กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการฯ ตัวอย่าง

by Admin_กองทุนฯ @8 ธ.ค. 59 14:48 ( IP : 223...207 )

โครงการ ตัวอย่าง

ไฟล์ประกอบเอกสาร
 1. Ex 01_ ประชุมกรรมการ_สบช - ดาวน์โหลด
 2. Ex 02_พัฒนาศักยภาพกรรมการ_สบช - ดาวน์โหลด
 3. Ex 03_ จัดซื้อครุภัณฑ์_สบช - ดาวน์โหลด
 4. Ex 04_จ้างลูกจ้างเหมาชั่วคราว_สบช - ดาวน์โหลด
 5. Ex 01_ ลูกน้อยเติบโตสมวัย_สบช. - ดาวน์โหลด
 6. Ex 02_การเข้าถึงบริการของหญิงตั้งครรภ์_สบช - ดาวน์โหลด
 7. Ex 04_เลี้ยงลูกด้วยนมแม่_สบช - ดาวน์โหลด
 8. Ex 05_ส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์เชิงรุก_สบช - ดาวน์โหลด
 9. Ex 03_เพิ่มการเข้าถึงบริการของหญิงตั้งครรภ์_สบช. - ดาวน์โหลด
 10. Ex_06_คัดกรองมะเร็งปากมดลูก_สบช - ดาวน์โหลด
 11. Ex 01_ ฟื้นฟูสมรรถภาพ(ผู้พิการ)_สบช - ดาวน์โหลด
 12. Ex 01_ ปก.ไข้เลือดออก(กลุ่มเสี่ยง)_สบช - ดาวน์โหลด
 13. Ex 02_ โครงการ CCA(กลุ่มเสี่ยง)_สบช - ดาวน์โหลด
 14. Ex 03_ ปลอดบุหรี่ในชุมชน(กลุ่มเสี่ยง)_สบช - ดาวน์โหลด
 15. Ex 01_ส่งเสริมป้องกันโรคแรงงานนอกระบบ(1)_สบช - ดาวน์โหลด
 16. Ex 02_ส่งเสริมป้องกันโรคแรงงานนอกระบบ(2)_สบช - ดาวน์โหลด
 17. Ex 03_ส่งเสริมป้องกันโรคแรงงานนอกระบบ(3)_สบช - ดาวน์โหลด
 18. Ex 04_ส่งเสริมป้องกันโรคแรงงานนอกระบบ(4)_สบช - ดาวน์โหลด
 19. Ex 05_ส่งเสริมป้องกันโรคช่องปากเชิงรุก(วัยทำงาน_สบช - ดาวน์โหลด
 20. Ex 06_คัดกรองมะเร็งปากมดลูก(วัยทำงาน)_สบช - ดาวน์โหลด
 21. Ex 01_เฝ้าระวังพัฒนาการ(เด็กเล็ก)_สบช - ดาวน์โหลด
 22. Ex 02_พัฒนาการเรียนรู้(เด็กเล็ก)_สบช - ดาวน์โหลด
 23. Ex 03_แก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการ(เด็กเล็ก)_สบช - ดาวน์โหลด
 24. Ex 04_ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก(เด็กเล็ก)_สบช - ดาวน์โหลด
 25. Ex 01_ ประเมินพัฒนาการเด็กเชิงรุก_สบช - ดาวน์โหลด
 26. Ex 02_ป้องกันและแก้ไขโรคโลหิตจาง(1)_สบช - ดาวน์โหลด
 27. Ex 03_ป้องกันและแก้ไขโรคโลหิตจาง(2)_สบช - ดาวน์โหลด
 28. Ex 04_คัดกรองการมองเห็น(เด็กวัยเรียน)_สบช - ดาวน์โหลด
 29. Ex 05_เครือข่ายเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ_สบช - ดาวน์โหลด
 30. Ex 06_ความฉลาดทางอารมณ์(เด็กวัยเรียน)_สบช - ดาวน์โหลด
 31. Ex 07_อสมจิ๋ว(เด็กวัยเรียน)_สบช - ดาวน์โหลด
 32. Ex 1ผู้สูงอายุ1_V2สบช. - ดาวน์โหลด
 33. Ex 2ผู้สูงอายุ2_V2สบช. - ดาวน์โหลด
 34. Ex 3ผู้สูงอายุ3_V2สบช. - ดาวน์โหลด
 35. Ex 4ผู้สูงอายุ4_V2สบช. - ดาวน์โหลด
 36. Ex 5วัยทำงาน_V2สบช. - ดาวน์โหลด
 37. Ex 6เด็กและเยาวชน1_V2สบช. - ดาวน์โหลด
 38. Ex 7เด็กและเยาวชน2_V2สบช. - ดาวน์โหลด
 39. Ex 8 เด็กและเยาวชน3_V2สบช. - ดาวน์โหลด
 40. Ex 9เด็กเล็กก่อนวัยเรียน1_V2สบช. - ดาวน์โหลด
 41. Ex10 ปชช.ทั่วไปกลุ่มเสี่ยง7(5)_V2สบช - ดาวน์โหลด
 42. ตัวอย่างโครงการ ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายมุสลิม - ดาวน์โหลด
 43. ตรวจค้นหาโรคพยาธิใบไม้ตับ - ดาวน์โหลด
 44. ตัวอย่างโครงการป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน - ดาวน์โหลด
Comment #1การจัดซื้อยาสามัญประจำบ้าน
Posted @11 มิ.ย. 61 11:06 ip : 118...113

