอาด ปราศจากโรคภัย บ้านหนองเซือม หมู่ที่ 13 ประจำปี 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 10,000.00 1 มี.ค. 66 10 เม.ย. 66 08:49 น.
589 อุบลราชธานี หมู่บ้านส่งเสริมสุขภาพบ้านศรีบัวหมู่ที่ 12 ประจำปี 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 10,000.00 1 มี.ค. 66 7 เม.ย. 66 15:28 น.
590 อุบลราชธานี หมู่บ้านส่งเสริมสุขภาพ บ้านศรีบัว หมู่ที่ 11 ประจำปี 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 10,000.00 1 มี.ค. 66 7 เม.ย. 66 15:23 น.
591 อุบลราชธานี หมู่บ้านสะอาดปราศจากโรค บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 9 ประจำปี 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 10,000.00 1 มี.ค. 66 7 เม.ย. 66 14:58 น.
592 โครงการควบคุมป้องกันและค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ปี 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 19,000.00 7 เม.ย. 66 7 เม.ย. 66 14:24 น.
593 อุบลราชธานี ชุมชนดี มีน้ำใจ น้ำใส ไร้มลพิษ พิชิตโรคภัยบ้านรังแร้ง หมู่ที่ 8ประจำปี 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 10,000.00 1 มี.ค. 66 7 เม.ย. 66 14:13 น.
594 อุบลราชธานี บ้านน่ามองคลองสะอาด รักษาธรรมชาติบ้านดอนเชียงโท หมู่ที่ 7 ประจำปี 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 10,000.00 1 มี.ค. 66 7 เม.ย. 66 14:08 น.
595 อุบลราชธานี หมู่บ้านสะอาด ปราศจากโรคภัย ใส่ใจสุขภาพ บ้านปลาฝา หมู่ที่ 6 ประจำปี 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 10,000.00 1 มี.ค. 66 7 เม.ย. 66 14:04 น.
596 อุบลราชธานี หมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคภัย บ้านกุดตากล้า หมู่ที่ 4 ประจำปี 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 10,000.00 1 มี.ค. 66 7 เม.ย. 66 13:43 น.
597 อุบลราชธานี บ้านน่ามอง คลองสะอาด ปราศจากขยะ ประชาชนสุขภาพดี บ้านกุดตากล้า หมู่ที่ 3 ประจำปี 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 10,000.00 1 มี.ค. 66 7 เม.ย. 66 13:37 น.
598 อุบลราชธานี ชุมชนน่ามอง คลองสะอาด ประชาชนสุขภาพดี บ้านสร้างถ่อ หมู่ที่ 2 ประจำปี 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 10,000.00 1 มี.ค. 66 7 เม.ย. 66 13:33 น.
599 อุบลราชธานี โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคประจำปี 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 30,000.00 1 มี.ค. 66 7 เม.ย. 66 11:49 น.
600 อุบลราชธานี โครงการผู้สูงวัยสุขภาพดี ชีวียืนยาว (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสร้างถ่อ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ
1 100,000.00 1 ก.พ. 66 7 เม.ย. 66 11:44 น.
601 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ประจำปี 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
3 34,000.00 7 เม.ย. 66 7 เม.ย. 66 11:34 น.
602 โครงการฟันสวย ยิ้มสดใส ทุกช่วงวัย ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
4 48,300.00 7 เม.ย. 66 7 เม.ย. 66 11:16 น.
603 โครงการธนาคารขยะชุมชนโคกจันทน์
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
0 0.00 7 เม.ย. 66 7 เม.ย. 66 11:12 น.
604 โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ และหลังคลอด ปี 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
4 58,000.00 7 เม.ย. 66 7 เม.ย. 66 10:33 น.
605 ยะลา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอาบน้ำมัยยิต(ศพ)ตามหลักศาสนาและตามหลักสุขลักษณะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในชุมตำบลเนินงาม ประจำปี2566
โดย กองทุนตำบลเนินงาม
2 37,600.00 3 มี.ค. 66 4 เม.ย. 66 15:51 น.
606 สตูล โครงการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเมือง ประจำปี 2566
โดย กองทุนฯตำบลละงู
6 60,146.00 29 มี.ค. 66 4 เม.ย. 66 15:37 น.
607 สตูล โครงการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านเกาะยวน ประจำปี 2566
โดย กองทุนฯตำบลละงู
6 70,331.00 29 มี.ค. 66 4 เม.ย. 66 15:07 น.
608 สตูล โครงการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านนาพญา ประจำปี 2566
โดย กองทุนฯตำบลละงู
6 28,996.00 29 มี.ค. 66 4 เม.ย. 66 14:43 น.
609 สตูล โครงการสมองสดใส จิตใจเบิกบาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองขุด ปี พ.ศ. 2566
โดย กองทุนฯตำบลละงู
6 126,896.00 29 มี.ค. 66 4 เม.ย. 66 14:01 น.
610 ปัตตานี โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนรัก ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
1 15,000.00 14 มี.ค. 66 4 เม.ย. 66 13:32 น.
611 ปัตตานี โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการสำหรับเด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
1 15,000.00 14 มี.ค. 66 4 เม.ย. 66 13:19 น.
612 ปัตตานี โครงการสุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข เขตเทศบาลตำบลบ่อทอง
โดย ชื่อกองทุนตำบลบ่อทอง
0 0.00 4 เม.ย. 66 4 เม.ย. 66 11:03 น.
613 โครงการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการดุจญาติมิตร สุขภาพจิตดีมีกำลังใจปี 2565
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
0 0.00 4 เม.ย. 66 4 เม.ย. 66 10:43 น.
614 สงขลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเพื่อป้องกันโรคในเด็กและเยาวชนตำบลนาหว้า
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
4 52,305.00 27 มี.ค. 66 4 เม.ย. 66 10:38 น.
615 ปัตตานี โครงการส่งเสริมและป้องกันภัยจากยาเสพติด
โดย ชื่อกองทุนตำบลบ่อทอง
0 0.00 4 เม.ย. 66 4 เม.ย. 66 10:33 น.
616 ปัตตานี โครงการชุมชนปลอดสุรา
โดย ชื่อกองทุนตำบลบ่อทอง
0 0.00 4 เม.ย. 66 4 เม.ย. 66 10:25 น.
617 โครงการแว่นตาเพื่อผู้สูงอายุและผูัยากไร้
โดย ชื่อกองทุนตำบลหนองจิก
0 0.00 4 เม.ย. 66 4 เม.ย. 66 10:16 น.
618 ปัตตานี โครงการชุมชนห่างไกลบุหรี่
โดย ชื่อกองทุนตำบลบ่อทอง
0 0.00 4 เม.ย. 66 4 เม.ย. 66 10:15 น.
619 ปัตตานี โครงการอากาศดี ปอดแข็งแรง
โดย ชื่อกองทุนตำบลบ่อทอง
0 0.00 4 เม.ย. 66 4 เม.ย. 66 09:58 น.
620 ปัตตานี โครงการชุมชนร่วมใจในการจัดการขยะ เทศบาลตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
โดย ชื่อกองทุนตำบลบ่อทอง
0 0.00 4 เม.ย. 66 4 เม.ย. 66 09:54 น.
621 สตูล โครงการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์อบรมเด็ก ก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านลาหงา ประจำปี 2566
โดย กองทุนฯตำบลละงู
6 59,161.00 29 มี.ค. 66 4 เม.ย. 66 09:49 น.
622 โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
2 12,700.00 3 เม.ย. 66 4 เม.ย. 66 09:35 น.
623 ปัตตานี โครงการขยับกาย สบายชีวี
โดย ชื่อกองทุนตำบลบ่อทอง
1 0.00 3 เม.ย. 66 4 เม.ย. 66 09:23 น.
624 สตูล โครงการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านปากละงู ประจำปี 2566
โดย กองทุนฯตำบลละงู
6 61,081.00 29 มี.ค. 66 3 เม.ย. 66 16:06 น.
625 สตูล โครงการมื้อเช้าอิ่มท้องสมองสดใสในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละงู(อนุบาล 3 ขวบ) ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนฯตำบลละงู
6 64,811.00 29 มี.ค. 66 3 เม.ย. 66 16:02 น.
626 โครงการสุขภาพฟันดียิ้มสวยทุกกลุ่มวัย ประจำปี 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
4 33,830.00 3 เม.ย. 66 3 เม.ย. 66 12:04 น.
627 โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการ และส่งเสริมพัฒนาการในเด็กอายุ 0-72 เดือน ประจำปี 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 53,500.00 3 เม.ย. 66 3 เม.ย. 66 11:42 น.
628 โครงการลดเสี่ยงเลี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
3 11,000.00 22 ก.พ. 66 3 เม.ย. 66 11:25 น.
629 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปี 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
3 25,520.00 3 เม.ย. 66 3 เม.ย. 66 11:24 น.
630 โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตามผู้ป่วยวัณโรค ประจำปี 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 25,480.00 3 เม.ย. 66 3 เม.ย. 66 11:08 น.
631 โครงการส่งเสริมการได้รับวัคซีนในเด็ก 0-5 ปี ครบตามเกณฑ์ ปี2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
6 20,500.00 21 ก.พ. 66 3 เม.ย. 66 10:53 น.
632 โครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดอย่างมีคุณภาพ ประจำปี 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 23,800.00 3 เม.ย. 66 3 เม.ย. 66 10:46 น.
633 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปี 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 59,000.00 3 เม.ย. 66 3 เม.ย. 66 10:27 น.
634 โครงการสิ่งแวดล้อมดี เริ่มต้นที่การจัดการขยะเปียกของครัวเรือน
โดย ชื่อกองทุนตำบลบางเขา
2 35,906.00 8 มี.ค. 66 3 เม.ย. 66 10:27 น.
635 สตูล โครงการเฝ้าระวังและคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง หมู่ที่7 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 14,930.00 10 พ.ย. 65 3 เม.ย. 66 09:36 น.
636 สตูล โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่เพื่อการดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงหรือบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นอุจจาระหรือปัสสาวะไม่ได้
โดย กองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน
3 25,650.00 21 มี.ค. 66 3 เม.ย. 66 09:36 น.
637 สตูล โครงการใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง หมู่ที่8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 15,000.00 10 พ.ย. 65 3 เม.ย. 66 09:31 น.
638 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการศพ ตามหลักสุขลักษณะลดการแพร่กระจายเชื้อโรค
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
2 40,000.00 22 ก.พ. 66 31 มี.ค. 66 12:05 น.
639 สตูล โครงการเฝ้าระวังและคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง หมู่ที่4 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 14,970.00 10 พ.ย. 65 31 มี.ค. 66 10:41 น.
640 สตูล โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร เพื่อสุขภาพ
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 12,800.00 10 พ.ย. 65 31 มี.ค. 66 10:36 น.
641 โครงการหนูน้อยปฐมวัยว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ โรงเรียนอนุบาลพงบูโล๊ะ
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 28,290.00 30 มี.ค. 66 30 มี.ค. 66 15:02 น.
642 โครงการหนูน้อยปฐมวัยว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 22,590.00 30 มี.ค. 66 30 มี.ค. 66 14:26 น.
643 นราธิวาส โครงการโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ปี 2566
โดย กองทุนตำบลกะลุวอ
1 43,210.00 30 มี.ค. 66 30 มี.ค. 66 13:46 น.
644 โครงการหนูน้อยปฐมวัยว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพงบูโล๊ะ
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 34,275.00 30 มี.ค. 66 30 มี.ค. 66 11:50 น.
645 โครงการครอบครัวสดใส ใส่ใจวัยรุ่น
โดย กองทุนตำบลจะนะ
1 18,460.00 30 ก.ย. 65 30 มี.ค. 66 11:49 น.
646 โครงการหนูน้อยปฐมวัยว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 26,720.00 30 มี.ค. 66 30 มี.ค. 66 11:17 น.
647 โครงการหนูน้อยปฐมวัยว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรีมิตร
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 36,260.00 30 มี.ค. 66 30 มี.ค. 66 10:20 น.
648 โครงการหนูน้อยปฐมวัยว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัรกัส
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 25,150.00 30 มี.ค. 66 30 มี.ค. 66 09:50 น.
649 โครงการหนูจ๋า รู้ไว้ อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม และตะโกน โยน ยื่น แล้วจะปลอดภัยจากการจมน้ำ
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
3 32,380.00 29 มี.ค. 66 29 มี.ค. 66 15:05 น.
650 โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
4 20,000.00 27 ก.พ. 66 29 มี.ค. 66 13:57 น.
651 นราธิวาส โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ
0 0.00 10 มี.ค. 66 29 มี.ค. 66 13:52 น.
652 นราธิวาส โครงการอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ
0 0.00 10 มี.ค. 66 29 มี.ค. 66 13:51 น.
653 นราธิวาส โครงการอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ
0 0.00 10 มี.ค. 66 29 มี.ค. 66 13:50 น.
654 นราธิวาส โครงการอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ
0 0.00 10 มี.ค. 66 29 มี.ค. 66 13:49 น.
655 โครงการอสม.ชวนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
4 20,000.00 22 ก.พ. 66 29 มี.ค. 66 11:57 น.
656 โครงการปลอดภัยไว้ก่อนด้วยหมวกนิรภัย
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 53,350.00 29 มี.ค. 66 29 มี.ค. 66 11:24 น.
657 ตัวอย่าง_โครงการชุมชนบ้านร่องเหนือขับขี่ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ
โดย phanicha
4 25,010.00 14 พ.ย. 65 28 มี.ค. 66 22:43 น.
658 โครงการหนูน้อยฟันดีพัฒนาการสมวัย
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 35,700.00 27 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 15:13 น.
659 โครงการดูแล ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยติดบ้านเพื่อคุณภาพชีวิตดี สังคมเด่น พลังใจเข้มแข็ง
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 24,100.00 27 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 14:39 น.
660 โครงการชุมชนปลอดภัยห่างไกลโรคไข้เลือดออก ปี 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 24,900.00 27 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 12:05 น.
661 โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 25,000.00 27 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 11:34 น.
662 โครงการอบรมการคัดแยกขยะและการจัดการขยะในโรงเรียน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
5 12,800.00 27 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 11:09 น.
663 โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนในเด็ก 0-5 ปี
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
1 13,700.00 24 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 11:06 น.
664 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ .......................
โดย Tanapon jonsuwan
6 66,375.00 26 มี.ค. 66 26 มี.ค. 66 14:26 น.
665 สงขลา ตัวอย่าง_โครงการบริหารและพัฒนาประสิทธิภาพกองทุนสุขภาพ อบต.ตัวอย่าง ปี....
โดย twoseadj
8 188,500.00 24 ก.ย. 61 26 มี.ค. 66 13:52 น.
666 สงขลา (ตัวอย่าง) โครงการเพิ่มกิจกรรมทางกายเด็กวัยใส บ้านนาคำ
โดย กองทุนตัวอย่าง
5 20,000.00 1 มิ.ย. 60 26 มี.ค. 66 13:17 น.
667 ตัวอย่าง_โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน แบ่งปันน้ำใจ ใส่ใจคนพิการ คลองแห
โดย twoseadj
5 20,000.00 25 มิ.ย. 65 26 มี.ค. 66 13:14 น.
668 สงขลา โครงการปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อสุขภาพที่ดีกว่า
โดย Tanapon jonsuwan
6 51,150.00 8 เม.ย. 64 26 มี.ค. 66 09:43 น.
669 โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
2 20,000.00 22 ก.พ. 66 24 มี.ค. 66 09:54 น.
670 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก HPV DNA Test และการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
5 12,700.00 27 ก.พ. 66 24 มี.ค. 66 09:06 น.
671 สงขลา เด็กและเยาวชน
โดย ชื่อกองทุนตำบลขุนตัดหวาย
0 0.00 23 มี.ค. 66 23 มี.ค. 66 20:17 น.
672 สงขลา โครงการเพิ่มทักษะชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉิน ศพด.มัสยิดบ้านโอน
โดย ชื่อกองทุนตำบลขุนตัดหวาย
5 10,000.00 17 ต.ค. 65 23 มี.ค. 66 20:13 น.
673 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ปี 2566
โดย กองทุนตำบลสะเตงนอก
2 31,750.00 23 มี.ค. 66 23 มี.ค. 66 11:07 น.
674 โครงการส่งเสริมสุขภาพและออกกำลังกายในโรงเรียน
โดย กองทุนตำบลจะนะ
1 25,000.00 30 ก.ย. 65 22 มี.ค. 66 20:27 น.
675 สตูล โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง หมู่3 ตำบลปาล์มพัฒนา
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 16,101.00 10 พ.ย. 65 22 มี.ค. 66 16:05 น.
676 สตูล โครงการร่วมใจตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 2 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 17,900.00 10 พ.ย. 65 22 มี.ค. 66 15:58 น.
677 สตูล โครงการส่งเสริมและป้องกันภาวะซีดในเด็กอายุ 6เดือน-5ปี รพ.สต.บ้านมะนัง
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 41,950.00 10 พ.ย. 65 22 มี.ค. 66 15:50 น.
678 สตูล โครงการส่งเสริมและป้องกันภาวะซีดในเด็กอายุ 6 เดือน - 5ปี เขตโรงพยาบาลมะนัง ปี2566
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 42,200.00 10 พ.ย. 65 22 มี.ค. 66 15:44 น.
679 สตูล โครงการส่งเสริมและป้องกันภาวะซีดในเด็กอายุ 6 เดือน - 5ปี รพ.สต.ปาล์มพัฒนา
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 42,200.00 10 พ.ย. 65 22 มี.ค. 66 15:39 น.
680 สตูล โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายไทเก๊ก เพื่อสุขภาพ
โดย ชื่อกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพง
2 28,575.00 1 ก.พ. 66 21 มี.ค. 66 15:15 น.
681 โครงการตรวจคัดกรองและให้ความรู้โรคความดันโลหิตสูง และเบาหวาน
โดย สมนึก
1 38,150.00 7 มี.ค. 66 20 มี.ค. 66 14:11 น.
682 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการเล่นบาสโลบ ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ปี 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าชิง
3 8,260.00 9 ก.พ. 66 15 มี.ค. 66 15:54 น.
683 ปัตตานี โครงการบ้านน่าอยู่ ชุมชนสะอาด ปราศจากโรค ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
2 12,700.00 15 มี.ค. 66 15 มี.ค. 66 11:18 น.
684 สตูล โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนและเยาวชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด (ตัวอย่าง)
โดย กองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
3 18,100.00 8 มี.ค. 66 14 มี.ค. 66 15:17 น.
685 สงขลา โครงการเพิ่มทักษะชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉิน ศพด.มัสยิดบ้านป่าระไม
โดย ชื่อกองทุนตำบลขุนตัดหวาย
6 10,000.00 17 ต.ค. 65 14 มี.ค. 66 13:41 น.
686 ตรัง โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำลูกประคบสมุนไพรและการนวดด้วยลูกประคบ ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
2 20,000.00 14 มี.ค. 66 14 มี.ค. 66 11:54 น.
687 ตรัง โครงการนวัตกรรมกล่องยาไทย สมุนไพร ใกล้ตัว ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
2 30,574.00 14 มี.ค. 66 14 มี.ค. 66 11:32 น.
688 ปัตตานี โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติดตำบลดอนรัก ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
1 30,400.00 9 มี.ค. 66 14 มี.ค. 66 11:13 น.
689 ตรัง โครงการ หมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย หมู่ที่ 11บ้านไร่พรุ ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
2 12,000.00 14 มี.ค. 66 14 มี.ค. 66 11:12 น.
690 สงขลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ถูกต้องตามหลักการแพทย์
โดย ชื่อกองทุนตำบลขุนตัดหวาย
3 40,240.00 17 ต.ค. 65 14 มี.ค. 66 08:37 น.
691 ตรัง โครงการ หมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย หมู่ที่ 8 บ้านหนองห้าง ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
2 20,000.00 13 มี.ค. 66 13 มี.ค. 66 16:15 น.
692 สงขลา โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
3 30,000.00 13 มี.ค. 66 13 มี.ค. 66 15:52 น.
693 ตรัง โครงการ หมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย หมู่ที่ 9 บ้านใสขุดหิน ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
2 12,000.00 13 มี.ค. 66 13 มี.ค. 66 15:39 น.
694 ตรัง โครงการ หมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย หมู่ที่ 4 บ้านไร่พรุ ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
1 12,000.00 13 มี.ค. 66 13 มี.ค. 66 15:25 น.
695 ตรัง โครงการ หมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย หมู่ที่ 6บ้านปากห้วย ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
2 12,000.00 13 มี.ค. 66 13 มี.ค. 66 15:17 น.
696 โครงการ หมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเร็จ ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
2 12,000.00 13 มี.ค. 66 13 มี.ค. 66 15:06 น.
697 โครงการ หมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเร็จ ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
0 0.00 13 มี.ค. 66 13 มี.ค. 66 14:37 น.
698 โครงการ หมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเร็จ ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
2 12,000.00 13 มี.ค. 66 13 มี.ค. 66 13:48 น.
699 โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันภัยยาเสพติด
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
1 20,000.00 22 ก.พ. 66 13 มี.ค. 66 10:37 น.
700 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
2 10,000.00 22 ก.พ. 66 10 มี.ค. 66 12:00 น.
701 ปัตตานี โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
1 29,200.00 7 มี.ค. 66 9 มี.ค. 66 15:20 น.
702 ปัตตานี โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิมตำบลดอนรัก ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
2 89,400.00 7 มี.ค. 66 9 มี.ค. 66 14:29 น.
703 โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
1 40,000.00 23 ก.พ. 66 9 มี.ค. 66 09:50 น.
704 โครงการจุดเริ่มต้นมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ปี2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลกรงปินัง
3 21,115.00 8 มี.ค. 66 8 มี.ค. 66 16:23 น.
705 ปัตตานี โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและเบาหวานเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจากโรค
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
3 19,475.00 8 มี.ค. 66 8 มี.ค. 66 13:30 น.
706 ปัตตานี โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม
โดย ชื่อกองทุนตำบลท่ากำชำ
2 54,700.00 7 มี.ค. 66 7 มี.ค. 66 14:47 น.
707 ตรวจคัดกรองและให้ความรู้มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมตำบลตะโละหะลอ
โดย รูสลาม สาร๊ะ
3 20,000.00 13 ธ.ค. 65 7 มี.ค. 66 12:13 น.
708 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ห่างไกลโรคอ้วนลงพุง
โดย ชื่อกองทุนตำบลกรงปินัง
2 49,950.00 3 มี.ค. 66 7 มี.ค. 66 10:03 น.
709 สตูล โครงการหนูน้อยโละใสใส่ใจสุขภาพ
โดย กองทุนตำบลปากน้ำ
2 86,400.00 3 ก.พ. 66 7 มี.ค. 66 09:50 น.
710 สตูล โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 60,000.00 1 พ.ย. 65 5 มี.ค. 66 17:30 น.
711 สตูล โครงการส่งเสริมสุขภาพการขลิบอวัยวะเพศชาย
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
1 40,000.00 1 พ.ย. 65 5 มี.ค. 66 17:29 น.
712 โครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเปาะ
2 19,650.00 3 มี.ค. 66 3 มี.ค. 66 11:23 น.
713 ปัตตานี โครงการวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเปาะ
2 27,000.00 28 ก.พ. 66 3 มี.ค. 66 09:27 น.
714 ยะลา โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพตำบลเบตง ประจำปี 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง
3 150,720.00 20 ธ.ค. 65 2 มี.ค. 66 10:14 น.
715 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเปาะ
2 30,900.00 16 ก.พ. 66 1 มี.ค. 66 16:00 น.
716 โครงการโรงเรียนเกาะเปาะรักษ์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเปาะ
3 38,810.00 20 ก.พ. 66 1 มี.ค. 66 15:49 น.
717 โครงการรักอนามัย ใส่ใจสุขภาพ
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเปาะ
3 30,000.00 9 ก.พ. 66 1 มี.ค. 66 15:44 น.
718 นราธิวาส โครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนตำบลกะลุวอเหนือ
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ
0 0.00 15 ก.พ. 66 1 มี.ค. 66 15:11 น.
719 นราธิวาส โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ
0 0.00 15 ก.พ. 66 1 มี.ค. 66 14:54 น.
720 สงขลา สร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเด็กวัยเรียนด้วยนิทานส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์
โดย อะหมัด หลีขาหรี
6 25,000.00 10 พ.ค. 62 27 ก.พ. 66 15:01 น.
721 ปัตตานี โครงการร้านอาหารได้มาตรฐาน ผู้บริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรค ปี 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเปาะ
5 16,740.00 14 ก.พ. 66 27 ก.พ. 66 14:36 น.
722 โครงการเด็กบางตาวา โภชนาการดี ไม่มีภาวะซีด
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
5 16,500.00 27 ก.พ. 66 27 ก.พ. 66 11:55 น.
723 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน แก่เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลบางตาวา
7 17,975.00 27 ก.พ. 66 27 ก.พ. 66 11:18 น.
724 ปัตตานี โครงการ “ชุมชนคอลอตันหยง สุขภาพดี มีสุข ประจำปีงบประมาณ 2566”
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
3 20,000.00 23 พ.ย. 65 26 ก.พ. 66 12:16 น.
725 ปัตตานี โครงการรณรงค์เด็กปฐมวัยสวมหมวกนิรภัย ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
2 25,196.00 23 พ.ย. 65 24 ก.พ. 66 18:11 น.
726 ปัตตานี โครงการส่งเสริมเด็กปฐมวัยสมองแจ่มใสโดยผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
2 22,346.00 23 พ.ย. 65 24 ก.พ. 66 18:00 น.
727 ปัตตานี โครงการตาดีการ่วมใจและรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
2 35,000.00 23 พ.ย. 65 24 ก.พ. 66 17:46 น.
728 ปัตตานี โครงการ อย.น้อยคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
4 18,000.00 23 พ.ย. 65 24 ก.พ. 66 17:36 น.
729 ปัตตานี โครงการป้องกันการมั่วสุมอบายมุขและการใช้สารเสพติดให้โทษในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
4 20,000.00 22 พ.ย. 65 24 ก.พ. 66 17:23 น.
730 ปัตตานี โครงการเยาวชนวัยใส รักปลอดภัย ห่างไกลจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลคอลอตันหยง
2 20,000.00 21 พ.ย. 65 24 ก.พ. 66 16:58 น.
731 โครงการเด็กน้อยฟันสวย
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
3 10,000.00 22 ก.พ. 66 23 ก.พ. 66 15:01 น.
732 โครงการหนูน้อยยิ้มสวย
โดย ชื่อกองทุนตำบลปุโละปุโย
2 10,000.00 22 ก.พ. 66 23 ก.พ. 66 11:58 น.
733 สงขลา โครงการปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อสุขภาพที่ดีกว่า
โดย Tanapon jonsuwan
6 52,560.00 25 ส.ค. 65 21 ก.พ. 66 13:32 น.
734 สตูล โครงการประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 2-6 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลกำแพง
โดย ชื่อกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพง
1 44,420.00 1 ก.พ. 66 20 ก.พ. 66 15:59 น.
735 สตูล โครงการเด็กไทยไม่กินหวาน ปีงบประมาณ 2566
โดย ชื่อกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพง
1 67,250.00 1 ก.พ. 66 20 ก.พ. 66 15:14 น.
736 ปัตตานี โครงการเสริมภูมิคุ้มกันให้ลูกรัก ปลอดภัยห่างไกลโรคปี 2566
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเปาะ
4 22,781.00 16 ก.พ. 66 20 ก.พ. 66 10:07 น.
737 สตูล โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
โดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา
2 50,000.00 10 พ.ย. 65 19 ก.พ. 66 18:09 น.
738 สตูล โครงการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ ปีงบประมาณ 2566
โดย กองทุนตำบลปากน้ำ
1 100,000.00 13 ม.ค. 66 17 ก.พ. 66 09:46 น.
739 ปัตตานี โครงการเครือข่ายร่วมใจต้านภัยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
โดย ชื่อกองทุนตำบลเกาะเปาะ
5 22,567.00 15 ก.พ. 66 16 ก.พ. 66 10:03 น.
740 การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
โดย วาลัยพร ด้วงคง
0 0.00 15 ก.พ. 66 15 ก.พ. 66 17:31 น.
741 โครงการรู้เท่าทันป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ/สมอง (ประเภท 3)
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
1 35,776.00 15 ก.พ. 66 15 ก.พ. 66 14:38 น.
742 โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมสมาธิบำบัด SKT ในผู้สูงอายุชุมชนสามัคคี
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
2 32,190.00 15 ก.พ. 66 15 ก.พ. 66 14:03 น.
743 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (ประเภท 2)
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
2 26,745.00 15 ก.พ. 66 15 ก.พ. 66 13:48 น.
744 โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา ประจำปี 2566
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
1 85,650.00 15 ก.พ. 66 15 ก.พ. 66 11:39 น.
745 โครงการต้านภัยเข่าเสื่อมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ประจำปี 2566 (ประเภท 1)
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
3 22,470.00 15 ก.พ. 66 15 ก.พ. 66 11:29 น.
746 โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรคเบาหวาน ประจำปี 2566 (ประเภท 1)
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
4 29,150.00 15 ก.พ. 66 15 ก.พ. 66 11:18 น.
747 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แกนนำสุขภาพ ในการค้นหาและดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ ในเขตเทศบาลนครยะลา ประจำปี 2566 (ประเภท 1)
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
2 7,000.00 15 ก.พ. 66 15 ก.พ. 66 11:05 น.
748 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน ของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านสะเตง ประจำปี 2566 (ประเภท 1)
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
1 8,825.00 15 ก.พ. 66 15 ก.พ. 66 10:34 น.
749 โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธุ์และคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม และมะเร็งลำไส้ใหญ่ ปี 2566 (ประเภท 1)
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา