กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ลงทะเบียนชี้แจงกองทุน ปี 64 รายจังหวัด

จังหวัด วันที่ สถานที่ประชุม ลงทะเบียน หมายเหตุ
ตรัง
26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-16.30น.
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ลงทะเบียน
หนังสือเชิญ และกำหนดการ
พัทลุง
27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-16.30น.
โรงแรมศิวารอยัล อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ลงทะเบียน
** โหลดไฟล์ได้ จากด้านล่าง **
สตูล
30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-16.30น.
โรงแรมสตารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ลงทะเบียน
นราธิวาส
3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-16.30น.
โรงแรมมารีน่า อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ลงทะเบียน
ยะลา
4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-16.30น.
โรงแรมเซาเทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ลงทะเบียน
ปัตตานี
5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-16.30น.
โรงแรมเซาเทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ลงทะเบียน
สงขลา
6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-16.30น.
โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ ได้ ตามวันเวลา ดังกล่าว (ไม่ต้องลงทะเบียน)


ผ่าน โปรแกรม Zoom : Meeting ID 9019029104 หรือ คลิกที่ปุ่ม ห้องประชุม ออนไลน์ จากหน้าแรกของเว็บไซด์