เทศบาลจะจัดทำโครงการจัดซื้อยาสามัญประจำบ้าน เพื่อบริการพนักงานเทศบาลและประชาชนในตำบล ด้วยงบประมาณ 5,000 บาท ได้ไหมคะ

Comment #2ตอบคำถาม
Posted @11 มิ.ย. 61 14:36 ip : 27...166

ประเด็นแรก โครงการที่เขียนว่าจัดซื้อ หรือจัดหา ไม่เหมาะสม แต่ชื่อโครงการควรบอกให้รู้ว่า ผลลัพท์ หรือสิ่งที่คาดหวัง จากการซื้อยาสามัญคืออะไร (ผลที่จะเกิดขึ้นจากการซื้อยาสามัญประจำบ้าน ) หรือการจัดซื้อยา มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (ซึ่งไม่ควรเป็นการแจกจ่าย แต่ เป็นการสนับสนุนให้มีการใช้ยาสามัญ แก้ไขปัญหาสุขภาพ) ประเด็นสอง การซื้อยาสามัญประจำบ้าน น่าจะสอดรับ กับ มิติ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งผู้ที่สามารถดำเนินการเรื่องนี้ได้ ควรเป็นผู้ที่มีหน้างานตรงกับเรื่องนี้ คือ รพสต. หากเป็นเทศบาล  ก้อควรเป็นกองสาธารณสุข ไม่ควรเป็นโครงการจากกลุ่มอื่นๆ เพราะไม่มี ทักษะทางตรงในเรื่องนี้

Comment #3
กองทุนสุขภาพตำบลตันหยงมัส (Not Member)
Posted @3 เม.ย. 62 13:03 ip : 113...52

ขออนุญาตสอบถาม 1.จะจัดประชุมที่เอกชนได้หรือไม่ (เช่นโรงแรม) 2.จัดประชุมที่จังหวัดอื่นได้หรือไม่ เช่นเรื่องการสัมผัสอาหารไปประชุม ที่ หาดใหญ่ เชิญวิทยากรมืออาชีพของเอกชน ที่ค่าบรรยายสูง ได้หรือไม่
3. เมื่อไปประชุมต่างจังหวัดต้องเบิกค่าพาหนะได้หรือไม่ 4.ถ้าจะจัดโครงการคัดกรองโรคความดันโลหิต จะจัดซื้อ เครื่องวัดความดันให้ชุมชนได้หรือไม่ ขอบคุณครับ

Comment #4
กองทุนสุขภาพตำบลตันหยงมัส (Not Member)
Posted @3 เม.ย. 62 14:29 ip : 113...52

ขออนุญาต สอบถามเพิ่มเติมครับ ว่า ถ้าจะทำโครงการเพิ่มใหม่ นอกจากต้องเพิ่มในแผน สปสช.แล้ว ต้องเพิ่มในแผนพัฒนาด้ายมั้ยครับ ขอบคุณครับ

Comment #5
นายสุรพล ป้อมพันธ์ (Not Member)
Posted @29 เม.ย. 62 10:19 ip : 171...35

กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล  อนุมัติโครงการและทำ MOU แก่ รพ.สต.แล้ว  รพ.สต.ต้องเขียนโครงการขออนุมัติซ้ำไปที่ สสอ.หรือ สสจ.หรือไม่

Comment #6
Posted @ไม่ระบุวันที่ ip : 125...37

กรณีจัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของภาคประชาชน หลักการเบิกค่าตอบแทนวิทยากรควรเป็นอย่างไร

Comment #7
ปภาดา ทรัพย์สะสม (Not Member)
Posted @ไม่ระบุวันที่ ip : 49...91

การทำแผน มึข้อห้ามด้านใดบ้างคะ สนใจอยากทำด้านผู้พิการ และแรงงานต่างชาติในพื้นที่ ในชุมชน อยากเก็บประวัติและแนะนำโรค อยากได้คำแนะนำ

Comment #8
ปภาดา ทรัพย์สะสม (Not Member)
Posted @ไม่ระบุวันที่ ip : 49...91

การทำแผน มึข้อห้ามด้านใดบ้างคะ สนใจอยากทำด้านผู้พิการ และแรงงานต่างชาติในพื้นที่ ในชุมชน อยากเก็บประวัติและแนะนำโรค อยากได้คำแนะนำ

Comment #9
Posted @ไม่ระบุวันที่ ip : 125...76

ไม่เห็นตอบคำถามเลย

แสดงความคิดเห็น

« 1327
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง